Stompen spotprenten af? Worden spotprenten steeds makkelijker of moeilijker te duiden?

 

 

‘ Spotprenten, stompen ze (ons) af? Dat hangt van de kijker af. Deze van Len Munnik op de Trouwsite van 15 oktober 2021, maakte reacties los die ik als neigend naar cynisch zou kwalificeren. Het wordt steeds moeilijker om “goede” cartoons te maken. Vind ik persoonlijk.’

–        ‘ Je bedoelt bij deze Munnik-prent dat het dweilen met de kraan open is? Je geeft die mensen voedsel (de vraag waar dat wordt verbouwd, is op zich al een serie spotprenten waard) terwijl je weet dat de regering van het land waarin jij woont hoogstwaarschijnlijk heel veel geld verdient aan de productie en/of verkoop van tanks.’

‘ Niet alleen aan het produceren en verkopen van wapens, maar ook aan het veroorzaken, het produceren, aanstichten, van oorlogen, conflicten, waar dat wapentuig gebruikt wordt. Geheime diensten schijnen daar speciale actoren, agenten, voor op te leiden. Dus.’

–        ‘ Als je dat beseft, dan gireer je maar weer naar een ngo, die 50% van de donaties aan “overhead” besteedt. Dat weet je inmiddels ook, maar het verlicht je gemoed enigszins.’

–        ‘ Precies. Zeker rond de Kerstdagen. Heel menselijk allemaal. Een uitgesproken cynische lezing van deze Munnik spotprent vond ik: als je doelwit groter (lees: dikker) is hoef je niet zo precies te mikken, dan raak je altijd wel wat.’

‘ Even genoeg over spotprenten en cartoons. Het is een bruggetje naar framing. Je kunt spotprenten als een vorm van framing, of priming, zien.’

–        O ja, dat bericht over de Afghaanse tolk die op de dodenlijst van de Taliban zou staan en die inmiddels zou zijn vermoord. Meneer Ben Knapen, die als zzp’er voor het CDA is ingehuurd, buitte het frame meteen uit door te stellen dat er geen bovengrens (meer) geldt voor het aantal Afghanen dat door Nederland geïmporteerd (“ze” gebruiken het woord: evacueren) gaat worden. Als het werkt, is het een effectief frame en krijgen de communicatie-experts-voorlichters vast een bonus. Let wel: er hoeft geen woord onwaar te zijn, maar over de causaliteit valt heel wat te zeggen‘

‘ Ja, evacueren, nog net niet: repatriëren, dat zou té brutaal zijn. Hoewel, als die Afghanen een Nederlands paspoort zouden hebben, zou je van repatriëren kunnen spreken zonder te liegen. Door dat paspoort is Nederland immers hun tweede Vaderland geworden, en dus kunnen ze worden gerepatrieerd. Doel van het circus is: heel veel Afghanen importeren, zonder dat het Volk durft te protesteren. Daar moet je fraaie frames voor bedenken en daar heb je dan die 800 “voorlichters” voor. Toch?’

–        ‘Zucht. Zo werkt dat ongeveer. Wat ik over Afghaanse tolken hoor – en dit is niet nieuw – dat er veel dubbelagenten tussen zouden zitten. Afghanen (laat de stam, clan of etniciteit buiten beschouwing, want anders wordt het helemaal hopeloos om te snappen) die dus als tolk werkten voor the good guys (dus voor onze jongens en meisjes), maar die vooral aan de Taliban door moesten geven wat er allemaal in “ons kamp” gebeurde.
Een paar Duitse veteranen vertelden daar over: we gingen op patrouille met de tolken en die waren voortdurend via hun mobieltjes in contact met wisten-wij-wie, we konden hen niet verstaan. Het enige wat we konden doen, was op hun gedrag letten om te gissen wat er de volgende minuten zou kunnen gebeuren. Meer konden we niet doen.’

‘ Tuurlijk. Dat gebeurde in Vietnam heel veel. Vandaar het succes van het Tet-offensief bijvoorbeeld. De Vietcong zat al lang in de steden. In Afghanistan zouden de good guys zijn verrast door de snelheid waarmee de Taliban was opgerukt. Dat was de klaagzang die werd aangeheven. Bullshit! De Taliban zaten al lang overal en de parallelle maatschappij is er altijd geweest. Zij zijn daar namelijk thuis en “wij” dus niet.’

–        ‘ Er hoeft geen woord te zijn gelogen bij de berichtgeving over de Afghaanse tolk. Hij of zij kan voor de onzen hebben gewerkt en tegelijk als agent voor de Taliban hebben gefungeerd. Hij of zij kan door de Taliban zijn geëlimineerd. Maar waarom? Dat weten we niet. Hij kan de Taliban – volgens de Taliban – een loer hebben gedraaid, hij kan tot de foute clan hebben behoord, enzovoorts etcetera. Take your pick zou ik zeggen.
We leggen de causale verbanden die voor ons het gemakkelijkste zijn, al dan niet gestuurd door de berichtgeving in de media.’

‘ Deze casus kon goed gepitcht (ingestoken) worden, want “de coalitie” kan wel wat positief nieuws gebruiken bij alle ellende en rampspoed in en rond “de formatie.” De redding van de Afghaan was/is een mooie focus voor feel good berichtgeving.
Voor het scenario zouden de (800) voorlichters zich hebben kunnen laten inspireren door Saving private Ryan. Je hoeft niet echt intelligent of origineel te zijn om een beetje te kunnen spinnen. Wij zouden het ook kunnen en niet eens zo slecht durf ik te beweren.’

–        ‘ De brigade “voorlichters” is niet toevallig van 600 naar 800 “opgeschaald,” of overschatten we ze nu toch een beetje?’

‘Mwah, er zullen een paar zijn die het gedicht kennen en een eventueel verband zouden kunnen leggen, maar niet veel.’

–        ‘Dankzij ons onderwijs zullen het er steeds minder worden. Zeg, dat is toch wel heel erg toevallig hè!?  Van zes naar achthonderd! Voorlichters bedoel ik.  En het zou niks met het gedicht te maken hebben? Dat kan ik nauwelijks geloven, weet je dat?!’

’ Toch houd ik het op puur toeval. Vanwege ons slechte onderwijs. Ze weten het echt niet.
Maar goed. Is de spin rond die Afghaanse tolk nu voorbij of gaan meneer Knapen c.s. er mee verder. Het zal mij benieuwen. Met hoeveel Spartanen stond Leonidas bij Thermopylae pal?

–        ‘ Dat zouden er driehonderd zijn geweest (afschalen van 600 naar 300 dus), maar dat kan propaganda zijn. Anti-Iran propaganda dus. Met zo weinig Grieken tegen zóóóóvééél Perzen stand houden. Tsjonge, die Grieken toch. Dat was nog vóór het Trojaanse paard van Goldman Sachs!

Terug naar nu. Met de weliswaar afgeschafte Kerst in aantocht zal de behoefte aan feel good news prangend blijven. Dus “ze “zullen op deze toer verder gaan, vermoed ik. Zeker als de formatie-soap voortduurt. Het aantal Rutte-bedreigers was ook al verdubbeld, las ik.’

‘ Misschien dat meneer Jaap van Dissel de media nog even voorziet van extra dramatische cijfers rond “het Virus”? Een kleine boost. Het zal waarschijnlijk een mix worden. Misschien zit er zelfs een lockdown-met-avondklok in, al zullen ze dat vast niet te dicht op de feestdagen durven afkondigen, want het gepeupel murmureert.’

–        ‘ Your guess is as good/bad as mine.’

 

 

 

 

 

 

Schippert Rutte tussen of met Kaag en Schippers?

 

 

‘ Bij D66 klontert het te veel aan beunhazende communicatiedeskundologen wel heel in het oog lopend samen, door de “miskleunen” die aan het licht treden, bedoel ik.
Pieter Omtzigt had het over 700 tot 800 “communicatie-medewerkers” die in en rond de Haagse Kaasstolp hun boterham bij elkaar zouden scharrelen. Dat is vééél te veel. Dat kan de kwaliteit van “het product” dat ze slijten nooit ten goede komen. Het zal steeds slechter worden, vrees ik. Dat is niet ongevaarlijk, maar de effecten van slechte communicatie worden helaas schromelijk onderschat.’

–          ‘ De kwaliteit van de spin wordt steeds dunner, dat ben ik met je eens. De spin over de genever-consumptie van Remkes, da’s is ook zo’n draak. Die “bedreiging” van Rutte daar zakte je de broek subiet van af. Zag je dat ze de (of was het een) foto van de zogenaamde Haagse bedreiger op de site hadden gepubliceerd? Met naam en toenaam. Dat kàn gewoon niet. Zelfs indien je de man een politieke hak wil zetten. Zoiets dóe je niet. Dat werkt integraal niveau-verloederend, het werkt bovendien tegen je, maar dat is zelfs geen overweging!. Wat een dunne soep zeg.’

‘ Je merkte dat de reacties op dat dreigbericht lauw bleven. Gelukkig maar. inderdaad, dat kan niet. Wat bedoel je met de driehoeksverhouding Kaag – Rutte –  Schippers?’

–          ‘ Daar hoorde ik de jongelui over speculeren, in het kader van hun scenario-schrijverij. Rutte zou Kaag tegen Schippers kunnen proberen uit te spelen, door de beide dames lekker te maken met een toekomstig premièreschap. Zowel mw. Kaag als mw. Schippers zijn immers op die post gebrand en belust? Dus als Kaag braaf is, maakt ze een kans, paait Rutte, terwijl hij kietelt, kneedt en knuffelt.’

 ’ Kweenie. Zou de Rutte-patjakker Schippers minister in zijn nieuwe beestenspul maken, denk jij?’

–          ‘ Da’s een mogelijkheid. Misschien niet meteen, maar halverwege. Er zullen vast nog de nodige rellen en enormiteiten in de doos zitten, en Rutte wordt steeds overmoediger, omdat hij merkt dat hij overal mee wegkomt. Dus een Mona-in-reprise is niet ondenkbeeldig.’

‘ Beeldig. Mag dat woord nog? Beeldig. Okay, Rutte wil zelf zo lang mogelijk op die plek kleven, is onze overtuiging. Da’s erg slecht voor Nederland, want daar komt nog meer nepotisme en vriendjespolitiek van dan nu al het geval is.’

–          ‘ Helemaal mee eens, alleen is politieke kwaliteit dun gezaaid. Wie zou jij bijvoorbeeld van de huidige Haagse Kaasstolpers nu in staat achten Rutte op fatsoenlijke manier op te volgen?’

‘ Kijk, dat woord kan in relatie met politiek ècht niet meer: fatsoenlijke politici en politiek zijn definitief passé. Ga toch eens na: een kabinet dat nota bene moest aftreden omdat de premier glashard stond te liegen, zo’n kluppie dolt demissionair een paar maanden door. Er wordt een oude man (Tjeenk Willink) uit de vitrine gehaald die de mantra macht-en-tegenmacht debiteert, en vervolgens doet ieder z’n plas en gaat gewoon verder. Alsof hun neus bloedt. Het is om je dood te lachen. Dus hou op over fatsoen.

Fatsoen? Het gaat ze louter om de poen. Met Omtzigt als witte raaf, misschien.  Omtzigt zou daarom waarschijnlijk geen lang politiek leven zijn beschoren in die Haagse piranha-poel.
We zullen het wat dat betreft zeker met derde of vierderangs politiek allooi moeten stellen. Smiechten en sukkelaars. Daar helpt geen lieve moeder aan. Tenzij de zaak om welke reden dan ook ploft, echt knapt. Dat zie ik echter niet gebeuren.’

–          ‘ Welk boek zou je bij die titel kunnen schrijven? Schrijven over smiechten, snoodaards en sukkelaars?’

‘ Schurken, kan ook nog, of schoften, schuinsmarcheerders en schlemielen. Schavuiten is te schalks, te speels, neen dan liever schorrie-morrie. Zo’n boek verkoopt volgens mij van geen kant. Wie is nou geïnteresseerd in de apenstreken van Mark en Edith? Ik heb nog even gekeken voor dat boek bij die foto. Het boek heet schaduwleiders en past dus in mijn rijtje. Toepasselijk, die schaduwen. Jaren geleden was er een boek in de maak over de staatsgreep tegen of van Sukarno, maar de titel kon eerst absoluut niet: The devious dalang. Dat devious stuitte op te veel weerstand. Destijds.

–          ‘ Destijds ja. Het allitereerde zo mooi en het wayang kulit gebeuren, is natuurlijk letterlijk een schaduwspel met de dalang als kundige poppenspeler-historicus. Orale geschiedenis, die zeer fluïde kon zijn, en meestal ook was. Het boek is er toch gekomen en het aardige is dat een van de coupplegers, de leider geloof ik zelfs,  Untung heette. Untung betekent in het Indonesisch: voordeel, geluk, meevaller. Meestal een financieel voordeeltje. Het is wel een geluk van mindere kwaliteit dan bijvoorbeeld rejeki.’

‘ Dat klopt. Eerder een gelukje, een meevallertje. Zeg, ik heb ooit een wayang-voorstelling van twaalf uur uitgezeten. In het Javaans, mind you! Ik hoop dat me dat toch rejeki heeft opgeleverd.  Rejeki (j = dj) betekent eerder fortuin, dat is een verhevener soort geluk, deftiger. Van gode gegeven, zoiets.’

–          ‘ Fortuin, Fortunatus. Blijkbaar past de voornaam Pim daar dan weer niet bij. Je ziet het, politiek blijft toch een kwestie van passen en meten. En geweten, maar dat heeft niets met wijten van doen.’ Rutte als devious dalang? Den Haag is door en door Indisch en Rutte heeft via zijn vader een Indisch verleden……. Dus.‘ 

‘En van geluk toch ook wel. Fortuyn, Mw. Els Borst en Peter R. hadden pech, terwijl Geert Wilders en Rutte tot nogtoe veel geluk hebben. Gelukkig maar. O ja, en Wilders, die heeft ook nog iets met Nederlandsch-Indië. Toch? Een kampong bij elkaar. Zie je de stammen van de pisang (bananen-) bomen op die foto van de wayang kulit?  De dalang steekt de wayangpoppen die hij niet gebruikt in de pisangboomstam.  Een oudoom van mij vertelde dat mijn grootvader in zijn jeugd als bokstraining tegen pisangbomen sloeg en trapte, die zijn namelijk veerkrachtig-elastisch. Die opa moet heel wat bananenbomen knock out geslagen hebben.
Op deze video zie je dat vandaag de dag de pisangboomstammen worden voorgeprepareerd. Ze zijn omwikkeld en kunnen worden hergebruikt. Dat zal er denk ik achter zitten. Deze meneer legt het in keurig Indonesisch (niet in het Javaans, hoewel hij een Javaanse tongval heeft) uit, dus je kunt het allemaal zelf horen.’

 

 

*

 

Wayang Kulit Langen Budaya – Cungkring Dadi Raja Bag 4 Full Akhir  /   Jun 1, 2014

Wayang Kulit Semar Mbangun Kayangan Ki Dalang Seno Nugroho Terbaru Bagian 2  –   Mar 19, 2018

 

 

clevere kneepjes in het kader van corona-covid19

 

www.youtube.com/watch?v=rIf9Z3C9zbc

De Oostenrijkse oppositieleider Herbert Kickl doet glashelder uit de doeken welke trukendozen de Oostenrijkse regering van kanselier Sebastian Kurz volgens Kickl allemaal opentrekt om de bevolking tot “vaccinatie” (experimentele gentherapie) over te halen.
De kneepjes die respectieve regeringen hanteren bij deze Covid19-show, verschillen onderling niet zo heel veel. Dat is natuurlijk geen wonder want iedere regering probeert de combinatie van angst met dwang/drang toe te passen.
Kickl is een van de weinige politici die steeds vertelt zelf niet geprikt te zijn – hij heeft er geen enkel bezwaar tegen wanneer mensen daar vrijwillig wèl toe besluiten, hij is alleen tegen manipulatie en dwang van overheidswege.

In Nederland hebben we geen politiek leider als Kickl, die een tegengeluid tegen de “vaccinatie” drang van de demissionaire regering helder en consistent articuleert, maar wat Kickl over de Oostenrijkse regering zegt, gaat grosso modo net zo goed op voor wat er in Nederland gebeurt. Daar kan iedereen desgewenst haar voordeel mee doen.

Die Impfung als „Game Changer“? Herbert Kickl [= oppositieleider Oostenrijk/FPӦ ] zerpflügt die weltweite Impfkampagne!
September  12, 2021

Herbert Kickl [= oppositieleider Oostenrijk/FPӦ ]l: „Wir können beides – Regierung und Opposition!“     September  12, 2021

 

 

 

Geen twee (politieke) leugens zijn gelijkwaardig: er is altijd een ‘betere’ en een ‘slechtere’ leugen

 

 

 

‘ Wanneer “het Westen / de Amerikanen / wij” zou(-den) beweren dat we naar Afghanistan gingen om daar een democratie en een vrije-markt-economie uit de grond te stampen (misschien zelfs om er als kroon op het werk: de euro in te voeren), dan kon je het falen van zo’n onderneming altijd op de achterlijke Afghanen afschuiven: hunnie wilden het niet – althans: de mannen. We hebben ons best gedaan, maar met onwillige honden (in dit geval Afghanen) is het nu eenmaal moeilijk hazen vangen.
Wanneer je echter beweert dat het je is gelukt om de veiligheid van het Vrije Westen te garanderen, doordat je in Pakistan – niet eens in Afghanistan – Osama bin Laden om zeep wist te brengen en de bases van al Qaeda in Afghanistan te vernietigen, dan debiteer je een groteske leugen. Het wachten is namelijk op een volgende spectaculaire “terroristische” aanslag – hoogstwaarschijnlijk – ergens in het Vrije Westen, maar het zou ook in een moslimland kunnen worden bekokstoofd, of: èn-èn. Je mag zelf kiezen.

Dat je Osama hebt geneutraliseerd en half Afghanistan hebt platgebombardeerd, heeft geen enkel causaal verband met het voorkomen van toekomstig terrorisme. Al was het in dit geval alleen maar, omdat Pakistan compleet buiten het narratief blijft. De Pansjhir-vallei is kort geleden door de Taliban ingenomen, naar verluidt met openlijke steun van Pakistan, dus hoezo …. bla, bla, bla …?’

–        ‘ Die aanslagen zullen er komen, maar nu zonder dat we met zekerheid zullen kunnen achterhalen uit wiens koker zo’n aanslag komt. Dat de Amerikanen wraak wilden nemen op Osama, zal er in die cultuur hoogstwaarschijnlijk wel ingaan. Met wraak in velerlei vorm, is men er vertrouwd. Maar dan, welk vervolgverhaal ga je dan ophangen?
Osama bin Laden maakte de grote fout zich openlijk te verkneukelen (he was gloating) over de slachtoffers tijdens 9/11. Ook hij begreep niet dat hij moest liegen en krokodillentranen plengen vanwege de onschuldigen die zich toevallig at the wrong time on the wrong spot bevonden. Osama had bijvoorbeeld moeten zeggen: “Helaas waren de aanstichters van de 2008-meltdown die ook zoveel Amerikanen in diepe ellende stortte, niet in de Twin Towers aanwezig en moesten we het doen met het neerhalen van de symbolen van hun wandaden (de TT stonden symbool voor de neoliberale financiële roof-industrie), en dat betreuren wij diep. Wij voeren geen oorlog tegen de gewone Amerikaan (Joe Sixpack), maar tegen hun leiders en hun handlangers!”
Dat was blijkbaar toch te veel gevergd wat empathie en dissimulation aangaat. Volgende keer zullen ze hun PR en propaganda vast beter op orde hebben.’

‘ Zeker, dat denk ik ook. Die laatste tekst zou hij hebben kunnen uitbouwen naar de corrupte Saudi-oligarchen, die zich opwerpen als hoeders van de islam, maar die intussen schaamteloos heulen met het perfide kafir-Westen en zich wentelen in alle zonden die Allah heeft verboden. Van sodomie tot en met-verzin-het-zelf-maar. Zij eten van alle walletjes waar ze maar van kunnen eten.’

–        ‘ De Amerikanen hadden net zo goed de èn-èn-fabel kunnen debiteren. Dus: we gingen naar Afghanistan om daar de bases voor het terrorisme te vernietigen, om Osama uit de weg te ruimen èn om er een Democratie naar Amerikaans model te vestigen. Dat zou elkaar versterkende motivaties hebben opgeleverd. Morf alle Afghanen om tot superconsumenten! Dan komt de wereldvrede vanzelf.

Wat die oorlogen met de Afghanen als bevolking hebben gedaan en doen, daar hoor of lees je hier niemand over. Alsof Afghanen niet aan PTTS zouden kunnen lijden, en hun kinderen en kindskinderen. Terwijl het toch net gewone mensen zijn.’

‘ Tja, George Bush, die meteen na 9/11 tegen de Amerikanen zei: “Go shopping! Doe jezelf een vliegvakantie!”
“I believe that the big mistake that our leadership of our nation made after 9-11 is we told people to go shopping and we told them to take a trip.”

Okay, het zijn tenslotte Amerikanen. O ja, vergeet de vrouwenemancipatie niet. Nou ja, whatever. Intussen zijn er in die regio weer plenty smaken om uit te kiezen. Ik zet enkele links hierbij.
Overigens vind ik de tekening van Ruben Oppenheimer van afgelopen dinsdag treffend in zijn omineusheid: waar zal de terreur vandaan komen? Zal het een Inside job worden?’

–        ‘ Prima! Zet de link naar dat artikel van Chris Moody, op de site van al Jazeera, hierbij, dat gaat precies hierover:  “In 2021, however, the more pressing concern may be for threats coming from home, not abroad. “ De volgende aanslag zal hoogstwaarschijnlijk een inside job zijn. Geen prettig vooruitzicht, vind ik.’

‘ Een inside job, okay, maar dan moeten de daders het wel op die wijze kunnen framen en spinnen.’

 

*

 

Al-Qaeda, ISIS-K, Haqqani | ‘new axis of evil’ taking shape?     1 sep. 2021         www.youtube.com/watch?v=vgGyL3S0KLY

Gravitas Plus: How America benefits from wars     4 sep. 2021           www.youtube.com/watch?v=H0Snu62FxUQ

Gravitas Plus: Why Pakistan supports the Taliban     11 september 2021        www.youtube.com/watch?v=2Du47JgEEKM

 

 

 

 

 

 

 

 

klimaatbrabbelaars en -krabbelaars

 

 

‘ Deze Blackbox-uitzending met Marcel Crok vind ik een interessante, want hij legt heel terzake zout op menige brabbelslak die over het klimaat wordt gelanceerd. Nu zal nieuwslezer Rob Trip zich niet moedwillig versproken hebben – a trip of the tongue – maar wanneer je meerdere van dit soort “versprekingen” achter elkaar bezigt, in een verhaal, een narratief, over een onderwerp als het klimaat, dan kun je toch veel nepnieuws over het voetlicht brengen, nepnieuws dat subliminaal blijft hangen bij de mensen. Een soort cognitief subcutaan buikvet. Neen, dit is een goede illustratie van mis-/ en desinformatieve technieken. In dit geval uiteraard helemaal per ongeluk, zoals Crok fijntjes opmerkt (video doorspoelen naar 12:30 en verder tot ca. 13:00).’

–        ‘ Het invoeren van alternatieve etiketten, andere benamingen, voor dezelfde dingen, valt hier ook onder. Bijvoorbeeld stellen dat agrarische droogte niet hetzelfde is als ecologische droogte. Bij de Corona-Covid-soap doen “ze” het doorlopend, neem enkel dat geniepige sterven-aan of met- en door-corona / met of zonder onderliggend lijden. “Ze” kunnen ons op allerlei manieren een rad voor ogen draaien, op het verkeerde been zetten en mentaal desoriënteren.’

‘En dat doen “ze” dan ook uitbundig. Waarom wordt er bijvoorbeeld nooit aan de pipo’s, bimbo’s en jojo’s gevraagd of zij zich hebben laten “vaccineren”? En zo ja, met welk vaccin? Aan Hugo de Jonge bijvoorbeeld, en Sigrid Kaag, die per regeringsvliegtuig rondrauzt – en in theorie met vele vele exotische virussen besmet kan raken? Bent u eigenlijk gevaccineerd? Wanneer voor het laatst, met welk vaccin? Hebben leden van uw familie met corona te maken gehad?’’

–        ‘ Inderdaad. Vreemd dat ze dat nooit wordt gevraagd. Het ligt zo voor de hand en het is tegelijk een simpele countertechniek, want dan moeten ze liegen of zich laten kennen en blootgeven.’

‘ Nou ja, kijk, zo’n Rutte heeft daar natuurlijk geen actieve herinnering aan, dus die telt sowieso niet mee. Wij spoelen thuis video’s met Rutte nu altijd meteen door, totdat de vragensteller aan het woord is, want Rutte produceert alleen ruis en gons. Maar je hebt gelijk: het legt een psychologische rem op iemand, tenzij we te maken hebben met uitgesproken psychopaten natuurlijk, want die kunnen liegen zonder daar iets bij te voelen.’

–        ‘ Raar hè?! Dat niemand aan die lui vraagt – on camera – bent u gevaccineerd en met welk vaccin en hoe vaak? En uw gezinsleden?’

’ Bijna niets is zo effectief als zelfcensuur. Maarre, bekijk deze video met Marcel Crok maar eens. Je kunt er werkelijk wijzer van worden.’

–        ‘ Zeg, ik heb nog een video met Crok gezien, bij Café Weltschmerz. Op deze video is hij in gesprek met Willem Engel. Over de IPCC-rapportages, maar ondermeer ook over biodiversiteit. Ik vond deze video ook zeer de moeite waard.’

‘ Zet de link er maar bij. Trouwens, Crok lijkt ontspannender geworden, vind ik. Niet meer zo drammerig als vroeger en daardoor véél beter te pruimen. Dat het een gisse gup is, staat voor mij als een paal boven water.’

 

 

 

 

in het pak genaaid

 

 

‘ Deze definitie van terrorisme door de FBI is net zo makkelijk van toepassing op de vele acties van de VS zelf. Neem alleen maar de changes of government, de regime changes, die de CIA bekokstoofde. Menigeen beschouwt het optreden van de VS in veel gevallen dan ook als voorbeelden van staatsterrorisme. Alleen omdat de VS nog steeds de machtigste militaire wereldmacht zijn, komen ze weg met hun staatsterrorisme.’

–        ‘ Het stelt degenen die in de VS de werkelijke macht in handen hebben – dus niet het Congres of andere democratische instituties –  in staat keer op keer dezelfde kostbare “vergissingen” te begaan, en hun zakken te vullen met oorlogswinsten. Na Vietnam en Irak (Dick Cheney – Halliburton en Kellogs) is Afghanistan een schrijnend schoolvoorbeeld van de gevolgen van het optreden van degenen die in het financieel-militair-politiek-industrieel complex vandaag de dag de touwtjes in handen hebben.’

‘ Wat ik bij de vele (vaak zeer ter zake) vergelijkingen tussen Vietnam en Afghanistan mis, is het gegeven dat de Vietnamezen geen acties ondernamen om hun gram op de Amerikaanse agressor, alsnog te halen. Zoals de Arabieren/moslims deden met hun aanval van 9/11 op de Twin Towers en vele vele aanslagen in Europse (hoofd-)steden. Dit verschil wordt systematisch genegeerd, en naar ik vrees tot ons onzalige nadeel, want de islamisten worden steeds gesofistikeerder, ze beschikken over steeds geavanceerder en  gesofistikeerder militair snoepgoed en zij leren wél .’

–  “Het” boeddhisme (sorry: ik ken alleen Theravada en Zen en natuurlijk het onderscheid tussen mahayana en hinayana) is andere koek dan moslim-fundi-islam. Boeddhistische monniken staken zichzelf in brand, zonder onschuldige omstanders mee te sleuren.
Okay. Zet de links naar de Chinese (CGTN) en Russische (RT) narratieven op onze site, want die geven veel betere inzichten, overzichten en analyses van wat er momenteel in Afghanistan aan de hand is, dan de Westerse MSM, die maar in hetzelfde kringetje blijven ronddraaien en daarbij vooral focussen op sensatie-berichtgeving bedoeld voor de onderbuik.’

U.S. Scholar [Jeffrey Sachs] on Full Impact of U.S. Policy on Afghanistan   19 aug. 2021

 

–        ‘ Het narratief van Jeffrey Sachs is klasse, maar ook RT (de Russen) geven erg steekhoudende analyses. Ze behoeven verder geen toelichting.’

Afghanistan becomes Vietnam II — another war lost   12 aug. 2021

‘ Volgens mij moeten bij de militaire doden de dollartekens weg, en ik vermoed dat bij de 627.000 ook Afghaanse regeringssoldaten zijn geteld?
O ja, de relatie met die tekening van Ruben Oppenheimer bij het verhaal van Tom-Jan Meeus in de prollenkrant van dit weekend (21-22 aug. 2021), die enkele van de jongelui leggen, vind ik ook sterk: we zijn allemaal weer eens in het pak genaaid. Geheel vrijwillig, want de meesten van ons kleuren immers iedere vier jaar een hokje rood op een stembiljet? De Afghanen, de Amerikaanse “bondgenoten” en wij, de Nederlandse bevolking. Suf en sullig stemvee.’

–        ‘ We weten geen van allen wie of wat er onder de klamboe zit, die Oppenheimer tekent en de vlag zal de lading vast niet denken, want wat zijn GL en PvdA nou in hemelsnaam nog? Behalve lege, nietszeggende, politieke merknamen. Empty signifiers.’

‘ Iemand merkte op dat zij intussen veel beter wist waar al die Afghaanse facties, stammen en clans voor staan, dan dat ze zou kunnen zeggen wat er zich onder die Haagse Kaasstolp allemaal afspeelt. Welke clubjes het allemaal met wie doen, en wie elkaar een mes in de rug steekt of gif bij wie in de koffie doet. Dat is natuurlijk ook hoogst bizar. Een kongsi die onder leiding van warlord Kwark Grutte – nu  in alliantie met Siggie Plaag – de dominante positie inneemt, die wordt momenteel benaderd door een gelegenheidsalliantie van Jetje Braver en Lilie Bloemen.’

–        ‘ Terwijl het hele zwikkie maanden geleden wegens liegen moest aftreden, regeert men demissionair en wel doodleuk verder alsof er niets, maar dan ook helemaal niets is gebeurd. Alle tamtam en voodoo over macht ten tegenmacht ten spijt. Wat een poppenkasterij!’

‘ Iemand vond het ook zo folkloristisch dat de koning op last van warlord Grutte werd ingevlogen om twee of drie nieuwe vazallen-gunstelingen te beëdigen [bekijk en beluister de video van Syp Wynia]. Op staatskosten welteverstaan en ongetwijfeld met de verholen dreiging van geen verhoging van de koninklijke toelagen uit belastinggelden, mocht de vorst geen gehoor geven aan de oekaze van de warlord.’

–        ‘ Ik stel voor het hierbij te laten voor deze posting, zodat de jongelui de narratieven en teksten zelf kunnen absorberen. Vooral Jeffrey Sachs is de moeite waard.’

‘ Vergeet het betoog van Syp Wynia ook niet. Dat is toegesneden op de Nederlandse ministaat, die ook steeds afhankelijker lijkt worden van drugsgelden en financieel witwassen. Iemand zei ook nog dat ze het zo jammer vond dat erg geen Taliban in Trèveszaal konden gaan zitten – met al die pronkerige prots en praal die we ons bij een Afghaanse stammensamenleving nog enigszins konden voorstellen, maar toch niet meer bij een verlichte post-industriële maatschappij, die zich nog wel afficheert als een voorbeeldige democratie. ’

 

*

 

Gravitas: These American weapons are now in Taliban’s hands     19 aug. 2021

Taliban seize billions of dollars’ worth U.S.-supplied military equipment | Afghanistan News   20 aug. 2021

Ghost Soldiers, Corrupt Regime: US-Trained Afghan Army Was Stronger Than Taliban… Only On Paper     16 aug. 2021

Waar blijven de Taliban!?

 

 

Wie is er bang voor Afghanen, of voor Limburgers? De jihad van Johan Remkes

 

 

‘ Afghanen bestaan niet, dus moeten we extra bang voor ze zijn. Dat is het zekerste. Virussen bestaan wel, maar die zien we niet, dus die zijn óók te vrezen. Op een andere manier.’

–        ‘Dat klopt helemaal. Het gevaar komt namelijk van de politici, ngo’s en andere gremia die de Pashtun, Hazara, Tadzjieken, Oezbeken en nog wat ethnieën hun identiteit niet gunnen en ze onder de noemer “Afghanen” schuift. Net als Limburgers en Friezen zich Nederlanders – beter nog: EU-Europeanen – moeten weten. Anders stuurt Den Haag Remkes op ze af.’

‘ Precies, maar eerst een Haagse fatwa. Men weet bij MSM (mainstream media) nauwelijks wat taliban (= studenten, meervoud van talib) betekent, laat staan dat men enig benul heeft hoe die mensen cultureel-godsdienstig in elkaar zitten. Waarom zouden Afghanen hun toekomst in hemelsnaam somber inzien? Omdat de commentatoren van Trouw dat vinden?

Wie, van al die opiniemakers en gate keepers of public opinion, heeft ooit de moeite genomen om de taliban te vragen of zij niet vinden dat wij, in West-Europa, alle reden hebben om onze toekomst somber in te zien? Kijk alleen maar naar die uitzinnige reclames voor goedkope vliegvakanties en permanente schrans- en slemppartijen. Moeten de Afghanen hetzelfde doen als wij, om voor beschaafd en verlicht door te gaan? ’

–        ‘ De beschavingsmissie van de Groningse VVD’er Johan Remkes, die Limburg weer Nederlands en kosher (vrij van corruptie) moest maken, vind ik een mooi voorbeeld. Op het provinciehuis hing nota bene de Nederlandse vlag niet eens meer.

Citaat Joep Dohmen, NRC 20 juli 2021:  * Het moet normaal zijn dat hier [bij het Limburgse provinciehuis ] de Nederlandse vlag wappert. We zijn toch onderdeel van Nederland

Voor het provinciehuis hangt tussen de Limburgse en Europese vlag nu ook het rood-wit-blauw. Dat was tot zijn [Remkes] komst niet zo. Het lijkt een detail, niet voor Remkes. „Het moet normaal zijn dat hier de Nederlandse vlag wappert. We zijn toch onderdeel van Nederland.” * einde citaat*

Levensgevaarlijke situatie in Limburg! Die Remkes kwam geen minuut te vroeg. Nog even en we waren allemaal onder de vlaaien van corruptie en nepotisme bedolven en gesmoord!

Zo blijven degenen die ons heten te vertegenwoordigen blindelings ijveren voor één grenzenloos Oiropa (zoals mevrouw Merkel dat zegt: Oiróóópa ist Alternativlos), terwijl overal regio’s laten zien en horen dat men juist niét wil opgaan in een anonieme brij. Hier de Limburgers en de Friezen, ginds de Basken en andere sub-volkeren.  ’

‘ Ach de jihad van Johan Remkes komt in feite gewoon neer op een stammenstrijd. Een stammenstrijd tussen de VVD & D66 tegen het CDA. Laat ik het maar zo bekijken, dat maakt de boel in ieder geval meteen minder saai en eentonig dan al die eenvormige politiek correcte neuzel-narratieven van die preutse propagandisten daar in Den Haag.

Onze Oostenrijkse vrienden benijden ons vanwege het feit dat we in Nederland geen Afghanen-plaag kennen, maar …… helaas kent Nederland andere sores met exoten: “de Marokkanen,” en dan recent met name diegenen die zich naar Syrië repten om daar met de IS voor een kalifaat te vechten. Vaak tweede of zelfs derde generatie import. Onder de noemer Marokkanen worden Berbers en Arabieren gesubsumeerd als een soort, een groep (PM de veroordeling van Geert Wilders wegens groepsbelediging). Het zijn Marokkanen-met-een-Nederlands-paspoort.’

–        ‘ Die luitjes uit Syrië worden onder de radar door dit kabinet teruggevlogen naar Nederland, zodat we hier tenminste zeker kunnen zijn van tikkende tijdbommen – de corona is voor de politici blijkbaar niet genoeg om de bevolking in permanente angst en stress te houden. Zij (hunnie daar onder die Haagse kaasstolp) hadden nog een reserve bangmaker nodig. Van bangmakers kunnen ze er niet genoeg hebben.’

‘ De misdaadverslaggever Peter R. de Vries móet wel zijn vermoord in verband met de Mocro-maffia.’

–        ‘ Dat vindt lang niet iedereen hoor. Ik hoor steeds vaker mensen monkelen dat de kogels heel wel vanuit andere richtingen zouden kunnen zijn gekomen. Misschien dat “men” een paar vage figuranten heeft ingehuurd om die kogels op De Vries af te vuren, maar lang niet iedereen slikt het verhaal van de Mocro-maffia als daders, voor zoete koek. Daarvoor hebben we inmiddels te veel lelijks van de kant van onze politici en de overheid gezien, ervaren en te verduren.

Vergeet niet dat De Vries met zijn acties en optredens, de Nederlandse politiek en magistratuur vaak in hun hemd zette. Dat vindt men daar in Den Haag helemaal niet prettig.

Kortom: dat onvoorwaardelijke vertrouwen in de Overheid dat onze grootouders nog hadden, is nagenoeg geheel verdampt.’

Tja, het Trouw-commentaar dat dit stukje triggerde, is toch een proeve van de heersende mentaliteit bij de MSM. De toonzetting is helemaal politiek correct en de zorg voor “de Beschaving” sijpelt uit bijna elk woord.’

–        ‘ Dat vind ik het meest verontrustende: ze zoeken de oorzaken van de ellende altijd dáár, in Afghanistan, nooit hiér, bij ons. Ze staan gewoon te trappelen om die Afghanen (??) te beschaven. Als ze daar ook maar de euro hebben, de vrije-markt-economie en alle soorten en smaken anti-corona-vaccins, dan pas kunnen wíj gerust zijn.

In Arnhem schijnen een paar gemeentepolitici China te willen inlijven bij Oiropa, vanwege de Oeigoeren en Wuhan.’

‘ Daar zal Xi vast slapeloze nachten van krijgen. Dat is vanouds het officiële narratief: beschaven en kerstenen als missie. De ware drijfveren zijn altijd meedogenloos commercieel. Kapitalistisch koloniseren. Men wordt gedreven door vileine verdienmodellen waarbij vaak genocide niet wordt geschuwd, maar camoufleert die met hooggestemde propaganda. En de massa trapt er altijd in.
Intussen importeren dezelfde politici de Afghaanse ellende naar Oostenrijk (en Duitsland), zo zeggen onze vrienden mistroostig. Hoeveel Oostenrijkse vrouwen moeten er nog door Afghanen en Syriërs worden gemolesteerd voordat de dames en heren politici hun inzichten bijstellen?’

–        ‘ De afgelopen zes maanden zijn er vijftien Oostenrijkse vrouwen vermoord door “asielmigranten;”  Afghanen en Syriërs. Goed. Laten we een paar links naar Oostenrijkse programma’s hier bij zetten. Dan kan men zelf over de grens kijken hoe het er elders in Oiropa aan toe gaat.’

 

 * * *

Opinie  Commentaar  –  Trouw 22 juli 2021    /   Toekomst is aan de Afghanen maar somber is zij wel

Met stille trom zijn afgelopen maanden bijna alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan vertrokken, op 650 militairen na die de ambassade van de Verenigde Staten en het vliegveld van Kaboel bewaken. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van andere buitenlandse troepen, waaronder het Nederlandse en Britse contingent. De Navo-operatie die bijna twintig jaar strijd opleverde tegen de Taliban en terroristische strijdgroepen als Al Qaida en IS werd vorige week officieel beëindigd.

*

 

Amerikaner sind aus Afghanistan geflohen. Was weiter?  /   Russland Klargestellt   /  Jul 11, 2021

Nach der panikartigen Flucht der Amerikaner aus Afghanistan entwickelten sich die Ereignisse dort schnell und mit voraussehbaren Folgen: Etwa die Hälfte des Landes ist bereits unter Kontrolle der Taliban, während Vertreter der Regierungsarmee und Militärreservisten über die Grenze ins Territorium Tadschikistans und Usbekistans flüchten, um ihr Leben zu retten.

Der Abzug der USA und ihrer Verbündeten aus Afghanistan bedeutet eine große Herausforderung für Russland mit schnellstmöglicher Reaktion auf kommende Risiken.

Abschiebung [uitzetting] sofort: „Würde bedeuten, dass wir EMRK  [= Europäische Menschenrechtskonvention] kündigen müssen“   |  krone.tv Moment Mal  /  krone tv   –   Jul 3, 2021

Es ist der 15. Femizid [vrouwenmoord] in diesem Jahr und es ist ein besonders fürchterlicher: die 13-jährige Leonie aus Tulln in Niederösterreich wurde unter Drogen gesetzt, sexuell missbraucht, ermordet und am Straßenrand abgelegt. Tatverdächtig sind mindestens vier Männer aus Afghanistan, zwei von ihnen amtsbekannt und vorbestraft. Warum 12-jährige Schülerinnen abgeschoben werden, amtsbekannte Kriminelle aber bleiben dürfen – das hat krone.tv-Journalistin Damita Pressl diese Woche mit ihren Gästen, dem Asylanwalt Wilfried Embacher, sowie dem Chronik-Redakteur Christoph Budin besprochen.

Österreich: Afghanen vergewaltigen und ermorden 13-jähriges Mädchen!   / 29. 06. 2021

In Österreich sind derzeit mindestens zwei Afghanen dringend tatverdächtig, ein erst 13-jähriges Mädchen in eine Wohnung gelockt, unter Drogen gesetzt, mehrfach vergewaltigt und anschließend ermordet zu haben. Der Fall sorgt medial und innenpolitisch für einen Skandal, ist es doch die ÖVP und ihr Innenministerium unter Karl Nehammer, welches nach Außen eine harte Migrationspolitik gibt, in Wirklichkeit aber seit Monaten tausende illegale Einwanderer ungehindert ins Land lässt.

Herbert Kickl – der gefährlichste Mann des Landes? | krone.tv #brennpunkt –  Oct 17, 2018

Pressekonferenz mit Herbert Kickl: “Der Coronawahnsinn geht munter weiter!“  Streamed live on Jan 12, 2021   –   FPÖ TV

 

 

code Oranje

 

 

‘ Zou die notaris Frank Oranje van landsadvocaat Pels Rijcken familie zijn van secretaris generaal van justitie L. Oranje? Want wat zien ik bij SG’s (Secretarissen Generaal) van Justitie?

  • L. Oranje: 1978 – 1986
    G.J. van Dinter: 1987 – 1994
    J.J.H. Suyver: 1994 -1996
    H.C.J.L. Borghouts: 1996 – 2002
  • J. Demmink: 2002 -2012

–        ‘ Ik heb geen idee? Hoezo?’

‘ Nou kijk eens hier: L. Oranje S.G. van 1978 – 1986 en Joris Demmink van 2002 – 2012’

–        ‘ Nou en? Je bent door dat Pinocchio-boek van Thomas Ross weer in de zaak Demmink gedoken?’

‘ Niet per se Demmink, maar je ontkomt niet aan Demmink als je over de Nederlandse magistratuur leest, zoals nu over Pels Rijcken en dan kom je vanzelf bij Allen & Overy en Ferdinand Grapp. Ik bedoel maar, de hele mikmak van rechters, officieren van justitie en de verdere reut. Het hangt allemaal samen en bij elkaar. Wie deugen er en wie niet? (Pro Memorie: de casus Harry Bronkhorst) Het geheel, met Joris Demmink als spin in het web, zo lijkt het. De recente moord op Peter R. de Vries maakt het nog interessanter. Wie heeft of hebben er belang bij het feit dat De Vries de mond is gesnoerd? Qui bono?’ Waar is het archief van meneer De Vries? Hij zou ongeveer honderd strekkende meter archief hebben, zo vertelde hij ergens.’

–        ‘ Tja. Met Demmink kom je bijna automatisch bij de zaak van de Koerd  Hüseyin Baybaşin terecht. Natuurlijk. Wel frappant dat in het NRC-stuk expliciet staat dat Frank Oranje al achttien jaar geld stal. Niet al lang, of geruime tijd, maar achttien jaar. Reken even uit: 2021 min achttien is 2003. Demmink werd in 2002 door Donner tot SG op Justitie benoemd. Waarom zou Frank Oranje een jaar na Demminks benoeming tot SG met stelen bij Pels Rijcken zijn begonnen? Toeval, of chanteerde Demmink hem? Pleegde Frank Oranje wel zelfmoord?’

‘ De jaartallen kloppen. Baybaşin werd in 1995 gearresteerd bij Hazeldonk en zit een twee maal levenslang vonnis uit in Nederland. Wegens terrorisme. In 1996 reisde Joris Demmink naar Turkije, hetgeen hij ontkend schijnt te hebben. De veroordeling van Baybasin zou op een deal met de Turken berusten en die deal diende ervoor om Demmink te beschermen. Maar waarom was Demmink zo belangrijk? Toen al.’

–        ‘ De persoon Demmink en zijn escapades met jonge jongens interesseren mij niet bovenmatig, maar wat ik wel intrigerend vind is de vraag wat Demmink weet over en van al die pipo’s die een firewall rond hem optrekken, waardoor hij ongrijpbaar blijft. Natuurlijk kan het zijn dat de man onschuldig is aan hetgeen hem wordt aangewreven.
Demmink schijnt een zwartboek te hebben bijgehouden, waarin hij alles opschreef wat hij over zijn kornuitjes wist en dat schijnt behoorlijk belastend te zijn.’

‘ Wat ook intrigerend is, dat Demmink van Staatswege en dus op staatskosten werd (en wordt?) beveiligd. Bij Fortuyn en De Vries was dat niet zo. Die kregen geen beveiliging van de Staat. Waarom Demmink wel? En tegen wie of wat moest Demmink beschermd worden? Je weet het gewoon niet en voor de hand liggende antwoorden tellen niet, want dan wordt het geen thriller.’

–        ‘ Okay, okay, jullie zijn aan het fantaseren, ik snap het. Dus jij legt in dat narratieve kader een verband tussen het feit dat ene L. Oranje in de periode dat Baybasin werd gepakt, S.G. op Justitie was en dat de frauderende notaris van de Landsadvocaat Pels Rijcken ook Oranje heet: Frank Oranje. Demmink werkte in 1995 ook al op Justitie. Hij kwam van Defensie en heeft zo’n dertig jaar op Justitie gezeten. Op veel plekken en functies. Misschien zijn die L. en Frank Oranje gewoon naamgenoten, hoewel de naam Oranje niet heel erg algemeen is in Nederland. Die naam zou zelfs een pseudoniem kunnen zijn voor personen met connecties met het koningshuis, maar als je die lijn volgt, zit je wat mij betreft volop in het faction-thriller-genre van Thomas Ross.’

Yes! Reading for the plot my good man! Laten we om te beginnen wat info over Demmink op de site zetten, voor  * * * en * * *  die scenarios’aan het schrijven schijnen te zijn voor een virtuele thriller, a la de factions van Tomas Ross.

 

* * *

 

2014.05.19  –      KRO Brandpunt : De Zaak Demmink     May 19, 2014

2016.02.25 –  Jan Roos in gesprek met Adèle van der Plas, advocate van de tot levenslang veroordeelde Koerd Hüseyin Baybasin.  Een gesprek over de zaak-Demmink
Gesprek op Niveau – Jan Roos en Adèle van der Plas   –   Feb 25, 2016

2018.01.12  –  De detentie van Hüseyin Baybasin en het grote zwijgen van de media; Hans Moll en Jacques van Huet   /  Cafe Weltschmerz  –  Jan. 12, 2018

‘ Uniek in de wereld dat drie oud-gevangenisdirecteuren publiekelijk demonstreren om een gedetineerde vrij te krijgen. Een uniek confronterend protest tegen onze rechtsstaat dat alle media zou moeten prikkelen. Helaas, hoewel het persbericht voldoende duidelijk was voor CWS, heeft de mainstream media als: NOS, WNL, Nieuwsuur, RTL-nieuws, Volkskrant, NRC, Algemeen Dagblad, de Telegraaf, DWDD en Pauw/Jinek dit nieuwsfeit volledig genegeerd. Er lijkt een zwijgplicht tussen de media over het onderwerp “Baybasin” en de opeenstapeling, rechtstatelijke manipulaties door de Nederlandse overheid. ‘

2018.01.21Fraude in de rechtspraak; Hans Moll en Ton Derksen  –  Café Weltschmerz  –  21 januari 2018

Hüseyin Baybasin is een Koerdisch politiek activist die sinds 1998 in Nederland een levenslange gevangenisstraf uitzit. Zijn veroordeling blijkt echter vrijwel uitsluitend te berusten op gemanipuleerd bewijsmateriaal, grotendeels afkomstig uit Turkije.

Hij is, ook vanuit zijn  Nederlandse cel, nog steeds politiek actief. Hij heeft een eigen website en was in 2018 één van de oprichters van de United States of Kurdistan.
Baybasin was voor zijn arrestatie een vooraanstaande Koerdische zakenman. Hij werd op 25 december 1956 geboren in Lice in Oost-Turkije ofwel Noord-Koerdistan. Baybasins familie behoort tot de in de Koerdische geschiedenis bekende Zırkam stam [clan?].’

‘ Aftappers in het nauw
De Nederlandse politie en inlichtingendiensten zijn wereldrecordhouder in het aftappen van telefoonlijnen. Maar de methode raakt in opspraak nu is bewezen dat deze techniek openstaat voor misbruik en manipulatie. Een justitiële crisis met dramatische politieke repercussies is in aantocht.’

René Zwaap in   De groene Amsterdammer 22 juni 2002 – verschenen in nr. 25

* * *

“Apies kijken” / Huig Plug, met allerleitjes van het Binnenhof
( Haagse “lijntjes”)

 

2021.05.18 – Huig Plug LIVE#49. Huig ontmoet Paul Abels, kwelgeest van Pieter Omtzigt.   May 18, 2021

‘ Op 17 mei was Huig ‘s middags en ‘s avonds op het Binnenhof te vinden. Hij sprak Rutte aan en ging in gesprek met Pieter Duisenberg (VSNU, Gasunie en zoon-van). Plug kwam ook nctv-adviseur Paul Abels tegen. Abels viel Pieter Omtzigt jarenlang lastig op Twitter. “

2021.07.02 – Huig Plug Live #67. Huig rijdt na de ministerraad door naar Baybasin  –   Jul 2, 2021

‘ Vandaag confronteert Huig de ministersploeg met de benoeming van Siebe Riedstra tot secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Huig wordt steeds slimmer, hij is Jaïr zelfs te slim af bij de aankomst van Rutte en Kaag, wat hilarische beelden oplevert. ‘s Middags gaat Huig op bezoek bij Hüseyin Baybasin in de gevangenis van Lelystad.’

2021.07.09 – Huig Plug LIVE #71. Huig en de moeder van Lisa bij de Haagse klaagmuur   Jul 9, 2021

‘Huig is vandaag aanwezig tijdens de laatste rijksministerraad van 2020/2021. Hij zag Carlson Manuel (de nieuwe gevolmachtigde minister voor Curaçao in Den Haag), Rutte, Kaag en Stientje van Veldhoven die aankondigde dat zij zou opstappen. In deze aflevering ook een scoop: Marlies (de moeder van Lisa, misbruikslachtoffer bekend uit de Argos-documentaires) maakt bekend met wie haar ex-man is getrouwd… ‘

2021.07.14  –  Huig Plug LIVE #72. Piet Hein Donner over Joris Demmink  –  Jul 14, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de gordel

 

 

‘ Welke gordel? Een bomgordel, een autogordel, een jarretelgordel, een grachtengordel …? Nog meer en andere gordels?’

–        ‘ Dat was direct de grap: “Kaag wil geen gordel vanwege de associatie met bomgordels.”  Dit hoorde ik tenminste een paar keer als grap debiteren. Een beetje flauw vind ik ‘m wel. Als ‘ie tenminste wordt gemaakt in relatie tot palestijnen-met-bomgordels. Da’s flauw, maar …’

‘ Nou ja, bij wanhopige palestijnen kan ik me nog iets voorstellen in verband met bomgordels, want die luitjes zitten daar in een uitzichtloze wanhopige positie, dus dan liever de lucht in zei Van Speijk. Maar met champagne in Nigère, neen. Dus. Evengoed, een bom was het wel, die autogordel van Kaag dus. Zij het een figuurlijke.’

–        ‘ Ja, en zo olie, oliedom dom hè? Waarom deze heisa rond een propaganda-film voor een politieke partij,  waarvan je al bij voorbaat op je vingers kunt natellen dat er stampei van moet komen?’

‘ Inderdaad, dat is bijna opgelegd pandoer. Dat geld overmaken, dat vind ik zo’n vreemde reflex: O jee, geen autogordel, dus gireren maar, naar Veilig Verkeer Nederland. Wat is dat toch voor nonsens?! Met geld zijn veiligheid en fatsoen toch niet te koop? Wat een vreemde vrouw is die Sigrid Kaag toch. Zou ze echt een heks zijn? Let wel: als het allemaal waar is hè, wat er nu weer allemaal over haar wordt geschreven en verteld.’

–        ‘ Neem van mij aan: iedereen die het bij Rutte uithoudt – laat staan een tijd voor hem kan werken – die spoort niet. Daar zit een steekje, of zelfs meerdere, bij los. Waarom denk je dat het met Pieter Omtzigt tot zo’n clash is gekomen? Dat gaat gewoon niet samen, dat is onnatuurlijk. Omtzigt wil absoluut niet worden misverstaan als hij het over de Rechtsstaat of het Sociaal Contract heeft, terwijl het Rutte helemaal niets kan schelen of anderen hem correct begrijpen of niet als ‘ie over democratie, liberalisme, links of rechts neuzelt, zwatelt of zalft, of dat we allemaal denken zeker te weten dat hij liegt. Dat interesseert die vogel geen biet.’

‘ Wat vind je van deze passage: “D66 – dat zich pas inliet met de beelden nadat bekend werd dat Kaag zich kandideerde als lijsttrekker – pleitte ervoor dat in de definitieve documentaire meer aandacht moest zijn voor haar idealen. „Nu zit dat er helemaal niet in.” “

–        ‘ Tja, als idealen er niet in zitten, kun je die er ook niet in photoshoppen. Dat lukt bij zulke dingen als idealen nu eenmaal niet. Idealen zitten tussen de oren, die kun je niet zien of voelen. Idealen kun je alleen voorleven, zichtbaar maken in je handelen. Rare club hoor, dat D66. Die lui zijn compleet van het padje af. Maar ja, dat zié je. Je hoeft maar naar een Kajsa Ollongren te kijken of een Sjoerd Sjoerdsma, om te weten hoe laat het daar is. Die zijn gewoon niet fris. En nu dan Sigrid Kaag.’

‘Het gebeurt allemaal democratisch, want we – althans degenen die nog hardnekkig  stemmen – hebben er voor gestemd.’

* * *

 

D66 en ministerie bemoeiden zich met VPRO-documentaire over Sigrid Kaag

Van Beiroet tot Binnenhof Van een autogordel tot champagne. Wob-stukken laten zien hoe intensief invloed werd uitgeoefend op een VPRO-documentaire over Kaag.

Guus Valk, met Lamyae Aharouay  –  NRC 30 juni 2021 om 10:37

 

D66 bemoeide zich volop met Kaag-documentaire en liet scènes verwijderen.

De VPRO-documentaire over Sigrid Kaag krijgt een flinke staart: de minister informeerde de Kamer verkeerd over bemoeienis van D66 en ambtenaren met de film.

Bart Zuidervaart –  Trouw  30 juni 2021, 14:02

 

D66 beïnvloedde NPO-docu over SIGRID KAAG: ‘Lijkt op DDR-praktijken!’ |   Jun 30, 2021

’Verzoek om Kaag door montage autogordel te laten dragen zegt alles’   Jun 30, 2021

“Totale fusie tussen NPO en D66 & Staat en Media” – Binnenhof Report met Martin Bosma (PVV)   Jun 30, 2021

 

 

 

‘ Beschonken komkommer’? Die houden we er in

 

‘ Hear hear! Méér aangeschoten komkommers in de Kamer! Die flikkeren we er niet uit. Alsjeblieft!’

–        ‘Best, leuk, humor, maar je schiet er geen zak mee op. Eerlijk gezegd, vind ik bij die beschonken komkommer het sop de kool niet waard, maar bij gebrek aan inhoud ga je op bijverschijnselen letten.’

‘ Het beeld van een beschonken komkommer werkt toch op mijn lachspieren, en de dame droeg een komkommerkleurige jurk. Je weet toch hoe een vrouwelijke komkommer heet?’

–        ‘ Ho ho. Gaan we hier niet verder op in. Ik vind de combinatie van komkommer en tomaat al pikant genoeg.’

‘ Komkommer met tomaat? Dan krijg je een fruit cake, toch? Maar je hebt groot gelijk, maar meer vrolijkheid op het Binnenhof is natuurlijk nooit weg. Ik moest onbedwingbaar lachen bij de opmerking van Huig Plug over het achterwerk van Sigrid Kaag. Dat was koddig, en dan zo als Plug het zei. Plug corrigeerde zichzelf en dat maakte het nog leuker, want ook mevrouw Kaag heeft tenslotte een achterwerk, pardon: een derrière. Ja, want c’est le ton où Jean Huigen se trouve dedans. Dat is mijn beste steenkolen-frans. Het gaat over de EU als waardengemeenschap, geen misverstand, complete nonsens dus. Die Huig Plug is een komiek, een daapse dorpsgek op het Binnenhof.’

–        ‘ Nou, gelukkig maar. Huig Plug stort namelijk tegelijk met zijn grappen en grollen een stroom gedetailleerde informatie over zijn toehoorder-kijkers uit, en daar gaat het maar net om. Bij mij tenminste.’

‘ Plug maakt ook bijna geen foutjes. Alleen onlangs, bij Winnie Sorgdrager, zat hij er volgens mij ietsje naast. Hij zei in dat kader trouwens niets over wijlen Doctors van Leeuwen, Arthurs dus. Misschien maar goed ook, want over de doden, enzovoorts. Maar dit terzijde, het gaat mij om Machiel de Graaf (PVV) en Lilian Marijnissen (SP). De Graaf begon zijn betoog vrij solide en redelijk compact (dweilen met de kraan open heeft geen zin, de gestage massa-immigratie moet gewoon gestremd), maar hij waaierde uit, verloor de rode draad en had het tenslotte over terroristen eruit flikkeren. Mevrouw Marijnissen gebruikte ik meen drie keer de zegswijze dat we er geen zak mee opschieten.’

–        ‘ Was zij beschonken, toen zij die zegswijze debiteerde? Kauwde zij op een komkommer? Jongleerde zij met die langwerpige groente? Deed zij er andere dingen mee …. ? A green statement, misschien? Of wilde ze ostentatief laten zien en horen dat zij geen “dame” is die best het woordje zak in mond durft nemen? De SP is van de tomaten, dus zo’n komkommer er tussen, dat is een vreemde eend in de bijt. Wel erg inclusief natuurlijk.’

‘ Hm, een beschonken komkommer die het woord zak in de mond neemt. Ik vermoed dat de meeste komkommers eerst een stevige borrel nemen voordat ze zoiets doen, maar ik heb daar totaal geen verstand van. Dat moet je aan de denker Farid A. vragen. De man heeft daar een scherp oog en fijne neus voor. Wat ik alleen wil zeggen is, dat je ook populair, pikant of plat taalgebruik liefst deftig (spreek uit: daftig) en gedoseerd moet brengen. Dat scoort het beste bij de massa en is electoraal het profijtelijkste. Dat denk ik tenminste.’

–        ‘ Over de SP doe ik er verder maar het zwijgen toe. Dat is een hopeloze zaak. Zowel qua standpunten als qua presentatie laten ze zich de kaas van het brood eten. Door links of rechts of door het midden. Keer op keer. Geen redden aan. Ik kom daar later elders nog op terug. Jij had een stukje uit de Volkskrant dat je triggerde?’

‘Ja, kijk, hier. Aanvankelijk dacht ik dat het een redactionele pennenvrucht betrof, maar toen kwam het woordje “ik” en het stukje eindigt met de ontknoping dat het van Sigrid Kaag – of haar ghostwriters – komt. Handig gedaan. Het is erg nuffig stukje, met een pruimenmondje-en-de-dijtjes-strak-tegen-elkaar gewrocht. Ik waarschuw je maar vast.’

–        ‘ Ik kan een stootje hebben, dus laat maar zien. Mwah, dat doet de ghostwriter best gehaaid vind ik: niet de “terroristen” brengen eventueel Nederlandse politici “en gewone mensen” in gevaar, maar  “intimiderende en beledigende retoriek” doet dat. Turning the tables heet dat bij Aristoteles.’

‘ Dus bijvoorbeeld Geert Wilders? Maar die wordt toch permanent bewaakt vanwege mogelijke dreiging vanuit zekere hoek, omdat hij beweert gebruik te maken van zijn recht-op-vrije-meningsuiting-als-parlementariër?’

–        ‘Jawel, dat kan wel zijn, maar mede daarom vind ik het zo gehaaid van Kaag d’r tekstschrijvers dat ze Wilders op deze manier framen. Ik bedoel: je mag als D66 het referendum afschaffen en een miljoen aan donaties voor je verkiezingscampagne toucheren – en zo veel op en neer en heen weer vliegen dat men er allerwege scheel van de CO2 en het fijnstof van gaat zien – maar je moet beslist niet zeggen “flikkeren “ en “geen zak,” want dát hoort niet.’

‘ Amen. Je kunt het sneu en onterecht vinden, maar het is de realiteit. Niet alleen dat, maar ook: Wilders moet op zijn woorden letten, want anders zouden weleens ……… vul zelf maar aan. Best slim bedacht. Een persoon die niet zo “moedig” is als Wilders, zou zich door zulke zijdelingse toespelingen tot zelfcensuur kunnen laten dwingen, en dat is natuurlijk precies de bedoeling. Vermoed ik althans. Ik zou geen ander motief kunnen bedenken.’

–        ‘Okay, okay, het zal wel, maar waar bezigt Plug die opmerking over de kont van Kaag? Tenslotte moet dat Haagse circus toch over iéts gaan, nietwaar? Deze formatieklucht kost handenvol belastinggeld en we kijgen en kopen er geen zak voor. Zelfs geen pot augurken. Dan is af en toe een robuuste, misschien ranzige, grap wel het minste, vind ik. Dus: heeft Kaag een kont die zich er voor leent om af toe tegen de krib te worden gegooid? Volgens Plug dan. Ja, ik begin zelf maar te improviseren. Ik lees hier bijvoorbeeld: “Het kribbige karakter van Kaag. Kijk hoe Sigrid Kaag steeds kribbiger wordt.” Krib-biger, en Kaag gaat los op Wilders. Dus hoe zit dat met die kont van Kaag? Gooit ze die tegen de krib? Volgens Huig Plug.’

‘Allright. Goed. Je hebt een komkommer, een kinky kaag en een plug. O ja, en een huig. Weet je wat een huig is? Juist. Daar kun je leuke dingen bij bedenken. Toch? Creatief met komkommers. A frivolous mind is a joy forever.  Mij best. Het is eigenlijk een koddig niemendalletje, meer niet. Maar ik zet de link naar die video hier wel onder. De kink van Kaag, volgens Plug. Kijk zelf maar.’

* * *

 

Huig Plug LIVE #64: Tatatatatatatatata! Hoge spanning, levensgevaarlijk  –  Jun 26, 2021