Moskeeën, metaforen, macht en de media

 

 

Kio: ‘’Indien ik mw. Ezzeroili goed begrijp en adequaat samenvat, beweert zij dat de authentiek gelovige moslims bijna altijd, automatisch, tussen hamer en aambeeld zitten, en dat dat hen mateloos irriteert. Zowel in Marokko als in Nederland, worden zij met een scheef oog bekeken en te makkelijk over een kam geschoren met de-staat-onwelgevallige elementen, lees: politieke islam en moslim-terrorisme.’

Laila Ezzeroili is een Nederlandse burger en activiste met een ongewenste, maar verplichte Marokkaanse nationaliteit. Ze zet zich in voor keuzevrijheid in nationaliteit en tegen inmenging en beïnvloeding door de Marokkaanse staat.’

*

Mitras: ‘ Vooral dat laatste punt kan hinderlijk zijn – om een understatement te gebruiken. In ieder geval lijkt mij een gesprek met mw. Ezzeroli door de Nederlandse “machthebbers” geen overbodige luxe.’

Kio: ‘Dat wil zeggen: indien “ze” te goeder trouw zijn, natuurlijk, want machthebbers hebben overal op de wereld zo’n beetje dezelfde agenda, en daar staat op eerste plaats: hoe blijven wij zo lang mogelijk aan de macht. ‘

Mitras: ‘Juist, en de propaganda-apparaten moeten het volk verkopen dat “ze” het Algemeen Belang voorop stellen. Ook daar in verschillen machthebbers waar ter wereld ook, niet tot nauwelijks van elkaar.’

Kio: ‘ Effectieve propaganda maakt onder andere profijtelijk (and profusely) gebruik van cultureel courante metaforen. De gristen-dominee verschilt daarin niet van de islamitische mullah. Wil je als “infiltrant” echt snappen waarover het gaat tijdens zo’n kerk-/moskee-dienst, dan heb je veel meer nodig dan Nederlands of Arabisch kunnen spreken en verstaan in de gebruikelijke zin des woords. Ga daar maar eens aanstaan. Hoe kwamen en komen kerkscheuringen tot stand, denk jij.’

Mitras: ‘ Precies: een en al misverstand. Ik kwam The Great Code van Frye onlangs weer eens tegen. Hebben we tijd genoeg om die weer eens uitgebreid te lezen?’

Kio: ‘ Ach ja, ons onderwijs. Dat komt nooit meer goed. Er zijn veel tribunalen nodig om de vandalen die dat hebben verhapstukkt, hun vet te geven.’

Mitras: ‘We zetten in ieder geval die stukjes over Propaganda en Pinokkio (straks) hier onder.’

 

 

*

 

www.nrc.nl/nieuws/2022/01/11/staatspers-kneedt-publieke-opinie-a4077988

 

Kio: ‘ Het gaat altijd over een ander land, als de MSM hier het over regeringsleugens en -propaganda hebben. Bij voorkeur Rusland en China.’

Mitras: ‘ Dat is wel zo veilig. Ik bedoel, die journalisten en hun redacteuren moeten ook aan hun toekomst denken.’

Kio: ‘Ik begin het steeds verdachter te vinden dat er over de Nederlandse anti-stripheld Kwark Frutte nog geen cartoonseries zijn verschenen. Me dunkt dat daar alle aanleiding toe is.’

Mitras: ‘ het schijnt dat deze film Pinokkio over die Nederlandse anti-stripheld gaat. Nog een pikant detail: die kroeg in Praag, weet je niet? Die heet ook Pinocchio.’