Huisartsen zijn gelukkig normale mensen

 

‘Ja, althans de meeste huisartsen zijn dat. Er blijven altijd uitzonderingen, maar deze huisarts Els van Veen is zeker een normaal mens.’

–           ‘ Zet de link maar op de site, want ook deze toestand in de geneeskunde heeft te maken met de regering. Uiteindelijk is alles op het Rutte-regime te herleiden. Waar een Pieter Omtzigt het zo hartgrondig mee on-eens is.’

‘  Verschrikkelijk, nietwaar? En dan mag je pas over vier jaar weer stemmen.’

–           ‘Ja, en dan nog. Wat haalt dat stemmen nou uit?’

* * *

 

VWS gaat op de dokters stoel zitten.’ Gesprek met Els van Veen  • Jun 16, 2021

Marlies Dekkers in gesprek met huisarts Els van Veen over de invloed van corona op haar vak. “We kunnen geen contact meer met de autoriteiten krijgen.”

‘ Gedurende de coronacrisis groeide huisarts Els van Veen uit van verlegen zorgverlener tot uitgesproken activiste. Wat bracht haar tot deze transformatie? De onrechtvaardigheid van de coronamaatregelen. Het dichtgaan van praktijken voor de meeste patiënten, het weigeren van mensen met eventuele ‘symptomen,’ het sluiten van de poliklinieken; Van Veen voorzag hoe dit massabeleid voor een groot aantal enkelingen rampzalig uit zou pakken.

Maar toen zij haar zorgen begon te uiten bespeurde zij een vreemde angst bij haar collega’s: “Er werd een oorlogssituatie geschetst. Er was een vijandige sfeer naar artsen met kritiek. Die werden neergezet als gevaarlijk voor het beleid.” Na een angstige ervaring op het museumplein was voor haar de maat vol: “Het verbod op kritiek werd steeds extremer.”   ‘

* * *

De coronacrisis en de grondstroom van totalitarisme. Een gesprek met Mattias Desmet –  May 23, 2021

 

 

De gestolen brief van het CDA

 

‘ Eigenlijk is de gestolen brief de brief die Marnix van Rij liet schrijven, of zou laten schrijven, door de oud topambtenaar Richard van Zwol. Zo staat het tenminste in de Trouw van 29 mei 2021. Die brief zou ongeveer vijftien kantjes bedragen, omdat het CDA vijftien zetels in de Kamer heeft. Desnoods moest Van Zwol maar met lettergroottes en regelafstand goochelen.’

–       ‘ Dit is allemaal fictie. Toch?’

‘ Nou, dat is de vraag, want corona vervaagt de grenzen tussen fictie en feiten, werkelijkheid. Beweert een columnist in Trouw tenminste.’

–       ‘ Okay, okay, goed om te weten, maar het maakt in de praktijk niet veel uit. Toch? Het gaat tenslotte om een politieke soap rond de CDA’er Pieter Omtzigt, dus wat is dan feit en wat fictie? Ik lees in de krant dat CDA-leider Wopke Hoekstra een digitale zoom-meeting heeft gehouden, over Omtzigt, voor tenminste 350 CDA-partijleden plus enkele journalisten. Dit vind ik op zich al overduidelijk meer fictie dan feit, want wie doet nou zoiets. Dat is toch compleet maf? Weet je ook wat er in die fictieve brief zou hebben gestaan?’

‘ Ja en neen, want het is en blijft ongewis of het feit is of fictie. Zo zou er in gestaan hebben dat Hoekstra op INSEAD (Fantainebleau) in therapie zou zijn geweest bij de huis-psychotherapeut Manfred Kets de Vries, net als de CDA-suikeroom Hans van der Wind, die ook op INSEAD zou hebben gelest en geseminard, zij het niet tegelijk met Wopke, geloof ik. Of dat waar kan zijn weet ik niet, want anderen vertellen dat Kets de Vries toen al met emeritaat zou zijn. Dat klopt ook weer niet, want Roselie heeft hem daar onlangs nog zien rondlopen. Voor het verhaal kan het natuurlijk net zo goed om een kloon gaan.’

–       ‘ Nou, die Hoekstra zou best een paar strekkende meters goede, ouderwetse, psychotherapie kunnen gebruiken, met zo’n zoom-festival over een medepartijlid bedoel ik. Dat zou wat mij betreft een serieuze indicatie voor therapie zijn. Die Hans van der Wind heeft naderhand Van Dijks Boekenhuis in Kampen overgekocht, las ik ergens. Van Dijk junior, ene Lammert van Dijk, zou in militaire dienst hebben gezeten, samen met een neef of oom van Hans (in de zestiger jaren van de vorige eeuw), maar ook dat verhaal beschouw ik als zwaar apocrief. Het kan evenwel net zo goed waar zijn, natuurlijk, want corona doet de grens tussen feit en fictie immers vervagen. Die Lammert van Dijk zou in Kampen het GPV hebben heropgericht. Qua godsdienstigheid zit het dus wel in de goede richting. En dan was ook nog iets met “suiker” in verband met de Van Dijks. Dus ook suikeroom kan daar aan zijn te relateren.’

‘ Wat is Wahrheit en wat is Dichtung? Zeg dat wel, want ik hoorde een versie van verhalen die over Marnix van Rij de ronde doen, die zou uit St Eustachius zijn geknikkerd, onder andere omdat hij te weinig smeergeld wilde betalen aan de politici aldaar. Dit vind ik hoogst onwaarschijnlijk, want Van Rij doet niet aan corruptie, maar tja het schijnt in die brief te staan. De gestolen brief dus.’

–       ‘ Dat schilderij, waaronder Van Rij zich heeft laten fotograferen voor dat Trouw interview, dat schijnt een soort Dorian Gray konterfeitsel te zijn. Marnix van Rij wordt dan ook niet ouder. Althans voorlopig niet. Hij schijnt af en toe een beetje te morfen, maar dat is nauwelijks waarneembaar met het blote oog. Allemaal uit de duim gezogen, natuurlijk.

Zeg, die lange brief van Pieter Omtzigt, waarover zo veel stampij is ontstaan, door wie is die geschreven? Toch niet ook door die meneer Van Zwol?’

‘ Is dat van belang? Wie gaat er nou uitzoeken wat waar en onwaar is? Deze affaire Omtzigt zal binnenkort zijn vergeten. Dan zit de Lijst of Groep Omtzigt in de Tweede Kamer en laat het CDA zich met D66 naar de slachtbank voeren in Rutte IV. Wie zou ze missen?
Wat ik zo aardig vind aan het verhaal van Poe, dat is de dubbelzinnigheid die het verhaal doordesemt. Lees het citaat nog maar eens, waar het verhaal mee begint. De verteller en zijn vriend Dupin verwelkomen de prefect van de Parijse politie hartelijk: want het individu had zowel iets amusants als verachtelijks.’

–       ‘ Dat zelfde zou je kunnen vinden van de personages die in de Omtzigt-soap figureren. Vind ik althans.’

‘ Met het accent op verachtelijk dan – fictief-verachtelijk welteverstaan. Ach, tenslotte speelt het zich allemaal in een politieke setting af, dus ook dat kan heel goed voor dit verhaal. Fontainebleau ligt per slot van rekening ook niet zo ver van Parijs.’

 

 

 

 

Pieter Omtzigt. Bonte hond of zout der aarde?

 

‘ Heb jij die video van Floris van der Pol nog bekeken, over Pieter Omtzigt?’

–      ‘ Jazeker. Afgaande op jouw tip. Die Floris geeft een helder overzicht van Omtzigts boek.’

‘ Okay, dat was vooral waarom ik je de link toestuurde.

–      ‘ Laten we deze posting met het verhaal van Floris over Omtzigt beginnen, en daarna het stukje van Tom-Jan Meeus bij de kop pakken.’

‘ Okay, maar ik wil een van de twee interviews van Omtzigt bij Weltschmerz er ook bij doen, want die info krijgen we nooit via de MSM. Interessant, omdat het de persoon Omtzigt als het ware in een retro-projectie laat zien. We krijgen overigens steeds meer context bij en over Omtzigt en zijn geschiedenis met het CDA.
En misschien ook het laatste exposé van Arno Wellens over Europa, de EU en de banken, want ook dat krijgen we niet op deze manier via de MSM. Pieter Omtzigt zit ook erg goed in dié materie. De eurozone en de EU bedoel ik.’

–      ‘ Tom-Jan Meeus poneert de vraag wie we momenteel het meest nodig hebben Pieter Omtzigt of Hugo de Jonge. Wat vind jij?’

‘ Dat lijkt me evident. Omtzigt kunnen we natuurlijk beter gebruiken dan De Jonge, vooral als het om inhoud gaat. Alleen al vanwege ’s-mans grondige kennis van zaken op zo’n breed terrein. Die heeft De Jonge niet, die draagt bloemetjes schoenen, maar daar wordt het Covid19-virus natuurlijk niet mee verjaagd. Omtzigt heeft zijn ideeën in een boek neergelegd, terwijl mij van De Jonge geen substantieële publicatie bekend is.’

–      ‘ Hugo de Jonge is een gehoorzame hond van Rutte, en Rutte is nou net de persoon die we niet op die plek zouden willen hebben. Helaas is er geen alternatief voor Rutte in die functie, vandaar. Wat Meeus als succes van Omtzigt prijst – de hoge vaccinatiegraad van de bevolking – vind ik kwestieus. Wat als straks blijkt dat er bijwerkingen zijn die we liever niet hebben? Hoeveel nep-vaccins zouden er gespoten worden? Wie controleert dat? Er zijn miljarden mee gemoeid en we hebben een notoire leugenaar als premier. Dus, ik bedoel maar. Het hele vaccinatie-circus rond het duo Van Dissel/Rutte bekijk ik met argusogen, en niet alleen ik. Neen, De Jonge is bepaald niet mijn voorkeur (nothing personal, mind you! die man moet ook een baan hebben), terwijl ik Omtzigt allerminst als een heilige beschouw.’

‘ Hugo de Jonge is inderdaad totaal gehoorzaam aan Rutte. Dat viel me weer op bij die interruptie van Caroline van der Plas, toen Rutte het had over triple B. Kijk maar: De Jonge papegaait Rutte na met triple B en kijkt nog eens naar Rutte voor een bevestiging.’

–      ‘ Wij, als burgers, zouden er wel bij varen indien Pieter Omtzigt als zelfstandige politicus in de Kamer plaatsneemt, omdat we zijn expertise en kennis (en contacten buiten Den Haag) zo nodig hebben. Als lid van het CDA kan hij die nooit ten volle spuien en delen, omdat hij steeds op z’n staart zal worden getrapt. Hetzij omdat hetgeen hij weet en overziet te brisant gevonden wordt door “anderen,”  hetzij uit pure kleinzielige kinnesinne, want overal waar een licht opgaat, vallen onvermijdelijk schaduwen.
In Oppenheimers cartoon van 12 juni 2021, zie ik Omtzigt getekend als de bonte hond, met een De Jonge-bloemetjes-schoen in de bek, terwijl hij in mijn interpretatie door Hoekstra, met daarachter dan weer Rutte, op de staart wordt getrapt. De nomenklatoera dus.’

‘  Omtzigt zou om te beginnen – denk ik – een goed team kunnen vormen met Caroline van der Plas. Stabiel en betrouwbaar, zonder fratsen. Qua mentaliteit en instelling zitten ze nagenoeg op een lijn. Van der Plas was ooit ook lid van het CDA. Ze is er alleen iets eerder uitgestapt dan Omtzigt. Omtzigt heeft een enorme buitenlandervaring, plus een brede kennis van de staatsrechtellijke ins-and-outs en een lange Kaasstolp-ervaring, terwijl Van der Plas locaal goed ingeburgerd is, een prettig-populistische presentatie kan weggeven, en zeker niet bangelijk of timide is uitgevallen. Neen, dat zou een best spannend duo kunnen worden. Wat pittig zout en sambal in die preutse politieke prak waarop we al jaren worden vergast.  De eerste tijd zouden ze eigenlijk weinig anders hoeven doen dan louter als contrast-met-de-rest fungeren. Meer is wat mij betreft niet nodig: degelijkheid en inhoud tegenover de franje van de poppenkasterij.

Cartoon  van Ruben L. Oppenheimer tekent elke dinsdag in NRC naar aanleiding van de actualiteit /  dinsdag 15 juni 2021

 

Omtzigt moet zijn licht zeker niet onder de korenmaat houden ( Mattheüs 5: 13, 15-16 – Statenvertaling: “ Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden?
En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn.
Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”), maar hij zou wel goed advies kunnen gebruiken inzake zijn presentatie, met een bijna-vies-woord: de pr. Op dat vlak is de man een tabula rasa, geheel blanco, en dat kan afbreuk doen aan hetgeen hij heeft te vertellen.

Voor de goede orde: dat stukje van Meeus is natuurlijk een truc. Hij kiest voor Hugo de Jonge boven Omtzigt op grond van eigenschappen en kenmerken die De Jonge tot een gehoorzame meeloper bestempelen. Lees het citaat van Mencken. De Jonge is door de partij gedomesticeerd, terwijl Omtzigt zich daartegen verzet en zijn eigen koers als volksvertegenwoordiger blijft varen. Zo kan Meeus het natuurlijk onmogelijk schrijven, want dan komt er een telefoontje uit Brussel.’

–      ‘ Goed om het even expliciet te maken, want anders denken de jongelui dat het serieus is bedoeld van Meeus. Met de cartoons van Ruben Oppenheimer zal de hoofdredactie vaak al moeite genoeg hebben.

Het verhaal van Arno Wellens over de duistere kanten van de EU stemt een mens ook niet bepaald vrolijk. We worden overal ingerommeld, zonder dat we weten of we wel daarvoor hebben gestemd en onze toestemming gegeven. Laat Pieter Omtzigt dus maar snel als zelfstandig expert aan de slag gaan daar onder die Haagse Kaasstolp.’

 

 

Arno Wellens – financieel Journalist

 

 

 

Redt Pieter Omtzigt door zijn uittreden het CDA van de directe ondergang?

 

‘ Doordat Pieter Omtzigt zijn partijlidmaatschap van het CDA heeft opzegd, zal het CDA vermoedelijk niet in een komende coalitie met Rutte kunnen stappen. Omdat Rutte en zijn collaborateurs een “stabiele” CDA wensen, die zij kunnen koeioneren. Die non-collaboratie zou het CDA voor een directe ondergang kunnen behoeden. Zodoende bewijst Omtzigt de partij die hem zo na aan het hart is gebakken – althans het christendemocratisch gedachtengoed waar de club ooit voor stond – misschien toch nog een dienst’

     ‘ Mwah, Omtzigt bewerkt uitstel van executie denk ik, meer niet. Op den duur – en dat hoeft niet eens heel erg lang te duren – zal de partij toch verpieteren, atrofiëren. Zoals met de PvdA is gebeurd en met D66 gebeuren zal, en in feite al is gebeurd. D66 is een reusje op lemen voetjes. De miljoen euro subsidie die ze kregen voor de verkiezingen heeft voor een electoraal strovuur gezorgd. D66 gaat er desniettemin aan. Daar ben ik van overtuigd, want iedereen die met Rutte in zee gaat, die kiest voor haar ondergang, dat wil zeggen voor de sloop en ondergang, van haar of zijn politieke club. D66 is inmiddels 90% façade, maar: you cannot fool all the people all the time.
Het CDA-management dat Omtzigt heeft weggewerkt en hunkert naar regeren met Rutte, dat zit er nog steeds. Van sommigen heeft Omtzigt zelfs het naïeve idee (gehad) dat zij aan zijn kant stonden en staan. Neen, die man is absoluut niet geknipt voor politicus in dit tijdsgewricht en zeker niet in een politieke arena waar iemand als Rutte de scepter zwaait.’

‘ Opmerkelijk dat de royale gift aan D66 systematisch doodgezwegen wordt, terwijl de hint van Omtzigt over gedoneerd geld aan het CDA, hoog wordt opgespeeld.
Met bijna alles wat je zegt, ben ik het roerend eens, en iedereen die hardop durft zeggen zoals –  oud-VVD’er Arend-Jan Boekestijn deed – dat Rutte geen ideeën heeft, die wordt uit de VVD geflikkerd. Dus Martin Sommer mag wel oppassen met zijn opmerkingen in die richting en trant!’

      ‘ Kun je nagaan, terwijl meneer Sommer geeneens lid van de VVD is.’

‘ Dat zegt niets, wat die Rutte is een sinister politicus met tentakels als een octopus, die nog geen evenknie heeft gevonden in de arena daar onder die Haagse Kaasstolp. Hij heeft daar van doen met politieke wappies – misschien op Caroline van der Plas van BBB na, die laat zich niet intimideren, maar zij is nieuw in de slangenkuil en vooralsnog is ze in haar eentje. De rest reageert hooguit op wat Rutte doet en zelfs dat doen ze zeer halfhartig en ineffectief. Men blaft hoofdzakelijk für die Bühne. Dat veroorzaakt 90% van het electorale succes voor de VVD: geen overtuigend alternatief voor Rutte. Vooral naargeestig geklungel bij wat ooit “links” heette.’

     ‘ We zullen er wat kwaliteit van de staatsrechtelijkheid zeker niet op vooruitgaan met Omtzigt uit de weg geruimd. Omtzigts grootste ongerustheid geldt immers juist de kwaliteit van de Nederlandse rechtsstaat. Solide instituties, bemensd door toegewijde personen met de juiste mentaliteit, dat vormt de basis van een goed functionerende democratische rechtsstaat.
Rutte en kompanen laten zich daar weinig tot niets aan gelegen liggen, en rauzen er overheen waar en wanneer ze maar de kans krijgen. Dat moet ons allemaal op den duur zuur opbreken. Kijk en luister naar Tjerk de Haan over het acteren Hugo de Jonge en Tamara van Ark inzake de Corona-aanpak en lees Wim Voermans, en huivert.

Waarom haal je Kierkegaard erbij?’

‘ Die heeft voor dominee doorgeleerd en vanwege zijn onderscheid in A- en B-christendom, -christenen, -christelijkeid. Dat lijkt me echt iets voor politieke partijen met een “C” in de merknaam, inclusief de SGP van Kees Staaij. Het voert te ver om dat van Kierkegaard hier uitvoerig uit de doeken te doen, maar we komen er nog op terug, want deze soap is vast nog niet over.
Overigens sorry voor dat ‘sinister’ voor Rutte als politicus, dat kan verwarring veroorzaken, maar ik bedoel dus: eng, en niet links wat sinister oorspronkelijk betekent; dexter versus sinister.’

     ‘ Eng is de snuiter zeker. Erg eng, vind ik zelfs. Evenals als de leden van zijn goon squads. Curieus, die Kierkegaard. Hij goochelt net als Pessoa met pseudoniemen/heteroniemen. Waarom zou iemand dat toch doen?’

‘ Pessoa spant hierin echt de kroon, maar Kierkegaard kan er ook wat van. Ik weet het niet, maar misschien komen we daar nog achter?’

      ‘ Weet je dat Shakespeare ook een elusieve identiteit schijnt te hebben? We weten nog steeds niet precies wie sommige toneelstukken en sonnetten geschreven heeft, al staan ze op naam van de bard.’

‘ Goed dat je dit zegt, want ik was bijna vergeten dat we het boek van Bas Belleman met de jongelui gaan lezen. We hebben de sonnetten in vertaling van Peter Verstegen (1993, ISBN 90 282 0837 2) op de plank staan, maar ik heb lovende verhalen over Bellemans vertaling gehoord. Dus. En literatuur is natuurlijk altijd vet feest en veel fun! Shakespeare zeker!’

     ‘ Shakespeare is in dit kader zeer toepasselijk. Die heeft het bijvoorbeeld over scurvy politicians in King Henry IV (dus het vierde kabinet Rutte) en Twelfth Night – geloof ik, vanuit mijn herinnering. Politicks werd in de Elizabethaanse tijd bijna altijd meteen in verband gebracht met Nicky uit Florence, de schrijver van De Vorst.’

‘ Ja ja, Old Nick, natuurlijk. Jij bent tamelijk bard-vast, dus je zult het je ongetwijfeld juist herinneren. We zoeken het zo dadelijk even na. Eventueel via de uitjes (Onions Glossary).’

      ‘ Ik vind de column van Hans Goslinga ook grotendeels okay, en de link naar Bart Zuidervaart zetten we er ook maar bij.’

 

 

 

Marc Chavannes in de Correspondent  20 januari 2020

‘Bijna vier op de tien Nederlanders hebben recht op een gesubsidieerde advocaat of mediator als zij juridische problemen hebben. Dat kost de overheid 400 miljoen euro per jaar. En dat is een probleem, vindt de regering.

Het bedrag is volgens [VVD-]minister [Sander] Dekker (Rechtsbescherming) de laatste 17 jaar met 42 procent gestegen. Dat herhaalt hij niet meer sinds hoogleraar advocatuur Diana de Wolff het percentage demagogisch noemde, want de vraag naar gesubsidieerde rechtsbijstand is ook weer gedaald met 13 procent.’

Caroline van der Plas vraagt Grapperhaus (CDA) naar kosten ophalen Syriëgangers – Vragenuur Tweede Kamer    • June 13, 2021

 

 

 

 

Politiek en paardenraces. Het CDA moet kiezen tussen Omtzigt of Rutte

 

‘ De strijd, competitie, tussen Pieter Omtzigt (CDA-Kamerlid) en Mark Rutte (VVD-premier) is volgens de redenering van Greg Marx het beste te vergelijken met een paardenrace. De vraag wie de race gaat winnen (d.w.z. aan wie de CDA-managers de voorkeur geven), is volgens Marx voor de kiezers het makkelijkste frame; zij hebben immers geen inzicht in hetgeen er onder de radar en achter schermen speelt. Hier, in de opmaat naar de formatie van een kabinet Rutte IV, gaat het wat het CDA aangaat, tussen Omtzigt en Rutte. Kiest het CDA-partijmanagement voor Omtzigt, dan blijft het CDA bijna zeker buiten de komende coalitie van VVD en D66. Kiezen de CDA-bobo’s voor Hoekstra, dan zal het CDA nog meer een neoliberale koers gaan varen dan het nu al doet; het CDA kiest dan voor Rutte en zijn doctrine. Zeker wanneer het CDA-management besluit om mee te regeren, te collaboreren, met Rutte c.s..’

–           ‘ Hoewel Rutte meestentijds achter de schermen blijft, trekt hij volgens ons aan de touwtjes. Onze lezing van wat er zich momenteel afspeelt, is samen te vatten als de vraag of het Rutte lukt om het CDA tot collaboratie in een kabinet Rutte IV te pressen, te manipuleren (misschien is zelfs – moreel – chanteren aan de orde, maar dat vinden we nog iets te zwaar aangezet) in dezelfde vorm als het het hem met D66 is gelukt. Rutte heeft D66 met name in de personen van Kajsa Ollongren en Sigrid Kaag aan zijn zegekar gebonden. De CDA’er Hugo de Jonge is ook al van Rutte. Kan Rutte met Wopke Hoekstra hetzelfde kunstje uithalen?’

‘ Ja, ja, die zegekar. Zal het Rutte lukken om ze bij het CDA het paard achter de wagen te laten spannen? Om vervolgens ijskoud te zeggen dat dat paard de haver niet krijgt? Pieter Omtzigt heeft door zijn geslaagde inspanningen de jarenlange regeringsfraude bij de Toeslagensoap aan de kaak te stellen, de maatschappij natuurlijk een dienst bewezen, maar het establishment dat zich door Omtzigt in z’n hemd gezet voelt, heeft niets met de maatschappij op of te maken. En dus kan Pieter Omtzigt fluiten naar zijn portie haver.

De recente soap rond Sywert van Lienden en zijn mondkapjesdeal wijst in de richting van een CDA (partij-establishment) dat sterk neigt naar de smaak van Rutte, met zelfzucht en leugenachtige onbetrouwbaarheid als voornaamste ingrediënten. De voorkeur van de CDA-partijmanagers gaat uit naar Rutte boven Omtzigt. Dit bleek al uit hun keuze voor Hugo de Jonge boven Omtzigt. Toen De Jonge door de mand viel, kwam niet Omtzigt, maar Hoekstra in beeld. Pieter Omtzigt laat zich diametraal tegenover deze voorkeuren van het CDA-partij-management positioneren. Dat vinden de CDA-managers helemaal niet leuk.
Omtzigt werd door degenen die het bij CDA voor het zeggen hebben (zoals de leden van verkiezingscommissie – die Van Lienden in hun club haalden) hardnekkig op onverkiesbare plekken geplakt. Uit de voorkeurstemmen die Omtzigt keer op keer wist te behalen, moge blijken dat de kiezer/ het doorsnee CDA-lid, een andere voorkeur is toegedaan – en hoogstwaarschijnlijk ook andere belangen heeft, dan de CDA-partijnomenklatoera.

Bij ons betoog gaan we uit van de stukken van Lamyae Aharouay & Guus Valk en Thomas Borst (het geheugen van meneer Uijlenbroek! doet overigens sterk aan Ruttes geheugen denken). De genoemde teksten verschaffen een bruikbare momentopame. We nemen vanzelfsprekend aan dat ze een “correcte” weergave van de besproken gebeurtenissen geven.’

–           ‘ Pieter Omtzigt wordt door de journailleurs toch neergezet als een verongelijkte klagelijke man, die zich persoonlijk te kort gedaan voelt, een heiliger-dan-heilig-boontje. Hij “frustreert de formatie,” alsof een kabinet van VVD, D66 en CDA een must zou zijn. Alsof een minderheidskabinet niet net zo goed in de rede ligt. Bij een minderheidskabinet zouden we pas echt van Tegenmacht kunnen spreken.
Gedupeerden in Groningen en gedupeerden door de overheidsfraude middels de Toeslagen, zijn voor de persmuskieten blijkbaar veel minder interessant, terwijl die drama’s toch sensationele indicatoren zijn voor de twijfelachtige kwaliteit van onze politici en hun politiek. Van die kwaliteit moeten we het uiteindelijk allemáál hebben.’

‘ Bij de donaties aan het CDA moet je ook denken aan het miljoen dat D66 van een tech-miljardair kreeg gesponsord. Politieke invloed kan worden gekocht. Het vigerende normen en waardenpatroon van en bij politici (en ook bij de ambtenaren) is aan kruien. Premier Rutte fungeert bij dit alles niet bepaald als een lichtend voorbeeld of inspirerend rolmodel.’

–           ‘ Wat door deze affaire nog eens wordt onderschreven is de macht van de particratie. De lieden die het in politieke partijen voor het zeggen hebben, zijn niet zelden anders geöriënteerd, anders afgesteld (getuned), zowel qua ideologische signatuur als qua direct-materiële belangen. De indruk wordt steeds sterker gewekt dat zulke personen het politieke speelveld in toenemende mate ontdekken en gebruiken voor de verwezenlijking van hun eigen ambities en najagen van eigen-gewin. De mondkapjes soap is een recent voorbeeld van het laatste. Het CDA fungeerde als een vehikel voor Van Lienden, het voorzag in een verdienmodel en misschien speelden er nog andere overwegingen en belangen een rol.’

‘Dat laatste is inherent aan de mentaliteit die we omschrijven met neoliberalisme. In ieder geval loopt het CDA als politiek merk door al dit gedoe onvermijdelijke averij op. Je kunt je in gemoede afvragen wie hierbij het meeste garen zouden spinnen. In ieder geval niet de Nederlandse bevolking.’

 

 

Joep Bertrams  –  cartoons

 

 

 

 

 

 

 

Onwettige corona-aanpak en illegale maatregelen?

 

 

‘ Het draait volgens medisch socioloog Tjerk de Haan om het feit dat Hugo de Jonge (CDA; Volksgezondheid, niet Medische Zorg) min of meer als woordvoerder van de verantwoordelijke minister voor Medische Zorg optreedt, te weten Tamara van Ark (VVD). De Jonge handelt onwettig, zegt De Haan, en zijn beleid is dat ook. Dat maakt de overheid schadeplichtig. Dat is niet niks, want het gaat om grote onderwerpen als  Volksgezondheid en Medische Zorg. Bovendien zijn hier astronomische bedragen mee gemoeid.’

–           ‘ De Jonge is volgens Tjerk de Haan niet bevoegd en ook nog eens niet bekwaam. Logisch dat Rutte zo’n persoon op die plek zet en het is meegenomen dat De Jonge van het CDA is en Tamara van Ark voor de VVD werkt. De vaagheid in de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen De Jonge en van Ark zal niet toevallig zijn, vermoed ik. Men moet vooral niet precies weten wie voor wat verantwoordelijk gehouden kan worden. Waarom lezen we dit soort informatie niet in de MainStreamMedia (MSM)?

‘ Dit alles vind ik inderdaad zeer verdacht en uiterst zorgwekkend. Bedenk ook: De Jonge en van Ark zijn nog steeds demissionair. Dat Bruno Bruins (VVD) in elkaar zakte, vind ik ook niet vreemd want ik kan me nu voorstellen dat hij toen hij doorkreeg hoe het spel wordt gespeeld, de kennis van wat er allemaal gebeurt niet aan kon en die verantwoordelijkheid niet op zich wilde nemen.
Voor Bas van ’t Wout (VVD) geldt wat mij betreft van hetzelfde laken een pak – die bezwijkt onder de wetenschap van de ellende van de gedupeerde Groningers en hij wordt vervangen door een gepokt en gemazeld lid van Ruttes goon squad: Stef Blok. Die heeft weinig scrupules en voert de bevelen van het VVD-oppercommando blindelings uit. Net als partijgenoot Henk Kamp.
Tjerk de Haan zuigt zijn verhaal niet uit zijn duim. Bekijk zijn gesprek met Tom Zwitser; daarvan kun je alle beweringen verifiëren. Worden we weer eens met open ogen bedot? Ach, daar zijn we intussen aan gewend.’

–           ‘ Dat kan de meest mensen ook niets schelen. Men staat te dringen voor een vaccin (waarvan men niet eens weet wat het is en wat de gevolgen/bijwerkingen op termijn zijn) en een vaccinatie-paspoort. Met zo’n paspoort kun je weer vliegreizen maken naar Verwegghistans, onder andere om daar nieuwe ziekten op te doen en in Nederland te importeren. De farmaceutische multinationals en de biomedische industrie varen er wel bij. Het is de “optimale zelfregulering” waar Peter Sloterdijk het over heeft.’

‘ Saillant vind ik tevens dat de huisartsen buiten spel zijn gezet. Dat is nou precies zo’n beroepsgroep met nog een eigen ethiek, die in het medisch geheim nog steeds wordt hooggehouden en bewaard blijft. Dat moet managers als Rutte een doorn in het oog zijn. Ik vermoed dat hij Edith Schippers dolgraag opnieuw op de huisartsen zou loslaten.’

–           ‘ Wat me ook zorgen baart, is dat Tjerk de Haan de rol van de Nederlandse rechters in verband met de schadeplichtigheid, van vraagtekens voorziet. Alles hangt met alles samen.

Vandaag zou de Kamercommissie-vergadering VWS gehouden zijn: “ 9 juni 2021 / 10:15 – 11:30 uur / Locatie: Troelstrazaal / Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport.” Ik kan er niets over terugvinden op internet, maar misschien dat we er via via toch videobeelden van te zien kunnen krijgen.’

‘ Toch goed dat er zulke informatiebronnen als Café Weltschmerz, de Blauwe Tijger en De nieuwe wereld in de lucht zijn, want we worden door onze MSM wel erg eenzijdig – en over bepaalde thema’s mondjesmaat – geïnformeerd.’

 

 

Hoe je op onwettige basis een papieren epidemie creëert. Manipulatie in meldplicht covid-19 door het RIVM   /   Posted on 6 juni 2021 by Redactie
Door: Tjerk de Haan, medisch socioloog &  Martin Mourik, IT-consultant

“ Na het wegvallen van Bruno Bruins [VVD] heeft Hugo de Jonge [CDA] het corona-dossier feitelijk gekaapt van de nadien in functie getreden ministers voor Medische Zorg en sport, Martin van Rijn [PvdA] en Tamara van Ark [VVD].
Alle maatregelen die hij heeft uitgevaardigd ter bestrijding van het coronavirus, waaronder de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 die hoofdstuk Va toevoegt aan de Wpg, zijn nietig (met alle daaruit voortvloeiende schadeplichtigheid jegens getroffenen), aangezien hij daartoe simpelweg nooit bevoegd is geweest.”

 

De coronacrisis en de grondstroom van totalitarisme. Een gesprek met Mattias Desmet • May 23, 2021

 

 

 

de Uitzonderingstoestand

 

 

‘ Onlangs zag ik op een video hoe premier Rutte de vraag van parlementariër Lilianne Ploumen over de besteding van 5 miljard belastinggeld wegbonjourde, onder verwijzing naar de uitzonderingstoestand waarin we ons vanwege de Covid-19-pandemie bevinden. Een uitzonderingstoestand die door Rutte en enkele deskundologen, expert-technocraten zoals Jaap van Dissel en Ab Osterhaus is afgekondigd.’

–           ‘ Tja, en Ploumen droop af, met de smoezen van Rutte dat er onderzoek naar zou worden gedaan, er naar zou worden gekeken en verantwoording zou worden afgelegd. Een tamelijk gênante vertoning, vond ik. Rutte weet natuurlijk donders goed dat hem niets kan gebeuren. Ik vind het beklemmend om dit voorbeeld van laatdunkend autoritair gedrag door een demissionaire premier te zien, en ik vrees dat we dit soort gedrag vaker zullen zien, zeker als “ze” de smaak eenmaal  goed te pakken hebben.’

‘ We weten intussen wat we met Rutte voor vlees in de kuip hebben: de man liegt elk tweede woord dat hij uitbrengt. Je haalt er intussen weliswaar je schouders over op, maar echt wennen doet het toch niet; ons zelfbeeld wordt er evenmin beter van.

Iemand merkte onlangs op dat de soap rond Sywert van Lienden en zijn mondkapjes alleen nog van enig belang was vanuit het aspect hoe een politieke partij (i.c. het CDA) middels deze bizarre deal beschadigd wordt en onder druk gezet kan worden – om Omtzigt (een CDA’er) die het falen van dit Ruttekabinet aan de kaak stelde, via via (ik citeer Ruttes brutale smoes, met zijn via via om half acht ’s ochtends) alsnog te sensibiliseren. Hetgeen er in moet resulteren dat het CDA zich niet alleen verbindt tot meeregeren met Rutte, maar zich daardoor tevens  verplicht tot collaboratie met het beleid van het toekomstige kabinet. Onder het mom van de kreet dat het Land moet worden geregeerd.’

–           ‘ Precies, want meneer Van Lienden als ladenlichter is niet bijster interessant. Hugo de Jonge van het CDA veroorzaakt afbreuk aan het merk CDA. Dat komt bij en bovenop het gelazer rond Omtzigt. Rutte kan het CDA als het ware steeds goedkoper krijgen, omdat de club zichzelf met iedere ronde gesteggel, afwaardeert. De CDA-bobo’s devalueren de club eigenhandig, het CDA verlaagt zichzelf.
Dat overkomt iedereen die zich met Rutte inlaat. Men kan op haar vingers natellen wat het moet betekenen om met of onder een Rutte te werken. Alle partijen die mee gaan doen met Rutte in Rutte IV zullen zich compromitteren. Dat is ook precies de bedoeling: zo veel mogelijk medeplichtigen maken. Welke marketingteksten en propaganda-smoezen ze ook zullen bedenken en gebruiken.’

‘ Dat laatste zal uiteraard eerst een lawine van gemeenplaatsen opleveren, zoals het obligate geblaat dat “regeren nu eenmaal vuile-handen-maken met zich brengt,” maar dat geldt onder deze omstandigheden bij voorbaat al niet. Al was het alleen omdat iedereen die nu nog gáát regeren met of onder Rutte, al van tevoren vuile handen hééft.

Over de kwaliteit van het huidige CDA-kaderpersoneel hoeft men zich geen illusies te maken. Vier jaar collaboratie met Rutte heeft zijn onmiskenbare werking gehad. Krankjorum toch, dat meneer Van Lienden nota bene aan het CDA-partijprogramma zou hebben meegeschreven! Dat zou ik maar niet van de daken schreeuwen als CDA-bobo zijnde. In mijn perceptie leverde Van Lienden het CDA een streek van onvervalste Rutte-snit; hij loog zeer winstgevend de boel aan elkaar. Dus lus-u-nog-peultjes-mevrouw-Janse?!

Het boeiende (ja, sorry, we blijven het abstracte en de theorieën mooi vinden!) is dat Rutte als demissionaire premier, onze grondrechten opschort. Laat dat eens even goed tot je doordringen. Is dat niet dubbelop bizar?! Het is al een aporie dat een “soeverein” de grondwet kan opschorten om de democratie en de grondrechten te redden, maar in dit geval is het dubbelop bizar, omdat de soeverein (i.c. een premier) zelf in een uitzonderingssituatie verkeert. Hij is namelijk demissionair, en wel omdát hij de democratie aan zijn laars lapte. Dat deed hij net een keer te veel, en te brutaal.’

–           ‘ Toch vreemd dat in Nederland blijkbaar niemand vanuit deze optiek naar de zaak kijkt. Men blijft zich maar laten afleiden door de rel-aspecten van gebeurtenissen. Die worden breed uitgemeten. Bijvoorbeeld al die die aandacht die zo’n Van Lienden nu weer krijgt, dat leidt af van waar om gaat: waartoe is deze premier verder nog in staat, onder de dekmantel van uitzonderingstoestand vanwege een pandemie? ‘

‘ Ook het koste wat kost willen “sensibiliseren” van politici die onwillig zijn tot collaboratie, kun je onder uitzonderlijk politiek gedrag subsumeren, waardoor de pleger van dat gedrag verontschuldigd wordt – gedisculpeerd, vanwege de noodtoestand.’

–           ‘ Onder “normale” omstandigheden zou zulk gedrag als politiek-morele chantage worden bestempeld, en als onoorbaar en onacceptabel. Dat is denk ik waar, ja. Het stemt me niet echt opgewekt te weten dat zo’n persoon als premier acteert.’

‘ De volksvertegenwoordigers hebben daar volop aan meegewerkt, door de man hiermee weg te laten komen. Geef zo’n personage een vinger en voor je het weet pakt hij je beide handen af en ook nog eens je voeten met tien tenen. Alles onder verwijzing naar de noodtoestand. Het vervangen van Rutte door bijvoorbeeld een Omtzigt, wordt als on-mogelijk gezien, vanwege “de Democratie.” We laten liever de democratie om zeep helpen. We trekken helemaal geen lessen uit het verleden, hoe vaak die mantra ook herhaald wordt. Niet in laatste instantie door Rutte, bij wie die woorden voor in de mond bestorven liggen. Die arme Lilianne Ploumen sloeg hij er compleet mee dood. Tijdens het kijken naar dat stukje treurig toneel, bekroop mij bijna een plaatsvervangende schaamte ’

–           ‘ In ieder geval gaan we de ideeën van Agamben hierover – en met name over de liminale situatie (het niemandsland, limbo) van de uitzonderingstoestand – grondig uitpluizen, want je hebt gelijk: theorie blijft boeien.’

‘ Het zou alleen mooi zijn wanneer die mooie theorieën in een nog mooiere praxis werden omgezet, zodat we er allemaal van kunnen profiteren.’

–           Zeg, kunnen we er voor de jongelui niet wat Carl Schmitt, Michel Foucault en niet te vergeten Peter Sloterdijk bij doen. Als dressing bij het paard aan de oever – horse d’oeuvre achteraf.’

‘Dat vind ik geen slecht idee, dan hebben ze tenminste aan die namen gesnuffeld. We moeten er alleen voor waken ze niet te overvoeren of te intimideren. Walter Benjamin dan? “Wenn es die Phantasie ist, die der Erinnerung die Korrespondenzen darbringt, so ist es das Denken, das ihr die Allegorien widmet. Die Erinnerung führt beide zu einander. ” Dit is uit Zentralpark, in Illuminationen. Ik sloeg er op aan vanwege de herinnering. Snap je wel? Actieve en passieve herinneringen.’

–          ‘ Bien sûr:  “Avec mes souvenirs / J’ai allumé le feu / Mes chagrins, mes plaisirs / Je n’ai plus besoin d’eux ! ” Joh, over een paar jaar zijn we die hele Mark Rutte compleet vergeten. Als het een beetje meezit misschien zelfs eerder.’

 

 

Actuele denkers: Giorgio Agamben | Filosofen René ten Bos en Ype de Boer, lezingen  •  Jul 15, 2016

Interview with Giorgio Agamben, August 2020 • Oct 12, 2020

 

Ellen van Gaalen, Algemeen Dagblad  07-06-21, 07:00 Laatste update: 07:45

‘ Microbiologen slaan alarm: Antibiotica halen niets uit bij honderden meereizende darmbacteriën

Vakantiegangers nemen veel resistente darmbacteriën mee naar huis die niet reageren op antibiotica. Vooral bij reizigers naar Azië zijn die in het lichaam te vinden. ,,Als zo’n bacterie een infectie veroorzaakt, is die moeilijker te behandelen.’’
………………….  ………………………… ……………………..  …………………………………
Overigens raakt het merendeel van de vakantiegangers de resistente darmbacteriën na enkele weken vanzelf kwijt. Slechts bij een deel zijn ze na een jaar nog steeds in het lichaam aanwezig. Het grootste risico op gezondheidsproblemen ontstaat als de reizigers kort na terugkeer een infectie oplopen. ‘

 

 

 

 

 

Sywert for president!

 

 

‘ Wat de affaire Sywert glashelder laat zien is dat er in in de politiek veel geld valt te verdienen en dat politieke partijen zich uitstekend laten gebruiken als vehikel voor lieden met (financiële) ambities.’

–           ‘ Precies. Dus afgeven op meneer Van Lienden is nogal obligaat, want hij heeft gedaan bij vol daglicht wat zoveel anderen al langere tijd deden en doen, alleen doen die het minder in het oog lopend, besmuikter. Deze rel kunnen we zien als de flinke opmaat naar een politieke carrière van deze onvervalste entrepreneur.’

‘ Nou, besmuikter? Ik denk even aan de crematoriumkoning Harry Huppeldpup, van de VVD, Keizer heette de man. Henny Keizer. Die heeft er meer werk aan gehad dan deze Van Lienden. Al was het maar omdat hij voortdurend een andere pet opzette. En wat te denken van het VVD-familiebedrijf Loek Hermans, met twee zusjes (Caroliene en  Sophie) die een baan hebben in de politiek, grotendeels onder de Haagse Kaasstolp? ’

–           ‘ Wat ik interessant vind dat ik steeds vaker hoor beweren dat die Van Lienden “hulp van binnenuit” moet hebben gehad, want alleen had hij dit niet kunnen verhapstukken. Er zijn vermoedelijk lieden die het klappen van deze zweep kennen en die Van Lienden ten dele hebben gebruikt om te ropen (a roper is een Engels slang woord dat sterke sexuele connotaties heeft; een verneuker komt misschien het dichtste in de buurt) om de buit binnen te halen, to rope in the loot.’

‘ Keith had het over grift. Ladenlichterij. “Men betaalt” elkaar via overheids-deals met belastinggeld. In dit geval zijn er rommelmondkapjes “gekocht.” Helemaal legaal, een miskoop (vanwege de tijdsdruk), hooguit als dom te kwalificeren, zonder strafrechterlijke consequenties. Tenzij je natuurlijk vindt dat domme mensen geen bewindspersoon moeten kunnen worden, maar dan houd je heel weinig geschikte jojo’s over, zo vrees ik. Alleen klungelen ze wel met belastinggelden en moeten wij, meestal via bezuinigingen op publieke voorzieningen, hun incompetentie en stupiditeit fnancieren. Noem dat vele weggegooide geld met een eufemisme: externality costs.’

–           ‘ Het meest aannemelijke verhaal tot nogtoe vind ik dat iemand voor een habbekrats in China een partij afgekeurde mondkapjes heeft geritseld, in de wetenschap dat die zending in Nederland nooit gebruikt zou worden. Ze dienden enkel om de financiële transfers dekken. Die dingen liggen nu in een Rijks-opslagplaats te verpieteren – hetgeen dus ook weer geld kost. De koper heeft er grove winst op gemaakt, maar de verkopende partij ongetwijfeld ook. In het traject blijft al doende, onderweg heel wat aan de lange strijkstok hangen. Zoek maar uit bij wie allemaal. In elk geval hebben wij (d.w.z. de Nederlandse Staat) de hele mik-mak voorgefinancierd en eindgefinancierd.’

‘ Ja, deze variant van ramsj inkopen hoorde ik ook. Die ondeugdelijke mondkapjes zouden in China naar de provincie worden gestuurd, als voodoo-zoethoudertjes voor het simpele volk. Die zijn toch al eeuwen monddood, zei iemand heel vilein. Ze in schijnen er in China nog een flinke zwik van te hebben liggen. Tamara van Ark (VVD) had geen idee waar ze het moest zoeken met die kritiek van Van Haga en Wilders. Wat een zielepoot. Maar ja, dan moet ze maar niet voor Mark Rutte gaan werken.’

–           ‘ Zeg, vandaar dat de Chinezen nu drie kinderen mogen hebben, want daar worden er tenminste twee van als proefkonijnen gebruikt. Ze maken in China zowel de virussen als de vaccins. Zo gaat het gerucht althans. Meneer Jaap van Dissel wil hier vanaf twaalf jaar prikken, maar in China zou het vanaf drie jaar moeten kunnen. Die vaccins zijn gouden handel! Bovendien kunnen de machthebbers de bevolking middels een virus en het circus daaromheen, mak en manipuleerbaar houden. Kortom, van alle kanten win-win voor de BovenBazen.’

‘ Ze maken in China dus de virussen, de vaccins en de proefkonijntjes. Je moet wel een volledig verhaal vertellen hoor.
Niet iedereen houdt van kleine kinderen vanwege de schattigheid; als proefkonijn echter zijn ze nog net te harden. Meneer Jaap van Dissel is miljonair, net als Ab Osterhaus. Van Dissel is running the show, met die lockdowns en zo. Dat houdt Rutte buiten schot. Die deelt vooral het snoepgoed uit. Wij zeggen thuis intussen vaak dat we nog iets moeten “beVanDisselen.” Dat is bijna-synoniem met bekokstoven.
Okay. Dus die Sywert van Lienden is het geheime CDA-wapen dat die club tegen Rutte in stelling brengt? Dat lijkt me niet onaannemelijk. Cynisch tot op het bot, glad gebekt en naar blijkt met de juiste Haagse partij-contacten.’

–           ‘ Precies. Veel mensen die nu vrome kritiek op Van Lienden spuien zullen stiekem best jaloers op de gup zijn. Hij wel miljonair en zij niet.’

‘ Laat ze ook de politiek in gaan, zou ik zeggen. Denk aan VVD-mevrouw Edith Schippers en echtgenoot Sander Spijker. Die tuigden ook een volkomen legaal verdienmodel op in de gezondheidszorg.’

–           ‘ Schippers heeft ook nog geprobeerd het medisch geheim te ontmantelen, zogenaamd om fraude te kunnen opsporen – dat lijkt op de regeringsfraude met de toeslagen. Zulk slag mensen weet niet wat ze maatschappelijk aanrichten met hun politiek vandalisme. Tja en dan CDA-mevrouw Ank Bijleveld over de militaire siponage. Wat had die een dom apologetisch verhaal zeg. Kwebbel-kwebbel-klets en helemaal niks zeggen. Gewoon als een lijk voor ieder nader onderzoek gaan liggen, dwarsbomen en frustreren.

‘ Weet je dat ze van de Duitsers een medaille heeft gekregen? Angela Merkel wil meer leger en de Duitse wapenproductie een kontje geven. Bijleveld heeft ongetwijfeld opdracht gekregen van Rutte om Merkel kopjes te geven. Ach, ze wordt er vast vorstelijk voor beloond. Met belastinggeld, natuurlijk. Al die figuranten zijn strak gefocused op Rutte en doen blindelings wat hij ze zegt te doen. Zeg, ik heb de jongelui aangeraden de film The Sting te bekijken. Leerzaam.’

‘ En onderhoudend! Ik geloof dat Merkel alle ministers van oorlog van NATO-landen een onderscheiding verstrekt. Dat is gewoon PR en propaganda.’

 

 

 

Café Weltschmerz |  #1 Het grote Corona-Vaccinatiedebat: Geen reden om door te gaan met vaccineren • June 5, 2021

‘ In deel 1 van het Grote Corona-Vaccinatiedebat praten Martine Groeneveld en Karel Beckman met drie deskundigen:
Prof. dr. Theo Schetters, immunoloog en vaccinatiedeskundige, met 40 jaar ervaring in de vaccinindustrie;
Dr. Jan Huurman, arts Maatschappij en Gezondheid, ex-directeur Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), ex-Inspecteur Gezondheidszorg op Curaçao;
en dr. ir. Carla Peeters, immunoloog die jaren als afdelingshoofd en projectleider aan vaccins werkte bij het RIVM en als interim-manager bij de overheid en in de zorgsector, en die nu haar eigen bedrijf heeft, COBALA Good Care Feels Better.’

 

Hoezo werd onze democratie beschadigd in Afghanistan?

 

 

‘ De, of beter: onze, democratie was reeds beschadigd, gehavend en kreupel, omdat er al tenminste tien jaar een tegen-de-Kamer-liegende-premier in het torentje zit. Dat gaat vooralsnog niet veranderen.’

–           ‘ O, zo bedoel je het. Een kabinet met een parlement waar bewindspersonen tegen het parlement liegen, is niet integer (niet meer heel – integer betekent: heel), dus kan het niet meer beschadigd worden doordat bewindspersonen de Kamer verkeerd informeren of niet informeren. De Kamer niet informeren is trouwens ook verkeerd. In hoeveel standen, modaliteiten, kun je als politicus verkeerd zitten? De variaties schijnen nog lang niet uitgeput. Ze bedenken daar onder de Haagse Kaasstolp steeds nieuwe mogelijkheden.’

‘Ja, juist, in dat opzicht zijn de pipo’s en bimbo’s bepaald creatief en in hoge mate innoverend. Het lijkt de financiële industrie wel, want ook daar is men voortdurend bezig met het bedenken en bekokstoven van “producten” en constructies om de klant-consument een rad voor ogen te draaien, een poot uit te rukken en een oor aan te naaien. Geen wonder dat “ze” overwerkt raken. Burnout me hoela! Ook politieke ladenlichterij kost tijd en energie.
Het feit dat het parlement het allemaal accepteert en de liegende bewindspersonen op hun plekken laat kleven, is zo fout als maar zijn kan. Ook als de club (dus premier en zijn minions) demissionair is. Een democratisch parlement dat zichzelf respecteert en serieus neemt, zou de roedel weg gestuurd hebben. Deze kluit kornuitjes vergadert nachtenlang en velen blaffen en keffen zich hees, met als enig resultaat dat de fraudeurs doodleuk blijven zitten waar ze al zaten.’

–           ‘ Zeker, en vooral omdat er een alternatief voorhanden is, namelijk de CDA’er Pieter Omtzigt.’

‘ Precies. De algemene aanname is momenteel een vreemde, namelijk: dat het staatsrechtelijk zuiver is om Rutte in functie te laten en dat hem vervangen door een Omtzigt – desnoods na nieuwe verkiezingen – staatsrechtelijk niet mogelijk is, vooral vanwege het argument dat Rutte zo veel stemmen kreeg. Een kul-argument, want het is nogal wiedes dat Rutte als nummer een op VVD-lijst de meeste stemmen krijgt, want iedere nummer een op een kieslijst krijgt veel stemmen, maar dat zijn geen (echte) vóórkeurstemmen, natuurlijk. Trouwens omineus dat er bij de VVD blijkbaar geen persoon is die echte voorkeurstemmen trekt, zoals Pieter Omtzigt bij het CDA. Degenen die VVD stemmen, stemmen blijkbaar automatisch op nr. 1, want ze stemmen op het merk VVD.’

–           ‘ Mwah, nieuwe verkiezingen zouden kunnen uitdraaien op een nóg grotere score voor Rutte, waarmee we nóg dieper het moeras in zouden zakken. De meeste mensen volgen het allemaal niet zo nauwkeurig, die zien geen verbanden en denken dat Rutte de Covid19-messias is. Hij beslist tenslotte of de terrasjes, de restaurants en patatkramen weer open mogen. Rutte heeft daarmee de sleutels van onze vrijheid in handen. Best kostelijk om te bedenken. Toch? Passende cartoon van Ruben Oppenheimer. Wappies. Allemaal en inclusief: politici en niet-politici. Wappies.
Waar “we”mee bezig zijn is nauwkeurg beschouwd zo krom als maar zijn kan. Ga maar na: Nederland gaat in Afghanistan tegen de Taliban vechten, zogenaamd, om in die negorij een democratie (democratie naar ons idee dus) op poten te zetten en de Nederlandse regering liegt erover tegen het parlement.’

‘ Op de keper beschouwd is het best hilarisch, indien je bedenkt dat het leger van een democratisch mank land (Nederland dus) in een vreemde negorij als Afghanistan beweert een heuse democratie op poten te willen zetten. Doodserieus, zonder met de ogen te knipperen.’

–           ‘ Nouhou …. Of juist niet zo bizar, want die democratie in Afghanistan zou net zo min als de gehavende democratie in Nederland een echte democratie zijn, en zou meer op “Afghaanse toestanden” lijken dan op de staatsrechtelijk zuivere democratie die Nederland ooit was. Het gaat me net iets te ver om te beweren dat in Nederland eerder Afghaanse toestanden heersen, waardoor in Afghanistan geen Nederlandse versie van democratie kan worden gesticht, maar in die richting denk ik wel.’

‘ Ik snap je. Het is inderdaad bizar. En wat zie je de Tweede Kamerleden doen? Die gaan hun onbehagen sublimeren door te roepen dat de Afghaanse tolken en hun aanhang meteen naar Nederland gehaald moeten worden. Psychologisch verklaarbaar, want die Haagse Kaasstolpers proberen natuurlijk hun ongemak (dat ze zich laten be-liegen) te compenseren met “een goede daad,” terwijl hier de toeslagen-fraude-slachtoffers nog niet gerehabiliteerd en schadeloos gesteld zijn en de gedupeerden in Groningen nog volop in de ellende zitten. Eigenlijk schaamteloos, om dan elders democratie en rechtsstatelijkheid te willen gaan stichten. Eerder oliedom dan schaamteloos misschien. In ieder geval zal de cognitieve dissonantie – althans bij degenen met een geweten – enorm zijn. Als je dat naar binnen richt, kan dat burnout veroorzaken, zeker bij het herhaald stapelen van dergelijke nefaste emoties en stress.’

–           ‘ Helemaal mee eens, dat laatste. Maar kijk nou eens, daar heb je het al: die Afghanen zouden zich hier best thuis kunnen voelen, want als je hen uitlegt welk onrecht hier plaatsvindt, zullen ze vast denken: gôh, dat is net als bij ons thuis. Alleen zijn onze huizen kapot en verzakt door beschietingen en bommen, terwijl hier de Staat huizen ondermijnt en burgers bedondert, oplicht en intimideert, maar een kapot huis is een kapot huis en bestolen worden resulteert in desolate armoede. Maakt niet uit door wie je wordt bestolen. Of niet soms?’

‘ Goed, laten we deze bodemloze put maar dichtgooien met de dooddoener van de globalisatie. Het komt allemaal door de globalisatie, en door de Chinezen. Natuurlijk.’

‘           ‘De hemel zij ons genadig. De Chinezen! Die mogen nu weer drie kinderen krijgen, dus maak je borst maar nat.’

‘ Hoezo? Met zulke kanjers van politici als er in Den Haag rondlopen? Zeg, ik zet de recente column van Kees van Amstel hier bij vanwege zijn opsomming van de meest kakelverse leugens van Rutte c.s., alsook het betoog van Syp Wynia, dat gaat over de keuze tussen Omtzigt en Rutte. Dat zou geen keuze moeten zijn, maar okay, je kunt niet alles willen krijgen wat goed is.’

 

 

Kees van Amstel over Rutte: ‘Het ettert en het pust maar door‘ | NPO Radio 1   •   Apr 23, 2021

NPO Radio 1   Mark Rutte heeft wederom gelogen. ‘Die hele sympathieke man moet toch ook een keer moe worden van zichzelf?’, vraagt Kees van Amstel zich af in De Nieuws BV.

 

Wynia’s Week – CDA: kiezen tussen Rutte en Omtzigt? – 23-04-2021  •  Apr 23, 2021

 

 

 

 

 

Waar gaan de kabinetsformatiebesprekingen (echt) over?

‘Waar de diverse vertegenwoordigers van de diverse politieke merken werkelijk met elkaar en de informateur (mw. Hamer van de PvdA) over praten, dat weet niemand. Dat is vertrouwelijk. Hoewel ik mijn hand er niet voor in het vuur durf steken dat ze elkaar niet stiekem afluisteren.’

–           ‘ Zouden degenen die aan die Kaasstolp-gesprekken deelnemen, wel weten waar het over gaat? Dat denk ik niet. Tenminste niet voor honderd procent. Ze zullen deel-waarheden weten, terwijl het grote plaatje alleen bij de BovenBazen bekend zal wezen. Dit denk ik zeker nadat ik het gesprek van Fenna Swart en Marcel Crok heb gezien. In elk geval zullen biomassa (Vattenfall) en ander klimaatgerelateerde onderwerpen, plus de bijbehorende giga-investeringen en staatssubsidies een centrale rol spelen. Vermoed ik.’

‘ Pikant vind ik dat twee kleine partijen als de PvdA (9 zetels) en Groen links (8 zetels) bij dit alles op sleutelposities zitten. Denk aan Frans Timmermans en Diederik Samsom (beiden PvdA) in Brussel en Wouter Bos (PvdA) en Mariëtte Hamer (PvdA) en Herman Tjeenk Willink (PvdA). Niet echt democratisch toch?’

–           ‘ De namen van de belangrijke Groen Links poppetjes in dezen kun je deels uit het gesprek tussen Swart en Crok afleiden. Alleen daarom al vind ik het een nuttig gesprek, omdat het de gelegenheid geeft om verbanden te leggen (connecting the dots). In elk geval denk ik te begrijpen waarom de PvdA (mw. Ploumen) stug volhoudt dat ze alleen mét Groen Links in een kabinet wil. Dat is hoofdzakelijk vanwege de biomassa in combinatie met de groene gekte ( the Green deal van Timmermans & Samsom, PvdA).’

‘ Het thema rond biomassa verstoken, is een hoofdstuk apart. Ik denk dat ik nu beter snap waarom degenen afgelopen Pasen – gemaskerd in de trein  – het erover hadden of het CDA mee zou doen met de gangsters, of het CDA zou gaan “meeregeren met Rutte,” en of Omtzigt daar nog een rol in zou mogen, moeten of willen spelen. In welke richting zijn “ze” hem aan het sensibiliseren? Wat behelst de brief van Van Rij / Van Zwol? Aangenomen dat zo’n brief ooit geschreven is, natuurlijk.’

–           ‘ Gangsters. Dat is hevig, ja. Maar als ik die vele omgekapte bomen zie, die verstookt worden, dan snap ik het best. Men zegt tegenwoordig wat men vroeger alleen durfde te denken. Het kan ook zijn omdat ze door het mondmasker onherkenbaar waren. Vooral daarom duurt deze poppenkast ook zo lang, omdat de “onderhandelaars” natuurlijk om de haverklap ruggenspraak moeten voeren met de bovenbazen. Afgezien van de vraag of degenen die aan het toneelstuk meedoen, zelf van de hoed en de rand weten. Ze zouden hun mond weleens voorbij kunnen praten, of in hun slaap dingen zeggen die ze niet mogen vertellen. Je weet tenslotte niet wie er bij wie tussen de lakens kruipt’.

‘ Waarom moet je nou lachen?’

–           ‘ Omdat al die pipo’s, bimbo’s en jojo’s huns ondanks de waarheid spreken als ze gewichtig zeggen dat “HET” allemaal uitermate complex is. De meesten zullen zelf niet weten waarover ze precies onderhandelen, en dat mogen ze ook niet weten. Dat vind ik amusant om te beseffen.’

‘ Het went toch snel vind ik.’

–           ‘ Wat bedoel je precies?’

‘Nou, dat ik intussen terdege besef dat stemmen maar heel beperkt zin heeft en dat dat stemmen steeds minder bepalend wordt voor wat er na de verkiezingen gebeurt. Heeft men eenmaal het stembiljet in de stembus gegooid, dan heeft men geen enkele invloed meer op wat “ze” doen met die stemmen. “Zullie” hebben niet voor niets de mogelijkheden tot het optuigen van referenda zo schielijk in beton gegoten en heel diep afgezonken. Dat gebeurde bijna letterlijk bei Nacht und Nebel. Wat er gebeurt als de stemmen zijn ingeleverd, dat ligt overwegend bij de marketeers en volksverlakkers in Staatsdienst; dat is vooral, of bijna uitsluitend, een zaak van marketing en massamanipulatie geworden om ons (althans degenen die nog gaan stemmen) de illusie te geven dat we democratisch hebben beslist over het beleid dat over ons wordt uitgerold.’

–           ‘ Het moet voor “hen” een geschenk uit de hemel zijn, de Corona-gekte.’

‘ Giorgio Agamben heeft daar net een boek over uitgebracht. En professor Bhakdi ook, of althans een boek van hem, over de Corona-griep, is recent vertaald. Het helpt “ze” buitengemeen goed, dit virus. Of ze daar in Den Haag er sneller door gaan formeren is de vraag – maar ach, wat dan nog? Nietwaar. Als de terrasjes maar weer open gaan en Easyjet of een andere bulktransportvlieger maar weer goedkope vakantievluchten in de aanbieding gooit.’

 

 

www.deblauwetijger.com/product/reiss-en-bhakdi-corona-ontmaskerd-pre-order-nu-en-ontvang-direct-een-gratis-hoofdstuk/

www.deblauwetijger.com/?lang=en

 

Het naakte leven en het vaccin  door Giorgio Agamben

Michael Moore Presents: Planet of the Humans | Full Documentary | Directed by Jeff Gibbs  •  Apr 21, 2020

 

Vattenfall-topvrouw Anna Borg: ‘Nederland is een belangrijke markt voor ons
Vattenfall plant een elektrische waterboiler voor inwoners van Amsterdam, Almere en Diemen. „De klant is nu meer bereid te betalen voor verduurzaming.”

Paul Luttikhuis & Erik van der Walle  NRC  31 mei 2021

 

Staatsinvesteringen –  Het is lastig in energietransitie te investeren, zegt Invest-NL-directeur Wouter Bos. Het kabinet moet daarom harde keuzes maken.

Joris Kooiman  NRC 31 mei 2021