Waar gaan de kabinetsformatiebesprekingen (echt) over?

‘Waar de diverse vertegenwoordigers van de diverse politieke merken werkelijk met elkaar en de informateur (mw. Hamer van de PvdA) over praten, dat weet niemand. Dat is vertrouwelijk. Hoewel ik mijn hand er niet voor in het vuur durf steken dat ze elkaar niet stiekem afluisteren.’

–           ‘ Zouden degenen die aan die Kaasstolp-gesprekken deelnemen, wel weten waar het over gaat? Dat denk ik niet. Tenminste niet voor honderd procent. Ze zullen deel-waarheden weten, terwijl het grote plaatje alleen bij de BovenBazen bekend zal wezen. Dit denk ik zeker nadat ik het gesprek van Fenna Swart en Marcel Crok heb gezien. In elk geval zullen biomassa (Vattenfall) en ander klimaatgerelateerde onderwerpen, plus de bijbehorende giga-investeringen en staatssubsidies een centrale rol spelen. Vermoed ik.’

‘ Pikant vind ik dat twee kleine partijen als de PvdA (9 zetels) en Groen links (8 zetels) bij dit alles op sleutelposities zitten. Denk aan Frans Timmermans en Diederik Samsom (beiden PvdA) in Brussel en Wouter Bos (PvdA) en Mariëtte Hamer (PvdA) en Herman Tjeenk Willink (PvdA). Niet echt democratisch toch?’

–           ‘ De namen van de belangrijke Groen Links poppetjes in dezen kun je deels uit het gesprek tussen Swart en Crok afleiden. Alleen daarom al vind ik het een nuttig gesprek, omdat het de gelegenheid geeft om verbanden te leggen (connecting the dots). In elk geval denk ik te begrijpen waarom de PvdA (mw. Ploumen) stug volhoudt dat ze alleen mét Groen Links in een kabinet wil. Dat is hoofdzakelijk vanwege de biomassa in combinatie met de groene gekte ( the Green deal van Timmermans & Samsom, PvdA).’

‘ Het thema rond biomassa verstoken, is een hoofdstuk apart. Ik denk dat ik nu beter snap waarom degenen afgelopen Pasen – gemaskerd in de trein  – het erover hadden of het CDA mee zou doen met de gangsters, of het CDA zou gaan “meeregeren met Rutte,” en of Omtzigt daar nog een rol in zou mogen, moeten of willen spelen. In welke richting zijn “ze” hem aan het sensibiliseren? Wat behelst de brief van Van Rij / Van Zwol? Aangenomen dat zo’n brief ooit geschreven is, natuurlijk.’

–           ‘ Gangsters. Dat is hevig, ja. Maar als ik die vele omgekapte bomen zie, die verstookt worden, dan snap ik het best. Men zegt tegenwoordig wat men vroeger alleen durfde te denken. Het kan ook zijn omdat ze door het mondmasker onherkenbaar waren. Vooral daarom duurt deze poppenkast ook zo lang, omdat de “onderhandelaars” natuurlijk om de haverklap ruggenspraak moeten voeren met de bovenbazen. Afgezien van de vraag of degenen die aan het toneelstuk meedoen, zelf van de hoed en de rand weten. Ze zouden hun mond weleens voorbij kunnen praten, of in hun slaap dingen zeggen die ze niet mogen vertellen. Je weet tenslotte niet wie er bij wie tussen de lakens kruipt’.

‘ Waarom moet je nou lachen?’

–           ‘ Omdat al die pipo’s, bimbo’s en jojo’s huns ondanks de waarheid spreken als ze gewichtig zeggen dat “HET” allemaal uitermate complex is. De meesten zullen zelf niet weten waarover ze precies onderhandelen, en dat mogen ze ook niet weten. Dat vind ik amusant om te beseffen.’

‘ Het went toch snel vind ik.’

–           ‘ Wat bedoel je precies?’

‘Nou, dat ik intussen terdege besef dat stemmen maar heel beperkt zin heeft en dat dat stemmen steeds minder bepalend wordt voor wat er na de verkiezingen gebeurt. Heeft men eenmaal het stembiljet in de stembus gegooid, dan heeft men geen enkele invloed meer op wat “ze” doen met die stemmen. “Zullie” hebben niet voor niets de mogelijkheden tot het optuigen van referenda zo schielijk in beton gegoten en heel diep afgezonken. Dat gebeurde bijna letterlijk bei Nacht und Nebel. Wat er gebeurt als de stemmen zijn ingeleverd, dat ligt overwegend bij de marketeers en volksverlakkers in Staatsdienst; dat is vooral, of bijna uitsluitend, een zaak van marketing en massamanipulatie geworden om ons (althans degenen die nog gaan stemmen) de illusie te geven dat we democratisch hebben beslist over het beleid dat over ons wordt uitgerold.’

–           ‘ Het moet voor “hen” een geschenk uit de hemel zijn, de Corona-gekte.’

‘ Giorgio Agamben heeft daar net een boek over uitgebracht. En professor Bhakdi ook, of althans een boek van hem, over de Corona-griep, is recent vertaald. Het helpt “ze” buitengemeen goed, dit virus. Of ze daar in Den Haag er sneller door gaan formeren is de vraag – maar ach, wat dan nog? Nietwaar. Als de terrasjes maar weer open gaan en Easyjet of een andere bulktransportvlieger maar weer goedkope vakantievluchten in de aanbieding gooit.’

 

 

www.deblauwetijger.com/product/reiss-en-bhakdi-corona-ontmaskerd-pre-order-nu-en-ontvang-direct-een-gratis-hoofdstuk/

www.deblauwetijger.com/?lang=en

 

Het naakte leven en het vaccin  door Giorgio Agamben

Michael Moore Presents: Planet of the Humans | Full Documentary | Directed by Jeff Gibbs  •  Apr 21, 2020

 

Vattenfall-topvrouw Anna Borg: ‘Nederland is een belangrijke markt voor ons
Vattenfall plant een elektrische waterboiler voor inwoners van Amsterdam, Almere en Diemen. „De klant is nu meer bereid te betalen voor verduurzaming.”

Paul Luttikhuis & Erik van der Walle  NRC  31 mei 2021

 

Staatsinvesteringen –  Het is lastig in energietransitie te investeren, zegt Invest-NL-directeur Wouter Bos. Het kabinet moet daarom harde keuzes maken.

Joris Kooiman  NRC 31 mei 2021