Wat doet de Nederlandse politie, volgens jou ?

 

 

Mary Ann Zeemans (MAZ): ‘ Wat de Nederlandse politie doet? Wel, die evolueert uiteraard. Onder andere. Wat bedoel je precies? ’

Lord Kristal (LoK): ‘ Neen, dat is okay. Evolueert de politie volgens jou in de goede richting? Wat denk je?’

MAZ: ‘ Tja, de goede richting, wat is dat ….? ’

LoK: ‘ Vind je de politie dienstbaar aan het publiek, bijvoorbeeld?’

MAZ: ‘ Soms wel en soms niet. Dat hangt van de situatie af waarbij de politie wordt ingezet. Om maar iets te noemen. Dan heb je het meestal over de ME’ers, denk ik. Die zijn toch een aparte tak van de politie, vind ik.’

LoK: ‘ Doet de ME zijn werk volgens jou goed?’

MAZ: ‘ Meestal wel, geloof ik. Jij hebt de recente beelden en berichten over de politie gezien, is het niet? Tja, die beelden geven een nogal ruig optreden te zien, maar de demonstranten veranderen ook, natuurlijk.’

LoK: ‘ Gaat het al met al de goede richting op? Vind je de politie een bruikbare indicator voor het monitoren van bijvoorbeeld de kwaliteit van de politiek en de politici in een land’

MAZ: ‘ Eerlijk gezegd vind ik het met het leefklimaat in Nederland niet bepaald de goede richting op gaan. We zitten opgescheept met Corona in alle smaken en varianten die je maar kunt bedenken en er komen er ook nog steeds meer mensen bij, terwijl we vanwege Corona juist onderlinge fysieke afstand moeten houden. Dat vind ik nou zo’n tegenstrijdigheid, zoals er steeds meer zijn. Misschien vallen de tegenstrijdigheden me steeds meer op. Dat kan ook natuurlijk. Onlangs nog kwam ik mensen tegen die een QR-pas hadden gekocht, op reis waren geweest, niet waren getest en toch gewoon overal tussendoor liepen. Ik bedoel maar, waar gaat het dan nog om en over, nietwaar?

Wat betreft de samenhang tussen politie en politiek, die is er volgens mij wel degelijk en ik neem waar dat er zowel een ander soort en snit politici komt opdraven, alsook een ander soort politiefunctionaris. Beide beroepsgroepen trekken een ander soort personen met andere persoonlijkheden. Hoe die samenhang precies in elkaar steekt en met welke vocabulaire en welk concepten-kader je die het beste kunt analyseren, benoemen en be-tekenen, daar moet ik nog wat langer over nadenken.  De politiemensen die nu bij de ME gaan bijvoorbeeld, die vormen binnen het korps een aparte mentale subgroep, geloof ik. Die verkeren in hun beroepsuitoefening vaker in twee of drie werelden tegelijk, en dat heeft ook zijn invloed op een mens.’

LoK: ‘ Heeft het woke-gedoe er mee te maken, denk je? En de zogenaamde cancel-culture? Genereren die “performatieve virussen” ? Laat maar, dat komt nog wel. Vind je het goed als we deze links en vignetten op de site zetten, en de jongelui laten bepalen of en wat voor commentaren zij daar dan op willen geven?’

MAZ: ‘ Ja, prima, want dat zou mij in ieder geval een opzetje geven in een wat cohenter denkrichting. Hoop ik. Ja, doe dat maar. Dan verbinden we naderhand de diverse punten met elkaar – connecting the dots.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is mijn politie niet meer – Erik van der Horst (presentator), Peter Cirk, Alice Besselink & Dennis Spaanstra | Café Weltschmerz – September  02, 2021

*

British Police Have Transformed Into a Tool for Enforcing the State’s Will — Peter Hitchens Premiered Oct 17, 2021

 

 

Een politieke “verlengde-arm-constructie” in de Tweede Kamer ?

 

Maldo: ‘ Een verlengde-arm constructie, zoals in de geneeskunde? Een kraamvrouw-verloskundige werkt onder supervisie van een gynaecoloog en een psychotherapeute onder supervisie (of met inter-visie) van een psychiater?
Dus dan zou bijvoorbeeld een partijtje als Volt in werkelijkheid een jongerenafdeling van pak-‘m-beet D66 zijn en de Partij voor de dieren zou in werkelijkheid voor de GroenLinks en de VVD acteren?’

Silvo: ‘ Bijvoorbeeld, en louter als gedachtenspel en vingeroefening in de creatieve politiek.’

Mado: ‘ Zouden alle fractieleden van zo’n club op de hoogte moeten zijn van de constructie of enkel de fractievoorzitster en een of twee topbureaucraten in de betreffende partij? Het lijkt me moeilijk om zo’n constructie strikt geheim te houden. Hoewel, met hetgeen er in de ministerraad wordt besproken lukt dat best aardig. Bijna niemand heeft verteld dat Rutte waanzinnig van woede in de kroonluchter hing, met servies smeet en kabinetsleden de huid volschold. Waarschijnlijk omdat de sanctie die op lekken staat draconisch is (politiek doodverklaard en nooit meer in de banencarrousel). En natuurlijk heeft Rutte dat ook nooit gedaan; het was maar een bij-wijze-van-spreken-voorbeeld.’

Silvo: ‘ Uiteraard. Alles wat we hierover zeggen, is louter hypothetisch. Aan de andere kant is het adagium van vandaag de dag: anything goes, dus mwah, wat nou geheimhouding, waar heb dat nou nog voor nodig? Als je maar scoort.’

Mado: ‘Hoe kom je hier eigenlijk op. Indien hetgeen waarover je speculeert nog geen praktijk zou zijn, dan kan ik me voorstellen dat verschillende politieke clubs het als uitbreiding van hun respectieve verdienmodel-mogelijkheden zouden kunnen overwegen. Misschien brengen we “ze” hiermee op een idee.’

Silvo: ‘ Nou kijk, je zegt het eigenlijk al. De geluiden die al enige tijd worden gelucht over “versterking” van de Kamer en “inzetten op een pro-actiever” Kamer wijzen alle in de richting van wedde-verhogingen voor de Kamerleden en aanverwantelingen. Maar dan niet door kwaliteitsverhoging van de zittende meute Kamerleden, maar door vergroten van hun respectieve tokootjes. Ze moeten meer medewerkers kunnen aanstellen en meer collega’s in het snatercircuit bij die interruptiemicrofoons.’

Mado: ‘Natuurlijk, want de gevestigde belangen moeten niet worden ondermijnd en de verdienmodellen moeten alleen maar worden opgeleukt waar het kan. Hoe meer Kamerleden-met-staf, hoe lucratiever zo’n verlengde-arm-constructie zou worden.’

Silvo: ‘ We keken en luisterden onlangs naar wat Gideon van Meijeren en Tom Zwitser bespraken over wat er allemaal in het kader van “het klimaatbeleid” is en wordt bekokstoofd, en dan lopen je de rillingen over de rug. Veel van wat er in de toekomst gebeurt (meer windmolen- en zonnepaneelparken en meer stikstof-wetgeving als schaamlap om land van de boeren af te kunnen pakken) wordt of is nu al bij wet geregeld. Dat loopt gewoon door tot ver ná Rutte en Company. Je zou het een vorm van politieke securitisatie kunnen noemen. Daar heeft de Kamer dus aan meegewerkt. Willens en wetens – of uit onbenul en/of uit opportunistische kortetermijn overwegingen. Dat valt moeilijk keihard te bewijzen, tenzij je bijvoorbeeld het stemgedrag per Kamerlid per-wetsvoorstel-en-de-rest over langere periode gaat napluizen en daar algortimes op loslaat die trends aan het licht brengen. Dat kan makkelijk. Die stemgegevens worden digitaal opgeslagen, dus ze zijn beschikbaar.’

Mado: ‘ Wat ik extra smoezelig vind is dat “ze” zo’n tien maanden demissionair allerlei zaken hebben ingestoken en bedisseld, alsof ze gewoon missionair waren. Dat kan toch niet kloppen? Secutarisatie? Rutte regeert doodleuk “over het graf” heen, want die wetten zijn er al.
De meest mensen hebben nauwelijks door wat er allemaal in hun naam wordt bedisseld en bekokstoofd, want vooral nu worden ze gehypnotiseerd en effectief afgeleid met en door corona-bulletins en -maatregelen. Intussen gebeurt er onder de radar van alles, waarvan je later zegt: Hûh?! heb ik daar ooit democratisch voor gestemd?!

Weet je wat die jongens van Forum (ik denk nu aan Van Meijeren en Van Houwelingen) volgens mij toch niet handig doen?’

Silvo: ‘ Nou?’

Mado: ‘ Hun woordgebruik. Ze stellen vaak heel terechte zaken aan de orde, maar hun woordgebruik (omvolking, censuuur, globalisatie, dit-is-geen-democratie, de kartelpartijen) maakt de mensen schichtig. Zelfs het feit dat niet Van Houwelingen, maar voorzitter Ockje Tellegen (VVD) over dreigementen in relatie met tribunalen begon, wordt toch Van Houwelingen nog steeds nagedragen, als zou hij Sjoerdsma hebben bedreigd. Dat is volgens ons niet zo (bekijk het maar eens op de film), maar de MSM blijven dreigementen koppelen aan Van Houwelingen en FvD. Het gedrag van de FvD-voorman werkt in dit opzicht ook niet bepaald ten voordele van de club, moet ik bekennen. Jammer. Zeker een Gideon van Meijeren heeft de zaken goed op een rijtje en baseert zich op feitelijke gegevens. Alleen zou ik persoonlijk zijn “successen” niet meteen uitventen als reclame voor FvD. De mensen zien het heus wel en leggen dat verband snel genoeg – wat niet altijd positief uitpakt voor Van Meijeren, of Van Houwelingen.’

Silvo: ‘ Bijvoorbeeld het optreden van Freek Jansen over immigratie, dat liep nodeloos in de soep. Ten eerste door zijn ongelukkige gebruik van het begrip “Nederlanders” waarna Caroline van der Plas met haar Ierse moeder de boel op scherp zette. Als of een Ierse mevrouw (getrouwd met een Nederlander) net zo moeizaam inburgert als een Afghaan, Somaliër, Syriër, Eritreeër, Koreaan en noem nog maar een risje exoten met een compleet andere cultuur, taal en last but not least: godsdienst. De witte raven daargelaten. Dat was buitengewoon onhandig van Caroline; je hoeft echt niet bij iedere gelegenheid te melden dat je niet-racistisch bent, maar je hoeft ook niet het immigratie-thema als de pest te mijden.’

Mado: ‘ Ja, het Grote Taboe. Dat vond ik ténenkrommend. Meteen werd dan ook de identitaire kaart getrokken, de verongelijktheid klotste tegen het plafond, en het scheelde weinig of het zou op een racisme-rel zijn uitgelopen. Terwijl Freek Jansen het in wezen had over de contaminatie – het door elkaar heen lopen – van asielrecht (waarop eenieder aanspraak kan doen gelden, ongeacht herkomst of godsdienst) en het immigratie-non-beleid van deze politici. Nederland voor Nederlanders is taboe, en loopt altijd uit op vruchteloos mieren- en kommacopuleren over semantische spitsvondigheden, waar niemand ook maar ene hout mee opschiet en dat ons alleen maar het moeras in trekt.

Vermijd dat frame en heb het over de onmogelijkheid een onbeperkt aantal mensen te kunnen huisvesten en herbergen. Afgezien van de vraag of we dat wel (moeten) willen. Ik heb duizend keer liever boerenland met loeiende koeien, dan eindeloze windmolen- en zonnepaneelparken plus rijen woonkazernes met moeilijk-inburgerende exoten. Dat mag je toch gewoon zeggen? Dat laat onverlet dat je het asielrecht netjes overeind houdt, op een ook voor de inwoners van Nederland correcte wijze. Dus maak eindelijk serieus werk van het integreren en houd op met de ene schop vol exoten na de andere over de schutting te kieperen. Tenzij je natuurlijk de situatie in Nederland met opzet onhoudbaar wilt maken > video doorspoelen naar 1:45. To cause mayhem, Peterson kan het niet treffender zeggen. Daar gaat het zo langzamerhand op lijken. Zet ieder middel in om de aandacht af te leiden van wat er werkelijk gebeurt.’

Silvo: ‘ Terug naar die hypothetische verlengde-arm-constructies in de politiek: het stuk van Tom-Jan Meeus werkte inspirerend op dit idee.
Meeus heeft het over schaduwlobbyen in de Kamer, terwijl we nauwelijks of niet weten of er momenteel Kamerleden zijn die 50% van hun tijd of misschien zelfs meer, gewoon aan lobbywerk besteden. In de Eerste Kamer is dat inmiddels gewoon, maar voor de Tweede Kamer wordt nog altijd meteen met de term intergriteit gesmeten. Flauwekul natuurlijk, want als je zo’n hoog integriteitsbesef zou hebben dan zou de Toeslagenfraude door het kabinet niet hebben plaatsgevonden en ieder geval nu al zijn opgelost. En – niet te vergeten – dan zouden er al lang effectieve luchtfilters in onze zorg-en bejaardeninstellingen zijn geplaatst, en in de scholen. Over gristelijke charitas en naastenliefde gesproken.’

Mado: ‘ Tja, zo is dat, luchtfilters en zorg voor de kwetsbaren, hoe schijnheilig wil je het hebben? En dan de Groningers in hun al jaren verzakte woningen en de overlast door “asielmigranten” in en rond Ter Apel. En wat te zeggen van die gênante vertoning rond de stemverklaring van Lisa Westerveld (GL) (video doorspoelen naar 2:20) inzake het instellen van een onderzoekscommissie naar kindermisbruik die iedere schijn van partijdigheid moet vermijden?  Neen, zo integer en moreel hoogstaand zijn ze daar onder die Haagse kaasstolp echt niet hoor. Maar tja, alweer: het ging om een FvD-Kamerlid en niet primair om de kinderen.

Ja hoor, zo’n lange arm constructie in de politiek is zeer denkbeeldig, dus helemaal niet bij voorbaat uit te sluiten – als je het maar waterdicht houdt. Er zit een mooi verdienmodel in, denk ik tenminste.’

Silvo: ‘ Over waterdicht gesproken, **** vertelde dat een zus van haar deze prent met tekst aan honderdvijfenvijftig derdejaars universiteitsstudenten had uitgedeeld met de vraag die na een week (alles geanonimiseerd) in te leveren met commentaar: wat denk je bij het zien van deze cartoon? In 150 tekens, dus ongeveer twee regels.’

Mado: ‘ En?’

Silvo: ‘ Ik heb het opgeschreven, want ik vond het best interessant. De response was honderdachtentwintig inzendingen, dus 27 hadden niet gereageerd. Van de 128 meenden er 2 dat in het bootje (Somalische) piraten zaten die vrouwen en kinderen als camouflage hadden meegebracht en die het schip wilden overmeesteren, 5 schreven dat het om mensensmokkelaars ging, die goudgeld verdienen aan illegale immigranten afzetten; 12 schreven dat asielrecht een goede zaak is en was, maar dat je dat moet scheiden van (illegale) immigratie; 53 vonden de cartoon en de tekst te suggestief om commentaar bij te geven, maar dat de opdracht hen wel tot nadenken stemde;  11 waren uitgesproken tegen het “oorlogsschip” dat werd ingezet om “migranten” af te schrikken, en wilden daarom geen mening geven; 6 hadden een blanco papier ingeleverd met alleen de projectnaam erop en de rest (39) zat er tussenin met geen vis en geen vlees, in de trant van asielrecht is okay, maar geen onbeperkte immigratie en geen harteloos beleid.’

 Mado: ‘ Gôh, interessant. Ik zal eraan denken voor mijn pupillen.’

Silvo: ‘Ik zal kijken of ik ons gedachtenexperiment rond die verlengde arm-constructie op een bepaald moment bij mijn pupillen kan pitchen. Bijvoorbeeld bij het thema integriteit en politiek ondernemerschap.’

 

 

 

Keijzer & Kaag, kaaien of keien ?

 

 

 

Xi: ‘ Zowel Mona Keijzer als Sigrid Kaag, zijn wat mij betreft ka-aien en keien. Ze werken alleen onder een ander politiek etiket.’

Lo: ‘ Is dat het enige verschil?’

Xi: ‘ Nou, niet helemaal. Mw. Keijzer is lid van het CDA, een verliezende partij, terwijl mw. Kaag met D66 bij de laatste verkiezingen zetelwinst boekte. Mw. Keijzer is uit het kabinet van Rutte gestapt, terwijl mw. Kaag juist dichter tegen Rutte aan is geschoven.’

Lo: ‘ Hadden de CDA-partijmanagers Mona Keijzer naar voren geschoven, dan had het CDA niet zo’n electorale klap gekregen als het kreeg. Hoewel je dat natuurlijk nooit met zekerheid kunt voorspellen. Mee eens?’

Xi: ‘ Nou, dat ben ik voorzichtig met je eens, jawel, omdat de CDA-kiezer anders in elkaar steekt dan de D66-kiezer. De CDA’er is ideologisch gezien geworteld en meer algemeen-belang gericht, terwijl de D66-ger opportunistischer en egoïstischer-hedonistischer in elkaar zit. Mona is voor mij qua overtuiging veel meer solide en transparant dan Sigrid. Vermoedelijk zou een prominentere presentatie van de Keijzer-/Omtzigt-standpunten, als een stootkussen voor de CDA-val hebben kunnen fungeren. Misschien. Maar inderdaad, zoals je zelf stelt: dat kun je nooit met zekerheid zeggen.
Wat uiterlijke verschijning en presentatie betreft, vind ik ze alle twee bijzonder aantrekkelijk en charmant, op dat punt ding ik niets af.’

Lo: ‘ Kijk eens, dat laatste is mooi meegenomen. Toch? Mona had beter zo’n interview als voor de Balie kunnen geven dan dat Telegraaf-interview (dat ik overigens niet heb gelezen).’

Xi: ‘ Zo publicitair gesofistikeerd is ze niet en dat zijn ze bij het CDA überhaupt niet, vind ik. Ik weet ook niet of ze bij het CDA haar transparantie, eerlijkheid, op prijs zouden hebben gesteld. Dat doet meneer Rutte in elk geval niet, en dat is de spullenbaas.
Een CDA’er als Hugo de Jonge heeft bewezen bruikbaar te zijn voor Rutte en zijn VVD, terwijl die andere CDA’er (ik bedoel Pieter Omtzigt), geen kiezelsteen, maar een kei in Rutte’s schoen was.’

Lo: ‘ Tja, meneer Rutte. Sigrid Kaag denkt dat ze met Financiën een zware en prestigieuze post heeft binnengehaald, terwijl de VVD natuurlijk aan de koorden van de beurs trekt en blijft trekken. Zeker wanneer meneer Hans Vijlbrief de economische steun en toeverlaat van Kaag wordt. Oef!’

Xi: ‘ Wacht even. Nu gaan we het terrein van de persoonlijke politieke speculaties op. Laten we dat hier en nu nog niet doen. Ik heb nog wel een andere videoclip over het CDA die ik bij deze posting wil plakken.’

Lo: ‘ Je bedoelt die van CDA-historicus Pieter-Gerrit Kroeger. Die man zei zulke verbluffend verstandige dingen over het acteren van het CDA, dat het bizar mag heten dat hij hoogstwaarschijnlijk niet geraadpleegd of gehoord zal zijn door het partijmanagement toen het ging over de partij-strategie voor de verkiezingen.
Ik vond zijn opmerking over Hoekstra die het Rutte-Kaag-akkoord verdedigde in plaats van uit te venten waar het CDA voor staat, een klassieker. Dat deden ze destijds bij de PvdA ook, toen Hans Spekman het ter gelegenheid van een PvdA-jubileum uitgebreid over de PVV van Wilders ging hebben. En dan die SP-video over Timmermans. Hoe kunnen personen die dat voor elkaar boksen, op vitale plekken in de respectieve partijen komen?’

Xi; ‘ Politieke partijen kennen hun eigen verdienmodellen en dynamiek, en ze staan steeds meer in dienst van de partijbobo’s dan dat ze de partij runnen met het oog op het algemeen en maatschappelijke belang. Anders gezegd: we leven in de tijd van de particratie. Arnout Maat schreef daar over voor Nederland. Het partijmanagement regelt de boel en het voetvolk mag alleen applaudisseren. Bij het CDA hoef je maar te denken aan de recente soap rond Sywert van Lienden en het uit de partij pesten van Omtzigt, om te beseffen wat voor mensen het binnen de club blijkbaar voor het zeggen hebben.’

Lo: ‘Dat komt door de neoliberale ideologie, die het Westen intussen doordesemt en als staatsgodsdienst is gaan gelden.

Het valt mij op, dat steeds meer mensen die zeggen op Pieter Omtzigt te willen gaan stemmen, op mijn vraag waarom ze dat willen, nadat ze zijn persoonlijke en vakinhoudelijke kwaliteiten hebben genoemd en geprezen, daar ietwat verbaasd en aarzelend aan toevoegen: omdat Omtzigt niet voor een partij werkt.’

Xi: ‘Dat vind ik omineus en verheugend tegelijk. Als eenpitter of kleine partij kun je je bijna niet staande houden, en meer stemmen, betekent meer zetels, maar zodra je met een grotere club moet samenwerken, doemen de problemen onvermijdelijk op. Zeker indien je er een paar egotrippende ambitieuze zakkenvullers tussen hebt zitten. ‘

Lo: ‘ Je kunt het als een politieke Catch-22 betitelen: je moet in het huidige parlementaire systeem een grote partij hebben om genoeg macht en invloed uit te kunnen oefenen, om enige impact te kunnen genereren, terwijl een grote politieke partij vandaag de dag tegelijkertijd de bijl aan de wortel van diezelfde partij legt.’

 

Mona Keijzer interview over 2G dat strijdig is met Grondwet, jongeren met 25% fataal depressie idee. December 30, 2021

 

 

 

 

Contrasten bij het belasten

 

 

Brenda: ‘ Nou, de nieuwe wasmachine van mw. en meneer Goedemans is aangekomen en aangesloten. Deze extra haast-service kostte 30 euro extra, maar een kniesoor die daar op let, want het stel was in alle staten bij de gedachte dat ze een week of zelfs langer zonder wasmachine zouden zitten.’

Wil: ‘ Dertig euro valt nog mee. Hoewel. Ik heb enkele weken terug bijna de wasmachine van meneer en mw. Tarkalani helpen vervangen. De leverancier vroeg vijftig euro extra voor het meenemen van de oude machine. Dat hebben we toen niet gedaan, want ik bleek een gup te kennen die onder andere wasmachines repareert (wist ik niet meer) en die heeft het ding toen binnen dertig minuten gefixt en aan de praat gekregen. Hij draait weer prima. Dat was vijftig euro, waarvan twintig voor nieuwe onderdelen.
Zo’n huishoudelijk apparaat vervangen, is een tijdrovende en ingewikkelde logistieke operatie, die oude mensen nauwelijks nog aankunnen. En dan te bedenken dat de defecte wasmachine nog ruim binnen de garantietermijn viel. Ze kregen de bibbers bij de gedachte alleen al dat ze gebruik zouden maken van de garantie, want dat is een mijl op zeven, met uiterst ongewis zicht op succes. Trouwens ik geloof dat de zaak waar ze het ding kochten al niet meer bestaat, en voordat je de papieren hebt ingestuurd (naar het juiste adres?) ben je alweer een maand verder. Alles blijft anoniem; je weet nooit met wie of welk bedrijf je te maken hebt. Dus kopen mensen liever een nieuw apparaat. Leve de duurzaamheid!’

Brenda: ‘ Ze hebben de Consumentengids nog steeds. Dat vind ik ook zo aandoenlijk. De consumentengids doet me steeds meer denken aan het verkiezingsprogramma van een politieke partij.’

Wil: ‘ Een treffende vergelijking. Per saldo blijkt het negentig procent humbug dat ze je voorspiegelen.
Mij staat met name die geldwolf-mentaliteit steeds meer tegen. Voor alles moet betaald worden, overal hangt een prijskaartje aan. Vooral dat heeft tien jaar Rutte c.s. ons opgeleverd: een akelige mentaliteit en steeds cynischer mensen. Mensen die intussen van bijna alles precies de prijs weten, maar van bijna niets meer de waarde kennen.‘

‘I’m exempt from wearing a mask due to my genetic predisposition to liberty

Brenda: ‘ Onverdraagzame mensen ook. Deze week werd ik minstens drie keer bits aangesproken, omdat ik geen mondkapje droeg. Ik ben niet eens meer in discussie gegaan en heb alleen maar zachtjes gekucht in hun richting, terwijl ik vervaarlijk met m’n ogen rolde.
En dan dat oeverloos zinledige gewauwel over duurzaamheid en het-klimaat-redden-gedoe, je reinste bullshit wanneer het aankomt op de dagelijkse praktijk: “Wegsmijten is beter dan verslijten!”  ‘

Wil: ‘ “Repareren, ondermijnt het consumeren!” Komen deze slogans niet bij Aldous Huxley vandaan? Mw. Farzami heeft maar een nieuwe magnetron gekocht, dat wil zeggen: ik heb het voor haar gekocht en gehaald en de oude weggebracht. Samen met Joes, want die krengen zijn best zwaar. Die magnetron is het enige apparaat dat mw. F. in feite gebruikt voor haar voedselbereiding, dus echt geen luxe. Wat zoiets voor voeten in de aarde heeft, dat is niet te geloven! In ons aangeharkte rijke Nederland, met een steeds vager kabinet, dat het demissionaire-record breken als hoogste doel. lijkt hebben gezet.’

Wil:’ Wat maakt het uit welk of wat voor kabinet er zit. Ik weet niet eens wie al die paljassen en komedianten zijn, die ik zie voorbij trekken. Onlangs nog een minister De Bruin (?) zien tandakken in een youtube-video; geen idee wie dat is en voor welk politiek merk die vogel acteert. Het zal wel. Die lui worden sneller verwisseld dan jij en ik met onze ogen kunnen knipperen.’

Brenda:  ‘ Veel sneller dan het vervangen van een wasmachine of magnetron kan plaatsvinden. Zulke klussen doen dat soort luitjes van de nomenklatoera natuurlijk ook niet zelf. Daar voor laten ze een paar communicatie-medewerkers opdraven die in de baas-zijn tijd zo’n klus voor hen klaren. Er scharrelen intussen zo’n achthonderd “voorlichters-communicatie-experts” rond, daar op die tweehonderd vierkante meter bij de Haagse Kaasstolp.’

Wil: ‘ Goed dat we onze posting beginnen met dingen uit het dagelijkse leven en niet meteen duiken in de “hoge abstracties” van het soort dat een John Rawls verhapstukt.’

Brenda: ‘ Dat is toch een beetje onze makke vind ik. Wij vinden het vanzelfsprekend over de ideeën van iemand als John Rawls – en nu ook Peter Sloterdijk – te epibreren (of het over “hogere politiek” te hebben), terwijl we toch temidden in het gebeuren en de gevolgen van falende politiek leven en steeds heviger te maken krijgen met de impact ervan. De dagelijkse beslommeringen, daar praten we niet of nauwelijks over. De mensen die er echt iedere dag mee worstelen, die lezen bijna geen kranten.’

Wil: ‘ O ja, nog zo’n belachelijke beslommering als product van de privatiseringsgekte: het jaarlijkse vergelijken van de ziektekostenpolissen. Dat is net zoiets als diverse Consumentengidsen doorvlooien. Het kost je zeeën van tijd en het maakt per saldo geen bal uit welk “zorg”-aanbieder je kiest, want het is een klef kartel en wat je bij de een aan voordeel denkt te winnen, dat snoept de andere je weer af. ’

Brenda: ‘ Precies. Weer zo’n zinloos proces dat afkeer, en langzamerhand zelfs haat, genereert jegens de politici die ons met deze flauwekul hebben opgezadeld. Dit met die geprivatiseerde zorgaanbieders, dat moet haast zijn voorzien: de eerste jaren is het volk zoet met de illusie dat ze zelf kunnen kiezen welke kwaliteit zorg ze inkopen. Na een aantal jaren doorzien ze de truc, maar dan zijn ze intussen zo murw dat ze er niets meer om geven. Kijk maar eens naar het aantal mensen dat van zorgverzekeraar wisselt. It’s a political con and a scam. ’

www.nrc.nl/nieuws/2021/11/28/stond-je-eenmaal-op-de-zwarte-lijst-van-de-belastingdienst-dan-kon-het-snel-gaan-a4067156

 

Wil: ‘ Okay. Waarom deze screenprints van de NRC-site?’

Brenda: ‘ Die kwam binnen in onze mailbox. Van enkele pupillen. Het viel hen op dat de twee teksten op dezelfde pagina van de NRC-site stonden. Omdat we nu met een kluppie Rawls en Sloterdijk lezen, hebben ze deze twee tekstjes naast elkaar gezet. Vanwege het contrast. Je hebt een Belastingdienst die het klootjesvolk afknijpt en je hebt een Belastingdienst die de Rijken faciliteert. Dat gebeurt nota bene in Nederland. Is dat niet heel erg raar? Hoezo corruptie? Dat is toch iets voor een shithole country?’

Wil: ‘ Hm, een zeer beknopte samenvatting van gedachten en principes waarvoor een denker als John Rawls een ferm en moeilijk geschreven boek nodig heeft om ze uit te leggen. Echter, indien je Rawls met je tong-in-de-wang leest, vind ik de samenvatting tamelijk ad rem.

Een beetje vergelijkbaar met Piketty, die een dikke pil heeft gewrocht om ons uitgebreid te vertellen en conscientieus onderbouwd uit te leggen dat Vermogen, via Kapitaal, Arbeidsinkomens aan het verdringen en verstikken is – en dus de “arbeiders” (zorgwerkers, docenten, bouwvakkers, politieagenten, soldaten, pizzabezorgers en al degenen die verder hun brood verdienen in wat intussen bullshit jobs heten) onderschoffelt. Dat gaat op den duur fout. Aldus Piketty.

Het mocht wat. De politici en hun minions maken er wat koude drukte over (de MSM blazen braaf hun partijtje mee), ze nodigen de auteur uit om uit zijn werk voor te dragen, ze richten op Staatskosten een koud buffet en een diner te zijner ere aan, vervolgens drinken ze nog een glas en doen ze nog maar eens een plas ….. om tenslotte alles te laten zoals het was.’

Brenda: ‘ Toch dapper hoor, van de jongelui. Om met Rawls aan de gang te gaan. Ze hebben nu meer tijd vanwege Corona. ‘

Wil: ‘ Ze krijgen er begeleiding bij van ***** en  ******. Anders zouden ze er veel te veel tijd mee kwijt zijn, en dan zou het nog maar de vraag zijn of ze erdoorheen kwamen.’

 

*

 

Come fly with me, let’s fly, let’s fly away
If you can use some exotic booze
There’s a bar in far Bombay
Come fly with me, let’s fly, let’s fly away ‘

*

 

 

The discreet lives of the super rich | DW Documentary   –   Juni 9, 2019

 

 

 

 

de man met de hamer (werktitel)

 

‘ Vind je het niet te makkelijk, “De man met de hamer” ? In de huidige context, weten de jongelui meteen waarnaar de beide cartoons verwijzen.’

–        ‘ Dat is niet erg. Het gaat erom welke verhaaltjes ze erbij verzinnen en bedenken.’

‘ Dat is een kwestie van verbanden leggen. Connecting the dots, bedoel je. Mwah, daar heb jij weer gelijk in.’

–        ‘ Juist. Kijk de standaardteksten bij zulke cartoons, zijn niet moeilijk, die worden overal afgedrukt. Het gaat erom de fantasie van de jongelui te prikkelen en vooral, om ze uit de vastgeroeste denkramen te lokken.’

‘ Okay, dat is een goed streven. Ik ben benieuwd welke verhalen er aan de cartoons worden opgehangen.’

 

 

www.nrc.nl/nieuws/2021/10/23/polen-a4062814

www.nrc.nl/nieuws/2021/10/12/ruben-l-oppenheimer-a4061452#/handelsblad/2021/10/12/#118

 

 

 

 

Anale seks? Met je rug tegen de muur?

 

 

 

‘ Dat komt van die verplichte mondkapjes. Dan ga je als leidinggevende bij de politie vanzelf aan anale seks denken.’

–        ‘Aaaaahááá …. is dat ‘t ‘m? En toen ging die agente ook nog eens met haar rug tegen de muur staan, tja, dan vraag je er als vrouw gewoon om. Toch?’

‘ Nou ja, dat van die rug en de muur, schrijft volgens de aanhalingstekens haar advocaat, die Vis heet. Tim Vis.’

–        ‘ Vis? Vis en anale seks? Met een vrouw? Dit riekt naar opruiing.’

‘ En naar vis. Rotte vis, want de vis rot altijd bij de kop.’

–        ‘ Gaat het om een hoofdagente dan? Ik bedoel, vanwaar die kop?’

‘Okay, okay, ik vermoed dat de rechter (was het een man of vrouw of een genderneutrale rechter?) lid is van D66 of tenminste op die partij stemt.’

–        ‘ En die leidinggevende ook? Die agente niet. Denk ik. Die agente mag vast geen lid van D66 worden. Die drinkt geen gekoelde champagne in Nigère of London, omdat die waarschijnlijk niet eens weet waar Nigère ligt.’

‘Nigère? Dat weet ik ook niet en ik drink ook geen champagne, omdat ik niet van bubbels houd. Die gaan altijd in m’n neusharen zitten en die krijg ik er bijna niet meer uit.’

–        ‘ O, maar dan kom jij nooit door de ballotage bij D66, want dat is een en al bubbel. Denk ik, want ik ben daar nooit binnen geweest. Noch anaal, oraal, vaginaal, viraal of anderszins. Binnen geweest dus. Nog nooit.’

‘ Bah, jij mag zeker geen, eh, eh, eh, hoe-noem-je-dat, dinges van D66 worden. Trouwens, het schijnt dat men bij die club alleen ba-naal binnenkomt, en dat red jij zeker ook niet!’

–        ‘Wat een kolder-verhaal is dit hè?! “Ze” lijken er op uit om onze politie grondig te demoraliseren. Dat zit er volgens mij achter. Sorry, ik bedoel “achter” taalkundig en niet fysiek achter of zo. Dus je hoeft niet met je rug tegen een muur te gaan staan.’

‘ Gerard Reve noemde dat “de artiesten-ingang,” weet je dat? Hetgeen ik nogal geestig vind.’

–        `Reve, ja, die kon het weten, want dat was zelf een artiest. Hij zat niet eens bij de politie.’

‘ Goed, genoeg verbaal gedold. Zeg, zou het om die agente gaan die bij Flavio Pasquino in de tuin stond, vanwege die video?’

–        ‘ Was het de achter- of de voortuin? Sorry, sorry, maar die agente bewaren we nog even, want die gaan we gebruiken met Plato en Derrida. De jongelui hebben daar hele aardige dingen over bedacht en gezegd, vind ik.’

‘ Toch is dit serieus. Ik bedoel, de magistratuur sluit onderlinge deals als het om soortgenoten gaat, maar wanneer een gewone agente niet ingaat op suggesties voor anale seks, dan is de boot aan.’

–        ‘ Of bij die Van Nimwegen anale seks in het spel was weet ik niet hoor. Dat stond er niet bij. Hij krijgt een schadevergoeding, een tweepersoons, geloof ik. Boeien zeg.’

‘Van Nimwegen, die ken ik vanwege Marieke. Dat was ooit een achterbuurmeisje van me, dat heette zo: Marieke. Ik heb daar nooit iets mee gedaan hoor. Met dat achterbuurmeisje of met die kennis over haar, dus.’

–        ‘ “Bloosde” ze veel en vaak? Ze is toch geen hoofdofficier geworden? Dat was een stel tortelduiven hè: Van Nimwegen en Bloos. Of ze lid waren van D66, dat weet ik niet.’

‘ Basta! Wanneer gaan we met Plato aan de gang?’

–        ‘ Dat zit in de pijplijn. Wanneer de jongelui zover zijn, denk ik.’

‘ Ik hoop dat die agente er goed af komt. Misschien kan ze de politiek in? Zou dit krantenverhaal “echt” zijn, denk jij? Ik vind het bijna te banaal!’

 

 

nooit.nl/rapport-over-de-nederlandse-politie-van-de-bpoc-2020/

 

Dit is mijn politie niet meerErik van der Horst, Peter Cirk, Alice Besselink & Dennis Spaanstra  –  Café  Weltschmerz –  September 2, 2021

 

 

 

schatten, noden tot snaaien, snoepen en schnabbelen

 

Afghanistan is believed to hold more than $1 trillion worth of mineral resources and metals but faces many challenges in untapping it.

By Mohammed Hussein and Mohammed Haddad  |  al Jazeera  24 September  2021          www.aljazeera.com/news/2021/9/24/mapping-afghanistans-untapped-natural-resources-interactive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taliban’s luxury after long war   |   www.youtube.com/watch?v=Clej5iLY7nA

 

 

 

 

 

 

Een potje spelregels, democratie en Grondwet ….. is Nederland een rechtsstaat?

 

Cartoon Hajo de Reijger  –   NRC  za. 26 juni 2021

 

 

Wim Voermans  –  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Voermans

Ellen Pasman  –  pasman-advocaat.nl/over

 

Martin Ros in de Volkskrant van 25 juni 2021:

‘ Echt verbaasd was ik bij het volgende onderdeel, ‘kernpunten uit de themadialogen’, waarboven een bedrijfslogo prijkte. Dit onderdeel is aangeleverd door Kessels & Smit, the learning company, ‘opent mogelijkheden’, ‘realiseert leer- en veranderprocessen’. Er zijn niet minder dan 86 dialogen gerealiseerd, er is met 600+ burgers gesproken, 37 wethouders en burgemeesters, 26 bedrijven, 2,7 miljoen mensen via sociale media. De Kamer, uitgezonderd Wilders en Eerdmans van JA21, viel niet over deze proeve van politieke privatisering.

Dat verwonderde eens te meer aangezien een van de opdrachten van de informateur, als uitvloeisel van de toeslagenaffaire, was dat de rol van de Kamer moest worden versterkt: meer tegenmacht, betere wetgeving, en ook: minder zeggenschap weggeven aan externe partijen, dat wil zeggen tafels, lobby’s of agentschappen. Het ontging de Kamer dat ze zichzelf met deze uitbestede formatie weer iets meer heeft gecastreerd. ‘

 

 

de Uitzonderingstoestand

 

 

‘ Onlangs zag ik op een video hoe premier Rutte de vraag van parlementariër Lilianne Ploumen over de besteding van 5 miljard belastinggeld wegbonjourde, onder verwijzing naar de uitzonderingstoestand waarin we ons vanwege de Covid-19-pandemie bevinden. Een uitzonderingstoestand die door Rutte en enkele deskundologen, expert-technocraten zoals Jaap van Dissel en Ab Osterhaus is afgekondigd.’

–           ‘ Tja, en Ploumen droop af, met de smoezen van Rutte dat er onderzoek naar zou worden gedaan, er naar zou worden gekeken en verantwoording zou worden afgelegd. Een tamelijk gênante vertoning, vond ik. Rutte weet natuurlijk donders goed dat hem niets kan gebeuren. Ik vind het beklemmend om dit voorbeeld van laatdunkend autoritair gedrag door een demissionaire premier te zien, en ik vrees dat we dit soort gedrag vaker zullen zien, zeker als “ze” de smaak eenmaal  goed te pakken hebben.’

‘ We weten intussen wat we met Rutte voor vlees in de kuip hebben: de man liegt elk tweede woord dat hij uitbrengt. Je haalt er intussen weliswaar je schouders over op, maar echt wennen doet het toch niet; ons zelfbeeld wordt er evenmin beter van.

Iemand merkte onlangs op dat de soap rond Sywert van Lienden en zijn mondkapjes alleen nog van enig belang was vanuit het aspect hoe een politieke partij (i.c. het CDA) middels deze bizarre deal beschadigd wordt en onder druk gezet kan worden – om Omtzigt (een CDA’er) die het falen van dit Ruttekabinet aan de kaak stelde, via via (ik citeer Ruttes brutale smoes, met zijn via via om half acht ’s ochtends) alsnog te sensibiliseren. Hetgeen er in moet resulteren dat het CDA zich niet alleen verbindt tot meeregeren met Rutte, maar zich daardoor tevens  verplicht tot collaboratie met het beleid van het toekomstige kabinet. Onder het mom van de kreet dat het Land moet worden geregeerd.’

–           ‘ Precies, want meneer Van Lienden als ladenlichter is niet bijster interessant. Hugo de Jonge van het CDA veroorzaakt afbreuk aan het merk CDA. Dat komt bij en bovenop het gelazer rond Omtzigt. Rutte kan het CDA als het ware steeds goedkoper krijgen, omdat de club zichzelf met iedere ronde gesteggel, afwaardeert. De CDA-bobo’s devalueren de club eigenhandig, het CDA verlaagt zichzelf.
Dat overkomt iedereen die zich met Rutte inlaat. Men kan op haar vingers natellen wat het moet betekenen om met of onder een Rutte te werken. Alle partijen die mee gaan doen met Rutte in Rutte IV zullen zich compromitteren. Dat is ook precies de bedoeling: zo veel mogelijk medeplichtigen maken. Welke marketingteksten en propaganda-smoezen ze ook zullen bedenken en gebruiken.’

‘ Dat laatste zal uiteraard eerst een lawine van gemeenplaatsen opleveren, zoals het obligate geblaat dat “regeren nu eenmaal vuile-handen-maken met zich brengt,” maar dat geldt onder deze omstandigheden bij voorbaat al niet. Al was het alleen omdat iedereen die nu nog gáát regeren met of onder Rutte, al van tevoren vuile handen hééft.

Over de kwaliteit van het huidige CDA-kaderpersoneel hoeft men zich geen illusies te maken. Vier jaar collaboratie met Rutte heeft zijn onmiskenbare werking gehad. Krankjorum toch, dat meneer Van Lienden nota bene aan het CDA-partijprogramma zou hebben meegeschreven! Dat zou ik maar niet van de daken schreeuwen als CDA-bobo zijnde. In mijn perceptie leverde Van Lienden het CDA een streek van onvervalste Rutte-snit; hij loog zeer winstgevend de boel aan elkaar. Dus lus-u-nog-peultjes-mevrouw-Janse?!

Het boeiende (ja, sorry, we blijven het abstracte en de theorieën mooi vinden!) is dat Rutte als demissionaire premier, onze grondrechten opschort. Laat dat eens even goed tot je doordringen. Is dat niet dubbelop bizar?! Het is al een aporie dat een “soeverein” de grondwet kan opschorten om de democratie en de grondrechten te redden, maar in dit geval is het dubbelop bizar, omdat de soeverein (i.c. een premier) zelf in een uitzonderingssituatie verkeert. Hij is namelijk demissionair, en wel omdát hij de democratie aan zijn laars lapte. Dat deed hij net een keer te veel, en te brutaal.’

–           ‘ Toch vreemd dat in Nederland blijkbaar niemand vanuit deze optiek naar de zaak kijkt. Men blijft zich maar laten afleiden door de rel-aspecten van gebeurtenissen. Die worden breed uitgemeten. Bijvoorbeeld al die die aandacht die zo’n Van Lienden nu weer krijgt, dat leidt af van waar om gaat: waartoe is deze premier verder nog in staat, onder de dekmantel van uitzonderingstoestand vanwege een pandemie? ‘

‘ Ook het koste wat kost willen “sensibiliseren” van politici die onwillig zijn tot collaboratie, kun je onder uitzonderlijk politiek gedrag subsumeren, waardoor de pleger van dat gedrag verontschuldigd wordt – gedisculpeerd, vanwege de noodtoestand.’

–           ‘ Onder “normale” omstandigheden zou zulk gedrag als politiek-morele chantage worden bestempeld, en als onoorbaar en onacceptabel. Dat is denk ik waar, ja. Het stemt me niet echt opgewekt te weten dat zo’n persoon als premier acteert.’

‘ De volksvertegenwoordigers hebben daar volop aan meegewerkt, door de man hiermee weg te laten komen. Geef zo’n personage een vinger en voor je het weet pakt hij je beide handen af en ook nog eens je voeten met tien tenen. Alles onder verwijzing naar de noodtoestand. Het vervangen van Rutte door bijvoorbeeld een Omtzigt, wordt als on-mogelijk gezien, vanwege “de Democratie.” We laten liever de democratie om zeep helpen. We trekken helemaal geen lessen uit het verleden, hoe vaak die mantra ook herhaald wordt. Niet in laatste instantie door Rutte, bij wie die woorden voor in de mond bestorven liggen. Die arme Lilianne Ploumen sloeg hij er compleet mee dood. Tijdens het kijken naar dat stukje treurig toneel, bekroop mij bijna een plaatsvervangende schaamte ’

–           ‘ In ieder geval gaan we de ideeën van Agamben hierover – en met name over de liminale situatie (het niemandsland, limbo) van de uitzonderingstoestand – grondig uitpluizen, want je hebt gelijk: theorie blijft boeien.’

‘ Het zou alleen mooi zijn wanneer die mooie theorieën in een nog mooiere praxis werden omgezet, zodat we er allemaal van kunnen profiteren.’

–           Zeg, kunnen we er voor de jongelui niet wat Carl Schmitt, Michel Foucault en niet te vergeten Peter Sloterdijk bij doen. Als dressing bij het paard aan de oever – horse d’oeuvre achteraf.’

‘Dat vind ik geen slecht idee, dan hebben ze tenminste aan die namen gesnuffeld. We moeten er alleen voor waken ze niet te overvoeren of te intimideren. Walter Benjamin dan? “Wenn es die Phantasie ist, die der Erinnerung die Korrespondenzen darbringt, so ist es das Denken, das ihr die Allegorien widmet. Die Erinnerung führt beide zu einander. ” Dit is uit Zentralpark, in Illuminationen. Ik sloeg er op aan vanwege de herinnering. Snap je wel? Actieve en passieve herinneringen.’

–          ‘ Bien sûr:  “Avec mes souvenirs / J’ai allumé le feu / Mes chagrins, mes plaisirs / Je n’ai plus besoin d’eux ! ” Joh, over een paar jaar zijn we die hele Mark Rutte compleet vergeten. Als het een beetje meezit misschien zelfs eerder.’

 

 

Actuele denkers: Giorgio Agamben | Filosofen René ten Bos en Ype de Boer, lezingen  •  Jul 15, 2016

Interview with Giorgio Agamben, August 2020 • Oct 12, 2020

 

Ellen van Gaalen, Algemeen Dagblad  07-06-21, 07:00 Laatste update: 07:45

‘ Microbiologen slaan alarm: Antibiotica halen niets uit bij honderden meereizende darmbacteriën

Vakantiegangers nemen veel resistente darmbacteriën mee naar huis die niet reageren op antibiotica. Vooral bij reizigers naar Azië zijn die in het lichaam te vinden. ,,Als zo’n bacterie een infectie veroorzaakt, is die moeilijker te behandelen.’’
………………….  ………………………… ……………………..  …………………………………
Overigens raakt het merendeel van de vakantiegangers de resistente darmbacteriën na enkele weken vanzelf kwijt. Slechts bij een deel zijn ze na een jaar nog steeds in het lichaam aanwezig. Het grootste risico op gezondheidsproblemen ontstaat als de reizigers kort na terugkeer een infectie oplopen. ‘

 

 

 

 

 

Denken met je darmen: de Haagse onderbuik en ‘brainfucks’

 

 

 

‘ Wat je onmiddellijk ziet in de tekening van Ruben Oppenheimer is iets dat eigenlijk niet kan. Althans, normaal gesproken, menselijk bezien. Je kunt namelijk onmogelijk een hoofd vol ingewanden hebben, vol darmen, dus ziet de gewone lezer die argeloos de krant openslaat en op deze illustratie stuit: hersens. Geen ingewanden die in de buik zitten, maar ingewanden van het hoofd: hersens dus. Hersens achter verbogen tralies, er hangt een vluchtkoord van geknoopte lakens uit dat raam, het getekende venster doet qua omtrekken sterk aan het Haagse Binnenhof denken. Uit de tekst van Meeus wordt duidelijk dat de Haagse Kaasstolp een dolhuis is, waar de hoofdbezigheid lijkt te bestaan uit: de burger dollen en als ambtenaar zelf ook gedold worden. Een burnout-fabriek, waar dingen gebeuren die de inmates hoorndol maken.’

–           ‘ Hersens vergelijken met darmen is zo gek nog niet, want we verteren net zo goed gedachten. De zegswijze dat “iets moeilijk te verteren is” zegt het eigenlijk al. Denken met de onderbuik? We kauwen op gedachten en we herkauwen een idee. Zeg het maar. Eten bepaalt een groot deel van ons bestaan. Eten en copuleren.
Als je nu op een website van een krant krijkt, word je overdonderd door advertorials voor voedsel en eetgelegenheden. Vooral de “terrasjes” worden hevig gepromoot en zijn geleidelijk aan een symbool voor VRIJHEID geworden. Hoe basaal en primitief wil het hebben? Terrasjes, eetgoten en vakantie-vliegreizen. We zijn massaal met een halve natte vinger te lijmen.

Maar als je hersens omschrijft als ingewanden van het hoofd, dan ….  dan ….’

‘ Juist, dan meld je dat het gaat over niet-echt denken, geen kwaliteits denken, maar quasi-denken. Dan word je geregeerd door je buik – je loopt op gut feeling. Chargeer je even door, dan ben je duizend procent consument, een permanente grazer.  Wat zijn we – althans de meerderheid – inmiddels anders? Grazers, op zoek naar voordelige koopjes.

Dat is in grote lijnen zoals ik deze tekst van Tom-Jan Meeus tenminste lees. Dit beschrijft deze tekst in combinatie met deze tekening: er wordt daar onder die Haagse Kaasstolp niet goed nagedacht. Daarom wordt er nu (door influencers ten behoeve van verdienposities) naarstig gepleit voor MEER Kaasstolpers. In plaats van voor Kaasstolpers die op hun taak zijn berekend. Als er maar MEER Kamerleden en MEER bewindspersonen zijn, dan gaat de kwaliteit van ons landsbestuur omhoog.
Denk je dat werkelijk?! Wat een lariekoek! Het omgekeerde gebeurt, want als je sub-kwaliteit bij sub-kwaliteit gooit, dan krijg je sub-sub-sub-kwaliteit.

Bovendien worden de gevolgen van decennia-lange onderwijs-erosie onherroepelijk voelbaar. Dat kan natuurlijk niet anders. Dat zal enkel erger worden, vrees ik.

Het ligt er zo duimendik bovenop dat de lezer-beschouwer geacht wordt te denken dat het over hersens gaat, dat zij er niet over peinst aan darmen te denken.’

–           ‘Tenzij die lezer misschien net als wij, toevallig, nog niet zo erg lang geleden (dit wordt vermeld vanwege “actieve herinneringen”) Aantekeningen uit het ondergrondse heeft herlezen.’

‘ Toevallig? Wat kun je in deze tijden van Corona-gekte anders lezen dat zo’n verhaal van Dostojewski? Misschien, heel misschien, Het proces van Kafka? Vanwege het proces tegen Shell. Maar veel anders blijft er niet over. Toch?’

–           ‘ Heb jij ooit mensen-op-terrasjes of mensen-in-een-vliegtuig-op-weg-naar-een-vakantiebestemming Dostojewski of Kafka zien lezen?’

‘ Je hebt gelijk. Dat zijn de nieuwe mensen. De mensen van ná de reset: mensen-op-terrasjes en mensen-in-een-vliegtuig-op-weg-naar. Genderloze, onzijdige, geslachtsneutrale mensen.’’

–           ‘ Consumenten dus. Consumo ergo sum. Kun je nog over mensen spreken? Is dat niet nu al verboden, of hilarisch? Burgers, mag ook al niet meer.’

‘ Misschien heb je gelijk. De mensen van na de reset worden vermoedelijk gecategoriseerd als mensen-met-een-vaccinatie-paspoort en degenen zonder. Het onderscheid man – vrouw is afgeschaft. Met terugwerkende kracht. Trouwens,  de ondergrondse verteller van Dostojewski richt zich tot “de heren” en dat zou vandaag de dag in Nederland niet meer worden getolereerd. Dan komt de D66-mevrouw Ingrid Engelshoven met opgesteven zeilen om daar hoogstpersoonlijk een stok voor te steken. Wanneer worden de gekken weer opgesloten?
Die persoon in Dostojewski’s verhaal spoort echt niet, want “het” meent dat onze persoonlijkheid en onze individualiteit voor ons het voornaamste en dierbaarste zijn. In de tekst staat enkelvoud: is.’

–           ‘ Deze ondergrondse entiteit geeft als omschrijving van de mens dat het een ondankbaar wezen is: “Fenomenaal ondankbaar. Ik meen zelfs dat de beste definitie van een mens deze is: een wezen dat op twee benen loopt en ondankbaar is.” Zo is te lezen in deel 4 van de Russische Bibliotheek van Van Oorschot, in de vertaling van Hans Leerink.’

‘Ondankbaar? Ondankbaar waarvoor dan?’

–           ‘  Pardon? Ondankbaar waarvoor kan niet, hooguit: waarom ondankbaar. Je kunt wel dankbaar voor iets zijn, maar niet ondankbaar voor iets. Of wel? Als je iets krijgt en je bent daar niet dankbaar voor ……? Bijvoorbeeld je krijgt de corona-covid-griep en dat vind je helemaal niet tof. Ben je dan ondankbaar voor de covid-griep?’

‘ Ik snap het. We zijn straks – of nu al een beetje – dankbaar voor “de versoepeling” van de totale lockdown. Ik snap het helemaal. En we zijn dankbaar jegens degenen die dat bewerkstelligen, begrijp ik. Althans, dat behoren we te zijn.’

–           ‘ Precies. Daarom zijn complotdenkers van die echte, heuse, rechtschapen, mensen, want complotdenkers zijn niet dankbaar jegens meneer Jaap van Dissel, ja zij bedreigen hem zelfs. Dat zie ik op de voorpagina van de NRC staan: hij wordt ernstig bedreigd door complotdenkers. Complotdenkers zijn ondankbare honden! Raar idee hoor, terwijl de man nota bene een Academiepenning heeft gekregen.’

‘ Misschien droeg meneer Van Dissel die penning niet om zijn nek, zoals het hoort bij penningen. Ja, ik suggereer maar wat hoor. Zou Van Dissel niet ook een paar miljoen euro hebben gecasht, of ben ik nu in de war met die andere kanjer, met Ab Osterhaus, geloof ik. Heeft die ook een penning gekregen, of enkel een paar miljoen euro extra?’

–           ‘ Weet je zeker dat die Sywert van Lienden niet ook een penning heeft gekregen? Ach, wat kan ons dat schelen. De zon schijnt en het is echt Dostojewski-weer. Gaan we nog even terug naar de tekst van Meeus?’

‘ In de papieren krant staat de tekening van Oppenheimer onderaan pagina 11. Onder, is dat toevallig? Onder-buik, ondergronds, samizdat? De faction story van Meeus gaat hoofdzakelijk over ene Erik Gerritsen, tot voor kort (hij is 59) secretaris-generaal op VWS. Meeus vertelt het vooral vanuit Gerritsen perspectief. Moet je nagaan, is zo’n man als Gerritsen dertig jaar op ministeries werkzaam, krijgt ‘ie een Hugo de Jonge als baas op z’n dak geplempt.’

–           ‘ Kijk, dáár over kun je als journailleur dan weer niet schrijven, of over een Ingrid Engelshoven, een Ankie Knol, een Kajsa Ollongren of een Ankie Bijleveld. Die vanuit een politieke partij worden gedumpt, of ondergeschoven, omdat ze zo nodig een feestelijke verdienpositie moeten krijgen en een riante pensioenregeling moeten opbouwen.  Na een paar keer als ambtenaar zo’n kermis door je strot geduwd gekregen te hebben, denk je ook: bekijken jullie het maar. Wij – de professionele bemensing – wij worden niet meer serieus genomen. Kortom ze lopen bij herhaling tegen een brainfuck aan. Omdat ze – in principe om de vier jaar – een halve zool als politieke baas kunnen krijgen, en ze kunnen er helemaal niks tegen doen.’

‘ Personen als Tjeenk Willink (hier aangehaald door Martin Sommer) trappen open deuren in: stel nou ministers aan die iets weten en kunnen. Maar neen hoor, het moeten luitjes zijn die makkelijk door premier Rutte zijn te sensibiliseren en te manipuleren. Het resultaat van zulke kuiperijen grijpt me steeds prangender naar de keel, maar blijkbaar valt daar in een democratie niets tegen te doen. Al draait het complete bestuurlijke apparaat er door naar de gallemiezen. Hoogst merkwaardig. Bizar.’

–           ‘ Wij hebben in Nederland helaas niet zoals in Oostenrijk een Herbert Kickl, die kanselier Sebastian Kurtz ongezouten de levieten kan en durft te lezen (“…. aber diese Menschen haben etwas ganz spezielles, diese Menschen haben ein Gewissen …”), over z’n draaikonterij en nepotisme, en die openlijk durft zeggen wat velen over het vaccinatiepaspoort (de Groene pas, the Green card) denken, maar niet hardop durven zeggen. Tja, Kickl is van de FPÖ en die wordt gelijkgesteld met de PVV van Wilders, en over de politieke inbreng van de PVV wordt ook bijna nooit iets gemeld.’

‘ Wat ik ook opmerkelijk vind, is dat er in de NRC een correspondent over Europa schrijft, die nota bene in Wenen woont, maar die bij mijn weten nog geen regel over de Kurz-soap heeft gepleegd in een Nederlandse krant. Bepaalde onderwerpen en thema’s zijn zo taboe dat dat niet eens expliciet gezegd hoeft te worden. De parallellen tussen de Rutte- en Kurz-soap zijn zo duidelijk dat er niet over geschreven kan worden.’

–           ‘ In Nederland blijven de MSM met een boog om het immigratie-probleem heen lopen. Totdat de bom barst en dan is het weer klagelijk jammeren: hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen?!  De wiskundig-antropoloog Jan van de Beek kan er nog zo dringend en solide onderbouwd over spreken en schrijven, maar de MSM zwijgen het simpelweg dood.’

‘Maar wel heisa en stampij maken over dictaturen en persbreidel in de hele verdere wereld.’

–          ‘ Zeg, over wappie-ministers gesproken: ik lees in de Volkskrant over de mega-deal van die Sywert van Lienden dat de 40 miljoen mondkapjes die hij aan minister De Jonge leverde nooit zijn gebruikt. Geen wonder dat een ambtenaar als Erik Gerritsen met een dubbel gevoel afzwaait. Uit wat Meeus schrijft, lijkt het erop dat hij als ambtenaar de schuld voor dergelijke blunders (geen pakbon) alsnog op zich neemt.’

‘Ach, wie weet wat de deal met hem is? Gerritsen is 59, gaat vermoedelijk met vervroegd pensioen bij VWS, en hij gaat meteen naadloos aan de bak in een functie bij het vastgoed. In ieder geval zal meneer Gerritsen nooit bij de voedselbank hoeven aankloppen of een toeslag hoeven aanvragen.’

 

cartoons  –  en.wikipedia.org/wiki/Gary_Larson

 

* * *