Wordt VVD-minister Ankie Broekers-Knol (nu ook) ontslagen?

 

 

‘ Waarom moet Ankie BK ontslagen worden? Die vraag, die in feite een conclusie is, is gezien de gebeurtenissen tot nog toe, tamelijk logisch.’

–        ‘ Nou, achteraf, want die vraag kwam pas als conclusie boven, na een hevig en tamelijk langdurige gedachtenwisseling vond ik. Wanneer de ommezwaai in de dicussie kwam, weet ik eigenlijk niet. Aanvankelijk las bijna iedereen de berichten in de kranten zoals ze er staan, en men vond er niets vreemds aan.’

‘ Dat klopt. Er gebeuren tenslotte aan de lopende band band vreemde dingen daar in en rond de Haagse Kaasstolp, dus iemand of iets moet héél erg vreemd zijn, hele vreemde dingen doen, wil het nog de aandacht trekken.
De gebruikelijke hysterische Kamerleden van wie je het kan verwachten, spuiden allemaal hun heilige verontwaardiging en goten hun fiolen van toorn leeg; er was zelf een pipo die het woord “ongepast” gebezigd zou hebben. Wonderlijke man trouwens.’

–        ‘ Okay, die kan daartoe opdracht hebben gekregen van het CU-management. Om de achterban te laten zien dat de CU wel deglijk gristelijk blijft, niettegenstaande het feit dat meneer Segers bereid blijkt tot kleffe collaboratie met Rutte.’

‘ “Kamikaze-politici,” noemden onze jongelui die bimbo’s en pipo’s die iedereen in de reddingsloep wilden laden, ook als die zou zinken. Laat heel Afghanistan maar hierheen komen, jongens.’

–        ‘ Ho, wacht even: vrijblijvend-symbolisch gesproken, willen ze dat al die mensen hierheen komen. Maar heus niet als ze er zelf iets bij in zouden schieten. In het echt, bij een heuse schipbreuk bijvoorbeeld, zouden de hardste schreeuwers met afduwstokken, knuppels en hakmessen vooraan staan om de drenkelingen die in de sloep zouden proberen te klauteren, terug de golven in te duwen, te slaan, porren of desnoods te hakken. Ze blèren nu, omdat ze donders goed weten dat zij niet met die sloep ten onder zullen gaan want zij zitten helemaal niet in die sloep, maar hoog en droog op het veilige dek van het cruiseschip.’

‘ Zo gaat dat in de werkelijkheid, ja natuurlijk, zo gaat dat. Overigens, de gillende politici over wie we in berichten hierover konden lezen, zijn geen kamikaze, want zij zorgen ervoor dat ze zelf geen kleerscheuren oplopen. Kamikaze-piloten gingen dood bij het uitvoeren van hun missies. Deze krijsende politici vind ik eerder goedkope hysterische hypocrieten.

Zeg, waarom zou Ankie BK in hemelsnaam gezegd hebben, wat ze gezegd heeft in dat interview. Tenminste als dat “waar” is hè. Misschien is de tekst van dat interview door een propaganda-pipo in elkaar gestoken en kant en klaar aangeleverd bij de krant? Wie zal het zeggen. Ankie BK had kunnen volstaan met zeggen dat ze haar best zou doen voor die werknemers die in Afghanistan voor de Nederlanders gewerkt hebben. Zonder getallen te noemen, zonder zich in speculaties over aantallen te vergalopperen, en zeker zonder dat rare argument van de braindrain. Dat slaat nergens op.’

–        ‘ Je hebt gelijk, maar als Ankie BK zich bedaard had gedragen en zich zoals te doen gebruikelijk op de vlakte had gehouden, zou er geen stok zijn geweest  om haar te slaan. Nu is die er wel – geloof ik tenminste.
Grappig, dat enkele jongelui opmerkten dat de Afghanen die volgens ons voor de Bevrijders hebben gewerkt, in ieder geval door de Taliban als collaborateurs worden beschouwd, want ze collaboreerden immers met de vreemde bezetters. Voor de goede orde: die bevrijders/bezetters daar behoren “wij” dus ook toe. Aanvankelijk wilden “wij” in Afghanistan helemaal geen opbouwwerk gaan verrichten, maar moesten we daar van de Amerikanen gewoon vechten om te voorkomen dat de terroristen in Afghanistan bases zouden inrichten van waaruit zij aanvallen en acties tegen Amerika zouden kunnen ondernemen.’

‘ En omdat de Amerikanen medeplichtigen nodig hadden. Allengs en ongemerkt is “onze jongens” aangepraat dat ze ook in Afghanistan zaten om er de Beschaving te brengen. Dus de Democratie, de Vrije-marktwerking, de vrouwenemancipatie en de emancipatie van de Afghaanse LHBTI’ers en misschien zelfs de Verlichting-met-terugwerkende-kracht daar te doen postvatten en indalen. Wie weet. Vandaar die deceptie bij vele “veteranen.” Die is te begrijpen, dus laten we het mes niet nog een keer extra in de wond draaien door te zeggen dat ze er toch vooral voor de kat heur viool hebben rondgedard.’

–        ‘Aan de andere kant weet je intussen dat je je als beroeps- en carrière-militair uitlevert aan de politici. Je moet wel erg wereldvreemd zijn als je nog denkt dat politici door verheven idealen gedreven worden. Of dat het genieën zijn. Me dunkt dat Srebrenica dat toch onherroepelijk en diep zou hebben ingewreven. Dus. Ik wil maar zeggen.’

‘ Onze pupillen zijn trouwens bezig met de zaak van die Amerikaanse overste Suart Scheller. Die heeft het gewaagd de gang van zaken in Afghanistan ter discussie te stellen, inclusief de daaraan ten grondslag liggende beslissingen van de hogere echelons.
Dat is een walmende beerput waar je niet vrolijk van wordt. In ieder geval lijkt Schellers lot bezegeld. Ik zet een paar links op de site ter introductie. Er is nog veel meer, maar dat komt vast nog te sprake.

Terug naar de Haagse heisa rond het interview van mw. Broekers-Knol.’

–        ‘ Volgens de meeste jongelui is zij erin geluisd door haar CDA, in nauw overleg met Rutte en zijn VVD en speelt G.J. Segers hierin ook een rol. Het kan zijn dat het politiek gekuip rond de Amerikaanse soldaat Scheller onze pupillen tot de ommekeer qua narratief inzake Ankie BK heeft gebracht. Tenslotte speelt wat Scheller heeft meegemaakt ook bij het Nederlandse leger. ’

‘ Jawel, jawel, maar niet in die mate als in Amerika en bovendien houden de Nederlandse generaals gewoon hun kleppen dicht. Dat heeft Srebrenica ze dan weer wel geleerd. Er was er meen ik eentje die even pruttelde, maar dat was snel over. Dus Ankie Knol moet het veld ruimen, denken de meeste jongelui. Da’s goed mogelijk. Ank Bijleveld moet weg bij Defensie omdat ze geen Schoevers-diploma heeft en niet goed kan mikken met bommen. Tja, ze stellen daar onmogelijk hoge eisen. We zullen het wel zien met Ankie BK, hoe deze sub-soap verder bubbelt en blubbert.’

–        ‘ Bijleveld zou met die te hoge Nederlandse legertrucks bij de Taliban hebben lopen leuren, maar die wilden de krengen niet hebben, omdat ze van de Amerikanen honderden prima legervoertuigen hebben gekregen. Het zal wel een broodje aap zijn, denk je ook niet?’

 

 

KT McFarland: Afghanistan was a fiasco and our woke military, political leaders will never be held accountable

There is something seriously wrong with the senior leadership of our armed forces

Wokeism’ has come at a price for US military: KT McFarland    July 13, 2021

 

KT (Katie) McFarland: Gen. Milley ‘needs to be court-martialed‘  –  September  15, 2021

 

analyse van Jamesons Travels –  17 september 2021

Marine Corps lieutenant colonel, Stuart Scheller. who was relieved of command due to a now-viral social media video demanding “accountability” from senior leadership released a new video which states he will bring Changes against General Kenneth Franklin McKenzie.

 

 

 

 

McNamara’s minkukels. Zijn de vrouwen in Nederland werkelijk dommer dan mannen?

 

Robert McNamara stuurde Amerikaanse mannen met een laag IQ naar Vietnam, omdat hij kanonnenvlees te kort kwam. Vreemd dat de man daarvoor nooit voor een tribunaal is gesleept. Het ging uiteraard vooral om zwarte Amerikanen en white trash. In de volksmond werden ze McNamara’s morons genoemd. Minkukels, wappies, tokkies, deplorables. Luitjes waar je eigenlijk niets aan had. Behalve om als kanonnenvoer te dienen: opgeruimd staat netjes.’

–        ‘ Een win-win-situatie: “ze” waren van de wappies af en “ze” hadden kanonnenvoer. Te bedenken dat enge kwiebussen als Bill Clinton en George Bush jr. de dans ontsprongen als draft dodgers en later beiden president werden op de koop toe! De zwarte bokser Cassius Clay/Mohammad Ali weigerde naar Vietnam te gaan (“I ain’t got no quarrel with those Vietcong. No Vietnamese ever called me nigger”) en Nixon dorst hem niet op te sluiten, maar Clay kreeg het wel duchtig ingepeperd. Hoera! Amerika, land van onbegrensde mogelijkheden. Land of the brave and the free!

  ‘ Blijkbaar denken “ze” in Nederland te snappen dat mannen te snugger zijn om het leger in te willen. Vooral na zo’n debâcle als na twintig jaar klooien in Afghanistan, welk heugelijke feit overal in het Vrije Westen uitbundig en vrolijk wordt gevierd (dit is een ironische grap!). Met name de briljante strategische planning en de organisatie van het vertrek. Magistraal staaltje van coördinatie, sublieme logistiek en superintelligente planning! Als het erop aankomt, laten de politici je keihard vallen.
Dus wat doen “ze” ter illustratie van hun oneindige empathische vermogen en om hun briljante breinen te demonstreren?’

–        ‘ Ze steken uitgerekend nú een wervende reclamecampagne in elkaar voor méér vrouwelijke soldaten. Vrouwen moeten volgens hen dus dommer zijn dan mannen. Laten ze zich even vies in de kaart kijken zeg! Tot nu toe tonen de vrouwen zich echter te slim; die gaan niet in het leger. Da’s foute boel. Vandaar dat de taliban zeggen: meisjes mogen niet naar school, want daar worden ze veel te bijdehand van. Daar valt iets voor te zeggen, vind ik.’

‘ Sssst. Zulke grappen mag je niet maken! Dat is opruiing. Het schijnt dat ze Suriname willen heroveren. Dat zou meneer Santhoki voor elkaar hebben gelobbyd, via de kleine kletsmajoor Ank Bijleveld en playboy-playmate Ankie B. Knol.  Waarschijnlijk is of dreigt er bovendien een vrouwenoverschot in Nederland. Vermoed ik. Weet jij daar iets van. Hoe het zij: BINGO! Ladies first.
Toch bizar dat die McNamara nooit een proces aan zijn broek heeft gekregen, wegens het schenden van mensenrechten of zoiets. Per saldo komt het neer op moord met voorbedachte rade. Vind ik. Kun je nagaan hoe weinig een (wappie-)mensenleven blijkbaar telt. Toen en nu.’

 

*

 

McNamara’s Folly: The Use of Low-IQ Troops in the Vietnam War     29 apr. 2016

Hamilton Gregory

A presentation and reading by Hamilton Gregory, author of “McNamara’s Folly: The Use of Low-IQ Troops in the Vietnam.” Because so many college students were avoiding military service during the Vietnam War, Defense Secretary Robert McNamara lowered mental standards to induct 354,000 low-IQ men. Their death toll in combat was appalling.

 

 

 

Poep, patriottisme, zandstormen, bacteriën, totale instituties en taliban. Wie gaat er nou naar Afghanistan?

 

 

‘ Wat zou het verhaal achter deze Australische video zijn? Het echte verhaal bedoel ik. Deze Australische Afghaan zou naar Afghanistan zijn teruggekeerd om er met de Noordelijke alliantie tegen de taliban te vechten. Van deze onderneming wordt een video gemaakt waarop hij zeer herkenbaar in beeld is gebracht. Dat vind ik opmerkelijk.’

–           ‘ Dat is het natuurlijk ook. Erg opmerkelijk. Het narratief echter, is zeker voor ons, die de taliban als de vleesgeworden duivels beschouwen, aannemelijk. Zelfs prijzenswaardig. De protagonist is een good guy, want zijn vijanden zijn immers ook de onze. Allemaal tot je dienst. Tenzij. Tenzij hij voor degenen in Afghanistan voor wie deze boodschap is bedoeld onomstotelijk herkenbaar dient te zijn. Wat voor missie, welke opdracht, deze Afghaanse patriot wellicht heeft gekregen, dat gaan “ze” ons niet aan onze neus hangen. Zijn gezin en familie wonen in Australië – als gijzelaars, zo fantaseer ik maar ter plekke.’

‘ Hoezo? Zijn kinderen zullen heus tot ordentelijke consumenten worden opgeleid. Geen vuiltje aan de lucht hoor. Eh, misschien heeft de protagonist nog een appeltje te schillen met enkele lieden aldaar. Eerwraak of zo. Weten wij veel. Er zijn legio motieven en scenario’s denkbaar. Die importeren “we” bijna allemaal (inclusief mogelijke exotische ziekten) onder de kreet: Wir schaffen das!

–           ‘  Schaffen, jawohl, was genau eigentlich schaffen wir? In Afghanistan hebben we weer eens bitter weinig geschafft, oder? Consumenten? En de Democratie dan? Als Australisch staatsburger mogen ze toch zeker stemmen, of ben je dat vergeten?’

‘ Och ja, stemmen, democratie, da’s waar ook. Vorige week nog hoorde ik een mevrouw tegen haar vriendin zeggen dat ze iedere keer als ze zo’n berichtje met fotootje van de Nederlandse kabinetsformatie op een of andere site of in een krant tegenkwam, ze het fysieke gevoel had dat die politici eerst pontificaal hun middelvinger naar haar opstaken, om haar daar vervolgens mee in haar ogen te steken. Constitutionele parlementaire democratie, macht en tegenmacht m’n hoela, zei ze. Struikrovers zijn het, zakkenvullers. “Ik stem niet meer!” ’

–           ‘ Ach jee, dat meen je niet! De taliban in Afghanistan, die steken vrouwen die hebben leren lezen de ogen uit, maar wij leven potjandikkie toch zekers in een verlichte democratie. We worden weliswaar al tijden geregeerd door een demissionaire bende druiloren, maar dat schijnt allemaal bij de nieuwe-normaal-Democratie te horen. En bij het hebben van de euro, en een vreemde vogel (een “Nederlander” nota bene) die luistert naar de curieuze koosnaam Timmerfrans, en die ons in naam van het Klimaat miljarden uit de zak klopt. Of zat zij misschien liever in zo’n grashut in Afghanistan? Zonder water-toilet. Want daar gaat het in deze posting om. Toch? Sanitaire voorzieningen in combinatie met zandstormen.’

‘ Dat klopt. Afghanen moeten ook poepen en de meesten – zeker in de rurale gebieden – zullen dat waarschijnlijk in een gat in de grond doen. Boven een latrine. Al die poep moet ergens naartoe. Hoe dat in zijn werk gaat, daar laten al die human-interest-video’s ons niets van zien. De uitwerpselen vermengen zich met aarde en de zandstormen verstuiven de miljarden fijnstofdeeltjes die vervolgens door de mensen ter plekke worden genoten. Wat moeten ze anders? Ze raken immuun, of ze gaan eraan dood. Moeten ze chirurgische mondkapjes opdoen, een Sywert van Lienden invliegen om een voordelige prijs te bedingen? Roept u maar. Vreemd dat we over dit aspect niets te horen en te zien krijgen, ook niet als over “onze geallieerde troepen” gaat. Waar laten die hun vele poep en pies? Zo’n basis als Baghram bijvoorbeeld, moet heel veel feces recyclen. Hoe doen ze dat op een veilige en zindelijke manier?’

–           ‘ Vergeet de bombardementen niet, die ook enorme hoeveelheden aarde omploegen en stof de lucht in jagen. Wat denk je dat die megabom (2017) in Nangarhar heeft bewerkstelligd aan fall out? Wat heeft het opgeleverd? Hebben “we” daarmee de oorlog gewonnen?

Hiermee zijn we bij Jared Diamond en zijn germs beland en het gesprek van Cathy Newman met die arme Max Mosley, die in tegenstelling tot Jordan Peterson geen weerwoord had en zich compleet in de hoek liet drukken.
Natuurlijk kunnen immigranten en toeristen die exotische oorden bezocht hebben een gezondheidsrisico vormen. Daarom dienen ze bij aankomst grondig onderzocht te worden op mogelijke ziektekiemen, en zonodig in quarantaine gehouden. Dat is een normale voorzorgsmaatregel die niets met discriminatie of racisme heeft te maken.’

‘ Amen. Ik hoor dat mw. Cathy Newman nog steeds de terugslag ondervindt van haar interviews met Max Mosley en vooral dat met Jordan Peterson. Geen politicus wil nog door haar worden geïnterviewd, zo wordt beweerd.’

–           ‘ Tja, sneu. Naar Afghanistan emigreren kan ze ook niet. Dat vinden de moellahs vast niet oké.’

‘ Zeg laten we afronden met de video over dat Amerikaanse vliegdekschip de USS Roosevelt. Weet je, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de Aussies deze video met enig leedvermaak in elkaar hebben gestoken. De Amerikanen hebben de oorlog tegen de middeleeuwse taliban-op-sandalen vanaf het grootste oorlogsschip – dat meer op een cruiseschip lijkt – van de wereld gevoerd en …… glansrijk verloren. Ai! Is dat effe zuur.‘

–           ‘ Met dat Amerikaanse vliegdekschip zijn we trouwens bij het concept van de totale institutie beland, dat door Erving Goffman werd gemunt (zie ISBN: 90 237 1168 8 ). Een goede omschrijving en analyse van het begrip totale institutie kwam ik tegen bij Jonathan Shay (ISBN: 0-684-81321-1; blz. 150-151), die Goffman gek genoeg helemaal niet noemt.’

‘ Terwijl totale institutie toch zo’n bruikbaar concept is om onze huidige situatie mee te omschrijven en analyseren. Voor een bijna-ideaaltypsche vorm van een totale institutie moet je de recente video van Flavio Pasquino, over Israël, eens bekijken. Als dat geen land is met hele sterke trekken van een totale institutie, dan weet ik het niet.
Ieder land en ieder continent kan met behulp van dreiging met het Covid19-virus in een totale institutie worden veranderd en dat gebeurt dan ook ongeremd. De beroepspolitici en de beunhaasscharrelaars op de stemmenmarkten wereldwijd, hebben het nog nooit zo makkelijk en comfortabel gehad als nu.
Wat Kathleen Taylor beweert over hersenspoelen en kleine groepen, gaat dan ook niet meer op wat betreft die beperking van kleine groepen. We kunnen tegenwoordig op nationale en supranationale schaal gehersenspoeld worden en dat gebeurt dan ook volop.’

*

133 Children Die a Day in Afghanistan  /  By Ahmad Masoud   07 Jan, 2013   by Wadsam

According to available figures, about 73 percent of people in Afghanistan lack access to clean drinking water and 95 percent do not have access to sufficient sanitation. As a result, diarrhoeal diseases are responsible for the death of 48,545 children every year in the country.

 

Afghanistan: Poor sanitation, bad toilets cause deaths, misery

FormatNews and Press Release SourceTNH / Posted 5 Mar 2008 / Originally published 5 Mar 2008

According to the State of the World’s Toilets 2007 report, about 92 percent of Afghanistan’s estimated 26.6 million population do not have access to proper sanitation. This has placed the country at the top of the list of “the worst places in the world for sanitation”.
UNICEF statistics show that 34 percent of Afghans (urban 49 percent, rural 29 percent) are using adequate sanitation facilities.
Others also highlight the problem: “The sanitation status of Afghanistan, where 60 percent of the population lives in unplanned shantytowns and where there are growing

 

 

het verhaal van Nadia Ghulam

 

De Afghaanse Nadia Ghulam (spreekt Spaans) werd ernstig verbrand door een granaat die haar woning in werd geschoten. Ze werd later door een Spaanse familie opgenomen.

*

Afghanistan – Land of endless war | DW Documentary     17 aug. 2021

Deutsche Welle Documentaire 17 aug. 2021 –   DW Documentary

‘ On August 15, 2021, the Taliban seize power in Kabul, Afghanistan. 20 years after their defeat, they triumph and the West is shocked. This film was produced in 2019. Six Afghan women share their hopes and memories that connect them to their country.

Afghanistan has been in a state of emergency for four decades. Women in particular suffer as a result, becoming pawns in ideological conflicts. This film depicts their suffering – but also their courage, and determination to control their fate,

The documentary begins in the 1960s, in the peaceful Kingdom of Afghanistan. When communists take power, a war begins that will change the face of the country. Women become pawns in ideological battles. After September 11, 2001, Afghan women hope peace may return. They want to determine their own fate. But the spiral of violence continues to this day. ‘

 

 

 

 

 

Amerika en de scrupules

 

‘ Velen beschouwen de Verenigde Staten als het grootste gevaar voor de wereldvrede. Hoe komt dat? Dit is een boek over de achtergronden, motieven en middelen van de wereldmacht USA. Diverse rapporten laten zien dat de VS de grootste destabiliserende invloed heeft op het wereldgebeuren en de grootste bedreiging vormt voor de wereldvrede (Allensbach 2019, Gallup International 2013). Deze treurige situatie is niet toevallig ontstaan. Geen andere natie heeft sinds 1945 zo veel landen gebombardeerd en zo veel regeringen afgezet als de VS. Ze bezitten de meeste buitenlandse militaire bases wereldwijd en hebben de hoogste uitrustingsgraad. Daniele Ganser beschrijft op indrukwekkende wijze hoe de VS wereldmachtpolitiek bedrijft waarin geweld een centraal element is.

Dr. Daniele Ganser (Lugano 1972) is bestsellerauteur van diverse boeken. Hij studeerde geschiedenis, filosofie en Engels in Basel, Amsterdam en Londen en leidde het Zwitserse Instituut voor vrede- en energieonderzoek (SIPER). Hij doet onderzoek naar de thema’s vrede, energie, media, oorlog en terreur. Van 2006 tot 2017 doceerde hij aan de universiteiten van Basel en Sankt Gallen. Hij leeft met vrouw en kinderen in Zwitserland. ‘

Kees van der Pijl over Daniele Ganser en ‘Imperium USA’: “Uniek boek van geweldige auteur!”  •  May 26, 2021  / Blue Tiger Studio
Het zaken- en namenregister zit helaas niet bij het boek, maar moet apart, via een website worden verkregen.

‘ Kees van der Pijl en Madeleine Klinkhamer bespreken o.l.v. Tom Zwitser de nieuwste grote geopolitieke titel bij De Blauwe Tijger. De unieke auteur Daniele Ganser verdient niet alleen een interview bij hem thuis, maar ook een bespreking in het Nederlands, in Blue Tiger Studio. De feestelijke sfeer wordt kracht bijgezet door champagne en publiek in de studio. ‘Imperium USA’ van Daniele Ganser! – over de strapatsen van het Amerikaanse wereldrijk, de toestand in de wereld met China, de logica van imperia, macht en geld ….. ‘

 

Daniele Ganser: Propaganda – Wie unsere Gedanken und Gefühle gelenkt werden •  Apr 12, 2020

Im W.I.R.-Vortrag von Dr. Daniele Ganser erfahren Sie anschaulich und an praktischen Beispielen,
– wie Werbung wirkt,
– wie Kriege verkauft werden können,
– an welchen historischen Beispielen man das offensichtlich nachvollziehen kann,
– welche Auswirkungen Propaganda auf unsere Gefühle hat,
– wie man allein durch Weglassen manipuliert,
– wo man sich heute noch der Propaganda entziehen kann.

Der Vortrag wurde am 10.03.2019 in Berlin aufgenommen.