Vito Corleone had niet met het COA te maken, net zo min als Max Mosley

 

The Godfather – aankomst immigranten op Ellis Island   www.youtube.com/watch?v=ubT-Bm36L2U

When Vito arrives on Ellis Island he is marked with an X inside a circle. He is then held for what he is told is suspected smallpox. In reality, this would have meant he was suspected of having a mental defect. This is possibly a reference to Vito’s mother suspecting him of being somewhat slow.

*

*

*

www.nrc.nl/nieuws/2022/08/01/politie-en-coa-ruzien-om-controle-asielzoekers-a4137934

‘ Tot een paar jaar terug deelde het COA persoonsgegevens zoals naam, leeftijd, godsdienst, etniciteit en land van herkomst dagelijks en geautomatiseerd met de politie. Deze gegevensuitwisseling stopte nadat NRC in 2020 schreef dat dit onrechtmatig was. Al deze data moesten uit verschillende politiesystemen worden gewist.

De politie vroeg het COA daarna herhaaldelijk om vanuit het belang van de nationale veiligheid toch meer informatie te delen. In een brief aan het COA benadrukte ze dat het delen van gegevens noodzakelijk was, omdat anders mogelijk signalen van mensenhandel of terrorisme worden gemist. Het COA gaf hier niet aan toe. ‘

 

 

 

 

Max Mosley questioned over racist leaflet   Feb 27, 2018

Mw. Cathy Newman speelt het meteen over de band van racisme: “mr. Mosley you said that immigrants brought disease to this country …..”

Mosley heeft niet de tegenwoordigheid van geest – of misschien was zijn pamflet inderdaad racistisch bedoeld? – om uit te leggen dat zijn opmerking in de context van bezorgdheid voor de import van exotische virussen geplaatst diende te worden.
Mosly gaat zich verdedigen tegen de aantijging een racist te zijn (geweest). Dat is net zo zinloos als je proberen te verdedigen tegen het etiket antisemiet – wanneer je bijvoorbeeld het doodschieten van journalisten door het Israelische leger van vraagtekens voorziet, of zelfs maar noemt.

Bizar, dat de paniekberichten over het apenpokkenvirus (en uiteraard het Covid19 virus) met chocoladeletters overal in de MSM verschijnen, terwijl horden exoten illegaal Nederland kunnen instromen, zonder dat ze grondig medisch worden onderzocht. Hoezo veiligheid?

Men zou kunnen gaan denken dat de “vaccin-boeren” voortdurend om omzetverhoging verlegen zijn?

Berichten over de zich herstellende winstcijfers van Schiphol (grotere omzet, dus meer vliegbewegingen, meer cash flow) worden evenmin in een context van mogelijke verspreiding van virussen en het verstoken van fossiele brandstof geplaatst.

We lijken het leggen van verbanden te zijn afgeleerd en uitsluitend nog in compartimenten te denken, vakjes die door waterdichte schotten van elkaar zij gescheiden.

 

Politieke legitimiteit kan averij oplopen of schipbreuk lijden

 

 

www.nrc.nl/nieuws/2022/07/22/wachten-in-de-stank-van-poep-en-plas-a4137158

www.nrc.nl/nieuws/2022/07/21/opvangen-van-vluchtelingen-doe-je-als-samenleving-niet-op-afstand-op-zee-a4137084

*

‘ Wat zou ik antwoorden als iemand mij vroeg of ik de overheid vertrouw? Dat is best een moeilijke vraag. Ik vertrouw in het algemeen op de goede intenties van politici, ik denk niet dat ze de boel willen belazeren. Maar ik vertrouw er niet op dat ze altijd de waarheid spreken, dat ze het algemeen belang in alle gevallen boven hun eigenbelang laten gaan, en zelfs als ze dat wel doen, vertrouw ik er niet per se op dat ze competent genoeg zijn om de juiste keuzes te maken.

Hoe je de vraag beantwoordt, hangt er dus maar vanaf aan welk aspect je denkt. En ook wat je vergelijkingsmateriaal is. Zelfs als mijn vertrouwen in de overheid even wat minder is, ben ik blij dat ik in Nederland woon en niet in Rusland, om maar iets te noemen. Als ik die relatieve positie meeweeg, geef ik mijn vertrouwen zeker een voldoende.’

‘ We should trust but verify. Unfortunately, assessments are commonly flawed. Both cynical beliefs (underestimating performance) and credulous faith (over-estimating performance) involve erroneous judgements reflecting cultural biases, poor cognitive skills, and information echo chambers.

These conclusions draw on new evidence from the European Values Survey/World Values Survey conducted among over 650,000 respondents in more than 100 societies over four decades. In Praise of Skepticism warns that an excess of credulous trust poses serious and hitherto unrecognized risks in a world full of seductive demagogues playing on our insecurities, lying swindlers exploiting our greed, and silver-tongued conspiracy theorists manipulating our darkest fears.’

*

NRC  25 juli 2022   Eppo König    ( www.nrc.nl/nieuws/2022/07/25/hoe-het-rijk-de-regie-over-de-inrichting-van-nederland-losliet-a4137373)

‘ Achteraf lijkt het een onlogisch besluit van het kabinet-Rutte I: de opheffing en splitsing in 2010 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Het Rijk liet het beleid voortaan over aan provincies en gemeenten. Wie kregen een grote rol in het ontwikkelen en beheren van natuur? Boeren en burgers.

Het beeld dat Nederland ‘af’ was, is maar een deel van de verklaring voor het loslaten van de regie – en wordt bestreden. „Dat was helemaal niet zo”, zegt Jacqueline Cramer, de een na laatste minister van VROM (PvdA) van 2007 tot 2010. „Ik had volop programma’s lopen. Over de Randstad, of het Deltaprogramma voor waterhuishouding.”

De opheffing van het ministerie van VROM in 2010 volgde uiteindelijk op een andere politieke opschudding: het minderheidskabinet-Rutte I van VVD, CDA met gedoogsteun van de PVV. Ruimtelijke ordening slonk in het regeerakkoord naar zeven regels.

„Thema’s waar VROM sterk in was, waren plotseling uit de gratie”, vertelt Cramer.

„Klimaat, milieu, natuur en cultuur.” „Ze hebben alles over de schutting gegooid en gedacht: nou, we zijn er vanaf”, zegt de bekende stedenbouwkundige Riek Bakker.

„Onbegrijpelijk en pijnlijk”, vindt de toenmalige Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol het nog steeds. „Ons atelier bestond uit veertig mensen. We hebben nog gelobbyd als beesten bij ministers. Er is met VROM veel kennis verloren gegaan om snel, kwalitatief en experimenteel te bouwen.”  ‘

*

‘ Zo onlogisch en onbegrijpelijk is het – achteraf bezien – helemaal niet. Dat komt doordat we inmiddels politiek-savvy zijn geworden. Die splitsing bij VROM was vast gepland.
In 2019 wordt de kans op het optuigen van een correctief referendum begraven (Kajsa Ollongren D66). Dat is negen jaar na de opheffing en splitsing van VROM. Rutte moest namelijk wachten totdat D66 in de regering zat, want die moest het referendum slopen.’

–        ‘Dat zal vermoedelijk de deal zijn geweest met D66: jullie mogen in de regering, maar dan moet je wel het referendum begraven, zodat de VVD zijn handen daar niet vuil aan hoeft te maken. Dus het was niet zo onlogisch, maar uitgekiend en gepland. Denk ik. Dat uitgerekend D66 het referendum sloopte, was voor de neoliberalen uiteraard ook van aanzienlijke propagandistische waarde.’

‘ Het doet mij denken aan de herroeping van Glass Steagall door de Democraat Bill Clinton, in 1999. Daarmee zette Clinton de deur open voor de financiële meltdown in 2008. Naderhand ontkende Clinton bij hoog en bij laag dat hij iets met die afschaffing van GS had te maken.’

–        ‘ Precies. Niet Amerika had Glass Steagall herroepen, maar meneer Bill Clinton. Een van de meest louche Amerikaanse politici.’

‘ Je zou ‘Amerika’ desnoods nog kunnen bezigen bij het afschaffen van gouden standaard in 1933 door FDR. In 1971 sneed Richard Nixon de band tussen dollar en goud compleet af. Was Nixon gelijk aan Amerika? Is Rutte gelijk aan Nederland? Wie is de grotere schurk: Nixon of Clinton?’

–        ‘ Wat denk je van Joe Biden? Hoe het zij: nu zou Joe Biden aan de macht moeten blijven om de deksel op de doofpot van zijn machinaties te houden. Dat is me een moeras van jawelste!  Rutte wil na elf jaar ook nog verder met pluchekleven, hetgeen vanuit “hun” perspectief bezien niet meer dan logisch is. Nederland is namelijk nog niet helemáál en totáál uitverkocht. De boerengrond staat als volgend punt op de neoliberale agenda.’

‘ In ieder geval kunnen “ze” wel degelijk voor de lange termijn plannen. Indien het althans in het in hun eigen belang is. De vraag is natuurlijk of Rutte het allemaal zelf zou hebben bedacht of dat het uit de koker komt van degenen die werkelijk aan de touwtjes trekken en het bekokstoven. Wat maakt het ook uit, op een bepaald moment wordt het een kwestie van het aaneenschakelen van SachlogikPath Dependency. Dan kun je niet meer terug.’

–        ‘ Curieus om je te realiseren dat we Putin in zeker opzicht dankbaar moeten zijn, omdat hij de zaak grondig opschudt en de hele boel op losse schroeven zet. Op z’n minst moeten “ze” met een nieuw narratief komen.’

‘ Hoe “ze” de op stapel staande reservemunt van de BRICS gaan counteren en hoe “ze” Italië denken te blijven redden, dat zal me benieuwen.’

 

 

 

 

 

Veel te veel hooi op je vork nemen

 

 

‘ Te veel hooi op je vork nemen, omdat je als “politiek” (wie is dat?) geen keuzen wil of durft te maken. Nou ja, de Nederlandse boer van zijn land af helpen. Dat is tamelijk risicoloos en het oogt nobel, vooral wanneer je het framet via de stikstof, de natuur, de CO2 en de vluchtelingencrisis.’

–        ‘ Ook dat zijn problemen die je als “de politiek” zijnde, hebt veroorzaakt; zowel door kippendrift als door lamlendig niets doen. Incompetetent, maar gewoon tot de banencarrousel horen. Dat is alles.  Je kunt toch nooit ter verantwoording worden geroepen en hoeft de consequenties van je beunen nooit te dragen. “Ze” hebben de politie intussen zo ver dat die op ongewapende burgers schiet. Een omineus voorteken.’

‘ Vervolgens ga je propaganda produceren en plegen om ons – de kiezer die jou om de vier jaar moet legitimeren – een schuldgevoel aan te praten. Zodat wij op zijn minst een vluchtmigrant in huis moeten nemen. On-“gevaccineerd”en wel en uiteraard zonder mondkapje hierheen gewaaid. Dat telt dan even niet.

Uiteraard moeten we ons achter “de politici” scharen, want die hebben we immers democratisch gekozen en ze hebben het al zo zwaar, met corona-covid en Vladimir Putin en zo …..  Dus solidariteit mensen, en vooral geen kritisch nepnieuws uiten!’

–        ‘ Precies. Bij de supermarkt met de moderne scan-apps kunnen “ze” voortaan nauwkeurig in de gaten houden hoeveel je koopt en wat je koopt en zo stellen ze in een moeite door vast voor hoeveel mensen je boodschappen doet en of je wel het juiste eten voor je asielmigrant aanschaft. Doe je dat volgens Big Brother niet, dan volgen er maatregelen. Eerst krijg een waarschuwing, dan een aanwijzing en daarna …. dat mag je nog even zelf verzinnen. Je ziet, ik anticipeer maar vast. Stel je voor dat je bijvoorbeeld te veel condooms in je boodschappenmandje doet. Dan staat een uur later de politie met getrokken pistool bij je aan deur. Om een deel van je omzet (?) te claimen, en of je een vergunning hebt. Ik verzin maar iets hoor. Er breken spannende tijden aan in ons gave landje, dat zo teer is als een vaasje ….   brrrrr……..

Het heeft even geduurd voordat de jongelui een tekst bij de tekening van Ruben Oppenheimer hadden bedacht, maar deze vind ik erg toeppasselijk en ter zake (ad rem); “ze” willen van alles, maar hoe en waarmee, daar denken ze geen moment over na. Hup, de riek erin en over de schutting met het probleem.
“We” voeren een economische oorlog tegen Rusland omdat Putin de Oekraïne is binnengevallen en vervolgens gispen we Putin omdat hij als tegensanctie de gaskraan dichtdraait. Hoe is dat mogelijk hè? Wat moet die Putin toch een in en in slecht mens zijn. In ieder geval is hij minstens net zo schijnheilg als de EU-politici, die stiekem als een dief in de nacht hun eigen sancties omzeilen.’

‘ Meneer Salvini vindt Putin een van de beste leiders ter wereld. Daar zit Salvini niet erg ver naast, denk ik zo. Alleen mag je dat niet hardop zeggen. Waarschijnlijk vinden “ze” dat de gevluchte president Rajapaksa van Sri Lanka die kwalificatie verdient en dragen ze hem binnenkort voor voor een nobelprijs. Die meneer Rajakpaksa zal dan wel lid van het WEF zijn, vermoed ik. Allemaal hoogst curieus, vind je niet? Hoe “denken” “ze” daar in Den Haag eigenlijk over het wereldgebeuren? Indien ze er al over nadenken, hetgeen er niet op lijkt.’

–        ‘ Overigens gaan die larmoyante foto’s en berichtjes over de asielzoekers intussen op veel Nederlands irriterend werken, heb ik gehoord en gemerkt. Dat is vermoedelijk ook precies de bedoeling van het plaatsen ervan.
Er komt namelijk nooit een einde aan de ellende in de wereld. Dat beseffen we donders goed. Wat de Haagse kaasstolpers ook doen aan binnenhengelen van naargeestigheid, het maakt alleen dat het hier ook naargeestig wordt. Zonder dat het de luitjes dáár een sikkepit helpt.’

*  wordt vervolgd  *

 

 

 

‘Gevaccineerd’-van-horen-zeggen

 

 

Rinske: ‘ De blanke man op het schip met de roeptoeter en de coronavlag, in de cartoon, waarschuwt de mensen-van-kleur-met-of-zonder-baarmoeder in het bootje dat er op het grote schip corona heerst. Ze moeten dus liever niet aan boord komen.’

Daoud: ‘ Waarop de mensen in het bootje roepen dat ze zijn gevaccineerd. Dat controleert de blanke man op het grote schip niet. Gevaccineerd van horen zeggen, is ook goed. Of, eh, geldt dat alleen voor mensen die uit een vliegtuig komen? Waar komt het nieuwe virus trouwens vandaan? Dat weet “men” (nog) niet. Wordt het virus enkel per vliegtuig overgebracht en niet per boot, auto of al wandelend? Trouwens, ik speculeer dat de nieuwe “asielmigrant” met een coronapas-met-QR-code zal zijn toegerust. Geen paspoort, maar wel een (gekochte) QR-code. Misschien dat ze zich zelfs hebben laten “vaccineren,” ergens op een zwarte markt. Just in case and to be on the safe side. Denk je niet? Da’s gouden handel hoor. Die asielmigrant-industrie.’

www.nrc.nl/nieuws/2021/12/01/coronablog-2-december-2-a4067625

 

Rinske: ‘ “Men” weet in feite helemaal niets en “men” doet maar wat. Tenminste, wanneer ik de krantenberichten juist en correct heb gelezen. Ik bedoel: meneer Rutte kan makkelijker beloven dat voor 202* een x aantal Nederlanders zal zijn gevaccineerd en/of geboost, dan dat hij belooft dat het sadistische kindermisbruik grondig onderzocht gaat worden, de gedupeerden in Groningen en de slachtoffers van de regerings-Toeslagenfraude schadeloos gesteld zullen zijn, er voldoende woningen zullen zijn bijgebouwd, de instroom van exoten onder controle zal zijn, en andere, voor ons écht belangrijke, dingen zullen zijn gebeurd, dan zo’n belofte over een prik of een boost. Dat laatste kost hem niets, terwijl hij wel weer een belofte heeft gedaan, en dáár gaat het tenslotte om’

Daoud: ‘ In het geval van Rutte maakt het niets uit wat hij belooft, omdat al ’s-mans beloften allemaal evenveel waard zijn. Niets dus. Echter: het Corona-geval voorziet de nomenklatoera wel van een magnifieke aandachts-afleider. Iedereen is al twee jaar 200% van haar tijd met Corona bezig, en dat is natuurlijk mooi voor de nomenklatoera.’

Rinske: ‘ Helemaal gelijk. Nog een duiding van de tekening van Bas v/d Schot, een politiek minder correcte: de blanke man roeptoetert over de hoofden van de mensen-van-kleur in het notendopje heen, dat er bij hen aan boord corona is of heerst – ze dragen ook geen mondkapjes – en dat ze levensgevaarlijk zijn om binnen te laten. Hij waarschuwt dus de EU terwijl hij de schijn wekt de bootmensen te waarschuwen.
Dat kan de roeptoeter natuurlijk niet on-dubbelzinnig doen, want dan krijgt hij met alle gerechtshoven in de Beschaafde Wereld te maken en wordt hij hoogstwaarschijnlijk gekielhaald als racist of erger. Dus roept hij correct heel hard richting dobber-mensen dat er corona aan boord heerst. Bij hem dus, bij de blanken op het grote schip. Zij kunnen beter niet aan boord komen. Voor hun eigen bestwil.’

Daoud: ‘ Je kunt de tekening van Bas v/d Schot als eend-haas tekening bekijken: politiek correct en ook politiek niet-correct. Het is maar net hoe je pet staat.’

Rinske: ‘ Wie kan er wijs worden uit de wirwar aan berichten over het (nieuwe) virus? Ik in ieder geval niet. In ieder geval blijkt de lobby voor de luchtvaart erg sterk, want “ze” doen er alles aan om de vliegtuigen te blijven laten vliegen – “ze” behoren dan ook tot degenen die het meeste vliegen, voorzien van een status-gebonden coronapas (voor designated persons weet je niet?), die helemaal niets zegt over hun al dan niet besmet/besmettelijk en/of geprikt zijn.’

Daoud: ‘ Tja, some animals are more equal than others. Trouwens, vergeet de tabakslobby niet. Je hoort helemaal niets over roken-in-tijden-van-corona. Dat is toch erg frappant. Zo net stond ik weer even naast een stel paffende en dampende halve zolen. Op een schoolplein nog wel, want jong geleerd, is oud gedaan. Hoeveel mensen die op de IC belanden zouden er roken of gerookt hebben? Dat is op longfoto’s te zien en via testen vast te stellen. Er mag alleen niet over worden bericht.
Afijn,  “ze” zullen volgens mij steeds zwaarder gaan inzetten op de rituelen – zoals mondkapjes, anderhalve meter, avondklok en lockdowns. En niet te vergeten: prikken. Dat wordt letterlijk en figuurlijk vaste prik.  Misschien twee keer of vaker per jaar, want er komen steeds nieuwe mutanten en varianten. Al naar gelang het gewenste angstniveau. De vodoo voorziet in ieder geval in een beetje structuur. De massa krijgt het idee dat “ze” in control zijn en dat “ze” weten wat ze doen.’

Rinske: ‘ Nou, nou, denk je heus? Je hoeft de kranten maar te lezen om dat niet voor zoete koek te slikken. De tegenstrijdige en nietszeggende berichten buitelen over elkaar heen. Er klopt steeds minder van. Maar ook dat zal op de duur wennen. Wanneer er ooit weer logisch coherente en semantisch consistente berichten worden gespuid, dan raken we in paniek. Wedden?’

Daoud: ‘ Mwah. Jij moet gewoon minder goed en nauwkeurig leren lezen. Dat helpt enorm. Gelukkig krijgen onze kinderen dat van jongs af mee. Die zouden zich geen raad weten met een te veel aan betekenis en zin.’

 

 

De Afghanen van Ankie, de mensenrechten van Carolien en het pragmatsime van Maurits

 

 

‘ Ankie BK heeft haar interview over de Afghaanse intelligentsia eigenlijk helemaal ingetrokken, ausradiert.

–        ‘ En ze ontslaat haar spindoctor/tekstschrijver op staande voet. Heb ik in de wandelgangen gehoord.’

‘ Op staande voet? Dat kan alleen indien die tekstschrijver geen horrelvoet heeft en niet behept is met een Oedipuscomplex.’

–        ‘Ho stop, we gaan niet op die toer, met de oude Grieken en hun fake news en zo. We hebben het uitsluitend over Afghanen. Intelligente Afghanen, op de vlucht voor de Taliban.’

‘ Hm, Afghanen die zich uit de voeten moeten maken. Je hebt gelijk, dat is erg genoeg. Blijft onverlet dat de meeste Afghanen qua mind set in feite in Homerische tijden leven, ver voor christus dus, ook al beschikken zij nu over het meest geavanceerde wapentuig dat je je maar voorstellen kunt. In de beschaafde media werd (en wordt stiekem nog steeds) vaak aan hen gerefereerd als aan middeleeuwse holenmensen op sandalen.’

–        ‘ Dat lijkt me sterk, want mw. Broekers-Knol had het over honderdduizenden intelligentsia-Afghanen die zouden staan te trappelen om hierheen te komen – dus zo intelligent zijn die lui ook weer niet. Want dan zouden ze niet per se hier heen willen komen, bedoel ik. Dat van die holenmensen, dat sloeg op de taliban, de studenten dus, want talib betekent student. In het Afghaanse althans. Die kregen vast geen onderwijs via zoom, dus op afstand, zoals bij ons in de moderne wereld.’

‘ Dat laatste weet ik allemaal niet hoor. Columniste Carolien Roelants gispt mw. BK vanwege de mensenrechten. In Egypte. Weet je nog, Egypte, waar Mozes in een biezen mandje te water werd gelaten. Daar kun je de ellende net zo goed mee laten beginnen. Met Mozes en die familie.’

–        ‘Laten we dat maar niet doen, maar toch: wat moeten we eventueel met al die vrouwelijke rechters over wie mw. Roelants het heeft. Als die massaal hierheen komen, worden ze meteen ingelijfd bij D66 en dan is Leiden pas echt in last. Toch?’

‘ Nou en of. Je hebt gelijk. Dat moeten we absoluut niet hebben zeg. Terwijl we met grote tekorten in de zorgsector kampen. Hoe hard we ook voor de zorg klappen, de tekorten worden er niet minder van en of Afghanen nou beter kunnen klappen dan Nederlanders, betwijfel ik. We hebben in Nederland gewoon een shitty government. And very very shitty politicans. O zo! Kunnen we de politici niet omruilen? Desnoods tegen Afghanen?’

–        ‘Mij best, want slechter kan het nooit worden. Hajo de Reijger heeft dat treffend uitgetekend, maar over die cartoon later en elders. Onze pupillen hebben daar hele originele narratieven aan opgehangen, hoorde ik.’

‘ Jij had van enkele pupillen mails over de (Nigeriaanse) mafia binnengekregen? Dat die pest zich zo internationaal-globaal ontplooit. Alsof het allemaal D66-gers zijn. Net zo kosmopolitisch en letterlijk: grenzenloos. Grenzen zeggen de luitjes niets meer.’

–        ‘ Neen, maar vind je dat gek? Zo’n Wopke Hoekstra investeert zijn spaarcenten ook her en der in de wereld, en die is bij het CDA. Dus.’

‘ Geef de gup eens ongelijk. Waarom zou hij een negatieve rente op zijn spaarcenten incasseren als hij de weg weet naar hoger honing? Raar hè. Bij de een wordt dat “ondernemend” genoemd. Opereren op het scherpst van de snede en zo, en bij anderen heet het misdadig, crimineel. Heel bizar.

–        ‘ Dee-territorialisatie, weet je nog? Enkele pupillen worstelen momenteel met Guattari en Deleuze. Spannend en moeilijk, vinden ze het. Maar komaan zij hebben nog jonge en lenige hersens.
Dee-territorialisatie. Dat is overal op de wereld aan de gang. In ontelbaar veel vormen en onnoemelijke modaliteiten. Geld bijvoorbeeld, geld kent al lang geen grenzen meer. Dat flitst tig keer per seconde de wereld over. Hoekstra is een demissionaire financiële dee-territorialist. Ook die Afghanen deterritorialiseren bij het leven. Meneer Claus Schwab behoort tot de grote gangmakers van de deterritorialisatie. Die is via zijn WEF bezig om land (territoria) te ont-eigenen, met behulp van stromannen als Bill Gates en Jeff Bezos. Bezos schijnt stukken land via Amazon.com te versturen. Steeds vaker als bouwpakket.
De VVD-premier Mark Rutte zou door Schwab, Bezos, Musk, Zuckerberg en andere mega-ondernemers tot erelid van hun club gebombardeerd zijn. Rutte moet in die hoedanigheid Nederlands land onteigenen en verkwanselbaar maken. Dat gebeurt middels allerlei fantastische frames en verbale franjefraseringen, met daarin veel stikstofdeposities, klimaat-dingessen, CO2-targets, milieumafkeezerij en wat er al niet meer bedacht kan worden om ons bang te maken en onder sim te houden.’

‘ En om ons Nederlandse weidse boerenland vol te plempen met energieparken en woonkazerne-complexen voor import-exoten. Voorwaar, een naargeestig en dystopisch voorland waartegen we niks kunnen doen. Hoe we ook stemmen, het maakt geen flikker uit. Het corona-covid-virus is een geweldige meevaller voor die lui. Zeg, die Afghanen her-territorialiseren, want ze willen hun negorij verlaten om hierheen te komen.’

–        ‘Da’s waar ook. De Afganen van Ankie en Carolien. Waar waren we ook alweer gebleven?’

‘ Zullen we het de dames maar gezellig onderling laten uitvechten? Maar onze pupillen hebben gelijk met hun observaties dat de meeste politici totaal geen visie en geen fantasie hebben. Over de Nigeriaanse mafia (komen die uit Nigère? Straks even aan mw Kaag vragen) zijn we in Europa nog lang niet uitgepraat, maar dwarsverbanden leggen de politici niet. De Negriaanse criminele ondernemers bijvoorbeeld, reizen doodleuk mee met hun handelswaar, naar Europa. Dat is nogeens een verdienmodel! Maar de politici hebben voor zulke causale dwarsverbanden geen snars belangstelling. Die willen maar ongeremd exoten van over de hele wereld blijven importeren, want dat verhoogt hun status onder hun soortgenoten op het golbalistische schouwtoneel. Kijk mij eens verlicht-humaan-en-menslievend zijn te wezen! Wat er verder gebeurt als de migranten eenmaal binnen zijn, dat zal de dames en heren politici worst wezen. De politici maken zich liever politiek-hypercorrect ontzettend druk en dik over de ongepastheid van etnisch profileren en andere identitaire quatsch.  Unglaublich, wat een hersendode hommels dat toch zijn.’

–        ‘ Tenslotte. Wat had je over het pragmatisme van islamoloog Berger te melden? Hij geeft de schuinsmarcheerder Bill Clinton meer krediet dan die verdient, geloof ik?’

‘ Je bedoelt dat wat Berger de Clintondoctrine noemt, gejat is van Kant, met diens idee over “eeuwige werldvrede.” Volgens Kant – maar houd me ten goede – zou bijna geen enkel volk – vóór oorlog stemmen, en dus zouden democratisch georganiseerde staten (waar men kan stemmen) minder geneigd zijn oorlogen op touw te zetten. Behalve misschien als die oorlog in een verweggistan gevoerd wordt, zoals voor de Amerikanen en hun vazallen (waaronder Nederland) bijvoorbeeld in Afhanistan, Vietnam, Irak en Syrië.

Ja ja, Clinton en Kant, dat is me een stel. Wie zou de Sjaak en de sigaar zijn? Toch niet toevallig ene Monica L.?‘

–        ‘ In die contekst kun je het wat Clinton aangaat, gerust plaatsen.
Of de meeste Amerikanen vóór een twintigjarige oorlog in Afghanistan zouden hebben gestemd, waag ik sterk  te betwijfelen. Zelfs na 9/11. Die laatste gebeurtenis is gepimpt en gemarket om die oorlogen een vernis van legitimiteit te geven. Uiteindelijk gaat het altijd om de verdienmodellen van het politiek-militaire-financiële-industriële complex. Aan oorlogen valt gewoon heel veel geld te verdienen, dus laten we elkaar geen mietje noemen..
Het overtuigendste bewijs van dat het verhaal van democratieën als vredelievende ideaaltypen bullocks is, vind ik het feit dat de VS-nomenklatoera Saudi-Arabië door dik en dun steunt. Me dunkt, naast Egypte, is SA toch een onfrisse dictatuur die maar door weinig landen wordt geëvenaard. Misschien dat negorijen als Noord-Korea en Myanmar in de buurt komen. Je maakt mij niet wijs dat de Amerikaanse nomenklatoera er ook maar in de verste verte aan denkt om SA te beschaven en dus te democratiseren. De Saudi zitten op grote olievoorraden en ze kopen ongeremd en grenzenloos veel wapentuig van de Amerikanen. Geld dus, heel veel geld, daar draait alles om.

“De” Amerikanen (d.w.z. degenen die de politieke macht uitoefenen) hebben altijd al zaken met de Saudi gedaan (ook ná 9/11 zijn ze dat blijven doen, hoewel de meeste “terroristen” in de vliegtuigen Saudi bleken te zijn). Dat kun je pragmatisch of cynisch noemen, al naar gelang het weer van de dag kun je bijna zeggen.

Wat het thema mensenrechten betreft, zit je met de Saudi ook “prima.” Waarom? Dat hoeven we niet uit te leggen.
Denk alleen maar aan wat MBS met Jamal Khashoggi heeft verhapstukt; mensenrechten, persvrijheid, democratie en de rest, zijn slechts tot zekere hoogte relevant (en dan vooral voor degenen die aan de touwtjes trekken.)’

 

Pandora Papers: Biggest offshore data leak exposes leaders’ hidden wealth     October 3, 2021

 

‘Okay, okay, ik zou Bergers betoog re-framen door ervan uit te gaan dat de Amerikaanse imperialisten proberen andere landen afhankelijk van de VS te maken. Door ze ook tot consumenten-paradijzen te transformeren. Cru gezegd: door ze te ondermijnen en wel door hun bevolkingen massaal tot diabetici, rokers, coke-snuivers en coca-cola-zuipers te maken. Door verslaving aan junk food in alle standen en vormen dus. Waarbij per definitie de kwantiteit van de consumptie de kwaliteit alras overtreft. Je kunt veel, heel veel, junk food kopen en eten, maar daar word je niet democratischer en gelukkiger van. Integendeel. Dat over Kant en zijn theorie over de wereldvrede moeten we nog eens nakijken, want dat was lang geleden.’

–        ’ Goed. Komen al die intelligente Afghanen nog deze kant op? Wat de Nigerianen betreft, lijkt me dat een retorische vraag. Die zijn nnauwelijks te stuiten.’

‘Tja, Nigerianen, dat zijn rasechte ondernemers. Die worden hier massaal lid van de VVD en echt niet van D66. Vermoed ik tenminste. Wat die zogenaamde chaotische aftocht uit Afghanistan betreft, daar hoor ik inmiddels andere verhalen over. Niet van iemand als Victor Hanson trouwens; die stond op het punt om zijn mantel te verscheuren en as over het hoofd te strooien.
Die aftocht is dermate stupide in zijn werk gegaan, dat je haast niet langer kunt geloven dat er geen plan achter zat: een deal met de taliban. De taliban kregen al het Amerikaanse oorlogstuig, dat werd zogenaamd in de haast achtergelaten. De Amerikanen verwachten ten eerste dat ze elkaar daarmee te lijf zullen gaan en liefst uitroeien, en ten tweede krijgt de wapenindustrie een geweldige boost, want er moeten immers nieuwe wapens worden geproduceerd. Dus.’

–        ‘ Victor Hanson ben ik naïef gaan vinden. Soms op het sentimentele af. Dat vond ik een paar jaar terug nog niet. Maar mensen veranderen, zowel Hanson als ik kunnen zijn veranderd. Goed, dus nu is het: wachten op de Afghanen? En attendant les Afghans.”

‘ En: Nigerianen voor de poorten!’

 

 

 

 

 

Schimmenspel en kroondomein

 

“10.000-en Afghanen krijgen asiel” – Binnenhof Report met Joost Eerdmans (JA21)   Sep 7, 2021

De schimmige constructies van de koning      Jul 5, 2021

Miljoenendeal tussen koningshuis en belastingdienst en de erfenis van Juliana   –  Dec 20, 2019

nos.nl/artikel/2205378-hoe-zit-het-met-de-geheime-belastingdeal-voor-de-oranjes

 

 

 

 

Zijn ‘complotten’ en ‘complotmakers’ onmisbaar?

 

‘ Jij draait, bij wijze van gedachtenoefening, de redenering om en je beweert dat een  gewoonte-leugenaar als Mark Rutte geen complotdenker genoemd kan worden, omdat hij door permanent liegen een veilig gevoel schept tegen de boze, want onbegrijpelijke, buitenwereld? Rutte is een constant liar? Een stabiele leugenaar. Meneer Rutte liegt in het algemeen belang en derhalve zijn zijn leugens heilzaam en mogen zij geen leugens heten. Dat vind ik toch een beetje de kat op het spek binden en als pedagogisch model niet meteen aanbevelenswaardig, maar misschien ben ik niet met de tijd meegegaan. Dus.
Een caveat: we gaan niet de haarkloverij-discussie overdoen over het verschil tussen openbaarheid en transparantie, waarheid en waarachtigheid. De jongelui die daar nog eens over willen debatteren verwijzen we bijvoorbeeld naar Hoofdstuk Negen van Bernard Williams, ISBN 0-691-10276-7. Laten we het hier praktisch houden.’

–        ‘ Dat laatste vind ik ook. Maar, draai ik de redenering (welke?) om? Op welke manier dan? Daar moet ik over nadenken, maar ik vind wel dat die Haagse rechter gelijk heeft met zijn/haar verbod. Ik begrijp ook niet waarom de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een zaak heeft aangespannen ten gunste van de drie personen die verhalen over dat satanisch pedofielennetwerk in Bodegraven verspreiden – ervan uitgaande dat het stukje van Rik Kuiper “echt” is natuurlijk.
O ja, in het citaat van Hannah Arendt moet je “had” in “the masses had reached” vervangen door have, want het speelt zich nu ook af, en hoe! Het gedoe rond die begraafplaats laat zich naadloos in dit kader situeren.
Door alle Corona-narratieven en sub-narratieven met evenzovele (sub-)plots en dubbele bodems, zijn de meeste mensen de draad al lang kwijt, en gehoorzamen ze de oekazes van Rutte en kompanen murw en blindelings. Dat is makkelijker dan voortdurend moeten nadenken en kiezen.’

‘ Wat de houding van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (wie is en zijn dat precies? Namen en rugnummers s.v.p.) betreft, hoorde ik mensen beweren dat het gewoon en doodordinair met city-marketing te maken heeft. Bijna alle gemeentepolitici laten zich gek maken door projectontwikkelaars en evenement-boeren die bij en van ophef en vertier leven. Dat is hun broodwinning en hun verdienmodellen draaien daar om: sensatie en de onderbuik. In Bodegraven valt niks te beleven, maar nu wel. Nu is daar in de negorij suspense. Dus.
ik vind het verbieden van complotverhalen vertellen betuttelend en het verdient een plek op de glijdende schaal van censuur en vrijheid van meningsuiting.’

–        ‘Mwah, city-marketing. In theorie zou dat kunnen, hoewel ik het in dit frame wat ver gezocht vind, maar je kunt niets uitsluiten en voor geld en publiciteit doen politici tegenwoordig alles, of bijna alles. Ik zie meer in deze verklaring: “Omdat de bezoekers [dus mensen die in het satanische pedofielennetwerk geloven] nabestaanden lastigvielen, zag de gemeente zich in maart genoodzaakt een noodverordening in te stellen, die ongeoorloofd bezoek aan de begraafplaats verbood.” Betuttelend, dat mag zijn, maar er lopen gewoon veel wappies rond. Waarom zou men de vaak bizarre spinsels van een Rutte en De Jonge inzake Corona-Covid geloven, en lieden die andere complotten slijten niet?
Dat lastigvallen, snijdt voor mij hout. Dat kan gewoon niet. Okay. Nu is het wachten op het uit de handel nemen en verbieden van een boek als De vrienden van Pinocchio van Tomas Ross. Toch? Een belachelijk idee natuurlijk, hoewel Ross een aannemelijk narratief spint, ja, en het verhaal van Ross wordt steeds geloofwaardiger. Vind ik tenminste.’

‘ Dat laatste kan ik begrijpen, omdat permanent belogen en gefopt worden door degenen van wie je verwacht en denkt dat ze jouw welzijn op het oog hebben en jouw belangen op integere wijze vertegenwoordigen en behartigen, een maatschappelijke sfeer creëert waarin alternatieve narratieven aan geloofwaardigheid winnen en opschuiven op de schaal van fictie, faction en droog feitenrelaas. Wat Hannah Arendt bijvoorbeeld beschrijft en analyseert, is zo actueel als maar zijn kan.’

*

 

–        ‘ Dit is een mooi bruggetje naar het optreden van de (bij vele Britten omstreden) Britse minister van Binnenlandse Zaken,  Priti Patel. Komt zij op voor de belangen van de Britten, door een streng en vooral effectief immigratiebeleid te bepleiten?’

‘ Ja, dat doet ze. Zij is niet altijd een aangenaam persoon, geloof ik, maar dat moet je op die plek ook niet zijn. Menigeen beweert dat Boris Johnson haar gebruikt om zijn vuile werk op te knappen. Ik geef toe dat ik wat mw. Patel betreft óm ben, niet helemaal en niet op alle punten, maar ze heeft in de kern gelijk: geen land kan zich een ongelimiteerde en ongecontroleerde instroom van exoten veroorloven. Terwijl bijvoorbeeld Polen, die goed Engels spreken, zich makkelijk bewegen in de Britse maatschappij en goed zijn opgeleid, uit Engeland vertrekken. Michaela zei onlangs: bad “labour” drives out good labour. Waarbij labour van veel (im-)migranten vaak de eerste jaren na hun aankomst helemaal geen labour is, vandaar de quotes.
Uiteraard worden de bekende etiketten van racisme en xenofobie meteen uit de kast getrokken, zodra je over het beheersen van de instroom van exoten begint. Om over hun inburgering maar niets te zeggen, want al die deugmensen, die met knuffels, lunchpakketten en dekens naar de grenzen renden om de exoten jubelend te verwelkomen, hoor je niet wanneer het op het échte werk aankomt, dat ná de instroom moet plaatsvinden.
Gelukkig voor hen dat de Britten daar niet voor zijn gezwicht en de meesten vóór Brexit hebben gestemd. Good for them. Let Europe kill itself if it wants to do so, but don’t let them drag us with them!’

Het gaat in GB beter dan ooit, ondanks de negatieve verhalen in de officiële pers on the Continent.’

–        ‘ Let op de formuleringen van interviewers. Op deze video (spoel naar 16:20) vraagt de interviewer: “Do you think …. will turn the clock back?” Dus de klok terug- achteruit, zetten, in plaats van bijvoorbeeld: succesvol, effectief. Spoel naar 18:33: “But the problem is the language isn’t it?” Taal speelt zeker mee, maar waarom heeft hij het niet over godsdienst? Hij praat met een Chinese en een Afrikaan, die hoogswaarschijnlijk geen moslim zijn. Deze landslui veroorzaken geen problemen.

Denk aan de verkrachtende en moordende Afghanen en Syriërs in Oostenrijk. Kun je dat nog langer afdoen met: “Het de vrouw als gebruiksmiddel beschouwen, hoort nu eenmaal bij hun cultuur”?’

‘ Je hebt gelijk. In Duitsland schijnt een week geleden een Somaliër drie mensen in Beieren te hebben doodgestoken. Houd als politicus rekening met de mogelijkheid dat exoten die je binnenlaat een psychisch trauma kunnen hebben, en dus extra zorg behoeven – en dus extra geld en menskracht vergen, dus een extra druk op de beschikbare middelen leggen. Dit is me dunkt een open deur, maar tja, politici hè, wat wil je. Kortetermijn denken vanwege eigenbelang, prevaleert. Die witte raven daargelaten.

Toch even dit nog: je moet “taal” in deze context ook opvatten als ”de manier van formuleren,” het taal-gebruik. Dus. Zie hier na, hier onder.
Ik luister en kijk tegenwoordig ook veel nauwkeuriger en kritischer naar interviewers, journalisten en andere gate keeper/opinion makers. Spoel deze video even door naar 18:35 en hoor de interviewer zeggen dat Theresa May’s bewering dat “wanneer je een wereldburger bent, je een non-burger bent, a citizen of nowhere. And that is deeply charged and deeply offensive. Hier heb je dat woordje language, de interviewer suggereert dat May’s taal-gebruik in hoge mate beledigend is. Hoezo? Een wereldburger is toch overal en nergens thuis, overal niet-thuis? Daar laten wereldburgers (kosmopolieten vind ik te veel aan Stalin en zo doen denken; joden zijn kosmopolieten, zonder vader- of moederland) zich zelfs op voorstaan, daar gaan ze prat op. Waarom lach je?’

–        ‘ Omdat zulke mensen hoogstwaarschijnlijk posters van D66 voor hun ramen hebben hangen en op Sigrid Kaag stemmen. Dat vind ik een komisch idee.’

‘ O, op die manier. Daar kunnen we mooi mee afsluiten, met wereldburgers, die uiterst progressieve gedachten ventileren en er verlichte meningen op na kunnen houden. Ze hoppen van continent naar continent, tja, dat schijnt cool te zijn? Immanuel Kant kwam nooit uit Heidelberg, daar had de goede man geen tijd voor. Door al dat denkwerk van hem. Goed, denken is natuurlijk geen echt werk. Toch?  Lees het stuk van mw. Catherine Fieschi maar, in de Volkskrant van zaterdag. Mw. Fieschi is zo’n wereldburger.

Peter Giesen VK 30 juli 2021, parafraseert bijvoorbeeld Fieschi : “Het populisme draait niet om specifiek beleid, maar om de relatie tussen de leider en zijn aanhangers en de vorming van een gemeenschap op basis van woede en verontwaardiging.” En meteen daaropvolgend, citaat: *  ‘En er is een nooit eindigende aanvoer van verontwaardiging’, zegt Fieschi.

Zelfs als de middenpartijen erin zouden slagen immigratie tot nul te reduceren, zouden populisten nieuwe thema’s vinden om de woede van hun aanhangers te mobiliseren, van Zwarte Piet in Nederland tot het homoseksuele ‘gevaar’ in Hongarije. * einde citaat*

‘ Dit is alof je Peter Sloterdijk leest: politieke partijen moeten (metaforisch) als banken de woedetegoeden van burgers beheren en er mee werken, investeren en transformeren tot positieve kracht en energie. Wat een complotdenker hè, die Sloterdijk.

Hannah Arendt schrijft over de nomenklatoera, het establishment, de elite:  “The topmost layer in the organization of totalitarian movements is the intimate circle around the Leader, which can be a formal institution, like the Bolshevik Politburo, or a changing clique of men who do not necessarily hold office, like the entourage of Hitler. To them ideological clichés are mere devices to organize the masses, and they feel no compunction about changing them according to the needs of circumstances if only the organizing principle is kept intact.”  (ISBN 0-15-670153-7,  pagina 385).

Niets nieuws onder de zon. Die ewige Wiederkehr des Gleichen. Bijna alles is ooit al eens gezegd, meestal gaat het om oude wijn in (bijna) nieuwe zakken, maar wie weet dat nou?’

 

* * *

‘Do You Think We Should Have Locked Down Earlier?’ Susanna Challenges Priti Patel | GMB   Mar 24, 2021

Good Morning Britain

Home Secretary Priti Patel appeared on today’s Good Morning Britain where she addressed the asylum system shake-up. Speaking to Susanna Reid and Ben Shephard, Patel was asked if she was being ‘tougher and harsher’ with the new rules

Priti Patel says new asylum rules will ‘deter illegal entry’ and crack down on traffickers  /  Mar 24, 2021

The new British home secretary is young, dynamic and Indian-origin. But why is she so highly criticised?   / Aug 2, 2019

*

Rot-weiß-roter Asylstandort muss unattraktiv werden“ – Herbert Kickl bei Krone TV  /  Jul 17, 2021  / FPÖ TV

In der Asylpolitik muss jetzt endlich Schluss mit lustig sein. Kriminelle Asylwerber müssen sofort abgeschoben werden. Außerdem muss Österreich für Asylwerber unattraktiv gemacht werden. Nicht nur Schlepper müssen bestraft werden, auch Menschen, die sich schleppen lassen.

 

 

Necropolitiek (doodspolitiek) in tijden van corona-covid

 

 

‘ Je zet in deze posting in feite een aantal taboe-onderwerpen op een rijtje en laat de jongelui zelf verbanden leggen en combinaties maken, waardoor er alternatieve narratieven ontstaan. Is dat de opzet?’

–        ‘ Is dat niet een sterke pedagogische vorm, die het zelfstandige en kritische denken ontwikkelt en stimuleert?’

‘ Dat ben ik met je eens, bovendien maakt het de jongelui nieuwsgierig naar de teksten waaruit we citeren. Je moet alleen de lat niet meteen erg hoog leggen, want dat demotiveert. Een klassieker als die van Hannah Arendt bijvoorbeeld, telt zo’n 500 bladzijden, en dat is veel. De meeste pupillen hebben geen grote intellectuele bagage om mee te beginnen, om ze contexten te bieden waarin zich nieuwe informatie laat inbedden.

Eigenlijk zouden ze met Orwells 1984 moeten beginnen. Arendt in combinatie met Orwell zijn zeker in dit tijdsgewricht een must, wil je tenminste enige chocola kunnen maken van allerhande cognitieve dissonanties die momenteel pandemische proporties aannemen, die de vormen van verwarring welke worden veroorzaakt door de coronapandemie verre overtreffen. Vind ik. Vooral de lukrake, onlogische en riskante “maatregelen” waartoe “ze” hun toevlucht nemen: God zegene de greep en na ons de zondvloed. Hatsjekidéééé! Houd de tokkies in de stress en verwarring. Wij weten het tenslotte ook niet.’

–        ‘ Dat is mischien zo, met die kennis en geestelijk bagage, maar die mogelijke, prohibitieve intimidatie die dat mogelijk veroorzaakt, kunnen we enigszins ondervangen of compenseren door onverwachte samenhangen te suggereren, of causale verbanden te leggen die politiek incorrect zijn en uit dien hoofde onderworpen aan (zelf-)censuur. Dat zorgt voor spannendheid, suspense. De meesten van onze pupillen hebben trouwens Orwell intussen gelezen, en Hannah Arendt is evenmin een onbekende naam voor ze.’

‘ Verrassend genoeg. Ik vond de manier waarop ze aansloegen op het handwerk van Julia (in 1984) erg opmerkelijk. Julia, de vrouw op wie Winston verliefd wordt, schrijft flutromans waarmee de massa’s worden overspoeld:  “…. de Afdeling Archieven zelf was maar één enkele afdeling van het Ministerie van Waarheid, dat als voornaamste taak niet de reconstructie van het verleden had, maar de burgers van Oceanië moest voorzien van kranten, films, schoolboeken, teleschermprogramma’s, toneelstukken, romans — van elke denkbare vorm van voorlichting, onderwijs en amusement, van standbeeld tot leuze …..
Er was een hele reeks speciale afdelingen, belast met proletarische literatuur, muziek, toneel en algemeen amusement. Hier werden prulkranten vervaardigd, waar bijna niets anders in stond dan sport, misdaad en horoscopen, sensationele stuiverromannetjes, films die dropen van seks en sentimentele liedjes die totaal mechanisch werden gecomponeerd op een speciaal soort caleidoscoop die de naam ‘versificator’ droeg. Er was zelfs een complete subsectie – Pornaf heette die in Nieuwspraak – die belast was met de vervaardiging van de minste soort pornografie, die in verzegelde pakjes werd verzonden en waar geen partijlid, behalve dan degenen die eraan werkten, naar mocht kijken.’ (ISBN  978 90 295 8709 9, pagina 46)

–        ‘ Ja, dat was gratifying, want dat maken ze zelf real time aan den lijve mee: ont-lezing en plot-desensitivering/-vandalisering, door pulp fiction. De moedwillige dumbing down van onze jeugd.’

‘ Okay, treurig, moet je nagaan wat een (lees-)plezier de jeugd wordt ontnomen! Maar neem bijvoorbeeld de sensationele samenhang die je hoogstwaarschijnlijk nooit in de MSM zult lezen: ongelimiteerde import (of het ongecontroleerd toelaten) van exoten kan, voor de vuist weg bedacht, direct twee effecten hebben: het verhoogt de druk op onze nationale middelen enorm, waaronder de gezondheidszorg en het verhoogt het gezondheidsrisico door import van exotische virussen en bacteriën. Dat laatste gebeurt ook indien mensen massaal frequent (vlieg-)reizen maken naar exotische oorden, omdat dat goed zou zijn voor de economie. Dat is dan dubbelop: viruscirculatie en import en export van virussen. Plus de bevordering van het ontstaan van mutanten. Daar moeten dan weer nieuwe “vaccins” voor worden ontwikkeld, enzovoorts. Kortom: tel uit je winst!’

–        ‘ Die samenhangen liggen voor de hand, zou ik tenminste denken. Al mag je ze niet hardop ventileren, want dan volgt routinematig en prompt: diskwalificatie als racist, fascist, fatalist, sadist en de bekende verdere riedel.

Nog veel spannender vind ik de ongetwijfeld verzwegen aantallen zelfdodingen onder medisch personeel, met inbegrip van (huis-)artsen. Toch zou je denken dat de berichten over de werkdruk in in de medische sector in combinatie met bijvoorbeeld het commodificeren van het medische beroepsethos, (het bijna demonstratief onder- en afwaarderen van hun inspanningen en bijdragen – alléén maar elke dag vijf minuten klappen op het balkon, zonder extra middelen te verstrekken, zijn evenzovele klappen in het gezicht van artsen en verplegend personeel) een open deur is. Het beroepsprestige en de sociale status van de arts, verpleger en paramedicus worden in korte tijd gesloopt en dat gaat de leden van die beroepsgroep vast niet in de koude kleren zitten. Dat weet ik wel zeker. In het onderwijs is dat al gebeurd, maar het oeverloos gewauwel over “lessen trekken” ten spijt, leert men daar niet van. Toch gek hè? Zou het onbenul zijn of moedwil? Misschien beide?’

–        ‘ Over zelfdoding onder artsen hoor je vooral – eigenlijk alleen maar – uit je familie- en kennissenkring, en niet via de MSM. Als je het zakelijk bekijkt, draagt zelfdoding onder (kundige en bekwame) artsen bij tot de necropolitiek. Zuiver realpolitisch beschouwd natuurlijk.’

‘ In mijn famlie zitten nogal wat artsen, dus ik hoor regelmatig zo het een en ander. In het artsen-clubblad Medisch Contact wordt veelvuldig ongeneerd opgeroepen toch vooral mee te doen met het prikken; soms vind ik het bijna agressief. Volg de oekazes van de BovenBazen!
Moedig van Schinkel om dit stuk te schrijven en dapper van de NRC om het te plaatsen. “Ze” zullen vast not amused zijn.’

–        ‘En dan heeft Schinkel het nog niet eens over de necropolitiek-van-het-dorre hout, in de beginperiode van corona. In het allereerste begin kon je nog ter verontschuldiging aanvoeren dat “ze” nog geen benul hadden van de rol van aerosolen, maar ook toen naderhand dat inzicht indaalde, heeft men (vanwege de kosten?) niet aan luchtfiltering in verzorgins- en bejaardenoorden gedaan. Cru gezegd: het ruimen van onze oudjes. Dat vind ik ook een vorm van necropolitiek.’

‘ Inspuiten met “vaccins” is vele, véééle, malen lucratiever. Dat kan op industriële schaal en wijze gebeuren. Bovendien heb je de beschikking over oneindige aantallen proefkonijnen, die niet eens weten dat ze als proefkonijn fungeren (denk maar aan die roman van John le Carré).  Dus.’

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

citaten uit kranten en van internetsites

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/21/de-huisartsenpraktijken-bezwijken-bijna-onder-het-artsentekort-a4051931

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/door-kapitaalkrachtige-ketens-dreigt-ook-in-de-huisartszorg-de-menselijke-maat-zoek-te-raken~b456cbb8/

 

Huisartsenzorg  –  Een bedrijf dat al tien huisartsenpraktijken heeft overgenomen, veroorzaakt grote onrust onder de patiënten én huisartsen.

Liza van Lonkhuyzen  NRC 1 juli 2021

 

NRC 25 juli 2021  –   Willem Schinkel: Het Nederlandse coronabeleid is een vorm van necropolitiek.

‘  Pas toen de ziekenhuizen overbelast dreigden te raken, volgden de harde coronamaatregelen, schrijft Willem Schinkel. Het kabinet koos ervoor de dood van duizenden mensen in te calculeren.

Willem Schinkel is hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit, auteur van het boek Pandemocratie.

Nederland koos voor een strategie die eerst openlijk ‘groepsimmuniteit’ genoemd werd, en later ‘mitigatie’ of ‘gecontroleerde verspreiding’. De constante hierin was het sturen op IC-capaciteit en het dus in zekere mate laten rondgaan van het virus. Zware ingrepen werden pas nodig wanneer de IC’s vol zouden raken. Een opvallende keuze, want virusverspreiding laat zich makkelijker controleren bij 200 dan bij 2.000 besmettingen per dag, maar het idee dat IC-capaciteit leidend moest zijn was al snel dogma.
Alle inconsistenties in het Nederlandse coronabeleid (afstand houden maar lang alles openhouden, kinderen kluisteren maar kantoren openhouden, besmettingen zien oplopen maar nog een weekje ‘de cijfers afwachten’) vormen in het licht van dat dogma een consistent beeld.

Telkens werd zo een noodsituatie gefabriceerd, want steeds wachtte het kabinet met ingrijpen tot de zorg bijna overbelast raakte, om dan te zeggen: ‘Er is een noodsituatie mensen, stevige maatregelen zijn nodig.

Zoals Richard Horton, hoofdredacteur van het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet onlangs nog zei: „Wat we hebben is een overheid die een ideologisch gedreven inzet nastreeft om de bevolking te dwingen een bepaald niveau van sterfte en ziekte te accepteren […] Dit heeft niets met data te maken.” Maar veel experts kropen zo dicht tegen een ideologisch gelijkgeschakelde politieke elite aan dat het vanzelfsprekend werd dat we eerst de ziekenhuizen vol lieten lopen voor we echt ingrepen.

Die ideologische gelijkschakeling betekent dat niemand zich afvroeg of een ander type economie, een socialistische economie bijvoorbeeld, ons tot dezelfde offers had gedwongen. Het redden van de bestaande, kapitalistische economie was prioriteit, ondanks de bijna socialistische maatregelen (het betalen van miljoenen lonen door de staat). Die lieten zien dat een economie ook anders kan. ‘

 

*

 

BLCKBX  –  “Overheid offert 520.000 levensjaren!” blijkt uit WOB verzoek EZK van oud CBS directeur… Jul 21, 2021

‘  Oud CBS directeur ad interim Ir. Jan van der Zanden diende in september 2020 een WOB verzoek in bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat om inzicht te krijgen in de kosten/baten analyse van de overheid t.a.v. de Lockdown in maart van dat jaar. 8 juni 2021 ontving hij de stukken en de data waren ronduit schokkend want daaruit bleek dat de ambtenaren een Lockdown ontraadden aangezien er per saldo 520.000 gezonde levensjaren (qaly’s) verloren zouden gaan. ‘

 

BLCKBX  –  DOCU: Ab Osterhaus gaf “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst!  –  Mar 12, 2021

‘  Ab Osterhaus organiseerde op 22 januari 2019 een “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst. De naam van het event was “Communication & Public Engangment” en vond plaats uit hoofde van ESWI, de belangenorganisatie ter bevordering van de vaccinatie bereidheid van burgers, onder leiding van Ab Osterhaus. ‘

 

BLCKBX  –  Politie aan de deur vanwege een video!?   Nov 9, 2020

‘  Politie aan de deur omdat je een video hebt gemaakt waarin je een “complotdenker” een podium hebt gegeven. Flavio Pasquino maakte het mee afgelopen weekend, inclusief een belletje van de politie coorinator (SGBO *) Oost Nederland.
Verbaasd en enigzins geintimideerd door de manifestatie van de politie in het domein van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, was hij toch in staat een zinvol gesprek te voeren met de wijkagent, die afgelopen vrijdag onaangkondigd in zijn tuin stond terwijl hij er niet was.’

 

 

Giorgio Agamben (2021):  Epidemie als politiek  /     ISBN:  978 94 92734 12 9

Giorgio Agamben (2002):  Homo Sacer     /   ISBN: 90 5352 829 6

 

 

 

 

Wie is er bang voor Afghanen, of voor Limburgers? De jihad van Johan Remkes

 

 

‘ Afghanen bestaan niet, dus moeten we extra bang voor ze zijn. Dat is het zekerste. Virussen bestaan wel, maar die zien we niet, dus die zijn óók te vrezen. Op een andere manier.’

–        ‘Dat klopt helemaal. Het gevaar komt namelijk van de politici, ngo’s en andere gremia die de Pashtun, Hazara, Tadzjieken, Oezbeken en nog wat ethnieën hun identiteit niet gunnen en ze onder de noemer “Afghanen” schuift. Net als Limburgers en Friezen zich Nederlanders – beter nog: EU-Europeanen – moeten weten. Anders stuurt Den Haag Remkes op ze af.’

‘ Precies, maar eerst een Haagse fatwa. Men weet bij MSM (mainstream media) nauwelijks wat taliban (= studenten, meervoud van talib) betekent, laat staan dat men enig benul heeft hoe die mensen cultureel-godsdienstig in elkaar zitten. Waarom zouden Afghanen hun toekomst in hemelsnaam somber inzien? Omdat de commentatoren van Trouw dat vinden?

Wie, van al die opiniemakers en gate keepers of public opinion, heeft ooit de moeite genomen om de taliban te vragen of zij niet vinden dat wij, in West-Europa, alle reden hebben om onze toekomst somber in te zien? Kijk alleen maar naar die uitzinnige reclames voor goedkope vliegvakanties en permanente schrans- en slemppartijen. Moeten de Afghanen hetzelfde doen als wij, om voor beschaafd en verlicht door te gaan? ’

–        ‘ De beschavingsmissie van de Groningse VVD’er Johan Remkes, die Limburg weer Nederlands en kosher (vrij van corruptie) moest maken, vind ik een mooi voorbeeld. Op het provinciehuis hing nota bene de Nederlandse vlag niet eens meer.

Citaat Joep Dohmen, NRC 20 juli 2021:  * Het moet normaal zijn dat hier [bij het Limburgse provinciehuis ] de Nederlandse vlag wappert. We zijn toch onderdeel van Nederland

Voor het provinciehuis hangt tussen de Limburgse en Europese vlag nu ook het rood-wit-blauw. Dat was tot zijn [Remkes] komst niet zo. Het lijkt een detail, niet voor Remkes. „Het moet normaal zijn dat hier de Nederlandse vlag wappert. We zijn toch onderdeel van Nederland.” * einde citaat*

Levensgevaarlijke situatie in Limburg! Die Remkes kwam geen minuut te vroeg. Nog even en we waren allemaal onder de vlaaien van corruptie en nepotisme bedolven en gesmoord!

Zo blijven degenen die ons heten te vertegenwoordigen blindelings ijveren voor één grenzenloos Oiropa (zoals mevrouw Merkel dat zegt: Oiróóópa ist Alternativlos), terwijl overal regio’s laten zien en horen dat men juist niét wil opgaan in een anonieme brij. Hier de Limburgers en de Friezen, ginds de Basken en andere sub-volkeren.  ’

‘ Ach de jihad van Johan Remkes komt in feite gewoon neer op een stammenstrijd. Een stammenstrijd tussen de VVD & D66 tegen het CDA. Laat ik het maar zo bekijken, dat maakt de boel in ieder geval meteen minder saai en eentonig dan al die eenvormige politiek correcte neuzel-narratieven van die preutse propagandisten daar in Den Haag.

Onze Oostenrijkse vrienden benijden ons vanwege het feit dat we in Nederland geen Afghanen-plaag kennen, maar …… helaas kent Nederland andere sores met exoten: “de Marokkanen,” en dan recent met name diegenen die zich naar Syrië repten om daar met de IS voor een kalifaat te vechten. Vaak tweede of zelfs derde generatie import. Onder de noemer Marokkanen worden Berbers en Arabieren gesubsumeerd als een soort, een groep (PM de veroordeling van Geert Wilders wegens groepsbelediging). Het zijn Marokkanen-met-een-Nederlands-paspoort.’

–        ‘ Die luitjes uit Syrië worden onder de radar door dit kabinet teruggevlogen naar Nederland, zodat we hier tenminste zeker kunnen zijn van tikkende tijdbommen – de corona is voor de politici blijkbaar niet genoeg om de bevolking in permanente angst en stress te houden. Zij (hunnie daar onder die Haagse kaasstolp) hadden nog een reserve bangmaker nodig. Van bangmakers kunnen ze er niet genoeg hebben.’

‘ De misdaadverslaggever Peter R. de Vries móet wel zijn vermoord in verband met de Mocro-maffia.’

–        ‘ Dat vindt lang niet iedereen hoor. Ik hoor steeds vaker mensen monkelen dat de kogels heel wel vanuit andere richtingen zouden kunnen zijn gekomen. Misschien dat “men” een paar vage figuranten heeft ingehuurd om die kogels op De Vries af te vuren, maar lang niet iedereen slikt het verhaal van de Mocro-maffia als daders, voor zoete koek. Daarvoor hebben we inmiddels te veel lelijks van de kant van onze politici en de overheid gezien, ervaren en te verduren.

Vergeet niet dat De Vries met zijn acties en optredens, de Nederlandse politiek en magistratuur vaak in hun hemd zette. Dat vindt men daar in Den Haag helemaal niet prettig.

Kortom: dat onvoorwaardelijke vertrouwen in de Overheid dat onze grootouders nog hadden, is nagenoeg geheel verdampt.’

Tja, het Trouw-commentaar dat dit stukje triggerde, is toch een proeve van de heersende mentaliteit bij de MSM. De toonzetting is helemaal politiek correct en de zorg voor “de Beschaving” sijpelt uit bijna elk woord.’

–        ‘ Dat vind ik het meest verontrustende: ze zoeken de oorzaken van de ellende altijd dáár, in Afghanistan, nooit hiér, bij ons. Ze staan gewoon te trappelen om die Afghanen (??) te beschaven. Als ze daar ook maar de euro hebben, de vrije-markt-economie en alle soorten en smaken anti-corona-vaccins, dan pas kunnen wíj gerust zijn.

In Arnhem schijnen een paar gemeentepolitici China te willen inlijven bij Oiropa, vanwege de Oeigoeren en Wuhan.’

‘ Daar zal Xi vast slapeloze nachten van krijgen. Dat is vanouds het officiële narratief: beschaven en kerstenen als missie. De ware drijfveren zijn altijd meedogenloos commercieel. Kapitalistisch koloniseren. Men wordt gedreven door vileine verdienmodellen waarbij vaak genocide niet wordt geschuwd, maar camoufleert die met hooggestemde propaganda. En de massa trapt er altijd in.
Intussen importeren dezelfde politici de Afghaanse ellende naar Oostenrijk (en Duitsland), zo zeggen onze vrienden mistroostig. Hoeveel Oostenrijkse vrouwen moeten er nog door Afghanen en Syriërs worden gemolesteerd voordat de dames en heren politici hun inzichten bijstellen?’

–        ‘ De afgelopen zes maanden zijn er vijftien Oostenrijkse vrouwen vermoord door “asielmigranten;”  Afghanen en Syriërs. Goed. Laten we een paar links naar Oostenrijkse programma’s hier bij zetten. Dan kan men zelf over de grens kijken hoe het er elders in Oiropa aan toe gaat.’

 

 * * *

Opinie  Commentaar  –  Trouw 22 juli 2021    /   Toekomst is aan de Afghanen maar somber is zij wel

Met stille trom zijn afgelopen maanden bijna alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan vertrokken, op 650 militairen na die de ambassade van de Verenigde Staten en het vliegveld van Kaboel bewaken. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van andere buitenlandse troepen, waaronder het Nederlandse en Britse contingent. De Navo-operatie die bijna twintig jaar strijd opleverde tegen de Taliban en terroristische strijdgroepen als Al Qaida en IS werd vorige week officieel beëindigd.

*

 

Amerikaner sind aus Afghanistan geflohen. Was weiter?  /   Russland Klargestellt   /  Jul 11, 2021

Nach der panikartigen Flucht der Amerikaner aus Afghanistan entwickelten sich die Ereignisse dort schnell und mit voraussehbaren Folgen: Etwa die Hälfte des Landes ist bereits unter Kontrolle der Taliban, während Vertreter der Regierungsarmee und Militärreservisten über die Grenze ins Territorium Tadschikistans und Usbekistans flüchten, um ihr Leben zu retten.

Der Abzug der USA und ihrer Verbündeten aus Afghanistan bedeutet eine große Herausforderung für Russland mit schnellstmöglicher Reaktion auf kommende Risiken.

Abschiebung [uitzetting] sofort: „Würde bedeuten, dass wir EMRK  [= Europäische Menschenrechtskonvention] kündigen müssen“   |  krone.tv Moment Mal  /  krone tv   –   Jul 3, 2021

Es ist der 15. Femizid [vrouwenmoord] in diesem Jahr und es ist ein besonders fürchterlicher: die 13-jährige Leonie aus Tulln in Niederösterreich wurde unter Drogen gesetzt, sexuell missbraucht, ermordet und am Straßenrand abgelegt. Tatverdächtig sind mindestens vier Männer aus Afghanistan, zwei von ihnen amtsbekannt und vorbestraft. Warum 12-jährige Schülerinnen abgeschoben werden, amtsbekannte Kriminelle aber bleiben dürfen – das hat krone.tv-Journalistin Damita Pressl diese Woche mit ihren Gästen, dem Asylanwalt Wilfried Embacher, sowie dem Chronik-Redakteur Christoph Budin besprochen.

Österreich: Afghanen vergewaltigen und ermorden 13-jähriges Mädchen!   / 29. 06. 2021

In Österreich sind derzeit mindestens zwei Afghanen dringend tatverdächtig, ein erst 13-jähriges Mädchen in eine Wohnung gelockt, unter Drogen gesetzt, mehrfach vergewaltigt und anschließend ermordet zu haben. Der Fall sorgt medial und innenpolitisch für einen Skandal, ist es doch die ÖVP und ihr Innenministerium unter Karl Nehammer, welches nach Außen eine harte Migrationspolitik gibt, in Wirklichkeit aber seit Monaten tausende illegale Einwanderer ungehindert ins Land lässt.

Herbert Kickl – der gefährlichste Mann des Landes? | krone.tv #brennpunkt –  Oct 17, 2018

Pressekonferenz mit Herbert Kickl: “Der Coronawahnsinn geht munter weiter!“  Streamed live on Jan 12, 2021   –   FPÖ TV