Sprinkhanen, kunnen vliegen en springen, lammeren niet. En de euro? Kan de euro tenminste nog watertrappen …?

 

Morton J. Horwitz, History of the Public/Private Distinction, 130 U. Pa. L. Rev. 1423 (vol. 130)    1982)  David Hume   https://oll.libertyfund.org/title/hume-essays-moral-political-literary-lf-ed   zie Essays, 1777

Wythe Holt  – docslib.org/doc/3797018/morton-horwitz-and-the-transformation-af-american-legal-history

*

‘ Laten we beginnen met de video van Clayton Morris ( “Russia joined forces with China to create a new reserve currency. This new currency will be based on rare earth minerals like gold, silver, uranium and more. This is a massive challenge to the US dollar dominance which isn’t based on gold or anything.”  Redacted, 24 juli 2022), waarin hij ons verklapt dat Rusland en China de handen ineen (zouden) hebben geslagen teneinde een alternatieve reserve-munt (naast – liever nog: in plaats van – de Amerikaanse dollar) in het leven te roepen. Die munt is gebaseerd op en gerelateerd aan grondstoffen, dus materiële, fysieke, entiteiten, net zoals de dollar ooit aan goud was gerelateerd. Tastbare zaken, die je kunt zien en voelen en die we in de praktijk kunnen (en veelal zelfs móeten) gebruiken;  zoals dat vele graan dat in de Oekraïene ligt te wachten op de Turkse schepen. Die nieuwe reservemunt zal dus commodity based zijn. Met een stukje papier als de dollar is dat niet het geval, want je hebt niets dan zo’n biljetje, en de belofte van Amerika, dat …… ? Het verhaal van de dollar, is inmiddels het verhaal van “de kleren van de keizer” aan het worden. The Hegemon has no clothes. ’

X$W –           ‘ Inderdaad. Gekoppeld aan tastbare dingen; ook Russisch gas is een commodity. De associatie met Johannes 20 dringt zich op: “ Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.”
Precies, fiducie. Zoals de dollar tot 1971 (Bretton Woods) aan goud was gekoppeld. Toen Amerika aanspraak maakte op de hegemonie over de wereld, en de koppeling aan goud los liet: Trust US!  Want die trust, die fungeerde in feite als dekking van de dollar: het vertrouwen in Amerika. Men had in feite weinig keus. Dat dachten “ze” althans. Bij nader inzien is het behoorlijk bizar dat de hele wereld zich die positie en status van de VS zo lang liet welgevallen en aanleunen.

Of de euro kan watertrappen, en hoe lang, dat zullen we ongetwijfeld aan den lijve ervaren.’

‘  Het verhaal van de ongelovige Thomas dat jij aanhaalt, is wat mij betreft te vergelijken met de afschaffing van de gouden standaard. Ik bedoel: we hebben met Fritz Nietzsche god dood verklaard en de gouden standaard afgeschaft en sindsdien geloofden we dat de VS de plaats van god had ingenomen. De meeste Amerikanen geloven dat nog steeds, vermoed ik. Dat is tragisch. Hier stop ik, anders gaan we (via het gouden kalf en zo) eindeloos aan het epibreren en filosoferen.

Wat mij grote zorgen baart, is dat “we” (nog steeds) in de rijdende trein zitten die richting het ravijn dendert. Dat de euro op den duur onhoudbaar zal blijken, lijkt mij evident (zie de clip met Benjamin Mutlack).
Dat moeten “ze” ongetwijfeld ook weten, althans een klein clubje. Dat kluppie heeft inmiddels bijna alles in goud en zilver omgemorfd en in de achtertuin begraven. Die “ze” houden het zo lang mogelijk onder de pet, om “maatschappelijke onrust” te voorkomen en intussen zijn ze apologetische sprookjes in elkaar aan het knutselen.

Ik zet de begrippen en concepten Sachlogik en Path Dependency hier bij, dan kunnen de jongelui desgewenst zelf uitzoeken hoe die in dit narratief als kader, frame, of staketsel, kunnen dienen. Voor de liefhebber: Walter Hallstein > Sachlogik (path dependency) in de biografie van Sicco Mansholt:  ISBN 90 8506 249 7,  blz 247  ’

X$W –           ‘ Geloof en vertrouwen zijn een mooi bruggetje naar de ideeën van Morton Horwitz –  “ the collapse of a belief “ –  die we via Rainer Mausfeld op het spoor kwamen. Overigens heb ik bij de jongelui het idee gedropped, de vraag eigenlijk, of path dependency valt te vergelijken met de Japanse filosofie van Gemba Kaizen, of dat het net ietsje anders ligt.’

‘ Zeg, vind je niet dat deze posting te compact aan het worden is?’

X$W –           ‘ Daar heb je gelijk in. Laat me toch nog een citaatje uit een NRC-redactioneel invoegen:  NRC 25 juli 2022:  “ De peilingen wijzen op een rechtse en nationalistische coalitie van Fratelli, Lega Nord en Forza Italia. De vraag is dan óf en hoe de hervormingen die de Europese Unie wil zien in ruil voor de 205 miljard euro uit het coronaherstelfonds, worden waargemaakt.

De eerste tekenen zijn niet gunstig: Lega lag bijvoorbeeld al dwars bij de liberalisering van de taxibranche, Forza bij de hervormingen van de rechtspraak.

Geen Europees herstel zonder krachtig Italiaans herstel; de Italiaanse economie is in omvang nog altijd de derde van de eurozone. Met stijgende energieprijzen, inflatie en een oorlog in Oekraïne is instabiliteit in Italië een crisis die de Europese Unie er niet bij kan hebben.”

Dat hebben de luitjes bij de NRC toch nog tamelijk fatsoenlijk verwoord, vind ik, want op de keper beschouwd kun je als nette MSM-krant bijna niet anders. Indien je bijvoorbeeld Fratelli (= broeders) tegenkomt en Forza Italia, dan gaan je associaties haast vanzelf uit naar een modaliteit van fascisme als van Mussolini, een club als Skull and Bones, de Illuminatie, de vrijmetselaars en het WEF van meneer Schwab…..

Dat de Lega dwars ligt bij de “liberalisering” van de taxibranche (denk aan Uber en Neelie K.) vind ik ook helemaal niet gek of afkeurenswaardig.’

Italian island of Sardinia infested with locusts | Focus on Europe        24 jul. 2022

Genlabor Afrika | Doku HD | ARTE   Jul 4, 2022

 

‘ Laten we afronden met video’s over de sprinkhanen van Bill Gates. Dat hoorde ik mensen besmuikt ginnegappend aan elkaar vertellen: Gates had een deurtje van een volière op een van zijn gen-farms open laten staan, waar ze sprinkhanen en andere insecten kweken voor hun gentherapieën en biochemische wapens, en de ellende verspreidt zich globaal – enigszins vergelijkbaar met verhalen die over het Covid-virus in omloop zijn. De insecten van Gates zijn ook voor de consumptie bestemd, zo wordt verteld. Ondernemers als de zwager van Christianne van der Wal (die de online upermarkt PicNic bezit, waarin Gates enkele honderden miljoenen geïnvesteerd zou hebben) voegen insecten aan hun assortiment toe – zegt men in de wandelgangen. Dat klinkt nu nog als een broodje (gengemodificeerde?) aap, maar wie weet wat Billy c.s. nog voor ons in petto hebben. Je kunt je zo maar de apenpokken schrikken.’

X$W             ‘ Mwah, vooralsnog ben ik geneigd zo’n verhaal onder dezelfde noemer te rangschikken als de verhalen die de ronde doen dat die bosbranden zouden zijn aangestoken door huurlingen van het WEF of een paar kierewiete leden van Skull and Bones. Hoewel je dat toch ook weer niet helemáál kunt uitsluiten. In Nederland schiet de politie intussen gericht op ongewapende burgers van net achttien jaar, die op een trekker demonstreren tegen de voorgenomen landroof (= broodroof) door de politiek.’

| Prof. Dr. Rainer Mausfeld zu Krisen, Ohnmacht und Lösungen   17 jul. 2022   –  ANMERKUNG: Das Interview wurde im Herbst/Winter 2018 aufgezeichnet

Video doorspoelen  >> 16:50  de “elite” heeft het sociale verdrag met het volk opgezegd;

Video   >> 22:35 de slimme profiteurs  >>  22:45  het internet is door een Zwitser uitgevonden en Gates is een van die slimme profiteurs die met de winst zijn gaan lopen;

Video >>  23:00 ,  23:20  het rechtssysteem is moedwillig ingericht om “profiteurs” te faciliteren (link naar het CETA-verdrag dat de grote multinatonals bevoordeelt   …. ).  Zie ook het werk van Morton Horwitz. Het Recht werd herschreven – en de geest van de wet morfde mee  – en aangepast, om de commercie, de (vrije) markt, meer armslag te geven, opdat het Algemeen Belang beter zou kunnen worden gediend en de Welvaart voor iedereen groter zou kunnen worden.