clevere kneepjes in het kader van corona-covid19

 

www.youtube.com/watch?v=rIf9Z3C9zbc

De Oostenrijkse oppositieleider Herbert Kickl doet glashelder uit de doeken welke trukendozen de Oostenrijkse regering van kanselier Sebastian Kurz volgens Kickl allemaal opentrekt om de bevolking tot “vaccinatie” (experimentele gentherapie) over te halen.
De kneepjes die respectieve regeringen hanteren bij deze Covid19-show, verschillen onderling niet zo heel veel. Dat is natuurlijk geen wonder want iedere regering probeert de combinatie van angst met dwang/drang toe te passen.
Kickl is een van de weinige politici die steeds vertelt zelf niet geprikt te zijn – hij heeft er geen enkel bezwaar tegen wanneer mensen daar vrijwillig wèl toe besluiten, hij is alleen tegen manipulatie en dwang van overheidswege.

In Nederland hebben we geen politiek leider als Kickl, die een tegengeluid tegen de “vaccinatie” drang van de demissionaire regering helder en consistent articuleert, maar wat Kickl over de Oostenrijkse regering zegt, gaat grosso modo net zo goed op voor wat er in Nederland gebeurt. Daar kan iedereen desgewenst haar voordeel mee doen.

Die Impfung als „Game Changer“? Herbert Kickl [= oppositieleider Oostenrijk/FPӦ ] zerpflügt die weltweite Impfkampagne!
September  12, 2021

Herbert Kickl [= oppositieleider Oostenrijk/FPӦ ]l: „Wir können beides – Regierung und Opposition!“     September  12, 2021

 

 

 

Open deuren in de Nederlandse politiek

 

‘ Wonderlijk dat er blijkbaar geen (aspirant) beroepspolitici zijn die deze punten zien, en daar electoraal garen bij willen of kunnen spinnen.
Ik citeer: „Een aanzienlijk deel van de Nederlandse kiezers is cultureel-conservatief, maar wil óók een gelijkere inkomensverdeling.”
Dit lijkt mij een verlicht en redelijk standpunt. Wat is daar nou vreemd of ongerijmd aan? Bijna iedereen in onze kennissenkring wil in grote lijnen dit, en sommigen stemmen zelfs nog steeds.’

–        ‘ Afschaffing van het koningshuis zouden we eigenlijk ook graag willen, maar vanwege het sentiment bij brede lagen van de bevolking moet je dat als politieke partij niet te drammerig naar voren brengen. Vooral niet omdat zwarte Piet het al zo moeilijk heeft, en Kerstmis, en Pasen en meer Hollands.
Er moet nog iets nostagisch Nederlands overblijven, desnoods dan maar het koningshuis, dat op koningsdag koekhapt en zakloopt. Al is dat circus peperduur om te onderhouden, en al krijgen we daar weinig voor terug – vind ik tenminste.’

‘ In verband met het koningshuis moeten primair die belastingdeals en –voordeeltjes opgeruimd worden. Dat is punt een. Dan zou ik ze ook graag wat intelligenter willen hebben, maar dat is vooral een kwestie van teeltkeuze, en daar is iedereen vrij in. In sommige gevallen: helaas.’

–        ‘ Hoe komen we hier op?’

‘ O, een stukje in de NRC over de nieuwe politieke partijen. Ik heb het toch maar gelezen, want ook al stem je niet, omdat je vindt dat er niets te kiezen valt en je dit systeem niet wilt legitimeren, we zitten niettemin wel met dit systeem van politieke partijen en “volksvertegenwoordigers” opgezadeld. Zelfs zonder de mogelijkheid tot het optuigen van referenda. Tja, het is zielig, maar heet desniettemin: democratie. Een Franse revolutie zie ik in Nederland niet meteen plaatsgrijpen.’

*

–        ‘ Okay, een sprongetje naar een ander aspect van onze staatsinrichting: Hugo de Jonge (VWS, CDA) is voor de rechter gedaagd, of loopt grote kans dat te worden.’

‘Hè, hè, eindelijk. Moet hij die miljoenen van Sywert van Lienden en kornuitjes compenseren? Er moet een voorbeeld worden gesteld, zodat die pipo’s en bimbo’s niet met belastinggeld blijven strooien en knutselen.’

–        ‘ Nou, neen, de Sywert soap verdwijnt ongetwijfeld gewoon in de doofpot (the memory holes uit Orwells 1984). In het normale leven zou een procuratiehouder die zo’n blunder begaat onverwijld worden ontslagen, maar in een democratie gebeurt dat niet. Neen, meneer De Jonge wordt melodramatisch aan de tand gevoeld over zijn (on-)rechtmatig optreden inzake de corona-maatregelen, en verder gebeurt er niks, nakkes, nada. Trouwens, om een rechtszaak zal de Jonge zich niet bekreunen, want de declaraties van de Landsadvocaat komen, ongelimiteerd, ten laste van het Rijk, van ons dus. Redeneer je helemaal door dan komt het erop neer dat wij advocaatskosten betalen van rechtzaken tegen onszelf. Is dat geen verdienmodel om je vingers bij af te likken? Het impliceert vooral dat er geen enkele prikkel bestaat om competente lieden als bewindspersoon aan te stellen, want het geeft niet hoe zwaaar ze stuntelen, hannesen en blunderen, het is altijd rekening Rijk. Zo lang de pipo’s, bimbo’s en jojo’s maar doen wat Rutte wil, mogen ze bij zijn beestenspul.

Pieter Kuit van de BPOC2020 was van plan De Jonge voor de rechter te dagen en kreeg eerst nog een uitnodiging van De Jonge om te komen praten. Zo lees ik op “Het Andere Nieuws”. ’

‘ Dat is goed nieuws. Natuurlijk wordt hier niets over gemeld in de MSM. Bekijk het verhaal van Tjerk de Haan in dit kader ook nog maar eens. De Haan doet het juridisch goed uit de doeken. Het kabinet opereert met zijn covid-maatregelen in een juridisch vacuüm, waarbij Rutte zoals gewoonlijk, iemand anders de kastanjes voor hem uit het vuur laat halen. Ze snuiten hun neus in onze grondrechten en lappen alle modaliteiten van mensenrechten aan hun zolen.’

–        ‘ Tjerk de Haan houdt een goed betoog. Zeker. Het mag wat taaie stof zijn, maar De Haan weet terdege van de hoed en de rand.’

‘ Er zit nóg een rechtzaak tegen meneer De Jonge in het vat meen ik, in verband met het van staatswege verplicht willen laten “vaccineren” van onze kinderen, die bijna helemaal geen risico lopen een corona-griep te krijgen.
Ik zou zeggen onder het motto: jong geleerd is oud gedaan. Indien je een bevolking van jongs af laat wennen aan prikken-plaatsen, dan weten ze op den duur niet beter (luister maar naar Yuri Bezmenov. Vaccinatie en indoctrinatie, zijn hetzelfde).’

–        ‘ Het mes snijdt aan minstens twee kanten: je went de bevolking van jongs af aan prikken (disciplinering) en Big Pharma harkt er miljarden mee binnen, en overal zitten politici of semi-politici met hun vingers in de suikerpot; van sjacheren met mondkapjes tot en met het uitbaten van teststraten. Kassa!’

‘ Je vergeet een belangrijk punt: Big Farma krijgt gratis de beschilkking over ontelbare proefkonijnen voor hun “vaccins.” Niemand weet tenslotte wat je krijgt ingespoten. Dat is een kwestie van “vertrouwen.” Nou, als het op (veel) geld aankomt, wie is er dan nog te vertrouwen?
Al dit drabbige en morsige gekonkel past in de opmaat naar de “Great Reset” van Herr Claus Schwab. Het gaat allemaal in een moeite door. Wij staan er bij en we kijken er naar. Ik zet de link naar de donderpreek van dominee Charles Lawson over de great reset/Agenda 2030 en corona, hier ook maar bij.’

–        ‘  Op de valreep: Celia en Karin stuurden deze link uit Australië, over Joe Biden, met de boodschap: “Zo zien de bijwerkingen van een vaccin er dus uit. Not very funny nor very pleasant either though.”

 

* * *

 

Prof. Bhakdi: This is how it really works! – Nederlands ondertiteld  |  Het Andere Nieuws Published On: 6 augustus 2021

Perspectives on the Pandemic | “Blood Clots and Beyond” | Episode 15  –   Apr 16, 2021

 

 

 

Necropolitiek (doodspolitiek) in tijden van corona-covid

 

 

‘ Je zet in deze posting in feite een aantal taboe-onderwerpen op een rijtje en laat de jongelui zelf verbanden leggen en combinaties maken, waardoor er alternatieve narratieven ontstaan. Is dat de opzet?’

–        ‘ Is dat niet een sterke pedagogische vorm, die het zelfstandige en kritische denken ontwikkelt en stimuleert?’

‘ Dat ben ik met je eens, bovendien maakt het de jongelui nieuwsgierig naar de teksten waaruit we citeren. Je moet alleen de lat niet meteen erg hoog leggen, want dat demotiveert. Een klassieker als die van Hannah Arendt bijvoorbeeld, telt zo’n 500 bladzijden, en dat is veel. De meeste pupillen hebben geen grote intellectuele bagage om mee te beginnen, om ze contexten te bieden waarin zich nieuwe informatie laat inbedden.

Eigenlijk zouden ze met Orwells 1984 moeten beginnen. Arendt in combinatie met Orwell zijn zeker in dit tijdsgewricht een must, wil je tenminste enige chocola kunnen maken van allerhande cognitieve dissonanties die momenteel pandemische proporties aannemen, die de vormen van verwarring welke worden veroorzaakt door de coronapandemie verre overtreffen. Vind ik. Vooral de lukrake, onlogische en riskante “maatregelen” waartoe “ze” hun toevlucht nemen: God zegene de greep en na ons de zondvloed. Hatsjekidéééé! Houd de tokkies in de stress en verwarring. Wij weten het tenslotte ook niet.’

–        ‘ Dat is mischien zo, met die kennis en geestelijk bagage, maar die mogelijke, prohibitieve intimidatie die dat mogelijk veroorzaakt, kunnen we enigszins ondervangen of compenseren door onverwachte samenhangen te suggereren, of causale verbanden te leggen die politiek incorrect zijn en uit dien hoofde onderworpen aan (zelf-)censuur. Dat zorgt voor spannendheid, suspense. De meesten van onze pupillen hebben trouwens Orwell intussen gelezen, en Hannah Arendt is evenmin een onbekende naam voor ze.’

‘ Verrassend genoeg. Ik vond de manier waarop ze aansloegen op het handwerk van Julia (in 1984) erg opmerkelijk. Julia, de vrouw op wie Winston verliefd wordt, schrijft flutromans waarmee de massa’s worden overspoeld:  “…. de Afdeling Archieven zelf was maar één enkele afdeling van het Ministerie van Waarheid, dat als voornaamste taak niet de reconstructie van het verleden had, maar de burgers van Oceanië moest voorzien van kranten, films, schoolboeken, teleschermprogramma’s, toneelstukken, romans — van elke denkbare vorm van voorlichting, onderwijs en amusement, van standbeeld tot leuze …..
Er was een hele reeks speciale afdelingen, belast met proletarische literatuur, muziek, toneel en algemeen amusement. Hier werden prulkranten vervaardigd, waar bijna niets anders in stond dan sport, misdaad en horoscopen, sensationele stuiverromannetjes, films die dropen van seks en sentimentele liedjes die totaal mechanisch werden gecomponeerd op een speciaal soort caleidoscoop die de naam ‘versificator’ droeg. Er was zelfs een complete subsectie – Pornaf heette die in Nieuwspraak – die belast was met de vervaardiging van de minste soort pornografie, die in verzegelde pakjes werd verzonden en waar geen partijlid, behalve dan degenen die eraan werkten, naar mocht kijken.’ (ISBN  978 90 295 8709 9, pagina 46)

–        ‘ Ja, dat was gratifying, want dat maken ze zelf real time aan den lijve mee: ont-lezing en plot-desensitivering/-vandalisering, door pulp fiction. De moedwillige dumbing down van onze jeugd.’

‘ Okay, treurig, moet je nagaan wat een (lees-)plezier de jeugd wordt ontnomen! Maar neem bijvoorbeeld de sensationele samenhang die je hoogstwaarschijnlijk nooit in de MSM zult lezen: ongelimiteerde import (of het ongecontroleerd toelaten) van exoten kan, voor de vuist weg bedacht, direct twee effecten hebben: het verhoogt de druk op onze nationale middelen enorm, waaronder de gezondheidszorg en het verhoogt het gezondheidsrisico door import van exotische virussen en bacteriën. Dat laatste gebeurt ook indien mensen massaal frequent (vlieg-)reizen maken naar exotische oorden, omdat dat goed zou zijn voor de economie. Dat is dan dubbelop: viruscirculatie en import en export van virussen. Plus de bevordering van het ontstaan van mutanten. Daar moeten dan weer nieuwe “vaccins” voor worden ontwikkeld, enzovoorts. Kortom: tel uit je winst!’

–        ‘ Die samenhangen liggen voor de hand, zou ik tenminste denken. Al mag je ze niet hardop ventileren, want dan volgt routinematig en prompt: diskwalificatie als racist, fascist, fatalist, sadist en de bekende verdere riedel.

Nog veel spannender vind ik de ongetwijfeld verzwegen aantallen zelfdodingen onder medisch personeel, met inbegrip van (huis-)artsen. Toch zou je denken dat de berichten over de werkdruk in in de medische sector in combinatie met bijvoorbeeld het commodificeren van het medische beroepsethos, (het bijna demonstratief onder- en afwaarderen van hun inspanningen en bijdragen – alléén maar elke dag vijf minuten klappen op het balkon, zonder extra middelen te verstrekken, zijn evenzovele klappen in het gezicht van artsen en verplegend personeel) een open deur is. Het beroepsprestige en de sociale status van de arts, verpleger en paramedicus worden in korte tijd gesloopt en dat gaat de leden van die beroepsgroep vast niet in de koude kleren zitten. Dat weet ik wel zeker. In het onderwijs is dat al gebeurd, maar het oeverloos gewauwel over “lessen trekken” ten spijt, leert men daar niet van. Toch gek hè? Zou het onbenul zijn of moedwil? Misschien beide?’

–        ‘ Over zelfdoding onder artsen hoor je vooral – eigenlijk alleen maar – uit je familie- en kennissenkring, en niet via de MSM. Als je het zakelijk bekijkt, draagt zelfdoding onder (kundige en bekwame) artsen bij tot de necropolitiek. Zuiver realpolitisch beschouwd natuurlijk.’

‘ In mijn famlie zitten nogal wat artsen, dus ik hoor regelmatig zo het een en ander. In het artsen-clubblad Medisch Contact wordt veelvuldig ongeneerd opgeroepen toch vooral mee te doen met het prikken; soms vind ik het bijna agressief. Volg de oekazes van de BovenBazen!
Moedig van Schinkel om dit stuk te schrijven en dapper van de NRC om het te plaatsen. “Ze” zullen vast not amused zijn.’

–        ‘En dan heeft Schinkel het nog niet eens over de necropolitiek-van-het-dorre hout, in de beginperiode van corona. In het allereerste begin kon je nog ter verontschuldiging aanvoeren dat “ze” nog geen benul hadden van de rol van aerosolen, maar ook toen naderhand dat inzicht indaalde, heeft men (vanwege de kosten?) niet aan luchtfiltering in verzorgins- en bejaardenoorden gedaan. Cru gezegd: het ruimen van onze oudjes. Dat vind ik ook een vorm van necropolitiek.’

‘ Inspuiten met “vaccins” is vele, véééle, malen lucratiever. Dat kan op industriële schaal en wijze gebeuren. Bovendien heb je de beschikking over oneindige aantallen proefkonijnen, die niet eens weten dat ze als proefkonijn fungeren (denk maar aan die roman van John le Carré).  Dus.’

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

citaten uit kranten en van internetsites

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/21/de-huisartsenpraktijken-bezwijken-bijna-onder-het-artsentekort-a4051931

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/door-kapitaalkrachtige-ketens-dreigt-ook-in-de-huisartszorg-de-menselijke-maat-zoek-te-raken~b456cbb8/

 

Huisartsenzorg  –  Een bedrijf dat al tien huisartsenpraktijken heeft overgenomen, veroorzaakt grote onrust onder de patiënten én huisartsen.

Liza van Lonkhuyzen  NRC 1 juli 2021

 

NRC 25 juli 2021  –   Willem Schinkel: Het Nederlandse coronabeleid is een vorm van necropolitiek.

‘  Pas toen de ziekenhuizen overbelast dreigden te raken, volgden de harde coronamaatregelen, schrijft Willem Schinkel. Het kabinet koos ervoor de dood van duizenden mensen in te calculeren.

Willem Schinkel is hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit, auteur van het boek Pandemocratie.

Nederland koos voor een strategie die eerst openlijk ‘groepsimmuniteit’ genoemd werd, en later ‘mitigatie’ of ‘gecontroleerde verspreiding’. De constante hierin was het sturen op IC-capaciteit en het dus in zekere mate laten rondgaan van het virus. Zware ingrepen werden pas nodig wanneer de IC’s vol zouden raken. Een opvallende keuze, want virusverspreiding laat zich makkelijker controleren bij 200 dan bij 2.000 besmettingen per dag, maar het idee dat IC-capaciteit leidend moest zijn was al snel dogma.
Alle inconsistenties in het Nederlandse coronabeleid (afstand houden maar lang alles openhouden, kinderen kluisteren maar kantoren openhouden, besmettingen zien oplopen maar nog een weekje ‘de cijfers afwachten’) vormen in het licht van dat dogma een consistent beeld.

Telkens werd zo een noodsituatie gefabriceerd, want steeds wachtte het kabinet met ingrijpen tot de zorg bijna overbelast raakte, om dan te zeggen: ‘Er is een noodsituatie mensen, stevige maatregelen zijn nodig.

Zoals Richard Horton, hoofdredacteur van het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet onlangs nog zei: „Wat we hebben is een overheid die een ideologisch gedreven inzet nastreeft om de bevolking te dwingen een bepaald niveau van sterfte en ziekte te accepteren […] Dit heeft niets met data te maken.” Maar veel experts kropen zo dicht tegen een ideologisch gelijkgeschakelde politieke elite aan dat het vanzelfsprekend werd dat we eerst de ziekenhuizen vol lieten lopen voor we echt ingrepen.

Die ideologische gelijkschakeling betekent dat niemand zich afvroeg of een ander type economie, een socialistische economie bijvoorbeeld, ons tot dezelfde offers had gedwongen. Het redden van de bestaande, kapitalistische economie was prioriteit, ondanks de bijna socialistische maatregelen (het betalen van miljoenen lonen door de staat). Die lieten zien dat een economie ook anders kan. ‘

 

*

 

BLCKBX  –  “Overheid offert 520.000 levensjaren!” blijkt uit WOB verzoek EZK van oud CBS directeur… Jul 21, 2021

‘  Oud CBS directeur ad interim Ir. Jan van der Zanden diende in september 2020 een WOB verzoek in bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat om inzicht te krijgen in de kosten/baten analyse van de overheid t.a.v. de Lockdown in maart van dat jaar. 8 juni 2021 ontving hij de stukken en de data waren ronduit schokkend want daaruit bleek dat de ambtenaren een Lockdown ontraadden aangezien er per saldo 520.000 gezonde levensjaren (qaly’s) verloren zouden gaan. ‘

 

BLCKBX  –  DOCU: Ab Osterhaus gaf “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst!  –  Mar 12, 2021

‘  Ab Osterhaus organiseerde op 22 januari 2019 een “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst. De naam van het event was “Communication & Public Engangment” en vond plaats uit hoofde van ESWI, de belangenorganisatie ter bevordering van de vaccinatie bereidheid van burgers, onder leiding van Ab Osterhaus. ‘

 

BLCKBX  –  Politie aan de deur vanwege een video!?   Nov 9, 2020

‘  Politie aan de deur omdat je een video hebt gemaakt waarin je een “complotdenker” een podium hebt gegeven. Flavio Pasquino maakte het mee afgelopen weekend, inclusief een belletje van de politie coorinator (SGBO *) Oost Nederland.
Verbaasd en enigzins geintimideerd door de manifestatie van de politie in het domein van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, was hij toch in staat een zinvol gesprek te voeren met de wijkagent, die afgelopen vrijdag onaangkondigd in zijn tuin stond terwijl hij er niet was.’

 

 

Giorgio Agamben (2021):  Epidemie als politiek  /     ISBN:  978 94 92734 12 9

Giorgio Agamben (2002):  Homo Sacer     /   ISBN: 90 5352 829 6

 

 

 

 

Onwettige corona-aanpak en illegale maatregelen?

 

 

‘ Het draait volgens medisch socioloog Tjerk de Haan om het feit dat Hugo de Jonge (CDA; Volksgezondheid, niet Medische Zorg) min of meer als woordvoerder van de verantwoordelijke minister voor Medische Zorg optreedt, te weten Tamara van Ark (VVD). De Jonge handelt onwettig, zegt De Haan, en zijn beleid is dat ook. Dat maakt de overheid schadeplichtig. Dat is niet niks, want het gaat om grote onderwerpen als  Volksgezondheid en Medische Zorg. Bovendien zijn hier astronomische bedragen mee gemoeid.’

–           ‘ De Jonge is volgens Tjerk de Haan niet bevoegd en ook nog eens niet bekwaam. Logisch dat Rutte zo’n persoon op die plek zet en het is meegenomen dat De Jonge van het CDA is en Tamara van Ark voor de VVD werkt. De vaagheid in de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen De Jonge en van Ark zal niet toevallig zijn, vermoed ik. Men moet vooral niet precies weten wie voor wat verantwoordelijk gehouden kan worden. Waarom lezen we dit soort informatie niet in de MainStreamMedia (MSM)?

‘ Dit alles vind ik inderdaad zeer verdacht en uiterst zorgwekkend. Bedenk ook: De Jonge en van Ark zijn nog steeds demissionair. Dat Bruno Bruins (VVD) in elkaar zakte, vind ik ook niet vreemd want ik kan me nu voorstellen dat hij toen hij doorkreeg hoe het spel wordt gespeeld, de kennis van wat er allemaal gebeurt niet aan kon en die verantwoordelijkheid niet op zich wilde nemen.
Voor Bas van ’t Wout (VVD) geldt wat mij betreft van hetzelfde laken een pak – die bezwijkt onder de wetenschap van de ellende van de gedupeerde Groningers en hij wordt vervangen door een gepokt en gemazeld lid van Ruttes goon squad: Stef Blok. Die heeft weinig scrupules en voert de bevelen van het VVD-oppercommando blindelings uit. Net als partijgenoot Henk Kamp.
Tjerk de Haan zuigt zijn verhaal niet uit zijn duim. Bekijk zijn gesprek met Tom Zwitser; daarvan kun je alle beweringen verifiëren. Worden we weer eens met open ogen bedot? Ach, daar zijn we intussen aan gewend.’

–           ‘ Dat kan de meest mensen ook niets schelen. Men staat te dringen voor een vaccin (waarvan men niet eens weet wat het is en wat de gevolgen/bijwerkingen op termijn zijn) en een vaccinatie-paspoort. Met zo’n paspoort kun je weer vliegreizen maken naar Verwegghistans, onder andere om daar nieuwe ziekten op te doen en in Nederland te importeren. De farmaceutische multinationals en de biomedische industrie varen er wel bij. Het is de “optimale zelfregulering” waar Peter Sloterdijk het over heeft.’

‘ Saillant vind ik tevens dat de huisartsen buiten spel zijn gezet. Dat is nou precies zo’n beroepsgroep met nog een eigen ethiek, die in het medisch geheim nog steeds wordt hooggehouden en bewaard blijft. Dat moet managers als Rutte een doorn in het oog zijn. Ik vermoed dat hij Edith Schippers dolgraag opnieuw op de huisartsen zou loslaten.’

–           ‘ Wat me ook zorgen baart, is dat Tjerk de Haan de rol van de Nederlandse rechters in verband met de schadeplichtigheid, van vraagtekens voorziet. Alles hangt met alles samen.

Vandaag zou de Kamercommissie-vergadering VWS gehouden zijn: “ 9 juni 2021 / 10:15 – 11:30 uur / Locatie: Troelstrazaal / Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport.” Ik kan er niets over terugvinden op internet, maar misschien dat we er via via toch videobeelden van te zien kunnen krijgen.’

‘ Toch goed dat er zulke informatiebronnen als Café Weltschmerz, de Blauwe Tijger en De nieuwe wereld in de lucht zijn, want we worden door onze MSM wel erg eenzijdig – en over bepaalde thema’s mondjesmaat – geïnformeerd.’

 

 

Hoe je op onwettige basis een papieren epidemie creëert. Manipulatie in meldplicht covid-19 door het RIVM   /   Posted on 6 juni 2021 by Redactie
Door: Tjerk de Haan, medisch socioloog &  Martin Mourik, IT-consultant

“ Na het wegvallen van Bruno Bruins [VVD] heeft Hugo de Jonge [CDA] het corona-dossier feitelijk gekaapt van de nadien in functie getreden ministers voor Medische Zorg en sport, Martin van Rijn [PvdA] en Tamara van Ark [VVD].
Alle maatregelen die hij heeft uitgevaardigd ter bestrijding van het coronavirus, waaronder de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 die hoofdstuk Va toevoegt aan de Wpg, zijn nietig (met alle daaruit voortvloeiende schadeplichtigheid jegens getroffenen), aangezien hij daartoe simpelweg nooit bevoegd is geweest.”

 

De coronacrisis en de grondstroom van totalitarisme. Een gesprek met Mattias Desmet • May 23, 2021

 

 

 

Sywert for president!

 

 

‘ Wat de affaire Sywert glashelder laat zien is dat er in in de politiek veel geld valt te verdienen en dat politieke partijen zich uitstekend laten gebruiken als vehikel voor lieden met (financiële) ambities.’

–           ‘ Precies. Dus afgeven op meneer Van Lienden is nogal obligaat, want hij heeft gedaan bij vol daglicht wat zoveel anderen al langere tijd deden en doen, alleen doen die het minder in het oog lopend, besmuikter. Deze rel kunnen we zien als de flinke opmaat naar een politieke carrière van deze onvervalste entrepreneur.’

‘ Nou, besmuikter? Ik denk even aan de crematoriumkoning Harry Huppeldpup, van de VVD, Keizer heette de man. Henny Keizer. Die heeft er meer werk aan gehad dan deze Van Lienden. Al was het maar omdat hij voortdurend een andere pet opzette. En wat te denken van het VVD-familiebedrijf Loek Hermans, met twee zusjes (Caroliene en  Sophie) die een baan hebben in de politiek, grotendeels onder de Haagse Kaasstolp? ’

–           ‘ Wat ik interessant vind dat ik steeds vaker hoor beweren dat die Van Lienden “hulp van binnenuit” moet hebben gehad, want alleen had hij dit niet kunnen verhapstukken. Er zijn vermoedelijk lieden die het klappen van deze zweep kennen en die Van Lienden ten dele hebben gebruikt om te ropen (a roper is een Engels slang woord dat sterke sexuele connotaties heeft; een verneuker komt misschien het dichtste in de buurt) om de buit binnen te halen, to rope in the loot.’

‘ Keith had het over grift. Ladenlichterij. “Men betaalt” elkaar via overheids-deals met belastinggeld. In dit geval zijn er rommelmondkapjes “gekocht.” Helemaal legaal, een miskoop (vanwege de tijdsdruk), hooguit als dom te kwalificeren, zonder strafrechterlijke consequenties. Tenzij je natuurlijk vindt dat domme mensen geen bewindspersoon moeten kunnen worden, maar dan houd je heel weinig geschikte jojo’s over, zo vrees ik. Alleen klungelen ze wel met belastinggelden en moeten wij, meestal via bezuinigingen op publieke voorzieningen, hun incompetentie en stupiditeit fnancieren. Noem dat vele weggegooide geld met een eufemisme: externality costs.’

–           ‘ Het meest aannemelijke verhaal tot nogtoe vind ik dat iemand voor een habbekrats in China een partij afgekeurde mondkapjes heeft geritseld, in de wetenschap dat die zending in Nederland nooit gebruikt zou worden. Ze dienden enkel om de financiële transfers dekken. Die dingen liggen nu in een Rijks-opslagplaats te verpieteren – hetgeen dus ook weer geld kost. De koper heeft er grove winst op gemaakt, maar de verkopende partij ongetwijfeld ook. In het traject blijft al doende, onderweg heel wat aan de lange strijkstok hangen. Zoek maar uit bij wie allemaal. In elk geval hebben wij (d.w.z. de Nederlandse Staat) de hele mik-mak voorgefinancierd en eindgefinancierd.’

‘ Ja, deze variant van ramsj inkopen hoorde ik ook. Die ondeugdelijke mondkapjes zouden in China naar de provincie worden gestuurd, als voodoo-zoethoudertjes voor het simpele volk. Die zijn toch al eeuwen monddood, zei iemand heel vilein. Ze in schijnen er in China nog een flinke zwik van te hebben liggen. Tamara van Ark (VVD) had geen idee waar ze het moest zoeken met die kritiek van Van Haga en Wilders. Wat een zielepoot. Maar ja, dan moet ze maar niet voor Mark Rutte gaan werken.’

–           ‘ Zeg, vandaar dat de Chinezen nu drie kinderen mogen hebben, want daar worden er tenminste twee van als proefkonijnen gebruikt. Ze maken in China zowel de virussen als de vaccins. Zo gaat het gerucht althans. Meneer Jaap van Dissel wil hier vanaf twaalf jaar prikken, maar in China zou het vanaf drie jaar moeten kunnen. Die vaccins zijn gouden handel! Bovendien kunnen de machthebbers de bevolking middels een virus en het circus daaromheen, mak en manipuleerbaar houden. Kortom, van alle kanten win-win voor de BovenBazen.’

‘ Ze maken in China dus de virussen, de vaccins en de proefkonijntjes. Je moet wel een volledig verhaal vertellen hoor.
Niet iedereen houdt van kleine kinderen vanwege de schattigheid; als proefkonijn echter zijn ze nog net te harden. Meneer Jaap van Dissel is miljonair, net als Ab Osterhaus. Van Dissel is running the show, met die lockdowns en zo. Dat houdt Rutte buiten schot. Die deelt vooral het snoepgoed uit. Wij zeggen thuis intussen vaak dat we nog iets moeten “beVanDisselen.” Dat is bijna-synoniem met bekokstoven.
Okay. Dus die Sywert van Lienden is het geheime CDA-wapen dat die club tegen Rutte in stelling brengt? Dat lijkt me niet onaannemelijk. Cynisch tot op het bot, glad gebekt en naar blijkt met de juiste Haagse partij-contacten.’

–           ‘ Precies. Veel mensen die nu vrome kritiek op Van Lienden spuien zullen stiekem best jaloers op de gup zijn. Hij wel miljonair en zij niet.’

‘ Laat ze ook de politiek in gaan, zou ik zeggen. Denk aan VVD-mevrouw Edith Schippers en echtgenoot Sander Spijker. Die tuigden ook een volkomen legaal verdienmodel op in de gezondheidszorg.’

–           ‘ Schippers heeft ook nog geprobeerd het medisch geheim te ontmantelen, zogenaamd om fraude te kunnen opsporen – dat lijkt op de regeringsfraude met de toeslagen. Zulk slag mensen weet niet wat ze maatschappelijk aanrichten met hun politiek vandalisme. Tja en dan CDA-mevrouw Ank Bijleveld over de militaire siponage. Wat had die een dom apologetisch verhaal zeg. Kwebbel-kwebbel-klets en helemaal niks zeggen. Gewoon als een lijk voor ieder nader onderzoek gaan liggen, dwarsbomen en frustreren.

‘ Weet je dat ze van de Duitsers een medaille heeft gekregen? Angela Merkel wil meer leger en de Duitse wapenproductie een kontje geven. Bijleveld heeft ongetwijfeld opdracht gekregen van Rutte om Merkel kopjes te geven. Ach, ze wordt er vast vorstelijk voor beloond. Met belastinggeld, natuurlijk. Al die figuranten zijn strak gefocused op Rutte en doen blindelings wat hij ze zegt te doen. Zeg, ik heb de jongelui aangeraden de film The Sting te bekijken. Leerzaam.’

‘ En onderhoudend! Ik geloof dat Merkel alle ministers van oorlog van NATO-landen een onderscheiding verstrekt. Dat is gewoon PR en propaganda.’

 

 

 

Café Weltschmerz |  #1 Het grote Corona-Vaccinatiedebat: Geen reden om door te gaan met vaccineren • June 5, 2021

‘ In deel 1 van het Grote Corona-Vaccinatiedebat praten Martine Groeneveld en Karel Beckman met drie deskundigen:
Prof. dr. Theo Schetters, immunoloog en vaccinatiedeskundige, met 40 jaar ervaring in de vaccinindustrie;
Dr. Jan Huurman, arts Maatschappij en Gezondheid, ex-directeur Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), ex-Inspecteur Gezondheidszorg op Curaçao;
en dr. ir. Carla Peeters, immunoloog die jaren als afdelingshoofd en projectleider aan vaccins werkte bij het RIVM en als interim-manager bij de overheid en in de zorgsector, en die nu haar eigen bedrijf heeft, COBALA Good Care Feels Better.’