De ‘Weberthese,’ reputatiemanagement, bezit en grote vermogens

 

 

‘ Je gaat er met gestrekt been in. Max Weber schrijft bepaald geen lichtvoetig proza. Gaan de jongelui dit behappen, denk jij? In het Duits? Ik had er zelf de nodige moeite mee, en dan heb ik nog een “klassikale opleiding” (grapje) genoten, mét Duits. Pfui, sind das aber schwere Wörter.’

–        ‘ Nou vooruit. We geven de Nederlandse vertaling erbij. De jongelui waren aardig op dreef met de innerweltliche Askese en zo. Hoe je evenwel een rationele verklaring van de Weberthese kunt construeren, dat ging ze nog net te ver. Met deze hints moet het ze dan lukken. Hoop ik.’

‘ In de kern draait het om reputatie en reputatiemanagement. In een tijd dat een goede naam er nog toe deed, en een beroep nog een Berufung was. Nu klappen de hypocrieten voor de zorgmedewerkers en de leraren, maar geven ze geen cent meer te makken. “Ze” hengelen zogenaamd uit naastenliefde, horden exoten binnen, maar laten hun ouders kreperen in de verzorgings- en bejaardenhuizen. Dat ons onderwijs werd en wordt verkwanseld, zal ze een rotzorg zijn.
Dus hoezo naastenliefde? En dan maar klagen dat ons land naar de gallemiezen gaat, en dat we niet zo kritisch moeten zijn op “Brussel,” want daar komt de cargo immers vandaan.
Voor hen wel, ja. Laat het nou uitgerekend een D66-ger zijn die ons daarover gispt. Wonderlijke lieden. Weinig voeling met de dagelijkse werkelijkheid van de gewone mens, belerend met het vingertje wapperen, maar evengoed besmuikt een scheve schaats willen rijden.

Curieus toch, hoe zo’n Klaus Schwabische slogan van Besitzlosigkeit (“You will owe nothing …. and yet be happy” – het smaakt voor mij allemaal te veel naar Lou de Palingboer … net zo glad ook) eventueel zou zijn te herleiden op een calvinistisch dogma. Hier zou je meerdere dissertaties over kunnen wrochten, vermoed ik.’

–        ‘Wel, wat let je? Dit zijn genoeg hints vind ik. Het moet ook een beetje spannend blijven. Vanuit mijn ooghoeken zag ik dat “men”of “ze” het hebben over dorpen bouwen voor Oekraïners. Uiteraard zit daar voor bepaalde gremia een deug- en verdienmodel achter, met onderlinge deals en klef handjeklap, maar degenen die deze gedachten koesteren, zijn compleet van het padje af. Oké, laten we er een punt aan draaien.’

‘ Best. Zo’n plannetje als dat van dorpen bouwen voor Oekraïners, voorziet tevens in bezigheden-en-uitvluchten.  “Ze” zijn dan zijn weer even druk met organiseren, regelen en lege dozen schuiven – en met deugen natuurlijk – zodat ze aan het eigenlijke werk waar ze voor zijn ingehuurd, niet hoeven toe te komen.

Ter afsluiting dan alleen Nathaniel Hawthorne nog. Voor de sjeu. The Scarlet Letter. Moet je horen: “Pious Master Dimmesdale! can this be you? Well, well, indeed! We men of study, whose heads are in our books, have need to be straitly looked after! We dream in our waking moments, and walk in our sleep.” We zijn slaapwandelaars.
En deze: “No man, for any considerable period, can wear one face to himself and another to the multitude, without finally getting bewildered as to which may be the true.” Tja, dat was in de tijd van Max Webers sekten en zo, toen mensen nog over een geweten beschikten. Tegenwoordig dragen we allemaal voortdurend maskers, zonder zelf te weten of we een masker ophebben of even niet.’

–        ‘ Zijn we daarom niet in toenemende mate “bewildered” geraakt? De kadaver-gehoorzaamheid aan de Overheid, met die maffe mondkapjes? Dat heeft ook met de hang naar maskers dragen te maken. Dacht je niet?’

‘ De meeeste mensen hunkeren ernaar gecommandeerd en gecontroleerd te worden. Nog een passage, als vingerwijzing:  “Thy acts are like mercy,” said Hester, bewildered and appalled. “But thy words interpret thee as a terror!” / “One thing, thou that wast my wife, I would enjoin upon thee,” continued the scholar. “Thou hast kept the secret of thy paramour. Keep, likewise, mine! There are none in this land that know me. Breathe not, to any human soul, that thou didst ever call me husband! Here, on this wild outskirt of the earth, I shall pitch my tent; for, elsewhere a wanderer, and isolated from human interests, I find here a woman, a man, a child, amongst whom and myself there exist the closest ligaments. No matter whether of love or hate; no matter whether of right or wrong! “

Hier gaat het om reputatiemanagement. De dominee is grensoverschrijdend in touw geweest en heeft een liefdesbaby geproduceerd. Vanzelfsprekend moet de vrouw het bezuren., met een scarlet letter. Had ze maar niet ….. enzovoorts. Je zou die meneer Dribbelaar (die van D66 bedoel ik) er eventueel met de haren bij kunnen slepen. Dan moet hij echter wel een buitenechtelijk kind hebben gefabriceerd en ik weet niet of hij zo serieus viriel en vruchtbaar grensoverschrijdend in de weer is geweest? Dimmesdale, Drimmelen, je zou je licht verspreken, of is het geen toeval? Overigens,  Pechtold wel hoor. Die is ook van D66. Toch? ‘

–        ‘ Een gezellige club. Dat D66. Zo kosmopolitisch dat je ze bijna pernicieus promiscue zou kunnen noemen. De passage uit The Scarlet Letter is in de tale Kanaäns en het gaat over hun buitenechtelijke kind. Mooi, want daarmee zijn we bij de Nederlandse kabinetten aanbeland. Die zijn evengoed buitenechtelijk, uit zonde geboren en ze worden in en met veel zonde in stand gehouden. Hoe zo’n misgebakken calvinist als Van Rij zich toch te sappel maakt over Grote Vermogens!  En dan de Kamer. Honderdvijftig spijbelende hypocrieten à raison van 120.000 euro/jaar het lid. Terwijl de Toeslagen-schlemielen op een houtje bijten. En natuurlijk de Groningers, met hun letterlijk de-grond-in-geboorde-huizen. Kaum zu glauben.’

‘ Nou, nou, nou. Niet alle honderdvijftig Kaasstolpers spijbelen altijd. Van de niet-spijbelaars kijkt de helft in de baas z’n tijd naar porno en de rest zit parttime aan vieze dingen te denken (die witte raaf daargelaten), want ieder volk krijgt de Volksvertegenwoordigers die het verdient. Ziezo.
Gelukkig heb jij je gevoel voor politieke humor ongehavend behouden! Laten we met deze vrolijke noot besluiten. Misschien dat dit onzalige kabinet toch nog valt; de wonderen zijn de wereld tenslotte nog niet uit.’

–        ‘ Ga je ervoor bidden? Dat geeft misschien iets meer zekerheid? Alle beetjes helpen.’

 

 

 

 

Staat kunnen maken op de Staat ….?

 

 

‘ Kijk, huizen die afbrokkelen, dat gebeurt nou in het achterlijke Ierland, niet bij ons in Nederland.’

–        ‘ Wij, in Nederland, kunnen gelukkig nog staat maken op onze staat.’

‘ Wij kunnen in Nederland tenminste nog bouwen op het woord van een Minister, Zou Thorbecke in dat huis hebben gewoond? Het Huis van Staat, bedoel ik? Werd er in zijn tijd al naar gas geboord? Was Ierland toen al lid van de BREXIT-club? Was Ierland toen al opgedeeld in een katholiek en een protestant deel?’

–        ‘ Je bedoelt zoals de Oekraïne momenteel is en wordt opgedeeld in een Russisch sprekend deel en een niet-Russisch (Oekraïens) sprekend deel?  Thorbecke woonde in Zwolle, geloof ik, en daar zit geen gas in de grond.  Alleen staatsrechtelijke geleerdheid en Macht-en-Tegenmacht, of zoiets dergelijks. We leren als mensen toch best veel van de geschiedenis. Dus met ons onderwijs gaat het niet zo slecht als jij vaak denkt.’

‘ Dat komt vast door de verschillende Ministers. Op een minister moet je als Volk kunnen bouwen. In de tijd van Thorbecke konden de Nederlanders nog staat maken op de Staat.’

–        ‘ Nu is er bijna geen Nederlandse staat meer, maar is er een EU, die in feite staat voor een uitgebreid en verlengd Duitsland, een uitschuif-Duitsland, en wel richting Rusland. Olaf Scholz lijkt al om en buiten de NAVO heen te willen gaan, en biedt Zelensky een veiligheidsgarantie aan.
Staat ons dit allemaal eigenlijk aan? Ik geloof dat het de meesten van ons eerder uit staat. Uit die verstikkende EU en uit de vermaledijde NAVO.

Zeg, meneer Hugo de Jonge kan – denk ik – beter soesa om de mondkapjes krijgen dan gedoe vanwege die massale sterfte, twee jaar terug, in onze verpleeg-, verzorgings– en bejaardentehuizen, vanwege de niet-effectieve-ventilatie.’

 

‘ Èn, vanwege de niet-aanwezig-zijnde-mondkapjes. Juiste mondkapjes, mondkapjes die coronavirusbacillen wegfiltereren en geen Sywert-meuk-mondkapjes. De mondkapjes spelen dus óók bij de ruiming in bejaarden-huizen een rol. Raar hè, dat mensen gewoon bevelen blijven opvolgen, ook al voelen ze aan hun water dat het ondeugdelijke bevelen zijn. Waarom gingen die zorgmedewerkers gewoon door met de oudjes verzorgen, zonder mondkapjes, schorten en in slecht- of en niet-geventileerde ruimtes?’

–        Tja, waarom bleven al die leraren voor de klas staan? Nu worden ze bij bosjes afgekeurd vanwege hun longen en het ging net zo goed met ons/het onderwijs.
Waarom bombarderen Russische soldaten een buur- en zusterland kapot? We hadden me dunkt toch geleerd dat Befehl ist Befehl niet werkt. Of juist te goed werkt. Dus eigen schuld, dikke bult.’

‘ Gelukkig hebben “ze” voor Onderwijs twéé Ministers aangesteld, een linker en een rechter. Logisch. We hebben tenslotte een linker- en een rechter hersenhelft. Je kunt trouwens beter mèt een paar Ministers te veel verlegen zitten dan òm te weinig Ministers  verlegen zijn. Toch?’

–        ‘ Je hebt gelijk, hoewel ….’

‘ Hoezo hoewel?’

–        ‘ Nou “ze” hebben onlangs een Minister van Armoede (Carola Schouten van de CU) aangesteld, en we zien bij de NAVO dat dat niet altijd goed gaat. Hoe meer en groterder en beterder bewapende NAVO, hoe meer vijand “ze” nodig hebben. Dus gaan ze Vladimir in zijn oog steken en sarren met de NAVO. Dus gaat Vladimir de Oekraïne bombarderen. Dus een Minister van Armoede aanstellen, betekent: meer Armoei scheppen, anders heeft zo’n figuur niets om handen, en gaan de mensen denken dat het “ze” louter om verdienposities creëren en zakkenvullen gaat. Toch? Staat dat trouwens al in de Dikke Van Dale: zakkenvullen en verdienposities en -modellen, bedoel ik.’

‘ Mw. Schouten is van de Armoei-en-de-Compassie. Daar staat die “C” in CU voor: Compassie. En voor Christus, natuurlijk. Misschien ook een beetje voor Carola? En voor carrière? Ze mag er tien jaar over doen, over die armoede. Als het dan nog niet in kannen en kruiken is dan,  ja dan … wat dan eigenlijk …? Mw. Schouten gaat AOW’ers opsporen, om te controleren of ze niet onterecht veel AOW opstrijken en illegaal samenwonen. Het narratief is echter geframed naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Best slim gedaan, want daar zijn de oudjes natuurlijk niet op verdacht. Die denken nog dat zo’n minister-mevrouw echt met ze is begaan.
Alle gekheid op een stokje, maar dit krijg je nou van het bij elkaar zetten van berichten, die los en gefragmenteerd gepresenteerd, een heel ander soort nieuws maken, dan zo, in een verband dat je zelf tot een samenhangend verhaal smeedt.

 

 

Ik vraag me toch af wat “ze” uiteindelijk met het stuk grond dat de Oekraïne heet, van plan zijn. Hoe plat mogen of moeten (dat weet je niet) de Russen de steden daar bombarderen, voordat er een halt aan wordt toegeroepen.’

–        ‘ Dat blijft gissen. Ik denk dat er ieder geval graan en zonnebloemen verbouwd moeten kunnen blijven worden. Vanwege geopolitiek-strategische overwegingen. Dat graan is ondermeer nodig voor Afrika, anders krijgen  “ze” daar gelazer, met een fall out over de hele wereld (armoe, hongersnood, dus terrorisme en zo). Daarom ook zal Vladimir Putin geen kernwapens mogen gebruiken, want dan kun je niet meer op het land werken, en gaan de koeien lichtgevende melk produceren.
De zonnebloemen die zijn voor de bak- en braadolie. ’

‘ Gut, die arme Oekraïners zitten eigenlijk alleen maar in de weg. Erg sneu voor de luitjes, maar dat is nou eenmaal geopolitiek hè. Ik heb trouwens liever velden met zonnebloemen, dan velden met zonnepanelen.’

 

 

 

 

 

 

 

Kappen van dor hout, onder het zoemen en brommen van ‘Om Mani Padme Hum’

 

 

‘ Het geval van onze verpleeg- en verzorgingshuizen bij Corona, vind ik een uitgesproken geval voor een Jordan-Peterson-redenering.
(Video doorspoelen naar 01:40) Peterson adviseert:  wanneer je niet kunt begrijpen en uitvogelen wat en waarom iemand iets doet, kijk dan naar de gevolgen van dat handelen. Misschien dat die gevolgen precies de bedoeling en opzet van dat handelen waren en zijn? Vanuit de gevolgen kun je proberen terug te redeneren naar motieven, drijfveren en oorzaken. Probeer mogelijke motieven uit de gevolgen af te leiden.
Hier: hoe is het mogelijk dat we onze senioren hebben laten verkommeren en creperen? Dat waren de gevolgen en resultaten van het “vergeten” en verwaarlozen van onze senioren. Niet alleen door de “ze” van de politiek en overheid, maar door ons allemaal. Waarom is dat gebeurd?’

–        ‘ Wel, het gevolg is dat er veel ouderen op natuurlijke wijze zijn “geruimd” – zonder dwang of drang. Er was een mevrouw (ze is nog vaak in de media te zien) die het over het kappen van dor hout had en daarmee iedereen (vooral de beroeps-hypocrieten) op de kast kreeg. Hetgeen zij zegt, zou er immers op kunnen hinten dat het opzet was om de oudjes te ruimen. Dit gaat wellicht toch iets te ver. Het behoort in elk geval tot die dingen die men misschien stilletjes mag denken, maar nooit hardop zeggen.’

–        ‘ Jordan Peterson voegt er een nadrukkelijk CAVEAT! bij: je moet dit principe van kijken-naar-de-gevolgen, met de nodige prudentie hanteren, maar het kan heel dienstig zijn als heuristisch hulpmiddel.’

‘ De context (Hitler en zijn entourage in die periode) maakt Peterson’s betoog, toegepast op onze sterfhuizen, extra gevoelig. Was dat grote sterven misschien de bedoeling? Opgeruimd staat netjes en bespaart kosten Wij allemaal snappen dat we boter op ons hoofd hebben. Wij allemaal wisten – of wij konden na enige tijd op z’n minst weten – wat er met onze senioren gebeurde en dat maakt dat we achteraf gretig naar verontschuldigingen voor ”ons” doen laten (ons verzaken) in die periode zoeken en ieder cognitief geitenpaadje gretig aangrijpen.’

–        ‘ Zoals in Nederland te doen gebruikelijk laten “ze” dan een rapport opstellen. Een leeg bezweringsritueel, want mosterd na de maaltijd. Je zou haast in de verleiding kunnen komen om wat die periode aangaat te zeggen: Wir haben’s ja nicht gewusst! Dat zou de vergelijking echter iets te ver doortrekken.‘

‘ Ware het niet dat het opnieuw gebeurt. Met onze senioren, maar ook met onze kinderen – beide groepen worden nu geprikt en geboosterd op de koop toe. Logisch. Ouderen en kinderen zijn degenen die zich niet meer en nog-niet kunnen verweren. De ventilatoren die virussen effectief, althans grotendeels, kunnen neutraliseren, zijn inmiddels op de markt, maar ze zijn “duur.” Hoewel: in vergelijking tot het neerplempen van windmolens en zonnepanelen kosten ze bijna niks, en voor een paar straaljagers moet je ook al gauw een paar emmers leeggooien.’

–        ‘ Blijkbaar vinden we klimaat-meuk en – gadgets belangrijker, want we stemmen immers op politici die dat beleid in onze naam over ons uitrollen?’

‘ Het wordt heel ongemakkelijk. Want: trek je de redenering van Peterson door, dan stuit je vanzelf op de logische vraag waarom “we”/”ze” zo bezorgd zijn om het Klimaat en de planeet. Indien het lot van onze planeet ons zo aan hart zou zijn gebakken, zouden we dan onze oudjes hebben laten verkommeren?’

–        ‘ Inderdaad, dat is een erg ongemakkelijke confrontatie. Blijkbaar zijn we wel bezorgd om het Klimaat (op zich een onzinnig standpunt), maar niet om onze senioren en kinderen.’

‘ Breng verdienmodellen, geld en kosten-efficiëntie in het spel en het wordt allemaal ineens een stuk begrijpelijker. In hedendaagse woke-wauwel-wartaal: het wordt transparant.

Kijk eens naar deze wappies op de foto, hoogstwaarschijnlijk genomen nadat verkiezingsuitslagen bekend zijn geworden (hoewel je dat met foto’s nooit meer zeker weet). “Hoera! We hebben gewonnûûûh! Ooooleee, oooleee, oooleee!” Ja nou, en toen? Halve zolen. Suf en sullig stemvee, dat met molentjes loopt.’

–        ‘ Tja, en dan mekaar vochtig, wazig en wous feliciteren met de Democratie. Brrrrrr …… Ga jij nog stemmen dan? Ik overweeg in plaats daarvan wierook te branden en met zo’n Tibetaanse boeddhistische gebedsmolen te zwaaien. Dan heb ik tenminste nog enig vertier aan het lopen met een molentje, en misschien wordt het dan niet nóg erger dan dat het wordt wanneer de massa opnieuw vakjes op een stembiljet gaat inkleuren.’

‘ Molens zijn heel Nederlands hoor. Zorg er alleen voor dat je geen tik van zo’n molenwiek oploopt. Voor een optimaal effect schijn je bij dat zwaaien met zo’n gebedsmolen Om mani padme hum te moeten brommen en zoemen, zoals die heilige in het woud, bij de Zarathoestra van Fritz Nietzsche, doet.’

–        ‘ ’t Is goed met jou! Desnoods trek ik er ook nog klompen bij aan. Trouwens, Zarathoestra daalt af uit zijn kluizenaarschap in de bergen, naar een stad die “ De bonte koe” heet. Is dat niet oer-Nederlands?’

‘ Zeker. Er heet geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan.’

 

Mark Lievisse Adriaanse & Pim van den Dool  –   www.nrc.nl/nieuws/2022/02/16/coronarapport-toont-onmachtige-en-onwillige-overheid-a4090357

 

 

 

 

 

 

Mollen van het nieuwe kabinet (Rutte IV) ?

 

 

   Ruben Oppenheimer   –  images.nrc.nl/rVP8sqrbYCeFVYid3erX-0-Klyg=/1920x/filters:no_upscale():format(webp)/s3/static.nrc.nl/images/gn4/stripped/data80916667-f7e1b3.jpg

 Tom-Jan Meeus & Ruben Oppenheimer  –  www.nrc.nl/nieuws/2022/01/21/graag-normeert-de-kamer-anderen-maar-zichzelf-normeren-wel-lastig-a4081364

 

 

Gilga: ‘ Dit moet haast doorgestoken kaart zijn. Hoe zou Ruben Oppenheimer anders weten dat deze massa-hypnotische soap van meneer Talpa stond te gebeuren? Het is een zoveelste aandachtafleider van welke naargeestigheden ons nog te wachten staan in het kader van The Great Reset.‘

Enki: ‘ Het is frappant, dat moet ik toegeven. Oppenheimer tekent of een panel, of een risje kandidaten voor The Voice. We hadden het er nota bene gisteren over: de The Voice soap had over de opmaat naar Rutte IV kunnen gaan. Ook zo’n tombola van “kandidaten” die allemaal carrière willen maken, en daar véél, zo niet bijna-alles voor over hebben.
Alleen het “seksueel grensoverschrijdend gedrag” zit er niet bij. Of ben ik abuis? Dat zou als onderdeel van het carrière-willen-maken kunnen gelden. Toch? Ik bedoel: je weet bijna van tevoren dat je er bij zo’n talentenjacht niet komt, indien je niet bereid bent “grensoverschrijdend gedrag” van de machtigen te tolereren. Dat is in Den Haag niet anders. Denk ik.’

Gilga: ‘ Je hint tevens op kindermisbruik, want het gaat bij The Voice ook om kandidaten van a tender age. Kindermisbruik en Den Haag. Gaat dat niet samen? Nou, dat weet ik nog zo net niet. Dat thema wordt door de Haagse kongsi gezwind onder alle tapijten geveegd die je je maar kunt voorstellen. Een onafhankelijk onderzoek naar (geïnstitutionaliseerd) kindermisbruik, waar hoge ambtenaren bij betrokken zouden kunnen zijn, door een onafhankelijke commissie is tot dusverre succesvol gedwarsboomd. Nu wordt Gideon van Meijeren, die het opnieuw op de agenda wilde zetten, in de tang genomen. Dat is mij allemaal net te veel toeval.’

Enki: ‘ Wat dat kindermisbruik betreft: Bingo! En Gideon van Meijeren wordt inderdaad regelmatig afgefakkeld, daar onder de Haagse kaasstolp. Maar toch: het lijkt té gelikt en té doordacht, om uit de Haagse propaganda-koker te kunnen komen. Hoewel je “ze” natuurlijk niet moet onderschatten.’

Gilga: ‘Wie zegt dat het uit Den Haag (sorry, maar bij koker moet ik aan de geknechte Papua’s met hun koteka’s denken) komt? Waarom zou Klaus Schwab de respectieve nomenklatoera’s wereldwijd geen package-deals brainwashing and propaganda aanbieden? De toekomstige rendementen zullen alleen maar huiveringwekkend winstgevend en kotsmisselijk-makend-profijtelijk kunnen zijn. Kijk maar naar wat er nu al door diverse partijen wordt verdiend aan de klimaat-voodoo-meuk, zoals windmolens en zonnepanelen. Trouwens, misschien dat de Indonesiërs denken dat de Papua’s hen voor aap (ook drie letters) zetten door een peniskoker te dragen. Wie weet. Wij worden door Rutte & Cie ook doorlopend voor koker gezet. Laatst had Kees Staaij (SGP) het nog over Rutte’s nieuwe velletje, want zo’n koker is superslijtend in het gebruik. Vooral als het geen perfect maatwerk is. Reken maar.’

Enki: ‘ Onder de Haagse Kaasstolp is de kokervisie courant en dominant. Je hebt gelijk. Deze propagandastunt is te subtiel om uit Den Haag te kunnen komen, hoewel ze daar volgens Omtzigt maar liefst 800 propagandisten op de loonlijst hebben staan.’

Gilga: ‘ Veel, betekent niet automatisch: goed. Zet dit vast op de site, want wij zijn de jongelui hiermee denk ik voor. Ze zullen in de loop van dit weekend nog wel komen met hun ideeën.
Iemand merkte op dat het eigenlijk schunnig is dat meneer Rutte (met z’n eeuwige symboolfiets) speciaal een foto-/camera-app arangeert om commentaar op de rotzooi bij The Voice te spuien, terwijl hij de eigen rotzooi laat voort-etteren en doorzieken. ’

Enki: ‘ Tja, je bemoeien met reuring bij toko De Mol (“Dat raakt me enorm!”) betekent populistische publiciteit zonder dat je er iets voor hoeft te doen, terwijl het oplossen van de Toeslagen- en Groningse ellende, veel echt en oprecht gemeend werk kost.
Deze tekening (NRC 17.01.2022)  van Oppenheimer moet er ook bij, want deze gaat over monddood-heid. Het is een hand-voor-de-mond, dus weer zo’n dubbelzinnige tekening, want het kan net zo goed het gebaar van afschuw verbeelden: “Oóóóh wat errug allemaal!” ’

Gilga: ‘ Ja, klopt, dan sla je ook de hand voor de mond. Zie je wel dat het een complot is? De twee tekeningen zijn niet zo maar in deze volgorde in de prollenkrant gezet.’

Enki: ‘ Nu maar afwachten wanneer de mollen in Rutte IV zich manifesteren.’

Gilga: ‘Mollen kan het meervoud van mol zijn, maar ook het werkwoord mollen. Taal zegt vaak alles. Hoewel niet altijd. Wittgensteins Tractatus is net opnieuw vertaald. Je weet waar dat mee eindigt. Je ziet het: alles past precies.’

Enki: ‘ Bij die kokers lijkt me dat een sine qua non.’

 

  Ruben Oppenheimer  –  NRC 17.01.2022  www.nrc.nl/nieuws/2022/01/17/ruben-l-oppenheimer-a4079964

 

 

Wat doet de Nederlandse politie, volgens jou ?

 

 

Mary Ann Zeemans (MAZ): ‘ Wat de Nederlandse politie doet? Wel, die evolueert uiteraard. Onder andere. Wat bedoel je precies? ’

Lord Kristal (LoK): ‘ Neen, dat is okay. Evolueert de politie volgens jou in de goede richting? Wat denk je?’

MAZ: ‘ Tja, de goede richting, wat is dat ….? ’

LoK: ‘ Vind je de politie dienstbaar aan het publiek, bijvoorbeeld?’

MAZ: ‘ Soms wel en soms niet. Dat hangt van de situatie af waarbij de politie wordt ingezet. Om maar iets te noemen. Dan heb je het meestal over de ME’ers, denk ik. Die zijn toch een aparte tak van de politie, vind ik.’

LoK: ‘ Doet de ME zijn werk volgens jou goed?’

MAZ: ‘ Meestal wel, geloof ik. Jij hebt de recente beelden en berichten over de politie gezien, is het niet? Tja, die beelden geven een nogal ruig optreden te zien, maar de demonstranten veranderen ook, natuurlijk.’

LoK: ‘ Gaat het al met al de goede richting op? Vind je de politie een bruikbare indicator voor het monitoren van bijvoorbeeld de kwaliteit van de politiek en de politici in een land’

MAZ: ‘ Eerlijk gezegd vind ik het met het leefklimaat in Nederland niet bepaald de goede richting op gaan. We zitten opgescheept met Corona in alle smaken en varianten die je maar kunt bedenken en er komen er ook nog steeds meer mensen bij, terwijl we vanwege Corona juist onderlinge fysieke afstand moeten houden. Dat vind ik nou zo’n tegenstrijdigheid, zoals er steeds meer zijn. Misschien vallen de tegenstrijdigheden me steeds meer op. Dat kan ook natuurlijk. Onlangs nog kwam ik mensen tegen die een QR-pas hadden gekocht, op reis waren geweest, niet waren getest en toch gewoon overal tussendoor liepen. Ik bedoel maar, waar gaat het dan nog om en over, nietwaar?

Wat betreft de samenhang tussen politie en politiek, die is er volgens mij wel degelijk en ik neem waar dat er zowel een ander soort en snit politici komt opdraven, alsook een ander soort politiefunctionaris. Beide beroepsgroepen trekken een ander soort personen met andere persoonlijkheden. Hoe die samenhang precies in elkaar steekt en met welke vocabulaire en welk concepten-kader je die het beste kunt analyseren, benoemen en be-tekenen, daar moet ik nog wat langer over nadenken.  De politiemensen die nu bij de ME gaan bijvoorbeeld, die vormen binnen het korps een aparte mentale subgroep, geloof ik. Die verkeren in hun beroepsuitoefening vaker in twee of drie werelden tegelijk, en dat heeft ook zijn invloed op een mens.’

LoK: ‘ Heeft het woke-gedoe er mee te maken, denk je? En de zogenaamde cancel-culture? Genereren die “performatieve virussen” ? Laat maar, dat komt nog wel. Vind je het goed als we deze links en vignetten op de site zetten, en de jongelui laten bepalen of en wat voor commentaren zij daar dan op willen geven?’

MAZ: ‘ Ja, prima, want dat zou mij in ieder geval een opzetje geven in een wat cohenter denkrichting. Hoop ik. Ja, doe dat maar. Dan verbinden we naderhand de diverse punten met elkaar – connecting the dots.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is mijn politie niet meer – Erik van der Horst (presentator), Peter Cirk, Alice Besselink & Dennis Spaanstra | Café Weltschmerz – September  02, 2021

*

British Police Have Transformed Into a Tool for Enforcing the State’s Will — Peter Hitchens Premiered Oct 17, 2021

 

 

Frisse rendier-nomaden

 

Alexei and Vassili are Komi, one of the most ancient indigenous people of Siberia. They live with their wives and children close to the Arctic Circle and are the last reindeer herders of this region.    www.youtube.com/watch?v=ECsubZDT46M

*

Tarek: ‘ Wat me het meeste trof in de docu, was wat deze man aan het einde van de video zei: “In de stad hebben ze me niet nodig. Hier weet ik wat ik moet doen, hier ben ik nodig.” ’

Qui: ‘ Een mooie docu, over een hard leven. Tenminste, hard voor ons, die dat leven niet gewend zijn. Wij hebben ook alleen maar natuurdocu’s bekeken, de afgelopen week, en dat is goed bevallen. Gelukkig geen verplicht Kerstdiner met de familie van ***** waar je niet onderuit komt. Dat ritueel moeten we maar afschaffen, want ik heb de smaak te pakken gekregen.
We hebben onder kerstboom veel Dickens gelezen, en ook de legende van de grootinquisiteur, gelezen en voorgelezen – zonder kalkoenbarbecue trouwens. De woorden van deze nomade, die je aanhaalt, doen me denken aan wat de grootinquisiteur tegen Christus zegt, in Karamazow  (ISBN  978 90 204 1545 2: 337): “Want het mysterie van de menselijke existentie bestaat niet alleen in het feit dàt hij leeft maar tevens in de vraag waarvóór hij leeft. Zonder vastomlijnde voorstelling van waarvóór hij leeft wil de mens niet leven en zal hij zichzelf eerder verdelgen dan dat hij op aarde blijft, al zou hij ook in luilekkerland leven.”  ’

Tarek: ‘ Precies. Dat doel en die zin. Dat vraag ik me af in verband met al die ambtenaren op de ministeries in Den Haag. Ik kwam bij het opruimen van de kranten het artikel van Tom-Jan Meeus tegen (NRC 19 dec. 2021) en mij viel deze kop op, over dit niet-te-frisse-kabinet (deze wrange humor komt blijkbaar nog net door de corrector).’

Qui: ‘ Jahááá …?’

Tarek: ‘ Nou, over de ambtenaren wordt in alle advertorials voor ministers en staatssecretarissen en andere bobo’s, bimbo’s en jojo’s, die ons de afgelopen dagen om de oren vlogen, met geen woord gerept. Terwijl zij het gedurende het regime van meneer Rutte, flink om de oren hebben gekregen. De ambtenaren dus. Die de tent en Nederland draaiende houden, al de glamour-girls and – boys ten spijt.’

Qui: ‘ Ah, nou begrijp ik je. Juist. Het doet me denken aan wat Lieke enkele jaren terug tegen me zei: “ Bij iedere nieuwe minister die we op het departement krijgen, klopt menige ambtenaar het hart in de keel: wat zal het dit keer worden …? “ Ze werkt trouwens niet meer op een ministerie. De precieze reden heeft ze me niet verteld, maar waar ze nu zit, wil ze liefst nooit meer weg.’

Tarek: ‘ Net als die rendieronomade in zijn toendra-taiga dus. Verrassend om te beseffen dat ook nomaden zich ergens thuis kunnen voelen.’

 

 

 

 

De verboden show ? … Kat in het nauw en rare sprongen?

 

nl.wikipedia.org/wiki/De_grootinquisiteur_van_Sevilla


Pluto
:’ Ik weet nog steeds niet wat ik er van moet denken. Heeft die meneer Joris Demmink “het” nou wel of niet gedaan? ’

Noor:’ Tja, nog steeds, na al die jaren, geen onomstotelijke bewijzen, maar wel een heleboel “rook.” Laten we deze info maar gewoon op de site zetten, dan zien we wel wat er nog meer komt. In ieder geval spannende stuff voor de faction thriller die de jongelui aan het schrijven zijn. A la Tomas Ross.’

Pluto: ‘ Dat doen ze inderdaad leuk, ze hebben een levendige fantasie en creatieve ideeën. Ze verzinnen de gekste plots. Zeg, vind je het niet vreemd – en link ook – dat die Micha Kat vertelt waar hij zit? Bangkok zou ik niet een veilige plek vinden, indien ik mij in zijn plaats bevond. Gelukkig doe ik dat niet. Ik bedoel, je hoeft maar aan Leon Trotski te denken.’

Noor: ‘ Die werd in Mexico geneutraliseerd door een agent van Stalin, bedoel je? Tja, ik weet niet, of je deze gevallen helemaal met elkaar kunt vergelijken. Misschien zat meneer Kat helemaal niet in Bangkok toen hij dat beweerde.
We zetten dit alvast op de site.’

Tekst van de site overgenomen. | www.youtube.com/watch?v=Jakk1jEYApI

’  NCTV Afl.7 – Adam Curry en de verboden Radioshow

Op Donderdag 10 juli 2008 was Micha Kat te gast bij Adam Curry’s radioshow genaamd ‘Curry’s Wake Up Call’. Deze show werd tijdens het programma zelf ook wel Your Wake Up Call genoemd en was tussen mei en september 2008 het ochtendprogramma van Arrow Classic Rock

Het werd gepresenteerd door Adam Curry en Alexander Stevens en richtte zich op de serieuzer politieke onderwerpen die nergens anders behandeld worden. Sommige overheidsinstellingen weigerden met ze te praten omdat ze te kritisch zouden zijn. In deze uitzending van 10 juli 2008 werd gesproken over de affaire Joris D. hetgeen veel stof deed opwaaien.

Na afloop van de uitzending zou er een podcast online komen, tot onze grote teleurstelling kwam deze echter niet online. Adam curry plaatste het volgende bericht op http://yourwakeupcall.hyves.nl ‘

‘Arrow kan vanwege juridische redenen de podcast van vanmorgen niet online zetten. Morgen zullen we het daar uiteraard uitgebreid over hebben. We zijn natuurlijk maar een kleine club met gelimiteerde middelen, maar we blijven volhouden! Kan me bovendien nauwelijks voorstellen dat er niet geen arrowheads zijn met wat ‘Link love’ voor diegenen die het gemist hebben.’

Op maandag 1 september 2008 werd de show compleet onverwacht geschrapt. Op 18-11-2008 gaf Adam Curry meer details over het einde van Your Wake Up Call in zijn Engelstalige podcast genaamd “The Daily Source Code”. ‘

*

Omroep PowNed

Complotdenker Micha Kat moet eens stoppen |  Nov 6, 2014

‘ Uit het Pownews van 22 november 2012: Complotdenker Micha Kat zegt te weten wat feiten zijn. Daar is niet iedereen het mee eens. Met Danny Ghosen, Micha Kat, Peter R. de Vries en Bram Bakker.’

 

 

 

Waarom duurt het gedoe met de Toeslagenfraude zo lang?

 

 

 

‘ Voor de goede orde: de fraude bij het Toeslagenschandaal werd (en wordt nog steeds) gepleegd door “de Overheid” die toeslag-gerechtigden massaal beticht van fraude in allerlei betekenissen van dit woord, en hen daarom financieel mangelde en mangelt. De affaire sleept maar en blijft maar slepen. Waarom eigenlijk? Die vraag intrigeert enkele van de jongelui.’

–        ‘ En het citaat uit het faction-boek van Tomas Ross?’

‘ Dat is onderdeel van een monologue intérieur (in H. 6) van een romanpersonage uit De vrienden van Pinocchio. Het kan haast niet anders zijn of het moet Joris Demmink zijn die deze tekst van de auteur krijgt. Ik vraag me af wat voor duistere geheimen iemand als  de CDA’er Piet Hein Donner dan wel zou moeten koesteren.’

–        ‘ Hoezo? Piet Hein Donner heeft Joris Demmink tot SG benoemd toch? Zou Donner zijn gechanteerd?’

‘ Dat laatste weet ik niet, het staat ook niet in de roman, dat van de benoeming klopt en  staat in de roman, op bladzijde 114:  << “ Op basis van die screening was Demmink in 2002 door minister Donner tot de hoogste post op het departement benoemd. Dat zei niet alles, vond Lodz, en hij dacht weer even aan Heimans, die het tot ambassadeur en VN-vertegenwoordiger had geschopt, maar wel veel, want als één minister integer was, dan Piet Hein Donner.” >>

Op bladzijde 144 vertelt Katinka Röell aan politieman Peter Lodz: << Ik vroeg Piet Hein Donner een keer waarom hij als minister ondanks al die verhalen Demmink indertijd tot SG benoemde. En weet je wat Donner zei?
“Dat weet u verdomd goed!” zei Donner. Verdomd, en dat voor een CDA’er. Begrijp je? “Dat weet u verdomd goed!” Wat moest ik dan verdomd goed weten?’ /
‘Geen idee,’ zei Lodz. ‘Misschien om wat ik net zei, dat hij een prima ambtenaar is?’ / ‘Lieverd, wat ben je toch, oud als je bent, een naïeveling. Al lopen er nog zulke idioten rond als die Micha Kat of die vader en zoon Poot, daarmee is toch niet gezegd dat hij onschuldig is?’ / ‘Het tegendeel is nooit bewezen.’/ ‘Peter! Ik ga niet beweren dat Demmink zijn chauffeur heeft laten vermoorden omdat die hem wilde aanklagen. Of die kinderarts Joyce Labruyere. Of dat hij de man van Van der Plas heeft laten verongelukken omdat Bakker Schut wilde bewijzen dat Demmink twee jongens in Turkije had verkracht en daarom werd gechanteerd door de Turken. Of dat Panorama of die relnicht Henk Krol gelijk hebben. Maar omdat dát niet waar is, is hij nog niet onschuldig!’  >>

–        ‘ Zo zo. Dit legt de schrijver Tomas Ross zijn personages, die naar bestaande mensen heten, in de mond? Dat is toch pikant. Voor zover ik weet, is nooit bewezen dat Demmink zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van minderjarige jongens. Eigenlijk werkt Ross mee aan het disculperen van Demmink, zou ik zeggen.’

Ross beweert van niet, maar zegt wel dat er geen bewijzen zijn voor de beschuldigingen van kindermisbruik door Demmink. Ik vind zijn roman er niet minder geloofwaardig door; knap geschreven. Met name door al die personages die hij opvoert. Met hun werkelijke namen op de koop toe.’

–        ‘ Waarom de verwijzing naar het interview met Alexandra van Huffelen? Heb je het gelezen?’

‘ Het interview heb ik niet gelezen; het staat trouwens ook achter de betaalmuur van de VK. Lisette stuurde de link mee met de citaten uit Pinocchio en andere verwijzingen. Zij vroeg zich af of het slepen en sleuren bij de Toeslagenfraude misschien te maken had met een grote doofpot die dicht moest blijven.’

–        ‘ Je bedoelt dat er onder die vele kinderen die heen en weer worden gekaatst – vooral door uit-huis-plaatsingen – wellicht ook slachtoffers van misbruik zouden kunnen zijn?’

‘ Jij zegt het. Bekijk de video eens, waar Omtzigt met Sander Dekker (VVD – rechtsbescherming) discussieert over onder andere het uit-huis-plaatsen-van kinderen en het intimideren van die ouders door de overheid ( wie precies die overheid is, dat blijft voorlopig in nevelen gehuld). Dekker is net als Demmink lid van de VVD. Dekker heeft in Leiden bestuurskunde gedaan, maar is geen lid geweest van Minerva, zoals Demmink en Opstelten en Ard van der Steur.’

–        ‘ Dus Dekker kan waarschijnlijk niet in de hogere regionen van de apenrots bij Justitie komen. Het is wel een ambitieuze gast die Dekker. Hij is met ene Marieke van der Plas getrouwd, en zij kreeg in haar baan ook met minderjarigen-misbruik te maken   ’

‘ Tenzij Dekker het deksel op deze doofpot kan houden. Dan kan hij misschien toch opwaarts ondanks dat hij geen Minerva-reünist is.’

–        ‘ Wellicht, dat dat een voorwaarde is.’

‘ De minister Grapperhaus (CDA) borrelt ook niet bepaald over van ijver om het kindermisbruik onafhankelijk en diepgaand te laten onderzoeken. Coalitiepartner VVD (Rutte) zal ook hem, net als met oud-CDA’er Omtzigt gebeurde, willen knevelen op dit dossier.

Oef! Wat een vunzigheid toch! Met zulke lieden op die posten en in die posities, kan het met Nederland alleen maar bergafwaarts gaan.

Wat is de rol van Alexandra van Uffelen? Die is van D66 meen ik.’

–        ‘ Zoals ik het nu inschat, weet zij (nog) niet echt van de hoed en de rand en moet ze vooral “geluiden” maken om de rook rond de Toeslagenfraude in stand te houden en eventuele ongerechtigheden aan het zicht te blijven onttrekken. Vermoedelijk – zo beweerde iemand – zal Rutte D66 opzadelen het wassen van dit Toeslagenvarkentje. Van Uffelen zal net als Ollongren de hete kastanjes uit het vuur moeten peuteren. Zo wordt althans onder andere beweerd. Het blijft vooralsnog bij speculaties.’

‘ Toch frappant dat Sander Dekker uitgerekend met ene Marieke van der Plas is getrouwd, die directeur van de KNGU/Dutch Gymnastics, werd terwijl daar net een “misbruik”-schandaal aan de orde was (geweest). Wat hebben die mensen toch met ontucht-met-minderjarigen of met kwetsbare jonge mensen tot wie zij in een asymmetrische machtsverhouding staan? ’

–        ‘ Deze ziekelijke soap wordt naar alle waarschijnlijkheid nog ettelijke malen “vervolgd” – in meerdere betekenissen van het werkwoord vervolgen.’

‘En dit alles met een demissionair kabinet. Niet dat de officiële status van die club veel uitmaakt voor wat die louche lieden doen (ik weet niet eens meer wie sinds wanneer wat is of geacht wordt te zijn), maar het staat zo gênant voor de buren.’

–        ‘ Houd vooral de gang van zaken in Oostenrijk, rond Sebastian Kurz & Cie, in de gaten. In Nederland speelt zich merkwaardigerwijze iets soortgelijks af, maar dan zonder dat Rutte formeel van het toneel verdwijnt, zoals Kurz, die een hele merkwaardige verdwijntruc toepaste (beiseite treten in plaats van zurücktreten/abtreten). Kurz zit nu in het Oostenrijkse parlement terwijl zijn stroman Alexander Schallenberg als zetbaas figureert.
Herbert Kickl van de FPÖ legt uit wat er volgens hem is gebeurd, vooral omdat de Groenen, de coalitiepartner van Kurz’ türkise-ÖVP, op hun posities zijn blijven zitten. Daardoor is de oude structuur gewoon in stand gehouden en kan de türkise club van Kurz & Cie op de oude voet doorgaan – meent Kickl.

Je kunt hetgeen in Oostenrijk gebeurt, vergelijken met de situatie in Nederland, waar Rutte & Cie weliswaar formeel zijn afgetreden (dat heet deftig: zij hebben hun verantwoordelijkheid genomen), en een Nieuwe Bestuurscultuur gesticht zou worden, met heuse Tegen-Macht, terwijl de facto de oude club gewoon aan de knoppen blijft zitten en van een serieuze, consistente, oppositie nauwelijks sprake is.
Herbert Kickl zegt dan ook dat hetgeen er in Oostenrijk gebeurt zijn bevattingsvermogen te boven en te buiten gaat; de gang van zaken heeft de grond onder zijn voeten weggeslagen en hij is verbijsterd en compleet gedesoriënteerd: Ich bin fassungslos.
Nederland kent geen oppositie in het Parlement en zekere geen politicus als Herbert Kickl, die het beestje nauwkeurig en keer op keer, onverbloemd bij de naam noemt, en daarbij de humor ook niet schuwt.

Meneer Rutte heeft zich een fluïde persoonlijkheid aangemeten en morft naar hartelust tussen diverse schijngestalten. Hij is dan weer Kamerlid, dan weer demissionair premier maar tegelijkertijd acterende missionaire premier, en dan weer iets iets anders. Hij afficheert zich vooral als Crisismanager en dát blijkt een ijzersterke. Het is een (koddig) kameleontisch gebeuren. Het parlement laat zich dat allemaal mak en gedwee aanleunen. Het is niet te filmen!’

‘ Rutte en zijn kompanen (denk aan de recente move van Stef Blok, inzake Groningen, met CU-man Henk Staghouwer!) doen volgens mij precies hetzelfde als waarvan Kurz en zijn türkische club van worden beschuldigd: Nederland / Oostenrijk als privé-wingewest beschouwen en behandelen.’

*

 

Bernhard Welten over Joris Demmink & de IRT-affaire (8/9/2020)  –   op youtube  06 november 2021

Een opname van vorig jaar (dinsdag 8 september 2020) Op het Plein kwam ik Bernhard Welten tegen, ik stelde enkele vragen aan hem over de Commissies Wierenga en Van Traa, Joris Demmink en de IRT-affaire. Joris werd in 1995 als Coördinator Drugsbeleid NIET door Van Traa gehoord, evenals Cees de Jongh (goede kennis van Fred Teeven en zijn FIOD-maatje Gerard Bakker (Bakker is betrokken bij mijn eervol ontslag!)

 

 

Afscheidsreceptie van Joris Demmink    Nov 19, 2014

 

 

 

 

Wie is er bang voor de boze wolf? Hoe Pieter Omtzigt politiek (en persoonlijk?) onderuit te halen?

 

‘ “Alle oorlogsvoeren is gebaseerd op misleiding,” aldus Sun Tzu.’

–        ‘ Jawel, helemaal waar, Sun Tzu én Machiavelli en Clausewitz en vermoedelijk zelfs al Hamurabi en nog veel eerder. Laten we het Trojaanse paard van Odysseus als bekend icoon voor list en bedrog nemen, dat kent bijna iedereen, hoewel …. ik bedoel, met ons uitgemergelde en gesloopte onderwijs plus de nu woedende woke-waanzin, en zo …. durf ik daar mijn hand niet meer voor in het vuur te steken. ’

‘ Het paard van Troje is okay als voorbeeld van misleiding en krijgslist. Ik moest aan Jonathan Shay denken (1994/2003: 119) en hetgeen hij beweert over het paard van Troje (ISBN 0-689-12182-2). The Undoing of Character.’

–        ‘ Zo gaat dat vaak in oorlogen. Als ze maar lang genoeg duren en door lieden met een beperkt denkraam worden geleid, besmetten ze alles en iedereen. Kijk naar het Nederlands avontuur in Afghanistan en zijn zeer onfrisse nasleep en nu, nu “Kuifje in Mali” net als nieuw stripverhaal is gelanceerd. “Ze” zijn hardleers en overambitieus, een dodelijk mengsel.

Sun Tzu zegt het niet (althans niet met zoveel woorden), maar wij wel: de eersten die een effectieve leider moet zien te misleiden, dat zijn zijn soldaten. Een effectieve, succesvolle, generaal moet zijn soldaten ervan overtuigen dat zij voor een rechtvaardige zaak strijden. Alle moord, verkrachting, brandstichting en verdere ongein, die zij plegen, aanrichten, begaan en stichten, geschieden voor de Goede Zaak! Dus dat is de eerste misleiding die plaats dient te vinden. De oorlog moet dan alleen niet te lang duren en er moeten successen worden geboekt, winsten worden gescored.’

‘ Nou, je zet wel meteen de toon zeg. Als frame vind ik het echter passen bij deze kadervertelling van Tom-Jan Meeus. Dus okay. De samenzweerders hebben een grote en fatale fout gemaakt: ze zijn niet geslaagd in hun opzet. Correctie: hun “zogenaamde” opzet en plan – zogenaamd, want wie es eigentlich gewesen, und ob überhaupt etwas wäre, das wissen wir nicht, hun plan is mislukt, is niet eens van de grond gekomen, dus driedubbel mislukt. Dat is in een echte oorlog bijna altijd fataal. Het CDA is dus – in ons verhaal tenminste – ausradiert.’

–        ‘Ausradiert. Dat was het CDA toch al, zeker toen de CDA’ers voor Hugo de Jonge / Wopke Hoekstra kozen en ze Pieter Omtzigt marginaliseerden. Nu hebben ze spijt als haren op hun hoofd, zo vertrouwden enkele CDA’ers elkaar en mij toe, alle berouw komt na de zonde is het niet? Het CDA is nog slechts een schim van wat het ooit was en ze zouden nergens meer zijn, ware het niet dat Rutte blijkbaar nog enig emplooi voor de schlemielen heeft, maar goed: Omtzigt?’

‘ Pieter Omtzigt vormt momenteel het grootste obstakel in de Nederlandse politiek, althans in die toxische biotoop in en rond de Haagse Kaasstolp. Omtzigt is de hete aardappel onder de Haagse Kaasstolp, want hij weet over de meeste zaken waar hij zich mee bemoeit, inhoudelijk van de hoed en de rand – omdat hij doodgewoon zijn werk als volksvertegenwoordiger doet – en hij laat door even dóórvragen de meeste politieke clowns, komedianten en koekenbakkers door de mand vallen. Dat vindt “men” hoogst onplezierig. Met een beetje fantasie zou je dit opzetje ook kunnen bezien als een poging meteen Omtzigt onderuit te halen; dan had “men” meerdere vliegen in een klap geslagen.’ Rutte besmeurd en Omtzigt vieze handen.

–       ‘ Dom, erg dom om te proberen Omtzigt bij zo’n complot te betrekken. Dat getuigt van weinig mensenkennis. Aan de andere kant denkt bijna iedereen vanuit haar eigen morele en normatieve referentie-kaders. Vanuit egoïstisch opportunisme, dat is in deze context een betere formulering.

De PVV krijgt nog een veeg uit de pan. Oppenheimer tekent het CDA als een PVV-meeuw- Vogelschiss – om met Alexander Gauland te spreken. Rutte is in zijn begintijd bij de VVD, toen Wilders ook nog VVD’er was, de pupil van Wilders geweest. Het is en blijft een netwerk waarin vele lijntjes naar en door elkaar lopen. Probeer maar eens te ontwarren hoe de diverse belangen met elkaar zijn verknoopt en verweven.’

‘ Rutte en sex, dat gaat ook niet lekker vind je wel?’

–        ‘ Seksualiteit en Rutte zou kunnen, maar dan moet je op zijn minst onomstotelijk kunnen aantonen – met beeldmateriaal en DNA – dat de persoon Rutte zich beestachtig bezondigt aan kinky kindermisbruik. Of dat hij  in de Bosjes van Poot (“doggydating”?) enkele liederlijke lustmoorden heeft gepleegd – bewijzen ! a.u.b.! In dat geval worden de hooivorken te voorschijn gehaald en wordt de galg op het Binnenhof geïnstalleerd. Dan ben je grondig en definitief van Rutte af. Vermoed ik. Alle andere seks is als besmeurmiddel, vandaag de dag, kansloos. Denk ik tenminste.’

‘ Rutte, Sex and the City. The Musical. Gut ja. Over seks. Weet je, ik krijg soms bijna medelijden met zo’n Joost Sneller (D66) die de taak van Kees Verhoeven moest overnemen om Kajsa Ollongren te beschermen, terwijl Rob Jetten en Sjoerd Sjoerdsma als schild voor Sigrid Kaag fungeren, omdat ze via de rug van Kaag op het vak-K-pluche hopen te krabbelen. Dat lijkt me grote armoe. Maar dit terzijde. Wat een vreemde associatie. Of toch ook niet?

Hoe het zij. Omtzigt zichzelf laten compromitteren, is qua idee niet slecht. De man is tamelijk goed van vertrouwen en met Sywert van Lienden is het bijna gelukt om Omtzigt bij die louche mondkapjes-deal te betrekken.’

–        ‘ Zeker, maar Van Lienden kon het context-conform spelen, die schermde met mondkapjes ten dienste van de volksgezondheid en dat hij zich om niet zou inspannen, terwijl dit plan (áls het ooit heeft bestaan) open en bloot over het stiekem beschadigen van iemand (Rutte) zou gaan. Daar krijg je een Pieter Omtzigt niet makkelijk in mee. Dat kan zelfs een kleuter met een brein als een amoebe beseffen. Dan zou je het zo moeten spelen dat Omtzigt niet dóór heeft dat hij wordt gebruikt. Dat kán, maar dan zouden ze iemand als jou moeten inschakelen, die het klappen van deze zweep kent als geen ander.’

‘ Je vleit me! Ik ben vereerd. Toch is het grotendeels een kwestie van gewoon de klassieken kennen. Alle slimme en smerige trucs zijn namelijk al ooit eens bedacht, toegepast en uitgevoerd. Je kunt ze in iedere goede roman vinden, tussen gelieven en echtelieden worden vaak de gruwelijkste oorlogen uitgevochten.’

–        ‘ Dat is zo. We hebben onlangs nog naar Albee’s  Who is afraid of Virginia Woolf gekeken, met Liz Taylor en Dick Burton en ik moet zeggen dat onze relatie daar een stuk van is opgeknapt. Naar zo’n film kijken of een goed boek lezen is veel beter – en goekoper – dan een relatie-therapeut.
Ik lees voor uit Albee:  “And the west, encumbered by crippling alliances, and hardened with a morality too rigid to accommodate itself to the swing of events, must ….. eventually ….. fall.” Dit leest George tegen het einde van de tweede acte,  uit Spengler’s  Decline of the West / De Ondergang van het Avondland.
Goed om te lezen voor het slapen gaan, daar droom je goed op. ’

‘ Jawel, jawel, en het is des te leuker, omdat Spengler de toestand van het Westen –  i.c. politiek Den Haag – zo treffend beschrijft.’

 

*

 

Martin Bosma geeft D66 geschiedenisles   Feb 14, 2021  (Kees Verhoeven)

www.wyniasweek.nl/product/tegen-de-onzin/

 

 

Gehoorzaamheid is te koop, schaamte is gratis. De miljoenen mondkapjes van Sywert.

 

 

‘ Wat is er met die veertig miljoen (40.000.000) mondkapjes gebeurd, die Hugo de Jonge (CDA) van destijds partijgenoot Sywert van Lienden heeft gekocht? Zijn die nog ergens opgeslagen, zijn ze intussen doorverkocht, gebruikt, of zijn ze vernietigd?’

–        ‘ Indien ze “onbruikbaar” zijn, zoals destijds vrij vaak werd beweerd, zijn ze toch zeker vernietigd? Veertig miljoen mondkapjes opslaan, vergt opslagruimte en die kost geld. Hoewel: wiens geld? Maar wat heeft meneer De Jonge eigenlijk gekocht?’

‘ Je bedoelt: wat zijn die mondkapjes behalve mondkapjes ter bescherming van mensen of dieren of andere objecten tegen ….. enzovoorts, anders dan mondkapjes?’

–        ‘ Precies.’

‘ Eh, zijn die mondkapjes effectief, bedoel je?’

–        ‘ Mwah, effectief in welke context, in welk kader en met het oog waarop? Effectiviteit veronderstelt een doel.’

‘ Ah, je maakt nu al een bruggetje naar meneer Hans Vijlbrief (D66) die hoogstwaarschijnlijk Wopke Hoekstra (CDA) zal opvolgen?’

–        ‘Ook dat, jazeker, dat is mooi meegenomen dat je aan die wissel denkt. Vijlbrief gaat volgens mij Hoekstra vervangen. Hier komen we later nog op terug, laat meneer Vijlbrief voorlopig nog even in de coulissen. Zijn die veertig miljoen (40.000.000) mondkapjes effectief denk jij?’

‘Dat weet ik niet, als ze aan de specificaties voldoen, mag je toch aannemen dat ze effectief zijn? Dat ze dus bescherming bieden tegen het virus en de aerosolen. Dat is immers het doel: beschermen tegen. Indien ze niet zijn vernietigd, zullen ze toch zeker als effectief zijn bestempeld, door hen die daar over gaan? Waarom zou men ze anders bewaren?’

–        ‘ Okay, dan zou je eerst moeten verifiëren of die – let wel dié bewuste – mondkapjes nog ergens zijn opgeslagen.’

‘ Die bewuste mondkapjes? Ze zouden kunnen zijn verwisseld, bedoel je?’

–        ‘ Tja, alles kan. Ik lees dat voormalig  staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) bevestigde dat VWS er nooit vanuit ging dat Van Lienden en co belangeloos opereerden, “schreef ze in een kamerbrief.” VWS wist dus dat Sywert & Cie met winstoogmerk opereerden. Dus hoezo oplichting? Dat staat in de Trouw van 16 oktober 2021.
Mevrouw Van Ark moest het toneel verlaten en – ik maak een sprongetje – Paul Blokhuis is van de CU (de spullenbaas daar is Gert-Jan Segers) en de CU wil op z’n minst de deur naar een collaboratie met de VVD, D66 en het CDA open houden.’

‘ Ah, zo, dus… ik vermoed dat ik begin te snappen waar je heen wil. Blokhuis en zijn onderste steen. “Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis meldde vorige maand dat Deloitte ‘aanzienlijk meer tijd’ nodig heeft.” Dat onderzoek gaat vast heel lang duren. Tot ver ná de formatie misschien? Juist. Gaan we dit verder uitwerken en voorkauwen, of laten we het hierbij zodat de jongelui zelf nog wat kunnen fantaseren?’

–        ‘ Leg nog een lijntje naar een artikel in het Parool van 15 oktober 2021, waarin staat dat advocaat Plasman aangifte gaat doen wegens oplichting: “ Plasman stapt naar de politie namens mensen die zich opgelicht zeggen te voelen door de ondernemers. “
Wat denk je, maken Plasman c.s. veel kans en wat denken zij er bij te winnen? Volgens jou dan.’

 ‘In ieder geval is het initiatief van Peter Plasman goed voor de naamsbekendheid van de firma Plasman, neem ik aan. Het is een nobel doel en een prijzenswaardig streven om oplichters aan de kaak te stellen. Een cabaretier die benefietvoorstellingen verzorgt met hetzelfde doel vanuit een gelijkgestemd streven, kan zich daar ook geen buil aan vallen. Toch?  Wacht even …’

–        ‘Jahaaa ….?’

‘ Oh, Mevrouw Van Ark bedoel je? Dat staat zwart op wit, hm, fat chance, ik vat ‘m. Scripta manent. Daarom moest ze weg, de domme gans.‘

–        ‘ Juist.’

‘ En meneer Paul Blokhuis, die zal ook geen haast maken met die onderste steen van hem.’

–        ‘ Wat ik maar wilde zeggen.’

‘ Okay. Zo werkt het circus dus. Zouden journalisten die dit opschrijven, enfin, laat ook maar zitten. Okay, maar hoe zit het met die gehoorzaamheid? Hoezo is die te koop?’

–        ‘ Heel eenvoudig: als de oekaze komt: mondkapjes voor, dan doet 99,9 % van de massa een mondkapje voor. Maakt niet uit wat voor mondkapje.’

‘ Tsssss….. Dat is zo. Ik heb twee keer gezien dat iemand een mondkapje voordeed die hij/zij van de grond opraapte, voordat zij/hij een supermarkt in ging waar je zonder mondkapje niet naar binnen mocht. Een keer pakte zo’n persoon een gebruikt mondkapje uit een boodschappenkarretje waarmee ze naar binnen ging. Ze zag me kijken en zei: “Tja, ik moet toch eten kopen en of ik nou dood ga van corona of van niet-eten …”

Dus dat bedoel je met gehoorzaamheid kopen. VWS, De Jonge, kocht in feite materiaal om gehoorzaamheid af te dwingen, op te leggen, en niet zozeer beschermingsmiddelen tegen corona.

En iedereen moet zich laten inspuiten met de experimentele-gentherapie-vloeistof. Degenen die het niet doen, krijgen een aantekening van “potentilële ondermijner,” misschien zelfs zwaarder? Maar er zijn al QR-codes te koop. Ook een vergissingscode, kun je niet meer van je smartphone verwijderen. Dus. Het lijkt wel de terugtocht uit Afghanistan. Bijna net zo ondoordacht en chaotisch. Toch?’

–        ‘ Meneer De Jonge zit er nog en hij zal hoogstwaarschijnlijk hoog op de Rutte-lijst van nuttig-en-bruikbaar menselijk materiaal staan.’

‘ De Jonge blijkt achteraf dubbel nuttig voor Rutte, omdat hij Omtzigt uit het CDA heeft gewerkt. De Jonge won van Omtzigt bij de CDA-verkiezingen, omdat de CDA-leden net gewone mensen zijn, die gaan voor de show en de uiterlijke schijn en zij stemden dus op De Jonge met zijn postmoderne schoenen.
Pieter Omtzigt was te goed van vertrouwen jegens Van Lienden en hij liet zich op het verkeerde been zetten. Je kunt niet iedereen wantrouwen en mensen uitsluitend als middel zien. In dat geval zou Omtzigt dikke maatjes met Rutte zijn. Quod non.

Goede cartoon van Mirjam Vissers! Spot on!

–        ‘ Meneer Vijlbrief (D66) bevindt zich in dezelfde league. Laten we hem nog even bewaren. Als opwarmertje kun je vast naar ’s mans verhaaltje en fotootje op de voorpagina van deze NRC (14.10.2021) kijken. Vermoedelijk zal hij Hoekstra opvolgen, als mw. Sigrid Kaag het tenminste sterk speelt. Anders heeft Rutte vast nog een functie-elders voor deze gast, want hij is nuttig voor Rutte. Tenzij ik me heel erg vergis.’

‘ We zeiden het al: iedereen in politiek Den Haag gaat zich naar Rutte richten, omdat bijna alle honden op den duur op hun baas gaan lijken. Deze “formatie” kan nog lang duren en de kans dat het bij elkaar en per saldo toch op een sof uitdraait, is meer dan levensgroot.’

–        ‘ Is zo’n scenario voor alle partijen nadelig, of vooral voor Nederland?’

‘Je bedoelt: alleen máár nadelig voor Nederland.’

 

 

www.mirjamvissers.nl

 

*

 

Johan van Heerde, Trouw 16 oktober 2021

‘ Sywert van Lienden heeft via Twitter bewust geprobeerd het ministerie van volksgezondheid (VWS) zo ver te krijgen met hem zaken te doen. Na de tirade op Twitter nam VWS inderdaad contact op met Van Lienden en dit contact leidde tot de beruchte mondkapjesdeal die Van Lienden in één klap miljonair maakte.’

 

Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Sywert van Lienden en diens zakenpartners vanwege de omstreden mondkapjesdeal waarmee ze in totaal 28 miljoen euro opstreken. ‘

Het Parool 15 oktober 2021, 08:08