Rusland, EU/VS en de Oekraïne: wie is de gijzelnemer wie de gijzelaar …?

‘ Vind jij het niet vreemd dat wij van de MSM alhier nog steeds krijgen te horen en te lezen dat wij (het Westen) Rusland isoleren en sanctioneren. Terwijl de Russen ons in feite gijzelen. Putin kan immers de gaskraan dichtdraaien en hij kan het Oekraïense graan laten verrotten of onderhands verkopen. De Russische roebel is nog nooit zo sterk geweest en de gasmiljarden stromen binnen. Hoe hard de MSM ook piepen, schreeuwen en schelden dat het allemaal niet eerlijk en netjes is.’

 • ‘ Dat klopt. Het begint steeds bizarder te worden. Joe Biden moet de Saudi bedienen en nog meer Amerikaans troepen naar Yemen sturen om er “Amerikaanse belangen” te verdedigen, maar in werkelijkheid draait het natuurlijk om olie en die belangen, dat zijn met name de belangen van de grote multinationals en de banken. Amerikaanse troepen worden gebruikt om een familiebedrijf (waarvan MBS het de facto hoofd is) te steunen en het regime in het zadel te houden en de belangen van grote Amerikaanse bedrijven veilig te stellen. Alles loopt nogal in elkaar over, wat is privé en wat is staat. Eigenlijk vigeert er openlijk een toestand die doet denken aan neo-fascisme. Biden wil dan ook dat de Oekraïne-soap zo snel als maar kan stopt. Mevrouw Ursula von der Leyen blijft intussen tsjilpen dat ze de Oekraïne tot aan de eindoverwinning zal blijven steunen. Zij is door “de jongens” nooit serieus genomen.’

‘ Wat een suspense, nietwaar? Het laatste dat ik hoorde en las, is dat de VS versneld kernwapen-know how aan Australië willen leveren – in verband met “de Chinese dreiging.” Biden schijnt met het UK en Australië  (AUKUS ) geheime onderhandelingen over de AUKUS te voeren. Macron is nog steeds woedend over de afgeblazen kern-onderzeëer deal, en heeft min of meer ruzie gemaakt met Biden.’

 • ‘ En dan: de pipo’s in Brussel wrijven het de Britten nog steeds in dat Brexit verraad was (terwijl het een product van voorbeeldige democratie is geweest) en doen dat waar en wanneer ze maar in de gelegenheid zijn. Is het dan zo vreemd dat GB/UK elders zijn heil zoekt? Australië is lid van het Commonwealth. Kijk eens naar de leden-lijst. Zouden “ze” dat in Brussel en Den Haag niet meer weten, of hoe zit dat? Ze worden toch zo vorstelijk betaald, omdat ze geacht worden ALLES te weten van hetgeen er zich geopolitiek zoal voordoet en zou kunnen voordoen, en die kennis ten bate van ons aan te wenden en te benutten?’

‘ In het verlengde van de vraag wie er nu wie gijzelt, speelt het in elkaar willen knutselen van een eigen munt door de BRICS, een munt die onafhankelijk van de dollar zal zijn. Daar zijn de Amerikanen met hun dollar, als de dood voor.’

 • ‘ Ik snap wat je bedoelt. Wat nog veel sterker is: die nieuwe BRICS-munt zal commodity-based zijn, terwijl de dollar een papieren tijger is, die de FED naar believen bijdrukt. De ECB gaat met de euro dezelfde kant op.  Het is niet meer dan schuldpapier, dat vooral wordt “gedekt” door vertrouwen. En juist vertrouwen wordt steeds schaarser. Hier krijgt Putin via de MSM ingewreven dat hij precies het omgekeerde zou hebben bewerkstelligd van hetgeen hij beoogde: namelijk een grotere en “sterkere” NAVO. Sliep uit, sliep uit ….! O ja? En omgekeerd dan?’

‘ Dat is toch bizar? Alleen Putin zou bekocht en gedupeerd zijn? Terwijl de BRICS meer naar elkaar toe zijn gekropen vanwege de Oekraïne (Aggregation is robustly transformational – nou en of). De Oekraïne-crisis heeft de Russen gedwongen hun latente mogelijkheden te activeren en nieuwe kansen te scheppen. Zij verruimden hun horizon. Dat zullen ze bij de NAVO toch zeker niet hebben bedoeld? Laat staan dat ze vroedvrouw van een sterke BRICS zouden hebben willen zijn.’

 • ‘ De VS zullen zo’n munt desnoods met militair geweld verhinderen. Laten we besluiten met twee hints waarop de jongelui verder kunnen fantaseren: 1) in 1971 schaffen “ze” de gouden standaard af, en 2) in november 1991 verklaart president Bill Clinton dat “the Glass–Steagall Act” niet meer relevant is. Voilà, deduceer, combineer en fantaseer zelf welke gebeurtenissen daarmee zouden kunnen samenhangen, breng zelf maar causale verbanden aan. O ja, president Zelensky schijnt oppositiepartijen verboden te hebben. Kan hij met de Oekraïne nog wel lid worden van “de Waardengemeenschap”?

‘ Tenslotte nog een teaser. Zwitserland kan (althans volgens ons) onmogelijk nog lid van de NAVO en/of de EU  worden – indien de Zwitsers dat tenminste oprecht zouden begeren en wensen (we kunnen niet in hun harten en hoofden kijken). Hoe zou dat nou komen?’

*

“Pour Macron, personne n’est son égal”, selon le philosophe Damien Le Guay    Jun 24, 2022

The Farmers Have Had ENOUGH! (Gov: 70% Reduction Target!!!)     Jun 24, 2022

 

 

 

 

 

Dubbeldik, dubbeldom en driedubbel duur

 

 

 

‘ De passagiers zijn intussen dubbeldik, dat maakt dat een vliegtuig meer (bal-)last moet vervoeren en dus meer kerosine moet verstoken.’

 • ‘En het is dubbeldom om tuk te zijn op goedkope vliegtickets, en meer en vaker te willen vliegen, terwijl je de verwarming thuis moet uitdoen.’

‘ Nouhou, je kunt natuurlijk goedkoop naar een warme negorij vliegen, terwijl je je huis hier (onder-)verhuurt.’

 • ‘ Onderverhuurt aan Eskimo’s bedoel je? Die wiet in je huis gaan verbouwen? Kom nou toch. Waarom staan mensen daar niet even bij stil? Goedkope vliegtickets willen scoren, maar tegelijk Rusland sarren, zodat er Oekraïners over de kling worden gejaagd en Jan Modaal de thermostaat omlaag moet draaien. Omdat Ursa von der Leyen en Jens Stoltenberg nog meer landen lid van de EU en de NAVO willen maken, en Rusland van de weeromstuit de gaskraan dichtdraait. Dat is toch kolder, of niet soms? Dat zijn bizarre brokkenpiloten, net als al die ander politici, die als kuddedieren achter hen aan hobbelen. Ja, ik vat het maar even globaal samen, als je het niet erg vindt. Zo ontzettend moeilijk en gewichtig zijn die geopolitieke causale verbanden namelijk niet, zo ingewikkeld dat een gewoon mens die niet zou kunnen leggen, of op zijn minst vermoeden.  Doe je dat echter als normaal mens, dan staat morgen de politie bij je op de stoep, omdat je je schuldig maakt aan complotdenken.’

‘ Juist. Neen, je hebt gelijk met je synopsis, want er wordt zo veel gezwateld over energie-schaarste en verwoesting van de natuur, dat je eigenlijk de hele dag in schreien zou moeten uitbreken. Zeker wanneer er weer zo’n kast van een vliegtuig over vliegt,
Driedubbel duur omdat je de ziekenhuiskosten van obesitas en daaraan gerelateerde kwalen op de maatschappij afwentelt, plus die meerdere kerosine die verkwist moet worden omdat al dat extra spek en vet de lucht in moet. Dat tekent Hajo: dikke vliegtuigen waar dikke mensen in stappen. Da’s dubbelop dik en dom. Oké. We stammen nu eenmaal af van de lemmingen.’

 • ‘ Sorry, ik dacht dat heel intelligente diertjes zijn. Inclusief de zelf-opruiming die er af toe bij de beestjes plaatsgrijpt. Wij daarentegen laten onze planeet gewoon dichtgroeien met overbevolking. Goed. Dat was het even.’

 

 

 

 

 

 

Gaat het Oekraïense graan deze storm doorstaan?

 

 

‘ “Wat heb jij liever: intensieve veehouderij of intensieve mensenhouderij?” ’

 • ‘Doe mij maar intensieve veehouderij, want een veestapel kun je makkelijker inkrimpen, desnoods halveren, dan dat je dat met mensen kunt doen. Dat bedoel je toch? Omvolking? Steeds meer mensen Nederland in laten of halen, in plaats van dieren? Mensen kun je niet eens weg- of terugsturen, laat staan halveren. Overigens geef ik de voorkeur aan de term ‘exoten’ boven ‘migranten,’ of ‘asielvluchtelingen.’ Exoten is neutraal-inclusief, ongeacht de motivatie van immigreren, haar- of huidkleur, godsdienst of taal. Exoten moeten snel inburgeren en Nederlands leren. Zeker als ze in Nederland willen blijven, indien ze dat mogen.
  Met beesten heb je al dat gedonder niet. Wanneer exoten (ik bedoel dus de menselijke soort) eenmaal binnen zijn, blijven ze meestal en krijg je ze er niet meer uit. Bovendien vermenigvuldigen ze zich ook nog, ongeacht de vraag of dat wenselijk is of niet. Over CO2 en stikstofproductie heb ik het dan nog niet. Let wel: ik heb het niet over asielrecht hè. Dat hoort bij beschaving, maar dan wel graag op de beschaafde manier.’

‘ Nou, wacht even, ik citeerde iemand die ik vanochtend in de trein deze vraag hoorde stellen. Ik stelde de vraag niet meteen aan jou, maar toch bedankt voor je eerlijke antwoord.

De mensen die ik vanmorgen hierover hoorde discussiëren hadden het ook over de domme uitlating van CDA’er Karien van Gennip – die wel een verbluffend kijkje in haar mind set biedt. In plaats dat zij zich met volle energie op de Nederlandse werklozen stort en zich concenteert op hun mentaliteit, hun werkethos (die zou misschien moeten veranderen), gaat ze over tot typisch vluchtgedrag en beeldvorming. Haar redenatie: de Fransen zijn er nog beroerder aan toe dan wij. Wij moeten de Fransen helpen door hun problemen te importeren – dan valt tegelijk onze eigen naargeestigheid minder op. Vervolgens debiteert ze een niet terzake doende riedel over vrijheid van arbeidsverkeer en de verdere reut.  Ja hoor, dàhàg, toedeloe. Ga aan het werk mevrouw!
Waarom heb je het vignet over Kelloggs er uit gepikt?’

 • ‘ Van Gennip was met haar “geste” huichelachtig onoprecht, want indien je je niet voor Nederlandse probleemjongeren interesseert, waarom dan wel voor Franse? Terwijl je als klap op de huichelachtige vuurpijl de problemen in Nederland nog eens zou vergroten.
  Kelloggs, het graanontbijt? Vanwege de Oekraine, dus graan. Ook een beetje als veevoer – de afval. Laten we hopen dat het graan in de Oekraine dat momenteel inzet en gijzelaar is van een proxy-oorlog, de storm zal doorstaan en bij de mensen terecht komt. En verder graan, vanwege associaties met Dick Cheney en oorlogswinsten. Dat was in de periode van George Bush en de Irak-oorlog. Cheney (google maar op Kelloggs en Halliburton) leverde aan het Amerikaans leger en is daar zeer wel bij gevaren.
  Momenteel is de relatie vader Joe / zoon Hunter Biden en businesses in en met de Oekraine actueel. In deze video wordt een overzicht geboden van (een deel) het Biden-netwerk, dat momenteel ook zijn belangen in de Oekraïene behartigt, maar waarover we in de MSM nooit iets (zullen) horen. Hunter Biden zou laboratoria in de Oekraine hebben (mee-)gefinancierd waar werd geëxperimenteerd met virussen ten behoeve van biologische oorlogsvoering. Vader Joe heeft een lange politieke geschiedenis met de wapenhandel.
  Peter Schweizer wijdt hoofdstuk vijf van zijn Secret Empires (ISBN 978-0-06-256938-7)  aan de Bidens en de Oekraine.Bij de vele verhalen over de Oekraïne en de booswicht Putin, die ons overspoelen,  hoor je hierover niets.’

‘ Vandaar dat ik de tekening van het bloedbad van Ruben Oppenheimer zo treffend vind. Nu eens niet de geijkte booswichten zoals Putin en Xi in de positie van schurken, maar de deugnieten die gewoonlijk tot “de onzen” gerekend worden. De politici die geacht worden aan onze kant te staan en vooral onze belangen te behartigen. In de tekening zien we Bush, Blair, Johnson en Biden, terwijl Julian Assange monddood, gekneveld en machteloos op de weegschaal van Vrouwe Justitia ligt. Het is precies zoals de Indiase minister Jaishankar zegt: de wereldproblemen zijn óók Europa’s problemen, die dient Europa zich net zo goed aan te trekken. Parafraseer even verder: ook Westerse politici, politieke leiders, hebben bloed aan hun handen, en niet weinig ook. Oppenheimers tekening vertaalt dat uitstekend.’

 • John Mearsheimer heeft het in deze video voor de eerste keer over “the Blob,”de betonnen muur van de gevestigde macht, vooral bij het establishment van Amerikaanse Buitenlandse Zaken (video >>> naar 43:15 doorspoelen). Welke partij er ook via verkiezingen formeel aan de macht komt, de “Blob” weet iedere verandering te frustreren en houdt alles onder en voor elkaar, door een status quo.’

‘ Wat ik steeds onwaarschijnlijker ga vinden, is dat Bush in 2008 bij de Boekarest conferentie, toen hij Merkel en Sarkozy dwong de verklaring mee te ondertekenen, dat de Oekraine en Georgië lid van de NAVO zouden worden, dat Bush toen niet al zou hebben geweten, dat de Russen op de een of andere manier zouden reageren. Alles wat hij en zijn kompanen hoefden te doen was de Russen treiteren en provoceren.

Bush speech: ‘Here in Bucharest, we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for their membership in NATO and offers them a clear path forward to meet that goal. So my country’s position is clear: NATO should welcome Georgia and Ukraine into the Membership Action Plan. And NATO membership must remain open to all of Europe’s democracies that seek it, and are ready to share in the responsibilities of NATO membership.’

Bij Georgië duurde het maar enkele maanden, want al in augustus 2008 viel Putin Georgië aan. Bij de Oekraïne kostte het wat meer tijd (zo’n veertien jaar) voordat Putin er binnenviel. In de tussenperiode annexeerde hij (febr. 2014, dus zes jaar na Boekarest) de Krim. In 2018 valt Bush Irak binnen. Het is baas boven baas.‘

 • ‘ Zou Bush in 2008 al hebben gepland dat zijn familiebelangen gebaat zouden zijn bij een Russische inval van de Oekraine? Bush werd in 2009 opgevolgd door Obama (2009 -2017) en die door Trump ( 2017-2021) en dan nu Joe Biden. Met en via Biden kan Bush in de Oekraine zaken doen.  Hier is de man dronken en spreekt jij de waarheid over de Irak-inval: a brutal invasion.‘

‘ Bush was en is (net als iedere Amerikaanse president) gebaat bij permanente oorlog, maakt niet uit met wie. Die verklaring in Boekarest in 2008 moet je zien als een “diepte-investering.” Bush legde met zijn verklaring inzake de Oekraine en Georgië, bewust een tijdbom. Merkel en Sarkozy toonden geen ruggegraat en gingen met Bush mee. Rusland zou geheid ooit moeten toeslaan, want de Russen konden de Amerikaanse opmars niet tot in het eeuwige blijven tolereren. Bush zal ook in die periode tot nu zaken hebben gedaan met de Oekraine.’

 • ‘ Oké. Dit bedenken we allemaal niet wanneer we de hijgberichten over de Oekraine binnenkrijgen. De Oekraine gaat natuurlijk verliezen, maar op welke manier.
  Wat ik ook heb bedacht, is de onzin over die al dan niet gedane belofte van de NAVO om niet naar het Oosten op te schuiven. Die belofte is complete quatsch, want zelfs indien de NAVO de Russen niet heeft beloofd om niet naar het oosten op te blijven schuiven, is het logisch dat de Russen een al te dichtbij komen van de NAVO nooit kunnen accepteren. Belofte of geen belofte. Waarom zou alleen Amerika een Monroe doctrine mogen hebben? Het geneuzel over die eventuele belofte aan de Russen leidt enkel de aandacht af. Blijf met je NAVO uit de buurt van de Russische grens!’

 

 

 

 

Pronte, pietluttige, of profijtelijke priming …. ?

 

 

‘ Stel je nou eens voor dat je in het Wereldtijdschrift (het weekend magazine van de Wereldkrant) leest dat de demonstrerende boeren verwachten dat de politie buitenproportioneel geweld zal gebruiken en dat de magistratuur draconische straffen aan demonstranten zal opleggen. Dat is een verwachting, die wordt uitgesproken. Op grond van interne stukken van diverse boerenorganisaties die de krant heeft ingezien. De boeren houden er rekening mee. Het is een verwachting, geen beschuldiging. Er worden scenario’s in ontvouwd. Voor het geval dat. Dat is niet verboden, iedereen mag fantaseren.’

 • ‘ Nou, een verwachting? Ik vind zoiets tegen opruiing aanschurken. Zeker omdat het in het Wereldtijdschrijft zou staan. Dat is een serieuze MSM-krant. Als het nou in de Kosmopolitische Koerier had gestaan … ja, dat is wat anders. Zulke krantenberichten wekken verwachtingen, om het voorzichtig te zeggen. Ik vind het op z’n minst een vorm van priming. Stel dat de boeren – of enkele boeren –  zich naar de geventileerde verwachting gaan gedragen: “ontwrichtend verzet, blokkeren van de voedselketen … ” poeh, poeh, dat is nogal wat.  Het lijkt erop dat de boeren de vijanden van de burgers zouden zijn, Op z’n minst wordt die indruk gewekt, en dat vind ik griezelig.  Het Wereldtijdschrijft is trouwens in handen van een Belg, met name Willem Elsschot.’

‘ Dat is de Kosmopoliet ook. Alle (Nederlandse) kranten zijn het bezit/eigendom van twee of drie Belgen. Zoiets. Je kunt het napluizen als je wilt. Ik kan me vergissen, en dan is het een broodje aap. Elsschot is een pseudoniem van Fons de Ridder, maar dat wist je ongetwijfeld. Of de boeren zich laten inspireren door de geuite verwachtingen en zich zullen gedragen naar de geconstrueerde scenario’s? Dat zou kunnen, want de boeren lijken zelf geen echt plan en richting te hebben. Ze dolen en zwalken min of meer stuurloos rond, en dan ben je vatbaar voor ieder vorm van structuur die je wordt voorgespiegeld en aangereikt. Mensen willen een verhaal waar ze deel van uitmaken.’

 • ‘ Onze kranten in handen van enkele partijen of individuen? Kijk, dat bedoel ik nou. Alle kranten het eigendom van enkele biljardairs? Waar blijft de veelgeroemde persvrjheid?’

‘ Persvrijheid? Dat is flauwekul, net als kreten als “Democratie”, “Vrije Markt”, ”Totalitarisme,” en zo verder. De enige persvrijheid die bestaat, is die op het toilet waar men zijn gevoeg doet. Daar mag men – bij constipatie – persen zo veel men wil. Nog wel tenminste. Het zou zo maar kunnen dat de Overheid ook daar in de toekomst beperkingen aan gaat stellen. Vanwege de stikstof bijvoorbeeld.’

 • ‘ Dus Frans Laarmans en de heer Boorman, zijn pseudoniemen voor Robert van de Griend en Pieter Hotse Smit?’

‘ Dat acht ik niet uitgesloten. Volgens mij is dat niet verboden. Hebben Laarmans en Boorman/Bohrmann niet een stuk geschreven in de Kosmopoliet, over de Farmers Defence leider? Bij wijze van priming informeren ze de lezer dat de FDF-voorman nog maar kortgeleden met hersenvliesontsteking in het ziekenhuis lag. De (gemiddelde) lezer denkt dan vermoedelijk direct: aha, er is iets met de hersens van die man. Heb ik niet ooit ergens gelezen of gehoord dat hij gewelddadig kon zijn, geneigd tot gebruik van geweld, zoiets? Misschien zit er een steekje bij hem los. Dat vermoed ik, dat een gemiddelde lezer dat zou kunnen denken.
In het Kosmopoliet-artikel lees ik dingen die dat vermoeden zouden kunnen bevestigen. Als er een ambtenaar met een zak geld bij hem zou komen, om hem uit kopen, zou hij die ambtenaar niet wegsturen. Er staat: >> “Voor een goede’ prijs bent u, derde generatie Van den Oever op deze grond, dus te koop? / ‘ Ja, voor een goede prijs is iedereen te koop.’ “<<  (katern Ten Eerste, pagina 9 / za. 18.06.2022). ‘

 • ‘Tja, hersenvliestonsteking, dat klopt. Een flauwe, gemakzuchtige truc, vind ik. Wat is er dan “waar” en waarachtig aan het interview. En dan die foto van de man, Neen dat verdient wat mij betreft geen journalistieke schoonheidsprijs.’

’ Waar en correct, te verifiëren informatie, vaststaande feiten, dat is iets anders dan waarachtig. Net zoals recht, rechtvaardigheid en gerechtigheid, verschillende zaken zijn. Iedereen kan natrekken of de voorman van FDF met hersenvliesontsteking in een ziekenhuis lag. Of dat bijvoorbeeld (mede) zou kunnen zijn veroorzaakt door een verkeerd vaccin, dat zou je moeten natrekken. Indien je daar nieuwsgierig naar bent tenminste. Nou, ben je dat van plan, dan wens ik je veel succes.

Goed. Stel dat de Wereldkrant (of is het de Kosmopoliet? Maakt niet uit, beide zijn fictief) in dit bestek tevens zou hebben gemeld: “De organisatie van de boerendemonstratie bereidt zich voor op het indienen van klachten bij het Europees Hof voor de rechten van de mens, aan de hand van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Zulks vanwege verwachte schending van mensenrechten en erger, door de politie (en de magistratuur). De boeren leggen alles zo veel mogelijk op beeld vast. Naar verluidt hebben ze voor dat doel zelfs een helikopter besteld en cameramensen geregeld. Er zouden zelfs voorbedrukte aangifteformulieren zijn, die ooggetuigen ter plekke kunnen ondertekenen.” Zou dat reuring veroorzaken, denk je? We leven tenslotte in een beleveniseconomie en zo’n boerendemonstratie zal door diverse gremia, partijen of spelers, ongetwijfeld worden geframed en uitgebaat als een belevenis van jewelste. Dan gaat het niet om waarom het de boeren te doen is, waar het eigenlijk om gaat, maar om wat het publiek er aan kan beleven. Daar wordt van alles omheen opgetuigd. Tenslotte blijft er een lege huls achter. Daarin huist dan hooguit een dikke kater.’

 • ‘ Tja, een gebeurtenis, een happening, rel, een event. Je hebt het dan min of meer over commodities, die in de markt gezet kunnen worden, die verhandelbaar zijn. Tja, wanneer er mapjes met informatie van deze strekking in de trein of een andere publieke plaats zouden zijn of worden gevonden. Alles gedrukt op briefpaper van het Ministerie van L en V en ondertekend door de ministers Henk Staghouwer (CU) en Christianne van der Wal (VVD) en/of op briefpapier van de BBB en ondertekend door Caroline van der Plas, dan zou dat groot nieuws kunnen zijn, denk ik. Hoewel. Even misschien. Groot nieuws? Waarom eigenlijk? Zulke mapjes kunnen ook moedwillig te vondeling zijn gelegd en het kunnen meesterlijke vervalsingen blijken te zijn. Is dat te bewijzen en strafbaar? Kopietjes kunnen net zo goed des-informerend werken. Wie of wat kun je vandaag de dag nog geloven en vertrouwen?
  Het gaat “ze” om de boerengrond en daar trekken “ze” alles voor uit de kast. Over een tijdje zijn deze figuranten van het toneel verdwenen en zitten wij opgescheept met de projectontwikkelaars die ons onteigende boerenland zullen volplempen en dichtbebouwen. Dan kun je democratisch stemmen wat je wilt, maar je doet er niks meer aan.

  Dat vind ik raar, verontrustend raar, weet je dat, want degenen die onze boeren willen onteigenen, onze landbouw en veeteelt opdoeken en daarmee onze voedselvoorziening in gevaar brengen, die lieden bedreigen ons aller bestaanszekerheid. Niet alleen die van de boeren. Beluister Sybe Schaap nog maar eens goed.’

‘ Precies, rabauwen zijn het, maar wie leest er tegenwoordig nog Willlem Elsschot?’

“ De advocaat met een aktentas, kan meer stelen dan de man met een revolver”

 

‘ “ De advocaat met een aktentas, kan meer stelen dan de man met een revolver,”  zegt don Vito Corleone tegen een van zijn zoons.  / “The lawyer with the briefcase can steal more money than the man with the gun.”  En over de maatschappij, over politici en de overheid, zegt don Vito: “I don’t trust society to protect us, I have no intention of placing my fate in the hands of men whose only qualification is that they managed to con a block of people to vote for them.” ‘

 • ‘ Don Vito spreekt bepaald niet met meel in de mond: “ … to con a block of people …” And lo and behold ! hier zien we op de NRC site, achtereenvolgens: de peetmoeder van D66, de tekening van don Vito door Ruben Oppenheimer (NRC za. 18.06.2022) en jongelui die hard studeren om advocaat te worden.’

‘ Het is een inkoppertje, vind je niet? Humor!’

 

 

 

 

Voor grensoverschrijdend gedrag, moet je niet bij de kosmopolieten wezen

 

 

 

‘ Heb jij die lamp in de badkamer bij mw. en meneer H ***** dit weekend nog verwisseld. Ik heb ze verboden het zelf te doen, want als 78-jarigen, boven hun macht werkend, staan te wiebelen op een trapleer, dat is levensgevaarlijk. Ze hebben reservelampen in huis, maar in het verzorgingscomplex is er in het weekend niemand die zoiets kan fixen. Dat is buiten het weekend trouwens ook zo, want er moet kosten-effectief worden gewerkt. De receptie is maar een paar uur per dag bemenst, en daar zit dan meestal iemand die het Nederlands nauwelijks meester is. Het zijn vaak klusjes van een fluitje van een cent, maar de gevolgen kunnen gigantisch zijn. Afgezien van het menselijke leed.’

 • ‘ Typisch voor deze neoliberale bureaucratie. Als deze oude mensen vallen en ze belanden in het ziekenhuis, is de maatschappij het veelvoud aan zorgkosten kwijt, meer dan een huismeester (desnoods op afroep) ooit aan salaris zou kosten. Maar ja, dat is dan een ander potje. Zo werkt het. De lamp is vervangen, en er zijn nog twee van dergelijke klusjes bij mw. F *** en de fam. Y * * * *. Die doen we over een paar dagen. In het donker in de badkamer scharrelen, dat kan niet, dus dit was een urgentieklus. Ze waren met kaarsen in de weer gegaan. Moet je nagaan! Levensgevaarlijk!
  Nu naar de kosmopolieten.’

‘ Goed.
Meneer Hans Vijlbrief werkt voor het merk D66, maar het grensoverschrijdend gedrag in Groningen, bij de gaswinning, schijnt vooral door zzp’ers en interimmanagers van het merk VVD (bijvoorbeeld Henk Kamp en Eric Wiebes) te zijn begaan.’

 • ‘ O, op die manier. Logisch dat meneer Vijlbrief geen discussie wil over grensoverschrijdend gedrag van VVD’ers. D66 en VVD doen nu immers samen in een neoliberale collaboratie-coalitie, en de VVD heeft het voor het zeggen. Dus.’

‘ Maar de leden dan?’

 • ‘ Mwa, sinds wanneer heeft het voetvolk iets bij de nomenklatoera in te brengen?’

‘ “Grensoverschrijdend,” dat past toch helemaal bij de kosmopolieten van het merk D66? Die overschrijden (ze vliegen tegenwoordig vooral) voortdurend grenzen, omdat er voor hen geen grenzen bestaan. D66-gers zijn echte wereldburgers. Als je veelvuldig grenzen overvliegt – zoals ene meneer Rob Jetten – dan word je bij D66 snel en vanzelfsprekend minister.’

 • ‘ Zou de D66-meneer Jan Paternotte snel en vanzelfsprekend minister worden denk jij? Hij zit zo kinderachtig te zeuren en te zuigen over een vriendschapsspeldje dat Geert Wilders (merk PVV) van Vladimir Putin zou hebben gekregen. Je zou zeggen dat Wilders werkt aan Europese banden, en grenzenoverschrijdend gedrag met Rusland bepleit – hetgeen mij niet onprofijtelijk lijkt, gezien de situatie met de Oekraïne, en zo. Meneer Paternotte van het kosmopolitische merk D66, zou meneer Wilders juist als voorbeeldig grensoverschrijder moeten loven en prijzen.’

‘ Jôh, Rusland en de Oekraïne, dat is Grote Geopolitiek, da’s een paar maatjes te groot voor Haagse hampelmannetjes. In de Oekraïne spelen de VS (die voeren er een proxy-oorlog tegen Rusland) en China (die steunen Rusland indirect) de hoofdrol. Daar hebben Haagse Kaasstolpertjes helemaal niets en niemendal te zoeken. Meneer Rutte mag af en toe wat roepen, om te laten zien dat hij tot “de ingewijden” behoort en meetelt. Meestal wordt ‘ie afgescheept met verschaalde informatie. Ook de NATO is enkel instrumenteel in de weer. Druk, druk, druk, met veel kostbare schijnbewegingen ten bate van de beeldvorming.

Bovendien heeft meneer Wilders meneer Jetten op bovenmatig grensoverschrijdend vlieggedrag aangesproken, dus heeft Jan Paternotte van het D66-management marsorders meegekregen om waar mogelijk meneer Wilders af te katten. Dat pakt helaas voor D66 meestal averechts uit.’

 • ‘ Wat is politicus zijn toch een apart beroep, vind je niet? Misschien moet ik Max Weber er nog maar eens op naslaan.’

‘ De prollenkrant (NRC) is best wel een redelijk krant, die de censuur tamelijk succesvol omzeilt. Het systeem van kopjes-met-een-fotootje-erbij (vignetjes) werkt stimulerend op het creatieve vermogen van de lezer. Door combi’s – vaak staan de vignetjes al naast of bij elkaar – te maken, kan de lezer zijn eigen nieuws samenstellen, informatie bij elkaar sprokkelen en aan elkaar plakken. Mijn pupillen beginnen er aardigheid aan te krijgen. Ze hoeven het achterliggende artikel meestal niet eens te lezen. Of het allemaal een beetje klopt, kunnen ze verifiëren door andere bronnen te extrapoleren en combineren. Het is vooral een kwestie van over eigen context (kennis dus) beschikken. Ook die vaardigheid krijgen ze aardig in de vingers. Bovendien ervaren ze hoe prettig en handig het is om over parate kennis te beschikken. Kennis opdoen, dat is in het onderwijs jammerlijk afgeschaft.’

 

 

Premier Rutte zegt openlijk dat dat de NATO in de Oekraïne een proxy-oorlog met Rusland voert?

 

‘ De Nederlandse premier Mark Rutte zou (di. 14 juni 2022) aan de pers hebben verteld  – openlijk toegegeven – dat de NATO via de Oekraïne een proxy-oorlog met Rusland aan het uitvechten is, en dat die oorlog nog vele jaren zou kunnen duren. Gôh, die Rutte. Zou hij toch ambities hebben voor het Wereldtoneel?’

 • ‘ Dat lijkt er wel op. Hij zal toch eens uit dat Haagse torentje moeten opkrassen. Dat van die proxy-oorlog heb ik vernomen via via (ik citeer Rutte voor het gemak: “via via”) en dat lees ik nu in verschillende bulletins en kranten op internet. Dat de NATO een proxy-oorlog met Rusland voert, weten we al lang, maar nu wordt het blijkbaar tijd om dat ook officieus aan de grote klok te hangen.’

‘ In de Nederlandse pers heb ik dit geopolitieke nieuws nog niet gezien of gehoord, maar dat zal vast nog gebeuren. Rutte zou het in Den Haag hebben geopenbaard, staat hier tenminste. Zou Vladimir Putin het al weten?’

 • ‘ Of we het te horen krijgen, en wanneer? Dat hangt er (mede) van af of meneer Rutte een actieve herinnering aan dit alles heeft. Misschien is hij verkeerd verstaan of fout geciteerd, of speelt hij gewoon de roeptoeter voor “Amerika”? We zullen het merken. Vermoed ik althans.’

“Meneer Rutte beweert zo veel, en hij beweert op verschillende locaties ook vaak andere dingen, dus ik weet het niet. We zullen het wel zien. Toch?’

libertarianinstitute.org/news-roundup/dutch-pm-says-nato-using-ukraine-as-proxy-against-russia/

*

NATO Needs Greater Readiness, More Weapons -Military Alliance Chief

By Reuters | June 14, 2022,

>>  “In terms of weaponry, we stand united here that it is crucial for Russia to lose the war,” Dutch leader Rutte told reporters in The Hague. “And as we cannot have a direct confrontation between NATO troops and Russia, what we need to do is make sure that Ukraine can fight that war, that it has access to all the necessary weaponry.”  <<

*

‘ Is het niet geschift? Om kandidaat EU-lid te mogen worden en zijn, terwijl er in jouw land een proxy-oorlog wordt uitgevochten? Door EU- en NATO-landen met het buurland Rusland, dat niet wil dat je EU-/NATO lid wordt. Een oorlog die volgens ene meneer Rutte (maar ook anderen schijnen dat te willen) hééél, hééél erg lang gaat duren?’’

 • ‘ Ja, vooral vanwege de wapenindustrie, moet de proxy-oorlog lang duren. Als ze het daar in de Oekraïne al weten tenminste. Als het NepNieuws is, dan zal er ongetwijfeld een Ombudsman – ik weet niet meer welke, maar een ombudsman – opstaan om ergens aan een bel te trekken, enzovoorts.’

‘ Ach jôh, wat maakt ook uit. We worden tenslotte allemaal door het Universum bij de neus genomen, dus waar zouden we ons druk over moeten maken?’

 • ‘ Ik besef dat ik iedere week meer betaal voor mijn boodschappen. Da’s toch vreemd. Dat ik daar bij stil sta. Heb ik eigenlijk nooit gedaan. Zou dat ook door die proxy-oorlog komen? Ga jij nog stemmen eigenlijk?’

‘ Mwah, ik ga Samuel Beckett en Franz Kafka maar eens herlezen.’

 • ‘ Da’s een goed idee, want die boeken hebben we al, dus die hoeven we niet eerst te kopen. Dat scheelt toch een slok op een borrel.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmmmm … melkkoeien, mondialisering, maffiosi, mafkezen en mierenn*****s

 

 

 

‘  “Cincinnatus in de polder” is dat geen mooie titel, voor een biografie van meneer Schaap?’

 • ‘ Je zou je een minder treffende kunnen voorstellen, maar eerst even dit: “Bel vooral niet de politie” …. P * * * * * * vertelde dat ze een maand of wat geleden, in de trein drie vrouwen hoorde praten over een aanstaande moord – bij wijze van spreken. Een van de vrouwen had ongewild enkele gesprekken opgevangen (omdat haar balkon boven dat van de betreffenden ligt) tussen twee andere vrouwen over een oude moeder (?) die goed gevuld (= rijk) was, een draak van een mens, en die maar die maar niet dood wilde gaan. De erfenis lag er maar te liggen, en die konden ze goed gebruiken. Het leek alsof ze haar een handje wilden helpen met overlijden. Tenminste, dat dacht de vrouw die het in de trein vertelde, en zij vroeg zich af of ze niet iets moest ondernemen. Bijvoorbeeld de politie informeren over hetgeen ze ongewild had gehoord.’

‘En ?’

 • ‘Nou neen dus. “Ben je gek meid, je haalt je wat op de hals. Bel vooral niet de politie, want dat zorgt voor een hoop ellende, en je hebt geen enkel bewijs. Ja, wanneer die vrouw overlijdt misschien. Maar dan nog …. haal nooit vrijwillig de politie ergens bij. Dat was ooit en vroeger, maarre nu moet je liefst uit de buurt van de politie blijven – indien mogelijk.”
  Ik moest eraan denken vanwege de aanstaande demonstratie van boeren, komende week. Wat staat ze dit keer te wachten van de kant van de politie – en eventuele andere partijen die reuring en rotzooi willen? Overigens had P * * * * * * het over een thriller die ze wilde schrijven, en dit balkon-verhaal vond ze een mooie plot, dus wat feit en fictie is, weet ik niet.’

‘ Er zijn genoeg lieden die op een spektakel vlassen, vooral ten eigen bate. Een platform-moderator had het over een helikopter om de boerendemonstratie te filmen en naderhand op zijn site te bespreken. Hij wilde daar crowdfunding voor. De man verstrekt gegevens over het aanstaande “evenement” waar iedereen haar voordeel kan doen.’

 • ‘ Heb ik gezien, ja. Nooit gedacht dat deze man zo’n oliebol kan zijn. Meestal heeft ‘ie redelijke kwaliteit op zijn site en zegt ‘ie tamelijk verstandige dingen. Misschien is dit een uitglijder. Niemand is perfect.  De demonstrerende boeren zijn niet gebaat met uitgebreide logistieke info-op-voorhand. En dan die wezenloze acties van FDF er nog bij. Allemaal Van-der-Wal-in-de-sloot-stikstof. De boeren ontberen absoluut een solide en creatieve communicatie- en campagne-strateeg. Goed. Terug naar de pretentieloze professor.’

‘ Dat is Sybe Schaap zeker: pretentieloos. En intelligent en zeer landbouwdomein deskundig. Ik heb geboeid geluisterd. Twee keer. We gaan ‘m nog een keer samen bekijken.  Vooral wat Schaap onder andere over onze voedselvoorziening zegt (video >> 26:57), lijkt me zéér relevant en pertinent prangend actueel. Een verademing, na dat eindeloze onzinnige gewauwel en leeg geneuzel over stikstofdeposities van Haagse Kaasstolpers, hitsige “experts” en wezenloze deskundologen.

De man weet zo veel, en kan daar zo zinnig over denken en praten, dat hij gewoon niet in de “actieve” politiek kàn zitten. Dat houdt een beetje normaal mens geen week uit en als  zo’n normaal mens bovendien nog is begiftigd met een bovengemiddelde dosis gezond verstand, geen dag. Denk ik. Kijk maar weer eens naar enkele willekeurige video’s over het Haagse Tweede Kamer cabaret.’

 • ‘ R * * * * heeft de interviewer geloof ik maar op twee plekken uit het gesprek geknipt en daar merk je nauwelijks iets van. Deze interviewer gedraagt zich in dit gesprek redelijk en laat de geïnterviewde voldoende aan het woord. Dat kan ook bijna niet anders, want Sybe Schaap heeft heel veel in zijn mars.’

‘ Nuttig werk van R ******, dat editen van interviews, dan houd je tenminste nog beluisterenswaardige “content” over. Veel interviewers zijn werkelijk verschrikkelijke ijdeltuiten, die er vooral zitten om te laten zien horen wat zíj wel niet allemaal weten. Dat is baarlijke bagger, en dan doet R * * * * heel nuttig werk. Knippen en snoeien maar.’

 • ‘ Zo’n gesnoeide video is inderdaad comfortabeler dan handmatig moeten doorspoelen. Bij de Tweede-Kamervideo’s die we bekijken, zijn de Rutte-riedels-en-reutels er steeds vaker tussenuit geknipt. Ik kreeg nog een link door naar een artikel van Evert de Vos (“Varens overwoekeren de kleine veenbes”). Dat heb ik cursorisch gelezen. Kan geen kwaad om te vermelden, denk ik, maar het verhaal van Sybe Schaap staat centraal.’

‘ Ruben Oppenheimer heeft een prachtige tekening gemaakt, die precies in de vigerende maatschappelijk context past: de godfather Don Vito Corleone met zijn poes, weet je nog?’

 • ‘ Zeker. Oppenheimer genereert met zijn tekeningen bijna altijd context-en-content in een; daar is meestal geen onderscheid tussen te maken. De man heeft vast een lijntje met het universum, die pakt vibraties op die maar weinig cartoonisten gewaar lijken te worden.’

‘ En, Oppenheimer transformeert, vertaalt, dat naar pakkend beeld. Zie je de korenaar, op de revers? Dat is voor mij ondermeer een allusie naar Johannes 6:51, dus vezel (granen) en eiwit (vlees) en dan circulair geschakeld. Sybe Schaap vertelt erover.’

 • ‘ Het lapelspeldje verwijst tevens naar de Oekraïne (een graanschuur), natuurlijk. En zo kunnen we nog uren doorgaan.’

‘ Andre keer, oké? Zet dit maar eerst op de site. O ja, andere > andré. Op de valreep André Gide en Johannes 12,24: Si le grain ne meurt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u: ” En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.…
Is er hoop voor de Oekraïne?’

 

 

 

 

 

‘ Blitzkrieg ‘

 

*  Posting in de maak  *

 

 

The causes and consequences of the Ukraine war A lecture by John J. Mearsheimer –  16 June 2022

 

Putin dismisses ‘stupid’ Western sanctions ‘blitzkrieg’ • FRANCE 24 English

Jun 17, 2022  Russian President Vladimir Putin accused the West on Friday of colonial arrogance and trying to crush his country with “stupid” sanctions that amounted to an economic YY”blitzkrieg”.

www.nrc.nl/nieuws/2022/06/07/ruben-l-oppenheimer-a4132319

Blitzkrieg

*

‘ O ja, dit heb ik vast op de site gezet als pro memorie. De tekening van Ruben Oppenheimer is ironie ( “ … they have been seen on videos posted on social media hauling hundreds of mothballed, Soviet-era T-62 tanks out of storage to be sent to Ukraine.”). Dit is zo’n mottige-mottenballen-tank.’

 • ‘ John Mearsheimer legt maar wéér eens uit dat Putin nooit de intentie heeft gehad de hele Oekraïne te veroveren en te koloniseren, want in dat geval hadden de Russen met tien keer zo veel soldaten en tanks meteen een Blitzkrieg hebben moeten beginnen. Quod non. Oké, dus die rammelbak die naar mottenballen ruikt, dat is Blitz-ironie. Ik vat ‘m.’

‘ Juist. Klopt. Putin wilde de Krim terug en de Oostelijke band langs de Russische grens, en die heeft hij. Met dank aan de NATO en de Amerikanen, die voor de aanleiding, de trigger, zorgden. Dus.’

 

 

 

 

 

‘sine ira et studio’ ?

 

 *  posting in de maak  * 

 

‘ “Bel vooral niet de politie!” dat was de eerste titel voor deze posting. Om het associëren niet al te makkelijk te maken, hebben wij als werktitel gekozen voor Sine ira et studio.’

 • ‘ Daar zijn de meeste jongelui niet content mee, want “Bel vooral niet de politie” is volgens hen de vlag die de lading het beste dekt. De Israëli voeren hun executies zelf uit, omdat ze weten dat wanneer ze de (nationale) politie erbij halen, zo’n oorlogscrimineel er meestal zonder kleerscheuren af komt, of met een symbolische straf. Bovendien slaat de politie (athans in Nederland) bijna altijd de verkeerde mensen in elkaar. Dus nooit de politie erbij halen.
  Of oorlogsleed en/of oorlogsmisdaden verjaren, dat bepalen ze in Israël zelf wel. Net zoals Israël (meestal via de Mossad) zelf afrekent met “vijanden van Israël.”
  Het zou ook heel onverstandig zijn om je met een vest waarop in koeienletters PRESS staat in een demonstratief handgemeen tussen Palestijnen en Israëli te willen mengen. Uit naam van de persvrijheid en de vrije meningsuiting en zo. Je hebt zo een verdwaalde kogel te pakken.
  Vladimir Putin doet hetzelfde: de NATO/de VS & Cie rukten steeds verder op, en hij kon waarschuwen zoveel hij wilde, maar lou loene. Moet hij de VN inschakelen? Dan komt er heel misschien “een resolutie,” en dan? Dus regelt kameraad Putin het zelf, en natuurlijk schreeuwt de hele brave goegemeenschap dan moord en brand.’

‘ Nu ligt Hongarije dwars, en straks weer een ander alternatief, want ze doen het bij toerbeurt – Brusseltje en Washington pesten. Een leuk spelletje hoor, alleen zijn momenteel de Oekraïners helaas de dupe.’

 • ‘ Er kwam (weer) een bericht binnen dat veel Oekraïense soldaten het liefste weg willen, maar dat de hardliners (de nazi’s, natuurlijk) dat verhinderen. In de Washington Post (WASHPO) van 05 april 2022 zou (op de site) een stuk (hebben) gestaan waarin wordt beweerd dat sommige NATO-leden helemaal niet willen dat Oekraïne ophoudt met vechten. Er zouden zelfs al “deserteurs” zijn doodgeschoten door eigen (Oekraïense) troepen. In ieder geval zouden enkele bruggen zijn gebombardeerd door Oekraïense militairen, teneinde het terugtrekken van strijdmakkers te voorkomen. Dus niet vernield door Russen. Tenminste: niet allemaal.’

‘ Daarover horen we hier uiteraard geen woord. Arme Oekraïners. Willen jullie nog steeds zo graag lid van NATO worden?’

 • ‘ We zetten dit op de site en wachten op verdere berichten en suggesties.’

 

( ……………….  )  ( ………………….. )

 

Herberts Cukurs: The Assassination Of The Notorious ‘Butcher Of Riga’

Nazi hunter targets 90-year-old former labor camp guard in Denmark  –  23 jul. 2015

Trump deports last Nazi war criminal in US back to Germany – Aug 21, 2018

Annie Jacobsen, “Operation Paperclip”    March 15, 2014

Annie Jacobsen, “Surprise, Kill, Vanish –  Jun 5, 2019