Corona, Kickl, Kurz, Karl, kinderen (‘Kinder’), koala’s en complotten

 

www.youtube.com/watch?v=09maaUaRT4M

 

 

‘ De Oostenrijkse oppositieleider Herbert Kickl (FPÖ) is mordicus tegen de Corona-maatregelen van de regering, geleid door kanselier Sebastian Kurz (neo-ÖVP), en Kickl is tegen verplicht vaccineren.’

–        ‘ Omdat kanselier Kurz (en veel van zijn vazallen) een moeizaam geheugen hebben (ze zijn op bepaalde momenten ontzettend vergeetachtig, hebben vaak geen actieve herinneringen), heeft Herbert Kickl een eenvoudig middel bedacht om Kurz aan zijn belofte te houden dat er in Oostenrijk geen vaccinatiedwang zal komen.’

‘ Kurz hoeft enkel een verklaring te ondertekenen waarin hij belooft geen vaccinatie-dwang af te kondigen op straffe van aftreden, en klaar is Kees.’

 

–        ‘Karl, is de Duitser Karl Lauterbach, een SPD-politicus die zich als corona-expert schijnt te hebben opgeworpen, en die in deze video aan de tand wordt gevoeld over de vele tweets en andere berichten die hij de laatste tijd over Corona-Covid de wereld in heeft gestuurd.
Lauterbach wordt vooral doorgezaagd over zijn uitspraken aangaande kinderen en scholen, in verband met Corona.’

‘ De hamvraag luidt of Lauterbach een populistische paniekzaaier is, of een wat warrige politicus (hij is arts en lid van SPD) die aandachtgeil is en tegelijk garen probeert te spinnen in Corona-tijd, in de opmaat naar de verkiezingen?
Lauterbach trad in vele takshows op, was niet van het beeldscherm af te sponsen, maar hij draagt uiteindelijk geen verantwoordelijkheid voor de corona-maatregelen die de regering treft.’

Australia has gone Mad!” says former police officer about governmental sex guidelines…

 

–        ‘Tenslotte de K van koala’s die in Australië thuis zijn. Koala’s kauwen de hele dag eucalyptusblaadjes. In Australië zijn de regeringspolitici geheel van het padje af, zo lijkt het. Flavio Pasquino heeft er een hilarische video over.’

‘ Zou het kunnen dat de Australische nomenklatoera met opzet de bevolking voortdurend op het verkeerde been zet? Ik weet het niet, maar alles kan tegenwoordig en je kunt niets uitsluiten.’

–        ‘ Er zou nog makkelijk een K bij kunnen: de K van komieken.’

‘Of de K van krankzinnige clowns ….’

–        ‘ Ik weet nog een K-rits: Kurz (Sebastian, neo-ÖVP Oostenrijk), cognitie en corruptie.’

‘ Of Kurz schuldig wordt bevonden aan corruptie, is nog de vraag. De zaak is nog onder de Oostenrijkse rechter. In de Nederlandse MSM lezen we niets over de Oostenrijkse soap. Dat is toch vreemd – en erg provinciaals. Waarschijnlijk omdat de parallellen met Nederland en zijn vergeetachtige premier Mark Rutte te groot zijn. Je zou kunnen denken aan corrupte cognitieve structuren bij de diverse regeringsleiders. Geen geruststellend idee vind ik.
Het schijnt dat bij Alzheimer grote delen de hersenen ongemerkt wegsmelten en men het pas merkt als het te laat is. Misschien dat dat bij Joe Biden aan de hand is? Opmerkelijk dat vooral de Australiërs over Biden berichten. De Amerikanen generen zich vermoedelijk. Alsof het iets uitmaakt wie er in het Witte Huis zit.

Hoe zou het trouwens met de zaak van BPOC2020 tegen Hugo de Jonge zijn gesteld? Dat kan een hele perkara worden.’

–        ‘ De Jonge? Ach, dan heeft de Landsadvocaat weer werk. Allemaal betaald uit de Belastingen.
Zeg, er is nog een K (eigenlijk een “C”), namelijk de C/K van Complot. Bij Hannah Arendt lees ik in On Revolution dat de Amerikaanse revolutie niet spontaan uitbrak, maar zou zijn bekostoofd en moedwillig in elkaar gestoken, door een kongsi van samenzweerders, complot-smeders.’

‘ Okay. Dan verklaren we Amerika ongeldig, want het product van complotdenkers. Amerika is Fake News. Hè, hè, zijn we daar even mooi vanaf.’

–        ‘ Hé. Er is een persbericht van de BPOC2020, de zaak wordt vervolgd, meldt Pieter Kuit.’

‘ Toch ijzersterk hè dat er zulke mensen als Pieter Kuit en zijn beweging zijn. Anders zou de nomenklatoera vrij spel hebben, en dat zou niet per se weldadig voor ons hoeven uit te pakken. Brrrrrrr …. hoe de dingen en omstandigheden kunnen veranderen. Krijgen we eigenlijk bericht wanneer de rechtsstaat wordt opgeheven? Wat voor snoepgoed delen “ze” dan uit?’

–        ‘ Snoepgoed? Ik denk dat ze dan knipkaarten voor vaccins gaan verloten. Ze moeten toch van die miljoenen ingekochte voorraden af? Neen, ik zou het echt niet weten. Misschien is de rechtsstaat al opgeheven en compleet ter ziele. Alleen zijn wij nog niet woke. Zou dat kunnen?’

 

 

 

Open deuren in de Nederlandse politiek

 

‘ Wonderlijk dat er blijkbaar geen (aspirant) beroepspolitici zijn die deze punten zien, en daar electoraal garen bij willen of kunnen spinnen.
Ik citeer: „Een aanzienlijk deel van de Nederlandse kiezers is cultureel-conservatief, maar wil óók een gelijkere inkomensverdeling.”
Dit lijkt mij een verlicht en redelijk standpunt. Wat is daar nou vreemd of ongerijmd aan? Bijna iedereen in onze kennissenkring wil in grote lijnen dit, en sommigen stemmen zelfs nog steeds.’

–        ‘ Afschaffing van het koningshuis zouden we eigenlijk ook graag willen, maar vanwege het sentiment bij brede lagen van de bevolking moet je dat als politieke partij niet te drammerig naar voren brengen. Vooral niet omdat zwarte Piet het al zo moeilijk heeft, en Kerstmis, en Pasen en meer Hollands.
Er moet nog iets nostagisch Nederlands overblijven, desnoods dan maar het koningshuis, dat op koningsdag koekhapt en zakloopt. Al is dat circus peperduur om te onderhouden, en al krijgen we daar weinig voor terug – vind ik tenminste.’

‘ In verband met het koningshuis moeten primair die belastingdeals en –voordeeltjes opgeruimd worden. Dat is punt een. Dan zou ik ze ook graag wat intelligenter willen hebben, maar dat is vooral een kwestie van teeltkeuze, en daar is iedereen vrij in. In sommige gevallen: helaas.’

–        ‘ Hoe komen we hier op?’

‘ O, een stukje in de NRC over de nieuwe politieke partijen. Ik heb het toch maar gelezen, want ook al stem je niet, omdat je vindt dat er niets te kiezen valt en je dit systeem niet wilt legitimeren, we zitten niettemin wel met dit systeem van politieke partijen en “volksvertegenwoordigers” opgezadeld. Zelfs zonder de mogelijkheid tot het optuigen van referenda. Tja, het is zielig, maar heet desniettemin: democratie. Een Franse revolutie zie ik in Nederland niet meteen plaatsgrijpen.’

*

–        ‘ Okay, een sprongetje naar een ander aspect van onze staatsinrichting: Hugo de Jonge (VWS, CDA) is voor de rechter gedaagd, of loopt grote kans dat te worden.’

‘Hè, hè, eindelijk. Moet hij die miljoenen van Sywert van Lienden en kornuitjes compenseren? Er moet een voorbeeld worden gesteld, zodat die pipo’s en bimbo’s niet met belastinggeld blijven strooien en knutselen.’

–        ‘ Nou, neen, de Sywert soap verdwijnt ongetwijfeld gewoon in de doofpot (the memory holes uit Orwells 1984). In het normale leven zou een procuratiehouder die zo’n blunder begaat onverwijld worden ontslagen, maar in een democratie gebeurt dat niet. Neen, meneer De Jonge wordt melodramatisch aan de tand gevoeld over zijn (on-)rechtmatig optreden inzake de corona-maatregelen, en verder gebeurt er niks, nakkes, nada. Trouwens, om een rechtszaak zal de Jonge zich niet bekreunen, want de declaraties van de Landsadvocaat komen, ongelimiteerd, ten laste van het Rijk, van ons dus. Redeneer je helemaal door dan komt het erop neer dat wij advocaatskosten betalen van rechtzaken tegen onszelf. Is dat geen verdienmodel om je vingers bij af te likken? Het impliceert vooral dat er geen enkele prikkel bestaat om competente lieden als bewindspersoon aan te stellen, want het geeft niet hoe zwaaar ze stuntelen, hannesen en blunderen, het is altijd rekening Rijk. Zo lang de pipo’s, bimbo’s en jojo’s maar doen wat Rutte wil, mogen ze bij zijn beestenspul.

Pieter Kuit van de BPOC2020 was van plan De Jonge voor de rechter te dagen en kreeg eerst nog een uitnodiging van De Jonge om te komen praten. Zo lees ik op “Het Andere Nieuws”. ’

‘ Dat is goed nieuws. Natuurlijk wordt hier niets over gemeld in de MSM. Bekijk het verhaal van Tjerk de Haan in dit kader ook nog maar eens. De Haan doet het juridisch goed uit de doeken. Het kabinet opereert met zijn covid-maatregelen in een juridisch vacuüm, waarbij Rutte zoals gewoonlijk, iemand anders de kastanjes voor hem uit het vuur laat halen. Ze snuiten hun neus in onze grondrechten en lappen alle modaliteiten van mensenrechten aan hun zolen.’

–        ‘ Tjerk de Haan houdt een goed betoog. Zeker. Het mag wat taaie stof zijn, maar De Haan weet terdege van de hoed en de rand.’

‘ Er zit nóg een rechtzaak tegen meneer De Jonge in het vat meen ik, in verband met het van staatswege verplicht willen laten “vaccineren” van onze kinderen, die bijna helemaal geen risico lopen een corona-griep te krijgen.
Ik zou zeggen onder het motto: jong geleerd is oud gedaan. Indien je een bevolking van jongs af laat wennen aan prikken-plaatsen, dan weten ze op den duur niet beter (luister maar naar Yuri Bezmenov. Vaccinatie en indoctrinatie, zijn hetzelfde).’

–        ‘ Het mes snijdt aan minstens twee kanten: je went de bevolking van jongs af aan prikken (disciplinering) en Big Pharma harkt er miljarden mee binnen, en overal zitten politici of semi-politici met hun vingers in de suikerpot; van sjacheren met mondkapjes tot en met het uitbaten van teststraten. Kassa!’

‘ Je vergeet een belangrijk punt: Big Farma krijgt gratis de beschilkking over ontelbare proefkonijnen voor hun “vaccins.” Niemand weet tenslotte wat je krijgt ingespoten. Dat is een kwestie van “vertrouwen.” Nou, als het op (veel) geld aankomt, wie is er dan nog te vertrouwen?
Al dit drabbige en morsige gekonkel past in de opmaat naar de “Great Reset” van Herr Claus Schwab. Het gaat allemaal in een moeite door. Wij staan er bij en we kijken er naar. Ik zet de link naar de donderpreek van dominee Charles Lawson over de great reset/Agenda 2030 en corona, hier ook maar bij.’

–        ‘  Op de valreep: Celia en Karin stuurden deze link uit Australië, over Joe Biden, met de boodschap: “Zo zien de bijwerkingen van een vaccin er dus uit. Not very funny nor very pleasant either though.”

 

* * *

 

Prof. Bhakdi: This is how it really works! – Nederlands ondertiteld  |  Het Andere Nieuws Published On: 6 augustus 2021

Perspectives on the Pandemic | “Blood Clots and Beyond” | Episode 15  –   Apr 16, 2021

 

 

 

Necropolitiek (doodspolitiek) in tijden van corona-covid

 

 

‘ Je zet in deze posting in feite een aantal taboe-onderwerpen op een rijtje en laat de jongelui zelf verbanden leggen en combinaties maken, waardoor er alternatieve narratieven ontstaan. Is dat de opzet?’

–        ‘ Is dat niet een sterke pedagogische vorm, die het zelfstandige en kritische denken ontwikkelt en stimuleert?’

‘ Dat ben ik met je eens, bovendien maakt het de jongelui nieuwsgierig naar de teksten waaruit we citeren. Je moet alleen de lat niet meteen erg hoog leggen, want dat demotiveert. Een klassieker als die van Hannah Arendt bijvoorbeeld, telt zo’n 500 bladzijden, en dat is veel. De meeste pupillen hebben geen grote intellectuele bagage om mee te beginnen, om ze contexten te bieden waarin zich nieuwe informatie laat inbedden.

Eigenlijk zouden ze met Orwells 1984 moeten beginnen. Arendt in combinatie met Orwell zijn zeker in dit tijdsgewricht een must, wil je tenminste enige chocola kunnen maken van allerhande cognitieve dissonanties die momenteel pandemische proporties aannemen, die de vormen van verwarring welke worden veroorzaakt door de coronapandemie verre overtreffen. Vind ik. Vooral de lukrake, onlogische en riskante “maatregelen” waartoe “ze” hun toevlucht nemen: God zegene de greep en na ons de zondvloed. Hatsjekidéééé! Houd de tokkies in de stress en verwarring. Wij weten het tenslotte ook niet.’

–        ‘ Dat is mischien zo, met die kennis en geestelijk bagage, maar die mogelijke, prohibitieve intimidatie die dat mogelijk veroorzaakt, kunnen we enigszins ondervangen of compenseren door onverwachte samenhangen te suggereren, of causale verbanden te leggen die politiek incorrect zijn en uit dien hoofde onderworpen aan (zelf-)censuur. Dat zorgt voor spannendheid, suspense. De meesten van onze pupillen hebben trouwens Orwell intussen gelezen, en Hannah Arendt is evenmin een onbekende naam voor ze.’

‘ Verrassend genoeg. Ik vond de manier waarop ze aansloegen op het handwerk van Julia (in 1984) erg opmerkelijk. Julia, de vrouw op wie Winston verliefd wordt, schrijft flutromans waarmee de massa’s worden overspoeld:  “…. de Afdeling Archieven zelf was maar één enkele afdeling van het Ministerie van Waarheid, dat als voornaamste taak niet de reconstructie van het verleden had, maar de burgers van Oceanië moest voorzien van kranten, films, schoolboeken, teleschermprogramma’s, toneelstukken, romans — van elke denkbare vorm van voorlichting, onderwijs en amusement, van standbeeld tot leuze …..
Er was een hele reeks speciale afdelingen, belast met proletarische literatuur, muziek, toneel en algemeen amusement. Hier werden prulkranten vervaardigd, waar bijna niets anders in stond dan sport, misdaad en horoscopen, sensationele stuiverromannetjes, films die dropen van seks en sentimentele liedjes die totaal mechanisch werden gecomponeerd op een speciaal soort caleidoscoop die de naam ‘versificator’ droeg. Er was zelfs een complete subsectie – Pornaf heette die in Nieuwspraak – die belast was met de vervaardiging van de minste soort pornografie, die in verzegelde pakjes werd verzonden en waar geen partijlid, behalve dan degenen die eraan werkten, naar mocht kijken.’ (ISBN  978 90 295 8709 9, pagina 46)

–        ‘ Ja, dat was gratifying, want dat maken ze zelf real time aan den lijve mee: ont-lezing en plot-desensitivering/-vandalisering, door pulp fiction. De moedwillige dumbing down van onze jeugd.’

‘ Okay, treurig, moet je nagaan wat een (lees-)plezier de jeugd wordt ontnomen! Maar neem bijvoorbeeld de sensationele samenhang die je hoogstwaarschijnlijk nooit in de MSM zult lezen: ongelimiteerde import (of het ongecontroleerd toelaten) van exoten kan, voor de vuist weg bedacht, direct twee effecten hebben: het verhoogt de druk op onze nationale middelen enorm, waaronder de gezondheidszorg en het verhoogt het gezondheidsrisico door import van exotische virussen en bacteriën. Dat laatste gebeurt ook indien mensen massaal frequent (vlieg-)reizen maken naar exotische oorden, omdat dat goed zou zijn voor de economie. Dat is dan dubbelop: viruscirculatie en import en export van virussen. Plus de bevordering van het ontstaan van mutanten. Daar moeten dan weer nieuwe “vaccins” voor worden ontwikkeld, enzovoorts. Kortom: tel uit je winst!’

–        ‘ Die samenhangen liggen voor de hand, zou ik tenminste denken. Al mag je ze niet hardop ventileren, want dan volgt routinematig en prompt: diskwalificatie als racist, fascist, fatalist, sadist en de bekende verdere riedel.

Nog veel spannender vind ik de ongetwijfeld verzwegen aantallen zelfdodingen onder medisch personeel, met inbegrip van (huis-)artsen. Toch zou je denken dat de berichten over de werkdruk in in de medische sector in combinatie met bijvoorbeeld het commodificeren van het medische beroepsethos, (het bijna demonstratief onder- en afwaarderen van hun inspanningen en bijdragen – alléén maar elke dag vijf minuten klappen op het balkon, zonder extra middelen te verstrekken, zijn evenzovele klappen in het gezicht van artsen en verplegend personeel) een open deur is. Het beroepsprestige en de sociale status van de arts, verpleger en paramedicus worden in korte tijd gesloopt en dat gaat de leden van die beroepsgroep vast niet in de koude kleren zitten. Dat weet ik wel zeker. In het onderwijs is dat al gebeurd, maar het oeverloos gewauwel over “lessen trekken” ten spijt, leert men daar niet van. Toch gek hè? Zou het onbenul zijn of moedwil? Misschien beide?’

–        ‘ Over zelfdoding onder artsen hoor je vooral – eigenlijk alleen maar – uit je familie- en kennissenkring, en niet via de MSM. Als je het zakelijk bekijkt, draagt zelfdoding onder (kundige en bekwame) artsen bij tot de necropolitiek. Zuiver realpolitisch beschouwd natuurlijk.’

‘ In mijn famlie zitten nogal wat artsen, dus ik hoor regelmatig zo het een en ander. In het artsen-clubblad Medisch Contact wordt veelvuldig ongeneerd opgeroepen toch vooral mee te doen met het prikken; soms vind ik het bijna agressief. Volg de oekazes van de BovenBazen!
Moedig van Schinkel om dit stuk te schrijven en dapper van de NRC om het te plaatsen. “Ze” zullen vast not amused zijn.’

–        ‘En dan heeft Schinkel het nog niet eens over de necropolitiek-van-het-dorre hout, in de beginperiode van corona. In het allereerste begin kon je nog ter verontschuldiging aanvoeren dat “ze” nog geen benul hadden van de rol van aerosolen, maar ook toen naderhand dat inzicht indaalde, heeft men (vanwege de kosten?) niet aan luchtfiltering in verzorgins- en bejaardenoorden gedaan. Cru gezegd: het ruimen van onze oudjes. Dat vind ik ook een vorm van necropolitiek.’

‘ Inspuiten met “vaccins” is vele, véééle, malen lucratiever. Dat kan op industriële schaal en wijze gebeuren. Bovendien heb je de beschikking over oneindige aantallen proefkonijnen, die niet eens weten dat ze als proefkonijn fungeren (denk maar aan die roman van John le Carré).  Dus.’

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

citaten uit kranten en van internetsites

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/21/de-huisartsenpraktijken-bezwijken-bijna-onder-het-artsentekort-a4051931

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/door-kapitaalkrachtige-ketens-dreigt-ook-in-de-huisartszorg-de-menselijke-maat-zoek-te-raken~b456cbb8/

 

Huisartsenzorg  –  Een bedrijf dat al tien huisartsenpraktijken heeft overgenomen, veroorzaakt grote onrust onder de patiënten én huisartsen.

Liza van Lonkhuyzen  NRC 1 juli 2021

 

NRC 25 juli 2021  –   Willem Schinkel: Het Nederlandse coronabeleid is een vorm van necropolitiek.

‘  Pas toen de ziekenhuizen overbelast dreigden te raken, volgden de harde coronamaatregelen, schrijft Willem Schinkel. Het kabinet koos ervoor de dood van duizenden mensen in te calculeren.

Willem Schinkel is hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit, auteur van het boek Pandemocratie.

Nederland koos voor een strategie die eerst openlijk ‘groepsimmuniteit’ genoemd werd, en later ‘mitigatie’ of ‘gecontroleerde verspreiding’. De constante hierin was het sturen op IC-capaciteit en het dus in zekere mate laten rondgaan van het virus. Zware ingrepen werden pas nodig wanneer de IC’s vol zouden raken. Een opvallende keuze, want virusverspreiding laat zich makkelijker controleren bij 200 dan bij 2.000 besmettingen per dag, maar het idee dat IC-capaciteit leidend moest zijn was al snel dogma.
Alle inconsistenties in het Nederlandse coronabeleid (afstand houden maar lang alles openhouden, kinderen kluisteren maar kantoren openhouden, besmettingen zien oplopen maar nog een weekje ‘de cijfers afwachten’) vormen in het licht van dat dogma een consistent beeld.

Telkens werd zo een noodsituatie gefabriceerd, want steeds wachtte het kabinet met ingrijpen tot de zorg bijna overbelast raakte, om dan te zeggen: ‘Er is een noodsituatie mensen, stevige maatregelen zijn nodig.

Zoals Richard Horton, hoofdredacteur van het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet onlangs nog zei: „Wat we hebben is een overheid die een ideologisch gedreven inzet nastreeft om de bevolking te dwingen een bepaald niveau van sterfte en ziekte te accepteren […] Dit heeft niets met data te maken.” Maar veel experts kropen zo dicht tegen een ideologisch gelijkgeschakelde politieke elite aan dat het vanzelfsprekend werd dat we eerst de ziekenhuizen vol lieten lopen voor we echt ingrepen.

Die ideologische gelijkschakeling betekent dat niemand zich afvroeg of een ander type economie, een socialistische economie bijvoorbeeld, ons tot dezelfde offers had gedwongen. Het redden van de bestaande, kapitalistische economie was prioriteit, ondanks de bijna socialistische maatregelen (het betalen van miljoenen lonen door de staat). Die lieten zien dat een economie ook anders kan. ‘

 

*

 

BLCKBX  –  “Overheid offert 520.000 levensjaren!” blijkt uit WOB verzoek EZK van oud CBS directeur… Jul 21, 2021

‘  Oud CBS directeur ad interim Ir. Jan van der Zanden diende in september 2020 een WOB verzoek in bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat om inzicht te krijgen in de kosten/baten analyse van de overheid t.a.v. de Lockdown in maart van dat jaar. 8 juni 2021 ontving hij de stukken en de data waren ronduit schokkend want daaruit bleek dat de ambtenaren een Lockdown ontraadden aangezien er per saldo 520.000 gezonde levensjaren (qaly’s) verloren zouden gaan. ‘

 

BLCKBX  –  DOCU: Ab Osterhaus gaf “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst!  –  Mar 12, 2021

‘  Ab Osterhaus organiseerde op 22 januari 2019 een “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst. De naam van het event was “Communication & Public Engangment” en vond plaats uit hoofde van ESWI, de belangenorganisatie ter bevordering van de vaccinatie bereidheid van burgers, onder leiding van Ab Osterhaus. ‘

 

BLCKBX  –  Politie aan de deur vanwege een video!?   Nov 9, 2020

‘  Politie aan de deur omdat je een video hebt gemaakt waarin je een “complotdenker” een podium hebt gegeven. Flavio Pasquino maakte het mee afgelopen weekend, inclusief een belletje van de politie coorinator (SGBO *) Oost Nederland.
Verbaasd en enigzins geintimideerd door de manifestatie van de politie in het domein van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, was hij toch in staat een zinvol gesprek te voeren met de wijkagent, die afgelopen vrijdag onaangkondigd in zijn tuin stond terwijl hij er niet was.’

 

 

Giorgio Agamben (2021):  Epidemie als politiek  /     ISBN:  978 94 92734 12 9

Giorgio Agamben (2002):  Homo Sacer     /   ISBN: 90 5352 829 6

 

 

 

 

Covid19, en toen, wat verder … ?

 

 

‘ Ja, ho, wacht even, wat ik miste in de uitzending van Flavio Pasquino is de begin-vraag.’

–        ‘ En die luidt’

‘ Met welk goedje, welke vloeistof is Lisette Verhoeven ingespoten? Wie kan (nog) onomstotelijk bewijzen dat het Astra Zeneca was? Daar lijkt iedereen van uit te gaan, maar waarom?’

–        ‘ Omdat er geen waterdicht antwoord op die vraag is te geven. En dus – zo concludeer ik zelf maar – en dus kun je die vraag maar beter niet stellen. De beste oplossing voor een probleem is nog altijd de afschaffing van dat probleem.’

‘ Juist ja. Bepaalde vragen kun je dus maar beter niet stellen. Denk aan Socrates, die wilde ook altijd het naadje van de kous weten. Droegen die oude Grieken trouwens kousen, of kun je die vraag beter niet stellen?
Sorry, ik kon het niet laten. Zeurkousen. Nu de vraag wie Peter R. de Vries heeft neergeschoten en wie daar eventueel de opdracht toe heeft gegeven?’

–        ‘Die vraag kun je net zo goed buiten de orde stellen. Stel je voor dat je je gaat afvragen wie Pim Fortuyn heeft neergeschoten en waarom Volkert van de Graaf niet mag emigreren? Mag V.d. Graaf eigenlijk niet emigreren, of wil hij dat niet?’

‘ Precies. Kun je door het stellen van dergelijke vragen worden beticht en – ik ga een stapje verder – beschuldigd van opruiing en ondermijning? Kan de zittende macht je op deze manier monddood maken, verbieden hardop te denken, in het algemeen belang? Dus?’

–        ‘ Niet als je zulke vragen in een faction thriller laat stellen door een romanpersonage, zoals in de boeken van Thomas Ross, of Michel Houellebecq.  Denk maar aan het proces tegen W.F.Hermans vanwege het feit dat hij een romanpersonage laat zeggen dat katholieken rotte kiezen krijgen en hebben door het kauwen op ouwels.’

‘ Was dat groepsbelediging? Zoals bij Geert Wilders en zijn meer/minder Marokkanen? Weet jij dat? Hermans is bij mijn weten niet op de brandstapel beland. Toch?’

–        ‘ Wilders had die vraag in een faction thriller moeten laten stellen. Nu hebben “ze” van Marokkanen een ras gemaakt. Net zoals “ze” Corona een A-status hebben gegeven op de lijst van levensbedreigende ziekten als ebola en de pest. Berbers en Arabieren vormen dus samen een ras, het Marokkaanse. Wie weet, misschien hebben ze gelijk; in Nederland tenminste. Het is maar net wat hunnie het beste uitkomt. Aan de andere kant is Wilders’ leven al een faction thriller en iedere politicus liegt. De een is daar alleen gehaaider en meer bedreven in dan de ander.
Terug naar de geneesmiddelen-maffia: kan een huisarts worden vervolgd wegens het willens en wetens onthouden van een behandeling? Dus kan huisarts Frank Roodenburg uit de video van Flavio worden vervolgd wegens niet-spuiten? Dat zal de farmaceutische maffia dolgraag willen. Denk je ook niet?’

‘ Ik denk van wel, ja. Hoe meer “vaccins” (het schijnen geen echte vaccins te zijn, ze worden alleen zo genoemd, dat schijnt te mogen) er worden verkocht, hoe profijtelijker het verdienmodel. Logisch. O ja, mijn pupillen vonden “The constant gardener” van John le Carré opnieuw een eye opener: romanschrijvers kunnen veel beter verzinnen en voorspellen dan carrière-politici. le Carré laat de farmaceutische maffia in die roman al opdraven. Dit terzijde, om het lezen te bevorderen.’

–        ‘ Okay. Vanwaar het citaat van Richard Sennett?’

‘ Dat heeft zowel te maken met de beroepsgroep van huisartsen als met de jongens en en meisjes die zo nodig naar Syrië moesten om daar een puur en zuiver kalifaat bij elkaar te vechten en te moorden.’

–        ‘ Als ik je correct volg, betekent dat dat het met “de inburgering” beroerd is gesteld en dat we de komende tijd nog meer ellende kunnen verwachten?  Dat laatste vermoedde ik al, omdat de kranten (in opdracht van de eigenaren en/of het kabinet, waar ligt de grens?) momenteel weer berichten publiceren over meer besmettingen en draconische maatregelen van de kant van de Haagse nomenklatoera. De risicoleeftijd wordt tevens  meteen verlaagd. Op de eilanden voor onze kust worden quarantainekampen ingericht, die tegelijk als heropvoedingsinrichtingen functioneren.’

‘ Misschien heb je meer gelijk dan je denkt. De enige manier voor liegende-politici-die-het- niet-weten om er bij chaos, bij de massa, de wind een beetje onder te houden, is door middel van angst-aanjagers. MH17 is al lang vervangen door Covid19, want zo’n virus is als bangmaker en drukmiddel veel effectiever dan Putin. Die gebruikt ongetwijfeld zelf Covid19 ook als bangmaker, denk ik.’

–        ‘ Het citaat uit Sennett?’

‘  Nou kijk, volgens Sennett (althans zo interpreteer ik hem) speelt bij de rampzalige IS-gangers en soortgelijke tragische clowns, hetzelfde principe als destijds bij de Duitsers. Die lieten zich door Adolf-met-de-snor op sleeptouw nemen door allerlei “anderen” (joden, homo’s, communisten, Russen /Slaven dus) als uitroeibaren te gaan zien. Je weet zelf wat daar van kwam.

–        ‘ Tja, beroerd. En de IS-gangers, de uitreizigers? Je kunt in Nederland zijn geboren en getogen, de taal spreken, twee paspoorten hebben, maar je er toch niet thuis voelen.’

‘ Het kan altijd nóg beroerder: je denkt dat Nederlanders/Europeanen je niet pruimen, dus vertrek je naar een plek waar je je wel kunt bewijzen, als …. tja al wat of wie eigenlijk? Je slooft je geweldig uit om te laten zien dat je er écht bij hoort. Je probeert “zullie” te overtreffen in alles wat zij goed zeggen te vinden, vooral in onthalzen en verkrachten en dat soort activiteiten. Maar dan blijkt dat de Arabieren-en-medemoslims daar, je evenmin zien zitten. Ze dulden je hoogstens en ze gebruiken je. Wat of wie ben je dan nog? Hoeveel anderen je ook de keel doorsnijdt of verkracht, het zet geen zoden aan de dijk. Toch? Weet je, het zijn after all dus net “gewone” mensen. Dat maakt het weer nog meer beroerder. Wat moeten zij met zichzelf en wat moeten wij met hen? Zouden wij moeten worden als zij? Dat zou wel opruimen natuurlijk. Een Oudtestamentisch scenario als remedie tegen de verdichting – zoals de city marketeers de overbevolking liefst aanduiden: verdichting en ge-bruis van levendigheid. Alle landbouw weg voor de verdichting en het neerplempen van zonnepaneel- en windmolenparken.’

–        ‘ Omwille van het klimaat, jawel. We slikken het voor zoete koek. Tja, erg beroerd allemaal. Ik denk dat je medici, artsen, ook als groep beschouwt? Een beroepsgroep met een beroepscode en – veel belangrijke: een beroepsethos. Ook vanwege die eed en zo. Als ik me niet vergis lees je bij Sennett in deze context over status en prestige en (beroeps-)eer en (beroeps-)trots en zo. Toch?’

‘ Dat klopt. Vergeet de mening van de peer group hier niet: wat vinden mijn mede-artsen van me. Vinden ze me een goede dokter? Wat ik heel beroerd vind is dat die “dingen” ook dreigen te worden gecommodificeerd, vermarktbaar gemaakt. Als het “ze” lukt om het ethisch besef van medici te slopen en corromperen, dan zijn we weer een fase naar omlaag gegleden. In het onderwijs is ze het aardig gelukt. Helaas.’

–        ‘ Wanneer zo’n huisarts als Frank Roodenburg (en collega’s) zou zwichten voor geld of dreiging met uitsluiting, ostracisme, en daarom zou besluiten toch te spuiten. Wat dan?’

‘Dan wil ik dat liever niet weten. Verklaar die vraag dus ook maar buiten de orde.’

–        ‘ Goed. Dat doen we. Nog even Sennett. Die schrijft dat “the regime went to great lengths” dat vind ik een understatement dat grenst aan galgenhumor.’

* * *

“Artsen moeten rekenen op vervolging!” zegt procesadvocaat en docent aansprakelijkheidsrecht…     Juni 30, 2021    BLCKBX   www.youtube.com/watch?v=cqJOxlKC5B8

“Artsen moeten rekenen op vervolging!” zegt procesadvocaat en docent aansprakelijkheidsrecht…

11 maart jl. was vws minister de Jonge nog stellig; ”Astra Zeneca is gewoon een goed vaccin en de gemelde trombose gevallen treden op na vaccinatie en niet door vaccinatie”, sprak de minister voor overtuiging uit op het NOS Journaal.

Niet veel later kwam hier hierop terug en inmiddels wordt er helemaal niet meer geprikt met Astra Zeneca want tientallen gezonde jonge Nederlandse vrouwen kregen hersenbloedingen, trombose klachten en sommige overleden zelfs.

Lisette Verhoeven is zo iemand. 13 maart, 2 dagen nadat de minister op tv meldde dat AstraZeneca een goed vaccin is, kreeg zij de prik. Kort erna zakte de 28 jarige zorgmedewerkster in elkaar vanwege ernstige vaccin bijwerkingen en nu wil de minister bij haar op visite komen om ” van mens tot mens ” zoals hij het zelf verwoordde met Lisette te praten over de akelige situatie waarin ze zich nu bevindt.

De uitzending die wij over het persoonlijke drama van Lisette maakten werd in een paar dagen ruim 300.000 keer bekeken en bracht veel teweeg maar we eindigden de video met de belofte ook een tweede deel te maken over de juridische implicaties, wat die zijn er ook.

Bekijk de eerste uitzending over Lisette hieronder:

https://youtu.be/6m4UT8j2Bns

Juridische Implicaties

We besloten de eerste uitzending met de belofte een tweede deel te maken over de juridische implicaties.

Want afgezien van vraagstukken als zorgplicht, de artseneed en “informed consent” rijst natuurlijk de vraag “Wie is nou eigenlijk aansprakelijk voor de schade?”

Volgens de landsadvocaat (de Raadsvrouw van de Staat der Nederlanden) – die hier 24 feb jl een uitspraak over deed in een andere zaak – is dat zorgverlener, oftewel de medisch eindverantwoordelijke arts. En dat biedt voer voor juristen, Simon van Zijll en Maria-Louise Genet die zich hard maken voor Lisette Verhoeven en vandaag met programmamaker Flavio Pasquino, huisarts Frank Roodenburg en een oud GGD directeur Zuid Oost Brabant Jan Vosters de cases bespreken.

Klokkenluider

Sinds kort hebben we een klokkenluider project gelanceerd. Heb jij belangrijke & betrouwbare informatie uit eerste hand, maar wil je om welke reden dan ook wél anoniem blijven voor het publiek? Dat kan! Kijk voor meer info hier:

https://www.blckbx.tv/klokkenluider

 

 

 

 

Twee keer per dag sporten, schreef Adolf

 

‘Dat heb ik nooit geweten. Hoezo? Sporten houdt je van de straat en gezond. Denk ik. Übung macht frei. Toch? Of ben ik nu abuis?’

–        ‘Nou, dat schijnt in Mein Kampf te staan. Twee keer per dag sporten, schrijft de Führer, in zijn bestseller Mein Kampf.’

‘Zucht. Twee keer per dag. Die man was werkelijk totaliter totalitair van de hyperbolen. Met alles. Misschien moet ik er weer eens een poging aan wagen. Ik heb twee, drie keer, geprobeerd dat boek van kaft tot kaft te lezen, maar ik kwam er niet door heen. Ik heb het broksgewijze en cursorisch tot mij genomen. Er is weinig van blijven hangen, moet ik je bekennen. Het was ook in gotisch, althans tenminste een exemplaar. Dus. Hoezo?’

–        ‘ Ja, ja, ich hab’es nicht gewusst hè!? Slappe smoes vader!’

‘ Waarom kom je hier zo mee?’

–        ‘ Kamerlid Gideon van Meieren bezigde de uitdrukking tijdens zijn vertoog in de Kamer over de wetswijziging die de A-status van het Corona-Covid beoogt te bewerkstelligen. Er was bijna niemand van de Kamerleden aanwezig.’

‘ Hm, in die context lijkt de uitdrukking mij functioneel. Zeker als niemand van het volkje er bij was. Ze kunnen achteraf natuurlijk nooit beweren dat ze het niet geweten hebben, want over deze move van het kabinet is al enige tijd bericht en ze kunnen allemaal lezen.
Ik hoorde het voor het eerst bij De Blauwe Tijger, van medisch socioloog Tjerk de Haan. Ik vind deze verwijzing naar hoe “het” ooit ook begon, niet zo schokkend of vreemd. Schokkend vind ik eerder dat er geen Kamerlid bij aanwezig was, terwijl het om een wet gaat die ingrijpende regeringsmaatregelen legitimeert. Inclusief mogelijke vrijheidsbeperking.’

–        ‘ Blijkbaar interesseert het de Kaasstolpers niet. En zijn ze niet op de hoogte van de geschiedenis. Dat laatste zou me niet verwonderen. Dus. O ja, en Van Meieren is van Forum. Dat politieke merk draagt intussen en hypotheek om z’n nek, vooral vanwege enkele bokkensprongen van de leider, maar dat is geen reden om alles wat er vanuit die hoek wordt gedebiteerd en geventileerd per definitie, default, te diskwalificeren. Bovendien kwam dit niet uit de koker van Baudet, maar uit die van Van Meieren, een professionele wetgevingsjurist. Dus?’

‘ Met betrekking tot de PVV zien we vaak hetzelfde. Ook als Martin Bosma zinnige dingen zegt. De intellectuele kwaliteit van de gemiddelde Kaasstolper – indien je daar althans van kunt gewagen – acht ik niet erg hoog. Men hobbelt meestal achter elkaar aan en volgt bevelen van bovenaf op.’

–        ‘ Over de IS-lellebellen raken ze niet uitgepraat en over de autogordel van kinky Kaag ook niet. Vluchtgedrag, om het niet over wezenlijke zaken hoeven hebben.’

‘Nou, kinky Kaag is een iets ander soort totebel, vind ik. Nota bene: is en niet IS hè! Geen misverstand daarover, maar toch. Zou het misschien sluikreclame voor een bepaald merk autogordels kunnen zijn? Dat D66 wordt gesponsord door die autogordelfabrikant, bedoel ik. Ach nee, dat is veel te ver gezocht. Die club krijgt zonder dat ook wel een miljoen sponsorgeld.’

–        ‘ Adolf, die is een man in bonus geworden mede vanwege dat boek van hem. Wist je dat, of heb je dat ook nooit geweten? Ieder Duits paar dat toen trouwde, kreeg Mein Kampf uitgereikt, gesigneerd door de Führer. Op Rijkskosten. Dat tikte flink aan.’

‘ Zakenmannetje hè, maar Sywert van Lienden zal ‘m op dat terrein toch verslagen hebben. Vermoed ik tenminste. Die hoefde daar niet eens een boek voor te schrijven. Die liep gladjes binnen met de verkoop van rottige mondkapjes aan het Rijk.’

–        ‘ Neen, die hoefde enkel aan het CDA verkiezingsprogramma mee te schrijven en dat telt aanzienlijk minder bladzijden dan Mein Kampf.’

‘ En het is niet in gotisch, geloof ik tenminste. Er schijnen even geruchten te zijn gegaan dat “ze”  het Sein Kampf (van de dissident dus) wilden noemen, maar die grap ging toch net te ver.’

 

 

Gideon van Meijeren vindt discriminatiedebat hypocriet. Blanke mannen worden achtergesteld  –   Jul 1, 2021

NRC vrijdag 02 juli 2021 –  Majda Ouhajji

‘ Ipsos: meerderheid Nederlanders wil weten wie er gevaccineerd is

Het merendeel van de Nederlandse bevolking, 64 procent, vindt het belangrijk om te weten of mensen in de omgeving gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een online peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Nieuwsuur.’

 

In-depth: What is Critical Race Theory and how might it look in classrooms   –   Jun 10, 2021

Critical race theory is designed to divide: Douglas Murray  –   Fox News  –   Jun 23, 2021

Eli Steele: Interracial couple fights critical race theory  –   Premiered Jun 10, 2021

 

Nigel Farage: ‘No legal way we will be able to deport people to Rwanda’  –  Jun 28, 2021

GBNews     “There is no legal way we will be able to deport people to Rwanda or any where else.”   Nigel Farage criticises Home Secretary Priti Patel’s plans to process asylum seekers offshore.

 

 

 

 

Onze Rechtsstaat. Hoeveel petten zijn er inmiddels in Nederland nodig om zaken onder de pet te houden?

 

 

‘ Voordat je het gesprek tussen Pieter Jan Hagens en Ferd de Grapp bekijkt – Buitenhof, 7 maart 2021 – is het goed om deze video van Studio Blue Tiger te bekijken. Ik moest steeds aan de zaak van Harry Bronkhorst denken en petten van zijn faillissements-curator, advocaat John Dullaart, die behalve dat hij advocaat is tevens de pet op zou hebben van curator en rechter-plaatsvervanger. Misschien nog meer petten?
Ik vroeg me steeds af hoeveel faillissementszaken (met derdenrekeningen) het advocatenkantoor Allen & Overy (Ferd Grapperhaus) in portefeuille heeft en hoeveel ze afgelopen periode hebben afgehandeld of nog steeds “behandelen,”  want faillissementen zijn voor curatoren blijkbaar riante verdienmodellen. Hoeveel zouden diverse advocaatkantoren heb gecasht aan Corona-faillisementen? Dat zal bij elkaar vast een vet bedrag zijn. Al die faillerende MKB’ers. En maar op de VVD en collaborerende kompanen blijven stemmen jongens!’

–        ` Het netwerk waarvan Grapperhaus via zijn juristerij deel uitmaakt (velen beweren zelfs dat hij zijn ministerschap als bijbaan beschouwt en goed voor “de contacten”), zal uitgebreid en omvangrijk zijn. Wat mij enigszins gerust stelde was dat Grapperhaus in dat Buitenhofgesprek beweerde dat hij op nummer 50 van CDA-lijst staat. Dat zou inhouden dat de CDA-nomenklatoera hem niet echt aan haar boezem koestert. Of Grapperhaus hier correcte informatie verschaft, weten we natuurlijk niet, want de man heeft toch maar vier jaar met Rutte gecollaboreerd.

Zag ik het nu verkeerd, of was Grapperhaus werkelijk opgelucht toen hij vertelde dat drie bobo’s (King?, van Google en van Facebook) hem meldden niet aan onderzoek naar kinderporno te doen? ’

‘ Ah, je bedoelt in verband met de zaak Joris Demmink? Ook een prominent lid van het old boys network. Dat zou best kunnen, maar dat weet je natuurlijk niet zeker. In ieder geval vertrouw ik de man alleen voor zover ik ‘m kan zien. En dan nog ….’

–        ‘ Wie zou als ghostwriter voor zijn boek zijn ingehuurd? Die persoon zou ook best het een en ander kunnen weten, vermoed ik tenminste, want hij moest uiteindelijk het boek wrochten. Hoe het zij: ik verkies het boek van Ellen Pasman. Die lijkt me ook zuiverder op de graat dan zo’n Ferd de Grapp.’

‘ Hoe vond je het dat Sigrid Kaag (D66) op de achtergrond te zien was tijdens het gesprek met Grapperhaus? Zeer toepasselijk en amusant ook: dief en diefjesmaat, vier handen op een buik. Ik vroeg me af hoeveel maten, vennoten medewerkers et cetera van de kantoren bij wie Ferd de Grapp een belang of vinger in de pap heeft, lid van D66 zijn. Aan de inhoud van het gesprek van Kaag met Hagens heb ik totaal geen actieve of inactieve herinnering; zij is alleen interessant vanwege haar vliegzucht, buitenlandbeheptheid en haar banden met de Palestijnen via haar palestijnse echtgenoot. Vooral daarom ambieert zij de portefeuille buitenland. Denk ik althans.’

–        ‘ Goed dat Hagens zijn gesprek met Kaag begon met het miljoen sponsorgeld.  Dat D66 mede vanwege de wederzijdse leden-belangen met het CDA wil regeren, lijkt me duidelijk. Als inderdaad zoveel leden van de Nederlandse magistratuur D66-lid zijn, zou dat niet vreemd zijn. Men speelt elkaar dan immers nóg makkelijker de bal toe en kan de netwerken verstevigen en uitbreiden.
Daarnaast hebben zowel het CDA als D66 grote “sponsors” die royaal doneren. Dat is ook een overeenkomst tussen de twee clubs. Ze horen er nu écht bij, nietwaar? Het CDA heeft zelfs met Belastinggeld een miljonair gemáákt, te weten Sywert van Lienden, via de aanschaf van onbruikbare mondkapjes. Dat vind ik toch best een grote grap! Zij het een zure gotspe voor de Belastingbetaler, uiteraard.
Iemand als Pieter Omtzigt past natuurlijk helemaal niet in zo’n biotoop, dat is nogal wiedes.’

‘ Die vier petten die Ruben Oppenheimer bij het stuk van Tom-Jan Meeus tekent, verwijzen naar praktijken a la Donald Trump – die had ook altijd zo’n maffe baseball-pet op, maar dan meestal rood – en ze staan symbool voor de doofpotten die inherent zijn aan de Rutte-doctrine. Alles onder de pet houden.’

–        ‘ Jahááá en tegen de klippen op liegen natuurlijk. Dat deed Trump vooral, ziekelijk liegen, bijna net als Rutte. Tot zover wat ons vanmorgen te binnen schoot in verband met de actualiteit. Bekijk en beluister vooral de Blue Tiger video over Bronkhorst en lees daarnaast het boek van Ellen Pasman. Trouwens, wat zou de uitwerking op de politieagenten zijn, die als escorte van curator Jan Dullaart optraden en die bijna aan den lijve ervoeren hoe het een oud-collega (Bronkhorst was politieagent) verging. Dat zal door hen vast niet als een heilzaam warm bad zijn ervaren. Zo’n toko dienen zij dus. Dat is de Nederlandse rechtsstaat waar zij pal voor heten te staan. Brrrrrr …. Wat een maatschappij-vandalisme!’

‘ Laten we ook de link naar de getuigenis van Tjerk de Haan en Gideon van Meijeren hier bij zetten, over het plaatsen van Covid19 als A-virus op de lijst. Van Meijeren is dan dubbelop, maar compacter in zijn betoog dan De Haan. Dat met die A-status is nodig om de genomen draconische maatregelen te wettigen. Of ze wettig zijn is een tweede, maar daar zit dit kabinet niet zo mee. Ik hoop dat dit akkevietje echt consequent wordt vervolgd, zodat Rutten c.s. niet overál mee weg blijven komen.’

–        ‘ Zet die Oostenrijkse links er ook maar bij.’

‘ Dat doen we, en een naar Sahra Wagenknecht ook. Ik vind Herbert Kickl een boeiende politcus. Wat een retorisch vermogen heeft die man.’

 

Herbert Kickl – Grüner Pass – 26.5.2021    May 26, 2021  /  Österreich zuerst

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl im Zuge der Debatte im Nationalrat über die Tagesordnungspunkte TOP 1-3 “Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden, u.a.” am 26.5.2021. (Quelle: ORF)

 

Merkel ade [Merkel tabé] – was dringend anders werden muss | Eure Fragen, Sahra Wagenknecht [partij: Die Linke] antwortet    Jun 24, 2021

 

 

 

 

 

 

Huisartsen zijn gelukkig normale mensen

 

‘Ja, althans de meeste huisartsen zijn dat. Er blijven altijd uitzonderingen, maar deze huisarts Els van Veen is zeker een normaal mens.’

–           ‘ Zet de link maar op de site, want ook deze toestand in de geneeskunde heeft te maken met de regering. Uiteindelijk is alles op het Rutte-regime te herleiden. Waar een Pieter Omtzigt het zo hartgrondig mee on-eens is.’

‘  Verschrikkelijk, nietwaar? En dan mag je pas over vier jaar weer stemmen.’

–           ‘Ja, en dan nog. Wat haalt dat stemmen nou uit?’

* * *

 

VWS gaat op de dokters stoel zitten.’ Gesprek met Els van Veen  • Jun 16, 2021

Marlies Dekkers in gesprek met huisarts Els van Veen over de invloed van corona op haar vak. “We kunnen geen contact meer met de autoriteiten krijgen.”

‘ Gedurende de coronacrisis groeide huisarts Els van Veen uit van verlegen zorgverlener tot uitgesproken activiste. Wat bracht haar tot deze transformatie? De onrechtvaardigheid van de coronamaatregelen. Het dichtgaan van praktijken voor de meeste patiënten, het weigeren van mensen met eventuele ‘symptomen,’ het sluiten van de poliklinieken; Van Veen voorzag hoe dit massabeleid voor een groot aantal enkelingen rampzalig uit zou pakken.

Maar toen zij haar zorgen begon te uiten bespeurde zij een vreemde angst bij haar collega’s: “Er werd een oorlogssituatie geschetst. Er was een vijandige sfeer naar artsen met kritiek. Die werden neergezet als gevaarlijk voor het beleid.” Na een angstige ervaring op het museumplein was voor haar de maat vol: “Het verbod op kritiek werd steeds extremer.”   ‘

* * *

De coronacrisis en de grondstroom van totalitarisme. Een gesprek met Mattias Desmet –  May 23, 2021

 

 

Onwettige corona-aanpak en illegale maatregelen?

 

 

‘ Het draait volgens medisch socioloog Tjerk de Haan om het feit dat Hugo de Jonge (CDA; Volksgezondheid, niet Medische Zorg) min of meer als woordvoerder van de verantwoordelijke minister voor Medische Zorg optreedt, te weten Tamara van Ark (VVD). De Jonge handelt onwettig, zegt De Haan, en zijn beleid is dat ook. Dat maakt de overheid schadeplichtig. Dat is niet niks, want het gaat om grote onderwerpen als  Volksgezondheid en Medische Zorg. Bovendien zijn hier astronomische bedragen mee gemoeid.’

–           ‘ De Jonge is volgens Tjerk de Haan niet bevoegd en ook nog eens niet bekwaam. Logisch dat Rutte zo’n persoon op die plek zet en het is meegenomen dat De Jonge van het CDA is en Tamara van Ark voor de VVD werkt. De vaagheid in de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen De Jonge en van Ark zal niet toevallig zijn, vermoed ik. Men moet vooral niet precies weten wie voor wat verantwoordelijk gehouden kan worden. Waarom lezen we dit soort informatie niet in de MainStreamMedia (MSM)?

‘ Dit alles vind ik inderdaad zeer verdacht en uiterst zorgwekkend. Bedenk ook: De Jonge en van Ark zijn nog steeds demissionair. Dat Bruno Bruins (VVD) in elkaar zakte, vind ik ook niet vreemd want ik kan me nu voorstellen dat hij toen hij doorkreeg hoe het spel wordt gespeeld, de kennis van wat er allemaal gebeurt niet aan kon en die verantwoordelijkheid niet op zich wilde nemen.
Voor Bas van ’t Wout (VVD) geldt wat mij betreft van hetzelfde laken een pak – die bezwijkt onder de wetenschap van de ellende van de gedupeerde Groningers en hij wordt vervangen door een gepokt en gemazeld lid van Ruttes goon squad: Stef Blok. Die heeft weinig scrupules en voert de bevelen van het VVD-oppercommando blindelings uit. Net als partijgenoot Henk Kamp.
Tjerk de Haan zuigt zijn verhaal niet uit zijn duim. Bekijk zijn gesprek met Tom Zwitser; daarvan kun je alle beweringen verifiëren. Worden we weer eens met open ogen bedot? Ach, daar zijn we intussen aan gewend.’

–           ‘ Dat kan de meest mensen ook niets schelen. Men staat te dringen voor een vaccin (waarvan men niet eens weet wat het is en wat de gevolgen/bijwerkingen op termijn zijn) en een vaccinatie-paspoort. Met zo’n paspoort kun je weer vliegreizen maken naar Verwegghistans, onder andere om daar nieuwe ziekten op te doen en in Nederland te importeren. De farmaceutische multinationals en de biomedische industrie varen er wel bij. Het is de “optimale zelfregulering” waar Peter Sloterdijk het over heeft.’

‘ Saillant vind ik tevens dat de huisartsen buiten spel zijn gezet. Dat is nou precies zo’n beroepsgroep met nog een eigen ethiek, die in het medisch geheim nog steeds wordt hooggehouden en bewaard blijft. Dat moet managers als Rutte een doorn in het oog zijn. Ik vermoed dat hij Edith Schippers dolgraag opnieuw op de huisartsen zou loslaten.’

–           ‘ Wat me ook zorgen baart, is dat Tjerk de Haan de rol van de Nederlandse rechters in verband met de schadeplichtigheid, van vraagtekens voorziet. Alles hangt met alles samen.

Vandaag zou de Kamercommissie-vergadering VWS gehouden zijn: “ 9 juni 2021 / 10:15 – 11:30 uur / Locatie: Troelstrazaal / Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport.” Ik kan er niets over terugvinden op internet, maar misschien dat we er via via toch videobeelden van te zien kunnen krijgen.’

‘ Toch goed dat er zulke informatiebronnen als Café Weltschmerz, de Blauwe Tijger en De nieuwe wereld in de lucht zijn, want we worden door onze MSM wel erg eenzijdig – en over bepaalde thema’s mondjesmaat – geïnformeerd.’

 

 

Hoe je op onwettige basis een papieren epidemie creëert. Manipulatie in meldplicht covid-19 door het RIVM   /   Posted on 6 juni 2021 by Redactie
Door: Tjerk de Haan, medisch socioloog &  Martin Mourik, IT-consultant

“ Na het wegvallen van Bruno Bruins [VVD] heeft Hugo de Jonge [CDA] het corona-dossier feitelijk gekaapt van de nadien in functie getreden ministers voor Medische Zorg en sport, Martin van Rijn [PvdA] en Tamara van Ark [VVD].
Alle maatregelen die hij heeft uitgevaardigd ter bestrijding van het coronavirus, waaronder de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 die hoofdstuk Va toevoegt aan de Wpg, zijn nietig (met alle daaruit voortvloeiende schadeplichtigheid jegens getroffenen), aangezien hij daartoe simpelweg nooit bevoegd is geweest.”

 

De coronacrisis en de grondstroom van totalitarisme. Een gesprek met Mattias Desmet • May 23, 2021

 

 

 

de Uitzonderingstoestand

 

 

‘ Onlangs zag ik op een video hoe premier Rutte de vraag van parlementariër Lilianne Ploumen over de besteding van 5 miljard belastinggeld wegbonjourde, onder verwijzing naar de uitzonderingstoestand waarin we ons vanwege de Covid-19-pandemie bevinden. Een uitzonderingstoestand die door Rutte en enkele deskundologen, expert-technocraten zoals Jaap van Dissel en Ab Osterhaus is afgekondigd.’

–           ‘ Tja, en Ploumen droop af, met de smoezen van Rutte dat er onderzoek naar zou worden gedaan, er naar zou worden gekeken en verantwoording zou worden afgelegd. Een tamelijk gênante vertoning, vond ik. Rutte weet natuurlijk donders goed dat hem niets kan gebeuren. Ik vind het beklemmend om dit voorbeeld van laatdunkend autoritair gedrag door een demissionaire premier te zien, en ik vrees dat we dit soort gedrag vaker zullen zien, zeker als “ze” de smaak eenmaal  goed te pakken hebben.’

‘ We weten intussen wat we met Rutte voor vlees in de kuip hebben: de man liegt elk tweede woord dat hij uitbrengt. Je haalt er intussen weliswaar je schouders over op, maar echt wennen doet het toch niet; ons zelfbeeld wordt er evenmin beter van.

Iemand merkte onlangs op dat de soap rond Sywert van Lienden en zijn mondkapjes alleen nog van enig belang was vanuit het aspect hoe een politieke partij (i.c. het CDA) middels deze bizarre deal beschadigd wordt en onder druk gezet kan worden – om Omtzigt (een CDA’er) die het falen van dit Ruttekabinet aan de kaak stelde, via via (ik citeer Ruttes brutale smoes, met zijn via via om half acht ’s ochtends) alsnog te sensibiliseren. Hetgeen er in moet resulteren dat het CDA zich niet alleen verbindt tot meeregeren met Rutte, maar zich daardoor tevens  verplicht tot collaboratie met het beleid van het toekomstige kabinet. Onder het mom van de kreet dat het Land moet worden geregeerd.’

–           ‘ Precies, want meneer Van Lienden als ladenlichter is niet bijster interessant. Hugo de Jonge van het CDA veroorzaakt afbreuk aan het merk CDA. Dat komt bij en bovenop het gelazer rond Omtzigt. Rutte kan het CDA als het ware steeds goedkoper krijgen, omdat de club zichzelf met iedere ronde gesteggel, afwaardeert. De CDA-bobo’s devalueren de club eigenhandig, het CDA verlaagt zichzelf.
Dat overkomt iedereen die zich met Rutte inlaat. Men kan op haar vingers natellen wat het moet betekenen om met of onder een Rutte te werken. Alle partijen die mee gaan doen met Rutte in Rutte IV zullen zich compromitteren. Dat is ook precies de bedoeling: zo veel mogelijk medeplichtigen maken. Welke marketingteksten en propaganda-smoezen ze ook zullen bedenken en gebruiken.’

‘ Dat laatste zal uiteraard eerst een lawine van gemeenplaatsen opleveren, zoals het obligate geblaat dat “regeren nu eenmaal vuile-handen-maken met zich brengt,” maar dat geldt onder deze omstandigheden bij voorbaat al niet. Al was het alleen omdat iedereen die nu nog gáát regeren met of onder Rutte, al van tevoren vuile handen hééft.

Over de kwaliteit van het huidige CDA-kaderpersoneel hoeft men zich geen illusies te maken. Vier jaar collaboratie met Rutte heeft zijn onmiskenbare werking gehad. Krankjorum toch, dat meneer Van Lienden nota bene aan het CDA-partijprogramma zou hebben meegeschreven! Dat zou ik maar niet van de daken schreeuwen als CDA-bobo zijnde. In mijn perceptie leverde Van Lienden het CDA een streek van onvervalste Rutte-snit; hij loog zeer winstgevend de boel aan elkaar. Dus lus-u-nog-peultjes-mevrouw-Janse?!

Het boeiende (ja, sorry, we blijven het abstracte en de theorieën mooi vinden!) is dat Rutte als demissionaire premier, onze grondrechten opschort. Laat dat eens even goed tot je doordringen. Is dat niet dubbelop bizar?! Het is al een aporie dat een “soeverein” de grondwet kan opschorten om de democratie en de grondrechten te redden, maar in dit geval is het dubbelop bizar, omdat de soeverein (i.c. een premier) zelf in een uitzonderingssituatie verkeert. Hij is namelijk demissionair, en wel omdát hij de democratie aan zijn laars lapte. Dat deed hij net een keer te veel, en te brutaal.’

–           ‘ Toch vreemd dat in Nederland blijkbaar niemand vanuit deze optiek naar de zaak kijkt. Men blijft zich maar laten afleiden door de rel-aspecten van gebeurtenissen. Die worden breed uitgemeten. Bijvoorbeeld al die die aandacht die zo’n Van Lienden nu weer krijgt, dat leidt af van waar om gaat: waartoe is deze premier verder nog in staat, onder de dekmantel van uitzonderingstoestand vanwege een pandemie? ‘

‘ Ook het koste wat kost willen “sensibiliseren” van politici die onwillig zijn tot collaboratie, kun je onder uitzonderlijk politiek gedrag subsumeren, waardoor de pleger van dat gedrag verontschuldigd wordt – gedisculpeerd, vanwege de noodtoestand.’

–           ‘ Onder “normale” omstandigheden zou zulk gedrag als politiek-morele chantage worden bestempeld, en als onoorbaar en onacceptabel. Dat is denk ik waar, ja. Het stemt me niet echt opgewekt te weten dat zo’n persoon als premier acteert.’

‘ De volksvertegenwoordigers hebben daar volop aan meegewerkt, door de man hiermee weg te laten komen. Geef zo’n personage een vinger en voor je het weet pakt hij je beide handen af en ook nog eens je voeten met tien tenen. Alles onder verwijzing naar de noodtoestand. Het vervangen van Rutte door bijvoorbeeld een Omtzigt, wordt als on-mogelijk gezien, vanwege “de Democratie.” We laten liever de democratie om zeep helpen. We trekken helemaal geen lessen uit het verleden, hoe vaak die mantra ook herhaald wordt. Niet in laatste instantie door Rutte, bij wie die woorden voor in de mond bestorven liggen. Die arme Lilianne Ploumen sloeg hij er compleet mee dood. Tijdens het kijken naar dat stukje treurig toneel, bekroop mij bijna een plaatsvervangende schaamte ’

–           ‘ In ieder geval gaan we de ideeën van Agamben hierover – en met name over de liminale situatie (het niemandsland, limbo) van de uitzonderingstoestand – grondig uitpluizen, want je hebt gelijk: theorie blijft boeien.’

‘ Het zou alleen mooi zijn wanneer die mooie theorieën in een nog mooiere praxis werden omgezet, zodat we er allemaal van kunnen profiteren.’

–           Zeg, kunnen we er voor de jongelui niet wat Carl Schmitt, Michel Foucault en niet te vergeten Peter Sloterdijk bij doen. Als dressing bij het paard aan de oever – horse d’oeuvre achteraf.’

‘Dat vind ik geen slecht idee, dan hebben ze tenminste aan die namen gesnuffeld. We moeten er alleen voor waken ze niet te overvoeren of te intimideren. Walter Benjamin dan? “Wenn es die Phantasie ist, die der Erinnerung die Korrespondenzen darbringt, so ist es das Denken, das ihr die Allegorien widmet. Die Erinnerung führt beide zu einander. ” Dit is uit Zentralpark, in Illuminationen. Ik sloeg er op aan vanwege de herinnering. Snap je wel? Actieve en passieve herinneringen.’

–          ‘ Bien sûr:  “Avec mes souvenirs / J’ai allumé le feu / Mes chagrins, mes plaisirs / Je n’ai plus besoin d’eux ! ” Joh, over een paar jaar zijn we die hele Mark Rutte compleet vergeten. Als het een beetje meezit misschien zelfs eerder.’

 

 

Actuele denkers: Giorgio Agamben | Filosofen René ten Bos en Ype de Boer, lezingen  •  Jul 15, 2016

Interview with Giorgio Agamben, August 2020 • Oct 12, 2020

 

Ellen van Gaalen, Algemeen Dagblad  07-06-21, 07:00 Laatste update: 07:45

‘ Microbiologen slaan alarm: Antibiotica halen niets uit bij honderden meereizende darmbacteriën

Vakantiegangers nemen veel resistente darmbacteriën mee naar huis die niet reageren op antibiotica. Vooral bij reizigers naar Azië zijn die in het lichaam te vinden. ,,Als zo’n bacterie een infectie veroorzaakt, is die moeilijker te behandelen.’’
………………….  ………………………… ……………………..  …………………………………
Overigens raakt het merendeel van de vakantiegangers de resistente darmbacteriën na enkele weken vanzelf kwijt. Slechts bij een deel zijn ze na een jaar nog steeds in het lichaam aanwezig. Het grootste risico op gezondheidsproblemen ontstaat als de reizigers kort na terugkeer een infectie oplopen. ‘

 

 

 

 

 

Sywert for president!

 

 

‘ Wat de affaire Sywert glashelder laat zien is dat er in in de politiek veel geld valt te verdienen en dat politieke partijen zich uitstekend laten gebruiken als vehikel voor lieden met (financiële) ambities.’

–           ‘ Precies. Dus afgeven op meneer Van Lienden is nogal obligaat, want hij heeft gedaan bij vol daglicht wat zoveel anderen al langere tijd deden en doen, alleen doen die het minder in het oog lopend, besmuikter. Deze rel kunnen we zien als de flinke opmaat naar een politieke carrière van deze onvervalste entrepreneur.’

‘ Nou, besmuikter? Ik denk even aan de crematoriumkoning Harry Huppeldpup, van de VVD, Keizer heette de man. Henny Keizer. Die heeft er meer werk aan gehad dan deze Van Lienden. Al was het maar omdat hij voortdurend een andere pet opzette. En wat te denken van het VVD-familiebedrijf Loek Hermans, met twee zusjes (Caroliene en  Sophie) die een baan hebben in de politiek, grotendeels onder de Haagse Kaasstolp? ’

–           ‘ Wat ik interessant vind dat ik steeds vaker hoor beweren dat die Van Lienden “hulp van binnenuit” moet hebben gehad, want alleen had hij dit niet kunnen verhapstukken. Er zijn vermoedelijk lieden die het klappen van deze zweep kennen en die Van Lienden ten dele hebben gebruikt om te ropen (a roper is een Engels slang woord dat sterke sexuele connotaties heeft; een verneuker komt misschien het dichtste in de buurt) om de buit binnen te halen, to rope in the loot.’

‘ Keith had het over grift. Ladenlichterij. “Men betaalt” elkaar via overheids-deals met belastinggeld. In dit geval zijn er rommelmondkapjes “gekocht.” Helemaal legaal, een miskoop (vanwege de tijdsdruk), hooguit als dom te kwalificeren, zonder strafrechterlijke consequenties. Tenzij je natuurlijk vindt dat domme mensen geen bewindspersoon moeten kunnen worden, maar dan houd je heel weinig geschikte jojo’s over, zo vrees ik. Alleen klungelen ze wel met belastinggelden en moeten wij, meestal via bezuinigingen op publieke voorzieningen, hun incompetentie en stupiditeit fnancieren. Noem dat vele weggegooide geld met een eufemisme: externality costs.’

–           ‘ Het meest aannemelijke verhaal tot nogtoe vind ik dat iemand voor een habbekrats in China een partij afgekeurde mondkapjes heeft geritseld, in de wetenschap dat die zending in Nederland nooit gebruikt zou worden. Ze dienden enkel om de financiële transfers dekken. Die dingen liggen nu in een Rijks-opslagplaats te verpieteren – hetgeen dus ook weer geld kost. De koper heeft er grove winst op gemaakt, maar de verkopende partij ongetwijfeld ook. In het traject blijft al doende, onderweg heel wat aan de lange strijkstok hangen. Zoek maar uit bij wie allemaal. In elk geval hebben wij (d.w.z. de Nederlandse Staat) de hele mik-mak voorgefinancierd en eindgefinancierd.’

‘ Ja, deze variant van ramsj inkopen hoorde ik ook. Die ondeugdelijke mondkapjes zouden in China naar de provincie worden gestuurd, als voodoo-zoethoudertjes voor het simpele volk. Die zijn toch al eeuwen monddood, zei iemand heel vilein. Ze in schijnen er in China nog een flinke zwik van te hebben liggen. Tamara van Ark (VVD) had geen idee waar ze het moest zoeken met die kritiek van Van Haga en Wilders. Wat een zielepoot. Maar ja, dan moet ze maar niet voor Mark Rutte gaan werken.’

–           ‘ Zeg, vandaar dat de Chinezen nu drie kinderen mogen hebben, want daar worden er tenminste twee van als proefkonijnen gebruikt. Ze maken in China zowel de virussen als de vaccins. Zo gaat het gerucht althans. Meneer Jaap van Dissel wil hier vanaf twaalf jaar prikken, maar in China zou het vanaf drie jaar moeten kunnen. Die vaccins zijn gouden handel! Bovendien kunnen de machthebbers de bevolking middels een virus en het circus daaromheen, mak en manipuleerbaar houden. Kortom, van alle kanten win-win voor de BovenBazen.’

‘ Ze maken in China dus de virussen, de vaccins en de proefkonijntjes. Je moet wel een volledig verhaal vertellen hoor.
Niet iedereen houdt van kleine kinderen vanwege de schattigheid; als proefkonijn echter zijn ze nog net te harden. Meneer Jaap van Dissel is miljonair, net als Ab Osterhaus. Van Dissel is running the show, met die lockdowns en zo. Dat houdt Rutte buiten schot. Die deelt vooral het snoepgoed uit. Wij zeggen thuis intussen vaak dat we nog iets moeten “beVanDisselen.” Dat is bijna-synoniem met bekokstoven.
Okay. Dus die Sywert van Lienden is het geheime CDA-wapen dat die club tegen Rutte in stelling brengt? Dat lijkt me niet onaannemelijk. Cynisch tot op het bot, glad gebekt en naar blijkt met de juiste Haagse partij-contacten.’

–           ‘ Precies. Veel mensen die nu vrome kritiek op Van Lienden spuien zullen stiekem best jaloers op de gup zijn. Hij wel miljonair en zij niet.’

‘ Laat ze ook de politiek in gaan, zou ik zeggen. Denk aan VVD-mevrouw Edith Schippers en echtgenoot Sander Spijker. Die tuigden ook een volkomen legaal verdienmodel op in de gezondheidszorg.’

–           ‘ Schippers heeft ook nog geprobeerd het medisch geheim te ontmantelen, zogenaamd om fraude te kunnen opsporen – dat lijkt op de regeringsfraude met de toeslagen. Zulk slag mensen weet niet wat ze maatschappelijk aanrichten met hun politiek vandalisme. Tja en dan CDA-mevrouw Ank Bijleveld over de militaire siponage. Wat had die een dom apologetisch verhaal zeg. Kwebbel-kwebbel-klets en helemaal niks zeggen. Gewoon als een lijk voor ieder nader onderzoek gaan liggen, dwarsbomen en frustreren.

‘ Weet je dat ze van de Duitsers een medaille heeft gekregen? Angela Merkel wil meer leger en de Duitse wapenproductie een kontje geven. Bijleveld heeft ongetwijfeld opdracht gekregen van Rutte om Merkel kopjes te geven. Ach, ze wordt er vast vorstelijk voor beloond. Met belastinggeld, natuurlijk. Al die figuranten zijn strak gefocused op Rutte en doen blindelings wat hij ze zegt te doen. Zeg, ik heb de jongelui aangeraden de film The Sting te bekijken. Leerzaam.’

‘ En onderhoudend! Ik geloof dat Merkel alle ministers van oorlog van NATO-landen een onderscheiding verstrekt. Dat is gewoon PR en propaganda.’

 

 

 

Café Weltschmerz |  #1 Het grote Corona-Vaccinatiedebat: Geen reden om door te gaan met vaccineren • June 5, 2021

‘ In deel 1 van het Grote Corona-Vaccinatiedebat praten Martine Groeneveld en Karel Beckman met drie deskundigen:
Prof. dr. Theo Schetters, immunoloog en vaccinatiedeskundige, met 40 jaar ervaring in de vaccinindustrie;
Dr. Jan Huurman, arts Maatschappij en Gezondheid, ex-directeur Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), ex-Inspecteur Gezondheidszorg op Curaçao;
en dr. ir. Carla Peeters, immunoloog die jaren als afdelingshoofd en projectleider aan vaccins werkte bij het RIVM en als interim-manager bij de overheid en in de zorgsector, en die nu haar eigen bedrijf heeft, COBALA Good Care Feels Better.’