Prikkelende gedachten (in tijden van corona)

 

 

 

www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2021/coronacrisis-als-dit-een-echte-crisis-was-zouden-we-iets-hebben-geleerd-zegt-de-denker-des-vaderlands~v459197/

 

Sidonia: ‘Dus een obees persoon met veel onderliggend lijden, maar wel “geprikt” kan meteen aanschuiven voor de IC. Ook als zij geen corona heeft, maar bijvoorbeeld een hartfalen wegens hartvervetting, eventueel in combinatie met levenslang overmatig roken.
Terwijl een slank en fit persoon, die niet is geprikt en ook geen corona heeft, niet laboreert aan onderliggend lijden, nooit heeft gerookt, maar die wel een acute aandoening krijgt waarvoor zij in niet-coronatijd gewoon op de IC terecht zou kunnen, die moet nu volgens de Denker des Vaderlands (DdV) achter aansluiten voor een plaats op de IC. Zo is het toch?
Vandaar dat zoveel operaties worden uitgesteld, omdat geprikte coronalijders altijd voorgaan als het om een ic-plek gaat. Toch? Er zal toch op zijn minst mede op leeftijd worden geselecteerd, of zoiets? Of is het enige criterium “de prik”? Prikken is uiteraard kassa voor Big Pharma. Alle kinderen moeten ook worden geprikt. Of mag ik zo niet denken?’

Wiske: ‘ Je mag denken wat je wilt. Nú nog wel tenminste. Mwah, wat je allemaal oppert, daarvan weet ik zo niet of het klopt hoor. Afgaand op dit stukje tekst zou je kunnen concluderen dat “de prik” momenteel een noodzakelijke-en-voldoende-voorwaarde is voor een plaats in ic-wachtrij, denk ik, maar ik heb het artikel niet gelezen, want dat zit achter een betaalmuur. Daarentegen is het de DdV die dit zegt, dus niet zo maar de eerste de beste influencer-in-Rijksdienst. In het artikel staat vast dat het veel ingewikkelder in elkaar steekt dan wij, afgaand op dit snippertje tekst, menen te kunnen concluderen. Als DdV moet je bijna per definitie “prikkelend” denken en van prikkelend naar prikkend, dat scheelt maar twee letters.

Trouwens: iedereen schijnt wel een soort, een vorm, van corona onder de leden te hebben, alleen wordt het vaak anders genoemd, verschillend gelabeld. Dus het moet wel over de correcte corona gaan, wil je mogen aanschuiven voor de ic. Maar wat is de correcte corona en wie stelt dat vast?

Nota Bene!  Het aantal ic-plekken lijkt me in dezen ook van belang, maar dat mogen we natuurlijk niet denken. Indien “ze” afschalen, terwijl “men” eigenlijk had moeten ópschalen, dan houdt het op, Geprikt of niet. Dus krijgen de ongevaccineerden de schuld voor het tekort aan ic-bedden. Die zijn een makkelijke zondebok.’

Sid: ‘ Moeilijk en ingewikkeld. Een kleine aanvulling op jouw voorwaarde voor een plek in de ic-wachtrij: geprikt en corona-gelabeld. Natuurlijk moeten er voldoende ic-bedden met bekwaam zorgpersoneel voorhanden zijn. Dat is zó vanzelfsprekend dat we daar niet eens aan hóeven denken. Ook al zouden we het mogen. Nicht sein kann, was nicht gedacht werden kann (oder darf) …. Ik verzin maar wat; könnte en dürfe is nog mooier. Vind ik, maar dat voert hier veel te ver en er is al crisis genoeg.

Conclusie: niet-geprikt, altijd verloren. Maar toch geen prikplicht. De mogelijke nadelige bijwerkingen van “de prik” moet men op de koop toe nemen, wil men tenminste in aanmerking komen voor een (eventuele) plek in de ic-wachtrij. Dat komt neer op zelf mogen beslissen of je voor de prikplicht, voor gedwongen prikken, kiest of niet. Maar je wordt niet gedwongen om je laten prikken en al helemaal niet door de Overheid.’

Wiske: ‘ Klopt. Je wordt enkel gedwongen tot het maken van de keuze of je je al dan niet wilt laten dwingen. Of niet? Nou, eigenlijk dwing je jezelf als je voor de prik kiest, want een gedwongen keuze is onder deze omstandigheden een vrije keuze. Orwell zou zeggen: gedwongen is vrij en vrij is onvrij – maar wel ongedwongen onvrij. Denk ik, maar ja, ik ben geen DdV en ik heb het artikel niet gelezen.’

Sid: ‘ Het zal vast wel kloppen, als je maar hard genoeg denkt dat het klopt.’

Wiske: ‘ Leuk hè, die filosofie van meneer Palmström: “nicht sein kann, was nicht sein darf.” Die man zou best DdV kunnen wezen. Vind ik tenminste.‘

Sid: ‘ Geen speld tussen te krijgen. Zelfs geen (prik-)naald. Denk ik althans. Maar nogmaals: ik heb het VK-artikel niet gelezen.’

*

 

Maxim Februari  –  www.nrc.nl/nieuws/2021/12/07/hier-mag-je-niet-jagen-dus-er-wordt-niet-gejaagd-a4068081

 

 

 

concept: opzetjes en voorzetjes

 

 

Craig Whitlock: The Afghanistan Papers | Real Time with Bill Maher (HBO)  –   Aug 28, 2021    /    www.youtube.com/watch?v=4T_TvXoEhJo

*

 

*

www.jareddiamond.org/Jared_Diamond/Guns,_Germs,_and_Steel.html

 

*

 

Max Mosley questioned over racist leaflet [by Cathy Newman] –  Feb 27, 2018

 

Jordan Peterson [- Cathy Newman] debate on the gender pay gap, campus protests and postmodernism  –   Channel Four –  Jan 16, 2018
www.youtube.com/watch?v=aMcjxSThD54

 

 

 

niet krabben …

 
 

Hajo de Reijger –  NRC dinsdag 3 april 2021

 

 * * *

 
‘ [I]t is one of the tragedies of the half-educated that they develop late, when they are already committed to some wrong way of life .’
George Orwell: Birmese Days  – Ch. 5
Eigen vertaling:  Een van de tragische dingen bij half-opgeleiden / gebrekking opgeleiden, is, dat zij zich laat ontwikkelen, wanneer ze zich reeds een verkeerde levenswijze hebben eigen gemaakt.
‘ …. Het is een van de tragisch consequenties van een gebrekkige opleiding dat die [ontwikkeling van de geest] pas laat op gang komt, als je al bent verzand in een verkeerde levenwijze.’
Ndlse vertaling door Anneke Brassinga/  ISBN 978 90295 1985 4 – blz. 92-93
 
“As a magistrate his methods were simple. Even for the vastest bribe he would never sell the decision of a case, because he knew that a magistrate who gives wrong judgments is caught sooner or later. His practice, a much safer one, was to take bribes from both sides and then decide the case on strictly legal grounds. This won him a useful reputation for impartiality.”
George Orwell: Burmese Days  –  Ch. 1
Eigen vertaling: Als politierechter hanteerde hij [Po Kyin] simpele methoden. Zelfs voor de grootste omkoopsom zou hij een vonnis/uitspraak nooit verkwanselen, omdat hij wist dat een rechter die foute vonnissen wijst, vroeg of laat tegen de lamp loopt. Zijn methode was veel veiliger, hij liet zich door beide partijen omkopen en wees vervolgens vonnis op strict legale gronden. Zo had hij een reputatie van onpartijdigheid opgebouwd, die altijd te pas kwam.
 

www.literairnederland.nl/recensie-george-orwell-birmaanse-dagen/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volksvertegenwoordigers, pluche-piraten, politieke ondernemers of avonturiers ?

 

 
‘ George Orwell blijkt keer op keer tijdloos en actueel. Wat hij schrijft over de functie van oorlog, geldt in deze periode helemaal: wij zijn in oorlog met het Covid-19 virus, en de avondklok plus allerhande noodmaatregelen passen helemaal in de sfeer die Orwell schetst. Er is niks nieuws onder de zon. Degenen die aan de macht zijn, bedienen zich van beproefde en aloude methoden en trucs. Zijn 1984 is dan ook van harte aanbevolen.
Historicus-politicoloog Geerten Waling geeft in een gesprek met David van Overbeek op het forum van De nieuwe wereld een analyse en inschatting van de positie van Kamerlid Pieter Omtzigt met betrekking tot het CDA, waar Omtzigt nog steeds lid van is (video doorspoelen naar 28:40 om meteen bij het deel dat over Omtzigt gaat, te komen). Best een behartenswaardige analyse vond ik, zij het dat het voor de komende rit in de praktijk niet veel meer uitmaakt en voor jou en mij alleen vanuit theoretisch oogpunt interessant is, omdat wij voorlopig een time-out nemen en niet stemmen.’

  • ‘ Neen, want er valt niets te kiezen en blijven stemmen, maakt de toestand alleen maar erger – tot die slotsom zijn wij tenminste geraakt. Carte blanche voor weer vier jaar, zonder dat wij, als burger-kiezer, tussentijds corrigerend kunnen ingrijpen. Dan solliciteer je gewoon naar reprises als van de boor-verzak-ellende in Groningen en de Toeslagenaffaire. Over de niet-aflatende toestroom van exoten en het volplempen van ons land met zonnepaneelparken en windmolens, heb ik het dan nog niet eens. Juist ja, ik heb die video net bekeken. Je moet doorspoelen naar 28:40 om direct bij het onderdeel Omtzigt te komen, daarna kun je hem desnoods vanaf het begin bekijken, want dat is zeker niet oninteressant.’

‘ Hamvraag voor mij: besluit Pieter Omtzigt het CDA te laten gaan (I had to let them go) en op eigen kracht de Democratie te dienen, of blijft hij (vooralsnog) bij het CDA. Die partij heeft hem dit keer subiet als nummer twee (2) op de lijst gezet, want bij het CDA heeft het partijmanagement donders goed begrepen dat ze stemmen nodig hebben en dat Omtzigt ze die stemmen kan bezorgen. Hebben ze de stemmen eenmaal binnen, dan kunnen ze Omtzigt alsnog proberen in het gareel te tremmen. Ik zeg het met opzet wat ruw, want ik maak me geen enkele illusie omtrent de instelling van de respectieve partij-nomenklatoera’s. Die bestaan intussen bijna allemaal uit politieke ondernemers met ieder z’n eigen verdienmodel.’

dnpprepo.ub.rug.nl/13053/1/D66%20-%20Appel%20aan%20iedere%20Nederlander%20-%201966.pdf

  • ‘ Wat een treurig contrast hè, met de mentaliteit en het elan, die uit de D66-brochure spreken. Toen en nu, hemel en aarde, dag en nacht. Hoe politieke paalrot en politiek vandalisme op klaarlichte dag stiekem en steels hun verwoestende werk kunnen doen.
    Ik heb Omtzigts boek intussen wel in drievoud besteld – deels als compensatie dat ik niet op hem stem. Hoewel er alleen een index op persoonsnamen in zit en de voetnoten per hoofdstuk zijn gerangschikt. Wederom erg ambachtelijk dus. Vreemd, alsof die boeken-vormgevers zelf nooit op een fatsoenlijke opleiding hebben gezeten waar met boeken wordt gewerkt. Ik zou een muntje hebben willen opgooien: Omtzigt of Martin Bosma, maar ik moet de partijen niet, die er aan vast kleven.’

‘ Nou, ik vind Renske Leijten en Fleur Agema ook degelijke volksvertegenwoordigers, maar ook daar geldt: er hadden geen partijen aan vast moeten zitten. Gelukkig dat Klaver en zijn GroenLinks de laatste tijd regelmatig tot de orde worden geroepen met hun groengekte en klimaat-milieu-verdwazing.’
 

 

 
Pieter Omtzigt (CDA)  in gesprek met Roderick Veelo  /  let op Omtzigts standpunt met betrekking tot het Vluchtelingenverdrag.  09 januari 2020
Pieter Omtzigt in “De Balie”  –   De (on-)betrouwbare overheid met o.a. Pieter Omtzigt  • Februari 26, 2021
Het toeslagenschandaal legt feilloos bloot hoe de overheid burgers kan opjagen en schade kan aandoen. Hoe kan de overheid niet alleen de schade goedmaken, maar ook het vertrouwen van burgers in de overheid herstellen? Na een voor deze avond geschreven lezing van CDA-politicus Pieter Omtzigt, gaan we erover in gesprek.
 
Pieter Omtzigt (CDA) tijdens het vragenuur over het afwijzen van het recht op huurtoeslag.  •  Dec 10, 2019
Bekijk hoe het/een ritueel in de Kamer zich voltrekt – de bewindspersoon is minister Stientje van Velhoven (D66)
 
Arnout Maat (2016) de Particratie   ISBN  9789463380720 –  NUR  697
 

Cartoon –  Ruben L. Oppenheimer tekent elke dinsdag in NRC naar aanleiding van de actualiteit