echte feiten en /of nepfeiten

 

‘ Wat zie jij in deze Volkskrantcollages? Ik heb deze aan mijn pupillen voorgelegd met het verzoek om hun commentaar. Wat maak jij ervan?’

 

–           ‘ Het eerste wat ik zie is Poetin, dus dat associeer ik via “onze” conventies meteen met nepnieuws. Bij ons moeten we immers (liefst blindelings) geloven dat Poetin staat voor alles wat nep en slecht is.
Dan het berichtje over vaccins, waarbij “vaccinatieschade” tussen aanhalingstekens staat. Dat valt mij meteen op: zijn het vaccins of is het gentherapie die ons wordt verkocht als vaccinaties. Bij schade aangericht door inspuiten met gentroep, of een ordinaire zoutoplossing, kun je niet over vaccinatieschade spreken, want het zijn immers geen vaccins. Dat is officieel: het zijn geen vaccins. De fabrikanten hebben zich dan ook gevrijwaard voor alle aansprakelijkheid voor “mogelijke schade” vanwege inspuiten van hun spul. De politici zijn daar in meegegaan.
Vandaar natuurlijk ook die aanhalingstekens. De krant doet volgens mij wat olijk over deze informatie. Een knipoog.’

‘ Jij bent een ervaren, mediamens, savvy, dus dit valt jou meteen op.’

–           ‘ Je hebt onder de foto’s “factcheck” en “nieuws” verwisseld, zie ik nu. Dit is best een leuke oefening. Wat geloofden je pupillen?’

‘ Geen van beide berichten. Althans, niet zondermeer. Volgens hen manipuleert meneer Poetin de berichtgeving net zo hard als de nomenklatoera bij ons dat doet. Zeker als het om corona gaat. Wie weet nog wat “besmettingen” of “infecties” zijn? De burger is intussen zo geconditioneerd dat zij direct denkt aan straf (lockdowns, avondklok) of beloning (horeca weer open, festivals en vliegvakanties). Verder gaan de meeste breinen niet. Vermoed ik tenminste sterk. We zijn met een natte vinger te lijmen, daar heb ik geen enkele illusie over.’

‘ Zoiets als dit heb ik nog niet op mijn pupillen losgelaten, maar ik vind het een goed idee. Missschien dat ik er wat variatie in aanbreng, maar het is spannend om te doen en het houdt ze scherp.
Ik heb ook nog iets. Kijk maar dat het “ikje” in de NRC  van  vandaag 10.03.2022. Ik geef het nog niet weg, want de jongelui lezen deze blogs ook. Ik zet de rest er straks of morgen bij.’

*

 

 

www.democracynow.org/2022/1/13/john_nichols_coronavirus_criminals_pandemic_profiteers

‘ We speak with The Nation’s national affairs correspondent John Nichols on the occasion of his new book, “Coronavirus Criminals and Pandemic Profiteers: Accountability for Those Who Caused the Crisis,” which takes aim at the CEOs and political figures who put profits over people during the coronavirus pandemic. ‘

Thierry Baudet over totalitarisme, corona, Oekraïne  ……

 

*

 

www.youtube.com/watch?v=TzPUDJLoJeA

 

What We Know About Vladimir Putin’s Daughters   Feb 26, 2022

Though Vladimir Putin’s presence on the world stage would seem to imply that his life’s story is well known, that’s not necessarily the case. The broad strokes of Putin’s life may be well known to some, the Russian president has been able to keep a careful lid on certain aspects of his life, especially as it pertains to his family.

 

 

 

 

 

aucune idée …. keine blasse Ahnung … not the foggiest ….

 

 

Biels: ‘ Waar gaat het over?’

Cojonne: ‘ Wat? Waarover?’

Biels: ‘ Dat drieluik dat vandaag op de NRC-site staat. Dat jij en ik bij de mail vonden.’

Cojonne: ‘ Geen idééééhééé … of wacht even, flauwtjes. Mwah, lariekoek. Je m’en foute. Maarre is dat van belang? Ik vind dat nieuwe stuk van Sartre (postuum ?) veel intrigerender. Hoewel. Als ik eerlijk moet zijn. Ik kijk meer uit naar de nieuwe Houellebecq.’

 

 

Biels: ‘ Houellebecq heeft veel van Sartre gepikt. En van Nietzsche. Toch? Hoewel. Moeten we de jongelui, eh, ik bedoel, willen we hier op in gaan?’

Cojonne: ‘ Wat mij betreft niet meteen. Er wordt onzinnigheid genoeg geproduceerd. Zonde van de tijd. Laten we het op de site zetten. Kijken wat er gebeurt.’

Biels: ‘ Zouden ze op de woke-toer gaan?’

Cojonne: ‘ We leven in een vrij land. Althans, dat beweren “ze”….  Dus.‘

 

 

 

 

Duwen regering en overheid ons steeds vaker en dieper van de wal in sloot?

 

Ruben  Oppenheimer –  NRC  9 juli 2021    /    Tom-Jan Meeus  –  NRC 9 juli 2021

 

 

Opinie: Peter R. de Vries blijkt nationale held voor machteloze burgers

Irene Stengs (onderzoeker bij het Meertens Instituut en bijzonder hoogleraar Antropologie van ritueel en populaire cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam) – Volkskrant 11 juli 2021,

* citaat *    Gebrek aan invloed

De sturende krachten bij het vormen van hedendaagse helden zijn breedgedeelde emoties over een ervaren gebrek aan invloed op grote maatschappelijk ontwikkelingen. Tijdens crises worden dergelijke gevoelens uitvergroot en aangescherpt. Toen in maart 2020 de contouren van de coronapandemie zich begonnen af te tekenen, werden de zorgmedewerkers voor korte tijd onze nationale helden: met het applaus voor de zorg als hét ritueel van dank, eensgezindheid en solidariteit. Deze emotionele eensgezindheid is verdwenen. In plaats daarvan hebben de coronacrisis, de toeslagenaffaire en de ‘kwestie Omtzigt’ al langer bestaand wantrouwen ten opzichte van bestuurders en politiek gevoed.

De held Peter R. de Vries staat daarentegen juist pal voor mensen en misschien wel hele bevolkingsgroepen die zich buitengesloten voelen door een politieke elite die geen oor heeft voor hun problemen. Zoals verwoord in een brief op de gedenkplek: ‘Je hebt altijd voor anderen klaargestaan, gestreden en gewonnen.’

Rozenmonument

Op de Amsterdamse Dam verscheen afgelopen vrijdag een monument van vierduizend witte rozen rondom een van de Nederlandse leeuwen van het Nationaal Monument. De initiatiefnemers nemen krachtig stelling tegen het narratief dat de aanslag op De Vries een aanval op de persvrijheid is: het is een aanslag op ‘Peter’ als vertrouwenspersoon in het Marengo-proces. ‘Mark’ en ‘Ferd’ worden ter verantwoording geroepen.     *  einde citaat  *

* * *

Marian Husken –  NRC  9 juli 2021

*  citaat *  Tegenwoordig hebben de politie en het Openbaar Ministerie inmiddels zoveel bevoegdheden en middelen tot hun beschikking dat het inzetten van kroongetuigen eigenlijk tot het verleden zou moeten behoren. Door het onbegrensd hacken van servers liggen er bergen aan bewijs klaar bij de politie. De drugscriminelen moeten alleen nog maar worden aangehouden. Het is als het ware de omgekeerde wereld.

Drie jaar geleden, toen in de media de discussie oplaaide over het reguleren van softdrugs, deed Peter R. de Vries een oproep bij De Nieuws BV op NPO Radio 1. Hij vond dat er tot nu toe alleen op een strafrechtelijke manier naar het drugsprobleem werd gekeken. De Vries: „Terwijl het in mijn ogen een volksproblematiek is. Ik vind dat we moeten kijken waar het beleid ons tot nu toe heeft gebracht. Ik denk dat je moeite moet doen om de mindset van mensen te veranderen.”

Het is een oproep om voorbij de waan van de dag te kijken.  *  einde citaat *

* * *

 

Ellen Pasman  –  geschiedenis-winkel.nl/p/kafka-in-de-rechtsstaat/

* * *

Politie-rapport  –  Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC 2020)

Op 9 juli 2021 werd het politierapport officieel gepresenteerd door Pieter en Jade Kuit bij Blue Tiger Studio, tevens de uitgever van het politierapport.

*   Citaten  van de site *

Cultuur van wantrouwen

Er is binnen de politieorganisatie weinig tot geen ruimte voor kritiek of het uiten van zorgen rondom het huidige beleid. Agenten geven aan dat erwel vertrouwenspersonen beschikbaar zijn, maar dat het regelmatig voorkomt dat gesprekken met deze personen niet vertrouwelijk blijven en ertoe leiden dat de betreffende persoon nadelige gevolgen ondervindt van een dergelijk gesprek. Ook worden agenten die proberen zich te onthouden van het gebruiken van onnodig geweld tegen burgers door collega’s bij de leiding “verraden.” Dit leidt er in sommige gevallen toe dat een agent op non-actief wordt gesteld, bureauwerk krijgt, of geïntimideerd wordt om zich ziekte melden of ontslag te nemen. Sympathie voor coronacritici en demonstranten is binnen de organisatie in toenemende mate taboe geworden.

Agenten van wie bekend is geworden dat zij niet achter het huidige beleid staan, geven aan dat zij door collega’s worden uitgescholden of dat niemand nog met hen wil surveilleren. Ook worden zij toegevoegd aan whatsappgroepen vergelijkbaar met de groepen die genoemd werden onder punt 4, waarin zij uitgescholden en bespot worden. Er is een situatie ontstaan waarin kritische agenten vrijwel nergens meer terecht kunnen: niet bij hun leidinggevenden, niet bij vertrouwenspersonen, en niet bij collega’s. Het onderlinge wantrouwen is groot; agenten “controleren” elkaar op ongewenst gedrag en onacceptabele meningen.

Concluderend stelt de commissie vast dat er sprake is van structurele problemen binnen de politieorganisatie met betrekking tot geweld tegen burgers en de cultuur binnen het politiekorps. Het betreft hier geen incidenten. Er is sprake van een onderliggend probleem en als commissie roepen wij de politieorganisatie maar ook de minister van Veiligheid en Justitie dan ook op om dit probleem allereerst te erkennen en daarna nader te onderzoeken.

Afsluitend delen wij mede dat de commissie contact heeft opgenomen met de ombudsfunctionaris, mw. Letty Demmers. Wij werden toen teruggebeld door dhr. Frank Brouwers, Hoofd Bureau Ombudsfunctionaris, die ons mededeelde dat er geen interesse was voor de bevindingen van de commissie.

*  einde  citaten  *

 

 

 

 

Serieus de krant lezen, wordt steeds moeilijker

 

‘ Eerlijk gezegd lukt het me al enige tijd niet meer, om serieus een krant te lezen. Laat ik het maar bij Nederlandse kranten houden. Hier, neem bijvoorbeeld zo’n artikel van ene meneer Van der Putten over de Nederlandse provocatie van China. Ik hoef maar naar de cartoon van Hajo te kijken en de kop en ik moet grinniken. Ik bedoel niet de kop van Xi, maar van het artikel. Hajo tekent Xi met een feestmuts in het bad, want Xi viert de verjaardag van zijn partij, terwijl er drie notendopjes op het water dobberen. Xi hoeft z’n mond maar een klein beetje open te doen: slurp, drie keer crunch en weg zijn de bootjes. Zo in de holle kies. Dus wat nou China provoceren? Grow up man! Zo’n stuk lees ik niet eens meer.’

–        ‘ Hear Hear! Laten we liever bami en loempia’s eten met China, en pandabeertjes knuffelen. O ja, dan moet je het stuk van Marc Peeperkorn lezen over premier Jansa van Slovenië. Bloedserieus geschreven, neem ik aan. Hoewel.’

‘ Nou, dat Frans Timmermans er niet bij wilde zijn, helpt flink hoor. Dat zal de luitjes leren!’

–        ‘ Precies, dat bedoel ik dus. Wat gebeurt er daar? Nou Jansa neemt het volgens Uschi von niet zo nauw met de rechtsstaat en de vrije pers, daarom is de sfeer ondanks het mooie uitzicht en het lekkere eten, ijzig. Ik neem aan dat Timmermans een groot stuk koud buffet krijgt ingevlogen, zodat hij toch kan mee-eten, want grazen dat doet de man graag.’

‘ Ja, leuk, en dit dan: “ Onafhankelijke rechters zijn ook essentieel voor EU-landen, gaat Von der Leyn verder. Een nieuwe sneer naar Jansa, die haar tijdens de lunch vertelde geen rechters te willen die lid zijn van een partij die hem niet zint.” ‘

–        ‘ Hoogstwaarschijnlijk heeft D66 geen dependance in Slovenië? Want dan waren alle Sloveense rechters natuurlijk lid van D66 en daar kan niemand bezwaar tegen hebben, want dat is in Nederland immers ook zo? En Nederland is het braafste jongetje van de klas – op Fransje T. na. Maar da’s een Brabo geloof ik, dus dat telt niet echt.’

‘ Precies. Dit bedoel ik dus. Je kunt niet serieus blijven lezen. Tot overmaat van vrolijkheid stapt de Sloveense minister van Justitie op, schrijft meneer Peeperkorn. Nou en? Geen man over boord denk ik dan, want wij hebben er in Nederland eentje over, te weten ene Ferd de Grapp. Die mogen ze van mij zo hebben, en als het moet kunnen ze Sander Dekker er op de koop toe bij krijgen. Good riddance!

–        ‘ O ja, Ferd de Grapp, die wil zo veel mogelijk IS-vrouwen uit Syrië naar Nederland halen, om ze te berechten en daarna vergiffenis te schenken. Dat vindt de man jofel, want die vrouwen mogen niet onbestraft blijven. Zegt Ferd. Zeg, welke deals zouden er over die IS-dames zijn gesloten denk jij? Kun je daar überhaupt deals over willen sluiten? Dat kan ik me nauwelijks indenken.’

‘ Deals? Inderdaad, dat vind ik moeilijk in te schatten. Misschien deals van Rutte met Kaag, via Grapp, of zoiets. Maar waarom, wat is het verdienmodel dan? Ik weet niet waarom ze per se die IS-ladies terug zouden willen. Daar kom je ook niet direct achter.’

–        ‘ Willen? Ik denk eerder dat ze de dames terug móeten nemen, omdat andere regeringen zeggen: ruim je eigen rommel maar op en doe dat in je eigen negorij. In Nederland dus. Absorbeer ze maar. Die redenering zit er op z’n minst achter, denk ik. De rest is verbale emballage. Dat lijkt me het meest waarschijnlijke: ze móeten die totebellen gewoon ophalen. Ze de woestijn in sturen – zoals Hagar, weet je niet? –  kan niet meer zo makkelijk en ongemerkt. Indien dat werd ontdekt, zijn de rapen pas goed gaar. Daar zou kinky-Kaag-gate bij in het niet zinken.’

’ Hagar, dat is het Oude Testament. Dat vinden Kees Staay en Gert-Jan Segers nooit goed. Moet je toch nagaan. Terwijl ze onder de Haagse Kasstolp zeeën van tijd en handenvol geld vermorsen over IS-dames en andere flauwekul, neemt een Amerikaanse keten, in Nederland huisartspraktijken over. Daar kraait geen haan naar! Dat gebeurt maar zo. En dan de wetten die “ze” er doorheen jassen. Eerst die wet van Sander-de-sloper Dekker over verruiming van de mogelijkheid tot het verbieden van rechtspersonen die een gevaar voor de democratie en rechtsstaat kunnen opleveren (het terughalen van de IS-bruiden is in dit kader een vorm van homeopathie, begrijp ik nu) en voorts staat er een wet op stapel om Covid-19 officieel op de A-lijst te krijgen, waardoor de Haagse managers ons nog meer duimschroeven kunnen aandraaien, middels de angst voor Covid-19. Dat wordt allemaal even snel geregeld, en de Kamer doet helemaal niets. Behalve zwetsen en zwatelen over IS-lellebellen.’

–        ‘Ja jongen, democratie is moeilijk hoor. Daar snappen ze in Den Haag zelfs geen biet van, dus laat staan dat wij er chocola van zouden kunnen braaien. Steek nog maar wat Chinees vuurwerk af. Ter ere van Xi en zijn partij.’

‘ Zeg, zou een krant die niet-serieus is gelezen, beter fikken dan een krant die wel serieus is gelezen? Wat denk je?’

 

* * *

 

Sigrid Kaag – Demissionair minister van Hoop –  Jul 1, 2021

Ophef: Kamer boos op Voorzitter Bosma na uitspraken Markuszower ‘Gevaarlijk’ Debat Tweede Kamer    Jul 1, 2021

 

Helmuth Schmitt  –  Zuwanderung schafft Probleme!   Jul 1, 2021