Beloofd is beloofd. Is het Nederlandse vaccin-onderzoek nou wel of niet geprivatiseerd?

 

‘ In de Groene Amsterdammer nr. 14, 2020 staat dat het vaccinonderzoek (Intravacc) onder VVD-minister Edith Schippers (VVD-minister voor Rutte op Gezondheid van 2010 – 2017) werd geprivatiseerd. Volgens De Groene, beloofde Minister Schippers de Kamer in 2012: < In geval van crisis zou de Nederlandse overheid ook na de verkoop nog wel over de productiefaciliteiten van het bedrijf kunnen beschikken om vaccins te produceren, belooft de minister [Edith Schippers] de Kamer in 2012. >
Echter, zo schrijft de Groene: < [W]anneer we [dus de Groene] het bedrijf nu, acht jaar later, bellen om te vragen of dat nog steeds geldt, blijkt er weinig over van die belofte. ‘Die afspraak is er niet, wij zien zo’n overeenkomst in onze stukken niet terug’, zegt een woordvoerder van het Serum Institute.>
Indien dit correct is, heeft of de Groene het mis, of de mensen van het Serum Institute, of minister Schippers heeft in 2012 helemaal niets beloofd inzake het mogen beschikken over de productie­faciliteiten, of minister Schippers heeft in 2012 tegen de Kamer gelogen.  Indien Schippers de Kamer iets heeft beloofd, dan moet dat zijn opgenomen in de Handelingen en dus zijn na te trekken.
Dus hoe zit de vork in de steel?’

 • ‘ Ik snap waarom je er op terugkomt, want in de Trouw-bijlage Letter & geest van zaterdag 28 maart 2020, schrijft farmacoloog prof. emeritus Adam Cohen: < In Nederland hebben we gelukkig nog Intravacc, een non-profitonderdeel van het RIVM dat vooral vaccinresearch doet en technologie overdraagt aan grotere bedrijven, ook in ontwikkelingslanden.
  Voor ons nationale vaccinatieprogramma onderhandelt het RIVM met de grote bedrijven die de vaccins maken over prijs en kwaliteit en de samenstelling, maar uiteindelijk zijn we van die bedrijven afhankelijk, net als voor de rest van de geneesmiddelvoorziening. >
  Dit doet ook bij mij de vraag rijzen of Intravacc een overheidsbedrijf is, of niet. Intravacc was volgens de Groene toch geprivatiseerd?’

’ Juist, en Adam Cohen bepleit zelfs een (re-)nationalisatie van het systeem van vaccin- en geneesmiddelontwikkeling dat destijds werd geprivatiseerd:  < We zijn namelijk niet goed beschermd in het huidige geprivatiseerde systeem van vaccin- en geneesmiddelontwikkeling. Dat is niet opgewassen tegen uitbraken als deze. >
Om dat proces van re-nationalisatie te kunnen starten, moet eerst de huidige stand van zaken – vanaf 2012 – in kaart worden gebracht dunkt mij. Dus hoe zit het met die “belofte aan de Kamer” van Edith Schippers?

 • ‘ Zeker als de affaire van het bombardement op Hawija (2015) Ank Bijleveld zo hardnekkig achtervolgt, dan is deze zaak rond de vaccin-research minstens net zo veel aandacht waard.’

 
 

Beloofd is beloofd. Is het Nederlandse vaccin-onderzoek nou wel of niet geprivatiseerd?

 

‘ In de Groene Amsterdammer nr. 14, 2020 staat dat het vaccinonderzoek (Intravacc) onder VVD-minister Edith Schippers (VVD-minister voor Rutte op Gezondheid van 2010 – 2017) werd geprivatiseerd. Volgens De Groene, beloofde Minister Schippers de Kamer in 2012: < In geval van crisis zou de Nederlandse overheid ook na de verkoop nog wel over de productiefaciliteiten van het bedrijf kunnen beschikken om vaccins te produceren, belooft de minister [Edith Schippers] de Kamer in 2012. >
Echter, zo schrijft de Groene: < [W]anneer we [dus de Groene] het bedrijf nu, acht jaar later, bellen om te vragen of dat nog steeds geldt, blijkt er weinig over van die belofte. ‘Die afspraak is er niet, wij zien zo’n overeenkomst in onze stukken niet terug’, zegt een woordvoerder van het Serum Institute.>
Indien dit correct is, heeft of de Groene het mis, of de mensen van het Serum Institute, of minister Schippers heeft in 2012 helemaal niets beloofd inzake het mogen beschikken over de productie­faciliteiten, of minister Schippers heeft in 2012 tegen de Kamer gelogen.  Indien Schippers de Kamer iets heeft beloofd, dan moet dat zijn opgenomen in de Handelingen en dus zijn na te trekken.
Dus hoe zit de vork in de steel?’

 • ‘ Ik snap waarom je er op terugkomt, want in de Trouw-bijlage Letter & geest van zaterdag 28 maart 2020, schrijft farmacoloog prof. emeritus Adam Cohen: < In Nederland hebben we gelukkig nog Intravacc, een non-profitonderdeel van het RIVM dat vooral vaccinresearch doet en technologie overdraagt aan grotere bedrijven, ook in ontwikkelingslanden.
  Voor ons nationale vaccinatieprogramma onderhandelt het RIVM met de grote bedrijven die de vaccins maken over prijs en kwaliteit en de samenstelling, maar uiteindelijk zijn we van die bedrijven afhankelijk, net als voor de rest van de geneesmiddelvoorziening. >
  Dit doet ook bij mij de vraag rijzen of Intravacc een overheidsbedrijf is, of niet. Intravacc was volgens de Groene toch geprivatiseerd?’

’ Juist, en Adam Cohen bepleit zelfs een (re-)nationalisatie van het systeem van vaccin- en geneesmiddelontwikkeling dat destijds werd geprivatiseerd:  < We zijn namelijk niet goed beschermd in het huidige geprivatiseerde systeem van vaccin- en geneesmiddelontwikkeling. Dat is niet opgewassen tegen uitbraken als deze. >
Om dat proces van re-nationalisatie te kunnen starten, moet eerst de huidige stand van zaken – vanaf 2012 – in kaart worden gebracht dunkt mij. Dus hoe zit het met die “belofte aan de Kamer” van Edith Schippers?

 • ‘ Zeker als de affaire van het bombardement op Hawija (2015) Ank Bijleveld zo hardnekkig achtervolgt, dan is deze zaak rond de vaccin-research minstens net zo veel aandacht waard.’

 
 

Wolven op de Veluwe

 

 
Lara: ‘ Wolven op de Veluwe. Zo’n bericht wordt gewoonlijk juichend in de media gemeld. Dan gaat het wel over echte wolven, niet over de menselijke varianten ervan. Tom Janssen tekent in de Trouw van zaterdag 8 juni 2019, op de opiniepagina, een geldwolf, die in de zorgsector huis houdt. Deze soort wordt ook in Nederland steeds vaker waargenomen.
Dit keer gaat het over de zorginstelling Privazorg, waarvan de directeur Barend van Leeuwen miljoenen zorggeld zou hebben weggesluisd om aandeelhouders uit te kopen.
De hoofdvraag die hier gesteld moet worden, luidt natuurlijk: wat hebben aandeelhouders in vredesnaam bij een thuiszorgorganisatie te zoeken?
In de NRC staat een parallel stuk over kinderopvang als winstgevend verdienmodel. Waarschijnlijk vindt daar, net als bij Privazorg, alle onoirbaarheid plaats binnen de kaders van de wet. Denk aan de soap rond Estro/Smallsteps; de kinderen komen op de allerlaatste plaats. Het gaat vooral – ook in de berichtgeving – om de rendementsvraag. Dat is “verdrietig” maar er kan niks tegen worden gedaan.
Wolven richten hun roof- en moordzucht nu eenmaal op de weerloze prooidieren, die zich niet of nauwelijks kunnen verdedigen: kinderen en bejaarden vormen een ideaal doelwit.
We vinden het allemaal ontzettend vreselijk en heel erg verdrietig, maar we laten het bij verontwaardiging, handenwringen en larmoyante stukken in de krant en we roepen in koor: TINA, There Is No Alternative.
Waarom we deze bizarre inrichting van onze maatschappij voor zoete koek slikken? Daarover staat (alweer) een zeer leesbaar stuk in de Groene Amsterdammer. Dit keer van de socioloog Boaventura de Sousa Santos. ’
‘ Wat ik zo intrigerend vind aan die tekening van Tom Janssen is de tekst: “ Er zitten wolven op de Veluwe,”  merkt Semanur grinnikend op. ‘ dat kan slaan op echte wolven, dan is de tekst letterlijk te nemen, maar het kan ook slaan op menselijke wolven. Waarom zouden die op de Veluwe zitten? Zijn daar de meeste zorginstellingen van Privazorg gesitueerd, is daar het hoofdkantoor gevestigd?’
‘ Nou, bij de Veluwe denk ik aan de Nederlandse bible belt,’ zegt Lara, ‘en Marco Visser en Marten van de Wier vermelden in hun stuk dat meneer Barend van Leeuwen, de grote baas van Privazorg, vanwege zijn geloof nooit op zondag werkt, “zelfs de telefoon neemt hij dan niet op.”
Zou meneer Van Leeuwen strikt gereformeerd zijn? Vandaar misschien die wolven op de Veluwe?’
Semanur: ‘Hoe het zij, iedereen kan in het stuk van Boaventura de Sousa Santos weer eens op een rijtje gezet lezen waaraan het bij ons in de neoliberale vrije-markt-maatschappij aan schort. We schiepen een ideale biotoop voor geldwolven en we houden die in stand. Denk maar de bankiers die keer op keer moeten worden gered.’
‘Hoe we ook stemmen en kiezen, de neoliberale tanker is niet te stuiten vaart gewoon door. Het wordt alleen maar erger.’
‘ De Sousa Santos hanteert het hegemonie-frame van Gramsci,’ merkt Lara op, ‘ Wij hebben onszelf geïndoctrineerd met de dominante ideologie van de nomenklatoera. We hebben ons, net als bij het Stockholmsyndroom gebeurt, vereenzelvigd met onze gijzelnemers.’
Ze leest voor:  << “ Het neoliberale model en de concentratie van rijkdom staan bijna niet ter discussie, zegt De Sousa. Dat komt vooral doordat de financiële sector een groot deel van de dominante media controleert. De sociale ongelijkheid wordt daarin voorgesteld als iets natuurlijks. Het neoliberalisme maakt het systeem van kapitalistische overheersing vanzelfsprekend, en juist daardoor wordt het idee van overheersing uitgewist. Er is geen overheersing. Je hebt rijken en armen omdat dit altijd zo geweest is. Wie rijk is, is rijk omdat hij het verdient. En wie arm is, verdient gewoon niet beter. Degenen die de macht hebben zijn onzichtbaar.” >>
Wat Santos over de permanente crisis zegt, is me dunkt net zo evident.’
Semanur: ‘ We worden permanent bang gemaakt en in onzekerheid gebracht. Nu voldoet Vladimir Putin niet meer alleen als boeman. Bovendien zou hij binnenkort – vanwege zijn Russische aardgas – weleens tot bondgenoot kunnen moeten worden omgedefinieerd. Dus wordt de klimaatverandering er met de haren bijgesleept als eschatologisch schrikbeeld. De zondvloed is een archetypisch icoon.
De ondergang van de wereld door klimaatverandering is een organische bangmaker, het is immers de natuur en die doet haar werk vanzelf. Dat is nog beter dan een menselijke boeman.
Onze planeet warmt op en koelt af en doet dat steeds opnieuw. Het is een cyclisch gebeuren, dat zich herhaalt al zo lang de aarde bestaat. Gaat de opwarming van de aarde dit keer nog een tijdje door, ondanks de miljarden verslindende investeringen, dan roepen de bangmakers dat er nog lang niet genoeg geld tegenaan is gesmeten. De CO2 is een extra toevoeging. Zo blijven we aan het lijntje gehouden worden en worden we – nog wel op ons eigen verzoek – uitgemolken door de wolven.’
‘ Intussen is onze jeugd geïndoctrineerd. Klimaatverandering is tot een cult-issue gemaakt.  Hele scholen staken voor invoering van de peperdure anti-klimaatverandering “investeringen.” Kassa!’
‘Ja hoor en intussen vervuilen veel van dezelfde snotapen ons milieu waar dat maar mogelijk is. Daar wordt niet tegen geïnformeerd, want dan zou dié commercie minder omzet draaien.’
Lara: ‘Het importeren van grote aantallen exoten zonder dat daar een opvang- en inburgerinfrastructuur voor wordt opgetuigd, injecteert onzekerheid en angst in ons systeem. Het slopen van ons pensioenstelsel versterkt de onzekerheid en het gevoel van onveiligheid.
Het zijn de beproefde methoden van de nomenklatoeristi door de tijden heen: creëer een permanente crisis, een gevoel van urgentie, door: angst, onzekerheid en onveiligheid.’
‘Zeg,’ vraagt Semanur met twinkelogen, ‘zou die meneer Barend van Leeuwen een middenscheiding hebben? ‘
 

 

 

How Neoliberalism Threatens Democracy

 

New Economic Thinking  –  Published on May 25, 2016
Neoliberalism, warns Professor Wendy Brown, has created a form of reasoning in which human beings are reduced to their economic value and activity, and in which all fields of human activity are treated as markets and institutions, including the state, are increasingly run as if they were corporations.
This logic is even applied to activities with no connection to wealth creation, such as education, dating, or physical exercise, which are increasingly governed according to market rules. People are treated in this schema, as units of human capital who must constantly tend to their own present and future value.