Beloofd is beloofd. Is het Nederlandse vaccin-onderzoek nou wel of niet geprivatiseerd?

 

‘ In de Groene Amsterdammer nr. 14, 2020 staat dat het vaccinonderzoek (Intravacc) onder VVD-minister Edith Schippers (VVD-minister voor Rutte op Gezondheid van 2010 – 2017) werd geprivatiseerd. Volgens De Groene, beloofde Minister Schippers de Kamer in 2012: < In geval van crisis zou de Nederlandse overheid ook na de verkoop nog wel over de productiefaciliteiten van het bedrijf kunnen beschikken om vaccins te produceren, belooft de minister [Edith Schippers] de Kamer in 2012. >
Echter, zo schrijft de Groene: < [W]anneer we [dus de Groene] het bedrijf nu, acht jaar later, bellen om te vragen of dat nog steeds geldt, blijkt er weinig over van die belofte. ‘Die afspraak is er niet, wij zien zo’n overeenkomst in onze stukken niet terug’, zegt een woordvoerder van het Serum Institute.>
Indien dit correct is, heeft of de Groene het mis, of de mensen van het Serum Institute, of minister Schippers heeft in 2012 helemaal niets beloofd inzake het mogen beschikken over de productie­faciliteiten, of minister Schippers heeft in 2012 tegen de Kamer gelogen.  Indien Schippers de Kamer iets heeft beloofd, dan moet dat zijn opgenomen in de Handelingen en dus zijn na te trekken.
Dus hoe zit de vork in de steel?’

  • ‘ Ik snap waarom je er op terugkomt, want in de Trouw-bijlage Letter & geest van zaterdag 28 maart 2020, schrijft farmacoloog prof. emeritus Adam Cohen: < In Nederland hebben we gelukkig nog Intravacc, een non-profitonderdeel van het RIVM dat vooral vaccinresearch doet en technologie overdraagt aan grotere bedrijven, ook in ontwikkelingslanden.
    Voor ons nationale vaccinatieprogramma onderhandelt het RIVM met de grote bedrijven die de vaccins maken over prijs en kwaliteit en de samenstelling, maar uiteindelijk zijn we van die bedrijven afhankelijk, net als voor de rest van de geneesmiddelvoorziening. >
    Dit doet ook bij mij de vraag rijzen of Intravacc een overheidsbedrijf is, of niet. Intravacc was volgens de Groene toch geprivatiseerd?’

’ Juist, en Adam Cohen bepleit zelfs een (re-)nationalisatie van het systeem van vaccin- en geneesmiddelontwikkeling dat destijds werd geprivatiseerd:  < We zijn namelijk niet goed beschermd in het huidige geprivatiseerde systeem van vaccin- en geneesmiddelontwikkeling. Dat is niet opgewassen tegen uitbraken als deze. >
Om dat proces van re-nationalisatie te kunnen starten, moet eerst de huidige stand van zaken – vanaf 2012 – in kaart worden gebracht dunkt mij. Dus hoe zit het met die “belofte aan de Kamer” van Edith Schippers?

  • ‘ Zeker als de affaire van het bombardement op Hawija (2015) Ank Bijleveld zo hardnekkig achtervolgt, dan is deze zaak rond de vaccin-research minstens net zo veel aandacht waard.’