Kant’s eeuwige vrede (Zum ewigen Frieden; Perpetual peace) in de Oekraïne ?

 

 

‘  ”  Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfolgen, nie, wie bei einem äußern Gerichtshofe, der Prozeß, sondern nur der Krieg sein kann, ….”
Er bestaat een Nederlandse vertaling van deze tekst van Kant. Die is op veel plekken leesbaarder dan het Duitse origineel, omdat de ellenlange Duitse zinnen in stukken zijn geknipt. Ik adviseer om toch het Duits ernaast te lezen – dat is ook veel leuker.’

–        ‘ Jij hebt makkelijk praten. Duits lezen. Er zijn jongelui die dan meteen afvallen, omdat ze geen Duits kennen. Vandaar dat ik ook naar en Engelse vertaling verwijs.
De jongelui waren trouwens verbijsterd toen ze deze tekst onder ogen kregen. Ze hadden Kant nooit direct in verband gebracht met politiek, laat staan met oorlog. “Maar dan zal John Mearsheimer ook veel uit Kant hebben geput!”  O, vast. Wel in vertaling, want John Mearsheimer leest geen Duits, heeft hij zelf verklapt. Zoek maar uit, maar ga niet al te breed en te diep, want dan verzuip je.’

‘ Ze kunnen bijna alles op internet vinden. Desgewenst met alle toeters en bellen. Ook in het Frans trouwens. In bijna elke (moderne) taal. Kant (1724 – 1804) en oorlog? Waarom niet? Machiavelli (1469 -1527) leefde een kwart eeuw eerder, Thomas Hobbes (1588-1679) had zijn Leviathan geschreven en Sun Tzu leefde weer veel vroeger. Kant zal vast iets van die mannen hebben gehoord of gelezen. John Mearsheimer gaat net als Kant (en die andere mannen) uit van een mensbeeld dat redelijk realistisch is. Vind ik. Dat er in onze tijd andere projecties en frames worden gepropageerd, is ook niet vreemd, zij het dat neoliberalisme als ideologie sterk op een revival van Hobbes’ gedachtengoed lijkt: Homo homini lupus.

Wat er momenteel in de Oekraïne en met de Oekraïners gebeurt, zal Kant niet hebben verbaasd. Aan die ellende wordt door enkele partijen onzindelijk veel geld verdiend, net als door een “pandemie” als Corona, bedrijven en mensen onzinnig veel geld verdienden. Dichtbij huis en vrij recent, hebben we een illustratief voorbeeld aan de hand met meneer Sywert van Lienden. Die werd door slim manipuleren van het systeem en gewiekst inspelen op menselijke karaktereigenschappen en zwakheden, in no time multimiljoniar met zijn mondkapjes-hoax. Van Lienden  opereerde nog wel onder het merk CDA, met de C van gristelijk in de naam. Kun je nagaan.

Ach, het is een goede oefening. Jammer en sneu dat ons onderwijs niet meer is te redden.  Ook onderwijs is een verdienmodel geworden, waarin lieden uit zijn op (persoonlijk) gewin en egotripperij hoogtij viert. Kijk of je nog video’s over het onderwijssysteem van Jordan Peterson kunt vinden. Bijvoorbeeld over het woke-isme op universiteiten. En de waarschuwing van Yuri Bezmenov.’

–        ‘ Ik weet wat je bedoelt. Het is van youtube verwijderd, maar elders nog wel te zien. Daarnaar kijken, kan niet zonder in schreien uit barsten.
Jawel, jawel, natuurlijk. Bijna alles (wat wij met ze behandelen) staat op internet, maar ze moeten wel weten waarnaar, wat, ze zoeken en hoe ze moeten zoeken. Dat laatste leren ze desnoods al doende snel genoeg, maar niemand weet wat zij niét weet.’

‘ Oké, je hebt een punt, en de Engelse vertaling kan nog net. Goed. Dit vind ik voor deze posting genoeg tips en hints.’

–        ‘ De jongelui worden ook hoe langer hoe, eh, eh …. ja, toch: minachtender, meewariger, met betrekking tot de meeste politici en hun manier van politiek bedrijven. “Is dat nou alles? Die mensen trekken het ene blik met trucs na het andere open!” Dat inzicht komt bij velen vrij snel. Helaas, ik kan ze niet anders dan gelijk geven, maar ik rem ze ook wel af hoor.’

‘ Tja, het staat in Prediker, nietwaar. Ze moéten en hóeven niet. Ze doen het puur voor de lol, en dat is maar goed ook. Minachting (laatdunkendheid) vind ik trouwens een onplezierige opstelling; dat smaakt snel naar hubris, borstklopperij. Bovendien zijn niet alle beroepspolitici half-geletterde minkukels en kortzichtige zakkenvullers. Dus dat zou ik als houding, attitude, nadrukkelijk ontmoedigen. Het is bovendien onwellevend. Naarmate de jongelui zelf meer gaan weten en ze ouder worden, zullen ze vanzelf milder, minder onbesuisd, worden, maar zo’n fase van brallerige borstrammerij zij liefst overgeslagen.’

 

*

Heated debate on gender pronouns and free speech in Toronto      Oct 30, 2016

Jordan Peterson on the dangers of the #MeToo movement  Mar 27, 2018

The Rise of Totalitarianism in America | Jordan Peterson & Other Canceled Professors   Apr 21, 2022

 

 

 

 

Schippert Rutte tussen of met Kaag en Schippers?

 

 

‘ Bij D66 klontert het te veel aan beunhazende communicatiedeskundologen wel heel in het oog lopend samen, door de “miskleunen” die aan het licht treden, bedoel ik.
Pieter Omtzigt had het over 700 tot 800 “communicatie-medewerkers” die in en rond de Haagse Kaasstolp hun boterham bij elkaar zouden scharrelen. Dat is vééél te veel. Dat kan de kwaliteit van “het product” dat ze slijten nooit ten goede komen. Het zal steeds slechter worden, vrees ik. Dat is niet ongevaarlijk, maar de effecten van slechte communicatie worden helaas schromelijk onderschat.’

–          ‘ De kwaliteit van de spin wordt steeds dunner, dat ben ik met je eens. De spin over de genever-consumptie van Remkes, da’s is ook zo’n draak. Die “bedreiging” van Rutte daar zakte je de broek subiet van af. Zag je dat ze de (of was het een) foto van de zogenaamde Haagse bedreiger op de site hadden gepubliceerd? Met naam en toenaam. Dat kàn gewoon niet. Zelfs indien je de man een politieke hak wil zetten. Zoiets dóe je niet. Dat werkt integraal niveau-verloederend, het werkt bovendien tegen je, maar dat is zelfs geen overweging!. Wat een dunne soep zeg.’

‘ Je merkte dat de reacties op dat dreigbericht lauw bleven. Gelukkig maar. inderdaad, dat kan niet. Wat bedoel je met de driehoeksverhouding Kaag – Rutte –  Schippers?’

–          ‘ Daar hoorde ik de jongelui over speculeren, in het kader van hun scenario-schrijverij. Rutte zou Kaag tegen Schippers kunnen proberen uit te spelen, door de beide dames lekker te maken met een toekomstig premièreschap. Zowel mw. Kaag als mw. Schippers zijn immers op die post gebrand en belust? Dus als Kaag braaf is, maakt ze een kans, paait Rutte, terwijl hij kietelt, kneedt en knuffelt.’

 ’ Kweenie. Zou de Rutte-patjakker Schippers minister in zijn nieuwe beestenspul maken, denk jij?’

–          ‘ Da’s een mogelijkheid. Misschien niet meteen, maar halverwege. Er zullen vast nog de nodige rellen en enormiteiten in de doos zitten, en Rutte wordt steeds overmoediger, omdat hij merkt dat hij overal mee wegkomt. Dus een Mona-in-reprise is niet ondenkbeeldig.’

‘ Beeldig. Mag dat woord nog? Beeldig. Okay, Rutte wil zelf zo lang mogelijk op die plek kleven, is onze overtuiging. Da’s erg slecht voor Nederland, want daar komt nog meer nepotisme en vriendjespolitiek van dan nu al het geval is.’

–          ‘ Helemaal mee eens, alleen is politieke kwaliteit dun gezaaid. Wie zou jij bijvoorbeeld van de huidige Haagse Kaasstolpers nu in staat achten Rutte op fatsoenlijke manier op te volgen?’

‘ Kijk, dat woord kan in relatie met politiek ècht niet meer: fatsoenlijke politici en politiek zijn definitief passé. Ga toch eens na: een kabinet dat nota bene moest aftreden omdat de premier glashard stond te liegen, zo’n kluppie dolt demissionair een paar maanden door. Er wordt een oude man (Tjeenk Willink) uit de vitrine gehaald die de mantra macht-en-tegenmacht debiteert, en vervolgens doet ieder z’n plas en gaat gewoon verder. Alsof hun neus bloedt. Het is om je dood te lachen. Dus hou op over fatsoen.

Fatsoen? Het gaat ze louter om de poen. Met Omtzigt als witte raaf, misschien.  Omtzigt zou daarom waarschijnlijk geen lang politiek leven zijn beschoren in die Haagse piranha-poel.
We zullen het wat dat betreft zeker met derde of vierderangs politiek allooi moeten stellen. Smiechten en sukkelaars. Daar helpt geen lieve moeder aan. Tenzij de zaak om welke reden dan ook ploft, echt knapt. Dat zie ik echter niet gebeuren.’

–          ‘ Welk boek zou je bij die titel kunnen schrijven? Schrijven over smiechten, snoodaards en sukkelaars?’

‘ Schurken, kan ook nog, of schoften, schuinsmarcheerders en schlemielen. Schavuiten is te schalks, te speels, neen dan liever schorrie-morrie. Zo’n boek verkoopt volgens mij van geen kant. Wie is nou geïnteresseerd in de apenstreken van Mark en Edith? Ik heb nog even gekeken voor dat boek bij die foto. Het boek heet schaduwleiders en past dus in mijn rijtje. Toepasselijk, die schaduwen. Jaren geleden was er een boek in de maak over de staatsgreep tegen of van Sukarno, maar de titel kon eerst absoluut niet: The devious dalang. Dat devious stuitte op te veel weerstand. Destijds.

–          ‘ Destijds ja. Het allitereerde zo mooi en het wayang kulit gebeuren, is natuurlijk letterlijk een schaduwspel met de dalang als kundige poppenspeler-historicus. Orale geschiedenis, die zeer fluïde kon zijn, en meestal ook was. Het boek is er toch gekomen en het aardige is dat een van de coupplegers, de leider geloof ik zelfs,  Untung heette. Untung betekent in het Indonesisch: voordeel, geluk, meevaller. Meestal een financieel voordeeltje. Het is wel een geluk van mindere kwaliteit dan bijvoorbeeld rejeki.’

‘ Dat klopt. Eerder een gelukje, een meevallertje. Zeg, ik heb ooit een wayang-voorstelling van twaalf uur uitgezeten. In het Javaans, mind you! Ik hoop dat me dat toch rejeki heeft opgeleverd.  Rejeki (j = dj) betekent eerder fortuin, dat is een verhevener soort geluk, deftiger. Van gode gegeven, zoiets.’

–          ‘ Fortuin, Fortunatus. Blijkbaar past de voornaam Pim daar dan weer niet bij. Je ziet het, politiek blijft toch een kwestie van passen en meten. En geweten, maar dat heeft niets met wijten van doen.’ Rutte als devious dalang? Den Haag is door en door Indisch en Rutte heeft via zijn vader een Indisch verleden……. Dus.‘ 

‘En van geluk toch ook wel. Fortuyn, Mw. Els Borst en Peter R. hadden pech, terwijl Geert Wilders en Rutte tot nogtoe veel geluk hebben. Gelukkig maar. O ja, en Wilders, die heeft ook nog iets met Nederlandsch-Indië. Toch? Een kampong bij elkaar. Zie je de stammen van de pisang (bananen-) bomen op die foto van de wayang kulit?  De dalang steekt de wayangpoppen die hij niet gebruikt in de pisangboomstam.  Een oudoom van mij vertelde dat mijn grootvader in zijn jeugd als bokstraining tegen pisangbomen sloeg en trapte, die zijn namelijk veerkrachtig-elastisch. Die opa moet heel wat bananenbomen knock out geslagen hebben.
Op deze video zie je dat vandaag de dag de pisangboomstammen worden voorgeprepareerd. Ze zijn omwikkeld en kunnen worden hergebruikt. Dat zal er denk ik achter zitten. Deze meneer legt het in keurig Indonesisch (niet in het Javaans, hoewel hij een Javaanse tongval heeft) uit, dus je kunt het allemaal zelf horen.’

 

 

*

 

Wayang Kulit Langen Budaya – Cungkring Dadi Raja Bag 4 Full Akhir  /   Jun 1, 2014

Wayang Kulit Semar Mbangun Kayangan Ki Dalang Seno Nugroho Terbaru Bagian 2  –   Mar 19, 2018