“ Wasserbombe” … ?

 

 

Die Holland-Tomate – Wasserbombe oder Tasty Tom?

 

R.L. Oppenheimer   –   images.nrc.nl/tT8MtKLwdW5BN9axDTm3n7vujb0=/1920x/filters:no_upscale():format(webp)/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data83828304-b44006.jpg

Tom-Jan  Meeus  –  www.nrc.nl/nieuws/2022/03/26/als-renske-leijten-appt-welke-kritiek-op-de-kamer-zij-niet-meer-wil-horen-a4105326

 

*

 

 

Renske Leijten weet nu al weer voorbeelden te noemen waar de beloften van Huffelen niet uit komen..       March 25, 2022

Carola Schouten tegen Renske Leijten: Ik weet het niet daarom schuif ik het naar de Staatssecretaris      Mar 27, 2022

 

nelpuntnl.nl/democratie-beklemd-tussen-privatiseren-van-publiek/

 

 

 

 

Mollen van het nieuwe kabinet (Rutte IV) ?

 

 

   Ruben Oppenheimer   –  images.nrc.nl/rVP8sqrbYCeFVYid3erX-0-Klyg=/1920x/filters:no_upscale():format(webp)/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data80916667-f7e1b3.jpg

 Tom-Jan Meeus & Ruben Oppenheimer  –  www.nrc.nl/nieuws/2022/01/21/graag-normeert-de-kamer-anderen-maar-zichzelf-normeren-wel-lastig-a4081364

 

 

Gilga: ‘ Dit moet haast doorgestoken kaart zijn. Hoe zou Ruben Oppenheimer anders weten dat deze massa-hypnotische soap van meneer Talpa stond te gebeuren? Het is een zoveelste aandachtafleider van welke naargeestigheden ons nog te wachten staan in het kader van The Great Reset.‘

Enki: ‘ Het is frappant, dat moet ik toegeven. Oppenheimer tekent of een panel, of een risje kandidaten voor The Voice. We hadden het er nota bene gisteren over: de The Voice soap had over de opmaat naar Rutte IV kunnen gaan. Ook zo’n tombola van “kandidaten” die allemaal carrière willen maken, en daar véél, zo niet bijna-alles voor over hebben.
Alleen het “seksueel grensoverschrijdend gedrag” zit er niet bij. Of ben ik abuis? Dat zou als onderdeel van het carrière-willen-maken kunnen gelden. Toch? Ik bedoel: je weet bijna van tevoren dat je er bij zo’n talentenjacht niet komt, indien je niet bereid bent “grensoverschrijdend gedrag” van de machtigen te tolereren. Dat is in Den Haag niet anders. Denk ik.’

Gilga: ‘ Je hint tevens op kindermisbruik, want het gaat bij The Voice ook om kandidaten van a tender age. Kindermisbruik en Den Haag. Gaat dat niet samen? Nou, dat weet ik nog zo net niet. Dat thema wordt door de Haagse kongsi gezwind onder alle tapijten geveegd die je je maar kunt voorstellen. Een onafhankelijk onderzoek naar (geïnstitutionaliseerd) kindermisbruik, waar hoge ambtenaren bij betrokken zouden kunnen zijn, door een onafhankelijke commissie is tot dusverre succesvol gedwarsboomd. Nu wordt Gideon van Meijeren, die het opnieuw op de agenda wilde zetten, in de tang genomen. Dat is mij allemaal net te veel toeval.’

Enki: ‘ Wat dat kindermisbruik betreft: Bingo! En Gideon van Meijeren wordt inderdaad regelmatig afgefakkeld, daar onder de Haagse kaasstolp. Maar toch: het lijkt té gelikt en té doordacht, om uit de Haagse propaganda-koker te kunnen komen. Hoewel je “ze” natuurlijk niet moet onderschatten.’

Gilga: ‘Wie zegt dat het uit Den Haag (sorry, maar bij koker moet ik aan de geknechte Papua’s met hun koteka’s denken) komt? Waarom zou Klaus Schwab de respectieve nomenklatoera’s wereldwijd geen package-deals brainwashing and propaganda aanbieden? De toekomstige rendementen zullen alleen maar huiveringwekkend winstgevend en kotsmisselijk-makend-profijtelijk kunnen zijn. Kijk maar naar wat er nu al door diverse partijen wordt verdiend aan de klimaat-voodoo-meuk, zoals windmolens en zonnepanelen. Trouwens, misschien dat de Indonesiërs denken dat de Papua’s hen voor aap (ook drie letters) zetten door een peniskoker te dragen. Wie weet. Wij worden door Rutte & Cie ook doorlopend voor koker gezet. Laatst had Kees Staaij (SGP) het nog over Rutte’s nieuwe velletje, want zo’n koker is superslijtend in het gebruik. Vooral als het geen perfect maatwerk is. Reken maar.’

Enki: ‘ Onder de Haagse Kaasstolp is de kokervisie courant en dominant. Je hebt gelijk. Deze propagandastunt is te subtiel om uit Den Haag te kunnen komen, hoewel ze daar volgens Omtzigt maar liefst 800 propagandisten op de loonlijst hebben staan.’

Gilga: ‘ Veel, betekent niet automatisch: goed. Zet dit vast op de site, want wij zijn de jongelui hiermee denk ik voor. Ze zullen in de loop van dit weekend nog wel komen met hun ideeën.
Iemand merkte op dat het eigenlijk schunnig is dat meneer Rutte (met z’n eeuwige symboolfiets) speciaal een foto-/camera-app arangeert om commentaar op de rotzooi bij The Voice te spuien, terwijl hij de eigen rotzooi laat voort-etteren en doorzieken. ’

Enki: ‘ Tja, je bemoeien met reuring bij toko De Mol (“Dat raakt me enorm!”) betekent populistische publiciteit zonder dat je er iets voor hoeft te doen, terwijl het oplossen van de Toeslagen- en Groningse ellende, veel echt en oprecht gemeend werk kost.
Deze tekening (NRC 17.01.2022)  van Oppenheimer moet er ook bij, want deze gaat over monddood-heid. Het is een hand-voor-de-mond, dus weer zo’n dubbelzinnige tekening, want het kan net zo goed het gebaar van afschuw verbeelden: “Oóóóh wat errug allemaal!” ’

Gilga: ‘ Ja, klopt, dan sla je ook de hand voor de mond. Zie je wel dat het een complot is? De twee tekeningen zijn niet zo maar in deze volgorde in de prollenkrant gezet.’

Enki: ‘ Nu maar afwachten wanneer de mollen in Rutte IV zich manifesteren.’

Gilga: ‘Mollen kan het meervoud van mol zijn, maar ook het werkwoord mollen. Taal zegt vaak alles. Hoewel niet altijd. Wittgensteins Tractatus is net opnieuw vertaald. Je weet waar dat mee eindigt. Je ziet het: alles past precies.’

Enki: ‘ Bij die kokers lijkt me dat een sine qua non.’

 

  Ruben Oppenheimer  –  NRC 17.01.2022  www.nrc.nl/nieuws/2022/01/17/ruben-l-oppenheimer-a4079964

 

 

Wat doet de Nederlandse politie, volgens jou ?

 

 

Mary Ann Zeemans (MAZ): ‘ Wat de Nederlandse politie doet? Wel, die evolueert uiteraard. Onder andere. Wat bedoel je precies? ’

Lord Kristal (LoK): ‘ Neen, dat is okay. Evolueert de politie volgens jou in de goede richting? Wat denk je?’

MAZ: ‘ Tja, de goede richting, wat is dat ….? ’

LoK: ‘ Vind je de politie dienstbaar aan het publiek, bijvoorbeeld?’

MAZ: ‘ Soms wel en soms niet. Dat hangt van de situatie af waarbij de politie wordt ingezet. Om maar iets te noemen. Dan heb je het meestal over de ME’ers, denk ik. Die zijn toch een aparte tak van de politie, vind ik.’

LoK: ‘ Doet de ME zijn werk volgens jou goed?’

MAZ: ‘ Meestal wel, geloof ik. Jij hebt de recente beelden en berichten over de politie gezien, is het niet? Tja, die beelden geven een nogal ruig optreden te zien, maar de demonstranten veranderen ook, natuurlijk.’

LoK: ‘ Gaat het al met al de goede richting op? Vind je de politie een bruikbare indicator voor het monitoren van bijvoorbeeld de kwaliteit van de politiek en de politici in een land’

MAZ: ‘ Eerlijk gezegd vind ik het met het leefklimaat in Nederland niet bepaald de goede richting op gaan. We zitten opgescheept met Corona in alle smaken en varianten die je maar kunt bedenken en er komen er ook nog steeds meer mensen bij, terwijl we vanwege Corona juist onderlinge fysieke afstand moeten houden. Dat vind ik nou zo’n tegenstrijdigheid, zoals er steeds meer zijn. Misschien vallen de tegenstrijdigheden me steeds meer op. Dat kan ook natuurlijk. Onlangs nog kwam ik mensen tegen die een QR-pas hadden gekocht, op reis waren geweest, niet waren getest en toch gewoon overal tussendoor liepen. Ik bedoel maar, waar gaat het dan nog om en over, nietwaar?

Wat betreft de samenhang tussen politie en politiek, die is er volgens mij wel degelijk en ik neem waar dat er zowel een ander soort en snit politici komt opdraven, alsook een ander soort politiefunctionaris. Beide beroepsgroepen trekken een ander soort personen met andere persoonlijkheden. Hoe die samenhang precies in elkaar steekt en met welke vocabulaire en welk concepten-kader je die het beste kunt analyseren, benoemen en be-tekenen, daar moet ik nog wat langer over nadenken.  De politiemensen die nu bij de ME gaan bijvoorbeeld, die vormen binnen het korps een aparte mentale subgroep, geloof ik. Die verkeren in hun beroepsuitoefening vaker in twee of drie werelden tegelijk, en dat heeft ook zijn invloed op een mens.’

LoK: ‘ Heeft het woke-gedoe er mee te maken, denk je? En de zogenaamde cancel-culture? Genereren die “performatieve virussen” ? Laat maar, dat komt nog wel. Vind je het goed als we deze links en vignetten op de site zetten, en de jongelui laten bepalen of en wat voor commentaren zij daar dan op willen geven?’

MAZ: ‘ Ja, prima, want dat zou mij in ieder geval een opzetje geven in een wat cohenter denkrichting. Hoop ik. Ja, doe dat maar. Dan verbinden we naderhand de diverse punten met elkaar – connecting the dots.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is mijn politie niet meer – Erik van der Horst (presentator), Peter Cirk, Alice Besselink & Dennis Spaanstra | Café Weltschmerz – September  02, 2021

*

British Police Have Transformed Into a Tool for Enforcing the State’s Will — Peter Hitchens Premiered Oct 17, 2021

 

 

Een politieke “verlengde-arm-constructie” in de Tweede Kamer ?

 

Maldo: ‘ Een verlengde-arm constructie, zoals in de geneeskunde? Een kraamvrouw-verloskundige werkt onder supervisie van een gynaecoloog en een psychotherapeute onder supervisie (of met inter-visie) van een psychiater?
Dus dan zou bijvoorbeeld een partijtje als Volt in werkelijkheid een jongerenafdeling van pak-‘m-beet D66 zijn en de Partij voor de dieren zou in werkelijkheid voor de GroenLinks en de VVD acteren?’

Silvo: ‘ Bijvoorbeeld, en louter als gedachtenspel en vingeroefening in de creatieve politiek.’

Mado: ‘ Zouden alle fractieleden van zo’n club op de hoogte moeten zijn van de constructie of enkel de fractievoorzitster en een of twee topbureaucraten in de betreffende partij? Het lijkt me moeilijk om zo’n constructie strikt geheim te houden. Hoewel, met hetgeen er in de ministerraad wordt besproken lukt dat best aardig. Bijna niemand heeft verteld dat Rutte waanzinnig van woede in de kroonluchter hing, met servies smeet en kabinetsleden de huid volschold. Waarschijnlijk omdat de sanctie die op lekken staat draconisch is (politiek doodverklaard en nooit meer in de banencarrousel). En natuurlijk heeft Rutte dat ook nooit gedaan; het was maar een bij-wijze-van-spreken-voorbeeld.’

Silvo: ‘ Uiteraard. Alles wat we hierover zeggen, is louter hypothetisch. Aan de andere kant is het adagium van vandaag de dag: anything goes, dus mwah, wat nou geheimhouding, waar heb dat nou nog voor nodig? Als je maar scoort.’

Mado: ‘Hoe kom je hier eigenlijk op. Indien hetgeen waarover je speculeert nog geen praktijk zou zijn, dan kan ik me voorstellen dat verschillende politieke clubs het als uitbreiding van hun respectieve verdienmodel-mogelijkheden zouden kunnen overwegen. Misschien brengen we “ze” hiermee op een idee.’

Silvo: ‘ Nou kijk, je zegt het eigenlijk al. De geluiden die al enige tijd worden gelucht over “versterking” van de Kamer en “inzetten op een pro-actiever” Kamer wijzen alle in de richting van wedde-verhogingen voor de Kamerleden en aanverwantelingen. Maar dan niet door kwaliteitsverhoging van de zittende meute Kamerleden, maar door vergroten van hun respectieve tokootjes. Ze moeten meer medewerkers kunnen aanstellen en meer collega’s in het snatercircuit bij die interruptiemicrofoons.’

Mado: ‘Natuurlijk, want de gevestigde belangen moeten niet worden ondermijnd en de verdienmodellen moeten alleen maar worden opgeleukt waar het kan. Hoe meer Kamerleden-met-staf, hoe lucratiever zo’n verlengde-arm-constructie zou worden.’

Silvo: ‘ We keken en luisterden onlangs naar wat Gideon van Meijeren en Tom Zwitser bespraken over wat er allemaal in het kader van “het klimaatbeleid” is en wordt bekokstoofd, en dan lopen je de rillingen over de rug. Veel van wat er in de toekomst gebeurt (meer windmolen- en zonnepaneelparken en meer stikstof-wetgeving als schaamlap om land van de boeren af te kunnen pakken) wordt of is nu al bij wet geregeld. Dat loopt gewoon door tot ver ná Rutte en Company. Je zou het een vorm van politieke securitisatie kunnen noemen. Daar heeft de Kamer dus aan meegewerkt. Willens en wetens – of uit onbenul en/of uit opportunistische kortetermijn overwegingen. Dat valt moeilijk keihard te bewijzen, tenzij je bijvoorbeeld het stemgedrag per Kamerlid per-wetsvoorstel-en-de-rest over langere periode gaat napluizen en daar algortimes op loslaat die trends aan het licht brengen. Dat kan makkelijk. Die stemgegevens worden digitaal opgeslagen, dus ze zijn beschikbaar.’

Mado: ‘ Wat ik extra smoezelig vind is dat “ze” zo’n tien maanden demissionair allerlei zaken hebben ingestoken en bedisseld, alsof ze gewoon missionair waren. Dat kan toch niet kloppen? Secutarisatie? Rutte regeert doodleuk “over het graf” heen, want die wetten zijn er al.
De meest mensen hebben nauwelijks door wat er allemaal in hun naam wordt bedisseld en bekokstoofd, want vooral nu worden ze gehypnotiseerd en effectief afgeleid met en door corona-bulletins en -maatregelen. Intussen gebeurt er onder de radar van alles, waarvan je later zegt: Hûh?! heb ik daar ooit democratisch voor gestemd?!

Weet je wat die jongens van Forum (ik denk nu aan Van Meijeren en Van Houwelingen) volgens mij toch niet handig doen?’

Silvo: ‘ Nou?’

Mado: ‘ Hun woordgebruik. Ze stellen vaak heel terechte zaken aan de orde, maar hun woordgebruik (omvolking, censuuur, globalisatie, dit-is-geen-democratie, de kartelpartijen) maakt de mensen schichtig. Zelfs het feit dat niet Van Houwelingen, maar voorzitter Ockje Tellegen (VVD) over dreigementen in relatie met tribunalen begon, wordt toch Van Houwelingen nog steeds nagedragen, als zou hij Sjoerdsma hebben bedreigd. Dat is volgens ons niet zo (bekijk het maar eens op de film), maar de MSM blijven dreigementen koppelen aan Van Houwelingen en FvD. Het gedrag van de FvD-voorman werkt in dit opzicht ook niet bepaald ten voordele van de club, moet ik bekennen. Jammer. Zeker een Gideon van Meijeren heeft de zaken goed op een rijtje en baseert zich op feitelijke gegevens. Alleen zou ik persoonlijk zijn “successen” niet meteen uitventen als reclame voor FvD. De mensen zien het heus wel en leggen dat verband snel genoeg – wat niet altijd positief uitpakt voor Van Meijeren, of Van Houwelingen.’

Silvo: ‘ Bijvoorbeeld het optreden van Freek Jansen over immigratie, dat liep nodeloos in de soep. Ten eerste door zijn ongelukkige gebruik van het begrip “Nederlanders” waarna Caroline van der Plas met haar Ierse moeder de boel op scherp zette. Als of een Ierse mevrouw (getrouwd met een Nederlander) net zo moeizaam inburgert als een Afghaan, Somaliër, Syriër, Eritreeër, Koreaan en noem nog maar een risje exoten met een compleet andere cultuur, taal en last but not least: godsdienst. De witte raven daargelaten. Dat was buitengewoon onhandig van Caroline; je hoeft echt niet bij iedere gelegenheid te melden dat je niet-racistisch bent, maar je hoeft ook niet het immigratie-thema als de pest te mijden.’

Mado: ‘ Ja, het Grote Taboe. Dat vond ik ténenkrommend. Meteen werd dan ook de identitaire kaart getrokken, de verongelijktheid klotste tegen het plafond, en het scheelde weinig of het zou op een racisme-rel zijn uitgelopen. Terwijl Freek Jansen het in wezen had over de contaminatie – het door elkaar heen lopen – van asielrecht (waarop eenieder aanspraak kan doen gelden, ongeacht herkomst of godsdienst) en het immigratie-non-beleid van deze politici. Nederland voor Nederlanders is taboe, en loopt altijd uit op vruchteloos mieren- en kommacopuleren over semantische spitsvondigheden, waar niemand ook maar ene hout mee opschiet en dat ons alleen maar het moeras in trekt.

Vermijd dat frame en heb het over de onmogelijkheid een onbeperkt aantal mensen te kunnen huisvesten en herbergen. Afgezien van de vraag of we dat wel (moeten) willen. Ik heb duizend keer liever boerenland met loeiende koeien, dan eindeloze windmolen- en zonnepaneelparken plus rijen woonkazernes met moeilijk-inburgerende exoten. Dat mag je toch gewoon zeggen? Dat laat onverlet dat je het asielrecht netjes overeind houdt, op een ook voor de inwoners van Nederland correcte wijze. Dus maak eindelijk serieus werk van het integreren en houd op met de ene schop vol exoten na de andere over de schutting te kieperen. Tenzij je natuurlijk de situatie in Nederland met opzet onhoudbaar wilt maken > video doorspoelen naar 1:45. To cause mayhem, Peterson kan het niet treffender zeggen. Daar gaat het zo langzamerhand op lijken. Zet ieder middel in om de aandacht af te leiden van wat er werkelijk gebeurt.’

Silvo: ‘ Terug naar die hypothetische verlengde-arm-constructies in de politiek: het stuk van Tom-Jan Meeus werkte inspirerend op dit idee.
Meeus heeft het over schaduwlobbyen in de Kamer, terwijl we nauwelijks of niet weten of er momenteel Kamerleden zijn die 50% van hun tijd of misschien zelfs meer, gewoon aan lobbywerk besteden. In de Eerste Kamer is dat inmiddels gewoon, maar voor de Tweede Kamer wordt nog altijd meteen met de term intergriteit gesmeten. Flauwekul natuurlijk, want als je zo’n hoog integriteitsbesef zou hebben dan zou de Toeslagenfraude door het kabinet niet hebben plaatsgevonden en ieder geval nu al zijn opgelost. En – niet te vergeten – dan zouden er al lang effectieve luchtfilters in onze zorg-en bejaardeninstellingen zijn geplaatst, en in de scholen. Over gristelijke charitas en naastenliefde gesproken.’

Mado: ‘ Tja, zo is dat, luchtfilters en zorg voor de kwetsbaren, hoe schijnheilig wil je het hebben? En dan de Groningers in hun al jaren verzakte woningen en de overlast door “asielmigranten” in en rond Ter Apel. En wat te zeggen van die gênante vertoning rond de stemverklaring van Lisa Westerveld (GL) (video doorspoelen naar 2:20) inzake het instellen van een onderzoekscommissie naar kindermisbruik die iedere schijn van partijdigheid moet vermijden?  Neen, zo integer en moreel hoogstaand zijn ze daar onder die Haagse kaasstolp echt niet hoor. Maar tja, alweer: het ging om een FvD-Kamerlid en niet primair om de kinderen.

Ja hoor, zo’n lange arm constructie in de politiek is zeer denkbeeldig, dus helemaal niet bij voorbaat uit te sluiten – als je het maar waterdicht houdt. Er zit een mooi verdienmodel in, denk ik tenminste.’

Silvo: ‘ Over waterdicht gesproken, **** vertelde dat een zus van haar deze prent met tekst aan honderdvijfenvijftig derdejaars universiteitsstudenten had uitgedeeld met de vraag die na een week (alles geanonimiseerd) in te leveren met commentaar: wat denk je bij het zien van deze cartoon? In 150 tekens, dus ongeveer twee regels.’

Mado: ‘ En?’

Silvo: ‘ Ik heb het opgeschreven, want ik vond het best interessant. De response was honderdachtentwintig inzendingen, dus 27 hadden niet gereageerd. Van de 128 meenden er 2 dat in het bootje (Somalische) piraten zaten die vrouwen en kinderen als camouflage hadden meegebracht en die het schip wilden overmeesteren, 5 schreven dat het om mensensmokkelaars ging, die goudgeld verdienen aan illegale immigranten afzetten; 12 schreven dat asielrecht een goede zaak is en was, maar dat je dat moet scheiden van (illegale) immigratie; 53 vonden de cartoon en de tekst te suggestief om commentaar bij te geven, maar dat de opdracht hen wel tot nadenken stemde;  11 waren uitgesproken tegen het “oorlogsschip” dat werd ingezet om “migranten” af te schrikken, en wilden daarom geen mening geven; 6 hadden een blanco papier ingeleverd met alleen de projectnaam erop en de rest (39) zat er tussenin met geen vis en geen vlees, in de trant van asielrecht is okay, maar geen onbeperkte immigratie en geen harteloos beleid.’

 Mado: ‘ Gôh, interessant. Ik zal eraan denken voor mijn pupillen.’

Silvo: ‘Ik zal kijken of ik ons gedachtenexperiment rond die verlengde arm-constructie op een bepaald moment bij mijn pupillen kan pitchen. Bijvoorbeeld bij het thema integriteit en politiek ondernemerschap.’

 

 

 

Keijzer & Kaag, kaaien of keien ?

 

 

 

Xi: ‘ Zowel Mona Keijzer als Sigrid Kaag, zijn wat mij betreft ka-aien en keien. Ze werken alleen onder een ander politiek etiket.’

Lo: ‘ Is dat het enige verschil?’

Xi: ‘ Nou, niet helemaal. Mw. Keijzer is lid van het CDA, een verliezende partij, terwijl mw. Kaag met D66 bij de laatste verkiezingen zetelwinst boekte. Mw. Keijzer is uit het kabinet van Rutte gestapt, terwijl mw. Kaag juist dichter tegen Rutte aan is geschoven.’

Lo: ‘ Hadden de CDA-partijmanagers Mona Keijzer naar voren geschoven, dan had het CDA niet zo’n electorale klap gekregen als het kreeg. Hoewel je dat natuurlijk nooit met zekerheid kunt voorspellen. Mee eens?’

Xi: ‘ Nou, dat ben ik voorzichtig met je eens, jawel, omdat de CDA-kiezer anders in elkaar steekt dan de D66-kiezer. De CDA’er is ideologisch gezien geworteld en meer algemeen-belang gericht, terwijl de D66-ger opportunistischer en egoïstischer-hedonistischer in elkaar zit. Mona is voor mij qua overtuiging veel meer solide en transparant dan Sigrid. Vermoedelijk zou een prominentere presentatie van de Keijzer-/Omtzigt-standpunten, als een stootkussen voor de CDA-val hebben kunnen fungeren. Misschien. Maar inderdaad, zoals je zelf stelt: dat kun je nooit met zekerheid zeggen.
Wat uiterlijke verschijning en presentatie betreft, vind ik ze alle twee bijzonder aantrekkelijk en charmant, op dat punt ding ik niets af.’

Lo: ‘ Kijk eens, dat laatste is mooi meegenomen. Toch? Mona had beter zo’n interview als voor de Balie kunnen geven dan dat Telegraaf-interview (dat ik overigens niet heb gelezen).’

Xi: ‘ Zo publicitair gesofistikeerd is ze niet en dat zijn ze bij het CDA überhaupt niet, vind ik. Ik weet ook niet of ze bij het CDA haar transparantie, eerlijkheid, op prijs zouden hebben gesteld. Dat doet meneer Rutte in elk geval niet, en dat is de spullenbaas.
Een CDA’er als Hugo de Jonge heeft bewezen bruikbaar te zijn voor Rutte en zijn VVD, terwijl die andere CDA’er (ik bedoel Pieter Omtzigt), geen kiezelsteen, maar een kei in Rutte’s schoen was.’

Lo: ‘ Tja, meneer Rutte. Sigrid Kaag denkt dat ze met Financiën een zware en prestigieuze post heeft binnengehaald, terwijl de VVD natuurlijk aan de koorden van de beurs trekt en blijft trekken. Zeker wanneer meneer Hans Vijlbrief de economische steun en toeverlaat van Kaag wordt. Oef!’

Xi: ‘ Wacht even. Nu gaan we het terrein van de persoonlijke politieke speculaties op. Laten we dat hier en nu nog niet doen. Ik heb nog wel een andere videoclip over het CDA die ik bij deze posting wil plakken.’

Lo: ‘ Je bedoelt die van CDA-historicus Pieter-Gerrit Kroeger. Die man zei zulke verbluffend verstandige dingen over het acteren van het CDA, dat het bizar mag heten dat hij hoogstwaarschijnlijk niet geraadpleegd of gehoord zal zijn door het partijmanagement toen het ging over de partij-strategie voor de verkiezingen.
Ik vond zijn opmerking over Hoekstra die het Rutte-Kaag-akkoord verdedigde in plaats van uit te venten waar het CDA voor staat, een klassieker. Dat deden ze destijds bij de PvdA ook, toen Hans Spekman het ter gelegenheid van een PvdA-jubileum uitgebreid over de PVV van Wilders ging hebben. En dan die SP-video over Timmermans. Hoe kunnen personen die dat voor elkaar boksen, op vitale plekken in de respectieve partijen komen?’

Xi; ‘ Politieke partijen kennen hun eigen verdienmodellen en dynamiek, en ze staan steeds meer in dienst van de partijbobo’s dan dat ze de partij runnen met het oog op het algemeen en maatschappelijke belang. Anders gezegd: we leven in de tijd van de particratie. Arnout Maat schreef daar over voor Nederland. Het partijmanagement regelt de boel en het voetvolk mag alleen applaudisseren. Bij het CDA hoef je maar te denken aan de recente soap rond Sywert van Lienden en het uit de partij pesten van Omtzigt, om te beseffen wat voor mensen het binnen de club blijkbaar voor het zeggen hebben.’

Lo: ‘Dat komt door de neoliberale ideologie, die het Westen intussen doordesemt en als staatsgodsdienst is gaan gelden.

Het valt mij op, dat steeds meer mensen die zeggen op Pieter Omtzigt te willen gaan stemmen, op mijn vraag waarom ze dat willen, nadat ze zijn persoonlijke en vakinhoudelijke kwaliteiten hebben genoemd en geprezen, daar ietwat verbaasd en aarzelend aan toevoegen: omdat Omtzigt niet voor een partij werkt.’

Xi: ‘Dat vind ik omineus en verheugend tegelijk. Als eenpitter of kleine partij kun je je bijna niet staande houden, en meer stemmen, betekent meer zetels, maar zodra je met een grotere club moet samenwerken, doemen de problemen onvermijdelijk op. Zeker indien je er een paar egotrippende ambitieuze zakkenvullers tussen hebt zitten. ‘

Lo: ‘ Je kunt het als een politieke Catch-22 betitelen: je moet in het huidige parlementaire systeem een grote partij hebben om genoeg macht en invloed uit te kunnen oefenen, om enige impact te kunnen genereren, terwijl een grote politieke partij vandaag de dag tegelijkertijd de bijl aan de wortel van diezelfde partij legt.’

 

Mona Keijzer interview over 2G dat strijdig is met Grondwet, jongeren met 25% fataal depressie idee. December 30, 2021

 

 

 

 

Contrasten bij het belasten

 

 

Brenda: ‘ Nou, de nieuwe wasmachine van mw. en meneer Goedemans is aangekomen en aangesloten. Deze extra haast-service kostte 30 euro extra, maar een kniesoor die daar op let, want het stel was in alle staten bij de gedachte dat ze een week of zelfs langer zonder wasmachine zouden zitten.’

Wil: ‘ Dertig euro valt nog mee. Hoewel. Ik heb enkele weken terug bijna de wasmachine van meneer en mw. Tarkalani helpen vervangen. De leverancier vroeg vijftig euro extra voor het meenemen van de oude machine. Dat hebben we toen niet gedaan, want ik bleek een gup te kennen die onder andere wasmachines repareert (wist ik niet meer) en die heeft het ding toen binnen dertig minuten gefixt en aan de praat gekregen. Hij draait weer prima. Dat was vijftig euro, waarvan twintig voor nieuwe onderdelen.
Zo’n huishoudelijk apparaat vervangen, is een tijdrovende en ingewikkelde logistieke operatie, die oude mensen nauwelijks nog aankunnen. En dan te bedenken dat de defecte wasmachine nog ruim binnen de garantietermijn viel. Ze kregen de bibbers bij de gedachte alleen al dat ze gebruik zouden maken van de garantie, want dat is een mijl op zeven, met uiterst ongewis zicht op succes. Trouwens ik geloof dat de zaak waar ze het ding kochten al niet meer bestaat, en voordat je de papieren hebt ingestuurd (naar het juiste adres?) ben je alweer een maand verder. Alles blijft anoniem; je weet nooit met wie of welk bedrijf je te maken hebt. Dus kopen mensen liever een nieuw apparaat. Leve de duurzaamheid!’

Brenda: ‘ Ze hebben de Consumentengids nog steeds. Dat vind ik ook zo aandoenlijk. De consumentengids doet me steeds meer denken aan het verkiezingsprogramma van een politieke partij.’

Wil: ‘ Een treffende vergelijking. Per saldo blijkt het negentig procent humbug dat ze je voorspiegelen.
Mij staat met name die geldwolf-mentaliteit steeds meer tegen. Voor alles moet betaald worden, overal hangt een prijskaartje aan. Vooral dat heeft tien jaar Rutte c.s. ons opgeleverd: een akelige mentaliteit en steeds cynischer mensen. Mensen die intussen van bijna alles precies de prijs weten, maar van bijna niets meer de waarde kennen.‘

‘I’m exempt from wearing a mask due to my genetic predisposition to liberty

Brenda: ‘ Onverdraagzame mensen ook. Deze week werd ik minstens drie keer bits aangesproken, omdat ik geen mondkapje droeg. Ik ben niet eens meer in discussie gegaan en heb alleen maar zachtjes gekucht in hun richting, terwijl ik vervaarlijk met m’n ogen rolde.
En dan dat oeverloos zinledige gewauwel over duurzaamheid en het-klimaat-redden-gedoe, je reinste bullshit wanneer het aankomt op de dagelijkse praktijk: “Wegsmijten is beter dan verslijten!”  ‘

Wil: ‘ “Repareren, ondermijnt het consumeren!” Komen deze slogans niet bij Aldous Huxley vandaan? Mw. Farzami heeft maar een nieuwe magnetron gekocht, dat wil zeggen: ik heb het voor haar gekocht en gehaald en de oude weggebracht. Samen met Joes, want die krengen zijn best zwaar. Die magnetron is het enige apparaat dat mw. F. in feite gebruikt voor haar voedselbereiding, dus echt geen luxe. Wat zoiets voor voeten in de aarde heeft, dat is niet te geloven! In ons aangeharkte rijke Nederland, met een steeds vager kabinet, dat het demissionaire-record breken als hoogste doel. lijkt hebben gezet.’

Wil:’ Wat maakt het uit welk of wat voor kabinet er zit. Ik weet niet eens wie al die paljassen en komedianten zijn, die ik zie voorbij trekken. Onlangs nog een minister De Bruin (?) zien tandakken in een youtube-video; geen idee wie dat is en voor welk politiek merk die vogel acteert. Het zal wel. Die lui worden sneller verwisseld dan jij en ik met onze ogen kunnen knipperen.’

Brenda:  ‘ Veel sneller dan het vervangen van een wasmachine of magnetron kan plaatsvinden. Zulke klussen doen dat soort luitjes van de nomenklatoera natuurlijk ook niet zelf. Daar voor laten ze een paar communicatie-medewerkers opdraven die in de baas-zijn tijd zo’n klus voor hen klaren. Er scharrelen intussen zo’n achthonderd “voorlichters-communicatie-experts” rond, daar op die tweehonderd vierkante meter bij de Haagse Kaasstolp.’

Wil: ‘ Goed dat we onze posting beginnen met dingen uit het dagelijkse leven en niet meteen duiken in de “hoge abstracties” van het soort dat een John Rawls verhapstukt.’

Brenda: ‘ Dat is toch een beetje onze makke vind ik. Wij vinden het vanzelfsprekend over de ideeën van iemand als John Rawls – en nu ook Peter Sloterdijk – te epibreren (of het over “hogere politiek” te hebben), terwijl we toch temidden in het gebeuren en de gevolgen van falende politiek leven en steeds heviger te maken krijgen met de impact ervan. De dagelijkse beslommeringen, daar praten we niet of nauwelijks over. De mensen die er echt iedere dag mee worstelen, die lezen bijna geen kranten.’

Wil: ‘ O ja, nog zo’n belachelijke beslommering als product van de privatiseringsgekte: het jaarlijkse vergelijken van de ziektekostenpolissen. Dat is net zoiets als diverse Consumentengidsen doorvlooien. Het kost je zeeën van tijd en het maakt per saldo geen bal uit welk “zorg”-aanbieder je kiest, want het is een klef kartel en wat je bij de een aan voordeel denkt te winnen, dat snoept de andere je weer af. ’

Brenda: ‘ Precies. Weer zo’n zinloos proces dat afkeer, en langzamerhand zelfs haat, genereert jegens de politici die ons met deze flauwekul hebben opgezadeld. Dit met die geprivatiseerde zorgaanbieders, dat moet haast zijn voorzien: de eerste jaren is het volk zoet met de illusie dat ze zelf kunnen kiezen welke kwaliteit zorg ze inkopen. Na een aantal jaren doorzien ze de truc, maar dan zijn ze intussen zo murw dat ze er niets meer om geven. Kijk maar eens naar het aantal mensen dat van zorgverzekeraar wisselt. It’s a political con and a scam. ’

www.nrc.nl/nieuws/2021/11/28/stond-je-eenmaal-op-de-zwarte-lijst-van-de-belastingdienst-dan-kon-het-snel-gaan-a4067156

 

Wil: ‘ Okay. Waarom deze screenprints van de NRC-site?’

Brenda: ‘ Die kwam binnen in onze mailbox. Van enkele pupillen. Het viel hen op dat de twee teksten op dezelfde pagina van de NRC-site stonden. Omdat we nu met een kluppie Rawls en Sloterdijk lezen, hebben ze deze twee tekstjes naast elkaar gezet. Vanwege het contrast. Je hebt een Belastingdienst die het klootjesvolk afknijpt en je hebt een Belastingdienst die de Rijken faciliteert. Dat gebeurt nota bene in Nederland. Is dat niet heel erg raar? Hoezo corruptie? Dat is toch iets voor een shithole country?’

Wil: ‘ Hm, een zeer beknopte samenvatting van gedachten en principes waarvoor een denker als John Rawls een ferm en moeilijk geschreven boek nodig heeft om ze uit te leggen. Echter, indien je Rawls met je tong-in-de-wang leest, vind ik de samenvatting tamelijk ad rem.

Een beetje vergelijkbaar met Piketty, die een dikke pil heeft gewrocht om ons uitgebreid te vertellen en conscientieus onderbouwd uit te leggen dat Vermogen, via Kapitaal, Arbeidsinkomens aan het verdringen en verstikken is – en dus de “arbeiders” (zorgwerkers, docenten, bouwvakkers, politieagenten, soldaten, pizzabezorgers en al degenen die verder hun brood verdienen in wat intussen bullshit jobs heten) onderschoffelt. Dat gaat op den duur fout. Aldus Piketty.

Het mocht wat. De politici en hun minions maken er wat koude drukte over (de MSM blazen braaf hun partijtje mee), ze nodigen de auteur uit om uit zijn werk voor te dragen, ze richten op Staatskosten een koud buffet en een diner te zijner ere aan, vervolgens drinken ze nog een glas en doen ze nog maar eens een plas ….. om tenslotte alles te laten zoals het was.’

Brenda: ‘ Toch dapper hoor, van de jongelui. Om met Rawls aan de gang te gaan. Ze hebben nu meer tijd vanwege Corona. ‘

Wil: ‘ Ze krijgen er begeleiding bij van ***** en  ******. Anders zouden ze er veel te veel tijd mee kwijt zijn, en dan zou het nog maar de vraag zijn of ze erdoorheen kwamen.’

 

*

 

Come fly with me, let’s fly, let’s fly away
If you can use some exotic booze
There’s a bar in far Bombay
Come fly with me, let’s fly, let’s fly away ‘

*

 

 

The discreet lives of the super rich | DW Documentary   –   Juni 9, 2019

 

 

 

 

de man met de hamer (werktitel)

 

‘ Vind je het niet te makkelijk, “De man met de hamer” ? In de huidige context, weten de jongelui meteen waarnaar de beide cartoons verwijzen.’

–        ‘ Dat is niet erg. Het gaat erom welke verhaaltjes ze erbij verzinnen en bedenken.’

‘ Dat is een kwestie van verbanden leggen. Connecting the dots, bedoel je. Mwah, daar heb jij weer gelijk in.’

–        ‘ Juist. Kijk de standaardteksten bij zulke cartoons, zijn niet moeilijk, die worden overal afgedrukt. Het gaat erom de fantasie van de jongelui te prikkelen en vooral, om ze uit de vastgeroeste denkramen te lokken.’

‘ Okay, dat is een goed streven. Ik ben benieuwd welke verhalen er aan de cartoons worden opgehangen.’

 

 

www.nrc.nl/nieuws/2021/10/23/polen-a4062814

www.nrc.nl/nieuws/2021/10/12/ruben-l-oppenheimer-a4061452#/handelsblad/2021/10/12/#118

 

 

 

 

Anale seks? Met je rug tegen de muur?

 

 

 

‘ Dat komt van die verplichte mondkapjes. Dan ga je als leidinggevende bij de politie vanzelf aan anale seks denken.’

–        ‘Aaaaahááá …. is dat ‘t ‘m? En toen ging die agente ook nog eens met haar rug tegen de muur staan, tja, dan vraag je er als vrouw gewoon om. Toch?’

‘ Nou ja, dat van die rug en de muur, schrijft volgens de aanhalingstekens haar advocaat, die Vis heet. Tim Vis.’

–        ‘ Vis? Vis en anale seks? Met een vrouw? Dit riekt naar opruiing.’

‘ En naar vis. Rotte vis, want de vis rot altijd bij de kop.’

–        ‘ Gaat het om een hoofdagente dan? Ik bedoel, vanwaar die kop?’

‘Okay, okay, ik vermoed dat de rechter (was het een man of vrouw of een genderneutrale rechter?) lid is van D66 of tenminste op die partij stemt.’

–        ‘ En die leidinggevende ook? Die agente niet. Denk ik. Die agente mag vast geen lid van D66 worden. Die drinkt geen gekoelde champagne in Nigère of London, omdat die waarschijnlijk niet eens weet waar Nigère ligt.’

‘Nigère? Dat weet ik ook niet en ik drink ook geen champagne, omdat ik niet van bubbels houd. Die gaan altijd in m’n neusharen zitten en die krijg ik er bijna niet meer uit.’

–        ‘ O, maar dan kom jij nooit door de ballotage bij D66, want dat is een en al bubbel. Denk ik, want ik ben daar nooit binnen geweest. Noch anaal, oraal, vaginaal, viraal of anderszins. Binnen geweest dus. Nog nooit.’

‘ Bah, jij mag zeker geen, eh, eh, eh, hoe-noem-je-dat, dinges van D66 worden. Trouwens, het schijnt dat men bij die club alleen ba-naal binnenkomt, en dat red jij zeker ook niet!’

–        ‘Wat een kolder-verhaal is dit hè?! “Ze” lijken er op uit om onze politie grondig te demoraliseren. Dat zit er volgens mij achter. Sorry, ik bedoel “achter” taalkundig en niet fysiek achter of zo. Dus je hoeft niet met je rug tegen een muur te gaan staan.’

‘ Gerard Reve noemde dat “de artiesten-ingang,” weet je dat? Hetgeen ik nogal geestig vind.’

–        `Reve, ja, die kon het weten, want dat was zelf een artiest. Hij zat niet eens bij de politie.’

‘ Goed, genoeg verbaal gedold. Zeg, zou het om die agente gaan die bij Flavio Pasquino in de tuin stond, vanwege die video?’

–        ‘ Was het de achter- of de voortuin? Sorry, sorry, maar die agente bewaren we nog even, want die gaan we gebruiken met Plato en Derrida. De jongelui hebben daar hele aardige dingen over bedacht en gezegd, vind ik.’

‘ Toch is dit serieus. Ik bedoel, de magistratuur sluit onderlinge deals als het om soortgenoten gaat, maar wanneer een gewone agente niet ingaat op suggesties voor anale seks, dan is de boot aan.’

–        ‘ Of bij die Van Nimwegen anale seks in het spel was weet ik niet hoor. Dat stond er niet bij. Hij krijgt een schadevergoeding, een tweepersoons, geloof ik. Boeien zeg.’

‘Van Nimwegen, die ken ik vanwege Marieke. Dat was ooit een achterbuurmeisje van me, dat heette zo: Marieke. Ik heb daar nooit iets mee gedaan hoor. Met dat achterbuurmeisje of met die kennis over haar, dus.’

–        ‘ “Bloosde” ze veel en vaak? Ze is toch geen hoofdofficier geworden? Dat was een stel tortelduiven hè: Van Nimwegen en Bloos. Of ze lid waren van D66, dat weet ik niet.’

‘ Basta! Wanneer gaan we met Plato aan de gang?’

–        ‘ Dat zit in de pijplijn. Wanneer de jongelui zover zijn, denk ik.’

‘ Ik hoop dat die agente er goed af komt. Misschien kan ze de politiek in? Zou dit krantenverhaal “echt” zijn, denk jij? Ik vind het bijna te banaal!’

 

 

nooit.nl/rapport-over-de-nederlandse-politie-van-de-bpoc-2020/

 

Dit is mijn politie niet meerErik van der Horst, Peter Cirk, Alice Besselink & Dennis Spaanstra  –  Café  Weltschmerz –  September 2, 2021

 

 

 

schatten, noden tot snaaien, snoepen en schnabbelen

 

Afghanistan is believed to hold more than $1 trillion worth of mineral resources and metals but faces many challenges in untapping it.

By Mohammed Hussein and Mohammed Haddad  |  al Jazeera  24 September  2021          www.aljazeera.com/news/2021/9/24/mapping-afghanistans-untapped-natural-resources-interactive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taliban’s luxury after long war   |   www.youtube.com/watch?v=Clej5iLY7nA

 

 

 

 

 

 

Een potje spelregels, democratie en Grondwet ….. is Nederland een rechtsstaat?

 

Cartoon Hajo de Reijger  –   NRC  za. 26 juni 2021

 

 

Wim Voermans  –  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Voermans

Ellen Pasman  –  pasman-advocaat.nl/over

 

Martin Ros in de Volkskrant van 25 juni 2021:

‘ Echt verbaasd was ik bij het volgende onderdeel, ‘kernpunten uit de themadialogen’, waarboven een bedrijfslogo prijkte. Dit onderdeel is aangeleverd door Kessels & Smit, the learning company, ‘opent mogelijkheden’, ‘realiseert leer- en veranderprocessen’. Er zijn niet minder dan 86 dialogen gerealiseerd, er is met 600+ burgers gesproken, 37 wethouders en burgemeesters, 26 bedrijven, 2,7 miljoen mensen via sociale media. De Kamer, uitgezonderd Wilders en Eerdmans van JA21, viel niet over deze proeve van politieke privatisering.

Dat verwonderde eens te meer aangezien een van de opdrachten van de informateur, als uitvloeisel van de toeslagenaffaire, was dat de rol van de Kamer moest worden versterkt: meer tegenmacht, betere wetgeving, en ook: minder zeggenschap weggeven aan externe partijen, dat wil zeggen tafels, lobby’s of agentschappen. Het ontging de Kamer dat ze zichzelf met deze uitbestede formatie weer iets meer heeft gecastreerd. ‘