Een potje spelregels, democratie en Grondwet ….. is Nederland een rechtsstaat?

 

Cartoon Hajo de Reijger  –   NRC  za. 26 juni 2021

 

 

Wim Voermans  –  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Voermans

Ellen Pasman  –  pasman-advocaat.nl/over

 

Martin Ros in de Volkskrant van 25 juni 2021:

‘ Echt verbaasd was ik bij het volgende onderdeel, ‘kernpunten uit de themadialogen’, waarboven een bedrijfslogo prijkte. Dit onderdeel is aangeleverd door Kessels & Smit, the learning company, ‘opent mogelijkheden’, ‘realiseert leer- en veranderprocessen’. Er zijn niet minder dan 86 dialogen gerealiseerd, er is met 600+ burgers gesproken, 37 wethouders en burgemeesters, 26 bedrijven, 2,7 miljoen mensen via sociale media. De Kamer, uitgezonderd Wilders en Eerdmans van JA21, viel niet over deze proeve van politieke privatisering.

Dat verwonderde eens te meer aangezien een van de opdrachten van de informateur, als uitvloeisel van de toeslagenaffaire, was dat de rol van de Kamer moest worden versterkt: meer tegenmacht, betere wetgeving, en ook: minder zeggenschap weggeven aan externe partijen, dat wil zeggen tafels, lobby’s of agentschappen. Het ontging de Kamer dat ze zichzelf met deze uitbestede formatie weer iets meer heeft gecastreerd. ‘