Mario is Michael niet …

 

‘ Net als Michael Corleone denkt dat hij erin is geslaagd zich aan het mafiose milieu te ontworstelen en een respectabel en legitiem leven te leiden, trekken de mafiose machten hem terug. Ze hebben Michaels netwerken en zijn contacten nodig om profijtelijk zaken te doen. Eens binnen, voor altijd binnen.‘

–        ‘ Daarom dat Mario Draghi zo blij is dat hij niet meer hoeft. Bij wijze van spreken natuurlijk, want Mario Draghi is uiteraard geen mafioso, maar een keurige bureaucraat, een ambtenaar in dienst van de Italiaanse staat en van de EU. Dus.’

‘ De associatie was echter onweerstaanbaar en te spannend om te negeren. Wat men de deep state pleegt te noemen, wordt in relatie tot Italië bijna automatisch met mafia geassocieerd, waarbij het bij mafia meer om een mentaliteit gaat dan om een bestaande, fysieke, organisatie. Het is veelal èn-èn.’

–        ‘ Een cognitief kader. Het behelst netwerkcorruptie en vriendjespolitiek (cronyism) en waar de grens precies is te trekken, valt moeilijk vast te stellen.’

‘ Er wordt beweerd dat het – met name in verband met het huidige verdienmodel Oekraïne – momenteel hoofdzakelijk zou gaan om een strijd tussen de Amerikaanse en Russische mafia. Sommigen denken Israël – via de Mosad – ook een rol toe. Net als in de roman van Puzo: Ieren, joden, WASPS, you name it ….

Voor alsnog hangt Italië stevig aan de tieten van de Noordelijke EU-landen en lebbert het er lustig op los. Draghi zorgt in ieder geval goed voor zijn mensen, landgenoten. Het hemd is nader de rok en zo hoort het ook.’

–        ‘ Goed, we zien wel waar de jongelui nog mee komen. In ieder geval zijn ze ijverig Puzo aan het lezen en Marcel Mauss, Boissevain en Bailey. Dat kan geen kwaad.’

‘ Ook geopolitiek. De jongelui lezen ook veel over geopolitiek. Parallel aan de voornoemde boeken. Ze zijn hevig gemotiveerd.’

Al Pacino The Godfather – Just When I Thought I Was Out –  Feb 22, 2010
Pacino’s line from The Godfather Part 3 “Just When I Thought I Was Out They Pull Me Back In”