Sprinkhanen, kunnen vliegen en springen, lammeren niet. En de euro? Kan de euro tenminste nog watertrappen …?

 

Morton J. Horwitz, History of the Public/Private Distinction, 130 U. Pa. L. Rev. 1423 (vol. 130)    1982)  David Hume   https://oll.libertyfund.org/title/hume-essays-moral-political-literary-lf-ed   zie Essays, 1777

Wythe Holt  – docslib.org/doc/3797018/morton-horwitz-and-the-transformation-af-american-legal-history

*

‘ Laten we beginnen met de video van Clayton Morris ( “Russia joined forces with China to create a new reserve currency. This new currency will be based on rare earth minerals like gold, silver, uranium and more. This is a massive challenge to the US dollar dominance which isn’t based on gold or anything.”  Redacted, 24 juli 2022), waarin hij ons verklapt dat Rusland en China de handen ineen (zouden) hebben geslagen teneinde een alternatieve reserve-munt (naast – liever nog: in plaats van – de Amerikaanse dollar) in het leven te roepen. Die munt is gebaseerd op en gerelateerd aan grondstoffen, dus materiële, fysieke, entiteiten, net zoals de dollar ooit aan goud was gerelateerd. Tastbare zaken, die je kunt zien en voelen en die we in de praktijk kunnen (en veelal zelfs móeten) gebruiken;  zoals dat vele graan dat in de Oekraïene ligt te wachten op de Turkse schepen. Die nieuwe reservemunt zal dus commodity based zijn. Met een stukje papier als de dollar is dat niet het geval, want je hebt niets dan zo’n biljetje, en de belofte van Amerika, dat …… ? Het verhaal van de dollar, is inmiddels het verhaal van “de kleren van de keizer” aan het worden. The Hegemon has no clothes. ’

X$W –           ‘ Inderdaad. Gekoppeld aan tastbare dingen; ook Russisch gas is een commodity. De associatie met Johannes 20 dringt zich op: “ Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.”
Precies, fiducie. Zoals de dollar tot 1971 (Bretton Woods) aan goud was gekoppeld. Toen Amerika aanspraak maakte op de hegemonie over de wereld, en de koppeling aan goud los liet: Trust US!  Want die trust, die fungeerde in feite als dekking van de dollar: het vertrouwen in Amerika. Men had in feite weinig keus. Dat dachten “ze” althans. Bij nader inzien is het behoorlijk bizar dat de hele wereld zich die positie en status van de VS zo lang liet welgevallen en aanleunen.

Of de euro kan watertrappen, en hoe lang, dat zullen we ongetwijfeld aan den lijve ervaren.’

‘  Het verhaal van de ongelovige Thomas dat jij aanhaalt, is wat mij betreft te vergelijken met de afschaffing van de gouden standaard. Ik bedoel: we hebben met Fritz Nietzsche god dood verklaard en de gouden standaard afgeschaft en sindsdien geloofden we dat de VS de plaats van god had ingenomen. De meeste Amerikanen geloven dat nog steeds, vermoed ik. Dat is tragisch. Hier stop ik, anders gaan we (via het gouden kalf en zo) eindeloos aan het epibreren en filosoferen.

Wat mij grote zorgen baart, is dat “we” (nog steeds) in de rijdende trein zitten die richting het ravijn dendert. Dat de euro op den duur onhoudbaar zal blijken, lijkt mij evident (zie de clip met Benjamin Mutlack).
Dat moeten “ze” ongetwijfeld ook weten, althans een klein clubje. Dat kluppie heeft inmiddels bijna alles in goud en zilver omgemorfd en in de achtertuin begraven. Die “ze” houden het zo lang mogelijk onder de pet, om “maatschappelijke onrust” te voorkomen en intussen zijn ze apologetische sprookjes in elkaar aan het knutselen.

Ik zet de begrippen en concepten Sachlogik en Path Dependency hier bij, dan kunnen de jongelui desgewenst zelf uitzoeken hoe die in dit narratief als kader, frame, of staketsel, kunnen dienen. Voor de liefhebber: Walter Hallstein > Sachlogik (path dependency) in de biografie van Sicco Mansholt:  ISBN 90 8506 249 7,  blz 247  ’

X$W –           ‘ Geloof en vertrouwen zijn een mooi bruggetje naar de ideeën van Morton Horwitz –  “ the collapse of a belief “ –  die we via Rainer Mausfeld op het spoor kwamen. Overigens heb ik bij de jongelui het idee gedropped, de vraag eigenlijk, of path dependency valt te vergelijken met de Japanse filosofie van Gemba Kaizen, of dat het net ietsje anders ligt.’

‘ Zeg, vind je niet dat deze posting te compact aan het worden is?’

X$W –           ‘ Daar heb je gelijk in. Laat me toch nog een citaatje uit een NRC-redactioneel invoegen:  NRC 25 juli 2022:  “ De peilingen wijzen op een rechtse en nationalistische coalitie van Fratelli, Lega Nord en Forza Italia. De vraag is dan óf en hoe de hervormingen die de Europese Unie wil zien in ruil voor de 205 miljard euro uit het coronaherstelfonds, worden waargemaakt.

De eerste tekenen zijn niet gunstig: Lega lag bijvoorbeeld al dwars bij de liberalisering van de taxibranche, Forza bij de hervormingen van de rechtspraak.

Geen Europees herstel zonder krachtig Italiaans herstel; de Italiaanse economie is in omvang nog altijd de derde van de eurozone. Met stijgende energieprijzen, inflatie en een oorlog in Oekraïne is instabiliteit in Italië een crisis die de Europese Unie er niet bij kan hebben.”

Dat hebben de luitjes bij de NRC toch nog tamelijk fatsoenlijk verwoord, vind ik, want op de keper beschouwd kun je als nette MSM-krant bijna niet anders. Indien je bijvoorbeeld Fratelli (= broeders) tegenkomt en Forza Italia, dan gaan je associaties haast vanzelf uit naar een modaliteit van fascisme als van Mussolini, een club als Skull and Bones, de Illuminatie, de vrijmetselaars en het WEF van meneer Schwab…..

Dat de Lega dwars ligt bij de “liberalisering” van de taxibranche (denk aan Uber en Neelie K.) vind ik ook helemaal niet gek of afkeurenswaardig.’

Italian island of Sardinia infested with locusts | Focus on Europe        24 jul. 2022

Genlabor Afrika | Doku HD | ARTE   Jul 4, 2022

 

‘ Laten we afronden met video’s over de sprinkhanen van Bill Gates. Dat hoorde ik mensen besmuikt ginnegappend aan elkaar vertellen: Gates had een deurtje van een volière op een van zijn gen-farms open laten staan, waar ze sprinkhanen en andere insecten kweken voor hun gentherapieën en biochemische wapens, en de ellende verspreidt zich globaal – enigszins vergelijkbaar met verhalen die over het Covid-virus in omloop zijn. De insecten van Gates zijn ook voor de consumptie bestemd, zo wordt verteld. Ondernemers als de zwager van Christianne van der Wal (die de online upermarkt PicNic bezit, waarin Gates enkele honderden miljoenen geïnvesteerd zou hebben) voegen insecten aan hun assortiment toe – zegt men in de wandelgangen. Dat klinkt nu nog als een broodje (gengemodificeerde?) aap, maar wie weet wat Billy c.s. nog voor ons in petto hebben. Je kunt je zo maar de apenpokken schrikken.’

X$W             ‘ Mwah, vooralsnog ben ik geneigd zo’n verhaal onder dezelfde noemer te rangschikken als de verhalen die de ronde doen dat die bosbranden zouden zijn aangestoken door huurlingen van het WEF of een paar kierewiete leden van Skull and Bones. Hoewel je dat toch ook weer niet helemáál kunt uitsluiten. In Nederland schiet de politie intussen gericht op ongewapende burgers van net achttien jaar, die op een trekker demonstreren tegen de voorgenomen landroof (= broodroof) door de politiek.’

| Prof. Dr. Rainer Mausfeld zu Krisen, Ohnmacht und Lösungen   17 jul. 2022   –  ANMERKUNG: Das Interview wurde im Herbst/Winter 2018 aufgezeichnet

Video doorspoelen  >> 16:50  de “elite” heeft het sociale verdrag met het volk opgezegd;

Video   >> 22:35 de slimme profiteurs  >>  22:45  het internet is door een Zwitser uitgevonden en Gates is een van die slimme profiteurs die met de winst zijn gaan lopen;

Video >>  23:00 ,  23:20  het rechtssysteem is moedwillig ingericht om “profiteurs” te faciliteren (link naar het CETA-verdrag dat de grote multinatonals bevoordeelt   …. ).  Zie ook het werk van Morton Horwitz. Het Recht werd herschreven – en de geest van de wet morfde mee  – en aangepast, om de commercie, de (vrije) markt, meer armslag te geven, opdat het Algemeen Belang beter zou kunnen worden gediend en de Welvaart voor iedereen groter zou kunnen worden.

 

 

 

 

Waarom duurt het gedoe met de Toeslagenfraude zo lang?

 

 

 

‘ Voor de goede orde: de fraude bij het Toeslagenschandaal werd (en wordt nog steeds) gepleegd door “de Overheid” die toeslag-gerechtigden massaal beticht van fraude in allerlei betekenissen van dit woord, en hen daarom financieel mangelde en mangelt. De affaire sleept maar en blijft maar slepen. Waarom eigenlijk? Die vraag intrigeert enkele van de jongelui.’

–        ‘ En het citaat uit het faction-boek van Tomas Ross?’

‘ Dat is onderdeel van een monologue intérieur (in H. 6) van een romanpersonage uit De vrienden van Pinocchio. Het kan haast niet anders zijn of het moet Joris Demmink zijn die deze tekst van de auteur krijgt. Ik vraag me af wat voor duistere geheimen iemand als  de CDA’er Piet Hein Donner dan wel zou moeten koesteren.’

–        ‘ Hoezo? Piet Hein Donner heeft Joris Demmink tot SG benoemd toch? Zou Donner zijn gechanteerd?’

‘ Dat laatste weet ik niet, het staat ook niet in de roman, dat van de benoeming klopt en  staat in de roman, op bladzijde 114:  << “ Op basis van die screening was Demmink in 2002 door minister Donner tot de hoogste post op het departement benoemd. Dat zei niet alles, vond Lodz, en hij dacht weer even aan Heimans, die het tot ambassadeur en VN-vertegenwoordiger had geschopt, maar wel veel, want als één minister integer was, dan Piet Hein Donner.” >>

Op bladzijde 144 vertelt Katinka Röell aan politieman Peter Lodz: << Ik vroeg Piet Hein Donner een keer waarom hij als minister ondanks al die verhalen Demmink indertijd tot SG benoemde. En weet je wat Donner zei?
“Dat weet u verdomd goed!” zei Donner. Verdomd, en dat voor een CDA’er. Begrijp je? “Dat weet u verdomd goed!” Wat moest ik dan verdomd goed weten?’ /
‘Geen idee,’ zei Lodz. ‘Misschien om wat ik net zei, dat hij een prima ambtenaar is?’ / ‘Lieverd, wat ben je toch, oud als je bent, een naïeveling. Al lopen er nog zulke idioten rond als die Micha Kat of die vader en zoon Poot, daarmee is toch niet gezegd dat hij onschuldig is?’ / ‘Het tegendeel is nooit bewezen.’/ ‘Peter! Ik ga niet beweren dat Demmink zijn chauffeur heeft laten vermoorden omdat die hem wilde aanklagen. Of die kinderarts Joyce Labruyere. Of dat hij de man van Van der Plas heeft laten verongelukken omdat Bakker Schut wilde bewijzen dat Demmink twee jongens in Turkije had verkracht en daarom werd gechanteerd door de Turken. Of dat Panorama of die relnicht Henk Krol gelijk hebben. Maar omdat dát niet waar is, is hij nog niet onschuldig!’  >>

–        ‘ Zo zo. Dit legt de schrijver Tomas Ross zijn personages, die naar bestaande mensen heten, in de mond? Dat is toch pikant. Voor zover ik weet, is nooit bewezen dat Demmink zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van minderjarige jongens. Eigenlijk werkt Ross mee aan het disculperen van Demmink, zou ik zeggen.’

Ross beweert van niet, maar zegt wel dat er geen bewijzen zijn voor de beschuldigingen van kindermisbruik door Demmink. Ik vind zijn roman er niet minder geloofwaardig door; knap geschreven. Met name door al die personages die hij opvoert. Met hun werkelijke namen op de koop toe.’

–        ‘ Waarom de verwijzing naar het interview met Alexandra van Huffelen? Heb je het gelezen?’

‘ Het interview heb ik niet gelezen; het staat trouwens ook achter de betaalmuur van de VK. Lisette stuurde de link mee met de citaten uit Pinocchio en andere verwijzingen. Zij vroeg zich af of het slepen en sleuren bij de Toeslagenfraude misschien te maken had met een grote doofpot die dicht moest blijven.’

–        ‘ Je bedoelt dat er onder die vele kinderen die heen en weer worden gekaatst – vooral door uit-huis-plaatsingen – wellicht ook slachtoffers van misbruik zouden kunnen zijn?’

‘ Jij zegt het. Bekijk de video eens, waar Omtzigt met Sander Dekker (VVD – rechtsbescherming) discussieert over onder andere het uit-huis-plaatsen-van kinderen en het intimideren van die ouders door de overheid ( wie precies die overheid is, dat blijft voorlopig in nevelen gehuld). Dekker is net als Demmink lid van de VVD. Dekker heeft in Leiden bestuurskunde gedaan, maar is geen lid geweest van Minerva, zoals Demmink en Opstelten en Ard van der Steur.’

–        ‘ Dus Dekker kan waarschijnlijk niet in de hogere regionen van de apenrots bij Justitie komen. Het is wel een ambitieuze gast die Dekker. Hij is met ene Marieke van der Plas getrouwd, en zij kreeg in haar baan ook met minderjarigen-misbruik te maken   ’

‘ Tenzij Dekker het deksel op deze doofpot kan houden. Dan kan hij misschien toch opwaarts ondanks dat hij geen Minerva-reünist is.’

–        ‘ Wellicht, dat dat een voorwaarde is.’

‘ De minister Grapperhaus (CDA) borrelt ook niet bepaald over van ijver om het kindermisbruik onafhankelijk en diepgaand te laten onderzoeken. Coalitiepartner VVD (Rutte) zal ook hem, net als met oud-CDA’er Omtzigt gebeurde, willen knevelen op dit dossier.

Oef! Wat een vunzigheid toch! Met zulke lieden op die posten en in die posities, kan het met Nederland alleen maar bergafwaarts gaan.

Wat is de rol van Alexandra van Uffelen? Die is van D66 meen ik.’

–        ‘ Zoals ik het nu inschat, weet zij (nog) niet echt van de hoed en de rand en moet ze vooral “geluiden” maken om de rook rond de Toeslagenfraude in stand te houden en eventuele ongerechtigheden aan het zicht te blijven onttrekken. Vermoedelijk – zo beweerde iemand – zal Rutte D66 opzadelen het wassen van dit Toeslagenvarkentje. Van Uffelen zal net als Ollongren de hete kastanjes uit het vuur moeten peuteren. Zo wordt althans onder andere beweerd. Het blijft vooralsnog bij speculaties.’

‘ Toch frappant dat Sander Dekker uitgerekend met ene Marieke van der Plas is getrouwd, die directeur van de KNGU/Dutch Gymnastics, werd terwijl daar net een “misbruik”-schandaal aan de orde was (geweest). Wat hebben die mensen toch met ontucht-met-minderjarigen of met kwetsbare jonge mensen tot wie zij in een asymmetrische machtsverhouding staan? ’

–        ‘ Deze ziekelijke soap wordt naar alle waarschijnlijkheid nog ettelijke malen “vervolgd” – in meerdere betekenissen van het werkwoord vervolgen.’

‘En dit alles met een demissionair kabinet. Niet dat de officiële status van die club veel uitmaakt voor wat die louche lieden doen (ik weet niet eens meer wie sinds wanneer wat is of geacht wordt te zijn), maar het staat zo gênant voor de buren.’

–        ‘ Houd vooral de gang van zaken in Oostenrijk, rond Sebastian Kurz & Cie, in de gaten. In Nederland speelt zich merkwaardigerwijze iets soortgelijks af, maar dan zonder dat Rutte formeel van het toneel verdwijnt, zoals Kurz, die een hele merkwaardige verdwijntruc toepaste (beiseite treten in plaats van zurücktreten/abtreten). Kurz zit nu in het Oostenrijkse parlement terwijl zijn stroman Alexander Schallenberg als zetbaas figureert.
Herbert Kickl van de FPÖ legt uit wat er volgens hem is gebeurd, vooral omdat de Groenen, de coalitiepartner van Kurz’ türkise-ÖVP, op hun posities zijn blijven zitten. Daardoor is de oude structuur gewoon in stand gehouden en kan de türkise club van Kurz & Cie op de oude voet doorgaan – meent Kickl.

Je kunt hetgeen in Oostenrijk gebeurt, vergelijken met de situatie in Nederland, waar Rutte & Cie weliswaar formeel zijn afgetreden (dat heet deftig: zij hebben hun verantwoordelijkheid genomen), en een Nieuwe Bestuurscultuur gesticht zou worden, met heuse Tegen-Macht, terwijl de facto de oude club gewoon aan de knoppen blijft zitten en van een serieuze, consistente, oppositie nauwelijks sprake is.
Herbert Kickl zegt dan ook dat hetgeen er in Oostenrijk gebeurt zijn bevattingsvermogen te boven en te buiten gaat; de gang van zaken heeft de grond onder zijn voeten weggeslagen en hij is verbijsterd en compleet gedesoriënteerd: Ich bin fassungslos.
Nederland kent geen oppositie in het Parlement en zekere geen politicus als Herbert Kickl, die het beestje nauwkeurig en keer op keer, onverbloemd bij de naam noemt, en daarbij de humor ook niet schuwt.

Meneer Rutte heeft zich een fluïde persoonlijkheid aangemeten en morft naar hartelust tussen diverse schijngestalten. Hij is dan weer Kamerlid, dan weer demissionair premier maar tegelijkertijd acterende missionaire premier, en dan weer iets iets anders. Hij afficheert zich vooral als Crisismanager en dát blijkt een ijzersterke. Het is een (koddig) kameleontisch gebeuren. Het parlement laat zich dat allemaal mak en gedwee aanleunen. Het is niet te filmen!’

‘ Rutte en zijn kompanen (denk aan de recente move van Stef Blok, inzake Groningen, met CU-man Henk Staghouwer!) doen volgens mij precies hetzelfde als waarvan Kurz en zijn türkische club van worden beschuldigd: Nederland / Oostenrijk als privé-wingewest beschouwen en behandelen.’

*

 

Bernhard Welten over Joris Demmink & de IRT-affaire (8/9/2020)  –   op youtube  06 november 2021

Een opname van vorig jaar (dinsdag 8 september 2020) Op het Plein kwam ik Bernhard Welten tegen, ik stelde enkele vragen aan hem over de Commissies Wierenga en Van Traa, Joris Demmink en de IRT-affaire. Joris werd in 1995 als Coördinator Drugsbeleid NIET door Van Traa gehoord, evenals Cees de Jongh (goede kennis van Fred Teeven en zijn FIOD-maatje Gerard Bakker (Bakker is betrokken bij mijn eervol ontslag!)

 

 

Afscheidsreceptie van Joris Demmink    Nov 19, 2014

 

 

 

 

Gehoorzaamheid is te koop, schaamte is gratis. De miljoenen mondkapjes van Sywert.

 

 

‘ Wat is er met die veertig miljoen (40.000.000) mondkapjes gebeurd, die Hugo de Jonge (CDA) van destijds partijgenoot Sywert van Lienden heeft gekocht? Zijn die nog ergens opgeslagen, zijn ze intussen doorverkocht, gebruikt, of zijn ze vernietigd?’

–        ‘ Indien ze “onbruikbaar” zijn, zoals destijds vrij vaak werd beweerd, zijn ze toch zeker vernietigd? Veertig miljoen mondkapjes opslaan, vergt opslagruimte en die kost geld. Hoewel: wiens geld? Maar wat heeft meneer De Jonge eigenlijk gekocht?’

‘ Je bedoelt: wat zijn die mondkapjes behalve mondkapjes ter bescherming van mensen of dieren of andere objecten tegen ….. enzovoorts, anders dan mondkapjes?’

–        ‘ Precies.’

‘ Eh, zijn die mondkapjes effectief, bedoel je?’

–        ‘ Mwah, effectief in welke context, in welk kader en met het oog waarop? Effectiviteit veronderstelt een doel.’

‘ Ah, je maakt nu al een bruggetje naar meneer Hans Vijlbrief (D66) die hoogstwaarschijnlijk Wopke Hoekstra (CDA) zal opvolgen?’

–        ‘Ook dat, jazeker, dat is mooi meegenomen dat je aan die wissel denkt. Vijlbrief gaat volgens mij Hoekstra vervangen. Hier komen we later nog op terug, laat meneer Vijlbrief voorlopig nog even in de coulissen. Zijn die veertig miljoen (40.000.000) mondkapjes effectief denk jij?’

‘Dat weet ik niet, als ze aan de specificaties voldoen, mag je toch aannemen dat ze effectief zijn? Dat ze dus bescherming bieden tegen het virus en de aerosolen. Dat is immers het doel: beschermen tegen. Indien ze niet zijn vernietigd, zullen ze toch zeker als effectief zijn bestempeld, door hen die daar over gaan? Waarom zou men ze anders bewaren?’

–        ‘ Okay, dan zou je eerst moeten verifiëren of die – let wel dié bewuste – mondkapjes nog ergens zijn opgeslagen.’

‘ Die bewuste mondkapjes? Ze zouden kunnen zijn verwisseld, bedoel je?’

–        ‘ Tja, alles kan. Ik lees dat voormalig  staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) bevestigde dat VWS er nooit vanuit ging dat Van Lienden en co belangeloos opereerden, “schreef ze in een kamerbrief.” VWS wist dus dat Sywert & Cie met winstoogmerk opereerden. Dus hoezo oplichting? Dat staat in de Trouw van 16 oktober 2021.
Mevrouw Van Ark moest het toneel verlaten en – ik maak een sprongetje – Paul Blokhuis is van de CU (de spullenbaas daar is Gert-Jan Segers) en de CU wil op z’n minst de deur naar een collaboratie met de VVD, D66 en het CDA open houden.’

‘ Ah, zo, dus… ik vermoed dat ik begin te snappen waar je heen wil. Blokhuis en zijn onderste steen. “Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis meldde vorige maand dat Deloitte ‘aanzienlijk meer tijd’ nodig heeft.” Dat onderzoek gaat vast heel lang duren. Tot ver ná de formatie misschien? Juist. Gaan we dit verder uitwerken en voorkauwen, of laten we het hierbij zodat de jongelui zelf nog wat kunnen fantaseren?’

–        ‘ Leg nog een lijntje naar een artikel in het Parool van 15 oktober 2021, waarin staat dat advocaat Plasman aangifte gaat doen wegens oplichting: “ Plasman stapt naar de politie namens mensen die zich opgelicht zeggen te voelen door de ondernemers. “
Wat denk je, maken Plasman c.s. veel kans en wat denken zij er bij te winnen? Volgens jou dan.’

 ‘In ieder geval is het initiatief van Peter Plasman goed voor de naamsbekendheid van de firma Plasman, neem ik aan. Het is een nobel doel en een prijzenswaardig streven om oplichters aan de kaak te stellen. Een cabaretier die benefietvoorstellingen verzorgt met hetzelfde doel vanuit een gelijkgestemd streven, kan zich daar ook geen buil aan vallen. Toch?  Wacht even …’

–        ‘Jahaaa ….?’

‘ Oh, Mevrouw Van Ark bedoel je? Dat staat zwart op wit, hm, fat chance, ik vat ‘m. Scripta manent. Daarom moest ze weg, de domme gans.‘

–        ‘ Juist.’

‘ En meneer Paul Blokhuis, die zal ook geen haast maken met die onderste steen van hem.’

–        ‘ Wat ik maar wilde zeggen.’

‘ Okay. Zo werkt het circus dus. Zouden journalisten die dit opschrijven, enfin, laat ook maar zitten. Okay, maar hoe zit het met die gehoorzaamheid? Hoezo is die te koop?’

–        ‘ Heel eenvoudig: als de oekaze komt: mondkapjes voor, dan doet 99,9 % van de massa een mondkapje voor. Maakt niet uit wat voor mondkapje.’

‘ Tsssss….. Dat is zo. Ik heb twee keer gezien dat iemand een mondkapje voordeed die hij/zij van de grond opraapte, voordat zij/hij een supermarkt in ging waar je zonder mondkapje niet naar binnen mocht. Een keer pakte zo’n persoon een gebruikt mondkapje uit een boodschappenkarretje waarmee ze naar binnen ging. Ze zag me kijken en zei: “Tja, ik moet toch eten kopen en of ik nou dood ga van corona of van niet-eten …”

Dus dat bedoel je met gehoorzaamheid kopen. VWS, De Jonge, kocht in feite materiaal om gehoorzaamheid af te dwingen, op te leggen, en niet zozeer beschermingsmiddelen tegen corona.

En iedereen moet zich laten inspuiten met de experimentele-gentherapie-vloeistof. Degenen die het niet doen, krijgen een aantekening van “potentilële ondermijner,” misschien zelfs zwaarder? Maar er zijn al QR-codes te koop. Ook een vergissingscode, kun je niet meer van je smartphone verwijderen. Dus. Het lijkt wel de terugtocht uit Afghanistan. Bijna net zo ondoordacht en chaotisch. Toch?’

–        ‘ Meneer De Jonge zit er nog en hij zal hoogstwaarschijnlijk hoog op de Rutte-lijst van nuttig-en-bruikbaar menselijk materiaal staan.’

‘ De Jonge blijkt achteraf dubbel nuttig voor Rutte, omdat hij Omtzigt uit het CDA heeft gewerkt. De Jonge won van Omtzigt bij de CDA-verkiezingen, omdat de CDA-leden net gewone mensen zijn, die gaan voor de show en de uiterlijke schijn en zij stemden dus op De Jonge met zijn postmoderne schoenen.
Pieter Omtzigt was te goed van vertrouwen jegens Van Lienden en hij liet zich op het verkeerde been zetten. Je kunt niet iedereen wantrouwen en mensen uitsluitend als middel zien. In dat geval zou Omtzigt dikke maatjes met Rutte zijn. Quod non.

Goede cartoon van Mirjam Vissers! Spot on!

–        ‘ Meneer Vijlbrief (D66) bevindt zich in dezelfde league. Laten we hem nog even bewaren. Als opwarmertje kun je vast naar ’s mans verhaaltje en fotootje op de voorpagina van deze NRC (14.10.2021) kijken. Vermoedelijk zal hij Hoekstra opvolgen, als mw. Sigrid Kaag het tenminste sterk speelt. Anders heeft Rutte vast nog een functie-elders voor deze gast, want hij is nuttig voor Rutte. Tenzij ik me heel erg vergis.’

‘ We zeiden het al: iedereen in politiek Den Haag gaat zich naar Rutte richten, omdat bijna alle honden op den duur op hun baas gaan lijken. Deze “formatie” kan nog lang duren en de kans dat het bij elkaar en per saldo toch op een sof uitdraait, is meer dan levensgroot.’

–        ‘ Is zo’n scenario voor alle partijen nadelig, of vooral voor Nederland?’

‘Je bedoelt: alleen máár nadelig voor Nederland.’

 

 

www.mirjamvissers.nl

 

*

 

Johan van Heerde, Trouw 16 oktober 2021

‘ Sywert van Lienden heeft via Twitter bewust geprobeerd het ministerie van volksgezondheid (VWS) zo ver te krijgen met hem zaken te doen. Na de tirade op Twitter nam VWS inderdaad contact op met Van Lienden en dit contact leidde tot de beruchte mondkapjesdeal die Van Lienden in één klap miljonair maakte.’

 

Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Sywert van Lienden en diens zakenpartners vanwege de omstreden mondkapjesdeal waarmee ze in totaal 28 miljoen euro opstreken. ‘

Het Parool 15 oktober 2021, 08:08

 

 

 

Valse hoop. The fallacy of false expectations

 

‘ De vrouwen in Afghanistan zullen het de komende periode zwaar te verduren krijgen. Dat is een somber scenario, maar een realistisch scenario. Dat geloof ik stellig.’

–        ‘ Hadden “we” Afghanistan dan niet moeten binnenvallen? En hoe zit het dan met Afghanistan als broedplaats van terroristen en terrorisme?  Dat moest toch voorkomen worden? Nooit meer een 9/11!’

‘ Dat was het vrome frame waarmee zo’n inval werd en wordt verkocht, aan ons. Natuurlijk.’

–        ‘ Jullie zitten op de lijn van:  “we” hebben de vrouwen daar hoop gegeven en nu zitten ze dubbel in zak en as, omdat “we” onze beloften niet waar kunnen maken? We verkopen valse hoop en wekken verwachtingen die we nooit waar (hebben kunnen of) willen maken?’

‘Ja, helaas, ja, ik kan het momenteel niet anders plooien. Of denk jij dat mysogynie (vrouwenhaat) hier niet welig tiert? Hier mag je het alleen niet hardop en hoorbaar stem geven. Hoe je het ook wendt of keert, het blijft hypocriet tot op het bot en in alle vezels: ijskoude, rauwe globlabla-politiek, verpakt in huiveringwekkende humanistische humbug.
Nog iets cynischer gezegd en toegespitst op Afghanistan: de Afghaanse vrouwen waren net zo goed een afzetmarkt. Voor peperdure mallotige modespullen en krankjorume cosmetica. Dus.

Net als het gegeven dat “wij” op de Afghaanse delfstoffen uit zijn – en nu waarschijnlijk zelfs belust op een stuk van de enorme opiumvoorraden die in de regio (Afghanistan en Pakistan) zouden liggen opgeslagen. De Taliban hebben zich daar al die jaren met sancties en boycots, financieel vorstelijk van kunnen bedruipen. Die zogenaamde sancties raakten hen niet. Zij hadden hun zaakjes op orde.
Men is intussen naar verluidt in die negorijen zelf met de productie van party drugs begonnen. Dat belooft namelijk nóg lucratievere verdienmodellen. They have turned the tables on us, so to speak, want je mag drie keer raden waar dat spul naartoe gaat. Daar is echt geen uitgebreide marketing voor nodig.’

–        ‘Ondermijning dus, en wel een heel gemene vorm van ondermijning. Als dit scenario tenminste bewaarheid zou worden. Je hebt misschien meer gelijk dan ik zou wensen, want waarom zouden alleen de Britten op zo’n idee komen? Ik refereer aan de opiumoorlogen tussen de Britse imperialisten en de Chinezen.’

‘ De Britten wilden de Chinezen verslaafd aan en afhankelijk van opium maken, zodat die zich zonder weerstand zouden laten kaalplukken en koejoneren.  Weinig subtiel. Maar, wat denk je zelf? Kunnen wij hier bogen op zo’n robuuste cultuur en superieure identiteit, zo’n onaantastbaar zelfbewustzijn, dat we aan dergelijke vormen van ondermijning weerstand zouden kunnen bieden? Laat ik het cliché van de eeuw erbij gooien: democratie. Is onze democratie – althans wat wij daaronder verstaan: om de vier jaar een vakje inkleuren – zo schok- en toekomstbestendig dat hij zo’n ondermijning kan weerstaan, kan absorberen en neutraliseren? Wat denk jij?’

–        ‘ Hm. Daar heb ik een zwaar hoofd in. Met de Democratie is het vandaag de dag trouwens beroerd gesteld en het wordt met de dag alleen maar beroerder. Onze grondwettelijke vrijheden worden tersluiks of openlijk bot, gesloopt. Wij staan erbij en we kijken ernaar.
Die Taliban dragen bijvoorbeeld  geen mondkapjes en ze zijn vast niet allemaal gevaccineerd, toch schijnen ze geen erge last van Corona te hebben – in tegenstelling van wat de MSM ons willen doen geloven. De onafhankelijk vrije pers, da’s imiddels nog zo’n platgeslagen dooddoener.’

‘ Tja, het is beroerd, maar ik vrees dat de vrouwen daar toch echt de Sjors zijn. Die baardmannen zullen al hun jarenlange opgekropte agressie en woede willen botvieren, want het zijn net gewone mensen weet je. De Amerikanen en hun vazallen zijn vertrokken, dus met wie kunnen ze nu nog oorlog voeren? De Chinezen kijken wel uit, die zijn verstandiger en uitgeslapener dan “wij” hier.’

–        ‘ De Chinezen zullen de geschiedenis van 1839 en 1852 vast niet willen herhalen. Toen wilden de Britten de Chinezen met opium ondermijnen, terwijl het nu weleens dubbel-andersom zou kunnen zijn. Wie weet, is het al aan de gang. Terwijl wij ons laten afleiden door Covid19 en door terrasjes, festivals en vliegvakanties.
Dergelijke overwegingen zullen vast geen rol spelen, wanneer “ze” in hun staalglazen betontorens met kunstmatig klimaat, hun geopolitieke spelletjes spelen. Ik wed dat ze Fredrik Barth niet eens hebben gelezen, of ooit van hem hebben gehoord.’

‘ Ach, laat ze maar beginnen met Pankaj Mishra, hoewel ik vrees dat ook dat te hoog zal zijn gegrepen.’

–        ‘ Ik ben bang dat toekomstig globaal terrorisme (onder andere van Afgaanse makelij en bodem) veel gesofistikeerdere vormen zal aannemen dan die welke we tot nogtoe hebben gezien en ervaren.’

We Haven’t Seen Anything Yet, bedoel je. Zouden “ze” hier scenario’s doorrechercheren waarbij onder andere rekening wordt gehouden met een Mocro-maffia en het rhizoom dat ik me daarbij intussen voor de geest kan halen. Ik denk het niet. Dat komt niet eens bij hen op. Hunnie denken dat alleen zij “globalistische kosmopolieten” kunnen zijn, omdat ze met regeringsvliegtuigen de aardkloot rondrauzen.  Dat vermoed ik althans.’

Memories of Taliban rule strike fear, uncertainty in Afghan women.
By  Deborah Kim, John Kapetaneas ,Laura Coburn, Ashan Singh, and Juju Chang
19 August 2021, 00:09
abcnews.go.com/International/memories-taliban-rule-strike-fear-uncertainty-afghan-women/story?id=79502935

gettyimages.com/photos/wakil-kohsar

 

Hoeveel soorten angst zijn er? Who is afraid of the Maffia?

 

‘ De vrachtwagenchauffeur uit het Trouw-commentaar heeft kennelijk geen angst om te worden gestraft door “de overheid,” terwijl – volgens het Trouw-commentaar tenminste – de politieagenten angst koesteren door hun superieuren te worden gestraft als zij de chauffeur aanhouden, én ze zijn bang door de chauffeur te worden doodgereden.’

–        ‘ Dis is een geval van ondermijning van heb ik me jou daar. Vooral omdat het om iets ongrijpbaars gaat, namelijk mentaliteit en ethos. Indien wat hier staat “waar” is dan zou de korpsleiding corrupt kunnen zijn, omdat zij het gedrag van de chauffeur laten gedogen door hun agenten. De agenten verkeren moreel-psychisch gezien in verwarring; zij weten niet meer waar zij aan toe zijn.’

‘Ik kan me voorstellen dat zulke agenten makkelijker te manipuleren zijn dan agenten die in een ferm psychisch consistent kader opereren. Agenten die in een onzeker kader functioneren, zouden eerder geneigd zijn om orders op te volgen die eenduidig zijn (bijvoorbeeld:  sla demonstranten in elkaar) en die daarnaast in een uitlaat, een ventiel, voor hun opgekropte agressie voorzien. Politiegeweld tegen burgerdemonstranten wordt niet of nauwelijks bestraft.’

–        ‘ Er ontstaat een merkwaardige situatie, namelijk dat de agenten uit het Trouw-commentaar vogelvrij zijn ten aanzien van deze vrachtwagenchauffeur en dat demonstrerende burgers vogelvrij zijn ten aanzien van politiegeweld wanneer zij zich op plekken bevinden die het kabinet onwelgevallig zijn om te demonstreren tegen kabinetsmaatregelen. ’

‘ Trek deze redenering even door en fantaseer dat je als “maffioso” (dat kan iedereen zijn; een politicus, een politie-bobo, een minister, een combinatie van dergelijke lieden, enzovoorts) een vloot van dergelijke trucks op de weg hebt, die contrabande vervoeren (drugs/heroïne of illegale vaccins of zwart geld of wapens en munitie) en die onkwetsbaar zijn, omdat de politie ze nooit aanhoudt. Dan kun je aardig binnenlopen.’

–        ‘ Okay, en laat die trucks vooral op of via Limburg rijden.’

‘ Limburg, waarom niet. Daar heeft de VVD’er Johan Remkes net orde op zaken gesteld. Althans, zo schijnt het, dat narratief krijgen wij door de MSM opgedist en voorgeschoteld. Opmerkelijk is dat de kwaaie pieren in het NRC-verhaal bijna allemaal CDA’ers zijn – en dus vermoedelijk katholiek qua denominatie. Althans formeel katholiek, waardoor ze van huis uit in een bepaalde rituele context zijn gebed. Zij weten hoe zij zich in de kerk moeten gedragen, net zoals moslims weten hoe ze zich in een moskee moeten gedragen – met alle toeters en bellen daaromheen.

Katholieke CDA’ers hebben een heel andere cultuur en mentaliteit geïnternaliseerd dan hun calvinistische broeders.’

–        ‘ De eventuele angst die de corrupte Limburgers zou kunnen bevangen, is een andere angst dan van de politieagenten. De agenten zijn bang voor de vrachtwagenchauffeurs die hen ongestraft kunnen overrijden en ze zijn bang voor hun superieuren die hen niet beschermen. De corrupte Limburgse politici zijn bang vanwege hun materieële bezittingen, hun verdienmodellen.’

‘ Fantaseer even verder op de politieagenten en truckers. Zou het niet in de rede liggen dat de agenten zullen proberen het met de truckers op een akkoordje te gooien?’

–        ‘ Dat lijkt me aannemelijker dan dat zij (de agenten dus) de truckers zouden neutraliseren, want als ze daarbij tegen de lamp lopen, dan zijn ze de Sjaak omdat we officieel immers nog altijd in een rechtsstaat leven? Je kunt niet zo maar iemand elimineren, omdat jij inschat dat hij een gevaar voor jou is’

‘ Nou, als ik aan de eliminaties van Pim Fortuyn en Peter R. de Vries denk, vind ik dat we aardig naar die kant opschuiven. Met jouw Rechtsstaat hebben bepaalde gremia weinig op en helemaal niets te schaften.
Goed, dus die agenten maken gemene zaak met de truckers. Logisch, want de meesten zullen een gezin hebben. Niet alleen laten ze de truckers ongemoeid, ze verstrekken de truckers ook politie-informatie (lekken) waarmee die truckers hun voordeel kunnen doen. Dat lijkt mij het beste “ruilmiddel” waarover de politieagenten beschikken. ’

–        ‘ Dit vind ik een voor de hand liggend scenario. Dit is eenvoudige verder uit te werken. Laten we dus een sprongetje maken naar de vigerende politieke situatie in Nederland. De VVD (Remkes’ club en werkgever) en D66 (Kajsa/Karin Ollongren en Sigrid Kaag) knijpen enkele CDA-pezzonavente in het Zuiden af. Dat resulteert in wrevel en groot ongenoegen bij de CDA’ers in Den Haag (denk trouwens aan het onroerend goed van Raymond Knops in het Zuiden), want die krijgen te maken met klachten uit hun criminele achterban: “Waarom beschermen jullie ons niet?’’

‘ Okay. We kunnen het CDA in twee scheuren: boven de grote rivieren hebben de protestanten de touwtjes in handen en beneden de grote rivieren de katholieken. Remkes is geen katholiek. Hij schudt de zaken op in het katholieke zuiden – ik moet onwillekeurig aan Cesare Mori denken.  Stel dat hij veel corrupte katholieke CDA’ers aan de schandpaal nagelt, Dan hebben de VVD en D66 een leverage bij de komende onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Bijkomend voordeel: crime fighter Pieter Omtzigt maakt niet langer deel uit van het officiële CDA-smaldeel in de Randstad, dus die hoeft niet te weten wat er gebeurt – althans officieel en formeel niet.’

–       ‘ Bedenk hierbij dat Remkes een Groninger is, dus zo Noordelijk als maar zijn kan. Remkes ziet hoe “ze” in Groningen zijn mensen behandelen, dus zal hij ten aanzien van die gluiperige Limbos’en Brabo’s vast niet tot extra soepelheid zijn geneigd – Remkes is en blijft tenslotte een mens.

In feite komt het hele gedoe volgens onze scenario’s grosso modo neer op een bende-oorlog tussen de VVD-familie, de CDA-clans en de D66-groepen.’

‘ Okay. Kun jij de soorten angst inventariseren?’

–        ‘ Misschien zou ik een heel end komen als ik er een week voor uittrok. Volgens mij heeft angst steeds minder te maken met angst-voor-iets-of-iemand. Angst wordt steeds diffuser. Je kunt angst nergens meer aan vast maken of op richten. Iemand zei onlangs: “Je voelt je tegenwoordig eigenlijk permanent bedreigd, maar door wie of wat precies? Dat weet ik niet.” Ja, en juist dat maakt angstig. Wie kan ik nog geloven? De overheid niet meer en de kerk al veel langer niet. Dus. ’

‘ Wist jij dat de NRC en de Telegraaf van ene meneer Thomas Leysen zijn, en dat de Belg Christian Van Thillo eigenaar is van het AD en Trouw? ’

–        ‘ Tja, en dat Kajsa Ollongren (D66, BiZa) lid is van de Tafelronde waar de NRC ook in is vertegenwoordigd? Dat Ferd Grapp een schip schijn te bezitten. Enzovoorts, enzovoorts … Daar valt echt niet tegen (of voor) te stemmen, eens per vier jaar. Onze pupillen kwamen enigszins bedremmeld tot de slotsom dat het hele circus rond die macht-en-tegenmacht-heisa van Tjeenk Willink en Rutte per saldo een wassen neus is geweest. Helemaal voor niets!’

‘ En zo strompelen we van nep-event naar fake-incident. Ach, het is ergens ook wel geruststellend, dat je niet klakkeloos hoeft aan te nemen dat alles wat je in de kranten leest ook werkelijkheid is. Neem nou deze drie berichten over de maffia en de politiek, die combineren we toch zeker zelf tot een vorm van informatie die wij aannemelijk achten? We zien wel weer wat ze ons verder voorschotelen.’

–        ‘ Het lezen van Gaetano Mosca brengt bij mij regelmatig een soort van culture shock teweeg, moet ik bekennen. Vooral wat hij zoal debiteert over rassen …. Foei toch! Dat kán helemaal niet (meer)!’

‘ Sla die passages dan maar over en richt je op hetgeen hij over de middenklasse te berde brengt. Als Mosca daarin gelijk heeft, dan is met de uitroeiing van de middenklasse – zoals nu uit alle macht lijkt te worden geprobeerd – de ondergang van het Avondland nakende.’

Ine  Roox  –  www.nrc.nl/nieuws/2021/07/20/in-italie-is-strenge-wetgeving-de-redding-geweest-a4051792

* * *

 

Buitenparlementaire Onderzoekscommissie  –  BPOC2020   –   https://bpoc2020.nl/

Gaetano Mosca

www.goodreads.com/book/show/1461876.The_Ruling_Class

www.cambridge.org/core/journals/review-of-politics/article/abs/mosca-revisited-gaetano-mosca-the-ruling-class-tr-hanna-d-kahn-new-york-1939-a-translation-of-elementi-di-scienza-politica-2nd-rev-ed-turin-1923-first-edition-is-1896-rome/BD62B5FFC8F4E9778A50F9F75E4531B2

booksandideas.net/IMG/pdf/20150129_health_disasters_keck.pdf

Imagining Health Disasters – Frédéric Keck /  Reviewed:  Patrick  Zylberman: Tempêtes  microbiennes.  Essai  sur  la  politique  de  sécurité sanitaire dans le monde transatlantique. Paris, Gallimard, NRF Essais, 2013, 643 p., 26,90 €.

Italië waarschuwt Nederland na aanslag op Peter R. de Vries
Georganiseerde misdaad De moordaanslag op Peter R. de Vries, die deze woensdag in Carré wordt herdacht, doet Italiaanse maffia-experts met zorg naar Nederland kijken.

Ine Roox    NRC  20 juli 2021 om 22:21  /    www.nrc.nl/nieuws/2021/07/20/in-italie-is-strenge-wetgeving-de-redding-geweest-a4051792

‘ 100 dagen in Maastricht Johan Remkes maakt een eerste balans op als waarnemend gouverneur in Limburg. Over het bourgondische leven, zijn bucketlist en het gebrekkige integriteitsbesef. „Als er aan een bestuurstafel een zonnekoning gesignaleerd wordt, dienen er alarmbellen af te gaan.” ‘

Joep Dohmen  –   NRC 20 juli 2021

 

Van Rey: ‘CDA-Vriendenrepubliek is nooit weg geweest in Limburg’    /   26-03-2021   door Paul Bots

 

Door Wout Willemsen   26 maart 2021

www.dagelijksestandaard.nl/2021/03/ook-cda-limburg-blijkt-corrupt-broeinest-twee-gedeputeerden-treden-af-na-schandelijk-subsidieschandaal/

De Limburgse CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus treden per direct af. Reden is een subsidieschandaal rond oud-politicus Herman Vrehen, die tonnen aan subsidie heeft doorgesluisd naar zijn eigen bedrijven.

 

 

 

Onze Rechtsstaat. Hoeveel petten zijn er inmiddels in Nederland nodig om zaken onder de pet te houden?

 

 

‘ Voordat je het gesprek tussen Pieter Jan Hagens en Ferd de Grapp bekijkt – Buitenhof, 7 maart 2021 – is het goed om deze video van Studio Blue Tiger te bekijken. Ik moest steeds aan de zaak van Harry Bronkhorst denken en petten van zijn faillissements-curator, advocaat John Dullaart, die behalve dat hij advocaat is tevens de pet op zou hebben van curator en rechter-plaatsvervanger. Misschien nog meer petten?
Ik vroeg me steeds af hoeveel faillissementszaken (met derdenrekeningen) het advocatenkantoor Allen & Overy (Ferd Grapperhaus) in portefeuille heeft en hoeveel ze afgelopen periode hebben afgehandeld of nog steeds “behandelen,”  want faillissementen zijn voor curatoren blijkbaar riante verdienmodellen. Hoeveel zouden diverse advocaatkantoren heb gecasht aan Corona-faillisementen? Dat zal bij elkaar vast een vet bedrag zijn. Al die faillerende MKB’ers. En maar op de VVD en collaborerende kompanen blijven stemmen jongens!’

–        ` Het netwerk waarvan Grapperhaus via zijn juristerij deel uitmaakt (velen beweren zelfs dat hij zijn ministerschap als bijbaan beschouwt en goed voor “de contacten”), zal uitgebreid en omvangrijk zijn. Wat mij enigszins gerust stelde was dat Grapperhaus in dat Buitenhofgesprek beweerde dat hij op nummer 50 van CDA-lijst staat. Dat zou inhouden dat de CDA-nomenklatoera hem niet echt aan haar boezem koestert. Of Grapperhaus hier correcte informatie verschaft, weten we natuurlijk niet, want de man heeft toch maar vier jaar met Rutte gecollaboreerd.

Zag ik het nu verkeerd, of was Grapperhaus werkelijk opgelucht toen hij vertelde dat drie bobo’s (King?, van Google en van Facebook) hem meldden niet aan onderzoek naar kinderporno te doen? ’

‘ Ah, je bedoelt in verband met de zaak Joris Demmink? Ook een prominent lid van het old boys network. Dat zou best kunnen, maar dat weet je natuurlijk niet zeker. In ieder geval vertrouw ik de man alleen voor zover ik ‘m kan zien. En dan nog ….’

–        ‘ Wie zou als ghostwriter voor zijn boek zijn ingehuurd? Die persoon zou ook best het een en ander kunnen weten, vermoed ik tenminste, want hij moest uiteindelijk het boek wrochten. Hoe het zij: ik verkies het boek van Ellen Pasman. Die lijkt me ook zuiverder op de graat dan zo’n Ferd de Grapp.’

‘ Hoe vond je het dat Sigrid Kaag (D66) op de achtergrond te zien was tijdens het gesprek met Grapperhaus? Zeer toepasselijk en amusant ook: dief en diefjesmaat, vier handen op een buik. Ik vroeg me af hoeveel maten, vennoten medewerkers et cetera van de kantoren bij wie Ferd de Grapp een belang of vinger in de pap heeft, lid van D66 zijn. Aan de inhoud van het gesprek van Kaag met Hagens heb ik totaal geen actieve of inactieve herinnering; zij is alleen interessant vanwege haar vliegzucht, buitenlandbeheptheid en haar banden met de Palestijnen via haar palestijnse echtgenoot. Vooral daarom ambieert zij de portefeuille buitenland. Denk ik althans.’

–        ‘ Goed dat Hagens zijn gesprek met Kaag begon met het miljoen sponsorgeld.  Dat D66 mede vanwege de wederzijdse leden-belangen met het CDA wil regeren, lijkt me duidelijk. Als inderdaad zoveel leden van de Nederlandse magistratuur D66-lid zijn, zou dat niet vreemd zijn. Men speelt elkaar dan immers nóg makkelijker de bal toe en kan de netwerken verstevigen en uitbreiden.
Daarnaast hebben zowel het CDA als D66 grote “sponsors” die royaal doneren. Dat is ook een overeenkomst tussen de twee clubs. Ze horen er nu écht bij, nietwaar? Het CDA heeft zelfs met Belastinggeld een miljonair gemáákt, te weten Sywert van Lienden, via de aanschaf van onbruikbare mondkapjes. Dat vind ik toch best een grote grap! Zij het een zure gotspe voor de Belastingbetaler, uiteraard.
Iemand als Pieter Omtzigt past natuurlijk helemaal niet in zo’n biotoop, dat is nogal wiedes.’

‘ Die vier petten die Ruben Oppenheimer bij het stuk van Tom-Jan Meeus tekent, verwijzen naar praktijken a la Donald Trump – die had ook altijd zo’n maffe baseball-pet op, maar dan meestal rood – en ze staan symbool voor de doofpotten die inherent zijn aan de Rutte-doctrine. Alles onder de pet houden.’

–        ‘ Jahááá en tegen de klippen op liegen natuurlijk. Dat deed Trump vooral, ziekelijk liegen, bijna net als Rutte. Tot zover wat ons vanmorgen te binnen schoot in verband met de actualiteit. Bekijk en beluister vooral de Blue Tiger video over Bronkhorst en lees daarnaast het boek van Ellen Pasman. Trouwens, wat zou de uitwerking op de politieagenten zijn, die als escorte van curator Jan Dullaart optraden en die bijna aan den lijve ervoeren hoe het een oud-collega (Bronkhorst was politieagent) verging. Dat zal door hen vast niet als een heilzaam warm bad zijn ervaren. Zo’n toko dienen zij dus. Dat is de Nederlandse rechtsstaat waar zij pal voor heten te staan. Brrrrrr …. Wat een maatschappij-vandalisme!’

‘ Laten we ook de link naar de getuigenis van Tjerk de Haan en Gideon van Meijeren hier bij zetten, over het plaatsen van Covid19 als A-virus op de lijst. Van Meijeren is dan dubbelop, maar compacter in zijn betoog dan De Haan. Dat met die A-status is nodig om de genomen draconische maatregelen te wettigen. Of ze wettig zijn is een tweede, maar daar zit dit kabinet niet zo mee. Ik hoop dat dit akkevietje echt consequent wordt vervolgd, zodat Rutten c.s. niet overál mee weg blijven komen.’

–        ‘ Zet die Oostenrijkse links er ook maar bij.’

‘ Dat doen we, en een naar Sahra Wagenknecht ook. Ik vind Herbert Kickl een boeiende politcus. Wat een retorisch vermogen heeft die man.’

 

Herbert Kickl – Grüner Pass – 26.5.2021    May 26, 2021  /  Österreich zuerst

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl im Zuge der Debatte im Nationalrat über die Tagesordnungspunkte TOP 1-3 “Bundesgesetz, mit dem das Epidemiegesetz 1950 und das COVID-19-Maßnahmengesetz geändert werden, u.a.” am 26.5.2021. (Quelle: ORF)

 

Merkel ade [Merkel tabé] – was dringend anders werden muss | Eure Fragen, Sahra Wagenknecht [partij: Die Linke] antwortet    Jun 24, 2021

 

 

 

 

 

 

Pisang, pineut en parlevinker ….. en alles is politiek

 

‘ De pisang, de pineut, zijn dat kennen we nog (een beetje) van horen zeggen, maar wat een parlevinker is dat weten nog maar weinigen.’

–           ‘ Behalve de P voor de alliteratie heeft parlevinker alles met voedingsmiddelen te maken. Op het land rijdt in sommige wijken die SRV-wagen nog steeds rond; parlevinkers op het droge. Dus de link naar de cartoon van Ruben Oppenheimer plus de associatie met politici als pernicieuze pruttelaars die junk food uitventen, pushen, is makkelijk gelegd.’

‘ Poetsenbakker kan hier ook nog, mede in harmonie met de tekening van Oppenheimer, waarop bakkerswaar wordt afgebeeld. Alsook de toespeling op de maffiose Pizza Connection.
Bedankt voor die tip en link naar dat gesprek tussen George van der Leeden (goede interviewer!) en Wybren van Haga. Op deze manier leer je een politicus nooit uit de mainstream-media kennen. Deze fora zijn wat mij betreft van grote waarde.’

–           ‘ En jij bedankt voor de link naar het gesprek tussen Paul van Liempt, Ghislen Nysten en Rick Moorman op De Nieuwe Wereld, een tijdje terug. Oud VVD’ers (Van Haga en Nysten) die terugkijken op hun tijd als personeelslid van die toko, dat bedrijf. Interessante inkijkjes in veelal toch tamelijk morsige, drabbige en zompige slangenkuilen. Pieter Omtzigt moet ook nog maar een keer op deze manier zijn zegje doen over het CDA en de directe (partij-)context van dat business model. Met een goede gesprekspartner-interviewer s.v.p., die hem volledig uit de verf laat komen. Dat is bijzonder leerrijk en informatief.’

‘ Hoog tijd dat Omtzigt uit het CDA stapt en voor ons-en-zichzelf een beweging begint. Die Van Haga valt me overigens tweehonderd procent mee, al ben ik het lang niet met al zijn VVD-achtige opvattingen eens. Mijn vooroordelen ten aanzien van de man zijn na bekijken van dat gesprek toch grotendeels geslecht. Jammer dat hij met zo’n grillige bedrijfsleider werkt. ’

–           ‘ Nou ja, kijk naar Derk Jan Eppink, die heeft volgens mij vooral daarom (onberekenbaarheid van de chef) eieren voor zijn geld gekozen, want de man heeft tenslotte een gezin en vaste lasten, en met een grillige bedrijfsleider is het maar afwachten hoeveel Kamerzetels er binnen gehengeld kunnen worden. Je kunt door een puberale prank zo maar van twaalf zetels naar twee kukelen, en dan is het droog brood eten geblazen. Da’s een veel te groot bedrijfsrisico. Zeker voor een huisvader met kindertjes en een echtgenote. Volstrekt onnodig ook nog.
Van Haga maakte de omgekeerde beweging en als de gup op de bok te veel bizarre bokkensprongen maakt en daardoor wederom zetels verjubelt, zal hij genoeg good will hebben opgebouwd om voor zichzelf te kunnen beginnen of – net als Eppink – zich bij een andere club aan te sluiten, zodat hij geen pensioengat oploopt. Bovendien is Van Haga een zelfstandig ondernemer en daarom niet 150% afhankelijk van de partij voor zijn centen.
Neen, Pieter Omtzigt moet de trossen met dat rare CDA maar fluks kappen en voor zichzelf beginnen. Het gristendemocratische gedachtengoed kan niemand hem afpakken.’

‘ Zo is dat maar net. Nou en of! Ik zal een boon zijn als Omtzigt niet binnen een mum van tijd bekwame en begeisterde vrijwilligers om zich heen zal kunnen verzamelen die hem – zeker de eerste periode – als zelfstandig politicus, willen bijstaan met de logistiek en de rest van de rompslomp die bij het fungeren en acteren als Kamerlid horen. Hij doet het niet voor de centen, dat is overduidelijk, dus als vrijwilliger voor Omtzigt word je niet bekocht en gebruikt. Zoals Rutte met zijn personeel doet. Omtzigt heeft bijvoorbeeld een grotere naamsbekendheid dan Caroline van der Plas (BBB) en heel veel goodwill, dus: huppetééé, gaan met die banaan! Kap de trossen en vaar je eigen koers Pieter. Wij stemmen op je!’

–           ‘ De metafoor van Peter Sloterdijk – een politieke partij als een bank die woede (thymotische)tegoeden / inleg, van de leden, beheert –  vind ik een zeer bruikbare. Je ziet het om je heen real time, banken (politieke partijen) die floreren en je ziet banken die failleren (politieke partijen die imploderen). Het hangt vooral af van de leiding, de CEO en de Raad van Commissarissen. Wij weten bijna nooit wie de Raad van Commissarissen bij de diverse politieke partijen zijn, wie er achter de schermen aan de touwtjes trekken. Het is vrij zelden dat die personages aan het licht treden.
Zoals nu grotendeels achter de schermen wordt gefrunnikt om Lodewijk Asscher op het regeringspluche te kleven. Nogal wiedes dat de PvdA’er Mariëtte Hamer (voorzitter SER) moet “informeren,” want die heeft onder andere korte lijntjes met een Frans Timmermans (ook PvdA) in Brussel bij de EU. Tmmermans lanceert net een goed getimed noodbericht over de “klimaatdoelen” (zijn zogenaamde Green Deal), waarmee hij de VVD (de investeerders en producenten van miljardenverslindende meuk als windmolens en zonnepanelen) een wortel voorhoudt; plak Asscher op het regeringspluche. Enzovoorts, enzovoorts, the show does go on.
Ik heb mijn pupillen aangeraden Sloterdijks Woede en tijd nog maar eens te herlezen en daarbij de vaak wollige woordronkerij opzij te schuiven.’

–           ‘ Sloterdijks metafoor is nagenoeg een op een toepasbaar op politieke partjen. Dat zijn inmiddels niet meer dan verdienmodellen met korte-termijn-tactieken, overwegend gericht op omzetvergroting en winstmaximalisatie. Ze zijn hoe langer hoe meer rommelhypotheken in elkaar gaan draaien. Bij elke verkiezing proberen ze zo veel mogelijk stemmen te ronselen zodat er een maximaal zetelaantal wordt gescored, hetgeen zich direct uitbetaalt voor het management. De kiezer-koper blijkt zich achteraf veelal een rommelhypotheek te hebben laten aansmeren.
Zeg, die Duitsers zijn goed hè? Ik heb toch een paar uur gekeken. Bijvoorbeeld hoe Angela Merkel “haar” kandidaat Armin Laschet tegen CSU-gladiator Markus Söder uitgespeeld zou hebben, en Lanz maar zuigen en trekken.
Zet de links naar de sessies met Markus Lanz hier maar bij, alsook Sahra Wagenknecht en Jan Böhmermann over Sebastiaan Kurz in Oostenrijk. Wat kan de politiek als bedrijf toch relatief makkelijk worden uitgemolken als het om verdienmodellen gaat. Om het klamzweet te doen uitbreken. Zo simpel.’

‘ Eeuwig jammer en doodzonde dat onze jeugd op school geen Frans en Duits meer moet stampen, want je kunt die gesprekken nauwelijks volgen zonder tenminste een basiskennis van het Duits.’

–           ‘Ik heb tenminste twee nieuwe Duitse woorden geleerd:  skurill (koddig, kluchtig) en Marotte (gril, kuur).  Sehr spasshaft! Fast ne’ skurille Marotte!
Ik begrijp steeds beter waarom Rutte zo’n bewondering voor Angela Merkel koestert. Merkel is een machtspolitica pur sang en ik zou er  niet van opkijken wanneer later ooit bijkt dat ze Rutte heeft gecoached.’

‘ Rutte zou liever meer van politici als Pieter Omtzigt moeten afkijken. Ik schoot in de lach toen Aliek binnenkwam en vroeg of we naar het interview met Rutte hadden gekeken. We moeten haar hebben aangekeken of ze van Mars kwam. Waarom zóuden we in hemelsnaam …?!!’

–           ‘ Tja, tenzij je beroepshalve móet, als journailleur bijvoorbeeld, maar dan nog. Je kunt opschrijven wat je wilt, zonder de snuiter gehoord of gezien te hebben, want die liegt toch alles bij elkaar. Mocht iemand je kapittelen vanwege niet-de-waarheid-schrijven, dan zeg je glashard dat je geen actieve herinnering aan dat interview meer hebt gehad toen je het opschreef en instuurde naar de krant. Natuur- en waarheidsgetrouwer kun je het niet maken.’

 

Armin Laschet über seine CDU in der Krise | Markus Lanz vom 30. März 2021    •  Mar 31, 2021
Wer wird Kanzlerkandidat der CDU/CSU? | Markus Lanz vom 06. April 2021  •  Apr 7, 2021
K-Frage: Debatte um den CDU/CSU-Machtkampf | Markus Lanz vom 15. April 2021  •  Apr 16, 2021
AfD, Querdenker und Spitzenkandidatur Weidel | Markus Lanz vom 04. Mai 2021

Kampfansage an die eigene Partei? Sahra Wagenknecht über ihr Buch “Die Selbstgerechten”  •  May 6, 2021

Sebastian Kurz – der Penatenkanzler & seine türkise Familie | ZDF Magazin Royale • May 7, 2021

OSM, oftewel: Ons Soort Mensen

 

‘ Kun jij je voorstellen hoe het moet zijn om met mensen, zoals afgebeeld op deze foto bij het artikel van Marc Leijendekker (NRC 7 mei 2021), in een zelfde vliegtuig te zitten? Ik kan de knoflook en het verzuurde zweet bijna ruiken.’
–           ‘ Zouden deze mensen niet derde klas vliegen – indien ze al vliegen, natuurlijk. Neen, dan zo’n meneer Elbers. Dat is tenminste een Heer, OSM. Hij ziet er tenminste zo uit.’
‘En hij werkt er hard aan om mensen zoals afgebeeld op de bewuste foto, zo gauw mogelijk weer te laten vliegen. Dat vind ik nobel van zo’n man.’
–           ‘ Nou, dat laatste weet ik nog zo net niet. Zouden dat soort mensen het kunnen betalen, denk jij? Ze zien er voor mij uit als armoedzaaiers. De KLM-tarieven zijn niet mals hoor. Ik bedoel, Italianen in de inkomensklasse van een Mario Draghi die kunnen natuurlijk wel KLM vliegen, maar de gewone Italiaan, ik betwijfel het. Die vliegen Easy Jet of zo. Die vijf sterren staan niet voor Michelinsterren voor de eetgelegenheden waar de leden regelmatig een vorkje pikken.’
–           ‘ Maro Draghi is momenteel da Bovenbaas van Italië, dus die heeft een eigen regeringsvliegtuig, AirForce Uno.’
‘ Ook dat nog, ja. Zeg jij leest met jouw pupillen de verzamelde 26 artikelen van Dalrymple? How come?’
–           ‘ Dat komt door de Corona-maateregelen en de Toeslagenaffaire.’
‘ Ohoooo…? Leg eens uit.’
–          ‘ Nou, de huidige omstandigheden zijn zodanig dat ik diverse boeken – die ik voorheen maar met een half oog las, zoals dit boek van Dalrymple – nu met heel andere ogen lees en recipieer. Dat is best spannend. In verschillende maatschappelijke contexten, lees je – althans ik – boeken anders. Heb jij dat niet?’
’ Dat moet haast wel, want de normatieve kaders van de personages in de romans zet je af tegen de waarden en normen waaraan de personages om ons heen rerefereren en volgens welke ze te werk gaan. De hele constellatie gaat schuiven en kruien. Je probeert de “cognitieve dissonanties” toch zo veel mogelijk te neutraliseren, al gebeurt dat maar onbewust.
Ik lees met mijn pupillen 1984 van Orwell en Brave New World van Huxley. Die had ik al gelezen, maar ik lees ze nu inderdaad met veel meer belangstelling en grotere nieuwsgierigheid. Ze zijn zinderend actueel.
We worden bovendien nog steeds bestuurd door een demissionair kabinet dat de Volksvertegenwoordiging om de tuin heeft geleid, met aan het hoofd ene premier Rutte, die ons allemaal jarenlang voor het lapje heeft gehouden en die lange tijd een loopje met de Democratie blijkt te hebben genomen. Vermoedelijk doet Rutte dat laatste nog steeds, maar zijn we er intussen aan gewend geraakt.’
–           ‘ Het is “Het Nieuwe Normaal” geworden, bedoel je? Het is een vorm van cognitieve dissonantie verminderen, want wie kan er tegen zich voortdurend er van bewust te zijn dat zij wordt bestuurd door onbetrouwbare sujetten?
Dus dat gaat snel hoor, die gewenning. We moeten tenslotte verder, nietwaar en het Land moet geregeerd, dus niet miezemuizen om een paar duizend bedonderde medeburgers met hun toeslagen en een paar honderd andere medeburgers, in Groningen, die nog steeds in verzakte huizen wonen. Die hebben gewoon pech. Het kan iedereen overkomen. Je kunt het Algemeen Belang tenslotte niet frustreren vanwege het deelbelang van relatief kleine groepen. Toch?’
‘ Nou, of het zo gauw helemaal met je eens ben, weet ik niet hoor. Ik heb in ieder geval besloten de eerstkomende keer niet te gaan stemmen. Dat is volgens mij de enige manier om hunnie daar in Den Haag te laten weten dat we de dingen echt anders willen. Als we het tenminste met velen tegelijk doen. We moeten solidair zijn en allemaal niet gaan stemmen, anders blijven ze gewoon een loopje met ons nemen. Dus wat voor propaganda ze ook over ons uitstorten: ga niet stemmen.’
–           ‘ Ligt het niet in de rede dat “ze” parallel aan het vaccinatie-paspoort, een stempaspoort zullen invoeren? Tenslotte moeten er mensen zijn die het systeem legitimeren. Meer dan vijftig procent van de bevolking is geloof ik niet eens nodig, en die heb je zo bij elkaar, zeker met de media van nu. Inden ze het contante betalen afschaffen, dan hebben ze ons allemaal bij de b*****n. Dan kunnen we écht geen kant meer op.’
‘ Orwell voorspelt in het 1984: het inperken van onze privacy hoort er ook bij, nou en of. Heb je de interviews met topman Elbers en topman Atema gelezen?’
–           ‘ Nou, neen zeg. Enkel de kop, niet het hele artikel. Dat zou onbehoorlijk zijn. Alsof ik ze niet zou vertrouwen, terwijl ze er op de foto’s zo keurig netjes uitzien. Helemaal OSM. Als meneer Atema zegt dat maar vijftig huizen in Groningen vesterkt hoeven te worden, zal hij toch zeker gelijk hebben? Atema beknibbelt heus niet ten gunste van de aandeelhouders bij de NAM. Daar is de man veel te netjes voor in het pak gestoken. Die gaat geen Groningers in het pak naaien. Heel wat anders dan het Italiaanse schorrie-morrie op de foto. Er van uitgaande dat de foto’s echt zijn hè, want dat weet je natuurlijk nooit.
Meneer Atema zegt terecht dat zijn toko natuurlijk niet gaat betalen voor wat meneer Rutte allemaal heeft beloofd. Groot gelijk, want wat die beloftes van Rutte waard zijn, weten we inmiddels allemaal.’
‘ Gelukkig maar dat de salarissen van topmanagers volgens econoom Dirk Bezemer met 50 procent per jaar zijn gestegen, anders zouden deze kanjers massaal naar een Buitenland vertrekken. Daar moet ik toch echt niet aan denken. Dus Piet Elbers is van de KLM. Dat staat vast voor: Klein Links Midden, denk ik. ‘t Zal wel een nieuwe partij zijn.
Ik was even in de war met Schiphol-topman Dick Benschop, van de PvdA. Zou Elbers eigenlijk niet ook beter van de PvdA kunnen zijn? Dat is Groot Links Midden. Ik zeg maar wat, want ik weet niet waar PvdA voor staat. Die van de PvdA hadden ooit iets met sociaaldemocratie of zo, meen ik. Ik bedoel, omdat die Elbers zo zorgzaam is voor het Volk. We moeten allemaal weer het vliegtuig kunnen pakken. Dat vind ik hartverwarmend. Onvervalst PvdA-socialisme. Zeg, zouden de interviews echies zijn, of zouden ze prefab in elkaar zijn gestoken? Uitbesteed aan tekstschrijvers en reclamebureaus? Misschien wel van de Rijksoverheid?’
–           ‘ Dat weet ik niet. Alles kan. Ik ben alleen blij dat ik niet zo’n verzakt huis in Groningen woon en dat ik niet per se een vakantie-met-het-vliegtuig hoef te boeken. Stel je voor dat je in een vliegtuig zou zitten met een meneer Elbers of Atema, dat zou ik toch geen prettig gevoel vinden.’
‘ Ik heb een zus en een nicht die in Italië wonen. Die hebben nergens last van, melden ze. Je moet alleen op de juiste plek wonen en de juiste mensen kennen.’
–           ‘ Is dat intussen niet bijna overal zo? ’
‘ Misschien heb je meer gelijk dan je denkt en gaat de Europese eenwording sneller en harder dan we gemiddeld gewaarworden. Gebeurt het ongemerkt, terwijl we slapen. Ons vertrouwen in de Haagse politici is er de afgelopen maanden niet groter op geworden en het is maar de vraag of de mensen die op Rutte stemden (voordat de kabinetsnotulen waaruit blijkt dat Rutte consequent loog, geopenbaard moesten worden) of die mensen op Rutte zouden hebben gestemd als ze hadden geweten dan de man ook hen voorloog. Wordt de EU op deze manier een? Gaan Nederlanders meer en meer op Italianen lijken, in hun gedeelde wantrouwen jegens de overheid en de politici? Kan zijn, kan heel goed zijn.’

 
‘ Toezichthouder: uitspraken NAM-directeur zijn onjuist
Gaswinning Groningen De uitspraak dat slechts vijftig huizen versterkt hoeven te worden zorgde vrijdag voor veel onrust in Groningen en de politiek.‘
Milo van Bokkum & Mark Middel   NRC  7 mei 2021 om 16:58
 
 
 

Barmhartigheid, lijkt locatie-afhankelijk en betekent lang niet overal hetzelfde

 

 
‘ Wat ik weleens zou willen weten: zijn de onterecht uitbetaalde uitkeringen en toeslagen aan illegale kolonisten in door Israël bezette Palestijns (?) gebieden inmiddels teruggevorderd door de SVB/Nederlandse Staat? Zijn de illegale kolonisten vertrokken uit die Palestijnse gebieden, kregen en krijgen zij, voor zover zij er zijn blijven wonen, nu wèl de wettelijk vastgestelde (lagere) AOW, of ontvangen ze nog steeds te veel Nederlands belastinggeld? ‘

 • ‘ Daar zal de ChristenUnie vast een antwoord op kunnen geven. Die zullen dat nauwlettend in de gaten houden, want het gaat immers om Israël. En over en om barmhartigheid niet te vergeten.
  Dezelfde CU wil nu een barmhartige wet die het beoefenen en toepassen van barmhartigheid delegeert aan de gemeenten. Het gaat hier (in Nederland) met name om reparatie van de Participatiewet van de PvdA’er Lodewijk Asscher. Dezelfde Asscher die (mede) was betrokken bij de AOW-fraude in Israël.


‘ Zucht, oef, tja. Zeg niets kritisch over Israël, want het etiket van antisemiet staat zo op je voorhoofd gestempeld. Pas maar op.
Het bizarre is dat je de langlopende AOW-fraude in Israël, haaks kunt zetten op de soap die in Nederland rond de toeslagen tot eruptie kwam en die nu in de schijnwerpers staat. De Nederlands-Israëlische-kolonisten-in-overtreding kregen te veel, ze kregen meer dan waar zij recht op hadden, terwijl de rechthebbenden op toeslagen in Nederland te weinig, of soms zelfs helemaal niets kregen (omdat ze fraudeurs zouden zijn). Welke emoties, of is het een kwestie van ideologie (speelt racisme wellicht ook een rol?) ligt aan deze merkwaardige discrepantie ten grondslag?’
Wat Nederland betreft, opteert de CU nu inzake de naastenliefde en de compassie, voor het afschuifsysteem, geloof ik te kunnen concluderen. Schuif de verantwoordelijkheid af naar de gemeenten. Plus, natuurlijk in de aanloop naar de verkiezingen, het projecteren van het beeld van de barmhartige CU, die strijdt voor de kwetsbaren en zwakken. Echter, waar waren zij, van de CU, toen begin dit jaar bleek dat de kwetsbaren in onze zorg- en bejaardeninstellingen met de hen verzorgenden, aan hun lot werden overgelaten toen duidelijk werd en was dat het Covid-virus juist voor hen levensgevaarlijk kon zijn?’

 • ‘ Weet je, het is een glijdende schaal. Deze intiatiefwet wordt nu geëntameerd naar aanleiding van boodschappen die ouders voor kinderen betalen, maar wat is het verschil met ouders die een coulante (hypotheek-)rente aan hun kroost in rekening brengen wanneer dat kroost bijvoorbeeld een huis wil kopen? Je kunt vast nog legio andere voorbeelden bedenken.
  Je zou haast in de verleiding komen om te denken en zeggen dat de neoliberale ideologie hier in het geding is, waarbij iedereen de ander primair als en verdienmodel ziet en dan liefst een voor zichzelf optimaal renderend en winstgevend verdienmodel. Vanuit zo’n mind frame handelend, geef je geen boodschappen of een huis weg; ook niet aan je kinderen.Tja, en dan het christendom, dat is er in vele smaken en soorten. Welke variëteit er uit de kast wordt getrokken, hangt vooral af van de politieke situatie, heb ik intussen het idee. Of van het weer. Wil je postmodern christendom, of neoliberaal christendom? Opportunistisch christendom misschien? Of pragmatisch geloven? Zeg het maar. Er is voor elk wat wils. Hoewel … hoewel de kernleerstelling toch luidt dat men als goed christen de ander moet liefhebben als zichzelf. Dat levert dus een hele schizofrene situatie op. Erg ongezond voor de psyche.
  Wat die uitkeringen aan Nederlands-Israëlische kolonisten betreft, moet je het stuk van Derk Stokmans en Leonie van Nierop lezen, in de NRC van 17 juni 2016. Die geven een uitgebreide reconstructie van de fraude in de door Israël gekoloniseerde gebieden. Daar lees je tevens in welke ministers er achtereenvolgens bij waren betrokken.’

‘ In het geval van de Israël-fraude gaat het vooral om een de facto impliciete erkenning van de illegale kolonisatie door Israël, en niet zozeer om de bedragen die ermee zijn gemoeid. Ik geloof dat twee drones of een paar beschietingen, vele malen meer kosten dan die jarenlange onterechte uitkeringen bij elkaar. Het gaat uiteraard al helemáál niet om het willen afknijpen van oude krakkemikkige mensjes die het in hun leven al zwaar genoeg voor de kiezen gehad hebben, en die je liefst gewoon met rust laat. Het wordt – over hun ruggen –  tot een politieke kwestie gemaakt. Het gaat namelijk om de erkenning van de kolonisatie van Palestijns gebied door Israël. Door en via die AOW-betalingen erkent Nederland de zeggenschap van Israël over die bezette gebieden en dat is in strijd met het internationale recht.’
Een citaat uit het NRC-artikel van Derk Stokmans & Leonie van Nierop:
< begin citaat <    8. De meewerkstand (2014)
De SVB weigert mee te doen. Dan verzint een ambtenaar een list.
Ambtenaren zoeken weer naar een juridische rechtvaardiging voor het volledig uitbetalen – tien jaar nadat de eerste poging daartoe is mislukt. De meest kansrijke optie lijkt om een overeenkomst met Israël te sluiten waarin „de feitelijke controle” van Israël over bezet gebied wordt erkend.
Juristen van Buitenlandse Zaken zijn negatief: zo’n overeenkomst mag alleen als die ten goede komt aan de „oorspronkelijke bevolking” van het gebied – de Palestijnen dus. Als bewoners van de nederzettingen profiteren, werkt Nederland mee aan de bezetting.
Een ambtenaar van Asscher polst toch of hij de SVB kan meekrijgen. De overeenkomst met Israël moet de basis zijn voor een overgangsregeling die met terugwerkende kracht alle te hoge uitkeringen in het verleden rechtvaardigt. Het voorwendsel dat de ambtenaar van Asscher bedenkt: de communicatie over de korting door de overheid is al die tijd „onvoldoende” geweest.
Maar dat gaat de SVB te ver. Een jurist daar schrijft dat de SVB „geen rechtvaardiging [ziet] voor de instelling van overgangsrecht 14 jaren na het moment waarop [de wet] BEU van toepassing werd”.
De jurist schrijft ook: een opdracht van de minister om alleen naar door Israël bezet gebied uitkeringen „te exporteren alsof zich geen exportbeperking voordoet”, is voor de SVB „een no go”. Het is voor het eerst dat het zelfstandig bestuursorgaan zich in dit dossier expliciet tegen het ministerie verzet.
De ambtenaar van Asscher verspreidt de afwijzing van de SVB op het ministerie van Sociale Zaken met de opmerking: „Nog niet helemaal de gewenste meewerkstand lijkt het”. > einde citaat >
Stokmans en Van Nierop geven een gedetailleerde reconstructie van de hoax en hun stuk is leerzaam om te lezen hoe de hand wordt gelicht met het internationale recht door Nederlandse politici. Instituties als de SVB worden medeplichtig gemaakt en dat is slecht voor het moreel en de moraal van de rechtsstaat.’

 • ‘ Ik vraag me af in hoeverre de barmhartige CU-politici (en al hun collega’s in Kamer) de gevolgen van de voorgenomen wetswijzingen hebben overdacht. Ik vermoed ( en dit is een understatement) dat de respectieve gemeentepolitici en -ambtenaren niet overal in Nederland met een maat zullen meten en dat zulks op een andere (een “vernieuwde”) rechtsongelijkheid gaat uitdraaien.’

‘ Tja. Een geheel vernieuwde rechtvaardigheid, met verse politieke enzymen. Als “de Kamer” de vernieuwde onterechtheden ontdekt en doorkrijgt en witheet, woedend, ontzet, verbijsterd, epileptische toevallen krijgt, zijn de komende verkiezingen voorbij, en daar gaat het maar net om.’
 

Flóri Hofman NRC 8 januari 2021 om 8:57
<<  De ChristenUnie presenteert vrijdag een initiatiefwet die de informatieplicht bij een bijstandsuitkering moet versoepelen. De partij wil dat gemeenten niet meer wettelijk verplicht zijn om bijstandsgerechtigden een boete op te leggen, wanneer diegene niet volledig transparant is over alle extra inkomsten. Dat heeft de ChristenUnie vrijdag bekendgemaakt. >>

*

<<  Jarenlang ontkomen kolonisten in illegale Israëlische nederzettingen aan een wettelijk verplichte korting op hun AOW. Hoe ging dat in zijn werk? Een reconstructie op basis van vertrouwelijke stukken (een selectie is te vinden via links in de tekst).
Door Derk Stokmans en Leonie van Nierop,  NRC 2016 juni 17      https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/17/wat-gaat-er-mis-als-we-gewoon-blijven-betalen-a1401936       >>

*

nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_Asscher
<<   Eind september 2016 deden Liesbeth Zegveld en Michiel Pestman van advocatenkantoor Prakken d’Oliveira aangifte tegen Asscher bij de Tweede Kamer in verband met een mogelijk ambtsmisdrijf. Hij zou in 2014, in strijd met artikel 8a van de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht hebben gegeven het doen van volledige AOW-uitkeringen aan op de Westelijke Jordaanoever wonende Nederlanders te hervatten. De SVB was hier eind 2013 mee gestopt, omdat Nederland de soevereiniteit van Israël op de Westelijke Jordaanoever niet erkent.  >>

*

<<  Kamer wil uitleg van Asscher over hoge AOW in bezet gebied
Israël Minister Asscher moet zich verantwoorden in het parlement. En in de Westelijke Sahara.
Leonie van Nierop &  Derk Stokmans   NRC  19 juni 2016
Een groot deel van de Tweede Kamer wil uitleg van minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) over zijn besluit om mensen in door Israël bezet gebied een hogere AOW-uitkering te geven dan waar ze volgens de wet recht op hebben. Het gaat in ieder geval om VVD, PvdA, D66, SP en GroenLinks. >>

*

<<  De Hoop Scheffer vond adresfraude voor AOW in bezet gebied ‘goede suggestie
AOW Door een adres in Israël in te vullen, konden AOW’ers in bezet gebied proberen de wet te ontwijken. Een oud-minister vond dat wel een goed idee.
Leonie van Nierop &  Derk Stokmans    NRC 17 november 2016
Het zal niet vaak gebeuren dat een minister enthousiasme toont voor een voorstel om via adresfraude sociale wetgeving te ontlopen. Toch is dat precies wat voormalig minister Jaap de Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken, CDA) deed. Het gebeurde in 2003, nadat Nederland nieuwe wetgeving had ingevoerd waardoor sommige AOW’ers in door Israël bezet gebied een lagere uitkering zouden krijgen.
Oud-minister De Hoop Scheffer kan zich niets meer van de kwestie herinneren, zegt hij nu.
Wegens persoonlijke omstandigheden kon minister Asscher niet op vragen over deze kwestie reageren.   >>
 
 
 
 
 
 

Jan Splinter en de inktvis

 

 
‘ Hoezo avonturiers met splinterpartijen? Deze personen zijn doodgewone ondernemers die nieuwe verdienmodellen ontdekken en aanboren. Het zijn de consumenten – wij, met ons allen dus – die hun meuk kopen en slikken. Geef die creepy pipo’s en enge bimbo’s eens ongelijk. Ruim een ton per jaar op je bankrekening. Alles wat je hoeft te doen is zwatelen, neuzelen en beuzelen en op gezette tijden een flinke rel veroorzaken, zodat de pers aan content geraakt en aan zijn trekken komt. Lang leve de lol! Amerika is al lang niet meer het enige land op de wereld, waar de mogelijkheden onbegrensd zijn.’

 • ‘ Wanneer je eenmaal op het pluche zit en je kunt blijven kleven, dan ben je helemaal spekkoper. Kijk naar de VVD-CEO Rutte. Die man is goud waard voor zijn opdrachtgevers. Voor de goede orde: dat zijn wij trouwens niet hè, die opdrachtgevers bedoel ik. Geen misverstand. Wij mogen enkel om de vier jaar een hokje rood kleuren en daarna op onze handen zitten en toekijken hoe Nederland keer op keer in de uitverkoop wordt gedaan.
  Wat dat verdienmodel via politieke partijen betreft, dat is al aardig door-ontwikkeld hoor. We slikken het bijvoorbeeld voor zoete koek dat Kamerleden en af en toe zelfs een minister geloof ik, tijdens de rit overstapt naar een andere verdienpositie. Ook indien zij of hij heel veel stemmen op zich uitgebracht zag worden: je maakt reclame voor het merk en nadat de tokkies op je hebben gestemd, zeg je doodleuk tabé. De zetels voor jouw partij zijn al binnen en kunnen niet meer afgepakt worden. Het is je reinste politieke ladenlichterij, maar we blijven het slikken. Sommige partijen lijken deze formule tot een routine te hebben verheven.’

‘ Tja, indien je alle trucs die ze in die biotoop hebben gebruikt en gebruiken, inventariseert en op een rijtje zet, dan blijft er vermoedelijk bitter weinig van onze glimmende Democratie over. (Her-)invoeren van de mogelijkheid tot het optuigen en houden van referenda (in verschillende vormen en soorten) zou in ieder geval als noodverband kunnen helpen, geloof ik.
Die meneer Joustra van Elsevier is een realist met galgenhumor – als het verhaal van de Trouw-columnist tenminste klopt. Ik heb die uitzending niet gezien, maar niets is tegenwoordig te gek of ongeloofwaardig meer.’

 • ‘ Mwah, wat maakt het uit. De betreffende geadviseerde is goed geadviseerd en het opvolgen van het advies heeft hem tot nogtoe geen windeieren gelegd. Zou die Joustra een factuur hebben ingediend, vanwege een solide consult? Zit je op zwart zaad? Richt een politieke partij op en dan komt Jan Splinter – bij succes – in ieder geval door één winter, misschien zelfs twee. Het is wel om je te bescheuren, vind je niet? En het gebeurt allemaal clean, reuze netjes, op het steriele af.’

‘ Het gebeurt vooral “Democratisch,” volgens de richtlijnen van de Verlichting en verpakt in  EU-waarden-cadeaupapier. Ik vind “Splinter” als partijnaam trouwens van rauwe humor getuigen. Stem op splinter en zie de balken in je eigen oog niet! Dat klinkt behoorlijk wervend, toch? De dame steekt haar middelvinger naar de massa op en die massa juicht en menigeen zal straks op Splinter stemmen. Wedden?’

 • ‘ Laten we wat reclame voor haar en haar splinter maken. We verdienen het tenslotte om versplinterd te worden. Stukker kan niemand het meer maken. Laten we ons dus maar door Merel aan de boezem drukken. Die heeft ze niet voor niets. Lachûh! Wat een klucht en kermis!
  Zeg, Ruben Oppenheimer heeft vandaag weer een treffende illustratie gewrocht, die de situatie waarin we ons bevinden unheimisch realistisch weergeeft. Bijna “fantasieloos,” zo actueel vind ik de tekening.
  Nederland is inmiddels een soort bananenrepubliek en ieder geval volop geïnfiltreerd door la piovra. Zeker qua mentaliteit. En we weten het: de maffia is niet uit te roeien, want het is een mentaliteit. Tegen zo’n tekening, daar kunnen woorden niet tegenop.’

‘ Men moet natuurlijk wel de relatie kunnen leggen en de associatie maken, maar dat lijkt me niet zo’n heidens karwei. We zien het om ons heen gebeuren. In real time. Je weet wat don Vito Corleone zegt:  “Een advocaat met een aktentas kan meer stelen dan tien mannen met een pistool” en zo is het maar net.’

 • ‘ Dus koopt allen een aktentas!’

‘ En doe er voor de zekerheid toch ook maar een pistool bij.’
 

 
<<  Rutte schermt informatie af en dat is ongrondwettig.
Informatieplicht /  De Toeslagenaffaire bewijst dat het parlement zonder kennis van de informatie waar het kabinet over beschikt geen controle heeft. Rutte beschadigt de democratie, stelt Wim Voermans.>>
NRC 22 december 2020
 
<<  Intravacc, het Nederlandse overheidsinstituut voor vaccinontwikkeling, wordt geprivatiseerd. Dat schrijft minister Tamara van Ark (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. >>
Jop van Kempen, Het Parool 22 december 2020
 

<<  Vaccinontwikkeling is een taak van de overheid. Toch heeft Nederland de vaccinproductie verkocht aan een groot farmabedrijf, dat niet in onderzoek investeert. ‘Als we toen waren doorgegaan hadden we nu veel sneller een coronavaccin gehad.’ >>