Quasiland

 

www.nrc.nl/nieuws/2021/09/03/de-crisis-van-het-politieke-midden-a4057075

*

Wynia’s Week – Laten we de kabinetsformatie aan banden leggen    –  13-8-2021 /  Aug. 13, 2021  www.youtube.com/watch?v=THXiNUIk0x8

De kabinetsformatie 2021 is een bron van hoon, concluderen Pim Van Galen en Syp Wynia. Nederlanders kijken neer op hun politici die geen enkele haast maken met het in elkaar sleutelen van een nieuw kabinet, maar wel het oude kabinet opkalefateren met steeds weer nieuwe bewindslieden.

 

Mark Kranenburg:  Een beetje integer bestaat niet  –  NRC 3 september 2021       www.nrc.nl/nieuws/2021/09/03/een-beetje-integer-bestaat-niet-a4056979

Formatie Terwijl de formatie zich voortsleept, zoekt het kabinet de randen van de wet op. Op een dag loopt de emmer van onbehagen over, vreest Mark Kranenburg.