Vito Corleone had niet met het COA te maken, net zo min als Max Mosley

 

The Godfather – aankomst immigranten op Ellis Island   www.youtube.com/watch?v=ubT-Bm36L2U

When Vito arrives on Ellis Island he is marked with an X inside a circle. He is then held for what he is told is suspected smallpox. In reality, this would have meant he was suspected of having a mental defect. This is possibly a reference to Vito’s mother suspecting him of being somewhat slow.

*

*

*

www.nrc.nl/nieuws/2022/08/01/politie-en-coa-ruzien-om-controle-asielzoekers-a4137934

‘ Tot een paar jaar terug deelde het COA persoonsgegevens zoals naam, leeftijd, godsdienst, etniciteit en land van herkomst dagelijks en geautomatiseerd met de politie. Deze gegevensuitwisseling stopte nadat NRC in 2020 schreef dat dit onrechtmatig was. Al deze data moesten uit verschillende politiesystemen worden gewist.

De politie vroeg het COA daarna herhaaldelijk om vanuit het belang van de nationale veiligheid toch meer informatie te delen. In een brief aan het COA benadrukte ze dat het delen van gegevens noodzakelijk was, omdat anders mogelijk signalen van mensenhandel of terrorisme worden gemist. Het COA gaf hier niet aan toe. ‘

 

 

 

 

Max Mosley questioned over racist leaflet   Feb 27, 2018

Mw. Cathy Newman speelt het meteen over de band van racisme: “mr. Mosley you said that immigrants brought disease to this country …..”

Mosley heeft niet de tegenwoordigheid van geest – of misschien was zijn pamflet inderdaad racistisch bedoeld? – om uit te leggen dat zijn opmerking in de context van bezorgdheid voor de import van exotische virussen geplaatst diende te worden.
Mosly gaat zich verdedigen tegen de aantijging een racist te zijn (geweest). Dat is net zo zinloos als je proberen te verdedigen tegen het etiket antisemiet – wanneer je bijvoorbeeld het doodschieten van journalisten door het Israelische leger van vraagtekens voorziet, of zelfs maar noemt.

Bizar, dat de paniekberichten over het apenpokkenvirus (en uiteraard het Covid19 virus) met chocoladeletters overal in de MSM verschijnen, terwijl horden exoten illegaal Nederland kunnen instromen, zonder dat ze grondig medisch worden onderzocht. Hoezo veiligheid?

Men zou kunnen gaan denken dat de “vaccin-boeren” voortdurend om omzetverhoging verlegen zijn?

Berichten over de zich herstellende winstcijfers van Schiphol (grotere omzet, dus meer vliegbewegingen, meer cash flow) worden evenmin in een context van mogelijke verspreiding van virussen en het verstoken van fossiele brandstof geplaatst.

We lijken het leggen van verbanden te zijn afgeleerd en uitsluitend nog in compartimenten te denken, vakjes die door waterdichte schotten van elkaar zij gescheiden.

 

Corona-tribunaal …?

 

www.nrc.nl/nieuws/2022/05/06/wat-als-doodsoorzaak-telt-is-een-modekwestie-a4122878

 

‘ Noem het een Parlementaire enquête en geen tribunaal, maar tuig in elk geval een onderzoek op. De gang van zaken, het hele gebeuren, is goed gedocumenteerd.’

–        ‘ En maak meteen een eind aan die vreemde figuur die maakt dat een bewindspersoon de verantwoordelijkheid, de aansprakelijkheid, voor haar handelen als bewindspersonen, automatisch overdraagt aan haar opvolger. Die uiteraard “van niks weet.” Deze bizarre figuur is achterhaald en niet meer van deze tijd.’

‘ Dat is een lachertje, waar iedereen intussen van begrijpt dat het een vorm van automatische immuniteit voor blunderen garandeert.’

–        ‘ Precies zoals de producenten van de experimentele prikken al bij voorbaat bedongen dat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade die aantoonbaar word aangericht door hun prikken.’

‘ Die nep-vaccins dienen enkel om de bevolking eronder te houden, omdat een epidemie waartegen vanwege de overheid wordt gevaccineerd, wel heel erg echt moet zijn. Gelukkig heeft die overheid vaccins kunnen bemachtigen. Hoezee.’

–        ‘ Ja, en mondkapjes. Vergeet de mondkapjes vooral niet.’

 

 

 

 

De ene Corona-aanpak is de andere niet, en zijn senioren in sommige landen onveiliger dan in andere als het om medische experimenten gaat?

 

‘ Marcia, Demitra, Doris en Kees stuurden deze links over de aanpak in de VS van de man (Fauci) die als hoofdverantwoordelijke voor falend Covid-beleid wordt gezien. Ze zijn verbaasd over hoe weinig belangstelling er in Nederland bestaat voor wie er verantwoordelijk zouden zijn voor met name de vele doden in verpleeg-, verzorgings- en bejaardenhuizen.
Twee tantes van Marcia zijn aan de corona-griep gestorven in een verzorgingshuis , maar geen haan die daar verder naar kraait. Dat vinden ze vreemd.

Redacted:  Clayton en Natali Morris – 27 april 2022
In Pfizer’s documents to the SEC, there are troubling revelations. The company says that profitability this year could be impacted by the Covid vaccine’s safety, efficacy and the medical community. What does this mean? We break it all down.

*

Terwijl er in Nederland zoveel gedoe en heisa is rond het willen/moeten opvangen van Oekraïners (zijn die allemaal getest en/of gevaccineerd?), laten jullie je opa’s en oma’s verkommeren en jullie zijn niet eens te porren voor een diepgaand onderzoek naar de context en vooral naar de hoofdverantwoordelijken voor dat drama, schrijft Demitra.’

–        ‘ Daar moet ik ze gelijk in geven. Wat ik uit een ander niet-Europees buitenland hoorde, was dat ze het daar heel vreemd en verontrustend vinden dat de huisartsen in Nederland systematisch buiten het Corona-gebeuren lijken te zijn gehouden.

Dit zou weleens tot gevolg kunnen hebben dat de farmaceutische industrie Nederland als een ideaal experimenteer-land gaat zien. Bijvoorbeeld in India is de overheid veel strenger als het om farmaceutisch experimenteren op de bevolking gaat. Terwijl we altijd denken dat ze daar zo corrupt zijn dat ze hun bevolking tegen veel geld als proefkonijnen zouden laten gebruiken.
Op de keper beschouwd zij de “vaccins” nog steeds geen echte vaccins, en de farma-maffia heeft niet zo maar vrijwaring bedongen voor claims inzake schadelijke gevolgen van de prikken.

De mondkapjes-affaire met Van Lienden en De Jonge gaat er daar ook helemaal niet in. Hoe kan zoiets in Nederland ongestraft passeren.?’

‘We zetten de zaak gewoon op de site. Dan kunnen de jongelui er kennis van nemen.’

YOU K!LL£D MILLIONS OF PEOPLE” – Angry Sen. Rand Paul explodes on Dr. Fauci in Epic Rant  Mar 21, 2022

Fauci Co-Workers Stun Congress, Exposes His Evil Side  Mar 13, 2022

Denmark suspends vaccinations   Apr 28, 2022

‘De cijfers van het RIVM wijzen uit dat lockdowns niet werken.‘ Een gesprek met Fritsander Lahr   Apr 28, 2022

Sanne Bloemink beeld Jan Rothuizen  De Groene 23 februari 2022 – verschenen in nr. 8

‘ De lange adem van corona. Inmiddels hebben al 11.000 Nederlanders zich aangemeld bij de supportgroep voor patiënten met langdurige klachten na covid – en dat aantal groeit nog steeds. Maar worden de klachten van deze long-covid-patiënten wel voldoende serieus genomen?’

 

 

 

 

Er is hier geen corona, we worden alleen maar gebombardeerd …

 

 

‘ Wat heb je met de mengkraan van meneer & mevrouw Loohuizen gedaan?’

–        ‘Die heb ik vervangen door een mengkraan met een handel. Die kunnen ze als 80-jarigen wel dicht en open draaien; de knopkraan was te stroef. Die bleef dus lekken, omdat ze hem niet helemaal dichtgedraaid kregen, en dus bleef de doucheruimte vochtig, en dus ontstond er schimmel op het plafond en de muren en dus bleven de aerosolen in de ruimte zweven, want de afzuiger kon er niet tegenop.’

‘ Daar hebben ze dus vijf jaar mee gezeten. Jij hebt een zogenaamde ziekenhuiskraan voor ze gekocht.’

–        ‘ Nou, gekocht. Ik heb Selim gebeld, die heeft me opgehaald en we zijn naar zijn magazijn gereden, waar hij drie of vier kranen heeft gepakt, plus aanzetmaterialen, zodat we niet met niet-passende aansluitingen zaten. Binnen een kwartier was het karwei gepiept. Je kent Selim. Die wil in zulke gevallen nooit betaling. “Beschouw het maar als zakat “ zegt ‘ie dan. Dus ik heb taart met kaarsjes voor zijn dochtertjes gebracht. Iedereen blij.’

‘ Het zijn hummeltjes, die meisjes van Selim en Myrna. De woningcorporatie had het leertje vervangen en daarna de kraan, door eenzelfde type kraan, want die is standaard voor dergelijke flats. Niets aan te doen. Het draait om bedrijfsmatig en kosteneffectief werken. De jongens van de technische dienst worden er ook doodziek van, maar ze krijgen hun orders van “het kantoor” ze worden per seconde en per gebruikt item gecontroleerd en afgerekend.

Tja, het gaat om dor hout. Oude mensen worden ziek en gaan langzaam dood, terwijl het vaak zo simpel zou zijn te voorkomen. Neem de luchtverversers en ventilatoren, vooral toen al bekend was dat het virus hoofdzakelijk door de lucht ging. Te duur.
Ze worden met heel veel kosten en ketelmuzieknaar een ziekenhuis getransporteerd en daar wordt aan ze gesleuteld, totdat ze van ellende verpieteren en doodgaan. Niemand die ook maar even verifieert hoe het met de woonsituatie is gesteld en vooral met de tocht en het vocht.
Een zus van mij is huisarts en die controleert bij haar senior-patiënten die zelfstandig wonen, altijd dit soort dingen. Waar nodig vervangt ze leertjes of kranen en dicht ze tochtplekken. Als het echt ernstig is, gaat ze met de verhuurder in de slag en vaak wordt er naar de dokter wel geluisterd.
Helaas lang niet altijd en dan verzieken de mensen in zo’n huis, want verhuizen kost ten eerste veel geld, ten tweede zijn er geen woningen in die prijsklasse meer voorradig, want Nederland is vol, omdat “we” o zo humaan en empathisch zijn voor exoten.’

–        ‘ Zo is dat. Lang leve de labbekakken in de politiek. In en in treurig, maar helaas de praktijk. In het rijke Nederland, waarover een meneer Rutte blijft kwijlen dat het zo’n gaaf landje is. Meneer Mark Rutte koopt zelf nooit een brood of vervangt nooit een kraanleertje. In ieder geval heeft de snuiter geen weet van het gewone leven. De man zit nu elf jaar op die plek gekleefd en de mentaliteit van liegen, ritselen en dealen, doordesemt zo langzamerhand de hele maatschappij. Dat gaat onmerkbaar, maar het gebeurt wel degelijk.’

’ Goed. Geen corona in Kiev? Alleen maar bommen. Daar geloof ik niks van. Wij worden hier met nepnieuws over corona geïntimideerd en zij door bommen. En we kunnen niet kiezen.’

–        ‘ Waren het Russen die je hoorde praten?’

‘ Ik geloof het wel. Ze spraken goed Nederlands, maar met af toe een woordje Russisch, dat kon ik verstaan. Ze vroegen zich af wanneer Poetin over zou gaan tot het gebruiken van gifgas om bewoners van belangrijke steden uit te roken. Vooral Kiev moet liever niet worden beschadigd, vanwege de ideologische waarde als geboorteplaats van “de Russische natie.” Uithongeren duurt (te) lang, dus zal er naar alternatieven gezocht worden. Zo vreesden zij.
Maar, wanneer Poetin vindt dat het van hem echt moet, dan zal hij niet schromen om ook op Kiev bommen te gooien. Dan bouwen ze het maar na in Disneyland.’

–        ‘ Ah, vandaar deze foto’s met deze tekst. Je hebt er het al-Jazeera-stuk over corona naast gezet, vanwege het airborne-karakter van kerndeeltjes en virussen. Volgens de Russen die ik hoorde praten, was er in de Oekraïne natuurlijk ook corona, maar werd daar niet zo spastisch over gedaan als hier, of het werd onder het tapijt geveegd.’

‘ Klopt. Het Volkskrant-artikel zit achter een betaalmuur, dat heb ik niet gelezen vanwege het gedoe met inloggen en zo, maar de tekst bij de foto zegt genoeg. Vermoedelijk gaat het over het bombarderen van kerncentrales en hoopt degene die wordt geciteerd dat wind voor haar goed staat, wanneer zo’n ding wordt geraakt.’

–        ‘ Alsof je daar op kunt vertrouwen. Zelfs met veel bidden. De Russen buiten Rusland en de Oekraïne zijn trouwens wel bezorgd over besmettingen via mensen. Niet alleen met corona, maar allerlei bacteriën en andere ziektekiemen. Als er grote massa’s mensen aan de loop gaan, kan er van alles meekomen. Ook dingen waar de MSM niet over (mogen) berichten – om geen paniek te verwekken.’

‘ Daarover zullen we dan ook niets vernemen. Er is op de keper beschouwd wat nieuws-sturing en censuur betreft, geen verschil tussen welk regime op de wereld dan ook.’

–        ‘ Vanwaar het citaat uit Ricardo? Die ken ik van de “comparatieve kostenvoordelen,” maar dat is lang geleden hoor. ’

‘ Goed onthouden. Dit houdt verband met de graanproductie in de Oekraïne. Daar kunnen de Russen ook nog mee spelen. Wanneer de massa’s in bijvoorbeeld Egypte geen brood meer krijgen, gaan daar de poppen aan het dansen.
David Ricardo beweert er interessante dingen over, die qua principes tijdloos zijn, hoewel de contextuele omstandigheden ingrijpend kunnen veranderen.’

–        ‘ Kortom: ken uw klassieken. Zucht. Ach, ons onderwijs. Kijk, weet je nog? Het enthousiasme destijds ? Met Van Oostrom. Ons onderwijs zou eindelijk in de steigers worden gezet. Jawel, gekke Henkie. Dat was achteraf net zo’n circus als rond Tjeenk Willink op zijn fiets met op de bagagedrager “Macht & Tegenmacht.” Alsof een Rutte zich daar ook maar een seconde om zou bekreunen. Deze canon is trouwens uitverkocht, zag ik. Gelukkig hebben we nog zo’n twintig stuks liggen, want “onze kinderen” zijn wel degelijk onderworpen aan “de uitwassen van bijles,” thuis welteverstaan, en met groot plezier voor alle betrokkenen.‘

‘ Altijd die flauwekul frames hè? Wie kan er iets hebben tegen het aanpakken van uitwassen? Bovendien wordt er een voornemen geventileerd. Vrijblijvend, zoals gewoonlijk.
Heb je dit gezien, over ons onderwijs? De onderwijzers van de onderwijzers, van de leraren, enzovoorts, gaan systematisch minder weten en kunnen. “Ze” doen steeds opnieuw water bij de al
zeer verdunde wijn. En maar snateren, tsjilpen, kwaken en vergaderen en hup! weer een nieuwe minister. Of zelfs meerdere Ministers op Onderwijs. Wat maakt het ook uit. Alles voor de beeldvorming, en alle vriendjes en vriendinnetjes moeten aan de Ruif worden getild. Brrrrrrrr   ….
We hebben de Russen helemaal niet nodig om ons te bombarderen. De (Haagse) politici klaren die klus via gestage ondermijning helemaal zelf.’

 

 

 

 

 

 

 

Kappen van dor hout, onder het zoemen en brommen van ‘Om Mani Padme Hum’

 

 

‘ Het geval van onze verpleeg- en verzorgingshuizen bij Corona, vind ik een uitgesproken geval voor een Jordan-Peterson-redenering.
(Video doorspoelen naar 01:40) Peterson adviseert:  wanneer je niet kunt begrijpen en uitvogelen wat en waarom iemand iets doet, kijk dan naar de gevolgen van dat handelen. Misschien dat die gevolgen precies de bedoeling en opzet van dat handelen waren en zijn? Vanuit de gevolgen kun je proberen terug te redeneren naar motieven, drijfveren en oorzaken. Probeer mogelijke motieven uit de gevolgen af te leiden.
Hier: hoe is het mogelijk dat we onze senioren hebben laten verkommeren en creperen? Dat waren de gevolgen en resultaten van het “vergeten” en verwaarlozen van onze senioren. Niet alleen door de “ze” van de politiek en overheid, maar door ons allemaal. Waarom is dat gebeurd?’

–        ‘ Wel, het gevolg is dat er veel ouderen op natuurlijke wijze zijn “geruimd” – zonder dwang of drang. Er was een mevrouw (ze is nog vaak in de media te zien) die het over het kappen van dor hout had en daarmee iedereen (vooral de beroeps-hypocrieten) op de kast kreeg. Hetgeen zij zegt, zou er immers op kunnen hinten dat het opzet was om de oudjes te ruimen. Dit gaat wellicht toch iets te ver. Het behoort in elk geval tot die dingen die men misschien stilletjes mag denken, maar nooit hardop zeggen.’

–        ‘ Jordan Peterson voegt er een nadrukkelijk CAVEAT! bij: je moet dit principe van kijken-naar-de-gevolgen, met de nodige prudentie hanteren, maar het kan heel dienstig zijn als heuristisch hulpmiddel.’

‘ De context (Hitler en zijn entourage in die periode) maakt Peterson’s betoog, toegepast op onze sterfhuizen, extra gevoelig. Was dat grote sterven misschien de bedoeling? Opgeruimd staat netjes en bespaart kosten Wij allemaal snappen dat we boter op ons hoofd hebben. Wij allemaal wisten – of wij konden na enige tijd op z’n minst weten – wat er met onze senioren gebeurde en dat maakt dat we achteraf gretig naar verontschuldigingen voor ”ons” doen laten (ons verzaken) in die periode zoeken en ieder cognitief geitenpaadje gretig aangrijpen.’

–        ‘ Zoals in Nederland te doen gebruikelijk laten “ze” dan een rapport opstellen. Een leeg bezweringsritueel, want mosterd na de maaltijd. Je zou haast in de verleiding kunnen komen om wat die periode aangaat te zeggen: Wir haben’s ja nicht gewusst! Dat zou de vergelijking echter iets te ver doortrekken.‘

‘ Ware het niet dat het opnieuw gebeurt. Met onze senioren, maar ook met onze kinderen – beide groepen worden nu geprikt en geboosterd op de koop toe. Logisch. Ouderen en kinderen zijn degenen die zich niet meer en nog-niet kunnen verweren. De ventilatoren die virussen effectief, althans grotendeels, kunnen neutraliseren, zijn inmiddels op de markt, maar ze zijn “duur.” Hoewel: in vergelijking tot het neerplempen van windmolens en zonnepanelen kosten ze bijna niks, en voor een paar straaljagers moet je ook al gauw een paar emmers leeggooien.’

–        ‘ Blijkbaar vinden we klimaat-meuk en – gadgets belangrijker, want we stemmen immers op politici die dat beleid in onze naam over ons uitrollen?’

‘ Het wordt heel ongemakkelijk. Want: trek je de redenering van Peterson door, dan stuit je vanzelf op de logische vraag waarom “we”/”ze” zo bezorgd zijn om het Klimaat en de planeet. Indien het lot van onze planeet ons zo aan hart zou zijn gebakken, zouden we dan onze oudjes hebben laten verkommeren?’

–        ‘ Inderdaad, dat is een erg ongemakkelijke confrontatie. Blijkbaar zijn we wel bezorgd om het Klimaat (op zich een onzinnig standpunt), maar niet om onze senioren en kinderen.’

‘ Breng verdienmodellen, geld en kosten-efficiëntie in het spel en het wordt allemaal ineens een stuk begrijpelijker. In hedendaagse woke-wauwel-wartaal: het wordt transparant.

Kijk eens naar deze wappies op de foto, hoogstwaarschijnlijk genomen nadat verkiezingsuitslagen bekend zijn geworden (hoewel je dat met foto’s nooit meer zeker weet). “Hoera! We hebben gewonnûûûh! Ooooleee, oooleee, oooleee!” Ja nou, en toen? Halve zolen. Suf en sullig stemvee, dat met molentjes loopt.’

–        ‘ Tja, en dan mekaar vochtig, wazig en wous feliciteren met de Democratie. Brrrrrr …… Ga jij nog stemmen dan? Ik overweeg in plaats daarvan wierook te branden en met zo’n Tibetaanse boeddhistische gebedsmolen te zwaaien. Dan heb ik tenminste nog enig vertier aan het lopen met een molentje, en misschien wordt het dan niet nóg erger dan dat het wordt wanneer de massa opnieuw vakjes op een stembiljet gaat inkleuren.’

‘ Molens zijn heel Nederlands hoor. Zorg er alleen voor dat je geen tik van zo’n molenwiek oploopt. Voor een optimaal effect schijn je bij dat zwaaien met zo’n gebedsmolen Om mani padme hum te moeten brommen en zoemen, zoals die heilige in het woud, bij de Zarathoestra van Fritz Nietzsche, doet.’

–        ‘ ’t Is goed met jou! Desnoods trek ik er ook nog klompen bij aan. Trouwens, Zarathoestra daalt af uit zijn kluizenaarschap in de bergen, naar een stad die “ De bonte koe” heet. Is dat niet oer-Nederlands?’

‘ Zeker. Er heet geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan.’

 

Mark Lievisse Adriaanse & Pim van den Dool  –   www.nrc.nl/nieuws/2022/02/16/coronarapport-toont-onmachtige-en-onwillige-overheid-a4090357

 

 

 

 

 

 

Prikkelende gedachten (in tijden van corona)

 

 

 

www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2021/coronacrisis-als-dit-een-echte-crisis-was-zouden-we-iets-hebben-geleerd-zegt-de-denker-des-vaderlands~v459197/

 

Sidonia: ‘Dus een obees persoon met veel onderliggend lijden, maar wel “geprikt” kan meteen aanschuiven voor de IC. Ook als zij geen corona heeft, maar bijvoorbeeld een hartfalen wegens hartvervetting, eventueel in combinatie met levenslang overmatig roken.
Terwijl een slank en fit persoon, die niet is geprikt en ook geen corona heeft, niet laboreert aan onderliggend lijden, nooit heeft gerookt, maar die wel een acute aandoening krijgt waarvoor zij in niet-coronatijd gewoon op de IC terecht zou kunnen, die moet nu volgens de Denker des Vaderlands (DdV) achter aansluiten voor een plaats op de IC. Zo is het toch?
Vandaar dat zoveel operaties worden uitgesteld, omdat geprikte coronalijders altijd voorgaan als het om een ic-plek gaat. Toch? Er zal toch op zijn minst mede op leeftijd worden geselecteerd, of zoiets? Of is het enige criterium “de prik”? Prikken is uiteraard kassa voor Big Pharma. Alle kinderen moeten ook worden geprikt. Of mag ik zo niet denken?’

Wiske: ‘ Je mag denken wat je wilt. Nú nog wel tenminste. Mwah, wat je allemaal oppert, daarvan weet ik zo niet of het klopt hoor. Afgaand op dit stukje tekst zou je kunnen concluderen dat “de prik” momenteel een noodzakelijke-en-voldoende-voorwaarde is voor een plaats in ic-wachtrij, denk ik, maar ik heb het artikel niet gelezen, want dat zit achter een betaalmuur. Daarentegen is het de DdV die dit zegt, dus niet zo maar de eerste de beste influencer-in-Rijksdienst. In het artikel staat vast dat het veel ingewikkelder in elkaar steekt dan wij, afgaand op dit snippertje tekst, menen te kunnen concluderen. Als DdV moet je bijna per definitie “prikkelend” denken en van prikkelend naar prikkend, dat scheelt maar twee letters.

Trouwens: iedereen schijnt wel een soort, een vorm, van corona onder de leden te hebben, alleen wordt het vaak anders genoemd, verschillend gelabeld. Dus het moet wel over de correcte corona gaan, wil je mogen aanschuiven voor de ic. Maar wat is de correcte corona en wie stelt dat vast?

Nota Bene!  Het aantal ic-plekken lijkt me in dezen ook van belang, maar dat mogen we natuurlijk niet denken. Indien “ze” afschalen, terwijl “men” eigenlijk had moeten ópschalen, dan houdt het op, Geprikt of niet. Dus krijgen de ongevaccineerden de schuld voor het tekort aan ic-bedden. Die zijn een makkelijke zondebok.’

Sid: ‘ Moeilijk en ingewikkeld. Een kleine aanvulling op jouw voorwaarde voor een plek in de ic-wachtrij: geprikt en corona-gelabeld. Natuurlijk moeten er voldoende ic-bedden met bekwaam zorgpersoneel voorhanden zijn. Dat is zó vanzelfsprekend dat we daar niet eens aan hóeven denken. Ook al zouden we het mogen. Nicht sein kann, was nicht gedacht werden kann (oder darf) …. Ik verzin maar wat; könnte en dürfe is nog mooier. Vind ik, maar dat voert hier veel te ver en er is al crisis genoeg.

Conclusie: niet-geprikt, altijd verloren. Maar toch geen prikplicht. De mogelijke nadelige bijwerkingen van “de prik” moet men op de koop toe nemen, wil men tenminste in aanmerking komen voor een (eventuele) plek in de ic-wachtrij. Dat komt neer op zelf mogen beslissen of je voor de prikplicht, voor gedwongen prikken, kiest of niet. Maar je wordt niet gedwongen om je laten prikken en al helemaal niet door de Overheid.’

Wiske: ‘ Klopt. Je wordt enkel gedwongen tot het maken van de keuze of je je al dan niet wilt laten dwingen. Of niet? Nou, eigenlijk dwing je jezelf als je voor de prik kiest, want een gedwongen keuze is onder deze omstandigheden een vrije keuze. Orwell zou zeggen: gedwongen is vrij en vrij is onvrij – maar wel ongedwongen onvrij. Denk ik, maar ja, ik ben geen DdV en ik heb het artikel niet gelezen.’

Sid: ‘ Het zal vast wel kloppen, als je maar hard genoeg denkt dat het klopt.’

Wiske: ‘ Leuk hè, die filosofie van meneer Palmström: “nicht sein kann, was nicht sein darf.” Die man zou best DdV kunnen wezen. Vind ik tenminste.‘

Sid: ‘ Geen speld tussen te krijgen. Zelfs geen (prik-)naald. Denk ik althans. Maar nogmaals: ik heb het VK-artikel niet gelezen.’

*

 

Maxim Februari  –  www.nrc.nl/nieuws/2021/12/07/hier-mag-je-niet-jagen-dus-er-wordt-niet-gejaagd-a4068081

 

 

 

Schenners van vertrouwen

 

Sadistisch ritueel misbruik: Slachtoffers verdienen onafhankelijk onderzoek   –  www.youtube.com/watch?v=YygZPBqV174

*

‘ Heb jij deze aflevering van Weltschmerz, over kindermisbruik, helemaal uitgekeken?’

–        ‘ Met moeite, ja.’

‘Angstaanjagend en weerzinwekkend onsmakelijk tegelijk, vind ik het.’

–        ’  Volkomen mee eens. De jongelui wilden deze weerzinwekkende, stuitende, zaak (die hoogstwaarschijnlijk nog steeds springlevend is) en de aandacht voor de notaris Oranje bij elkaar hebben op de site.’

‘ Vanwege de overeenkomst en het verschil. Het gaat over schennen van vertrouwen en de discrepantie wat betreft ernst, media-aandacht en openbaarheid/openlijkheid.’

–        ‘ Tja, bij de zaak van meneer Oranje haal je de schouders op: welke notaris is nog te vertrouwen, nietwaar? Het gaat om een paar miljoen, soit. Die zullen hoogstwaarschijnlijk al dan niet via trucs uit de Algemene Middelen (lees: Belastinggeld) worden bijgepast. Geen van de partners/vennoten/aandeelhouders, kompanen, maten and whoever else, zullen vermoedelijk een veer hoeven laten. Bij de kindermisbruikers is het veel griezeliger.’

‘ Eigenlijk vind ik de houding van de jongelui, die jij verwoordt, bijna net zo eng. Jullie gaan er van uit dat het om dezelfde stinkende beerput gaat, waarvan degenen die er huizen elkaar automatisch dekken en de hand boven het hoofd houden. Dat je er van uitgaat dat de schadeloosstelling (van wie eigenlijk?) in de casus  middels belastinggeld zal geschieden, is een niet mis te verstane indicator.’

–        ‘ Daar komt het zo ongeveer op neer, ja. De jongelui zijn van mening dat het opheffen van de notaristak bij Pels Rijcken waarschijnlijk betekent dat de advocatuur de financiële leemte zal moeten opvullen en bijpassen, want de cash flow en de winsten, mogen er uiteraard niet onder lijden. Nou, dan weet je het wel.’

‘ Iemand vergeleek het met het Amerikaanse leger na de burgeroorlog (1861 – 1865). Dat leger had toen niets meer omhanden en werd dus ingezet om de indianen te genocideren en bisons uit te roeien, hetgeen op hetzelfde neerkwam. Zo ook bij Pels Rijcken, is de hypothese. Men moet toch wat met die overtollig geworden verdiencapaciteit bij de Landsadvocaat. Arme slachtoffers van al die Lands-juristen-ex-notarissen.’

–        ‘ Die lege kreet die zo hol onder de Haagse Kaasstolp galmt, over “herstel van vertrouwen” doet me pijn aan de oren.’

‘ Te bedenken dat lieden die zulke dingen uithalen met onze kinderen, op belangrijke maatschappelijke posities kunnen zitten, bezorgt me kippenvel. Je wilt het gewoon niet wáár hebben. En dan al die gremia eromheen, die de omertá in acht (blijven) nemen. Dat is een en al verrotting en bederf. Voor een broodje aap vind ik het verhaal te zwaar en te groot. Wás het maar af te doen als een broodje aap.’

–        ‘ Inderdaad, daar verzinkt de zaak Oranje bij in het niet. Die man uitte zijn perverse driften via frauderen met geld. Nou ja, dat is tamelijk zielig, maar het is uiteindelijk alleen maar geld. Zulke termen als reputatie en integriteit kunnen niet eens meer dienen als wisselgeld of schaamlap. Dat is zoals we intussen allemaal weten, obligate, loze, marketing-ronk. Hij had er wat mij betreft niet eens zelfmoord voor hoeven plegen’, want hij zou zich ruim in “goed” gezelschap hebben kunnen bewegen – hetzelfde genre lieden, bedoel ik, lui van hetzelfde allooi. Na een tijdje waait zo’n stormpje over (kijk naar de mondkapjesmiljonair Van Lienden en zijn maatjes), en gaat het leventje voor zulke lui gewoon verder. Ik zou er niet van opkijken als meneer Van Lienden bijvoorbeeld de politiek inging.’

‘ Van Lienden? En dan voor het CDA!  dat zou lachûh zijn zeg.
Jij ben niet de enige die vermoedt dat er bij die Oranje meer achter zit dan alleen dat geld, en dat de man dáárom tot zelfmoord werd geprest of dat “men” hem een handje heeft geholpen. Ik heb dit meer gehoord en ben bang dat je weleens gelijk zou kunnen hebben. Er verdwijnen duizenden minderjarige “vluchtelingen/migranten” per jaar, dus ook dat nog. Een plus een zou weleens tot veel meer dan twee kunnen optellen, vermoed ik zo. Big Business. Bah!
De maatschappelijke context maakt zijn eigen verhaalvarianten en uiteraard bezien we diverse voorvallen al lang niet meer als afzonderlijke incidenten die niets met elkaar hebben uit te staan.’

–        ‘ Mede daarom dat de jongelui er aan hechten de Weltschmerz-aflevering en de soap over Oranje bij elkaar te zetten. Zet de boel maar op de site en wens de mensen die naar de Weltschmerz-uitzending kijken, alle sterkte. Je moet vooral niet na de maaltijd kijken, want dan is de kans groot dat je je eten niet binnenhoudt.’

 

www.nrc.nl/nieuws/2021/10/29/het-levenslange-dubbelspel-van-top-notaris-frank-oranje-a4063645

 

 

 

 

clevere kneepjes in het kader van corona-covid19

 

www.youtube.com/watch?v=rIf9Z3C9zbc

De Oostenrijkse oppositieleider Herbert Kickl doet glashelder uit de doeken welke trukendozen de Oostenrijkse regering van kanselier Sebastian Kurz volgens Kickl allemaal opentrekt om de bevolking tot “vaccinatie” (experimentele gentherapie) over te halen.
De kneepjes die respectieve regeringen hanteren bij deze Covid19-show, verschillen onderling niet zo heel veel. Dat is natuurlijk geen wonder want iedere regering probeert de combinatie van angst met dwang/drang toe te passen.
Kickl is een van de weinige politici die steeds vertelt zelf niet geprikt te zijn – hij heeft er geen enkel bezwaar tegen wanneer mensen daar vrijwillig wèl toe besluiten, hij is alleen tegen manipulatie en dwang van overheidswege.

In Nederland hebben we geen politiek leider als Kickl, die een tegengeluid tegen de “vaccinatie” drang van de demissionaire regering helder en consistent articuleert, maar wat Kickl over de Oostenrijkse regering zegt, gaat grosso modo net zo goed op voor wat er in Nederland gebeurt. Daar kan iedereen desgewenst haar voordeel mee doen.

Die Impfung als „Game Changer“? Herbert Kickl [= oppositieleider Oostenrijk/FPӦ ] zerpflügt die weltweite Impfkampagne!
September  12, 2021

Herbert Kickl [= oppositieleider Oostenrijk/FPӦ ]l: „Wir können beides – Regierung und Opposition!“     September  12, 2021

 

 

 

Open deuren in de Nederlandse politiek

 

‘ Wonderlijk dat er blijkbaar geen (aspirant) beroepspolitici zijn die deze punten zien, en daar electoraal garen bij willen of kunnen spinnen.
Ik citeer: „Een aanzienlijk deel van de Nederlandse kiezers is cultureel-conservatief, maar wil óók een gelijkere inkomensverdeling.”
Dit lijkt mij een verlicht en redelijk standpunt. Wat is daar nou vreemd of ongerijmd aan? Bijna iedereen in onze kennissenkring wil in grote lijnen dit, en sommigen stemmen zelfs nog steeds.’

–        ‘ Afschaffing van het koningshuis zouden we eigenlijk ook graag willen, maar vanwege het sentiment bij brede lagen van de bevolking moet je dat als politieke partij niet te drammerig naar voren brengen. Vooral niet omdat zwarte Piet het al zo moeilijk heeft, en Kerstmis, en Pasen en meer Hollands.
Er moet nog iets nostagisch Nederlands overblijven, desnoods dan maar het koningshuis, dat op koningsdag koekhapt en zakloopt. Al is dat circus peperduur om te onderhouden, en al krijgen we daar weinig voor terug – vind ik tenminste.’

‘ In verband met het koningshuis moeten primair die belastingdeals en –voordeeltjes opgeruimd worden. Dat is punt een. Dan zou ik ze ook graag wat intelligenter willen hebben, maar dat is vooral een kwestie van teeltkeuze, en daar is iedereen vrij in. In sommige gevallen: helaas.’

–        ‘ Hoe komen we hier op?’

‘ O, een stukje in de NRC over de nieuwe politieke partijen. Ik heb het toch maar gelezen, want ook al stem je niet, omdat je vindt dat er niets te kiezen valt en je dit systeem niet wilt legitimeren, we zitten niettemin wel met dit systeem van politieke partijen en “volksvertegenwoordigers” opgezadeld. Zelfs zonder de mogelijkheid tot het optuigen van referenda. Tja, het is zielig, maar heet desniettemin: democratie. Een Franse revolutie zie ik in Nederland niet meteen plaatsgrijpen.’

*

–        ‘ Okay, een sprongetje naar een ander aspect van onze staatsinrichting: Hugo de Jonge (VWS, CDA) is voor de rechter gedaagd, of loopt grote kans dat te worden.’

‘Hè, hè, eindelijk. Moet hij die miljoenen van Sywert van Lienden en kornuitjes compenseren? Er moet een voorbeeld worden gesteld, zodat die pipo’s en bimbo’s niet met belastinggeld blijven strooien en knutselen.’

–        ‘ Nou, neen, de Sywert soap verdwijnt ongetwijfeld gewoon in de doofpot (the memory holes uit Orwells 1984). In het normale leven zou een procuratiehouder die zo’n blunder begaat onverwijld worden ontslagen, maar in een democratie gebeurt dat niet. Neen, meneer De Jonge wordt melodramatisch aan de tand gevoeld over zijn (on-)rechtmatig optreden inzake de corona-maatregelen, en verder gebeurt er niks, nakkes, nada. Trouwens, om een rechtszaak zal de Jonge zich niet bekreunen, want de declaraties van de Landsadvocaat komen, ongelimiteerd, ten laste van het Rijk, van ons dus. Redeneer je helemaal door dan komt het erop neer dat wij advocaatskosten betalen van rechtzaken tegen onszelf. Is dat geen verdienmodel om je vingers bij af te likken? Het impliceert vooral dat er geen enkele prikkel bestaat om competente lieden als bewindspersoon aan te stellen, want het geeft niet hoe zwaaar ze stuntelen, hannesen en blunderen, het is altijd rekening Rijk. Zo lang de pipo’s, bimbo’s en jojo’s maar doen wat Rutte wil, mogen ze bij zijn beestenspul.

Pieter Kuit van de BPOC2020 was van plan De Jonge voor de rechter te dagen en kreeg eerst nog een uitnodiging van De Jonge om te komen praten. Zo lees ik op “Het Andere Nieuws”. ’

‘ Dat is goed nieuws. Natuurlijk wordt hier niets over gemeld in de MSM. Bekijk het verhaal van Tjerk de Haan in dit kader ook nog maar eens. De Haan doet het juridisch goed uit de doeken. Het kabinet opereert met zijn covid-maatregelen in een juridisch vacuüm, waarbij Rutte zoals gewoonlijk, iemand anders de kastanjes voor hem uit het vuur laat halen. Ze snuiten hun neus in onze grondrechten en lappen alle modaliteiten van mensenrechten aan hun zolen.’

–        ‘ Tjerk de Haan houdt een goed betoog. Zeker. Het mag wat taaie stof zijn, maar De Haan weet terdege van de hoed en de rand.’

‘ Er zit nóg een rechtzaak tegen meneer De Jonge in het vat meen ik, in verband met het van staatswege verplicht willen laten “vaccineren” van onze kinderen, die bijna helemaal geen risico lopen een corona-griep te krijgen.
Ik zou zeggen onder het motto: jong geleerd is oud gedaan. Indien je een bevolking van jongs af laat wennen aan prikken-plaatsen, dan weten ze op den duur niet beter (luister maar naar Yuri Bezmenov. Vaccinatie en indoctrinatie, zijn hetzelfde).’

–        ‘ Het mes snijdt aan minstens twee kanten: je went de bevolking van jongs af aan prikken (disciplinering) en Big Pharma harkt er miljarden mee binnen, en overal zitten politici of semi-politici met hun vingers in de suikerpot; van sjacheren met mondkapjes tot en met het uitbaten van teststraten. Kassa!’

‘ Je vergeet een belangrijk punt: Big Farma krijgt gratis de beschilkking over ontelbare proefkonijnen voor hun “vaccins.” Niemand weet tenslotte wat je krijgt ingespoten. Dat is een kwestie van “vertrouwen.” Nou, als het op (veel) geld aankomt, wie is er dan nog te vertrouwen?
Al dit drabbige en morsige gekonkel past in de opmaat naar de “Great Reset” van Herr Claus Schwab. Het gaat allemaal in een moeite door. Wij staan er bij en we kijken er naar. Ik zet de link naar de donderpreek van dominee Charles Lawson over de great reset/Agenda 2030 en corona, hier ook maar bij.’

–        ‘  Op de valreep: Celia en Karin stuurden deze link uit Australië, over Joe Biden, met de boodschap: “Zo zien de bijwerkingen van een vaccin er dus uit. Not very funny nor very pleasant either though.”

 

* * *

 

Prof. Bhakdi: This is how it really works! – Nederlands ondertiteld  |  Het Andere Nieuws Published On: 6 augustus 2021

Perspectives on the Pandemic | “Blood Clots and Beyond” | Episode 15  –   Apr 16, 2021

 

 

 

Necropolitiek (doodspolitiek) in tijden van corona-covid

 

 

‘ Je zet in deze posting in feite een aantal taboe-onderwerpen op een rijtje en laat de jongelui zelf verbanden leggen en combinaties maken, waardoor er alternatieve narratieven ontstaan. Is dat de opzet?’

–        ‘ Is dat niet een sterke pedagogische vorm, die het zelfstandige en kritische denken ontwikkelt en stimuleert?’

‘ Dat ben ik met je eens, bovendien maakt het de jongelui nieuwsgierig naar de teksten waaruit we citeren. Je moet alleen de lat niet meteen erg hoog leggen, want dat demotiveert. Een klassieker als die van Hannah Arendt bijvoorbeeld, telt zo’n 500 bladzijden, en dat is veel. De meeste pupillen hebben geen grote intellectuele bagage om mee te beginnen, om ze contexten te bieden waarin zich nieuwe informatie laat inbedden.

Eigenlijk zouden ze met Orwells 1984 moeten beginnen. Arendt in combinatie met Orwell zijn zeker in dit tijdsgewricht een must, wil je tenminste enige chocola kunnen maken van allerhande cognitieve dissonanties die momenteel pandemische proporties aannemen, die de vormen van verwarring welke worden veroorzaakt door de coronapandemie verre overtreffen. Vind ik. Vooral de lukrake, onlogische en riskante “maatregelen” waartoe “ze” hun toevlucht nemen: God zegene de greep en na ons de zondvloed. Hatsjekidéééé! Houd de tokkies in de stress en verwarring. Wij weten het tenslotte ook niet.’

–        ‘ Dat is mischien zo, met die kennis en geestelijk bagage, maar die mogelijke, prohibitieve intimidatie die dat mogelijk veroorzaakt, kunnen we enigszins ondervangen of compenseren door onverwachte samenhangen te suggereren, of causale verbanden te leggen die politiek incorrect zijn en uit dien hoofde onderworpen aan (zelf-)censuur. Dat zorgt voor spannendheid, suspense. De meesten van onze pupillen hebben trouwens Orwell intussen gelezen, en Hannah Arendt is evenmin een onbekende naam voor ze.’

‘ Verrassend genoeg. Ik vond de manier waarop ze aansloegen op het handwerk van Julia (in 1984) erg opmerkelijk. Julia, de vrouw op wie Winston verliefd wordt, schrijft flutromans waarmee de massa’s worden overspoeld:  “…. de Afdeling Archieven zelf was maar één enkele afdeling van het Ministerie van Waarheid, dat als voornaamste taak niet de reconstructie van het verleden had, maar de burgers van Oceanië moest voorzien van kranten, films, schoolboeken, teleschermprogramma’s, toneelstukken, romans — van elke denkbare vorm van voorlichting, onderwijs en amusement, van standbeeld tot leuze …..
Er was een hele reeks speciale afdelingen, belast met proletarische literatuur, muziek, toneel en algemeen amusement. Hier werden prulkranten vervaardigd, waar bijna niets anders in stond dan sport, misdaad en horoscopen, sensationele stuiverromannetjes, films die dropen van seks en sentimentele liedjes die totaal mechanisch werden gecomponeerd op een speciaal soort caleidoscoop die de naam ‘versificator’ droeg. Er was zelfs een complete subsectie – Pornaf heette die in Nieuwspraak – die belast was met de vervaardiging van de minste soort pornografie, die in verzegelde pakjes werd verzonden en waar geen partijlid, behalve dan degenen die eraan werkten, naar mocht kijken.’ (ISBN  978 90 295 8709 9, pagina 46)

–        ‘ Ja, dat was gratifying, want dat maken ze zelf real time aan den lijve mee: ont-lezing en plot-desensitivering/-vandalisering, door pulp fiction. De moedwillige dumbing down van onze jeugd.’

‘ Okay, treurig, moet je nagaan wat een (lees-)plezier de jeugd wordt ontnomen! Maar neem bijvoorbeeld de sensationele samenhang die je hoogstwaarschijnlijk nooit in de MSM zult lezen: ongelimiteerde import (of het ongecontroleerd toelaten) van exoten kan, voor de vuist weg bedacht, direct twee effecten hebben: het verhoogt de druk op onze nationale middelen enorm, waaronder de gezondheidszorg en het verhoogt het gezondheidsrisico door import van exotische virussen en bacteriën. Dat laatste gebeurt ook indien mensen massaal frequent (vlieg-)reizen maken naar exotische oorden, omdat dat goed zou zijn voor de economie. Dat is dan dubbelop: viruscirculatie en import en export van virussen. Plus de bevordering van het ontstaan van mutanten. Daar moeten dan weer nieuwe “vaccins” voor worden ontwikkeld, enzovoorts. Kortom: tel uit je winst!’

–        ‘ Die samenhangen liggen voor de hand, zou ik tenminste denken. Al mag je ze niet hardop ventileren, want dan volgt routinematig en prompt: diskwalificatie als racist, fascist, fatalist, sadist en de bekende verdere riedel.

Nog veel spannender vind ik de ongetwijfeld verzwegen aantallen zelfdodingen onder medisch personeel, met inbegrip van (huis-)artsen. Toch zou je denken dat de berichten over de werkdruk in in de medische sector in combinatie met bijvoorbeeld het commodificeren van het medische beroepsethos, (het bijna demonstratief onder- en afwaarderen van hun inspanningen en bijdragen – alléén maar elke dag vijf minuten klappen op het balkon, zonder extra middelen te verstrekken, zijn evenzovele klappen in het gezicht van artsen en verplegend personeel) een open deur is. Het beroepsprestige en de sociale status van de arts, verpleger en paramedicus worden in korte tijd gesloopt en dat gaat de leden van die beroepsgroep vast niet in de koude kleren zitten. Dat weet ik wel zeker. In het onderwijs is dat al gebeurd, maar het oeverloos gewauwel over “lessen trekken” ten spijt, leert men daar niet van. Toch gek hè? Zou het onbenul zijn of moedwil? Misschien beide?’

–        ‘ Over zelfdoding onder artsen hoor je vooral – eigenlijk alleen maar – uit je familie- en kennissenkring, en niet via de MSM. Als je het zakelijk bekijkt, draagt zelfdoding onder (kundige en bekwame) artsen bij tot de necropolitiek. Zuiver realpolitisch beschouwd natuurlijk.’

‘ In mijn famlie zitten nogal wat artsen, dus ik hoor regelmatig zo het een en ander. In het artsen-clubblad Medisch Contact wordt veelvuldig ongeneerd opgeroepen toch vooral mee te doen met het prikken; soms vind ik het bijna agressief. Volg de oekazes van de BovenBazen!
Moedig van Schinkel om dit stuk te schrijven en dapper van de NRC om het te plaatsen. “Ze” zullen vast not amused zijn.’

–        ‘En dan heeft Schinkel het nog niet eens over de necropolitiek-van-het-dorre hout, in de beginperiode van corona. In het allereerste begin kon je nog ter verontschuldiging aanvoeren dat “ze” nog geen benul hadden van de rol van aerosolen, maar ook toen naderhand dat inzicht indaalde, heeft men (vanwege de kosten?) niet aan luchtfiltering in verzorgins- en bejaardenoorden gedaan. Cru gezegd: het ruimen van onze oudjes. Dat vind ik ook een vorm van necropolitiek.’

‘ Inspuiten met “vaccins” is vele, véééle, malen lucratiever. Dat kan op industriële schaal en wijze gebeuren. Bovendien heb je de beschikking over oneindige aantallen proefkonijnen, die niet eens weten dat ze als proefkonijn fungeren (denk maar aan die roman van John le Carré).  Dus.’

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

citaten uit kranten en van internetsites

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/21/de-huisartsenpraktijken-bezwijken-bijna-onder-het-artsentekort-a4051931

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/door-kapitaalkrachtige-ketens-dreigt-ook-in-de-huisartszorg-de-menselijke-maat-zoek-te-raken~b456cbb8/

 

Huisartsenzorg  –  Een bedrijf dat al tien huisartsenpraktijken heeft overgenomen, veroorzaakt grote onrust onder de patiënten én huisartsen.

Liza van Lonkhuyzen  NRC 1 juli 2021

 

NRC 25 juli 2021  –   Willem Schinkel: Het Nederlandse coronabeleid is een vorm van necropolitiek.

‘  Pas toen de ziekenhuizen overbelast dreigden te raken, volgden de harde coronamaatregelen, schrijft Willem Schinkel. Het kabinet koos ervoor de dood van duizenden mensen in te calculeren.

Willem Schinkel is hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit, auteur van het boek Pandemocratie.

Nederland koos voor een strategie die eerst openlijk ‘groepsimmuniteit’ genoemd werd, en later ‘mitigatie’ of ‘gecontroleerde verspreiding’. De constante hierin was het sturen op IC-capaciteit en het dus in zekere mate laten rondgaan van het virus. Zware ingrepen werden pas nodig wanneer de IC’s vol zouden raken. Een opvallende keuze, want virusverspreiding laat zich makkelijker controleren bij 200 dan bij 2.000 besmettingen per dag, maar het idee dat IC-capaciteit leidend moest zijn was al snel dogma.
Alle inconsistenties in het Nederlandse coronabeleid (afstand houden maar lang alles openhouden, kinderen kluisteren maar kantoren openhouden, besmettingen zien oplopen maar nog een weekje ‘de cijfers afwachten’) vormen in het licht van dat dogma een consistent beeld.

Telkens werd zo een noodsituatie gefabriceerd, want steeds wachtte het kabinet met ingrijpen tot de zorg bijna overbelast raakte, om dan te zeggen: ‘Er is een noodsituatie mensen, stevige maatregelen zijn nodig.

Zoals Richard Horton, hoofdredacteur van het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet onlangs nog zei: „Wat we hebben is een overheid die een ideologisch gedreven inzet nastreeft om de bevolking te dwingen een bepaald niveau van sterfte en ziekte te accepteren […] Dit heeft niets met data te maken.” Maar veel experts kropen zo dicht tegen een ideologisch gelijkgeschakelde politieke elite aan dat het vanzelfsprekend werd dat we eerst de ziekenhuizen vol lieten lopen voor we echt ingrepen.

Die ideologische gelijkschakeling betekent dat niemand zich afvroeg of een ander type economie, een socialistische economie bijvoorbeeld, ons tot dezelfde offers had gedwongen. Het redden van de bestaande, kapitalistische economie was prioriteit, ondanks de bijna socialistische maatregelen (het betalen van miljoenen lonen door de staat). Die lieten zien dat een economie ook anders kan. ‘

 

*

 

BLCKBX  –  “Overheid offert 520.000 levensjaren!” blijkt uit WOB verzoek EZK van oud CBS directeur… Jul 21, 2021

‘  Oud CBS directeur ad interim Ir. Jan van der Zanden diende in september 2020 een WOB verzoek in bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat om inzicht te krijgen in de kosten/baten analyse van de overheid t.a.v. de Lockdown in maart van dat jaar. 8 juni 2021 ontving hij de stukken en de data waren ronduit schokkend want daaruit bleek dat de ambtenaren een Lockdown ontraadden aangezien er per saldo 520.000 gezonde levensjaren (qaly’s) verloren zouden gaan. ‘

 

BLCKBX  –  DOCU: Ab Osterhaus gaf “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst!  –  Mar 12, 2021

‘  Ab Osterhaus organiseerde op 22 januari 2019 een “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst. De naam van het event was “Communication & Public Engangment” en vond plaats uit hoofde van ESWI, de belangenorganisatie ter bevordering van de vaccinatie bereidheid van burgers, onder leiding van Ab Osterhaus. ‘

 

BLCKBX  –  Politie aan de deur vanwege een video!?   Nov 9, 2020

‘  Politie aan de deur omdat je een video hebt gemaakt waarin je een “complotdenker” een podium hebt gegeven. Flavio Pasquino maakte het mee afgelopen weekend, inclusief een belletje van de politie coorinator (SGBO *) Oost Nederland.
Verbaasd en enigzins geintimideerd door de manifestatie van de politie in het domein van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, was hij toch in staat een zinvol gesprek te voeren met de wijkagent, die afgelopen vrijdag onaangkondigd in zijn tuin stond terwijl hij er niet was.’

 

 

Giorgio Agamben (2021):  Epidemie als politiek  /     ISBN:  978 94 92734 12 9

Giorgio Agamben (2002):  Homo Sacer     /   ISBN: 90 5352 829 6