Wat doet de Nederlandse politie, volgens jou ?

 

 

Mary Ann Zeemans (MAZ): ‘ Wat de Nederlandse politie doet? Wel, die evolueert uiteraard. Onder andere. Wat bedoel je precies? ’

Lord Kristal (LoK): ‘ Neen, dat is okay. Evolueert de politie volgens jou in de goede richting? Wat denk je?’

MAZ: ‘ Tja, de goede richting, wat is dat ….? ’

LoK: ‘ Vind je de politie dienstbaar aan het publiek, bijvoorbeeld?’

MAZ: ‘ Soms wel en soms niet. Dat hangt van de situatie af waarbij de politie wordt ingezet. Om maar iets te noemen. Dan heb je het meestal over de ME’ers, denk ik. Die zijn toch een aparte tak van de politie, vind ik.’

LoK: ‘ Doet de ME zijn werk volgens jou goed?’

MAZ: ‘ Meestal wel, geloof ik. Jij hebt de recente beelden en berichten over de politie gezien, is het niet? Tja, die beelden geven een nogal ruig optreden te zien, maar de demonstranten veranderen ook, natuurlijk.’

LoK: ‘ Gaat het al met al de goede richting op? Vind je de politie een bruikbare indicator voor het monitoren van bijvoorbeeld de kwaliteit van de politiek en de politici in een land’

MAZ: ‘ Eerlijk gezegd vind ik het met het leefklimaat in Nederland niet bepaald de goede richting op gaan. We zitten opgescheept met Corona in alle smaken en varianten die je maar kunt bedenken en er komen er ook nog steeds meer mensen bij, terwijl we vanwege Corona juist onderlinge fysieke afstand moeten houden. Dat vind ik nou zo’n tegenstrijdigheid, zoals er steeds meer zijn. Misschien vallen de tegenstrijdigheden me steeds meer op. Dat kan ook natuurlijk. Onlangs nog kwam ik mensen tegen die een QR-pas hadden gekocht, op reis waren geweest, niet waren getest en toch gewoon overal tussendoor liepen. Ik bedoel maar, waar gaat het dan nog om en over, nietwaar?

Wat betreft de samenhang tussen politie en politiek, die is er volgens mij wel degelijk en ik neem waar dat er zowel een ander soort en snit politici komt opdraven, alsook een ander soort politiefunctionaris. Beide beroepsgroepen trekken een ander soort personen met andere persoonlijkheden. Hoe die samenhang precies in elkaar steekt en met welke vocabulaire en welk concepten-kader je die het beste kunt analyseren, benoemen en be-tekenen, daar moet ik nog wat langer over nadenken.  De politiemensen die nu bij de ME gaan bijvoorbeeld, die vormen binnen het korps een aparte mentale subgroep, geloof ik. Die verkeren in hun beroepsuitoefening vaker in twee of drie werelden tegelijk, en dat heeft ook zijn invloed op een mens.’

LoK: ‘ Heeft het woke-gedoe er mee te maken, denk je? En de zogenaamde cancel-culture? Genereren die “performatieve virussen” ? Laat maar, dat komt nog wel. Vind je het goed als we deze links en vignetten op de site zetten, en de jongelui laten bepalen of en wat voor commentaren zij daar dan op willen geven?’

MAZ: ‘ Ja, prima, want dat zou mij in ieder geval een opzetje geven in een wat cohenter denkrichting. Hoop ik. Ja, doe dat maar. Dan verbinden we naderhand de diverse punten met elkaar – connecting the dots.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is mijn politie niet meer – Erik van der Horst (presentator), Peter Cirk, Alice Besselink & Dennis Spaanstra | Café Weltschmerz – September  02, 2021

*

British Police Have Transformed Into a Tool for Enforcing the State’s Will — Peter Hitchens Premiered Oct 17, 2021

 

 

zorg & leiderschap, onderwijs, kiespijn en de politiek

 

Plof: ‘Wie van de drie?’

Yaqi: ‘ Eh? Wie van de drie wat?’

Plof: ‘Wie van de drie kunnen we missen als kiespijn?’

Yaqi: ‘O, bedoel je dat. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Kijk, luister, lees en oordeel zelf.’

 

Fieke van Deutekom, December  14, 2021  – –  www.youtube.com/watch?v=xX-uxpv_6fc

Het is de wal van het schaduwonderwijs die het schip keert.

 

 

Vijlbrief (D66) tegen Omtzigt over het toeslagenschandaal – –  December 12, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Remkes, moet roeien met de riemen die hij niet heeft

 

‘ De VVD’er Johan Remkes heeft de formatie-bespreking dan eindelijk aan de gang gekregen. De vier oude partijen van Rutte III (CDA, VVD, D66 en CU) gaan het proberen.’

–        ‘ De stok die Remkes heeft gebruikt om ze zo ver te krijgen heette: nieuwe verkiezingen. Alleen de VVD zou hier electoraal garen bij kunnen spinnen, moeten ze hebben gedacht en dan zijn besprekingen te verkiezen.’

‘ Bij nieuwe verkiezingen zouden naar verwachting vooral de VVD en de PVV (Wilders) electorale winst kunnen scoren. Immers: iedere keer dat Wilders tegen Rutte te keer gaat, sluiten zowel de gelederen rond Rutte zich, alsook die rond Wilders. De toch-al-VVD-stemmers zouden opnieuw VVD stemmen, vooral omdat Wilders Rutte aanvalt en de PVV-stemmers zouden worden gestaafd in hun grimmige vastbeslotenheid om tégen Rutte en dus vóór Wilders te stemmen. Het is zo verklaarbaar dat je bijna aan een 1-2tje tussen Wilders en Rutte zou gaan denken.’

–        ‘ Dat laatste denken steeds meer mensen.  Electoraal speculerend zouden bij verkiezingen nú, vooral D66 (vanwege de capriolen en kuren van Kaag) en het CDA (vanwege de bejegening van Omtzigt, daarna het ontslag van Mona Keijzer en heel recent vanwege Hoekstra en zijn Belastingparadijselijke beleggingen) weleens fikse electorale veren moeten laten, zo was de redelijke verwachting onder de jongelui. D66 was toch al een strovuur, dat even oplaaide vanwege die royale donatie van 1 miljoen euro. Dat geld maakte plenty propaganda en marketing mogelijk. Dat heeft zich uitbetaald.’

‘ Dus werkte de stok van Remkes (voorlopig tenminste) probaat; D66 en CDA wilden alles liever dan zetels verliezen, en dat zou bij verkiezingen geheid gebeuren.’

–        ‘ Tja, en dan dat flauwekul-argument van Kaag dat ze bang was dat “populistische” partijen garen zouden kunnen spinnen bij verkiezingen. Alles wat niet-D66 is of stemt, is volgens D66 populist.

Toch blijft de vraag prangen of Remkes serieus chocola zou hebben kunnen maken van het materiaal, de ingrediënten, waarmee hij de formatiekeuken in werd gestuurd. Hajo de Reijger vat het in zijn tekening treffend samen: Remkes trekt gewoon een blik met een chocoladedrol open. Er valt voor hem niets te bereiken met creatieve politiek; het wordt chocola als blikvoer. Het enige waar de vier voor zwichten, is de dreiging van electoraal verlies bij D66 en CDA zo er verkiezingen zouden worden gehouden.’

‘ Mijn verwachtingen zijn voor Rutte IV dan ook gering. Indien deze club bij elkaar blijft omdat ze geen zetels willen verliezen, valt er nog minder kwaliteit te verwachten dan er toch al voorhanden was. Die geringe kwaliteit vind ik door Hajo ook mooi verbeeld door dat blik. Het is politiek-uit-blik, dus niks verse, frisse, nieuwe politiek en niks nieuw leiderschap. We krijgen een opgewarmde prak uit blik, waar Remkes eigenlijk weinig chocola van kon maken.

Wat het akkevietje met Hoekstra betreft, laat het ook weer eens zien dat Piketty’s observatie spot on correct is: de afstand tussen mensen met vermogen – die bovendien “de weg weten” en over “contacten” beschikken – en mensen die hun inkomen uit arbeid verwerven, wordt gestaag groter. Deze divergentie wordt in toenemende mate als “normaal” gezien, totdat de te water gegane kruik ooit barst. De namen die middels de Pandora-papers op straat kwamen te liggen, lieten zien dat het dweilen met de kraan open blijft. “Zij” doen niets onwettigs of onrechtmatigs. Het zijn degenen die er niet in slagen óók op die manier vermogend te worden, die de ontwikkelingen tegen houden.’

–        ‘ Daar heb ik niets aan toe te voegen. Corona (liever gezegd: degenen die het virus gebruiken of misbruiken) drukt de factor kapitaal er uit. Kapitaal zit tussen arbeidsinkomen en vermogen in. Kapitaal fungeert bij wijze van spreken als metafoor voor de middenklasse. Die wordt om zeep geholpen, en niemand heeft het door. Geen haan die er naar kraait. Nou ja, bijna geen haan. Etnisch profileren is vééééél belangrijker! En de festivals, terrasjes en vliegvakanties, uiteraard.
Wat de formatie aangaat, kan alleen Rutte maximaal voordeel uit zijn positie putten en daarmee de andere drie manipuleren. Hetgeen hij uiteraard zal doen. Het wordt dus oud-leiderschap à la Rutte en dat is de dood in de pot voor ons allemaal. Helaas, pindakaas.
De voordracht van Koolmees (D66) als medeformateur naast Remkes, bevestigt dit voor mij: Rutte beschouwt Koolmees als volkomen ongevaarlijk en hij zal naar verwachting niet veel weerwoord bieden aan VVD’er en oude rot Remkes. Dus zal Remkes (lees: Rutte) de dikste vinger in de formatiepap hebben.

O ja, dit vond ik een saillante bevinding: veel van mijn pupillen hadden het over het generatieverschil tussen Remkes (en Tjeenk Willink) en de “jongelui” die zij tot samenwerking moesten zien te verleiden dan wel koeioneren.’

‘ Iemand speculeerde ten aanzien van Koolmees (voorgedragen als co-formateur naast Remkes) dat hem onder de tafel weleens een deal kon zijn aangeboden, als hij zich bij de formatie coöperatief zou opstellen – net als de koehandel bij het Kamervoorzitterschap. Rutte en Kaag hebben daar ervaring mee. Het blijft speculatie, uiteraard. Te bewijzen valt er niets.
Generatieverschil zei je? Inderdaad, dat generatieverschil vond ik ook opmerkelijk. Remkes en Tjeenk denken en doen nog vanuit een degelijk waardenkader en een solide normen-structuur, terwijl de politici met wie zij te maken hebben (vooral Rutte) à l’improviste, opportunistisch en zonder bekommernis om een visie, te werk gaan.

Vandaar de keuze voor deze titel.  De jongelui hebben uiteindelijk als titel gekozen voor de riemen die er niet zijn, boven het er-geen-chocola-van-kunnen-maken, omdat ze sterke twijfels koesteren omtrent de kwaliteit van de bewindspersonen die zullen worden aangesteld. Die zullen vooral de goedkeuring van Rutte moeten kunnen wegdragen. Wat dat inhoudt hebben we kunnen zien en ervaren. Koolmees is het nieuwste bewijs. Let wel: in ónze scenario’s en die hoeven niets met de werkelijkheid van doen te hebben.

Dus Johan Remkes moest roeien met riemen die hij niet had en heeft. In arren moede trok hij een blik onappetijtelijke chocolade-rolmops open. Mr. Remkes had to make do with the material at his disposal, zei Kendra puntig. ’

–        ‘ Over de vraag of ze zouden stemmen, vond ik de discussies weinig verrassend. Niemand van de jongelui heeft vertrouwen in politieke partijen. De meesten zeggen niet te gaan stemmen. Àls ze zouden besluiten om te gaan stemmen, dan absoluut niet op een partij.’

‘Tja, op wat ik zo heb gehoord, blijven dan in feite over: Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas.’

–        ‘ Gideon van Meijeren wordt hoog aangeslagen, maar die is lid van een partij dus op hem stemmen ze niet, want dan gaat hun stem naar een partij.’

Rechters zijn mensen en geen robots

Hieronder twee links naar video’s, waarop Van Meijeren met Joost Sneller (D66) en Sander Dekker (VVD) de degens kruist over de (te geringe) onafhankelijkheid van Nederlandse rechters.
In het debat met Sneller draait het om het punt dat de regering rechters kiest, benoemt.
De kandidaten kunnen exact dezelfde vakopleiding hebben gevolgd en (formeel) over dezelfde competenties beschikken (hetgeen in de praktijk bijna nooit het geval zal zijn), maar uiteindelijk kiest de regering en wordt er bijvoorbeeld niet geloot uit de kandidaten.

In het gesprek met Dekker persisteert Van Meieren dat rechters bij hun uitspraken, bij de vonnissen die ze wijzen, altijd hun persoonlijke voor- en afkeuren zullen betrekken – bewust dan wel onbewust. Minister Dekker ontkent dit en stelt rechters daarmee gelijk aan robots, computers, die bovendien door objectieve algoritmen zouden worden gestuurd.

Er zijn proeven genomen met machinaal gewezen vonnissen, maar dat bleek geen succes. Rechtspraak blijft mensenwerk met alle mogelijkheden van feilen en falen daaraan verbonden.

Rechters die bijvoorbeeld dezelfde hobbies hebben, lid zijn van dezelfde politieke partij, onderlinge familiebanden hebben, misschien samen op vakantie gaan, vormen een groep die geneigd zal zijn vanuit een sterk gedeeld (moreel/cultureel) kader (misschien zelfs vanuit een besef van gedeelde belangen) vonnis te wijzen. Dat is niet meer dan menselijk en dat ontkennen, zoals Sander Dekker doet, is zacht gezegd een beetje dom. Laten we maar zeggen dat het bij “het spel” hoort. Doodvermoeiend is het echter wel.

Rechters brengen sowieso hun persoonlijke bagage mee. Een grondig psychologisch onderzoek – dat op gezette tijden wordt herhaald – zou voor deze beroepsgroep trouwens geen overbodige luxe zijn.

Van Meieren blijft correct en zeer ter zake.

De BBB (Caroline van der Plas vs. Stef Blok)

Mw. Van der Plas gebruikt een originele methode om expliciet te maken wat bijna altijd impliciet en onbenoemd blijft. Men vindt het onbeleefd om door een vraag (zeker aan een bewindspersoon) de indruk te wekken iets te suggereren wat eigenlijk helemaal niet zo vreemd is, maar dat door de bevraagde op zijn of haar “fatsoen” kan worden betrokken.
Eigenlijk zou de bevraagde willen zeggen: “Dat gaat je niks aan. Waar haal je het lef vandaan mij zoiets te vragen!” Alleen is de rolverdeling in die setting anders.

De bevraagde maakt er vaak liefst een show van waarin hij of zij de beledigde onschuld speelt, waardoor de vrager te kijk wordt gezet als te kwader trouw, impertinent, insinuerend en ondermijnend te willen zijn. Stef Blok deed een aanzet (met mimiek en wijdse gebaren en eindigend met: “Ik werp dat verre van mij!” Uiteraard doet meneer Blok dat, want dat hoort blijkbaar bij zijn rolopvatting), maar hij werd daar heel nuchter en zakelijk door Van der Plas op teruggefloten: “Ik vráág alleen iets. Ik constateer of suggereer helemaal niets.”
Van belang was dat Caroline van der Plas een mogelijk alternatief regerings-scenario expilciet verwoordde.

 

Stef Blok is als persoon populair bij de jongelui. Als persoon. Niet als VVD’er die gehoorzaam aan Rutte, alle ramsj-beleid uitvoert. Afgelopen weekend heeft een van hen op een verjaarsfeestje een prachtige imitatie van Blok ten beste gegeven. Met een grote wasknijper op de neus om ‘s mans nasale stemgeluid na te bootsen en voortdurend gezichten en namen door elkaar halend. Het was hilarisch.

in het pak genaaid

 

 

‘ Deze definitie van terrorisme door de FBI is net zo makkelijk van toepassing op de vele acties van de VS zelf. Neem alleen maar de changes of government, de regime changes, die de CIA bekokstoofde. Menigeen beschouwt het optreden van de VS in veel gevallen dan ook als voorbeelden van staatsterrorisme. Alleen omdat de VS nog steeds de machtigste militaire wereldmacht zijn, komen ze weg met hun staatsterrorisme.’

–        ‘ Het stelt degenen die in de VS de werkelijke macht in handen hebben – dus niet het Congres of andere democratische instituties –  in staat keer op keer dezelfde kostbare “vergissingen” te begaan, en hun zakken te vullen met oorlogswinsten. Na Vietnam en Irak (Dick Cheney – Halliburton en Kellogs) is Afghanistan een schrijnend schoolvoorbeeld van de gevolgen van het optreden van degenen die in het financieel-militair-politiek-industrieel complex vandaag de dag de touwtjes in handen hebben.’

‘ Wat ik bij de vele (vaak zeer ter zake) vergelijkingen tussen Vietnam en Afghanistan mis, is het gegeven dat de Vietnamezen geen acties ondernamen om hun gram op de Amerikaanse agressor, alsnog te halen. Zoals de Arabieren/moslims deden met hun aanval van 9/11 op de Twin Towers en vele vele aanslagen in Europse (hoofd-)steden. Dit verschil wordt systematisch genegeerd, en naar ik vrees tot ons onzalige nadeel, want de islamisten worden steeds gesofistikeerder, ze beschikken over steeds geavanceerder en  gesofistikeerder militair snoepgoed en zij leren wél .’

–  “Het” boeddhisme (sorry: ik ken alleen Theravada en Zen en natuurlijk het onderscheid tussen mahayana en hinayana) is andere koek dan moslim-fundi-islam. Boeddhistische monniken staken zichzelf in brand, zonder onschuldige omstanders mee te sleuren.
Okay. Zet de links naar de Chinese (CGTN) en Russische (RT) narratieven op onze site, want die geven veel betere inzichten, overzichten en analyses van wat er momenteel in Afghanistan aan de hand is, dan de Westerse MSM, die maar in hetzelfde kringetje blijven ronddraaien en daarbij vooral focussen op sensatie-berichtgeving bedoeld voor de onderbuik.’

U.S. Scholar [Jeffrey Sachs] on Full Impact of U.S. Policy on Afghanistan   19 aug. 2021

 

–        ‘ Het narratief van Jeffrey Sachs is klasse, maar ook RT (de Russen) geven erg steekhoudende analyses. Ze behoeven verder geen toelichting.’

Afghanistan becomes Vietnam II — another war lost   12 aug. 2021

‘ Volgens mij moeten bij de militaire doden de dollartekens weg, en ik vermoed dat bij de 627.000 ook Afghaanse regeringssoldaten zijn geteld?
O ja, de relatie met die tekening van Ruben Oppenheimer bij het verhaal van Tom-Jan Meeus in de prollenkrant van dit weekend (21-22 aug. 2021), die enkele van de jongelui leggen, vind ik ook sterk: we zijn allemaal weer eens in het pak genaaid. Geheel vrijwillig, want de meesten van ons kleuren immers iedere vier jaar een hokje rood op een stembiljet? De Afghanen, de Amerikaanse “bondgenoten” en wij, de Nederlandse bevolking. Suf en sullig stemvee.’

–        ‘ We weten geen van allen wie of wat er onder de klamboe zit, die Oppenheimer tekent en de vlag zal de lading vast niet denken, want wat zijn GL en PvdA nou in hemelsnaam nog? Behalve lege, nietszeggende, politieke merknamen. Empty signifiers.’

‘ Iemand merkte op dat zij intussen veel beter wist waar al die Afghaanse facties, stammen en clans voor staan, dan dat ze zou kunnen zeggen wat er zich onder die Haagse Kaasstolp allemaal afspeelt. Welke clubjes het allemaal met wie doen, en wie elkaar een mes in de rug steekt of gif bij wie in de koffie doet. Dat is natuurlijk ook hoogst bizar. Een kongsi die onder leiding van warlord Kwark Grutte – nu  in alliantie met Siggie Plaag – de dominante positie inneemt, die wordt momenteel benaderd door een gelegenheidsalliantie van Jetje Braver en Lilie Bloemen.’

–        ‘ Terwijl het hele zwikkie maanden geleden wegens liegen moest aftreden, regeert men demissionair en wel doodleuk verder alsof er niets, maar dan ook helemaal niets is gebeurd. Alle tamtam en voodoo over macht ten tegenmacht ten spijt. Wat een poppenkasterij!’

‘ Iemand vond het ook zo folkloristisch dat de koning op last van warlord Grutte werd ingevlogen om twee of drie nieuwe vazallen-gunstelingen te beëdigen [bekijk en beluister de video van Syp Wynia]. Op staatskosten welteverstaan en ongetwijfeld met de verholen dreiging van geen verhoging van de koninklijke toelagen uit belastinggelden, mocht de vorst geen gehoor geven aan de oekaze van de warlord.’

–        ‘ Ik stel voor het hierbij te laten voor deze posting, zodat de jongelui de narratieven en teksten zelf kunnen absorberen. Vooral Jeffrey Sachs is de moeite waard.’

‘ Vergeet het betoog van Syp Wynia ook niet. Dat is toegesneden op de Nederlandse ministaat, die ook steeds afhankelijker lijkt worden van drugsgelden en financieel witwassen. Iemand zei ook nog dat ze het zo jammer vond dat erg geen Taliban in Trèveszaal konden gaan zitten – met al die pronkerige prots en praal die we ons bij een Afghaanse stammensamenleving nog enigszins konden voorstellen, maar toch niet meer bij een verlichte post-industriële maatschappij, die zich nog wel afficheert als een voorbeeldige democratie. ’

 

*

 

Gravitas: These American weapons are now in Taliban’s hands     19 aug. 2021

Taliban seize billions of dollars’ worth U.S.-supplied military equipment | Afghanistan News   20 aug. 2021

Ghost Soldiers, Corrupt Regime: US-Trained Afghan Army Was Stronger Than Taliban… Only On Paper     16 aug. 2021

Waar blijven de Taliban!?

 

 

Politieke potjes. ‘Der Fall’ Pieter Omtzigt

 

Hajo de Reijger  –  www.nrc.nl/nieuws/2021/06/12/kamerlid-te-enschede-a4047009

 

‘ Onze pupillen hebben dit opschrift in onzin-potjeslatijn bij de cartoon van Hajo de Reijger bedacht: Pieter Omtzigt is door het CDA en Rutte (en hun collaborateurs) gefucked en door de plee gespoeld (submerged), maar hij komt boven (luctor et emergo).’

–        ‘ “Pot” kan ook nog hasj, een joint etcetera betekenen, en natuurlijk pot in de betekenis van wedstrijd: een potje voetbal, potje kwartetten, armpje drukken enzovoorts, maar dit terzijde. Omtzigt schijnt terug te komen in de Kamer met een eigen lijst onder de naam Groep Omtzigt, dus niet meer voor het merk CDA. Dat is het compromis waartoe Omtzigt bereid was, want hij moest wel terugkomen, omdat het CDA anders het laatste beetje geloofwaardigheid dat het management misschien nog heeft, zou verspelen.’

‘ Jahaaa, dat natuurlijk, en Omtzigt wil zelf ook graag weer als Volksvertegenwoordiger aan de slag. Hij kan weliswaar overal elders elders een functie krijgen, maar Volksvertegenwoordiger zijn, is zijn Ding. Onder welk merk dat gebeurt, zal hem worst wezen. Dus zowel Omtzigt als het CDA “winnen” (althans voorlopig) met deze figuur. Voor het CDA zal het vermoedelijk uitstel van executie blijken, want ze hoeven maar een klein foutje te maken en het is finito.
O ja, Ank Bijleveld en Marnix van Rij worden interim-managers bij het CDA en dit houdt volgens de jongelui in, dat het CDA-management hoogstwaarschijnlijk neigt naar het verkwanselen van de partij aan de VVD (Rutte) en D66 (Kaag), als prijs voor “meeregeren.” Onze pupillen nemen aan dat het partijmanagement aan Rutte en Kaag heeft beloofd dat het CDA-zonder-Omtzigt zich in de rol van bijwagen zal schikken, zo lang ze maar in de te vormen coalitie van Rutte IV mogen zitten, en posten bezetten. Misschien zelfs voor Hugo de Jonge, hoewel dat de goden verzoeken zou zijn. Dus.’

–        ‘ Mwah, ik vind het niet eens zo’n gek scenario dat de jongelui bij elkaar hebben bedacht. Misschien hopen en verwachten “ze” bij het CDA dat Omtzigt zich, zelfs als hij geen CDA-clublid meer is, zal laten sensibiliseren door oude “vrienden” in het CDA – for old times’ sake. Denken ze Omtzigt toch tot meestemmen voor CDA/VVD/D66 plannetjes te kunnen bewegen.’

‘ Neen hè? Of toch wel, denk jij. O ja, ze haalden ook nog don Vito Corleone aan met zijn advies aan zoon Michael: “Hou je vrienden dicht bij je, maar je vijanden nog dichter bij.” Ze hoopten dat Omtzigt geen geheimen heeft prijsgegeven aan CDA’ers die zich als zijn vrienden voordoen en -deden, maar dat in werkelijkheid niet zijn; het is nooit klaar met messen-in-de-rug-steken. Hierover weten we echter natuurlijk helemaal niets. Dit is louter speculatie op basis van extrapolatie. Dat zal Omtzigt allengs zelf aan den lijve ondervinden – is hun mening.’

–        ‘ Okay. We gaan via Rutte en Hoekstra naar de Duitsers, voor een praktijkvoorbeeld van praktische politiek aan de hand van de casus Analena B. van de Groenen.’

‘ Eerst Rutte. Die laat zien dat hij een geheugen als een ijzeren pot heeft, zoals iedereen uiteraard al lang wist. Hij beweert zaken te vergeten, wanneer hem dat zo uitkomt – en daar komt hij mee weg, omdat niemand keihard durft te zeggen: jij liegt! Dat zou tegen de mores zijn en door die mores komen we geen stap verder. Voor de goede orde: “pot” is in dit verband Nederlands idioom.’

–        ‘ Zeggen dat Rutte liegt en daar consequenties aan verbinden, dat durven deze Kamerleden niet; die sukkelen merendeels suf en slaafs achter het kabinet en hun respectieve partijmanagers aan.
Kijk naar deze videoclip waarin Farid A. een wanneer-vraag stelt en Rutte moeiteloos uit de losse pols data oplepelt.  Video doorspoelen naar 3:29 om te horen hoe Rutte soepeltjes teruggrijpt tot gebeurtenissen  in 2017.
Azarkan kan dit niet counteren, want dan zou hij op z’n minst over een foutloze parate kennis moeten beschikken, die minstens gelijk is aan die van Rutte. Misschien dat hij Rutte dan op een foute datum zou kunnen betrappen (Rutte heeft doorgeleerd voor historicus en zonder een goed geheugen voor data en jaartallen kom je daar bij niet ver), maar wat dan nog? Dat zou enkel effect sorteren indien iedereen die met Rutte in zulke discussies treedt, de man voortdurend kan betrappen op dergelijke “fouten.” ’

–        ‘ Goed, dan de CDA’er Wopke H., die weliswaar nog veel minder door de wol geverfd en getrained is dan Rutte, maar die toch ook aardig thuis is in het goochelen met data – laat je tijdens het kijken niet afleiden door Hoekstra’s appels aan emotionele reacties en verwijzingen naar gemoedsaandoeningen, want dat zijn standaard-trucs uit het Handboek Volksverlakkerij van Joseph Goebbels.
Op een punt in zijn betoog begaat Hoekstra een interessante Freudiaanse verspreking. Spoel de video naar 02:08/02:09 en luister hoe hij “weerzin” en “weerzien” verwisselt. Volgens de jongelui heeft Hoekstra de buik vol van de hele poppenkast, maar gelooft hij dat hij verder moet. Over zijn motieven kunnen we enkel speculeren. Ach, de man zal ook zo zijn vaste lasten hebben, zullen we maar denken.
Vanaf video 02:45/46 lepelt ook Hoekstra uit de losse pols data op, zij het niet zo overvloedig als Rutte.’

* * *

Der Fall Analena Baerbock komt in een interessant licht te staan in de uitzending met Markus Lanz. Kun je iemand die plagieert, haar CV opleukt en pimpt, en jokkebrokt dat het een lieve lust is, kun je zo’n persoon geloven en vertrouwen wanneer ze ons vertelt hoe bedreigend de klimaatverandering is en hoe noodzakelijk de mega-investeringen zijn waartoe de  Groenen ons willen overhalen? En dan nog het verhaal over Covid19. Lieve hemel, hoe goedgelovig moet je dan bereid zijn te wezen?’

–        ‘ We zeggen hier verder niets over deze video, maar laten de jongelui zelf tot een oordeel komen. In ieder geval zijn verschillende argumentaties die worden gemobiliseerd zeer de moeite waard.’

* * *

‘ De Duitse burgerjournalist Marvin Neumann laat zien hoe belangrijk de niet-mainstream-media-uitzendingen intussen zijn geworden.

In Nederland kijken wij bijvoorbeeld graag naar Studio De Blauwe Tijger, De nieuwe wereld, Café Weltschmerz, Wynia’s week en de Black Box van Flavio Pasquino.’

–        ‘ We kijken trouwens steeds vaker naar Duitse en Oostenrijkse programa’s die op deze leest zijn geschoeid en met dit format werken. Die zijn vaak “spannender” dan bijvoorbeeld de uitzendingen van Buitenhof.’

‘ Naar Buitenhof kijken we bijna nooit meer, terwijl onze ouders dat vroeger wel trouw plachten te doen. Onze pupillen vinden Buitenhof een oubollig format, en zijn veel meer in voor programma’s als die van Marvin Neumann.’

–        ‘ Alleen voor docu’s als voor Zembla en Tegenlicht worden gemaakt, zijn ze nog te porren.’

‘ Onlangs kwamen ze met de verzuchting dat ze het boeiend zouden vinden als Flavio Pasquino in gesprek zou gaan met de advocate Ellen Pasman, naar aanleiding van de regeringsfraude aan burgers in de Toeslagenaffaire, en haar boek daarover:  Kafka in de rechtsstaat (ISBN  978 90 446 4677 1 –   dit ISBN schijnt niet te kloppen), omdat de Nederlandse rechtsstaat voortdurend belaagd lijkt te worden en wel van alle kanten, dus niet alleen door de officieel als misdadigers gecertificeerde criminelen. ‘

–        ‘ Pasquino zou dat goed doen – zo verwachten de jongelui – omdat hij ongeveer evenveel van de materie afweet als zij en als interviewer/gesprekspartner niet in de verleiding komt zich naar voren te ellebogen om te laten zien hoe veel zij of hij wel niet weet van rechtsstatelijkheid, staatsrecht en de hele mikmak…. ‘

‘ Wie weet, misschien gaat dat er nog van komen. Ik vind het boek van Ellen Pasman vooral zo interessant, omdat zij de waarden en normen van onze rechtgemeenschap naar voren haalt. Dat alles is geoorloofd en er geen moreel kompas meer wordt gehanteerd, dat is wat ons door de Toeslagenfraude door dit kabinet, nadrukkelijk en ostentatief onder de neus is gewreven.’

 

 

 

‘ Beschonken komkommer’? Die houden we er in

 

‘ Hear hear! Méér aangeschoten komkommers in de Kamer! Die flikkeren we er niet uit. Alsjeblieft!’

–        ‘Best, leuk, humor, maar je schiet er geen zak mee op. Eerlijk gezegd, vind ik bij die beschonken komkommer het sop de kool niet waard, maar bij gebrek aan inhoud ga je op bijverschijnselen letten.’

‘ Het beeld van een beschonken komkommer werkt toch op mijn lachspieren, en de dame droeg een komkommerkleurige jurk. Je weet toch hoe een vrouwelijke komkommer heet?’

–        ‘ Ho ho. Gaan we hier niet verder op in. Ik vind de combinatie van komkommer en tomaat al pikant genoeg.’

‘ Komkommer met tomaat? Dan krijg je een fruit cake, toch? Maar je hebt groot gelijk, maar meer vrolijkheid op het Binnenhof is natuurlijk nooit weg. Ik moest onbedwingbaar lachen bij de opmerking van Huig Plug over het achterwerk van Sigrid Kaag. Dat was koddig, en dan zo als Plug het zei. Plug corrigeerde zichzelf en dat maakte het nog leuker, want ook mevrouw Kaag heeft tenslotte een achterwerk, pardon: een derrière. Ja, want c’est le ton où Jean Huigen se trouve dedans. Dat is mijn beste steenkolen-frans. Het gaat over de EU als waardengemeenschap, geen misverstand, complete nonsens dus. Die Huig Plug is een komiek, een daapse dorpsgek op het Binnenhof.’

–        ‘ Nou, gelukkig maar. Huig Plug stort namelijk tegelijk met zijn grappen en grollen een stroom gedetailleerde informatie over zijn toehoorder-kijkers uit, en daar gaat het maar net om. Bij mij tenminste.’

‘ Plug maakt ook bijna geen foutjes. Alleen onlangs, bij Winnie Sorgdrager, zat hij er volgens mij ietsje naast. Hij zei in dat kader trouwens niets over wijlen Doctors van Leeuwen, Arthurs dus. Misschien maar goed ook, want over de doden, enzovoorts. Maar dit terzijde, het gaat mij om Machiel de Graaf (PVV) en Lilian Marijnissen (SP). De Graaf begon zijn betoog vrij solide en redelijk compact (dweilen met de kraan open heeft geen zin, de gestage massa-immigratie moet gewoon gestremd), maar hij waaierde uit, verloor de rode draad en had het tenslotte over terroristen eruit flikkeren. Mevrouw Marijnissen gebruikte ik meen drie keer de zegswijze dat we er geen zak mee opschieten.’

–        ‘ Was zij beschonken, toen zij die zegswijze debiteerde? Kauwde zij op een komkommer? Jongleerde zij met die langwerpige groente? Deed zij er andere dingen mee …. ? A green statement, misschien? Of wilde ze ostentatief laten zien en horen dat zij geen “dame” is die best het woordje zak in mond durft nemen? De SP is van de tomaten, dus zo’n komkommer er tussen, dat is een vreemde eend in de bijt. Wel erg inclusief natuurlijk.’

‘ Hm, een beschonken komkommer die het woord zak in de mond neemt. Ik vermoed dat de meeste komkommers eerst een stevige borrel nemen voordat ze zoiets doen, maar ik heb daar totaal geen verstand van. Dat moet je aan de denker Farid A. vragen. De man heeft daar een scherp oog en fijne neus voor. Wat ik alleen wil zeggen is, dat je ook populair, pikant of plat taalgebruik liefst deftig (spreek uit: daftig) en gedoseerd moet brengen. Dat scoort het beste bij de massa en is electoraal het profijtelijkste. Dat denk ik tenminste.’

–        ‘ Over de SP doe ik er verder maar het zwijgen toe. Dat is een hopeloze zaak. Zowel qua standpunten als qua presentatie laten ze zich de kaas van het brood eten. Door links of rechts of door het midden. Keer op keer. Geen redden aan. Ik kom daar later elders nog op terug. Jij had een stukje uit de Volkskrant dat je triggerde?’

‘Ja, kijk, hier. Aanvankelijk dacht ik dat het een redactionele pennenvrucht betrof, maar toen kwam het woordje “ik” en het stukje eindigt met de ontknoping dat het van Sigrid Kaag – of haar ghostwriters – komt. Handig gedaan. Het is erg nuffig stukje, met een pruimenmondje-en-de-dijtjes-strak-tegen-elkaar gewrocht. Ik waarschuw je maar vast.’

–        ‘ Ik kan een stootje hebben, dus laat maar zien. Mwah, dat doet de ghostwriter best gehaaid vind ik: niet de “terroristen” brengen eventueel Nederlandse politici “en gewone mensen” in gevaar, maar  “intimiderende en beledigende retoriek” doet dat. Turning the tables heet dat bij Aristoteles.’

‘ Dus bijvoorbeeld Geert Wilders? Maar die wordt toch permanent bewaakt vanwege mogelijke dreiging vanuit zekere hoek, omdat hij beweert gebruik te maken van zijn recht-op-vrije-meningsuiting-als-parlementariër?’

–        ‘Jawel, dat kan wel zijn, maar mede daarom vind ik het zo gehaaid van Kaag d’r tekstschrijvers dat ze Wilders op deze manier framen. Ik bedoel: je mag als D66 het referendum afschaffen en een miljoen aan donaties voor je verkiezingscampagne toucheren – en zo veel op en neer en heen weer vliegen dat men er allerwege scheel van de CO2 en het fijnstof van gaat zien – maar je moet beslist niet zeggen “flikkeren “ en “geen zak,” want dát hoort niet.’

‘ Amen. Je kunt het sneu en onterecht vinden, maar het is de realiteit. Niet alleen dat, maar ook: Wilders moet op zijn woorden letten, want anders zouden weleens ……… vul zelf maar aan. Best slim bedacht. Een persoon die niet zo “moedig” is als Wilders, zou zich door zulke zijdelingse toespelingen tot zelfcensuur kunnen laten dwingen, en dat is natuurlijk precies de bedoeling. Vermoed ik althans. Ik zou geen ander motief kunnen bedenken.’

–        ‘Okay, okay, het zal wel, maar waar bezigt Plug die opmerking over de kont van Kaag? Tenslotte moet dat Haagse circus toch over iéts gaan, nietwaar? Deze formatieklucht kost handenvol belastinggeld en we kijgen en kopen er geen zak voor. Zelfs geen pot augurken. Dan is af en toe een robuuste, misschien ranzige, grap wel het minste, vind ik. Dus: heeft Kaag een kont die zich er voor leent om af toe tegen de krib te worden gegooid? Volgens Plug dan. Ja, ik begin zelf maar te improviseren. Ik lees hier bijvoorbeeld: “Het kribbige karakter van Kaag. Kijk hoe Sigrid Kaag steeds kribbiger wordt.” Krib-biger, en Kaag gaat los op Wilders. Dus hoe zit dat met die kont van Kaag? Gooit ze die tegen de krib? Volgens Huig Plug.’

‘Allright. Goed. Je hebt een komkommer, een kinky kaag en een plug. O ja, en een huig. Weet je wat een huig is? Juist. Daar kun je leuke dingen bij bedenken. Toch? Creatief met komkommers. A frivolous mind is a joy forever.  Mij best. Het is eigenlijk een koddig niemendalletje, meer niet. Maar ik zet de link naar die video hier wel onder. De kink van Kaag, volgens Plug. Kijk zelf maar.’

* * *

 

Huig Plug LIVE #64: Tatatatatatatatata! Hoge spanning, levensgevaarlijk  –  Jun 26, 2021

 

 

 

 

 

Nepnieuws produceren, is een fluitje van een cent

 

 

‘ Nota bene: Rutte en kornuiten vallen niet onder onze definitie van klassieke liberalen en zelfs steeds minder onder een omschrijving van neo-liberalen. De term liberaal is wat ons betreft op hen niet van toepassing en wordt slechts gebruikt – of misbruikt –  als marketing- en reclame-slogan. Het klinkt nog steeds deftig als je zegt dat je in een gebied woont met een parlementaire democratie.’ Read more