Is Jozef K. – van ‘Het Proces’ – de Zoon van de Vader? Een lezing van Kafka en over de rechtsstaat.

 

 

‘ Een best interessante lezing van Kafka, vond ik. K. als Christus die op de ochtend van zijn dertigste verjaardag wordt opgepakt en een jaar later buiten de stad afgeslacht. Bij Kafka kun je veel tussen de regels en achter de tekst lezen. Jozef was volgens de overlevering de vader van Jezus, dus zoon en vader heb je dan al bij elkaar. Ook K. is als dertigjarige, vrijgezel.’

–        ‘ Andere lezingen van “hetzelfde” verhaal? Dat geldt voor alle literatuur – mits je geleerd hebt te lezen, natuurlijk. Dat maakt literatuur juist zo’n spannende aangelegenheid. Daarom wordt onze jeugd het lezen afgeleerd. Net als historische kennis. Wat dacht jij?’

‘ Wat ik boeiend vind, inderdaad, is de verschuiving van interpretaties, lezingen, die samenhangen met de maatschappelijke situatie en omstandigheden waarin je als lezer verkeert. Vandaar dat de vraag wie Pim Fortuyn heeft vermoord nu – nadat recent is onthuld en aangetoond, dat politici, een premier, ministers en hoge ambtenaren glashard kunnen liegen, en vermoedelijk zelfs niet terugdeinzen voor meineed – een steeds ander antwoord provoceert. Het plot van zo’n faction thriller als De marionet van Thomas Ross (ISBN 978 90 234 2841 1) zou je nu kunnen toeschrijven naar de politiek (wel anoniem houden natuurlijk, en benadrukken dat het om faction gaat) als aanstichter en dader van een politieke moord. “Men” is tot veel, zo niet tot bijna alles, in staat. Daar zou je toen, tig jaar geleden niet aan hebben willen of kunnen denken. De Staat, het Rijk en de Overheid werden destijds nog met een hoofdletter geschreven, en stonden garant voor waar, ware waar. Nu weten we dat iedereen en alles te koop, veil, is en dat propamarketing het vigerende evangelie is. Toch gek hè? Hoe snel zoiets gaat.’

–        ‘ Niet eens zo gek, want waarom zou iemand als Volkert van der Graaf nou een Pim Fortuyn hebben willen doodschieten? En had hij dat (eventueel) gekund zonder facilitatie van derden die het klappen van de zweep kennen en op posities zitten van waaruit ze dat gewoon kunnen, die daartoe de middelen hebben? Er komt helemaal geen censuur of complot-denk-voodoo aan te pas, maar je bedenkt het als lezer helemaal zelf, omdat de maatschappelijke omstandigheden je lezing, je receptie van de tekst, beïnvloeden en sturen. Zonder dat je daar veel aan kunt doen. Het gaat vanzelf.’

‘ Daarom dat hersenspoelen zo handig en effectief is. Kijk naar de gehoorzaamheid waarmee men die rare mondkapjes-oekaze opvolgt, terwijl je intuïtief aanvoelt dat zo’n ding als kweekplaats voor virussen fungeert en dus contraproductief op de volksgezondheid werkt. Toch doet men massaal zo’n ding voor. Dat is om je duidelijk te maken dat orders niet logisch of rationeel hoeven te zijn, maar doodgewoon dienen om te worden opgevolgd en uitgevoerd. Deze exercities in het kader van Corona-Covid19 dienen als generale repetitie voor hetgeen ons onder de naam The Great Reset staat te wachten.’

–        ‘ Erg beklemmend, angstaanjagend. Zeker wanneer je bedenkt dat veel van onze ouders en grootouders massaal zijn geruimd “met behulp van het virus,” zonder dat dat grote rimpelingen teweeg bracht. Laat staan een opstand veroorzaakte.’

‘ Oei, dat zeg je wel erg cru. Dit kun je vermoedelijk pas over tig jaren zeggen, zonder dat men dan de oren sluit en dreigt jou met veren en pek de stad uit te jagen. Misschien zelfs erger. Laten we het een beetje in context plaatsen: toen, bij Willem Oltmans (zie het citaat aan het begin), slikte de Kamer het argument van “geld van de belastingbetaler” misschien nog voor zoete koek. Intussen echter heeft een regering, deze regering, een bijdehandse burger (te weten Sywert van Lienden) en twee kompanen, multimiljonair gemaakt met belastinggeld, zonder dat er een haan naar kraait. Terwijl Van Lienden geen enkel onrecht is aangedaan, integendeel. Van Lienden schreef zelfs mee aan het verkiezingsprogramma van het CDA.’

–        ` Je zegt het. Bizar. Maar goed, terug van de politieke pulp-fictie naar de échte fictie, de kwaliteit. Jezus duikt op bij Dostoevsky (1821-1881), heeft in Sevilla de confrontatie met een Grootinquisiteur en komt bij Kafka (1883-1924) weer te voorschijn, maar dan anoniem en onder de naam K., een bijna-pseudoniem voor Christus: Jozef Kristus. Bij Kafka wordt hij net zo goed gemangeld en tenslotte afgeslacht als hij 31 jaar oud is.
Hij wordt dus niet verbrand in Sevilla, maar afgeslacht ergens in Polen – hetgeen met vooruitziende blik zwaar symbolisch geladen mag heten. Kafka lijkt te hebben voorvoeld wat er stond te gebeuren en Dostoevsky wist natuurlijk van de progroms in Rusland.’

‘ Het boek Oud zeer (2002; ISBN 90 351 2423 5) van Ellen Pasman is (nog) niet op de brandstapel beland – ik moet aan die auto da fé in Sevilla (1481) denken, waar Dostoevsky over schrijft. Rutte heeft zijn minions Sander Dekker (indiener van de wet, VVD) en Ferd de Grapp. (CDA, minister van justitie)  echter aan het werk gezet om die weg te plaveien – met de nieuwe wet ter verruiming van de mogelijkheid om de-regering-onwelgevallige-entiteiten te verbieden. Krankzinnig genoeg was er geen verzet tegen de wet van de kant van onze Volksvertegenwoordigers. Integendeel. Ze blijken Judassen te zijn, die ons uitleveren aan de zittende macht.’

–        ‘ Hoe kwamen we hier op? O ja, vanwege die Rembrandt, die met drie (?!) figuren is opgewaardeerd. Ga jij het doek straks bekijken? Je weet maar nooit wie er tevoorschijn komen. Misschien staat de echte moordenaar van Willem de Zwijger er op afgebeeld? Er schijnt tenslotte kunstmatige intelligentie aan te pas te zijn gekomen.’

‘Oef! De haan, die kraaide drie maal. Het wordt steeds erger!’

 

* * *

 

Huig Plug, met o.a. info over de wet  ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen  /  Plug   LIVE #64: Tatatatatatatatata! Hoge spanning, levensgevaarlijk  –  Jun 26, 2021

www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35366

 

Profiel – Willem Oltmans (1925-2004) – De man van 8 miljoen –  Mar 9, 2017

Willem Oltmans te gast bij van Gogh’s Zondag.   Sep 15, 2020