Vito Corleone had niet met het COA te maken, net zo min als Max Mosley

 

The Godfather – aankomst immigranten op Ellis Island   www.youtube.com/watch?v=ubT-Bm36L2U

When Vito arrives on Ellis Island he is marked with an X inside a circle. He is then held for what he is told is suspected smallpox. In reality, this would have meant he was suspected of having a mental defect. This is possibly a reference to Vito’s mother suspecting him of being somewhat slow.

*

*

*

www.nrc.nl/nieuws/2022/08/01/politie-en-coa-ruzien-om-controle-asielzoekers-a4137934

‘ Tot een paar jaar terug deelde het COA persoonsgegevens zoals naam, leeftijd, godsdienst, etniciteit en land van herkomst dagelijks en geautomatiseerd met de politie. Deze gegevensuitwisseling stopte nadat NRC in 2020 schreef dat dit onrechtmatig was. Al deze data moesten uit verschillende politiesystemen worden gewist.

De politie vroeg het COA daarna herhaaldelijk om vanuit het belang van de nationale veiligheid toch meer informatie te delen. In een brief aan het COA benadrukte ze dat het delen van gegevens noodzakelijk was, omdat anders mogelijk signalen van mensenhandel of terrorisme worden gemist. Het COA gaf hier niet aan toe. ‘

 

 

 

 

Max Mosley questioned over racist leaflet   Feb 27, 2018

Mw. Cathy Newman speelt het meteen over de band van racisme: “mr. Mosley you said that immigrants brought disease to this country …..”

Mosley heeft niet de tegenwoordigheid van geest – of misschien was zijn pamflet inderdaad racistisch bedoeld? – om uit te leggen dat zijn opmerking in de context van bezorgdheid voor de import van exotische virussen geplaatst diende te worden.
Mosly gaat zich verdedigen tegen de aantijging een racist te zijn (geweest). Dat is net zo zinloos als je proberen te verdedigen tegen het etiket antisemiet – wanneer je bijvoorbeeld het doodschieten van journalisten door het Israelische leger van vraagtekens voorziet, of zelfs maar noemt.

Bizar, dat de paniekberichten over het apenpokkenvirus (en uiteraard het Covid19 virus) met chocoladeletters overal in de MSM verschijnen, terwijl horden exoten illegaal Nederland kunnen instromen, zonder dat ze grondig medisch worden onderzocht. Hoezo veiligheid?

Men zou kunnen gaan denken dat de “vaccin-boeren” voortdurend om omzetverhoging verlegen zijn?

Berichten over de zich herstellende winstcijfers van Schiphol (grotere omzet, dus meer vliegbewegingen, meer cash flow) worden evenmin in een context van mogelijke verspreiding van virussen en het verstoken van fossiele brandstof geplaatst.

We lijken het leggen van verbanden te zijn afgeleerd en uitsluitend nog in compartimenten te denken, vakjes die door waterdichte schotten van elkaar zij gescheiden.

 

Corona-tribunaal …?

 

www.nrc.nl/nieuws/2022/05/06/wat-als-doodsoorzaak-telt-is-een-modekwestie-a4122878

 

‘ Noem het een Parlementaire enquête en geen tribunaal, maar tuig in elk geval een onderzoek op. De gang van zaken, het hele gebeuren, is goed gedocumenteerd.’

–        ‘ En maak meteen een eind aan die vreemde figuur die maakt dat een bewindspersoon de verantwoordelijkheid, de aansprakelijkheid, voor haar handelen als bewindspersonen, automatisch overdraagt aan haar opvolger. Die uiteraard “van niks weet.” Deze bizarre figuur is achterhaald en niet meer van deze tijd.’

‘ Dat is een lachertje, waar iedereen intussen van begrijpt dat het een vorm van automatische immuniteit voor blunderen garandeert.’

–        ‘ Precies zoals de producenten van de experimentele prikken al bij voorbaat bedongen dat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade die aantoonbaar word aangericht door hun prikken.’

‘ Die nep-vaccins dienen enkel om de bevolking eronder te houden, omdat een epidemie waartegen vanwege de overheid wordt gevaccineerd, wel heel erg echt moet zijn. Gelukkig heeft die overheid vaccins kunnen bemachtigen. Hoezee.’

–        ‘ Ja, en mondkapjes. Vergeet de mondkapjes vooral niet.’

 

 

 

 

De ene Corona-aanpak is de andere niet, en zijn senioren in sommige landen onveiliger dan in andere als het om medische experimenten gaat?

 

‘ Marcia, Demitra, Doris en Kees stuurden deze links over de aanpak in de VS van de man (Fauci) die als hoofdverantwoordelijke voor falend Covid-beleid wordt gezien. Ze zijn verbaasd over hoe weinig belangstelling er in Nederland bestaat voor wie er verantwoordelijk zouden zijn voor met name de vele doden in verpleeg-, verzorgings- en bejaardenhuizen.
Twee tantes van Marcia zijn aan de corona-griep gestorven in een verzorgingshuis , maar geen haan die daar verder naar kraait. Dat vinden ze vreemd.

Redacted:  Clayton en Natali Morris – 27 april 2022
In Pfizer’s documents to the SEC, there are troubling revelations. The company says that profitability this year could be impacted by the Covid vaccine’s safety, efficacy and the medical community. What does this mean? We break it all down.

*

Terwijl er in Nederland zoveel gedoe en heisa is rond het willen/moeten opvangen van Oekraïners (zijn die allemaal getest en/of gevaccineerd?), laten jullie je opa’s en oma’s verkommeren en jullie zijn niet eens te porren voor een diepgaand onderzoek naar de context en vooral naar de hoofdverantwoordelijken voor dat drama, schrijft Demitra.’

–        ‘ Daar moet ik ze gelijk in geven. Wat ik uit een ander niet-Europees buitenland hoorde, was dat ze het daar heel vreemd en verontrustend vinden dat de huisartsen in Nederland systematisch buiten het Corona-gebeuren lijken te zijn gehouden.

Dit zou weleens tot gevolg kunnen hebben dat de farmaceutische industrie Nederland als een ideaal experimenteer-land gaat zien. Bijvoorbeeld in India is de overheid veel strenger als het om farmaceutisch experimenteren op de bevolking gaat. Terwijl we altijd denken dat ze daar zo corrupt zijn dat ze hun bevolking tegen veel geld als proefkonijnen zouden laten gebruiken.
Op de keper beschouwd zij de “vaccins” nog steeds geen echte vaccins, en de farma-maffia heeft niet zo maar vrijwaring bedongen voor claims inzake schadelijke gevolgen van de prikken.

De mondkapjes-affaire met Van Lienden en De Jonge gaat er daar ook helemaal niet in. Hoe kan zoiets in Nederland ongestraft passeren.?’

‘We zetten de zaak gewoon op de site. Dan kunnen de jongelui er kennis van nemen.’

YOU K!LL£D MILLIONS OF PEOPLE” – Angry Sen. Rand Paul explodes on Dr. Fauci in Epic Rant  Mar 21, 2022

Fauci Co-Workers Stun Congress, Exposes His Evil Side  Mar 13, 2022

Denmark suspends vaccinations   Apr 28, 2022

‘De cijfers van het RIVM wijzen uit dat lockdowns niet werken.‘ Een gesprek met Fritsander Lahr   Apr 28, 2022

Sanne Bloemink beeld Jan Rothuizen  De Groene 23 februari 2022 – verschenen in nr. 8

‘ De lange adem van corona. Inmiddels hebben al 11.000 Nederlanders zich aangemeld bij de supportgroep voor patiënten met langdurige klachten na covid – en dat aantal groeit nog steeds. Maar worden de klachten van deze long-covid-patiënten wel voldoende serieus genomen?’

 

 

 

 

Prikkelende gedachten (in tijden van corona)

 

 

 

www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2021/coronacrisis-als-dit-een-echte-crisis-was-zouden-we-iets-hebben-geleerd-zegt-de-denker-des-vaderlands~v459197/

 

Sidonia: ‘Dus een obees persoon met veel onderliggend lijden, maar wel “geprikt” kan meteen aanschuiven voor de IC. Ook als zij geen corona heeft, maar bijvoorbeeld een hartfalen wegens hartvervetting, eventueel in combinatie met levenslang overmatig roken.
Terwijl een slank en fit persoon, die niet is geprikt en ook geen corona heeft, niet laboreert aan onderliggend lijden, nooit heeft gerookt, maar die wel een acute aandoening krijgt waarvoor zij in niet-coronatijd gewoon op de IC terecht zou kunnen, die moet nu volgens de Denker des Vaderlands (DdV) achter aansluiten voor een plaats op de IC. Zo is het toch?
Vandaar dat zoveel operaties worden uitgesteld, omdat geprikte coronalijders altijd voorgaan als het om een ic-plek gaat. Toch? Er zal toch op zijn minst mede op leeftijd worden geselecteerd, of zoiets? Of is het enige criterium “de prik”? Prikken is uiteraard kassa voor Big Pharma. Alle kinderen moeten ook worden geprikt. Of mag ik zo niet denken?’

Wiske: ‘ Je mag denken wat je wilt. Nú nog wel tenminste. Mwah, wat je allemaal oppert, daarvan weet ik zo niet of het klopt hoor. Afgaand op dit stukje tekst zou je kunnen concluderen dat “de prik” momenteel een noodzakelijke-en-voldoende-voorwaarde is voor een plaats in ic-wachtrij, denk ik, maar ik heb het artikel niet gelezen, want dat zit achter een betaalmuur. Daarentegen is het de DdV die dit zegt, dus niet zo maar de eerste de beste influencer-in-Rijksdienst. In het artikel staat vast dat het veel ingewikkelder in elkaar steekt dan wij, afgaand op dit snippertje tekst, menen te kunnen concluderen. Als DdV moet je bijna per definitie “prikkelend” denken en van prikkelend naar prikkend, dat scheelt maar twee letters.

Trouwens: iedereen schijnt wel een soort, een vorm, van corona onder de leden te hebben, alleen wordt het vaak anders genoemd, verschillend gelabeld. Dus het moet wel over de correcte corona gaan, wil je mogen aanschuiven voor de ic. Maar wat is de correcte corona en wie stelt dat vast?

Nota Bene!  Het aantal ic-plekken lijkt me in dezen ook van belang, maar dat mogen we natuurlijk niet denken. Indien “ze” afschalen, terwijl “men” eigenlijk had moeten ópschalen, dan houdt het op, Geprikt of niet. Dus krijgen de ongevaccineerden de schuld voor het tekort aan ic-bedden. Die zijn een makkelijke zondebok.’

Sid: ‘ Moeilijk en ingewikkeld. Een kleine aanvulling op jouw voorwaarde voor een plek in de ic-wachtrij: geprikt en corona-gelabeld. Natuurlijk moeten er voldoende ic-bedden met bekwaam zorgpersoneel voorhanden zijn. Dat is zó vanzelfsprekend dat we daar niet eens aan hóeven denken. Ook al zouden we het mogen. Nicht sein kann, was nicht gedacht werden kann (oder darf) …. Ik verzin maar wat; könnte en dürfe is nog mooier. Vind ik, maar dat voert hier veel te ver en er is al crisis genoeg.

Conclusie: niet-geprikt, altijd verloren. Maar toch geen prikplicht. De mogelijke nadelige bijwerkingen van “de prik” moet men op de koop toe nemen, wil men tenminste in aanmerking komen voor een (eventuele) plek in de ic-wachtrij. Dat komt neer op zelf mogen beslissen of je voor de prikplicht, voor gedwongen prikken, kiest of niet. Maar je wordt niet gedwongen om je laten prikken en al helemaal niet door de Overheid.’

Wiske: ‘ Klopt. Je wordt enkel gedwongen tot het maken van de keuze of je je al dan niet wilt laten dwingen. Of niet? Nou, eigenlijk dwing je jezelf als je voor de prik kiest, want een gedwongen keuze is onder deze omstandigheden een vrije keuze. Orwell zou zeggen: gedwongen is vrij en vrij is onvrij – maar wel ongedwongen onvrij. Denk ik, maar ja, ik ben geen DdV en ik heb het artikel niet gelezen.’

Sid: ‘ Het zal vast wel kloppen, als je maar hard genoeg denkt dat het klopt.’

Wiske: ‘ Leuk hè, die filosofie van meneer Palmström: “nicht sein kann, was nicht sein darf.” Die man zou best DdV kunnen wezen. Vind ik tenminste.‘

Sid: ‘ Geen speld tussen te krijgen. Zelfs geen (prik-)naald. Denk ik althans. Maar nogmaals: ik heb het VK-artikel niet gelezen.’

*

 

Maxim Februari  –  www.nrc.nl/nieuws/2021/12/07/hier-mag-je-niet-jagen-dus-er-wordt-niet-gejaagd-a4068081

 

 

 

‘Gevaccineerd’-van-horen-zeggen

 

 

Rinske: ‘ De blanke man op het schip met de roeptoeter en de coronavlag, in de cartoon, waarschuwt de mensen-van-kleur-met-of-zonder-baarmoeder in het bootje dat er op het grote schip corona heerst. Ze moeten dus liever niet aan boord komen.’

Daoud: ‘ Waarop de mensen in het bootje roepen dat ze zijn gevaccineerd. Dat controleert de blanke man op het grote schip niet. Gevaccineerd van horen zeggen, is ook goed. Of, eh, geldt dat alleen voor mensen die uit een vliegtuig komen? Waar komt het nieuwe virus trouwens vandaan? Dat weet “men” (nog) niet. Wordt het virus enkel per vliegtuig overgebracht en niet per boot, auto of al wandelend? Trouwens, ik speculeer dat de nieuwe “asielmigrant” met een coronapas-met-QR-code zal zijn toegerust. Geen paspoort, maar wel een (gekochte) QR-code. Misschien dat ze zich zelfs hebben laten “vaccineren,” ergens op een zwarte markt. Just in case and to be on the safe side. Denk je niet? Da’s gouden handel hoor. Die asielmigrant-industrie.’

www.nrc.nl/nieuws/2021/12/01/coronablog-2-december-2-a4067625

 

Rinske: ‘ “Men” weet in feite helemaal niets en “men” doet maar wat. Tenminste, wanneer ik de krantenberichten juist en correct heb gelezen. Ik bedoel: meneer Rutte kan makkelijker beloven dat voor 202* een x aantal Nederlanders zal zijn gevaccineerd en/of geboost, dan dat hij belooft dat het sadistische kindermisbruik grondig onderzocht gaat worden, de gedupeerden in Groningen en de slachtoffers van de regerings-Toeslagenfraude schadeloos gesteld zullen zijn, er voldoende woningen zullen zijn bijgebouwd, de instroom van exoten onder controle zal zijn, en andere, voor ons écht belangrijke, dingen zullen zijn gebeurd, dan zo’n belofte over een prik of een boost. Dat laatste kost hem niets, terwijl hij wel weer een belofte heeft gedaan, en dáár gaat het tenslotte om’

Daoud: ‘ In het geval van Rutte maakt het niets uit wat hij belooft, omdat al ’s-mans beloften allemaal evenveel waard zijn. Niets dus. Echter: het Corona-geval voorziet de nomenklatoera wel van een magnifieke aandachts-afleider. Iedereen is al twee jaar 200% van haar tijd met Corona bezig, en dat is natuurlijk mooi voor de nomenklatoera.’

Rinske: ‘ Helemaal gelijk. Nog een duiding van de tekening van Bas v/d Schot, een politiek minder correcte: de blanke man roeptoetert over de hoofden van de mensen-van-kleur in het notendopje heen, dat er bij hen aan boord corona is of heerst – ze dragen ook geen mondkapjes – en dat ze levensgevaarlijk zijn om binnen te laten. Hij waarschuwt dus de EU terwijl hij de schijn wekt de bootmensen te waarschuwen.
Dat kan de roeptoeter natuurlijk niet on-dubbelzinnig doen, want dan krijgt hij met alle gerechtshoven in de Beschaafde Wereld te maken en wordt hij hoogstwaarschijnlijk gekielhaald als racist of erger. Dus roept hij correct heel hard richting dobber-mensen dat er corona aan boord heerst. Bij hem dus, bij de blanken op het grote schip. Zij kunnen beter niet aan boord komen. Voor hun eigen bestwil.’

Daoud: ‘ Je kunt de tekening van Bas v/d Schot als eend-haas tekening bekijken: politiek correct en ook politiek niet-correct. Het is maar net hoe je pet staat.’

Rinske: ‘ Wie kan er wijs worden uit de wirwar aan berichten over het (nieuwe) virus? Ik in ieder geval niet. In ieder geval blijkt de lobby voor de luchtvaart erg sterk, want “ze” doen er alles aan om de vliegtuigen te blijven laten vliegen – “ze” behoren dan ook tot degenen die het meeste vliegen, voorzien van een status-gebonden coronapas (voor designated persons weet je niet?), die helemaal niets zegt over hun al dan niet besmet/besmettelijk en/of geprikt zijn.’

Daoud: ‘ Tja, some animals are more equal than others. Trouwens, vergeet de tabakslobby niet. Je hoort helemaal niets over roken-in-tijden-van-corona. Dat is toch erg frappant. Zo net stond ik weer even naast een stel paffende en dampende halve zolen. Op een schoolplein nog wel, want jong geleerd, is oud gedaan. Hoeveel mensen die op de IC belanden zouden er roken of gerookt hebben? Dat is op longfoto’s te zien en via testen vast te stellen. Er mag alleen niet over worden bericht.
Afijn,  “ze” zullen volgens mij steeds zwaarder gaan inzetten op de rituelen – zoals mondkapjes, anderhalve meter, avondklok en lockdowns. En niet te vergeten: prikken. Dat wordt letterlijk en figuurlijk vaste prik.  Misschien twee keer of vaker per jaar, want er komen steeds nieuwe mutanten en varianten. Al naar gelang het gewenste angstniveau. De vodoo voorziet in ieder geval in een beetje structuur. De massa krijgt het idee dat “ze” in control zijn en dat “ze” weten wat ze doen.’

Rinske: ‘ Nou, nou, denk je heus? Je hoeft de kranten maar te lezen om dat niet voor zoete koek te slikken. De tegenstrijdige en nietszeggende berichten buitelen over elkaar heen. Er klopt steeds minder van. Maar ook dat zal op de duur wennen. Wanneer er ooit weer logisch coherente en semantisch consistente berichten worden gespuid, dan raken we in paniek. Wedden?’

Daoud: ‘ Mwah. Jij moet gewoon minder goed en nauwkeurig leren lezen. Dat helpt enorm. Gelukkig krijgen onze kinderen dat van jongs af mee. Die zouden zich geen raad weten met een te veel aan betekenis en zin.’

 

 

Vlinders vangen (que le bon Dieu nous ménage)

 

‘ Franse woordjes leren en opfrissen, aan de hand van chansons van Georges Brassens. La chasse aux papillons.

Brassens beluisteren (en zingen), was erg leuk, vond ik. Jammer dat het tamelijk “exclusief” bleek, omdat veel van de jongelui amper Frans kennen en nooit van Brassens hebben gehoord. Nu dus wel. Ik bedoel dat ze nu weten wie Brassens was.’

–        ‘ En ze hebben de vertalingen van de chansons. De tekening van Mirjam Vissers alludeert bovendien op Meester Prikkebeen. Wie weet nog wie dat is, in deze woke-waanzinnig-en-gender-geschifte tijden? Wie kent Boudewijn de Groot nog?’

‘ Boudevin Legrand, de Nederlandse Brassens? Waarom niet? Bon, op de tekening van Mirjam Vissers loopt Hugo tegen de leesrichting is. Van rechts naar links.’

–        ‘ Dat is vast includerend bedoeld, want zowel het Arabisch als het Hebreeuws worden van rechts naar links geschreven en gelezen.’

‘Okay, heel goed, mooie uitleg. Tom Janssen laat het duo Jut-en-Jul van links naar rechts hollen, in een circulaire loopgraaf (uitgesleten door de vele herhalingen) en dus in een kringetje lopen. Wie hollen er achter wie aan? En dan die háááámer … die is mooi, toch? Marc Martèl, hoewel.’

–        ‘ Hoewel? Hoezo? De gast slaat alles en iedereen plat. Heel toepasselijk hoor: Mark Martel. Janssen tekent Jut-en-Jul die tegen de klok in rennen. Dat is subtiel maar niet onbelangrijk. Ze zijn never in tune with time.
Bij Vissers zijn de aerosolen-met-het-virus airborne, terwijl Janssen ze op de grond tekent. Het zal van de weersomstandigeheden afhangen en van de ventilatie – die in onze verpleeg- en bejaardenhuizen nog steeds niet op orde is, net zo min als in onze scholen. Oude mensen die niet meer voor zichzelf kunnen opkomen en onmondige kinderen die nóg niet voor zichzelf kunnen opkomen, tellen bij de neoliberale gauwdieven en ladenlichters namelijk niet mee.’

‘ Dat vind ik een adequate karakterisering, ja. Mirjam Vissers tekent een vrolijk prentje dat mij aan lente doet denken, terwijl Tom Janssen een nogal stemmige tekening conterfeit. Maar goed, Vissers tekent de cartoon voor het FD en Janssen tekent voor de Trouw, dus dat klopt qua kleur- en toonzetting ongeveer wel.’

–        ‘ Assepoester (Cendrillon)  en Cupido (l’amour et son aiguillon) zijn door Brassens te subtiel gebruikt voor een juiste Nederlandse vertaling, vind ik tenminste, alleen betekent aiguillon een prod rod, dat is een scherp gepunte staaf of stok om vee mee te porren, op te drijven. Dat vind ik erg geestig, Cupido met een prod rod. Weet-je-niet? Bovary en Bouvard (van Bouvard et Pécuchet), waar het woordje bos (bovis) = vee, in zit. Monsieur Bovary is een os en daarom wil Emma bij hem weg, weg uit de provincie en naar Parijs, waar het échte leven bruist.’

‘ Rutte en De Jonge, als Bouvard et Pécuchet (les Deux Cloportes – woudluizen), óók van Flaubert. Wat is Frans toch een mooie taal om liefjes mee te beledigen en in te schelden!
By the way: Cupido die met een aiguillon in de bosjes loert, dat duidt wat mij betreft op een nogal bruut gebeuren dat Assepoes in het struikgewas te wachten staat. Scabreus. Brassens kan het in het Frans fraai ambigue brengen. Hij besluit zijn liedje dan ook dubbelzinng. Vind ik althans.‘

 

 

Corona: vaccineren / niet-vaccineren, en de vaccinatie-schade ?

 

 

CORONA: “Es ist nicht allein eine Pandemie der Ungeimpften” – Prof. Hendrik Streeck I WELT Interview   –
November 3, 2021

www.nrc.nl/nieuws/2021/11/03/qr-codes-controleren-op-het-werk-doen-a4064167

 

A74 Column Ab Gietelink. Forse Oversterfte In Nederland 2021. Hoeveel zijn Vaccinatieslachtoffers?     Nov 2, 2021

Ab Gietelink & Theater Nomade

‘Aan de Nederlandse kwaliteitsmedia, Geachte journalisten, Ik wil U vragen het te hebben over het grootste taboe dat wij op dit moment in Nederland hebben: Vaccinatieschade.
U meldt iedere dag de doden, ziekenhuis en IC opnames van Corona. U steunt het massale vaccinatiebeleid. Maar waarom horen we niets over de schaduwzijde van dat beleid ? ‘

 

 

 

 

Corona, Kickl, Kurz, Karl, kinderen (‘Kinder’), koala’s en complotten

 

www.youtube.com/watch?v=09maaUaRT4M

 

 

‘ De Oostenrijkse oppositieleider Herbert Kickl (FPÖ) is mordicus tegen de Corona-maatregelen van de regering, geleid door kanselier Sebastian Kurz (neo-ÖVP), en Kickl is tegen verplicht vaccineren.’

–        ‘ Omdat kanselier Kurz (en veel van zijn vazallen) een moeizaam geheugen hebben (ze zijn op bepaalde momenten ontzettend vergeetachtig, hebben vaak geen actieve herinneringen), heeft Herbert Kickl een eenvoudig middel bedacht om Kurz aan zijn belofte te houden dat er in Oostenrijk geen vaccinatiedwang zal komen.’

‘ Kurz hoeft enkel een verklaring te ondertekenen waarin hij belooft geen vaccinatie-dwang af te kondigen op straffe van aftreden, en klaar is Kees.’

 

–        ‘Karl, is de Duitser Karl Lauterbach, een SPD-politicus die zich als corona-expert schijnt te hebben opgeworpen, en die in deze video aan de tand wordt gevoeld over de vele tweets en andere berichten die hij de laatste tijd over Corona-Covid de wereld in heeft gestuurd.
Lauterbach wordt vooral doorgezaagd over zijn uitspraken aangaande kinderen en scholen, in verband met Corona.’

‘ De hamvraag luidt of Lauterbach een populistische paniekzaaier is, of een wat warrige politicus (hij is arts en lid van SPD) die aandachtgeil is en tegelijk garen probeert te spinnen in Corona-tijd, in de opmaat naar de verkiezingen?
Lauterbach trad in vele takshows op, was niet van het beeldscherm af te sponsen, maar hij draagt uiteindelijk geen verantwoordelijkheid voor de corona-maatregelen die de regering treft.’

Australia has gone Mad!” says former police officer about governmental sex guidelines…

 

–        ‘Tenslotte de K van koala’s die in Australië thuis zijn. Koala’s kauwen de hele dag eucalyptusblaadjes. In Australië zijn de regeringspolitici geheel van het padje af, zo lijkt het. Flavio Pasquino heeft er een hilarische video over.’

‘ Zou het kunnen dat de Australische nomenklatoera met opzet de bevolking voortdurend op het verkeerde been zet? Ik weet het niet, maar alles kan tegenwoordig en je kunt niets uitsluiten.’

–        ‘ Er zou nog makkelijk een K bij kunnen: de K van komieken.’

‘Of de K van krankzinnige clowns ….’

–        ‘ Ik weet nog een K-rits: Kurz (Sebastian, neo-ÖVP Oostenrijk), cognitie en corruptie.’

‘ Of Kurz schuldig wordt bevonden aan corruptie, is nog de vraag. De zaak is nog onder de Oostenrijkse rechter. In de Nederlandse MSM lezen we niets over de Oostenrijkse soap. Dat is toch vreemd – en erg provinciaals. Waarschijnlijk omdat de parallellen met Nederland en zijn vergeetachtige premier Mark Rutte te groot zijn. Je zou kunnen denken aan corrupte cognitieve structuren bij de diverse regeringsleiders. Geen geruststellend idee vind ik.
Het schijnt dat bij Alzheimer grote delen de hersenen ongemerkt wegsmelten en men het pas merkt als het te laat is. Misschien dat dat bij Joe Biden aan de hand is? Opmerkelijk dat vooral de Australiërs over Biden berichten. De Amerikanen generen zich vermoedelijk. Alsof het iets uitmaakt wie er in het Witte Huis zit.

Hoe zou het trouwens met de zaak van BPOC2020 tegen Hugo de Jonge zijn gesteld? Dat kan een hele perkara worden.’

–        ‘ De Jonge? Ach, dan heeft de Landsadvocaat weer werk. Allemaal betaald uit de Belastingen.
Zeg, er is nog een K (eigenlijk een “C”), namelijk de C/K van Complot. Bij Hannah Arendt lees ik in On Revolution dat de Amerikaanse revolutie niet spontaan uitbrak, maar zou zijn bekostoofd en moedwillig in elkaar gestoken, door een kongsi van samenzweerders, complot-smeders.’

‘ Okay. Dan verklaren we Amerika ongeldig, want het product van complotdenkers. Amerika is Fake News. Hè, hè, zijn we daar even mooi vanaf.’

–        ‘ Hé. Er is een persbericht van de BPOC2020, de zaak wordt vervolgd, meldt Pieter Kuit.’

‘ Toch ijzersterk hè dat er zulke mensen als Pieter Kuit en zijn beweging zijn. Anders zou de nomenklatoera vrij spel hebben, en dat zou niet per se weldadig voor ons hoeven uit te pakken. Brrrrrrr …. hoe de dingen en omstandigheden kunnen veranderen. Krijgen we eigenlijk bericht wanneer de rechtsstaat wordt opgeheven? Wat voor snoepgoed delen “ze” dan uit?’

–        ‘ Snoepgoed? Ik denk dat ze dan knipkaarten voor vaccins gaan verloten. Ze moeten toch van die miljoenen ingekochte voorraden af? Neen, ik zou het echt niet weten. Misschien is de rechtsstaat al opgeheven en compleet ter ziele. Alleen zijn wij nog niet woke. Zou dat kunnen?’

 

 

 

Open deuren in de Nederlandse politiek

 

‘ Wonderlijk dat er blijkbaar geen (aspirant) beroepspolitici zijn die deze punten zien, en daar electoraal garen bij willen of kunnen spinnen.
Ik citeer: „Een aanzienlijk deel van de Nederlandse kiezers is cultureel-conservatief, maar wil óók een gelijkere inkomensverdeling.”
Dit lijkt mij een verlicht en redelijk standpunt. Wat is daar nou vreemd of ongerijmd aan? Bijna iedereen in onze kennissenkring wil in grote lijnen dit, en sommigen stemmen zelfs nog steeds.’

–        ‘ Afschaffing van het koningshuis zouden we eigenlijk ook graag willen, maar vanwege het sentiment bij brede lagen van de bevolking moet je dat als politieke partij niet te drammerig naar voren brengen. Vooral niet omdat zwarte Piet het al zo moeilijk heeft, en Kerstmis, en Pasen en meer Hollands.
Er moet nog iets nostagisch Nederlands overblijven, desnoods dan maar het koningshuis, dat op koningsdag koekhapt en zakloopt. Al is dat circus peperduur om te onderhouden, en al krijgen we daar weinig voor terug – vind ik tenminste.’

‘ In verband met het koningshuis moeten primair die belastingdeals en –voordeeltjes opgeruimd worden. Dat is punt een. Dan zou ik ze ook graag wat intelligenter willen hebben, maar dat is vooral een kwestie van teeltkeuze, en daar is iedereen vrij in. In sommige gevallen: helaas.’

–        ‘ Hoe komen we hier op?’

‘ O, een stukje in de NRC over de nieuwe politieke partijen. Ik heb het toch maar gelezen, want ook al stem je niet, omdat je vindt dat er niets te kiezen valt en je dit systeem niet wilt legitimeren, we zitten niettemin wel met dit systeem van politieke partijen en “volksvertegenwoordigers” opgezadeld. Zelfs zonder de mogelijkheid tot het optuigen van referenda. Tja, het is zielig, maar heet desniettemin: democratie. Een Franse revolutie zie ik in Nederland niet meteen plaatsgrijpen.’

*

–        ‘ Okay, een sprongetje naar een ander aspect van onze staatsinrichting: Hugo de Jonge (VWS, CDA) is voor de rechter gedaagd, of loopt grote kans dat te worden.’

‘Hè, hè, eindelijk. Moet hij die miljoenen van Sywert van Lienden en kornuitjes compenseren? Er moet een voorbeeld worden gesteld, zodat die pipo’s en bimbo’s niet met belastinggeld blijven strooien en knutselen.’

–        ‘ Nou, neen, de Sywert soap verdwijnt ongetwijfeld gewoon in de doofpot (the memory holes uit Orwells 1984). In het normale leven zou een procuratiehouder die zo’n blunder begaat onverwijld worden ontslagen, maar in een democratie gebeurt dat niet. Neen, meneer De Jonge wordt melodramatisch aan de tand gevoeld over zijn (on-)rechtmatig optreden inzake de corona-maatregelen, en verder gebeurt er niks, nakkes, nada. Trouwens, om een rechtszaak zal de Jonge zich niet bekreunen, want de declaraties van de Landsadvocaat komen, ongelimiteerd, ten laste van het Rijk, van ons dus. Redeneer je helemaal door dan komt het erop neer dat wij advocaatskosten betalen van rechtzaken tegen onszelf. Is dat geen verdienmodel om je vingers bij af te likken? Het impliceert vooral dat er geen enkele prikkel bestaat om competente lieden als bewindspersoon aan te stellen, want het geeft niet hoe zwaaar ze stuntelen, hannesen en blunderen, het is altijd rekening Rijk. Zo lang de pipo’s, bimbo’s en jojo’s maar doen wat Rutte wil, mogen ze bij zijn beestenspul.

Pieter Kuit van de BPOC2020 was van plan De Jonge voor de rechter te dagen en kreeg eerst nog een uitnodiging van De Jonge om te komen praten. Zo lees ik op “Het Andere Nieuws”. ’

‘ Dat is goed nieuws. Natuurlijk wordt hier niets over gemeld in de MSM. Bekijk het verhaal van Tjerk de Haan in dit kader ook nog maar eens. De Haan doet het juridisch goed uit de doeken. Het kabinet opereert met zijn covid-maatregelen in een juridisch vacuüm, waarbij Rutte zoals gewoonlijk, iemand anders de kastanjes voor hem uit het vuur laat halen. Ze snuiten hun neus in onze grondrechten en lappen alle modaliteiten van mensenrechten aan hun zolen.’

–        ‘ Tjerk de Haan houdt een goed betoog. Zeker. Het mag wat taaie stof zijn, maar De Haan weet terdege van de hoed en de rand.’

‘ Er zit nóg een rechtzaak tegen meneer De Jonge in het vat meen ik, in verband met het van staatswege verplicht willen laten “vaccineren” van onze kinderen, die bijna helemaal geen risico lopen een corona-griep te krijgen.
Ik zou zeggen onder het motto: jong geleerd is oud gedaan. Indien je een bevolking van jongs af laat wennen aan prikken-plaatsen, dan weten ze op den duur niet beter (luister maar naar Yuri Bezmenov. Vaccinatie en indoctrinatie, zijn hetzelfde).’

–        ‘ Het mes snijdt aan minstens twee kanten: je went de bevolking van jongs af aan prikken (disciplinering) en Big Pharma harkt er miljarden mee binnen, en overal zitten politici of semi-politici met hun vingers in de suikerpot; van sjacheren met mondkapjes tot en met het uitbaten van teststraten. Kassa!’

‘ Je vergeet een belangrijk punt: Big Farma krijgt gratis de beschilkking over ontelbare proefkonijnen voor hun “vaccins.” Niemand weet tenslotte wat je krijgt ingespoten. Dat is een kwestie van “vertrouwen.” Nou, als het op (veel) geld aankomt, wie is er dan nog te vertrouwen?
Al dit drabbige en morsige gekonkel past in de opmaat naar de “Great Reset” van Herr Claus Schwab. Het gaat allemaal in een moeite door. Wij staan er bij en we kijken er naar. Ik zet de link naar de donderpreek van dominee Charles Lawson over de great reset/Agenda 2030 en corona, hier ook maar bij.’

–        ‘  Op de valreep: Celia en Karin stuurden deze link uit Australië, over Joe Biden, met de boodschap: “Zo zien de bijwerkingen van een vaccin er dus uit. Not very funny nor very pleasant either though.”

 

* * *

 

Prof. Bhakdi: This is how it really works! – Nederlands ondertiteld  |  Het Andere Nieuws Published On: 6 augustus 2021

Perspectives on the Pandemic | “Blood Clots and Beyond” | Episode 15  –   Apr 16, 2021

 

 

 

Necropolitiek (doodspolitiek) in tijden van corona-covid

 

 

‘ Je zet in deze posting in feite een aantal taboe-onderwerpen op een rijtje en laat de jongelui zelf verbanden leggen en combinaties maken, waardoor er alternatieve narratieven ontstaan. Is dat de opzet?’

–        ‘ Is dat niet een sterke pedagogische vorm, die het zelfstandige en kritische denken ontwikkelt en stimuleert?’

‘ Dat ben ik met je eens, bovendien maakt het de jongelui nieuwsgierig naar de teksten waaruit we citeren. Je moet alleen de lat niet meteen erg hoog leggen, want dat demotiveert. Een klassieker als die van Hannah Arendt bijvoorbeeld, telt zo’n 500 bladzijden, en dat is veel. De meeste pupillen hebben geen grote intellectuele bagage om mee te beginnen, om ze contexten te bieden waarin zich nieuwe informatie laat inbedden.

Eigenlijk zouden ze met Orwells 1984 moeten beginnen. Arendt in combinatie met Orwell zijn zeker in dit tijdsgewricht een must, wil je tenminste enige chocola kunnen maken van allerhande cognitieve dissonanties die momenteel pandemische proporties aannemen, die de vormen van verwarring welke worden veroorzaakt door de coronapandemie verre overtreffen. Vind ik. Vooral de lukrake, onlogische en riskante “maatregelen” waartoe “ze” hun toevlucht nemen: God zegene de greep en na ons de zondvloed. Hatsjekidéééé! Houd de tokkies in de stress en verwarring. Wij weten het tenslotte ook niet.’

–        ‘ Dat is mischien zo, met die kennis en geestelijk bagage, maar die mogelijke, prohibitieve intimidatie die dat mogelijk veroorzaakt, kunnen we enigszins ondervangen of compenseren door onverwachte samenhangen te suggereren, of causale verbanden te leggen die politiek incorrect zijn en uit dien hoofde onderworpen aan (zelf-)censuur. Dat zorgt voor spannendheid, suspense. De meesten van onze pupillen hebben trouwens Orwell intussen gelezen, en Hannah Arendt is evenmin een onbekende naam voor ze.’

‘ Verrassend genoeg. Ik vond de manier waarop ze aansloegen op het handwerk van Julia (in 1984) erg opmerkelijk. Julia, de vrouw op wie Winston verliefd wordt, schrijft flutromans waarmee de massa’s worden overspoeld:  “…. de Afdeling Archieven zelf was maar één enkele afdeling van het Ministerie van Waarheid, dat als voornaamste taak niet de reconstructie van het verleden had, maar de burgers van Oceanië moest voorzien van kranten, films, schoolboeken, teleschermprogramma’s, toneelstukken, romans — van elke denkbare vorm van voorlichting, onderwijs en amusement, van standbeeld tot leuze …..
Er was een hele reeks speciale afdelingen, belast met proletarische literatuur, muziek, toneel en algemeen amusement. Hier werden prulkranten vervaardigd, waar bijna niets anders in stond dan sport, misdaad en horoscopen, sensationele stuiverromannetjes, films die dropen van seks en sentimentele liedjes die totaal mechanisch werden gecomponeerd op een speciaal soort caleidoscoop die de naam ‘versificator’ droeg. Er was zelfs een complete subsectie – Pornaf heette die in Nieuwspraak – die belast was met de vervaardiging van de minste soort pornografie, die in verzegelde pakjes werd verzonden en waar geen partijlid, behalve dan degenen die eraan werkten, naar mocht kijken.’ (ISBN  978 90 295 8709 9, pagina 46)

–        ‘ Ja, dat was gratifying, want dat maken ze zelf real time aan den lijve mee: ont-lezing en plot-desensitivering/-vandalisering, door pulp fiction. De moedwillige dumbing down van onze jeugd.’

‘ Okay, treurig, moet je nagaan wat een (lees-)plezier de jeugd wordt ontnomen! Maar neem bijvoorbeeld de sensationele samenhang die je hoogstwaarschijnlijk nooit in de MSM zult lezen: ongelimiteerde import (of het ongecontroleerd toelaten) van exoten kan, voor de vuist weg bedacht, direct twee effecten hebben: het verhoogt de druk op onze nationale middelen enorm, waaronder de gezondheidszorg en het verhoogt het gezondheidsrisico door import van exotische virussen en bacteriën. Dat laatste gebeurt ook indien mensen massaal frequent (vlieg-)reizen maken naar exotische oorden, omdat dat goed zou zijn voor de economie. Dat is dan dubbelop: viruscirculatie en import en export van virussen. Plus de bevordering van het ontstaan van mutanten. Daar moeten dan weer nieuwe “vaccins” voor worden ontwikkeld, enzovoorts. Kortom: tel uit je winst!’

–        ‘ Die samenhangen liggen voor de hand, zou ik tenminste denken. Al mag je ze niet hardop ventileren, want dan volgt routinematig en prompt: diskwalificatie als racist, fascist, fatalist, sadist en de bekende verdere riedel.

Nog veel spannender vind ik de ongetwijfeld verzwegen aantallen zelfdodingen onder medisch personeel, met inbegrip van (huis-)artsen. Toch zou je denken dat de berichten over de werkdruk in in de medische sector in combinatie met bijvoorbeeld het commodificeren van het medische beroepsethos, (het bijna demonstratief onder- en afwaarderen van hun inspanningen en bijdragen – alléén maar elke dag vijf minuten klappen op het balkon, zonder extra middelen te verstrekken, zijn evenzovele klappen in het gezicht van artsen en verplegend personeel) een open deur is. Het beroepsprestige en de sociale status van de arts, verpleger en paramedicus worden in korte tijd gesloopt en dat gaat de leden van die beroepsgroep vast niet in de koude kleren zitten. Dat weet ik wel zeker. In het onderwijs is dat al gebeurd, maar het oeverloos gewauwel over “lessen trekken” ten spijt, leert men daar niet van. Toch gek hè? Zou het onbenul zijn of moedwil? Misschien beide?’

–        ‘ Over zelfdoding onder artsen hoor je vooral – eigenlijk alleen maar – uit je familie- en kennissenkring, en niet via de MSM. Als je het zakelijk bekijkt, draagt zelfdoding onder (kundige en bekwame) artsen bij tot de necropolitiek. Zuiver realpolitisch beschouwd natuurlijk.’

‘ In mijn famlie zitten nogal wat artsen, dus ik hoor regelmatig zo het een en ander. In het artsen-clubblad Medisch Contact wordt veelvuldig ongeneerd opgeroepen toch vooral mee te doen met het prikken; soms vind ik het bijna agressief. Volg de oekazes van de BovenBazen!
Moedig van Schinkel om dit stuk te schrijven en dapper van de NRC om het te plaatsen. “Ze” zullen vast not amused zijn.’

–        ‘En dan heeft Schinkel het nog niet eens over de necropolitiek-van-het-dorre hout, in de beginperiode van corona. In het allereerste begin kon je nog ter verontschuldiging aanvoeren dat “ze” nog geen benul hadden van de rol van aerosolen, maar ook toen naderhand dat inzicht indaalde, heeft men (vanwege de kosten?) niet aan luchtfiltering in verzorgins- en bejaardenoorden gedaan. Cru gezegd: het ruimen van onze oudjes. Dat vind ik ook een vorm van necropolitiek.’

‘ Inspuiten met “vaccins” is vele, véééle, malen lucratiever. Dat kan op industriële schaal en wijze gebeuren. Bovendien heb je de beschikking over oneindige aantallen proefkonijnen, die niet eens weten dat ze als proefkonijn fungeren (denk maar aan die roman van John le Carré).  Dus.’

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

citaten uit kranten en van internetsites

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/21/de-huisartsenpraktijken-bezwijken-bijna-onder-het-artsentekort-a4051931

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/door-kapitaalkrachtige-ketens-dreigt-ook-in-de-huisartszorg-de-menselijke-maat-zoek-te-raken~b456cbb8/

 

Huisartsenzorg  –  Een bedrijf dat al tien huisartsenpraktijken heeft overgenomen, veroorzaakt grote onrust onder de patiënten én huisartsen.

Liza van Lonkhuyzen  NRC 1 juli 2021

 

NRC 25 juli 2021  –   Willem Schinkel: Het Nederlandse coronabeleid is een vorm van necropolitiek.

‘  Pas toen de ziekenhuizen overbelast dreigden te raken, volgden de harde coronamaatregelen, schrijft Willem Schinkel. Het kabinet koos ervoor de dood van duizenden mensen in te calculeren.

Willem Schinkel is hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit, auteur van het boek Pandemocratie.

Nederland koos voor een strategie die eerst openlijk ‘groepsimmuniteit’ genoemd werd, en later ‘mitigatie’ of ‘gecontroleerde verspreiding’. De constante hierin was het sturen op IC-capaciteit en het dus in zekere mate laten rondgaan van het virus. Zware ingrepen werden pas nodig wanneer de IC’s vol zouden raken. Een opvallende keuze, want virusverspreiding laat zich makkelijker controleren bij 200 dan bij 2.000 besmettingen per dag, maar het idee dat IC-capaciteit leidend moest zijn was al snel dogma.
Alle inconsistenties in het Nederlandse coronabeleid (afstand houden maar lang alles openhouden, kinderen kluisteren maar kantoren openhouden, besmettingen zien oplopen maar nog een weekje ‘de cijfers afwachten’) vormen in het licht van dat dogma een consistent beeld.

Telkens werd zo een noodsituatie gefabriceerd, want steeds wachtte het kabinet met ingrijpen tot de zorg bijna overbelast raakte, om dan te zeggen: ‘Er is een noodsituatie mensen, stevige maatregelen zijn nodig.

Zoals Richard Horton, hoofdredacteur van het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet onlangs nog zei: „Wat we hebben is een overheid die een ideologisch gedreven inzet nastreeft om de bevolking te dwingen een bepaald niveau van sterfte en ziekte te accepteren […] Dit heeft niets met data te maken.” Maar veel experts kropen zo dicht tegen een ideologisch gelijkgeschakelde politieke elite aan dat het vanzelfsprekend werd dat we eerst de ziekenhuizen vol lieten lopen voor we echt ingrepen.

Die ideologische gelijkschakeling betekent dat niemand zich afvroeg of een ander type economie, een socialistische economie bijvoorbeeld, ons tot dezelfde offers had gedwongen. Het redden van de bestaande, kapitalistische economie was prioriteit, ondanks de bijna socialistische maatregelen (het betalen van miljoenen lonen door de staat). Die lieten zien dat een economie ook anders kan. ‘

 

*

 

BLCKBX  –  “Overheid offert 520.000 levensjaren!” blijkt uit WOB verzoek EZK van oud CBS directeur… Jul 21, 2021

‘  Oud CBS directeur ad interim Ir. Jan van der Zanden diende in september 2020 een WOB verzoek in bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat om inzicht te krijgen in de kosten/baten analyse van de overheid t.a.v. de Lockdown in maart van dat jaar. 8 juni 2021 ontving hij de stukken en de data waren ronduit schokkend want daaruit bleek dat de ambtenaren een Lockdown ontraadden aangezien er per saldo 520.000 gezonde levensjaren (qaly’s) verloren zouden gaan. ‘

 

BLCKBX  –  DOCU: Ab Osterhaus gaf “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst!  –  Mar 12, 2021

‘  Ab Osterhaus organiseerde op 22 januari 2019 een “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst. De naam van het event was “Communication & Public Engangment” en vond plaats uit hoofde van ESWI, de belangenorganisatie ter bevordering van de vaccinatie bereidheid van burgers, onder leiding van Ab Osterhaus. ‘

 

BLCKBX  –  Politie aan de deur vanwege een video!?   Nov 9, 2020

‘  Politie aan de deur omdat je een video hebt gemaakt waarin je een “complotdenker” een podium hebt gegeven. Flavio Pasquino maakte het mee afgelopen weekend, inclusief een belletje van de politie coorinator (SGBO *) Oost Nederland.
Verbaasd en enigzins geintimideerd door de manifestatie van de politie in het domein van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, was hij toch in staat een zinvol gesprek te voeren met de wijkagent, die afgelopen vrijdag onaangkondigd in zijn tuin stond terwijl hij er niet was.’

 

 

Giorgio Agamben (2021):  Epidemie als politiek  /     ISBN:  978 94 92734 12 9

Giorgio Agamben (2002):  Homo Sacer     /   ISBN: 90 5352 829 6