“Jenever” can tell

 

 

‘ De zogenaamde ‘spin’ uit de hoek van D66, ten koste van informateur Johan Remkes laat overduidelijk zien, dat D66 (dus Sigrid Kaag) helemáááál niet met de CU wil regeren in een Rutte-4 kabinet. Èn dat mw. Kaag haar zinnen heeft gezet op de post Minister BuZa ( en vice-première). Let wel: indien het klopt wat we uit de media vernemen en zoals Geert Wilders het nog eens expliciet op een rijtje zet.

Dat is de reden voor de D66 move. Onbeheerste woede. Razernij zelfs. Dat vermoed ik tenminste. Iemand had het zelfs over een narcistische krenking; die diagnose laat ik echter gaarne voor rekening van degene die het opperde, want die heeft daar voor doorgeleerd. Want. Dus. Johan Remkes heeft op een gegeven ogenblik de stok van herverkiezingen gebruikt om mw. Kaag te vermurwen haar bezwaren tegen regeren met de CU te herzien. Rutte (de VVD) wil liever niet met Groen Links en de PvdA regeren (wat Kaag juist wel wil).

Omdat herverkiezingen voor D66 (en ook voor het CDA) hoogstwaarschijnlijk op zetelverlies zouden komen te staan, voelde D66 zich door Remkes voor het blok gezet en haalde (onbeheerst) naar hem uit. Door te spinnen – het riekt eerder naar roddel – dat de man beneveld was.

Afgezien van de overweging dat bijna iedereen noodgedwongen wel aan de drank moet raken, wanneer hij of zij enkele weken met mw. Kaag c.s. zou moeten “ “onderhandelen” “, is die spin een super-domme zet. Immers.’

–        ‘ Ten eerste omdat het wraakmotief er meteen als (uiterst kinderachtige) tegenspin op kan worden geplakt en ten tweede omdat Kaag (D66) laat zien dat ze er alles voor over heeft om op dié positie (BuZa) te zitten. Met een regeringsvliegtuig de wereld over rauzen en champagnes in allerhande negorijen proeven, wordt hartstochtelijk begeerd (she probably craves that role and position, zei Geraldine – crave).

Dus D66/Kaag heeft zich 200% in de kaart laten kijken. Want. Wanneer je iets heel graag wil, is het niet slim om dat bij onderhandelingen waarbij het begeerde mede-inzet is, nadrukkelijk te laten blijken.

D66 wil twee dingen heel erg graag: 1) de post op BuZa voor Sigrid Kaag; 2) NIET met de CU in een kabinet.’

‘ Juist. Als derde wenspunt suggereer ik: D66/Kaag wil graag met GL en de PvdA in een kabinet. Resumerend: twee positieve en een negatieve wens.
Remkes heeft intussen verzoenend gezegd dat er ook met GL en de PvdA gepraat zal worden. Om Kaag te sussen.
Maar ………’

–        ‘ Maar? Nou, dat ligt voor de hand. Ten eerste zal Rutte de begeerte van Kaag wat betreft de BuZa-post, genadeloos uitbuiten, want Rutte buit iedere zwakke plek bij de mensen met wie hij verkeert/samen moet werken, genadeloos uit.

Ten tweede: juist op een post en positie als BuZa, kun je absoluut geen persoon gebruiken die zich niet kan beheersen en zich mogelijk laat verleiden tot onbeheerste reacties – als je op de “juiste” plek drukt, of daar in prikt of knijpt. Een diplomaat moet zichzelf tot op grote hoogte in de hand kunnen houden en zich vooral niet laten provoceren.’

Hear hear! Sigrid Kaag toont zich bovendien qua talent voor machtspolitieke spelletjes, geen partij voor Rutte, anders had zij het lot van D66 direct stevig verbonden aan dat van GL en de PvdA, als voorwaarde voor regeringsdeelname van D66. Naar ik verwacht, zal Rutte haar compleet kunnen inspinnen, of komt het tot een breuk en uitbarsting, met dan een échte scheiding, en geen 1-april-grap zoals we die op 1 april kregen te zien.
Hoe het zij: het gaat niet werken. Dat kunnen we nu al met 95% zekerheid vaststellen. Niet alleen vanwege de mismatch Kaag – Rutte, maar vanwege de hele poppenkast. De hele crew deugt niet voor dit werk, noch de gang van zaken. Uiteindelijk komt het er immers op neer dat de oude club (met name Rutte!) gewoon doorgaat of er niets is gebeurd en het kabinet, als klap op de vuurpijl, tijdens het demissionair zijn voortdurend een lange neus heeft getrokken en trekt naar zowel het parlement (dat bijna permanent, compleet met broek op de enkels staat) als naar het Volk.’

–        ‘ Omtzigt zegt het ook (video doorspoelen naar 1:40): “Het is knap van Remkes dat hij deze partijen tot de orde heeft kunnen roepen en ergens toe heeft kunnen dwingen.”
Dat heeft Remkes bereikt door te dreigen met verkiezingen, waardoor D66 zich hevig in het kruis getast voelde, in het nauw gedreven, en onbeheerst uithaalde door met flessen genever te gaan gooien.

Het kan trouwens goed zijn dat Sigrid Kaag zelf daar niet direct iets mee te maken had, maar dat een van haar hofjonkers (misschien Jetten of Sjoerdsma?) overijverig is geweest en het de bazin naar de zin dacht te maken door Remkes te bezwadderen. Ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest. De “diagnose” narcistische krenking vind ik te ver gaan.’

‘ Zucht, kreun, het ergste vind ik inmiddels dat wij het steeds over de Haagse Kaasstolpers hebben, terwijl hunnie en wij in feite helemaal niets met elkaar te maken hebben. Er spelen me dunkt veel belangrijker onderwerpen in Nederland en de wereld, dan dat egotrippen en neuspeuteren op die vierkante honderd meter daar in Den Haag. Die lui zijn helaas en hoogstens onderdeel van de problemen.
Wij doen alsof wij geloven dat we met hen daar in Den Haag, democratisch hebben gekozen voor een representatieve democratie, maar dat is helemaal niet zo! Die mensen besteden hooguit twintig procent van hun tijd (waarschijnlijk minder) aan werk ten behoeve van ons, het algemeen belang, maar het grootste deel van de tijd besteden zij aan het promoten van hun eigen belangen, het bewaken van hun eigen verdienmodellen en vooral aan de beeldvorming, met het doel ons te bedotten.’

 

                                                                     Mirjam Vissers   Art Work

 

M. van Roosmalen – Pieter Omtzigt    October 6, 2021

 

De Algemene Beschouwingen ná de “troonrede,” worden steeds leuker – en inhoudelijk interessanter

 

 

Uschi-von-der-Leyen-Song | extra 3 | NDR • Oct 9, 2014

 

Geert Wilders intro – Algemene Politieke Beschouwingen 2020 •  Sep 16, 2020

 

De Grote Geert Show: Wilders tegen iedereen • Sep 16, 2020

 

Hoe lopen de lijntjes in de banencarrousel?  Martin Bosma over de linkse elite • Sep 2, 2020