Salami savoureren, kan grote (politieke) risico’s met zich brengen. Waarom Covid19 niet meteen de A-status moet krijgen.

 

‘ Salami refereert hier aan de salamitactiek die, vanaf 1933, ook door de nazi’s werd toegepast en aan het einde van de oorlog (WOII) onder meer de beruchte zin opleverde: Wir haben’s nicht gewusst.’

–        ‘ Ja, en toen Adolf-met-de-snor eenmaal Führer, en dus oppermachtig alleenheerser, was geworden ging hij lekker door met de salamitactiek, door steeds nóg een stuk land te sjacheren: “ Als ik – d.w.z.: Duitsland –  alleen dit stukje land nog krijg, dan is het echt en endgültig afgelopen met onze territoriale aanspraken en eisen.’

‘ Een goedgelovige Neville Chamberlain kwam in september 1938, triomfantelijk zwaaiend met een stuk papier, terug in London en beweerde plechtig: Peace in our time .

Wat daarna volgde weten we. Uiteindelijk zou ook Chamberlain eventueel hebben kunnen beweren: Ich hätte es doch nicht wissen können, liebe Leute!? Want wie kan er nou bedenken dat we met een individu te maken hadden, dat totaal geen waarde en geen belang hechtte aan plechtige verdragen en afspraken-gemaakt-tussen-Heren? Laten we Jozef Stalin for the sake of the argument ook maar bij de Heren scharen. Hitler naaide immers ook hem een oor aan door Rusland binnen te vallen (Barbarossa) ondanks hun geheime verdrag elkaar niet aan te vallen.’

–        ‘ Bij Stalin geldt: boontje komt om zijn loontje. Indien je het gebruik van Ich hab’s nicht gewusst [ video doorspoelen naar 29:25], door de wetgevingsjurist Gideon van Meijeren, in zijn toespraak voor een bijna geheel lege Tweede Kamer, in deze context plaatst, vind ik het wel degelijk functioneel. Covid19 met de A-status geeft het kabinet de vrije hand om onze grondrechten op te schorten, indien dat hen dienstig voorkomt. Dat Van Meijeren lid is van FvD, doet hieraan niet af of toe. Achteraf bekeken had Van Meijeren in zijn reactie beter niet direct aan joden en de holocaust moeten refereren, want dat doet bijna altijd meteen de vlam in de pan slaan en maakt iedere gedachtenwisseling bij voorbaat onmogelijk. ‘

–        ‘ Inderdaad. Hij had beter de salami kunnen opvoeren en uitleggen wat salamitactiek in deze context behelst: geef dit kabinet (Rutte) een vinger en ze nemen je voeten er bij.  Maar, dat is achteraf altijd makkelijk om te zeggen. Van Meijeren moest op dat ogenblik reageren. Dat deed hij in ieder geval alert.’

‘Als ik goed heb geteld stemden (slechts) 27 Kamerleden tegen. Hun namen en de partij waarvoor zij werken, zijn te zien op de site. Het kleine aantal tegenstemmers stemt somber. De meest Kamerleden hebben vermoedelijk niet door wat de consequenties zijn van Covid19 als A-ziekte aanmerken, of zijn belobbied. Deze move is helemaal niet nodig om noodmaatregelen te kunnen nemen ingeval dat nodig mocht blijken.’

–        Van Meijeren heeft het tenminste geprobeerd en misschien kan hij het later nog een keer proberen, maar dan zonder in te gaan op eventuele reacties die de holocaust en de joden er bij halen, want dat leidt alleen af. Het gaat om het principe van de salamitactiek.’

‘ Inderdaad: vooral geen dramatische betogen. Misschien is het duidelijker wanneer je het plaatsen van Covid19 op lijst van A-ziekten door dit kabinet, vergelijkt met het insmeren van een glijbaan met groene zeep. De Engelsen zouden zeggen: It is the thin edge of the wedge en zij kunnen het weten.’

–        ‘ The Remains of the Day gaat in feite over Neville Chamberlain, maar in de roman heet hij Lord Darlington.’

 

‘ The Enabling-Act (German: Ermächtigungsgesetz) of 1933, formally titled Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (“Law to Remedy the Distress of People and Reich”), was a law that gave the German Cabinet—most importantly, the Chancellor—the power to enact laws without the involvement of the Reichstag or consult with Weimar President Paul von Hindenburg, and to override fundamental aspects of the Weimar Constitution.

The Enabling Act gave Adolf Hitler plenary powers and followed on the heels of the Reichstag Fire Decree. [februari 1933 > 1937 > 1941]].

The decree abolished most civil liberties and transferred state powers to the German cabinet led by Hitler. The subsequent Enabling Act allowed the chancellor to pass and enforce laws without any objection. The combined effect of the two laws ultimately transformed Hitler’s cabinet into a legal dictatorship and laid the groundwork for his totalitarian regime. ‘