Gewelddadige en nog gewelddadiger oorlogen. En waar blijft het Geld?

 

 

 

‘ De meeste oorlogen zijn gewelddadig, maar de ene oorlog kan dus gewelddadiger zijn dan de andere. Met welke andere oorlogen zou de Nederlandse koloniale oorlog zijn vergeleken, om tot zo’n zin te geraken dat het Nederlandse optreden in Indonesië buitengewoon gewelddadig was? Buitengewoon. ‘

–        ‘ Misschien zouden de Nederlandse troepen napalm en agent orange hebben gebruikt (zoals de Amerikanen in Vietnam), indien die middelen toen voorhanden geweest waren? Indien je die mogelijkheid in je afwegingen betrekt, dan zou het Nederlandse optreden in Indonesië in ieder geval net zo gewelddadig hebben kunnen zijn geweest als het Amerikaanse optreden in Vietnam? Ja, ik probeer maar wat.’

‘ Nou ja, hoe het zij, het is het voor situaties als deze handig om een snuiter als Mark Rutte op die plek te hebben waar hij zit, want die vogel kan liegen alsof het gedrukt staat. Met een uitgestreken stalen smoel en floep! uit de losse pols. Een Rutte draait zijn hand niet om voor diepgevoelde-wat-dan-ook.’

–        ‘ Macht-en-tegenmacht, of excuses voor stelselmatig-extreem-geweld door ons allemaal begaan, die marktkramer verkoopt alles. Rutte is weliswaar een professionele leugenaar, maar we kunnen pas zien hoe professioneel en effectief de snuiter heeft gelogen met zijn diepe-en-welgemeende-excuses-namens-het-hele-Nederlandse-volk, wanneer we de schadevergoeding – het prijskaartje dat aan het buitensporige Nederlandse geweld hangt – weten. Uit Belastinggelden te betalen s.v.p.. Comme d’habitude.’

‘Ik vind die ondertitel bij het boek van Pien van der Hoeven (“Hoe het kapitalisme tot oorlog drijft”) eerlijk gezegd intrigerender dan al het geweld dat ons wordt voorgespiegeld en beloofd.  In de korte recensies die ik heb gelezen, staat daar niets over, behalve een zinnetje van Ko Colijn (ex-Clingedaal) die Maarten van Rossem aanhaalt:  >> ‘ historicus Pien van der Hoeven stoft de oerthese van het militair-industriële complex af en vult die aan met de rol van de pers. Een vaardig en vlot geschreven bijdrage aan een fenomeen dat zich zelfs tot pervers entertainment heeft ontwikkeld.’ <<

De Nederlandse nomenklatoera had grote financiële belangen in de Oost. Denk alleen maar aan een meneer Hendrikus Colijn (toen van de ARP): “ Colijn sloot in 1914 een tienjarig miljoenencontract met de Bataafse Petroleum Maatschappij. Zodoende was hij niet beschikbaar toen koningin Wilhelmina hem in 1918 aan het hoofd wilde van een nieuwe confessionele regering.” ‘

‘ Tja, Hendrik Colijn zou een uitmuntend houtvester zijn geweest, zo vertelde mijn overgrootmoeder volgens de familie-overleveringen, want bij het eerste schot van de vijand (in Aceh) wist vaandrig Colijn altoos feilloos de dikste boom te vinden. Colijn was de adjudant van mijn overgrootvader, meen ik. Mijn overgrootmoeder kon nog goed met de klewang overweg, vertelde mijn grootmoeder. En met de rencong. Het is een apocrief verhaal, natuurlijk, en het is een natuurlijke reactie. Denk ik. Dat met die boom bedoel ik.’

–        ‘ Heel natuurlijk en menselijk. John Fallstaff munt een tegeltjeswijsheid, als hij in Henry iv debiteert:  “ The better part of valor is discretion.” Die spreuk heeft iedere soldaat boven haar bed hangen. Het hoort bij de PSU.

Waar ik ook nog niets over heb gehoord of gelezen in verband met die gewelddadige Nederlandse koloniale oorlog in Nederlands-Indië, dat is de rol van de islam daar bij. Zeker in Aceh, maar later ook meer verspreid in de Archipel. Antropoloog Clifford Geertz merkte heel spits op dat voor de inlanders (Indonesiërs bestonden nog niet) niet veel vluchtwegen openstonden, totdat ze de islam ontdekten. Daar kon de kolonisator ze niet achtervolgen.’

‘Behalve een fanaticus al Snouck Hurgronje dan.’

–        ‘ Snouck, ja die gup vertoonde grensoverschrijdend gedrag avant la lettre. Leuk, Aboeprijadi Santoso, weet je nog? Tossie, die ging van Leiden naar Amsterdam omwille van Wertheim (zie bijvoorbeeld Snouck Hurgronje and the Acheh War by W. F. Wertheim).
Zeg, die meneer Hendrik Colijn was een soort “Peace for our time”pipo geloof ik. Op 11 maart 1936 hield hij een “befaamde radiorede” waarin hij de bevolking opriep om rustig op een oor te gaan. Colijn: >> Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden. Goedenavond. << ‘

‘ Verhip ja, en twee jaar later kopieerde Neville Chamberlain die toespraak! Die had van Adolf-met-de-snor zwart op wit de verzekering gekregen dat Duitsland niets engs of ernstigs van plan was. Gelukkig toch maar dat we altijd van die snuggere staatslieden hebben. Met veel geopolitiek Fingerspitzengefühl en een ver-vooruitziende blik.’

–        ‘ Ook nu. Of niet soms? De actualiteit informeert ons dat Nederland (dus ook wij) via mw. Kajsa Ollongren (van D66) militaire spullen aan de Oekraïne gaat leveren. Weliswaar een symbolische kavel militaire meuk als ik het zo lees, maar toch. Nederland kiest partij vóór de Democratie! en laat Vladimir een poepie ruiken.’

‘ Laten we hopen dat “ze” daar tevoren toestemming van Putin voor hebben gevraagd, want anders kan het wel eens heel vervelend voor ons worden. Zeker als mw. Ollongren erbij is betrokken. Die moet straks niet weer transparant gaan lopen streaken, met zo’n onzalig mapje: Vladimir Putin, functie elders. Brrrrrrr ……….’

–        ‘ Als achtervang hebben “wij” (Nederland dus) gelukkig het geheime wapen dat Mark Rutte heet. Mocht de boel uit de hand lopen, dan houdt Rutte gewoon glashard tegenover Putin vol dat hij, Mark Rutte, absoluut geen actieve herinnering heeft aan wat er allemaal zou zijn bekokstoofd en bedisseld met die militaire spullen door D66. Intussen is Rutte’s fameuze geheugen befaamd en vermaard, tot zelfs bij de kozakken in Siberië.’

‘ Godlof. We kunnen dus rustig gaan slapen.’

 

Laatste dag der Hollanders op Java, de-,  een vloekzang door Sentot

 

 

 

 

 

Moskeeën, metaforen, macht en de media

 

 

Kio: ‘’Indien ik mw. Ezzeroili goed begrijp en adequaat samenvat, beweert zij dat de authentiek gelovige moslims bijna altijd, automatisch, tussen hamer en aambeeld zitten, en dat dat hen mateloos irriteert. Zowel in Marokko als in Nederland, worden zij met een scheef oog bekeken en te makkelijk over een kam geschoren met de-staat-onwelgevallige elementen, lees: politieke islam en moslim-terrorisme.’

Laila Ezzeroili is een Nederlandse burger en activiste met een ongewenste, maar verplichte Marokkaanse nationaliteit. Ze zet zich in voor keuzevrijheid in nationaliteit en tegen inmenging en beïnvloeding door de Marokkaanse staat.’

*

Mitras: ‘ Vooral dat laatste punt kan hinderlijk zijn – om een understatement te gebruiken. In ieder geval lijkt mij een gesprek met mw. Ezzeroli door de Nederlandse “machthebbers” geen overbodige luxe.’

Kio: ‘Dat wil zeggen: indien “ze” te goeder trouw zijn, natuurlijk, want machthebbers hebben overal op de wereld zo’n beetje dezelfde agenda, en daar staat op eerste plaats: hoe blijven wij zo lang mogelijk aan de macht. ‘

Mitras: ‘Juist, en de propaganda-apparaten moeten het volk verkopen dat “ze” het Algemeen Belang voorop stellen. Ook daar in verschillen machthebbers waar ter wereld ook, niet tot nauwelijks van elkaar.’

Kio: ‘ Effectieve propaganda maakt onder andere profijtelijk (and profusely) gebruik van cultureel courante metaforen. De gristen-dominee verschilt daarin niet van de islamitische mullah. Wil je als “infiltrant” echt snappen waarover het gaat tijdens zo’n kerk-/moskee-dienst, dan heb je veel meer nodig dan Nederlands of Arabisch kunnen spreken en verstaan in de gebruikelijke zin des woords. Ga daar maar eens aanstaan. Hoe kwamen en komen kerkscheuringen tot stand, denk jij.’

Mitras: ‘ Precies: een en al misverstand. Ik kwam The Great Code van Frye onlangs weer eens tegen. Hebben we tijd genoeg om die weer eens uitgebreid te lezen?’

Kio: ‘ Ach ja, ons onderwijs. Dat komt nooit meer goed. Er zijn veel tribunalen nodig om de vandalen die dat hebben verhapstukkt, hun vet te geven.’

Mitras: ‘We zetten in ieder geval die stukjes over Propaganda en Pinokkio (straks) hier onder.’

 

 

*

 

www.nrc.nl/nieuws/2022/01/11/staatspers-kneedt-publieke-opinie-a4077988

 

Kio: ‘ Het gaat altijd over een ander land, als de MSM hier het over regeringsleugens en -propaganda hebben. Bij voorkeur Rusland en China.’

Mitras: ‘ Dat is wel zo veilig. Ik bedoel, die journalisten en hun redacteuren moeten ook aan hun toekomst denken.’

Kio: ‘Ik begin het steeds verdachter te vinden dat er over de Nederlandse anti-stripheld Kwark Frutte nog geen cartoonseries zijn verschenen. Me dunkt dat daar alle aanleiding toe is.’

Mitras: ‘ het schijnt dat deze film Pinokkio over die Nederlandse anti-stripheld gaat. Nog een pikant detail: die kroeg in Praag, weet je niet? Die heet ook Pinocchio.’

 

 

 

 

‘ Compact-christenen ‘

 

 

 

‘ Wat zijn compact-christenen? Nog nooit van gehoord. Een nieuwe sekte?’

–        ‘ De mensen van de SGP (Kees van der Staaij) en de ChristenUnie (Gert-Jan Segers), die zouden compact-christen zijn, beweerden ze tenminste, die vijf vrouwen in mijn coupé. Ze hebben namelijk maar vijf programmapunten en dat is erg compact voor politieke partijen.’’

‘Vertel. Over welke vrouwen heb je het?’

–        ‘ Die vrouwen die dezelfde coupé zaten als ik, een paar dagen geleden. In de trein vanuit Twente. Zij waren bij de CDA-bijeenkomst in Oldenzaal geweest, om naar Pieter Omtzigt te luisteren. Ze waren blij dat Pieter Omtzigt uit het CDA was gestapt en nu als zelfstandig volksvertegenwoordiger in de Kamer zit. Dat zeiden ze ook.’

‘ Maar Omtzigt was bij het CDA ….? Niet bij de SGP of CU.’

–        ‘ Jawel, maar zij kenden ook leden van SGP en CU; familieleden waren lid van die partijen, begreep ik. Ze zagen nu door wat Omtzigt allemaal adresseerde in de Kamer, wat echte christen-democratische politiek bedrijven, inhoudt en betekent. Let wel: volgens hen, die vijf vrouwen dus, en ik vertel uit mijn herinnering, al heb ik een paar aantekeningen naar aanleiding van het gesprek gemaakt. Met name die term compact-christenen vond ik intrigerend.
Deze vrouwen volgden het Nederlandse politieke nieuws nauwkeurig en wat de bevindelijke politieke partijen doen, in het bijzonder. Ze somden onder andere op: Omtzigt heeft het de afgelopen weken over het woningen-tekort gehad, over de kortingen voor de rijken, de stookkosten voor mensen met lage inkomens in slecht-geïsoleerde huurwoningen, over het vluchtelingenverdrag dat herzien moet worden (dat was al eerder – interview met Roderick Veelo) en uiteraard last but not least de Toeslagenschandalen en een nieuw sociaal contract. En, Omtzigt weet waar hij het over heeft en waarover bepaalde mede-Kamerleden maar wat impressionistisch improviseren of volgens hen de kluit gewoon bedonderen. Ze noemden bijvoorbeeld Sophie Hermans over woningen en huren en Wopke Hoekstra over economie, waar hij in feite geen echte kennis over bezit, en alleen borrelpraat-frasen kan oplepelen. Zei een van de dames, die,  naar ik begreep, professor in de economie was. ’

‘ Yes. Gênant dat geneuzel over spreads en crises van honderd jaar geleden, om maar niet te hoeven antwoorden. Omtzigt is inhoudelijk erg sterk en hij heeft een duidelijke visie van waaruit hij werkt,  en dat maakt dat zijn collega-gesprekpartners vaak schril en pover bij hem afsteken. Sla zijn boek er maar op na. Hij lijkt nu, als ex-CDA-lid, zijn licht onder de korenmaat vandaan te hebben gehaald en te zeggen en doen wat hij als lid van de CDA-partij blijkbaar niet kon of mocht. Maar wat doen die compact-christenen dan, volgens die mevrouwen bij jou in de coupé.?’

–        ‘ O ja, de compact-christenen, van de SGP en de CU. Nou die houden het volgens de dames bij vijf programmapunten, te weten: 1) Israël, 2) Israël, 3) Israël, 4) euthanasie en 5) abortus. Punt 4 en 5 kunnen van plaats wisselen qua aandacht die ze er aan besteden. Ze houden het dus compact. Wat er verder met en in Nederland gebeurt, dat schijnt ze te ontgaan. Ze heulen bijna altijd met de macht en collaboreren daar zelfs openlijk mee, zoals nu de CU opnieuw lijkt de gaan doen. Die wil opnieuw met Rutte regeren, ondanks wat er is gebeurd, waar ze met hun neus bovenop zaten. De burgemeester-in-oorlogstijd-schaamlap.’

’ En dat keurden deze dames af? Ze waren zelf lid van het CDA, of ze stemden op het CDA? In ieder geval bevindelijk?’’

–        ‘ Dat laatste denk ik wel. Twee vertelden dat ze hun lidmaatschap van het CDA hadden opgezegd. Die waren nog wel naar het laatste partijcongres geweest. Toen waren ze al geen lid meer, maar ze wilden het persoonlijk aan enkele oude bekenden vertellen en uitleggen en een paar mensen spreken en zien.
Ze ergerden zich alle vijf vreselijk aan die heist van Sywert van Lienden met die miljoenen deal met de onbruikbare mondkapjes. Het gedoe rond het ontslag van Mona Keijzer zat ze ook niet echt lekker.’

‘ Omtzigt stak ze een hart onder de riem, bedoel je?’

–        ‘ Dat denk ik wel. Of ze straks op Omtzigt zouden stemmen, was nog de vraag, want ze maakten zich zorgen dat wanneer Omtzigt veel stemmen zou krijgen, dat misschien in zijn nadeel zou kunnen werken. Omtzigt zou misschien nog niet voldoende goede mensen hebben om de zetels te bezetten. Personen als Sywert van Lienden moest je er natuurlijk absoluut niet bij hebben, vonden ze.’

‘ Verkiezingen? Die zijn pas over krap vier jaar aan de orde. Toch? Of zou Omtzigt voor die tijd in zijn eentje aan regionale verkiezingen meedoen? Gaan ze dan op hem of zijn lijst stemmen?’

–        ‘Dat weet ik niet, of ze het daar over hadden. Ik vond die term compact-christenen zo origineel. Wat ze ook hoog zat, was dat de CDA-leden Omtzigt niet als CDA-leider hadden gekozen en dat Hugo de Jonge het werd en even later Hoekstra. Dat vonden ze zuur en stom: een gemiste kans. Dat brak het CDA nu op. Vonden ze.
Ik kan je aanraden naar de video over die Oldenzaal-meeting van het CDA te kijken, want daar in laat Otmzigt zien dat hij een visie en plannen heeft en dat is bepaald nieuw voor Haagse politici. De meeste Kasstolpers huppelen van incident naar incident. De meesten hebben volgens mij ook nauwelijks besef waarover het écht gaat, die zien geen (causale) verbanden en stemmen voor of tegen op bevel van de partijmanagers en/of uit eigenbelang.
Dat krijg je met tien jaar dezelfde spullenbaas in het torentje. Dan gaat de hele boel zich op Rutte richten.

Een treinkaartje is trouwens peperduur, heb ik aan den lijve ervaren. Ik zal blij zijn als mijn bolide weer uit de garage is. Ook zoiets krankzinnigs, die pseudo-privatisering van de NS, waaraan vooral D66-gers riante verdienposities aan overhouden. Meneer Roger van Boxtel niet op de laatste plaats. Rob Jetten begon trouwens bij NS-ProRail aan zijn carrière.’

 

 

www.mirjamvissers.nl

 

 

 

Geen twee (politieke) leugens zijn gelijkwaardig: er is altijd een ‘betere’ en een ‘slechtere’ leugen

 

 

 

‘ Wanneer “het Westen / de Amerikanen / wij” zou(-den) beweren dat we naar Afghanistan gingen om daar een democratie en een vrije-markt-economie uit de grond te stampen (misschien zelfs om er als kroon op het werk: de euro in te voeren), dan kon je het falen van zo’n onderneming altijd op de achterlijke Afghanen afschuiven: hunnie wilden het niet – althans: de mannen. We hebben ons best gedaan, maar met onwillige honden (in dit geval Afghanen) is het nu eenmaal moeilijk hazen vangen.
Wanneer je echter beweert dat het je is gelukt om de veiligheid van het Vrije Westen te garanderen, doordat je in Pakistan – niet eens in Afghanistan – Osama bin Laden om zeep wist te brengen en de bases van al Qaeda in Afghanistan te vernietigen, dan debiteer je een groteske leugen. Het wachten is namelijk op een volgende spectaculaire “terroristische” aanslag – hoogstwaarschijnlijk – ergens in het Vrije Westen, maar het zou ook in een moslimland kunnen worden bekokstoofd, of: èn-èn. Je mag zelf kiezen.

Dat je Osama hebt geneutraliseerd en half Afghanistan hebt platgebombardeerd, heeft geen enkel causaal verband met het voorkomen van toekomstig terrorisme. Al was het in dit geval alleen maar, omdat Pakistan compleet buiten het narratief blijft. De Pansjhir-vallei is kort geleden door de Taliban ingenomen, naar verluidt met openlijke steun van Pakistan, dus hoezo …. bla, bla, bla …?’

–        ‘ Die aanslagen zullen er komen, maar nu zonder dat we met zekerheid zullen kunnen achterhalen uit wiens koker zo’n aanslag komt. Dat de Amerikanen wraak wilden nemen op Osama, zal er in die cultuur hoogstwaarschijnlijk wel ingaan. Met wraak in velerlei vorm, is men er vertrouwd. Maar dan, welk vervolgverhaal ga je dan ophangen?
Osama bin Laden maakte de grote fout zich openlijk te verkneukelen (he was gloating) over de slachtoffers tijdens 9/11. Ook hij begreep niet dat hij moest liegen en krokodillentranen plengen vanwege de onschuldigen die zich toevallig at the wrong time on the wrong spot bevonden. Osama had bijvoorbeeld moeten zeggen: “Helaas waren de aanstichters van de 2008-meltdown die ook zoveel Amerikanen in diepe ellende stortte, niet in de Twin Towers aanwezig en moesten we het doen met het neerhalen van de symbolen van hun wandaden (de TT stonden symbool voor de neoliberale financiële roof-industrie), en dat betreuren wij diep. Wij voeren geen oorlog tegen de gewone Amerikaan (Joe Sixpack), maar tegen hun leiders en hun handlangers!”
Dat was blijkbaar toch te veel gevergd wat empathie en dissimulation aangaat. Volgende keer zullen ze hun PR en propaganda vast beter op orde hebben.’

‘ Zeker, dat denk ik ook. Die laatste tekst zou hij hebben kunnen uitbouwen naar de corrupte Saudi-oligarchen, die zich opwerpen als hoeders van de islam, maar die intussen schaamteloos heulen met het perfide kafir-Westen en zich wentelen in alle zonden die Allah heeft verboden. Van sodomie tot en met-verzin-het-zelf-maar. Zij eten van alle walletjes waar ze maar van kunnen eten.’

–        ‘ De Amerikanen hadden net zo goed de èn-èn-fabel kunnen debiteren. Dus: we gingen naar Afghanistan om daar de bases voor het terrorisme te vernietigen, om Osama uit de weg te ruimen èn om er een Democratie naar Amerikaans model te vestigen. Dat zou elkaar versterkende motivaties hebben opgeleverd. Morf alle Afghanen om tot superconsumenten! Dan komt de wereldvrede vanzelf.

Wat die oorlogen met de Afghanen als bevolking hebben gedaan en doen, daar hoor of lees je hier niemand over. Alsof Afghanen niet aan PTTS zouden kunnen lijden, en hun kinderen en kindskinderen. Terwijl het toch net gewone mensen zijn.’

‘ Tja, George Bush, die meteen na 9/11 tegen de Amerikanen zei: “Go shopping! Doe jezelf een vliegvakantie!”
“I believe that the big mistake that our leadership of our nation made after 9-11 is we told people to go shopping and we told them to take a trip.”

Okay, het zijn tenslotte Amerikanen. O ja, vergeet de vrouwenemancipatie niet. Nou ja, whatever. Intussen zijn er in die regio weer plenty smaken om uit te kiezen. Ik zet enkele links hierbij.
Overigens vind ik de tekening van Ruben Oppenheimer van afgelopen dinsdag treffend in zijn omineusheid: waar zal de terreur vandaan komen? Zal het een Inside job worden?’

–        ‘ Prima! Zet de link naar dat artikel van Chris Moody, op de site van al Jazeera, hierbij, dat gaat precies hierover:  “In 2021, however, the more pressing concern may be for threats coming from home, not abroad. “ De volgende aanslag zal hoogstwaarschijnlijk een inside job zijn. Geen prettig vooruitzicht, vind ik.’

‘ Een inside job, okay, maar dan moeten de daders het wel op die wijze kunnen framen en spinnen.’

 

*

 

Al-Qaeda, ISIS-K, Haqqani | ‘new axis of evil’ taking shape?     1 sep. 2021         www.youtube.com/watch?v=vgGyL3S0KLY

Gravitas Plus: How America benefits from wars     4 sep. 2021           www.youtube.com/watch?v=H0Snu62FxUQ

Gravitas Plus: Why Pakistan supports the Taliban     11 september 2021        www.youtube.com/watch?v=2Du47JgEEKM

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe een oud-KGB-agent ons uitlegt wat er momenteel met ons aan de hand zou kunnen zijn

 

 

‘ Interessant. In welke fase van ondermijning (door hersenspoelen) bevinden we ons momenteel in Nederland? ‘

–        ‘ Volgens Yuri Bezmenov zou ik zeggen in fase III, dus crises, vanwege Covid-Corona. Na deze fase komt dan de normalisatie, die in principe eindeloos kan duren.’

‘ Dus de eerste twee fasen (demoralisatie en destabilisatie) hebben we gehad? Fase III zou dan de fase van de Great Reset zijn? Niet back to normal, maar build back better?’

–        ‘ Met Herr Klaus Schwab aan het hoofd. Dat denk ik, ja.’

‘ En dat nemen we massaal voetstoots aan?’

–        ‘ Waarom ook niet? We zijn al gehersenspoeld en geconditioneerd. Onder andere door die orders nutteloze – zelfs ongezonde – mondkapjes te dragen en 1,5 meter afstand te bewaren, met als grootste stokken om ons te slaan: de avondklok, de lockdowns, quarantaine, geen terrasjes, geen café’s, geen vliegvakanties en geen festivals. Meneer Rutte verschijnt nu en dan in beeld en deelt ons mee wat ons staat te wachten – vanwege het virus en aan de hand van cijfers over besmettingen en IC-bedden, van meneer Jaap van Dissel en/of andere “experts.”  Heel eenvoudig, the carrot and the stick, en men vereert de man als de Redder des Volks en des Vaderlands.

‘ Tja, straks wordt ‘ie nog minister van staat, of staatsman van de eeuw met een nobelprijs. Dat zou echt niet te filmen zijn. We zijn nu eenmaal massaal met een natte vinger te lijmen en we hunkeren naar iemand die bevelen geeft, ook al weten we dat die persoon een aartsleugenaar-van-nature is.
Hoe het ook zij, als je het goed bekijkt, is het doodeenvoudig om een massa te manipuleren.’

–        ‘ Zeker, en volgens beproefde methoden, die al heel lang worden gebruikt. Dat vind ik het intrigerende van het verhaal van Yuri Bezmenov: hij vertelt ons via de KGB en Rusland, over wat er in het Westen gebeurt, alleen moet je dan 180 graden van kijkpunt veranderen.’

‘ Ik vind Bezmenovs theorie en model toegepast op de Taliban in Afghanistan erg overtuigend. Het is bijna een laboratorium-setting. Dat indoctrineren in Pakistan van Pashtun kinderen, die als Taliban naar Afghanistan terugkeren. Na de Russische inval in Afghanistan (1978) vluchtten rond 1980 ongeveer zes (6) miljoen vrouwen en kinderen, vooral kinderen, 6.000.000 ! uit Afghanistan naar Pakistan, omdat de Russen besloten te bombarderen’

–        ‘ Jawel, omdat Mikhael Gorbachov (Nobelprijs voor de vrede!) na twee jaar hopeloos vechten, besloot het Afghaanse platteland te bombarderen, teneinde de moedjahadien hun uitvalbases en ravitaillerings faciliteiten te ontnemen en ze te dwingen naar de steden te vluchten. De Russen konden de steden wel controleren.
De Engelsen in Zuid-Afrika deden iets dergelijks middels concentratiekampen voor de vrouwen en kinderen van de Boeren en de VS in Vietnam bombardeerden het Vietnamese platteland om de bevolking naar de steden te drijven. Beide ingrepen waren vergeefs en de kolonisten verloren.’

‘ In Pakistan vindt fase I in Bezmenovs schema plaats (indoctrinatie van de Pashtun gedemoraliseerden), als de Afghaanse kinderen (overwegend Pashtun) er in madrassa’s worden opgevangen en geïndoctrineerd – overwegend in wahabi-islam, want Saudi-Arabië financierde een groot deel van die Pakistaanse madrassahs. Het wahabisme is een fundamentalistische stroming in de islam, zoals in Saudi-Arabië gepraktizeerd.’

–        ‘ Deze geïndoctrineerde kinderen keren tien jaar later, rond 1988, terug naar Afghanistan. Zij zijn de Taliban, d.w.z. de studenten (talib > mv. taliban) uit de Pakistaanse  madrassahs. Op de keper beschouwd, kun je zeggen dat de Taliban de zonen van de Mudjahedien zijn, dat waren de vaders en oudere jongens die in Afghanistan bleven om tegen de Russen te vechten.
De Talibaan verdrijven in Afghanistaan de mudjahedien (de vrijheidsstrijders tegen de Russen; 1978-1989) en vestigen er een streng islamitisch regiem.’

‘ Als de VS in 2001 Afghanistan binnenvallen, krijgen ze te maken met de Taliban.’

–        ‘ In 2003 laten de Amerikanen in Afghanistan de boel de de boel, omdat Irak de olievelden van Koeweit heeft geannexeerd. Zonder VN-mandaat vallen de VS en hun cronies Irak binnen. Het excuus was dat Saddam massvernietigingswapens zou hebben, quod non. Onder anderen Dick Cheney en George Bush maakten via hun respectieve bedrijven vele miljoenen – zo niet: miljarden – oorlogswinst.’

‘ Terug in Afghanistan krijgen de Amerikanen te maken met de Taliban (al Qaeda 9/11 had niets met de Taliban te maken) en beginnen een beschavingsoorlog, met het expliciete doel Afghanistan te zuiveren van terroristengroepen en opleidings-/trainingsfaciliteiten voor terroristen.
In 2011 wordt Osama bin Laden door de Amerikanen in Pakistan geëxcecuteerd. In Pakistan, natuurlijk, want daar zit de motor achter alles wat zich in Afghanistan aan godsdienstig-geïnspireerde oorlogen afspeelt.’

–        ‘ De Amerikanen hebben het oog uiteraard (ook, of vooral) op de rijke bodemschatten van Afghanistan.
Hoe het zij, ook zij zien op een gegeven ogenblik in dat ze militair leegbloeden en besluiten zich uit Afghanistan terug te trekken. Dat doen ze met de noorderzon en als een dief in de nacht op 6 juli 2021. Zonder de Afghaanse regering en militairen (in hoeverre kun je die als Afghaans betitelen) op de hoogte te stellen en ongeveer twee maanden eerder dan gepland.

Het doel van deze botte manier van achterbaks opereren is: de Taliban van wapens, amunitie en ander militair materiaal (waaronder legenvoertuigen) te voorzien. De Taliban waren eerder in Bagram dan de regeringstroepen en ze hadden de basis leeggehaald voordat de officiële Afghaanse strijdmacht arriveerde.’

–        ‘ Dit betekent dat de Amerikanen (d.w.z. de Amerikaanse nomenklatoera) voorzien dat de Afghaanse “regering” het niet lang zal volhouden en dat de VS met de Taliban verder zullen gaan. Vandaar dat ze Taliban op deze slinkse wijze bewapenen.
Gewoon praktische Realpolitik en geen sentimenteel gezeur over woordbreuk, verraad en meer van die geitenharensokken-nonsense. Kom op zeg, we leven in een grote-mensen-wereld.’

*

‘ Indien je de video van Bezmenov doorspoelt naar ongeveer 05:17 dan hoor je hem zeggen dat het ondermijnen gebeurt door Amerikanen aan Amerikanen, “thanks to loss of moral standards. Het als een dief in de nacht uit Bagram vertrekken, is uiteraard beneden alle peil indien je de handelwijze zou afmeten aan de hand van “normale” morele standaarden. Dat was Hitlers verraad jegens Stalin (het Molotov-Ribbentrop-pact) echter ook. Je zou zo nog een half dozijn voorbeelden van “loss of moral standards” kunnen verzinnen. De Toeslagenfraude bijvoorbeeld en Sywert-gate.’

–        ‘ Wat denk je van het Sykes-Picotverdrag, waarbij de Arabieren als lucht werden behandeld? Dat verlies van een moreel kompas zien we real time om ons heen, ook in Nederland. Inderdaad, denk aan de Toeslagenfraude door het kabinet begaan en de Sywert van Lienden miljoenen-heist via het CDA. Denk je even door dan ga je wellicht speculeren over mogelijk “verraad” van politici jegens hun respectieve bevolkingen. Dat lijkt me helemaal niet vreemd. Natuurlijk gebeurt dat niet in Nederland of de EU, maar elders zijn ze vast minder gewetensvol.’

‘ Daar hebben ze dan ook geen oiroóóóó, denk ik. Bekijk en beluister Yuri Bezmenov goed, want hij zegt behartenswaardige dingen die voor ons uitermate achtueel zijn. Vooral wanneer je hetgeen hij te berde brengt combineert met wat je aan geopoltieke ontwikkelingen zich om je heen ziet voltrekken, kun je tot verrassende redenaties komen.’

–        ‘ De Nederlandse islamscholen, zei jij?’

‘ Ja, dat zijn “madrassahs” die niet in Pakistan staan, maar in de polderklei, om de hoek bij wijze van spreken. Zijn er internaten onder? Ik vroeg me af of je de indoctrinatie van de Afghaanse Taliban en de jongelui in West-Europa enigszins zou kunnen, mogen en durven vergelijken.
Waarom zouden jongelui die hier zijn geboren en getogen zo maar en plotsklaps een onweerstaanbare jeuk voelen om zich bij de IS in Syrië te voegen en kafirs de keel door te snijden? Waar en door wie is hen dat aangepraat, ingeprent, bijgebracht? Daar hebben we echt nooit bij stilgestaan, maar de video’s van Bezmenov fungeren als trigger.
Ik heb geen flauw idee wat er op Nederlandse islamscholen wordt verteld, of zelfs tijdens die zogenoemde weekendscholen. Vrijheid van onderwijs is een mooi ding, maar niet als anything goes. Hetzelfde geldt voor asielzoekers: asielrecht hoort bij een beschaafd land, maar het ongecontroleerd binnentuimelen van allerhande exoten, is ander verhaal. Asiel en immigratie zijn te onderscheiden zaken, en dan is er ook nog de nazorg, het zorgen voor een effectieve inburgering. Laat de Oostenrijkse politicus Herbert Kickl (SPÖ) het maar eens uitleggen.’

–        ‘ Vooral de vrouwen die zich aan het kalifaat overleveren, schijnen superfanatiek te zijn en te blijven. En er komen nog steeds exoten binnen van wie ik niet weet wat zich in hun hoofden afspeelt. Als ik naar de ontwikkelingen en gebeurtenissen in Oostenrijk kijk, zou ik daar schichtig van kunnen worden.
Die exoten trekken op hun beurt zulke pipo’s als van de ISI aan, die hier hun veten uitvechten en eventueel “dissidenten” elimineren ’

‘ Wanneer we met ons allen in een voldoende grote en prangende crisis-situatie zijn geperst – door het virus uiteraard – dan zouden we rijp kunnen zijn voor de Great Reset van Heer Schwab en zijn kornuiten.
Weet je dat ook het principe dat aan deze idee van the Great Reset ten grondslag ligt helemaal niet nieuw is. Daar hebben we het in een volgend posting over.’

 

* * *

 

Yuri Bezmenov:  Understanding the Political Scenario of India,Canada,Japan,China,Usa, France etc    Jan 9, 2020

Updated on Dec 31, 2014 1:00 PM EDT — Published on May 4, 2011   12:00 PM EDT   |  www.pbs.org/newshour/politics/asia-jan-june11-timeline-afghanistan

The land that is now Afghanistan has a long history of domination by foreign conquerors and strife among internally warring factions. At the gateway between Asia and Europe, this land was conquered by Darius I of Babylonia circa 500 B.C., and Alexander the Great of Macedonia in 329 B.C., among others.

Amit Sengupta  –  Afghanistan Issue Explained | US withdrawal | Taliban History | China, India, Pakistan strategy – Jul 26, 2021

Pakistan houdt er doodseskaders op na – volgens dit nieuwsbericht  |  Gravitas Plus: Pakistan’s high-profile assassins   –  Dec 27, 2020
Have you heard of the ISI? Pakistan calls it an Intelligence wing. In reality, it is a death squad. The ISI has been linked to 5000+ disappearances in Balochistan, mysterious deaths in Western countries, the murder of an Indian diplomat, and the plot to assassinate of an Afghan President.

 

Valuable Mineral Resources Found in Afghanistan  –   Jun 15, 2010

PBS NewsHour  –  https://en.wikipedia.org/wiki/PBS_NewsHour

A U.S. geologic survey has uncovered at least $1 trillion in untapped mineral deposits in Afghanistan. Margaret Warner talks to New York Times reporter James Risen on what the valuable natural resources could mean for the Afghan economy and the ongoing war with the Taliban.

 

 

Angela Merkel schafft’s doch nicht, daarom wil ook zij geen exoten meer!

 

‘ Angela Merkel (Duitse kanselier) wil geen exoten meer. Dit tot grote opluchting van Basti (Sebastian) Kurz, Oostenrijkse kanselier en aanvoerder van de neo-ÖVP.
Spoel de video door naar 5:50 voor de uitspraak van Merkel.’

–        ‘ Ja, Mutti Merkel ist eine komische Tante. Naar verluidt laat ze nog steeds verwoed lobbyen voor een Nobelprijs, daarom hangt ze met tanden en nagels aan het pluche van de bondskanselier-zetel: “Ik ga niet weg zonder Nobelprijs!”
Wat misschien nóg leuker is aan deze video (doorspoelen naar 11:37), is de uitleg die een taliban-rechter geeft aan de Duitse journalist, over de straffen die misdadigers krijgen: het begint met een paar vingers afhakken en eindigt met een hele arm. Enne, homoseksuelen moeten achter een muur gaan staan, die vervolgens een duwtje krijgt zodat de ontaarde geperverteerde onder de stenen wordt begraven. Mwah, stenigen lijkt me toch leuker, want dan moet je mikken en je mag gooien – ik denk aan Life of Brian. Het met het hoofd omlaag van een toren gooien schijnt ook even niet meer in de mode.’

‘Tenzij zo’n toren een lift heeft, geloof ik. Je moet toegeven dat multi-culti een enorme verrijking kan zijn. Zie je hoe de journalist Kurz treitert: “We kunnen de Afghanen die voor de Duitse (geallieerde) militairen werkten toch niet in Afghanistan laten? Dan worden ze onthalsd door de taliban. “Duizenden Afghanen staan te trappelen om naar Oostenrijk/Duitsland te komen.” Hij zegt nog net niet dat ze een flink deel daarvan rechtstreeks naar Nederland kunnen doorschuiven.’

–        ‘ Hè ja! Die Afghanen kunnen dan in Nederland meteen verder knokken tegen de teruggekeerde IS-helden-met-een-Nederlands-paspoort – de strijders van en voor het Kalifaat.
En Basti Kurz maar wringen en wriemelen om zich daar uit te kletsen – “En hoe zit het dan met de EVRM? Mógen we van de EU Afghanen wel naar Afghanistan uitzetten? Toen ze de verkrachtingen begingen, waren ze nog minderjarig en je mag minderjarigen niet uitzetten …? Is Afghanistan wel veilig voor hen?”
Kurz voelt de adem van Herbert Kickl (FPÖ) in zijn nek – en niet alleen waar het gaat om criminele geïmporteerde exoten, die Oostenrijkse vrouwen molesteren, verkrachten en vermoorden.
In Oostenrijk hebben ze geen SP, PvdA of D66 – die willen ook de hele Derde Wereld hierheen halen – maar de Oostenrijks SPÖ is minstens even erg.’

‘ De Duitse socialisten van de SPD hebben Merkel onder druk gezet, omdat haar CDU in een Duitse deelstaat Thüringen met hulp van de AfD (van Alexander Gauland en Alice Weidel) een overwinning had behaald. Echt iets voor sociaaldemocraten/socialisten, wereldvreemder en zoetsappiger krijg je ze nergens meer.’

–        ‘ Harold vertelde dat hij met een landgenoot (Duitser) in discussie was geraakt, omdat die hem aansprak op het feit dat Harold niet wilde helpen om Afghaanse tolken die voor de Duitsers hadden gewerkt (met hun gezinnen) naar Duitsland te halen: “Dat hebben de Amerikanen in Vietnam toch ook gedaan?! Bijna alle Zuid-Vietnamezen die voor de Amerikanen werkten, mochten na de overwinning van de Viet Cong naar de VS. In Zuid-Korea idem dito.” ‘

–        ‘ Wat zei Harold daarop?’

‘ Dat Afghanistan een groot en leeg land is (veel groter en leger dan Duitsland en Oostenrijk samen), net als Saoedi-Arabië, en dat die Vietnamezen en Koreanen, geen Arabier en (vooral) geen moslim zijn (op een enkeling na misschien, maar die is dan weer geen Arabier). Veel gevluchte Vietnamezen zijn katholiek. Die Aziaten veroorzaken geen overlast, ze schijnen een bovengemiddeld IQ te hebben en ze integreren meestal soepel en geruisloos. Dus van harte welkom in Amerika.’

–        ‘ Juist. Het aloude vergelijken van appels met peren. O ja, Merkel moet voor de rechter komen, vanwege een denigrerende uitspraak over de AfD. Daarmee schond zij de onpartijdigheid die de bondskanselier geacht wordt te betrachten.’

‘ In Oostenrijk en Duitsland lijkt veel meer te gebeuren wat politiek betreft. In Nederland gebeurt bijna niets spannends. De MSM hier staan vol met lappen tekst over China, Amerika en andere Verweggistans, maar over en uit Den Haag alleen maar laffe kost. Over Oostenrijk helemaal niks, nakkes en nada.
Ik vind de Oostenrijkse en Duitse politici meestal van een veel hoger niveau dan de Nederlandse Kaasstolpers. Hadden we in Nederland maar iemand als Herbert Kickl.’

–        ‘ Kickl is inderdaad een politieke mannetjesputter. Die heeft eerst de erfenis van Jörg Haider weg moeten masseren en nu is hij bezig met de Ibiza-blunder van partijgenoot Hans Chr. Strache. Gelukkig voor hem en de FPÖ, dat Kurz met zijn neo’s (ÖVP) in een corruptieschandaal is gekukeld. Dát is trouwens een super-soap zeg! De transcripties van die weeïge chats tussen Kurz, Blümel, Schmid en anderen ….. brrr …… die lui achtten zich boven de wet en ze waren ongeneerd Oostenrijk onderling aan het verdelen! ’

‘ Laten we deze links vast op de site zetten, dan kunnen de jongelui zelf puzzelen met wie wie en wat wat is in Oostenrijk en Duitsland.’

* * *

 

Angela Merkel moet na 16 jaar eindelijk eens opstappen / Stefan Aust Über die Kanzlerin: “Ich glaube nicht, dass Angela Merkel irgendetwas bereut!” –  Jul 22, 2021

Gute Nacht Österreich mit Peter Klien  –   Folge 43, 29.01.2021, ORF 1.

Österreich wurde schon oft von großen Skandalen erschüttert. In der vorerst letzten Ausgabe von GNÖ hat sich Peter Klien für Sie die wichtigsten davon angesehen und analysiert, was diese Skandale eigentlich alle gemeinsam haben.

Das Kurz-Netzwerk | Gute Nacht Österreich mit Peter Klien  –  Dec 5, 2019

 

Afghanistan nach dem Rückzug der internationalen Truppen    I   auslandsjournal   –  Jul 21, 2021

Die internationalen Truppen verlassen Afghanistan – zum 20. Jahrestag der Terroranschläge auf die USA. Was hinterlässt der Westen am Hindukusch? Steuert Afghanistan auf einen Bürgerkrieg zu? Katrin Eigendorf reist durch Afghanistan und trifft Politiker, Hilfsorganisationen und Vertreter der Zivilgesellschaft, die alles daran setzen, dass das Land nicht wieder in die Hände islamistischer Extremisten fällt.

Ob das gelingen kann, ist fraglich: Denn die Taliban sind so stark wie seit Jahren nicht mehr, die afghanische Armee kann ihnen wenig entgegensetzen. Viele im Land fürchten, dass Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre verschwinden könnten: Bildung von Jungen und Mädchen, Armutsbekämpfung, politische Teilhabe von Frauen im gesellschaftlichen Leben. Ein Film von Katrin Eigendorf und Nesar Ahmed Fayzi.

Laotianen die met de VS vochten

10thirtysix | Exclusive | The Secret War: Hmong Soldiers Who Served Alongside Americans in Vietnam  –   Sep 25, 2017

The Big Tell Film Contest, Hmong Veterans    –    Oct 24, 2017

Bridging The Gap Of Dreams (2017) “Lao American Documentary Feature”     Jan 7, 2017

ISIS

Grooming Children for Jihad: The Islamic State    Aug 8, 2014

 

 

 

 

Volksvertegenwoordigers, vazallen en fluimen

 

‘ Jij wil weten waar we nu zijn aanbeland inzake “de” formatie na de laatste Kamerverkiezingen op 17 maart 2021, nadat het kabinet Rutte III in januari 2021 was afgetreden en de ministerraadnotulen op 26 april openbaar zijn gemaakt? ‘
–           ‘ Ja, wat zijn jullie conclusies op dit moment, aan de hand van alle gegevens, informatie en verhalen rond het kabinet Rutte III, inclusief de Toeslagenfraude door het kabinet Rutte III, II (en voorgangers?), en de politici die er bij zijn betrokken? ‘
‘ Wij zijn van mening dat Mark Rutte in ieder geval weg moet. Hij kan onmogelijk premier van een volgend kabinet worden. De meest logische volgende stap zou zijn om Pieter Omtzigt tot premier van het volgende kabinet te benoemen. Dat is voor Nederland het beste, vinden wij. Voor het CDA zou het de redding betekenen.
Aan “Omtzigt functie elders” zou op die wijze een normale invulling zijn gegeven. Daar is al veel te lang mee gewacht. In ieder geval moet Rutte opkrassen uit het torentje. Rutte zal door zijn aftreden geen hap minder eten en zeker niet aan de bedelstaf geraken. Hij zal ongetwijfeld een toelage vangen die onvergelijkbaar veel hoger ligt dan de toelagen waarop die tienduizend-plus gedupeerde ouders recht kunnen doen gelden. Over een half jaar zijn we Rutte vergeten, misschien zelfs eerder. Dus Rutte kan gewoon geruisloos opzouten.’
–           ‘ Zit dat scenario er in, denken jullie?’
‘ Wij zijn bang van niet, hoewel het een logisch scenario is zonder nadelige gevolgen voor ons, Nederland. Integendeel. Ruttes aanblijven zou wel degelijk nadelig uitpakken. Daar zijn we van overtuigd. De trap moet schoongeveegd en dat moet van boven af gebeuren. ’
–           ‘ Hans Goslinga schrijft in zijn Trouw-column dat “Rutte terug in het hok moet.” Zo’n Rutte lispelt en wauwelt een eind weg over macht en tegenmacht, zonder dat hij ook maar één moment werkelijk weet waarom het gaat. Voor hem is het een zoveelste konijn dat hij uit de hoge hoed goochelt.‘
‘ Rutte achter de tralies krijgen, zal moeilijk zijn, denk ik. Denk aan Tony Blair en zijn medeplichtigheid aan de schurkenstreek van Bush bij de onwettige inval in Irak. Daar plukken we nu nog de wrange vruchten van, maar Blair kon niet eens worden vervolgd vanwege zijn rol. Dick Cheney heeft vet gesopt met zijn Kellogs en Halliburton als toeleveringsbedrijven voor het leger.
Dus Rutte – met zijn hoofdhandlangers –  achter de tralies zetten, zou eigenlijk wel moeten, maar dat lijkt me niet haalbaar. Neen, hij kan desnoods de Kamer in, vanwege een te vermijden pensioengat of zo, als hij maar uit het torentje verdwijnt. Kijk eens naar de VVD’er Mark Harbers die het verdrag van Marrakesh namens Nederland tekende, die is daarna ook zonder blikken of blozen in de Kamerbankjes neergezegen. Hij is niet eens met rotte eieren en tomaten bekogeld.’
–           ‘ Mark Harbers vormt een mooi bruggetje naar pastoor Kimman, en niet enkel vanwege zijn voornamen – Markus Gerardus Jozef – die doen vermoeden dat hij van katholieke origine is, maar vanwege hetgeen pastoor Eduard Kimman [ video doorspoelen naar 20:36 ] zegt over de hofhouding van Rutte. Harbers behoort tot de politiek-assistenten van Rutte (laat ik het vriendelijk houden en zeggen dat het “fluimen” in de kop er vanwege de alliteratie staat), de hofhouding, het personeel, van deze premier.’
‘ Het hele kabinet bestaat uit Ruttes duvelstoejagers en veterstrikkers.
Een man met een boeiend verhaal over een boeiend leven die Eduard Kimman en hij slaat de spijker op de kop wat Rutte betreft. Ik las in het stuk van Lamyae A. dat Wopke Hoekstra zich aan hetzelfde gedrag als Rutte zou bezondigen. Hoekstra zou ook vazallen werven en zich omringen met paralleldenkenden, in ieder geval met lieden die het eigenbelang boven het CDA- en algemeen belang stellen.
Ik citeer L.A.: “  hij [Hoekstra] zette het campagneteam van de partij opzij en omringde zich met mensen uit zijn eigen netwerk. Een prominente rol kregen onder anderen Peer Swinkels, bestuursvoorzitter van Bavaria en Patrick Lammers, bestuursvoorzitter van Essent. De kritiek is dat het te veel zou zijn gegaan over het ‘merk’ Hoekstra en niet over de plannen van het CDA en het thema dat Omtzigt probeerde te agenderen.”
Voor mij zijn dit soort fratsen een zoveelste bewijs dat ons huidige systeem absoluut niet meer deugt, omdat de huidige politici al lang niet meer deugen voor het systeem dat ooit was ontworpen voor mensen die toch nog de politiek in gingen om (tot op grote hoogte) het Algemeen Belang te dienen. Tegenwoordig zijn het mensen die gewoon een goed-schuivende job willen. Meestal ook niet de intelligentste lieden, maar volgzaam, het soort politieke assitenten dus.’
–           ‘ Toch zie ik dat de framing van Omtzigt hem steeds verder de kant op duwt van de schuldige aan de malaise en de veroorzaker van de stilstand. Het stuk van L.A. Heeft als kop: De formatie wacht op Omtzigt” terwijl het wachten uiteraard is op het opzouten van Mark Rutte, maar die heeft zich handig in de positie van crisis-manager gewurmd.’
‘ Als je het goed beschouwt, is het schandalig. Alsof het aan licht brengen van misstanden bij de regering een misdaad is die niet hard genoeg afgestraft kan worden. Schandááálig!’
–           ‘ Iemand merkte onlangs op dat Rutte de gedupeerden van de Toeslagenfraude door zijn kabinet, gijzelt. Rutte en zijn hovelingen zouden de compensatie-betalingen traineren, om het iedereen goed in te wrijven dat het niet loont om wangedrag van hem (Rutte dus) en zijn hofhouding aan de kaak te stellen. Nog even en de beeldvorming is dusdanig gemanipuleerd dat Omtzigt als de oorzaak wordt gezien van het feit dat de gedupeerden hun geld maar niet krijgen en dat de formatie niet wil vlotten.’
‘Ja, het is smerig, hééél erg smerig.’
–           ‘ Dezelfde persoon zei ook dat je de passage uit L.A.: “ Omtzigt, zo klinkt het, wil onder geen beding in een nieuw kabinet onder leiding van Rutte. Hij vindt de VVD’er de verpersoonlijking van de politieke bestuurscultuur waar Nederland volgens hem juist vanaf moet, ” in de geschiedenis moet plaatsen die Omtzigt met Rutte heeft. Die geschiedenis behelst onder meer het dossier Demmink waar Omtzigt mee bezig was en dat hij op last Rutte moest laten rusten.’
‘ Pieter Omtzigt heeft natuurlijk alle gelijk van de wereld. Er zit verdomd veel roest en rottigheid in het CDA. Naar verluidt heeft Sybrand Buma destijds Omtzigt op last van Rutte gesensibiliseerd, in ruil voor een burgemeestersbaan in Leeuwarden. Dat mes sneed van twee kanten: Omtzigt was vleugellam geslagen en Buma hoefde Omtzigt niet meer onder de Haagse Kaasstolp (en op CDA-borrels in Den Haag) tegen te komen, want Buma zat in Leeuwarden.’
–           ‘ Als het CDA moet kiezen tussen Omtzigt en Rutte zoals Syp Wynia meent, nou dan lijkt me dat niet zo’n moeilijke keuze.’
‘ Dat komt omdat jij er met een onbevangen blik tegenaan kunnen kijken, maar Rutte c.s. zitten te baggeren in een stinkend borrelend en zompig moeras. Moet je straks eens zien wie Rutte allemaal als flapdrollen in zijn nieuwe kabinet binnenhaalt.’
–           ‘ Zullen we wedden dat of Asscher of Klaver er in ieder geval bij zijn?’
‘ Lodewijk Asscher lijkt me voor de hand te liggen. Rutte weet hoe hij die PvdA-aal moet sensibiliseren, mocht dat volgens Rutte nodig zijn.’
–           ‘ Asscher weer op het regerongspluche zou echt een middelvinger naar ons zijn, maar “ze” hebben vermoedelijk al een deal gesloten met het Kamervoorzitterschap van Khadija Arib als onderdeel van de koehandel. Eens kijken hoe brutaal en cynisch ze zijn.
Weet jij wat ik graag van pater Eduard Kimman zou willen weten?’
‘Nou?’
–           ‘ Hoe hij het verhaal van de grootinquisiteur van Dostojevsky interpreteert en begrijpt.’
‘ Ik moet je verklappen dat ik liever aan de joyeuse avonturen van de jezuïet Aramis uit de Drie Musketiers van Dumas denk, dan aan die walmende brandstapels in Sevilla.’
 
 

 
 

Vrouwen, in en over de politiek

 

 
‘ Mag je dat nog zeggen? Vrouwen in en over politiek? Ja, ik vraag het maar, want vandaag de dag weet je niet meer, wat mag of niet mag. Of moet “Vrouwen” voortaan met een hoofdletter geschreven worden? Of misschien met dubbele VV?’

 • ‘ Met dat laatste refereer je aan de “strijd” over de vraag of H/hij in de bijbel met een kapitaal of niet moet worden geschreven, neem ik aan. Tja, je zou geneigd zijn alle bijbels uit je boekenkast te halen en in de oud-papier container te gooien. Dat zeiden mijn buren, toen ze dit artikel in Trouw lazen. Het zijn mensen van boven de zeventig, maar dit soort kommacopuleren zijn ze spuugzat.’

‘Zouden (gereformeerde) vrouwen zich in hun huwelijk onderdrukt voelen? Dat gedoe over H/hij moet toch ergens uit zijn te verklaren? Ze moeten nog altijd achter een gordijn in de kerk zitten, geloof ik? Of is dat een broodje aap? In de sjoel zitten de vrouwen boven, dus hoger dan de mannen.
Heb je je buren die video’s van Flavio Pasquino en Martin Bosma laten zien? We raken de greep op onze maatschappij steeds meer kwijt. Ondanks de tot vervelens toe herhaalde mantra van de Democratie waarin we leven en wonen. Dat vind ik een beklemmende gedachte en een naargeestige werkelijkheid.’

 • ‘ Martin Bosma kenden mijn buren al, maar de site van Flavio Pasquino hadden ze nog niet ontdekt. Ze waren enthousiast over Dilara Bilgiç en verbouwereerd over die politieagente bij Pasquino in de tuin. En dan de aanleiding voor dat politiebezoek. Let wel: de (gedachten-) politie valt onder D66-minister van Binnenlandse zaken, Kajsa Ollongren. Dat verklaart veel, nietwaar? Neen, dat maakte ze niet vrolijk. Ze stemden altijd CDA, maar dat hebben ze intussen goed afgeleerd, zeiden ze.’

‘ Correctie: de politie viel vroeger onder BiZa, maar ressorteert tegenwoordig onder de CDA-kanjer Ferd. de Grap von Grapperhaus zu Schwiegermütter, van Justitie & onVeiligheid. Tja, wat dat jarenlange stemmen op één partij betreft: bij mij in de familie was het overwegend D66. Dat is nu ook wel over.
Flavio Pasquino was zijn roeping als journalist misgelopen, maar dat haalt hij nu met rasse schreden in. Wat en een buitengewoon plezierige gesprekspartner is die man. Hij laat de geïnterviewden lekker aan het woord, zonder zich naar voren te ellebogen om te laten zien wat hij allemaal wel niet weet en kan.’

 • ‘ Dat vind ik èn een beschaafde èn een professionele houding, en het levert ook nog eens goede, erg informatieve, video’s op. Rico Brouwer, met zijn potkaars, is er ook zo een. Een zeer plezierige interviewer.
  Martin Bosma (PVV) vind ik een uitstekende parlementariër en zijn Goodbye to Kajsa Ollongren heb ik met de jongelui gedeeld. Wat een rampspoed die mevrouw Ollongren van D66 over ons brengt. Dat doet ze ongetwijfeld in opdracht van Rutte, maar toch. Verbluffend, om te zien hoe snel een partij als D66 kon verloederen en aan lager wal raakte.’

‘ Ingrid van Engelshoven, ook van D66, dat is nog zo’n ster aan het politieke firmanent. Met Arie Slob (CU) als Jut & Jul een span voor de bokkenwagen op Onderwijs. Ach, aan ons onderwijs valt niets meer te vernielen, dus wie op die plek wordt neergepoot maakt weinig uit. De directe voorgangsters van dit sneuë duo waren geen haar beter, en de opvolgers zullen dat zeker ook niet zijn.’

 • ‘ Dat maakt het optreden van een Dilara Bilgiç eens zo verrassend vind ik. Vergelijk dat meisje eens met een Kasja Ollongren, of een Ingrid van Engelshoven, of een Ankie Knol (VVD), en de haren rijzen je ten berge. Hoe kun je als kiezer voorkomen dat zulke dames (ik heb het over de laatste drie) op die plekken terecht komen en hoe kun je voorkomen dat een Dilara in de politiek verzeild raakt. Ik bedoel de verderfelijke politieke biotoop van de verdienmodellen en de banencarrousels.’

‘ Nou, ik geloof dat mevrouw Bilgiç een robuuste persoonlijkheid is, bovendien behept met een flinke dosis goed gezond verstand. Heel anders dan de dames Ollongren, Knol en Engelshoven, dus dat zij het best aan zou kunnen. Of ze zet haar stempel op het gebeuren – indien ze tenminste in die Haagse slangenkuil zou willen stappen – of ze houdt het tijdig voor gezien, zodra ze doorkrijgt hoe de hazen daar lopen, en ze het vechten tegen de bierkaai vindt. Iemand als Dilara Bilgiç komt overal wel aan de bak. Die hoeft niet aan Staatsruif te blijven kleven. Alleen moet je linksom of rechtsom toch lid worden van zo’n politieke partij. Wanneer je tenminste de Kamer in wil, of de actieve politiek. Helaas.’

 • ‘ Dilara Bilgiç illustreert het belang van een “goed nest” – naast een zekere intelligentie natuurlijk. Kinderen die van huis uit een veilige start meekrijgen, hebben een geweldig voordeel. Die halen zelfs uit dit belabberde onderwijs, wat er nog uit valt te halen en maken daar iets goeds van, ondanks de beroerde structuren. Eeuwig zonde voor al die andere kinderen, maar met onze geweldige “democratie” kunnen we daar blijkbaar toch helemaal niets aan doen.’Wat vind je trouwens van Kadija Arib? Dat is toch een kei van een tante, man. Laten we hopen dat die tenminste op haar plek van Kamervoorzitter blijft, want die houdt de brakke boel daar onder die jammerlijke Haagse kaasstolp nog een béétje toonbaar.’

‘We laten de dames Bigiç, Ollongren, Engelshoven en Knol alle vier zien op de video’s die we hebben gezien. Alsook Martin Bosma.’

 • Bosma ontleedt “het beleid” van Kajsa Ollongren haarscherp in zijn consequenties. Indien wat hij beweert over die gemeente ** waar is (dat ze er hoofdzakelijk D66 stemmen) dan krijgen die luitjes daar een koekje van eigen deeg. Maar ja, wat kopen wij daar voor? Straks is ook dat hele groene stuk volgebouwd met huizen en zijn er opnieuw tig duizend exoten naar binnen gehengeld. Zonder dat iemand daar iets tegen kan uitrichten. Ra ra, de democratie, de Verlichting en de oiro. Sorry: de euro natuurlijk. We zijn geen Duitsers.’

‘Wie zouden er het vetste soppen van die schaalvergrotingen van gemeenten, denk jij? Daar zitten natuurlijk personen en partijen met verdienmodellen en dollartekens in de ogen achter. Ze proberen het wel te verkopen middels de sleetste frames van “bestuurlijke slagkracht” en “synergetische blablabla” maar wie trappen daar nog in?’

 • ‘Dat zeg je nu wel, maar ik zou de volksstammen die er nog blijmoedig intrappen niet graag de kost willen geven. Wie er aan verdienen? Natuurlijk allereerst projectontwikkelaars, bouwaannemers, vastgoedsjacheraars en grondspeculanten. Niet alleen Nederlandse welteverstaan. De respectieve politici hangen er als opportunistisch reclamebord bij.Wie profiteren het meest van de intensieve mensenhouderij en de schaalvergroting ? (“verdichting” wordt dat in gemeentelijk jargon genoemd).
  Wel, je hoeft alleen maar te bedenken dat burgemeesters en wethouders een salaris toucheren dat direct is gerelateerd aan het aantal inwoners van hun respectieve gemeente. Wat zouden deze pipo’s, bimbo’s en jojo’s zich nog gelegen laten liggen aan het welzijn van de burger-inwoners? Die blijven toch wel stemmen. ‘

‘ De Partij voor de dieren heeft intussen ook door aan welke kant de boterham wordt besmeerd en wie voor het beleg zorgt. Die club is stiekem bezig met in de intensieve veehouderij, dieren te willen vervangen door windmolens en mensen, door exoten; “inwijkelingen” zeggen ze in Vlaanderen, en dat klinkt mij zo mogelijk nóg exotischer in de oren.’
 

 
Het Bijbelgenootschap wordt gevraagd God in de nieuwe vertaling niet met Hij, met kapitaal, aan te duiden. Dat zou voor vrouwen een ‘klap in het gezicht’ zijn.
Maaike van Houten, Trouw 12 februari 2021
 
★ Martin Bosma: ”Wat moet er nog meer uit de bibliotheek verwijderd worden?!” ★ 23-11-2020 HD • Nov 23, 2020
 
<< Dilara Bilgiç (2002) heeft net haar gymnasiumdiploma behaald. Als Koerdisch-Turkse Nederlander en ex-vluchteling is zij in aanraking gekomen met verschillende vormen van democratie. Vanuit deze ervaring ontwikkelde ze een kritische blik op de politiek. Ze besloot in de pen te klimmen om uit te pluizen waar de gebreken in de Nederlandse politiek vandaan komen en of ze zijn op te lossen.>>
 
 
 
 
 

“ Het is verboden om te verbieden ” (Parijs 1968)

 
‘ Wat in de discussie rond het al dan niet verbieden van politieke partijen – indien die zouden oproepen tot geweld – centraal staat, is het onderscheid tussen drie soorten van geweld, zoals de Sloveense filosoof Slavoj Žižek dat maakt: subjectief geweld, systemisch geweld en symbolisch geweld (vooral middels de taal).
Volgens Žižek laten we ons maar al te gretig afleiden door subjectief geweld, dat is geweld dat wordt uitgeoefend door zichtbare en herkenbare krachten, zoals bijvoorbeeld slechte individuen, repressieve apparaten en fanatieke massa’s (bladzijde 17).
De aandacht voor subjectief geweld, leidt ons af van het systemische geweld, dat anoniem en zuiver “objectief” is en dat veel griezeliger (uncanny) is dan “het directe prekapitalistische socio-ideologische geweld.” ’

 • ‘ Laten we het kort houden en alleen de hints verstrekken, zodat de jongelui zelf verder kunnen graven. Ik spring gelijk naar de column van Hans Goslinga in de Trouw van zondag 7 februari 2021, getiteld: De grondwet mag geen zelfmoordpact worden.
  Goslinga illustreert zijn betoog aan Amerikaanse casussen en hij stelt: “In Nederland is het aan het volgende kabinet de rechtsgronden te formuleren waarop een partij als ultieme remedie kan worden verboden.”
  Goslinga heeft het volgens ons over geweld dat volgens Žižek onder de noemer subjectief geweld is te subsumeren, terwijl het anonieme, systemische geweld aan de aandacht ontsnapt. Hetzij onbedoeld, onopzettelijk en wellicht zelfs onbewust, hetzij moedwillig.’

‘ Laat ik kort door de bocht stellen dat vormen van subjectief geweld als de symptomen van de kwaal, dat is het anonieme, objectieve, systemische geweld, gezien moeten worden. Door ons te richten op het subjectieve geweld, negeren wij het onzichtbare en anonieme objectieve geweld.’

 • ‘ Ik wil naar de actualiteit hier en nu, en wel naar het laten “verdampen” van de middenklasse.’

‘ Trek dit meteen door naar het laten “verdampen” van dure, onbruikbare, oude mensen in woon-zorg en verpleegcentra, zoals dat in Nederland nagenoeg onhoorbaar en onzichtbaar  is gebeurd – en nog steeds beleid lijkt te zijn. Laat het Corona-virus als objectieve agens zijn werk (voor ons) doen. Als dat geen grof geweld mag heten, weet ik het niet.’

 • ‘ Okay, de middenklasse. Vooral door de lockdowns wordt de middenklasse verdampt, opgeruimd. Bekijk en beluister hierover de video van Catherine Austin Fitts die betoogt dat het beleid dat gebruik maakt van Corona erop uit is de kleine en middenpartijen te laten opgaan in grote gehelen.’

‘ Žižek op bladzijde 34: “ De ‘middenklasse’ is een luxe die het kapitalisme zich niet meer kan permitteren. “ Welaan, die middenklasse wordt momenteel bijna geruisloos opgeruimd, uitgegumd, ausradiert, gecancelled, met behulp van het frame van het virus. Dat gebeurt ogenschijnlijk autonoom, zonder dat iemand daar blaam voor treft. Het is een zuiver objectief (natuur-) gebeuren. Zij het dat de leden van deze groep over meer stem beschikken dan de oudjes en zij zich niet stom naar het slachthuis laten leiden.’

 • ‘ Op bladzijde 33 – 34 zet Žižek ons – de Nietzscheaanse Laatste Mensen (zie o.a. Zarathustra) – tegenover “de radicale moslims die bereid zijn alles in de waagschaal te stellen” en die verwikkeld zijn in de nihilistische strijd tot het punt van zelfvernietiging. Michel Houellebecq verwoordt dit ongeveer net zo in zijn roman Onderworpen. Daarmee haalde hij zich de gram van de Franse nomenklatoera op de hals – niet de woede van de moslims.’

‘ Het is niet vreemd dat Hans Goslinga sympathiek lijkt te staan tegenover degenen die het objectieve geweld “bedrijven” (zonder moedwillig boos opzet) en die alle belang hebben bij het smoren van vormen van subjectief geweld, zoals recent in Amerika tot uitbarsting kwam in de bestorming van het Capitool. Daarover wordt in de mainstreammedia een groot nummer gemaakt, en luidkeels  o foei toch! geroepen, terwijl de mainstream media nauwelijks aandacht besteden aan degenen die door bedrijvers en plegers van objectief geweld (met name de multinationals en giga-banken) worden vermorzeld en vermalen. Of gemangeld en geplet door de NAM-Shell-Rijks-combi in Groningen.’

 • ‘ Deze houding loopt naadloos over in Goslinga’s “stille hoop” (?) dat het in Europa net zo zal gaan als in Amerika. The haves shall prevail. Dat is niet vreemd, omdat Hans Goslinga tot die groep behoort – zoals de meeste lezers van kranten als Trouw, NRC, Volkskrant en het Parool.’

‘ Goslinga: “De verwachting is dat in de verbodsgrond, net als in Amerika, een koppeling zal worden aangebracht tussen speech en geweldsdreiging.” De vraag is welke speech (acts) Goslinga bereid is onder geweldsdreiging en stille geweldpleging te laten vallen. Hopenlijk zullen de Nederlandse rechtsgeleerden verder kijken dan morgen en misschien overmorgen, al zal de neoliberale ideologie dat niet stimuleren.
Is de afkondiging van een verhoging van de pensioen- en AOW-leeftijd geen geweldpleging jegens degenen die afhankelijk zijn van arbeidsinkomen? Het afkondigen van pensioenkortingen en (bijna-)negatieve spaarrente? Het omkatten van vast werk naar het zzp’er-dom? Hoe staat het met de erf- en vermogensbelasting? En het geen paal en perk stellen aan de instroom van exotische immigranten? Wie dragen daar de zwaarste lasten van?
Kortom, stof tot nadenken en discussie te over, zo dunkt ons.’

 • ‘ We komen hier ongetwijfeld nog op terug, maar gooien dit vast in de groep.’

‘ Pikant aan deze invalshoek is dat juist de radicale moslims onze “redding” zouden kunnen betekenen. Alleen zouden we in ruil daarvoor bijvoorbeeld de sharia moeten invoeren – zoals CDA’er Piet Hein Donner jaren terug al leek te beseffen (dit is niet alleen als plaagstoot bedoeld). Allemaal onze eigen schuld en dus dikke bult sliep uit.’

 

 

Bron  De Saambinder   Publicatiedatum  28-09-2006 /   Auteur(s)  Capelle aan den Ijssel  ds. W. Silfhout  /   Sharia  /    Commentaar
<<  Het moet mogelijk zijn dat moslims langs democratische weg aan de macht komen; ze moeten dan zelfs ook de sharia kunnen invoeren. Dat zegt onze inmiddels oud-Minister van Justitie P. H. Donner in het boek Het land van haat en nijd. >>
 
Kamer aanvaardt uitleg Donner over sharia  /  Trouw,  14 september 2006
(Novum) – De Tweede Kamer neemt genoegen met de uitleg die minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) donderdag tijdens een spoeddebat heeft gegeven over zijn uitspraken over invoering van de sharia, de islamitische wetgeving, in Vrij Nederland.
 
Catherine Austin Fitts  /   Bichute Chat  Planet Lockdown