Moskeeën, metaforen, macht en de media

 

 

Kio: ‘’Indien ik mw. Ezzeroili goed begrijp en adequaat samenvat, beweert zij dat de authentiek gelovige moslims bijna altijd, automatisch, tussen hamer en aambeeld zitten, en dat dat hen mateloos irriteert. Zowel in Marokko als in Nederland, worden zij met een scheef oog bekeken en te makkelijk over een kam geschoren met de-staat-onwelgevallige elementen, lees: politieke islam en moslim-terrorisme.’

Laila Ezzeroili is een Nederlandse burger en activiste met een ongewenste, maar verplichte Marokkaanse nationaliteit. Ze zet zich in voor keuzevrijheid in nationaliteit en tegen inmenging en beïnvloeding door de Marokkaanse staat.’

*

Mitras: ‘ Vooral dat laatste punt kan hinderlijk zijn – om een understatement te gebruiken. In ieder geval lijkt mij een gesprek met mw. Ezzeroli door de Nederlandse “machthebbers” geen overbodige luxe.’

Kio: ‘Dat wil zeggen: indien “ze” te goeder trouw zijn, natuurlijk, want machthebbers hebben overal op de wereld zo’n beetje dezelfde agenda, en daar staat op eerste plaats: hoe blijven wij zo lang mogelijk aan de macht. ‘

Mitras: ‘Juist, en de propaganda-apparaten moeten het volk verkopen dat “ze” het Algemeen Belang voorop stellen. Ook daar in verschillen machthebbers waar ter wereld ook, niet tot nauwelijks van elkaar.’

Kio: ‘ Effectieve propaganda maakt onder andere profijtelijk (and profusely) gebruik van cultureel courante metaforen. De gristen-dominee verschilt daarin niet van de islamitische mullah. Wil je als “infiltrant” echt snappen waarover het gaat tijdens zo’n kerk-/moskee-dienst, dan heb je veel meer nodig dan Nederlands of Arabisch kunnen spreken en verstaan in de gebruikelijke zin des woords. Ga daar maar eens aanstaan. Hoe kwamen en komen kerkscheuringen tot stand, denk jij.’

Mitras: ‘ Precies: een en al misverstand. Ik kwam The Great Code van Frye onlangs weer eens tegen. Hebben we tijd genoeg om die weer eens uitgebreid te lezen?’

Kio: ‘ Ach ja, ons onderwijs. Dat komt nooit meer goed. Er zijn veel tribunalen nodig om de vandalen die dat hebben verhapstukkt, hun vet te geven.’

Mitras: ‘We zetten in ieder geval die stukjes over Propaganda en Pinokkio (straks) hier onder.’

 

 

*

 

www.nrc.nl/nieuws/2022/01/11/staatspers-kneedt-publieke-opinie-a4077988

 

Kio: ‘ Het gaat altijd over een ander land, als de MSM hier het over regeringsleugens en -propaganda hebben. Bij voorkeur Rusland en China.’

Mitras: ‘ Dat is wel zo veilig. Ik bedoel, die journalisten en hun redacteuren moeten ook aan hun toekomst denken.’

Kio: ‘Ik begin het steeds verdachter te vinden dat er over de Nederlandse anti-stripheld Kwark Frutte nog geen cartoonseries zijn verschenen. Me dunkt dat daar alle aanleiding toe is.’

Mitras: ‘ het schijnt dat deze film Pinokkio over die Nederlandse anti-stripheld gaat. Nog een pikant detail: die kroeg in Praag, weet je niet? Die heet ook Pinocchio.’

 

 

 

 

Hoe een oud-KGB-agent ons uitlegt wat er momenteel met ons aan de hand zou kunnen zijn

 

 

‘ Interessant. In welke fase van ondermijning (door hersenspoelen) bevinden we ons momenteel in Nederland? ‘

–        ‘ Volgens Yuri Bezmenov zou ik zeggen in fase III, dus crises, vanwege Covid-Corona. Na deze fase komt dan de normalisatie, die in principe eindeloos kan duren.’

‘ Dus de eerste twee fasen (demoralisatie en destabilisatie) hebben we gehad? Fase III zou dan de fase van de Great Reset zijn? Niet back to normal, maar build back better?’

–        ‘ Met Herr Klaus Schwab aan het hoofd. Dat denk ik, ja.’

‘ En dat nemen we massaal voetstoots aan?’

–        ‘ Waarom ook niet? We zijn al gehersenspoeld en geconditioneerd. Onder andere door die orders nutteloze – zelfs ongezonde – mondkapjes te dragen en 1,5 meter afstand te bewaren, met als grootste stokken om ons te slaan: de avondklok, de lockdowns, quarantaine, geen terrasjes, geen café’s, geen vliegvakanties en geen festivals. Meneer Rutte verschijnt nu en dan in beeld en deelt ons mee wat ons staat te wachten – vanwege het virus en aan de hand van cijfers over besmettingen en IC-bedden, van meneer Jaap van Dissel en/of andere “experts.”  Heel eenvoudig, the carrot and the stick, en men vereert de man als de Redder des Volks en des Vaderlands.

‘ Tja, straks wordt ‘ie nog minister van staat, of staatsman van de eeuw met een nobelprijs. Dat zou echt niet te filmen zijn. We zijn nu eenmaal massaal met een natte vinger te lijmen en we hunkeren naar iemand die bevelen geeft, ook al weten we dat die persoon een aartsleugenaar-van-nature is.
Hoe het ook zij, als je het goed bekijkt, is het doodeenvoudig om een massa te manipuleren.’

–        ‘ Zeker, en volgens beproefde methoden, die al heel lang worden gebruikt. Dat vind ik het intrigerende van het verhaal van Yuri Bezmenov: hij vertelt ons via de KGB en Rusland, over wat er in het Westen gebeurt, alleen moet je dan 180 graden van kijkpunt veranderen.’

‘ Ik vind Bezmenovs theorie en model toegepast op de Taliban in Afghanistan erg overtuigend. Het is bijna een laboratorium-setting. Dat indoctrineren in Pakistan van Pashtun kinderen, die als Taliban naar Afghanistan terugkeren. Na de Russische inval in Afghanistan (1978) vluchtten rond 1980 ongeveer zes (6) miljoen vrouwen en kinderen, vooral kinderen, 6.000.000 ! uit Afghanistan naar Pakistan, omdat de Russen besloten te bombarderen’

–        ‘ Jawel, omdat Mikhael Gorbachov (Nobelprijs voor de vrede!) na twee jaar hopeloos vechten, besloot het Afghaanse platteland te bombarderen, teneinde de moedjahadien hun uitvalbases en ravitaillerings faciliteiten te ontnemen en ze te dwingen naar de steden te vluchten. De Russen konden de steden wel controleren.
De Engelsen in Zuid-Afrika deden iets dergelijks middels concentratiekampen voor de vrouwen en kinderen van de Boeren en de VS in Vietnam bombardeerden het Vietnamese platteland om de bevolking naar de steden te drijven. Beide ingrepen waren vergeefs en de kolonisten verloren.’

‘ In Pakistan vindt fase I in Bezmenovs schema plaats (indoctrinatie van de Pashtun gedemoraliseerden), als de Afghaanse kinderen (overwegend Pashtun) er in madrassa’s worden opgevangen en geïndoctrineerd – overwegend in wahabi-islam, want Saudi-Arabië financierde een groot deel van die Pakistaanse madrassahs. Het wahabisme is een fundamentalistische stroming in de islam, zoals in Saudi-Arabië gepraktizeerd.’

–        ‘ Deze geïndoctrineerde kinderen keren tien jaar later, rond 1988, terug naar Afghanistan. Zij zijn de Taliban, d.w.z. de studenten (talib > mv. taliban) uit de Pakistaanse  madrassahs. Op de keper beschouwd, kun je zeggen dat de Taliban de zonen van de Mudjahedien zijn, dat waren de vaders en oudere jongens die in Afghanistan bleven om tegen de Russen te vechten.
De Talibaan verdrijven in Afghanistaan de mudjahedien (de vrijheidsstrijders tegen de Russen; 1978-1989) en vestigen er een streng islamitisch regiem.’

‘ Als de VS in 2001 Afghanistan binnenvallen, krijgen ze te maken met de Taliban.’

–        ‘ In 2003 laten de Amerikanen in Afghanistan de boel de de boel, omdat Irak de olievelden van Koeweit heeft geannexeerd. Zonder VN-mandaat vallen de VS en hun cronies Irak binnen. Het excuus was dat Saddam massvernietigingswapens zou hebben, quod non. Onder anderen Dick Cheney en George Bush maakten via hun respectieve bedrijven vele miljoenen – zo niet: miljarden – oorlogswinst.’

‘ Terug in Afghanistan krijgen de Amerikanen te maken met de Taliban (al Qaeda 9/11 had niets met de Taliban te maken) en beginnen een beschavingsoorlog, met het expliciete doel Afghanistan te zuiveren van terroristengroepen en opleidings-/trainingsfaciliteiten voor terroristen.
In 2011 wordt Osama bin Laden door de Amerikanen in Pakistan geëxcecuteerd. In Pakistan, natuurlijk, want daar zit de motor achter alles wat zich in Afghanistan aan godsdienstig-geïnspireerde oorlogen afspeelt.’

–        ‘ De Amerikanen hebben het oog uiteraard (ook, of vooral) op de rijke bodemschatten van Afghanistan.
Hoe het zij, ook zij zien op een gegeven ogenblik in dat ze militair leegbloeden en besluiten zich uit Afghanistan terug te trekken. Dat doen ze met de noorderzon en als een dief in de nacht op 6 juli 2021. Zonder de Afghaanse regering en militairen (in hoeverre kun je die als Afghaans betitelen) op de hoogte te stellen en ongeveer twee maanden eerder dan gepland.

Het doel van deze botte manier van achterbaks opereren is: de Taliban van wapens, amunitie en ander militair materiaal (waaronder legenvoertuigen) te voorzien. De Taliban waren eerder in Bagram dan de regeringstroepen en ze hadden de basis leeggehaald voordat de officiële Afghaanse strijdmacht arriveerde.’

–        ‘ Dit betekent dat de Amerikanen (d.w.z. de Amerikaanse nomenklatoera) voorzien dat de Afghaanse “regering” het niet lang zal volhouden en dat de VS met de Taliban verder zullen gaan. Vandaar dat ze Taliban op deze slinkse wijze bewapenen.
Gewoon praktische Realpolitik en geen sentimenteel gezeur over woordbreuk, verraad en meer van die geitenharensokken-nonsense. Kom op zeg, we leven in een grote-mensen-wereld.’

*

‘ Indien je de video van Bezmenov doorspoelt naar ongeveer 05:17 dan hoor je hem zeggen dat het ondermijnen gebeurt door Amerikanen aan Amerikanen, “thanks to loss of moral standards. Het als een dief in de nacht uit Bagram vertrekken, is uiteraard beneden alle peil indien je de handelwijze zou afmeten aan de hand van “normale” morele standaarden. Dat was Hitlers verraad jegens Stalin (het Molotov-Ribbentrop-pact) echter ook. Je zou zo nog een half dozijn voorbeelden van “loss of moral standards” kunnen verzinnen. De Toeslagenfraude bijvoorbeeld en Sywert-gate.’

–        ‘ Wat denk je van het Sykes-Picotverdrag, waarbij de Arabieren als lucht werden behandeld? Dat verlies van een moreel kompas zien we real time om ons heen, ook in Nederland. Inderdaad, denk aan de Toeslagenfraude door het kabinet begaan en de Sywert van Lienden miljoenen-heist via het CDA. Denk je even door dan ga je wellicht speculeren over mogelijk “verraad” van politici jegens hun respectieve bevolkingen. Dat lijkt me helemaal niet vreemd. Natuurlijk gebeurt dat niet in Nederland of de EU, maar elders zijn ze vast minder gewetensvol.’

‘ Daar hebben ze dan ook geen oiroóóóó, denk ik. Bekijk en beluister Yuri Bezmenov goed, want hij zegt behartenswaardige dingen die voor ons uitermate achtueel zijn. Vooral wanneer je hetgeen hij te berde brengt combineert met wat je aan geopoltieke ontwikkelingen zich om je heen ziet voltrekken, kun je tot verrassende redenaties komen.’

–        ‘ De Nederlandse islamscholen, zei jij?’

‘ Ja, dat zijn “madrassahs” die niet in Pakistan staan, maar in de polderklei, om de hoek bij wijze van spreken. Zijn er internaten onder? Ik vroeg me af of je de indoctrinatie van de Afghaanse Taliban en de jongelui in West-Europa enigszins zou kunnen, mogen en durven vergelijken.
Waarom zouden jongelui die hier zijn geboren en getogen zo maar en plotsklaps een onweerstaanbare jeuk voelen om zich bij de IS in Syrië te voegen en kafirs de keel door te snijden? Waar en door wie is hen dat aangepraat, ingeprent, bijgebracht? Daar hebben we echt nooit bij stilgestaan, maar de video’s van Bezmenov fungeren als trigger.
Ik heb geen flauw idee wat er op Nederlandse islamscholen wordt verteld, of zelfs tijdens die zogenoemde weekendscholen. Vrijheid van onderwijs is een mooi ding, maar niet als anything goes. Hetzelfde geldt voor asielzoekers: asielrecht hoort bij een beschaafd land, maar het ongecontroleerd binnentuimelen van allerhande exoten, is ander verhaal. Asiel en immigratie zijn te onderscheiden zaken, en dan is er ook nog de nazorg, het zorgen voor een effectieve inburgering. Laat de Oostenrijkse politicus Herbert Kickl (SPÖ) het maar eens uitleggen.’

–        ‘ Vooral de vrouwen die zich aan het kalifaat overleveren, schijnen superfanatiek te zijn en te blijven. En er komen nog steeds exoten binnen van wie ik niet weet wat zich in hun hoofden afspeelt. Als ik naar de ontwikkelingen en gebeurtenissen in Oostenrijk kijk, zou ik daar schichtig van kunnen worden.
Die exoten trekken op hun beurt zulke pipo’s als van de ISI aan, die hier hun veten uitvechten en eventueel “dissidenten” elimineren ’

‘ Wanneer we met ons allen in een voldoende grote en prangende crisis-situatie zijn geperst – door het virus uiteraard – dan zouden we rijp kunnen zijn voor de Great Reset van Heer Schwab en zijn kornuiten.
Weet je dat ook het principe dat aan deze idee van the Great Reset ten grondslag ligt helemaal niet nieuw is. Daar hebben we het in een volgend posting over.’

 

* * *

 

Yuri Bezmenov:  Understanding the Political Scenario of India,Canada,Japan,China,Usa, France etc    Jan 9, 2020

Updated on Dec 31, 2014 1:00 PM EDT — Published on May 4, 2011   12:00 PM EDT   |  www.pbs.org/newshour/politics/asia-jan-june11-timeline-afghanistan

The land that is now Afghanistan has a long history of domination by foreign conquerors and strife among internally warring factions. At the gateway between Asia and Europe, this land was conquered by Darius I of Babylonia circa 500 B.C., and Alexander the Great of Macedonia in 329 B.C., among others.

Amit Sengupta  –  Afghanistan Issue Explained | US withdrawal | Taliban History | China, India, Pakistan strategy – Jul 26, 2021

Pakistan houdt er doodseskaders op na – volgens dit nieuwsbericht  |  Gravitas Plus: Pakistan’s high-profile assassins   –  Dec 27, 2020
Have you heard of the ISI? Pakistan calls it an Intelligence wing. In reality, it is a death squad. The ISI has been linked to 5000+ disappearances in Balochistan, mysterious deaths in Western countries, the murder of an Indian diplomat, and the plot to assassinate of an Afghan President.

 

Valuable Mineral Resources Found in Afghanistan  –   Jun 15, 2010

PBS NewsHour  –  https://en.wikipedia.org/wiki/PBS_NewsHour

A U.S. geologic survey has uncovered at least $1 trillion in untapped mineral deposits in Afghanistan. Margaret Warner talks to New York Times reporter James Risen on what the valuable natural resources could mean for the Afghan economy and the ongoing war with the Taliban.

 

 

Angela Merkel schafft’s doch nicht, daarom wil ook zij geen exoten meer!

 

‘ Angela Merkel (Duitse kanselier) wil geen exoten meer. Dit tot grote opluchting van Basti (Sebastian) Kurz, Oostenrijkse kanselier en aanvoerder van de neo-ÖVP.
Spoel de video door naar 5:50 voor de uitspraak van Merkel.’

–        ‘ Ja, Mutti Merkel ist eine komische Tante. Naar verluidt laat ze nog steeds verwoed lobbyen voor een Nobelprijs, daarom hangt ze met tanden en nagels aan het pluche van de bondskanselier-zetel: “Ik ga niet weg zonder Nobelprijs!”
Wat misschien nóg leuker is aan deze video (doorspoelen naar 11:37), is de uitleg die een taliban-rechter geeft aan de Duitse journalist, over de straffen die misdadigers krijgen: het begint met een paar vingers afhakken en eindigt met een hele arm. Enne, homoseksuelen moeten achter een muur gaan staan, die vervolgens een duwtje krijgt zodat de ontaarde geperverteerde onder de stenen wordt begraven. Mwah, stenigen lijkt me toch leuker, want dan moet je mikken en je mag gooien – ik denk aan Life of Brian. Het met het hoofd omlaag van een toren gooien schijnt ook even niet meer in de mode.’

‘Tenzij zo’n toren een lift heeft, geloof ik. Je moet toegeven dat multi-culti een enorme verrijking kan zijn. Zie je hoe de journalist Kurz treitert: “We kunnen de Afghanen die voor de Duitse (geallieerde) militairen werkten toch niet in Afghanistan laten? Dan worden ze onthalsd door de taliban. “Duizenden Afghanen staan te trappelen om naar Oostenrijk/Duitsland te komen.” Hij zegt nog net niet dat ze een flink deel daarvan rechtstreeks naar Nederland kunnen doorschuiven.’

–        ‘ Hè ja! Die Afghanen kunnen dan in Nederland meteen verder knokken tegen de teruggekeerde IS-helden-met-een-Nederlands-paspoort – de strijders van en voor het Kalifaat.
En Basti Kurz maar wringen en wriemelen om zich daar uit te kletsen – “En hoe zit het dan met de EVRM? Mógen we van de EU Afghanen wel naar Afghanistan uitzetten? Toen ze de verkrachtingen begingen, waren ze nog minderjarig en je mag minderjarigen niet uitzetten …? Is Afghanistan wel veilig voor hen?”
Kurz voelt de adem van Herbert Kickl (FPÖ) in zijn nek – en niet alleen waar het gaat om criminele geïmporteerde exoten, die Oostenrijkse vrouwen molesteren, verkrachten en vermoorden.
In Oostenrijk hebben ze geen SP, PvdA of D66 – die willen ook de hele Derde Wereld hierheen halen – maar de Oostenrijks SPÖ is minstens even erg.’

‘ De Duitse socialisten van de SPD hebben Merkel onder druk gezet, omdat haar CDU in een Duitse deelstaat Thüringen met hulp van de AfD (van Alexander Gauland en Alice Weidel) een overwinning had behaald. Echt iets voor sociaaldemocraten/socialisten, wereldvreemder en zoetsappiger krijg je ze nergens meer.’

–        ‘ Harold vertelde dat hij met een landgenoot (Duitser) in discussie was geraakt, omdat die hem aansprak op het feit dat Harold niet wilde helpen om Afghaanse tolken die voor de Duitsers hadden gewerkt (met hun gezinnen) naar Duitsland te halen: “Dat hebben de Amerikanen in Vietnam toch ook gedaan?! Bijna alle Zuid-Vietnamezen die voor de Amerikanen werkten, mochten na de overwinning van de Viet Cong naar de VS. In Zuid-Korea idem dito.” ‘

–        ‘ Wat zei Harold daarop?’

‘ Dat Afghanistan een groot en leeg land is (veel groter en leger dan Duitsland en Oostenrijk samen), net als Saoedi-Arabië, en dat die Vietnamezen en Koreanen, geen Arabier en (vooral) geen moslim zijn (op een enkeling na misschien, maar die is dan weer geen Arabier). Veel gevluchte Vietnamezen zijn katholiek. Die Aziaten veroorzaken geen overlast, ze schijnen een bovengemiddeld IQ te hebben en ze integreren meestal soepel en geruisloos. Dus van harte welkom in Amerika.’

–        ‘ Juist. Het aloude vergelijken van appels met peren. O ja, Merkel moet voor de rechter komen, vanwege een denigrerende uitspraak over de AfD. Daarmee schond zij de onpartijdigheid die de bondskanselier geacht wordt te betrachten.’

‘ In Oostenrijk en Duitsland lijkt veel meer te gebeuren wat politiek betreft. In Nederland gebeurt bijna niets spannends. De MSM hier staan vol met lappen tekst over China, Amerika en andere Verweggistans, maar over en uit Den Haag alleen maar laffe kost. Over Oostenrijk helemaal niks, nakkes en nada.
Ik vind de Oostenrijkse en Duitse politici meestal van een veel hoger niveau dan de Nederlandse Kaasstolpers. Hadden we in Nederland maar iemand als Herbert Kickl.’

–        ‘ Kickl is inderdaad een politieke mannetjesputter. Die heeft eerst de erfenis van Jörg Haider weg moeten masseren en nu is hij bezig met de Ibiza-blunder van partijgenoot Hans Chr. Strache. Gelukkig voor hem en de FPÖ, dat Kurz met zijn neo’s (ÖVP) in een corruptieschandaal is gekukeld. Dát is trouwens een super-soap zeg! De transcripties van die weeïge chats tussen Kurz, Blümel, Schmid en anderen ….. brrr …… die lui achtten zich boven de wet en ze waren ongeneerd Oostenrijk onderling aan het verdelen! ’

‘ Laten we deze links vast op de site zetten, dan kunnen de jongelui zelf puzzelen met wie wie en wat wat is in Oostenrijk en Duitsland.’

* * *

 

Angela Merkel moet na 16 jaar eindelijk eens opstappen / Stefan Aust Über die Kanzlerin: “Ich glaube nicht, dass Angela Merkel irgendetwas bereut!” –  Jul 22, 2021

Gute Nacht Österreich mit Peter Klien  –   Folge 43, 29.01.2021, ORF 1.

Österreich wurde schon oft von großen Skandalen erschüttert. In der vorerst letzten Ausgabe von GNÖ hat sich Peter Klien für Sie die wichtigsten davon angesehen und analysiert, was diese Skandale eigentlich alle gemeinsam haben.

Das Kurz-Netzwerk | Gute Nacht Österreich mit Peter Klien  –  Dec 5, 2019

 

Afghanistan nach dem Rückzug der internationalen Truppen    I   auslandsjournal   –  Jul 21, 2021

Die internationalen Truppen verlassen Afghanistan – zum 20. Jahrestag der Terroranschläge auf die USA. Was hinterlässt der Westen am Hindukusch? Steuert Afghanistan auf einen Bürgerkrieg zu? Katrin Eigendorf reist durch Afghanistan und trifft Politiker, Hilfsorganisationen und Vertreter der Zivilgesellschaft, die alles daran setzen, dass das Land nicht wieder in die Hände islamistischer Extremisten fällt.

Ob das gelingen kann, ist fraglich: Denn die Taliban sind so stark wie seit Jahren nicht mehr, die afghanische Armee kann ihnen wenig entgegensetzen. Viele im Land fürchten, dass Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre verschwinden könnten: Bildung von Jungen und Mädchen, Armutsbekämpfung, politische Teilhabe von Frauen im gesellschaftlichen Leben. Ein Film von Katrin Eigendorf und Nesar Ahmed Fayzi.

Laotianen die met de VS vochten

10thirtysix | Exclusive | The Secret War: Hmong Soldiers Who Served Alongside Americans in Vietnam  –   Sep 25, 2017

The Big Tell Film Contest, Hmong Veterans    –    Oct 24, 2017

Bridging The Gap Of Dreams (2017) “Lao American Documentary Feature”     Jan 7, 2017

ISIS

Grooming Children for Jihad: The Islamic State    Aug 8, 2014

 

 

 

 

Necropolitiek (doodspolitiek) in tijden van corona-covid

 

 

‘ Je zet in deze posting in feite een aantal taboe-onderwerpen op een rijtje en laat de jongelui zelf verbanden leggen en combinaties maken, waardoor er alternatieve narratieven ontstaan. Is dat de opzet?’

–        ‘ Is dat niet een sterke pedagogische vorm, die het zelfstandige en kritische denken ontwikkelt en stimuleert?’

‘ Dat ben ik met je eens, bovendien maakt het de jongelui nieuwsgierig naar de teksten waaruit we citeren. Je moet alleen de lat niet meteen erg hoog leggen, want dat demotiveert. Een klassieker als die van Hannah Arendt bijvoorbeeld, telt zo’n 500 bladzijden, en dat is veel. De meeste pupillen hebben geen grote intellectuele bagage om mee te beginnen, om ze contexten te bieden waarin zich nieuwe informatie laat inbedden.

Eigenlijk zouden ze met Orwells 1984 moeten beginnen. Arendt in combinatie met Orwell zijn zeker in dit tijdsgewricht een must, wil je tenminste enige chocola kunnen maken van allerhande cognitieve dissonanties die momenteel pandemische proporties aannemen, die de vormen van verwarring welke worden veroorzaakt door de coronapandemie verre overtreffen. Vind ik. Vooral de lukrake, onlogische en riskante “maatregelen” waartoe “ze” hun toevlucht nemen: God zegene de greep en na ons de zondvloed. Hatsjekidéééé! Houd de tokkies in de stress en verwarring. Wij weten het tenslotte ook niet.’

–        ‘ Dat is mischien zo, met die kennis en geestelijk bagage, maar die mogelijke, prohibitieve intimidatie die dat mogelijk veroorzaakt, kunnen we enigszins ondervangen of compenseren door onverwachte samenhangen te suggereren, of causale verbanden te leggen die politiek incorrect zijn en uit dien hoofde onderworpen aan (zelf-)censuur. Dat zorgt voor spannendheid, suspense. De meesten van onze pupillen hebben trouwens Orwell intussen gelezen, en Hannah Arendt is evenmin een onbekende naam voor ze.’

‘ Verrassend genoeg. Ik vond de manier waarop ze aansloegen op het handwerk van Julia (in 1984) erg opmerkelijk. Julia, de vrouw op wie Winston verliefd wordt, schrijft flutromans waarmee de massa’s worden overspoeld:  “…. de Afdeling Archieven zelf was maar één enkele afdeling van het Ministerie van Waarheid, dat als voornaamste taak niet de reconstructie van het verleden had, maar de burgers van Oceanië moest voorzien van kranten, films, schoolboeken, teleschermprogramma’s, toneelstukken, romans — van elke denkbare vorm van voorlichting, onderwijs en amusement, van standbeeld tot leuze …..
Er was een hele reeks speciale afdelingen, belast met proletarische literatuur, muziek, toneel en algemeen amusement. Hier werden prulkranten vervaardigd, waar bijna niets anders in stond dan sport, misdaad en horoscopen, sensationele stuiverromannetjes, films die dropen van seks en sentimentele liedjes die totaal mechanisch werden gecomponeerd op een speciaal soort caleidoscoop die de naam ‘versificator’ droeg. Er was zelfs een complete subsectie – Pornaf heette die in Nieuwspraak – die belast was met de vervaardiging van de minste soort pornografie, die in verzegelde pakjes werd verzonden en waar geen partijlid, behalve dan degenen die eraan werkten, naar mocht kijken.’ (ISBN  978 90 295 8709 9, pagina 46)

–        ‘ Ja, dat was gratifying, want dat maken ze zelf real time aan den lijve mee: ont-lezing en plot-desensitivering/-vandalisering, door pulp fiction. De moedwillige dumbing down van onze jeugd.’

‘ Okay, treurig, moet je nagaan wat een (lees-)plezier de jeugd wordt ontnomen! Maar neem bijvoorbeeld de sensationele samenhang die je hoogstwaarschijnlijk nooit in de MSM zult lezen: ongelimiteerde import (of het ongecontroleerd toelaten) van exoten kan, voor de vuist weg bedacht, direct twee effecten hebben: het verhoogt de druk op onze nationale middelen enorm, waaronder de gezondheidszorg en het verhoogt het gezondheidsrisico door import van exotische virussen en bacteriën. Dat laatste gebeurt ook indien mensen massaal frequent (vlieg-)reizen maken naar exotische oorden, omdat dat goed zou zijn voor de economie. Dat is dan dubbelop: viruscirculatie en import en export van virussen. Plus de bevordering van het ontstaan van mutanten. Daar moeten dan weer nieuwe “vaccins” voor worden ontwikkeld, enzovoorts. Kortom: tel uit je winst!’

–        ‘ Die samenhangen liggen voor de hand, zou ik tenminste denken. Al mag je ze niet hardop ventileren, want dan volgt routinematig en prompt: diskwalificatie als racist, fascist, fatalist, sadist en de bekende verdere riedel.

Nog veel spannender vind ik de ongetwijfeld verzwegen aantallen zelfdodingen onder medisch personeel, met inbegrip van (huis-)artsen. Toch zou je denken dat de berichten over de werkdruk in in de medische sector in combinatie met bijvoorbeeld het commodificeren van het medische beroepsethos, (het bijna demonstratief onder- en afwaarderen van hun inspanningen en bijdragen – alléén maar elke dag vijf minuten klappen op het balkon, zonder extra middelen te verstrekken, zijn evenzovele klappen in het gezicht van artsen en verplegend personeel) een open deur is. Het beroepsprestige en de sociale status van de arts, verpleger en paramedicus worden in korte tijd gesloopt en dat gaat de leden van die beroepsgroep vast niet in de koude kleren zitten. Dat weet ik wel zeker. In het onderwijs is dat al gebeurd, maar het oeverloos gewauwel over “lessen trekken” ten spijt, leert men daar niet van. Toch gek hè? Zou het onbenul zijn of moedwil? Misschien beide?’

–        ‘ Over zelfdoding onder artsen hoor je vooral – eigenlijk alleen maar – uit je familie- en kennissenkring, en niet via de MSM. Als je het zakelijk bekijkt, draagt zelfdoding onder (kundige en bekwame) artsen bij tot de necropolitiek. Zuiver realpolitisch beschouwd natuurlijk.’

‘ In mijn famlie zitten nogal wat artsen, dus ik hoor regelmatig zo het een en ander. In het artsen-clubblad Medisch Contact wordt veelvuldig ongeneerd opgeroepen toch vooral mee te doen met het prikken; soms vind ik het bijna agressief. Volg de oekazes van de BovenBazen!
Moedig van Schinkel om dit stuk te schrijven en dapper van de NRC om het te plaatsen. “Ze” zullen vast not amused zijn.’

–        ‘En dan heeft Schinkel het nog niet eens over de necropolitiek-van-het-dorre hout, in de beginperiode van corona. In het allereerste begin kon je nog ter verontschuldiging aanvoeren dat “ze” nog geen benul hadden van de rol van aerosolen, maar ook toen naderhand dat inzicht indaalde, heeft men (vanwege de kosten?) niet aan luchtfiltering in verzorgins- en bejaardenoorden gedaan. Cru gezegd: het ruimen van onze oudjes. Dat vind ik ook een vorm van necropolitiek.’

‘ Inspuiten met “vaccins” is vele, véééle, malen lucratiever. Dat kan op industriële schaal en wijze gebeuren. Bovendien heb je de beschikking over oneindige aantallen proefkonijnen, die niet eens weten dat ze als proefkonijn fungeren (denk maar aan die roman van John le Carré).  Dus.’

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

citaten uit kranten en van internetsites

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/21/de-huisartsenpraktijken-bezwijken-bijna-onder-het-artsentekort-a4051931

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/door-kapitaalkrachtige-ketens-dreigt-ook-in-de-huisartszorg-de-menselijke-maat-zoek-te-raken~b456cbb8/

 

Huisartsenzorg  –  Een bedrijf dat al tien huisartsenpraktijken heeft overgenomen, veroorzaakt grote onrust onder de patiënten én huisartsen.

Liza van Lonkhuyzen  NRC 1 juli 2021

 

NRC 25 juli 2021  –   Willem Schinkel: Het Nederlandse coronabeleid is een vorm van necropolitiek.

‘  Pas toen de ziekenhuizen overbelast dreigden te raken, volgden de harde coronamaatregelen, schrijft Willem Schinkel. Het kabinet koos ervoor de dood van duizenden mensen in te calculeren.

Willem Schinkel is hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit, auteur van het boek Pandemocratie.

Nederland koos voor een strategie die eerst openlijk ‘groepsimmuniteit’ genoemd werd, en later ‘mitigatie’ of ‘gecontroleerde verspreiding’. De constante hierin was het sturen op IC-capaciteit en het dus in zekere mate laten rondgaan van het virus. Zware ingrepen werden pas nodig wanneer de IC’s vol zouden raken. Een opvallende keuze, want virusverspreiding laat zich makkelijker controleren bij 200 dan bij 2.000 besmettingen per dag, maar het idee dat IC-capaciteit leidend moest zijn was al snel dogma.
Alle inconsistenties in het Nederlandse coronabeleid (afstand houden maar lang alles openhouden, kinderen kluisteren maar kantoren openhouden, besmettingen zien oplopen maar nog een weekje ‘de cijfers afwachten’) vormen in het licht van dat dogma een consistent beeld.

Telkens werd zo een noodsituatie gefabriceerd, want steeds wachtte het kabinet met ingrijpen tot de zorg bijna overbelast raakte, om dan te zeggen: ‘Er is een noodsituatie mensen, stevige maatregelen zijn nodig.

Zoals Richard Horton, hoofdredacteur van het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet onlangs nog zei: „Wat we hebben is een overheid die een ideologisch gedreven inzet nastreeft om de bevolking te dwingen een bepaald niveau van sterfte en ziekte te accepteren […] Dit heeft niets met data te maken.” Maar veel experts kropen zo dicht tegen een ideologisch gelijkgeschakelde politieke elite aan dat het vanzelfsprekend werd dat we eerst de ziekenhuizen vol lieten lopen voor we echt ingrepen.

Die ideologische gelijkschakeling betekent dat niemand zich afvroeg of een ander type economie, een socialistische economie bijvoorbeeld, ons tot dezelfde offers had gedwongen. Het redden van de bestaande, kapitalistische economie was prioriteit, ondanks de bijna socialistische maatregelen (het betalen van miljoenen lonen door de staat). Die lieten zien dat een economie ook anders kan. ‘

 

*

 

BLCKBX  –  “Overheid offert 520.000 levensjaren!” blijkt uit WOB verzoek EZK van oud CBS directeur… Jul 21, 2021

‘  Oud CBS directeur ad interim Ir. Jan van der Zanden diende in september 2020 een WOB verzoek in bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat om inzicht te krijgen in de kosten/baten analyse van de overheid t.a.v. de Lockdown in maart van dat jaar. 8 juni 2021 ontving hij de stukken en de data waren ronduit schokkend want daaruit bleek dat de ambtenaren een Lockdown ontraadden aangezien er per saldo 520.000 gezonde levensjaren (qaly’s) verloren zouden gaan. ‘

 

BLCKBX  –  DOCU: Ab Osterhaus gaf “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst!  –  Mar 12, 2021

‘  Ab Osterhaus organiseerde op 22 januari 2019 een “Cursus Pandemie Marketing” met Marc van Ranst. De naam van het event was “Communication & Public Engangment” en vond plaats uit hoofde van ESWI, de belangenorganisatie ter bevordering van de vaccinatie bereidheid van burgers, onder leiding van Ab Osterhaus. ‘

 

BLCKBX  –  Politie aan de deur vanwege een video!?   Nov 9, 2020

‘  Politie aan de deur omdat je een video hebt gemaakt waarin je een “complotdenker” een podium hebt gegeven. Flavio Pasquino maakte het mee afgelopen weekend, inclusief een belletje van de politie coorinator (SGBO *) Oost Nederland.
Verbaasd en enigzins geintimideerd door de manifestatie van de politie in het domein van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, was hij toch in staat een zinvol gesprek te voeren met de wijkagent, die afgelopen vrijdag onaangkondigd in zijn tuin stond terwijl hij er niet was.’

 

 

Giorgio Agamben (2021):  Epidemie als politiek  /     ISBN:  978 94 92734 12 9

Giorgio Agamben (2002):  Homo Sacer     /   ISBN: 90 5352 829 6