Er zijn vast woningcorporatiemanagers met hart voor hun huurders en de woningen

vrije-vestiging-huur

‘Oef! Ik was op de inloop-luisterend-oor bijeenkomst van Victoria’s verhuurder, de woningbouwcorporatie “Solide Huren”,’ zegt Marieke terwijl ze haar tas op de bank mikt, ’je gelooft je oren en ogen niet. Hoe die huurders worden gefopt en hoe ze zich laten inpakken!’
Marieke haalt de uitnodiging van de woningbouwcorporatie Solide Huren uit haar tas en zegt: ‘De verhuurder SolHur zegt dat ze nog niet weet wat ze met de woningen gaan doen, en dat ze daarom nog niets aan de huurders kan vertellen. Dat is natuurlijk onzin, complete nonsens, want op de huizenzoek-site van die stad staan woningcomplexen waarvan nu al bekend is dat ze 2020 gerenoveerd dan wel gesloopt worden. Iedere wooncorporatie, elke verhuurder, heeft middellange scenario’s voor zijn woningen en Solide Huren zou nog niet weten wat ze met die woningen gaan doen? Kom nou toch!’
Freek: ‘De verhuurder SH roept de huurders bij elkaar, omdat hij hun woningen wil “aanpakken” maar hij weet nog helemaal niet hoe en wat. Ja, ja, en gij gelooft het?’
Marieke: ‘Deze verhuurder weet in ieder geval dat hij meer geld wil, dat weet hij drommels goed. Op welke manier hij deze huurders er zo goedkoop mogelijk uit krijgt, dát weet hij nog niet. Daarom wil hij zien wat voor huurders het zijn. Maar dat de grond waarop de woningen staan een veel hoger rendement kan opbrengen dan nu, dat weet Solide Huren heel precies.’
‘Dat deze woningcorporatie-procesmanagers niets weten, is een lachertje,’ zegt Zorah, ‘Cornelis huurt bij dezelfde toko als Victoria, bij Solide Huren dus, zij het in een andere stad. Cor belt naar de (anonieme) centrale van die wooncorporatie om te vragen hoeveel m2 zijn woning officieel heeft. De medewerker kon aan Cor’s telefoonnummer zien in welke straat op welk nummer hij woonde. Aantal vierkante meters was binnen een have minuut bekend. Cor woont in Hoorn en de administratie met wie hij belt, zit in Maastricht – bij wijze van spreken. Dat maakt niets uit: Cor zit met zijn hele dossier “in the cloud” en iedere wooncorporatiemedewerker met een toegangscode kan precies zien wat meneer Cor doet en laat.
Te zijner tijd krijgen we een Wikileaks van huurders, wedden? We kunnen er op wachten. Google wil vast grif geld voor deze info betalen.
De verhuurder weet alles van je. Inclusief je inkomen, want dat krijgen ze door van de Belastingdienst van Meneer Eric Wiebes en zijn driesterren generaal Leijtens. Dus de smoes dat ze nog niet weten wat ze met het wooncomplex gaan doen waar Victoria woont, is een heel domme smoes.’
Marieke: ‘Natuurlijk is dat niet-weten een smoes. Ze hebben de tekeningen voor de nieuwe woningen die er komen, al klaar liggen. Waarom denken jullie dat deze corporatie “Solide Huren” dit project uitgerekend nu op stapel zet? De decembermaand komt er aan en dan kun je nergens terecht, want alle loketten zijn dicht. Dit is nauwkeurig gepland, als je mij vraagt. Dat belooft weinig goeds.’
‘Dit klinkt als de bekende truc van: we kijken hoe groot de mogelijke weerstanden tegen sloop en renovatie zijn en wie de belhamels zijn,’ zegt Freek. ‘Vaak trappen de huurders erin en laten ze zich op zo’n avond compleet in de kaart kijken, of ze hangen de clown uit waardoor ze iedere profijtelijke inbreng frustreren. Voor de verhuurder is dat dan makkelijk scoren. Die zet zijn plannen simpelweg door, want die plannen liggen er natuurlijk al lang.’
‘Ja,’ zegt Zorah, ‘de verhuurder wil ook precies weten wie van de huurders op de hoogte zijn van de regels en de bescherming die voor hen als huurder gelden. Dan kunnen de wooncorporatiemanagers berekenen en inschatten hoeveel ze eventueel moeten betalen aan verhuiskosten en dergelijke, maar meestal willen ze vooral inventariseren wat er aan kennis en strijdvaardigheid onder de huurders bestaat. Er zijn woningcorporaties die het serieus aanpakken, maar als ik deze “brief” zo inkijk, betwijfel ik of Solide Huren daartoe behoort.’
‘Victoria woont te midden van voornamelijk laagopgeleiden,’ zegt Freek, terwijl hij de brief pakt, ‘en daar hebben verhuurders een makkie aan. Tokkies weten nauwelijks wat hun rechten zijn. Giet er een paar koppen koffie in en doe alsof je ze serieus neemt en ze eten uit je hand.’
Hij leest voor: ‘ ”Wat is de fijnste plek in uw woning en waarom?” Hij kijkt verbaasd op en zegt: ‘Waarom wil Solide Huren dat weten? Wat gaat dat de verhuurder aan? De mensen wiens woning wellicht gesloopt wordt, willen weten waar ze heen moeten en of ze terug kunnen komen. Dat komt op de eerste plaats. De fijnste plek in uw woning ….. bizar zeg.’
Zorah leest voor: ‘ “Wat vindt u belangrijker? De kwaliteit van uw huis of de hoogte van de huur?” Dit is nou een voorbeeld van hoe je referendumvragen niet moet opstellen. De kwaliteit is belangrijk en de hoogte van de huur is een belangrijke randvoorwaarde. Over zo’n vraag kun je uren leuteren zonder een steek verder te komen. Bij een voor mij onbetaalbare huur kan ik niet aan de Goudkust in Bloemendael wonen, maar moet de kwaliteit van mijn huis in de Haringstraat daarom dan minder zijn? Wat bedoelen ze met wat? Geïsoleerde muren en dubbele beglazing vallen onder kwaliteit, maar een regelmatige vuilophaal ook en buren en buurtbewoners die normaal woongedrag vertonen, eveneens.’
‘Wat ik hoor over Solide Huren is dat deze verhuurder bijvoorbeeld complexen zoals die waar Victoria woont, vult met psychiatrische patiënten en asocialen die bijvoorbeeld hun hond in het portiek laten urineren en nooit schoonmaken,’ zegt Freek. ‘Dat is ook een beproefde methode: zorg dat de boel verloedert en zeg dan dat er niets anders op zit dan sloop. Er zijn legio mogelijkheden voor een verhuurder die kwaad wil, om zijn huurders eruit te treiteren tegen zo laag mogelijke kosten.’
‘Als jij je hond laat urineren in het portiek waar je met andere andere mensen woont, ben je psychiatrisch patiënt,’ zegt Marieke, ‘want een normaal mens doet zoiets niet. Dit soort mensen maakt natuurlijk nooit het trapportaal schoon en ze steken geen vinger uit ten behoeve van de gemeenschappelijke voorzieningen. Veel verhuurders dumpen deze categorie huurders in een achterstandsbuurt, die daardoor nog meer achteruit gaat. Dan sloopt de verhuurder de boel en via allerlei slimme constructies en subsidies komen daar met behulp van projectontwikkelaars dure woningen.’
‘Hoe ging deze avond?’ vraagt Zorah aan Marieke.
‘Jullie hebben het al min of meer uit de doeken gedaan,’ zegt Marieke. ‘De aanwezigen blonken niet uit in intelligentie en iedereen probeerde voor zichzelf het meeste er uit te halen zonder dat er veel structuur in de avond zat. Dat probeerden de moderatoren ook te voorkomen, dat er structuur ontstond en men gerichte vragen ging stellen. Die werden met een jij-bak teruggespeeld en de tokkies trapten er in.
De Miep die dit als moderator leidde, is vast ingehuurd om de klus te klaren: zorg dat de huurders als makke schapen naar de slachtbank gaan en je krijgt een bonus en een volgende opdracht. Ik hoop maar dat ik het bij het verkeerde eind heb en dat Victoria een fatsoenlijke deal krijgt.’
Freek kijkt op uit de brief en zegt: ‘Hier staat dat de verhuurder Solide Huren het lastig vindt een precieze planning te geven, maar dat ze verwachten vóór eind van dit jaar bij de huurder terug te komen. Dat is binnen twee maanden. Dat is héél erg kort voor een partij die geen plan heeft en nog helemaal niet weet wat hij (als verhuurder) gaat doen.
In december, natuurlijk, dan is het Kerst en wintervakantie, dus dan is alles dicht en kun je als huurder nergens terecht.
Ik denk dat Solide Huren al precies weet wat ze gaan doen. De grond is daar duur en de woningbouwcorporatie wil die portiekflats met lage huren volgens mij tegen de grond slaan om er veel duurdere woningen neer te zetten. Verkopen en hogere huren: kassa!’
Zorah: ‘misschien is Solide Huren al met een (buitenlandse) investeerder bezig. Dat is het ideaal van VVD’er Stef Blok immers: laat mensen als George Soros maar woningen in Nederland kopen. Da’s goed voor de huizenmarkt. Wonen komt op de laatste plaats en geld op de eerste. Misschien ben ik te negatief hoor, want ik ken gevallen van verhuurders die wel degelijk zorgvuldig met hun huurders in sloop- en renovatiepanden omgingen, maar deze benadering, zoals die uit deze brief spreekt, vervult me toch met zorg.’
‘Dat was een de eerste vragen die Victoria stelde,’ vertelt Marieke: ‘Kunnen de bewoners die dat willen terugkeren? Hoeveel hoger zullen de huren naar verwachting worden? Dat werd allemaal afgepoeierd met de dooddoener dat de corporatie Solide Huren daarover niets kon zeggen, omdat hij zelf nog niet wist wat ze wilden. Geloof je dat?’
‘Uiteraard weten ze wat ze gaan doen,’ zegt Freek, ‘anders zou het wel een heel erg slechte organisatie zijn, maar dat gaat deze verhuurder zijn huurders dus niet vertellen. Maak ik uit deze brief op.’
‘Als Solide Huren niets weet en niets wil dan zouden ze niet zeggen dat ze “een aanpak van de woningen noodzakelijk” achten,’ zegt Marieke, ‘en dan zouden ze niet deze avond beleggen. Maar ze beweren nog niet te weten welke aanpak ze kiezen. Dat willen ze met de huurders overleggen. Tja, met enige goede wil kùn je het zo brengen. Dan moet je alleen van jou kant als verhuurder ook bereid zijn iets van jouw ideëen prijs te geven. In welke richting denkt de verhuurder? Maar precies dát deden en doen ze niet. Ze weten het nog niet, was de mantra.’
‘Het bekende recept,’ zegt Zorah, ‘zij willen alles van jou weten, maar ze vertellen jou niets over hun plannen. En als ze je iets vertellen dat voor jou van belang is dan doen ze dat zo laat mogelijk zodat je nauwelijks nog kan reageren. Tenminste, de verhuurder die niet primair het belang van de huurder op het oog heeft. Er zijn gelukkig ook andere verhuurders. Die commercialisering van de sociale woningsector was een onzalig idee, maar we zitten er wel mooi mee.’
‘Zijn jullie tot het einde gebleven,’ vraagt Freek.
‘Dat wel,’ zegt Marieke, ‘maar de moed zonk ons steeds dieper in de schoenen, want de meeste aanwezigen wilden er vooral een “gezellige avond” van maken en hadden niet zo veel interesse aan toekomstgerichte vragen. Het zijn toch vooral mensen die gewend zijn dat er voor hen wordt gedacht en beslist en daar gaat Solide Huren volgens mij gebruik van maken. Ik hoop dat ik me vergis, maar ik vrees van niet.’
‘Victoria is vast op zoek naar een andere stek, vertelde ze,’ weet Zorah, ‘en uit wat jij vertelt, lijkt me dat het verstandigste. Wel een gedoe hoor en dan juist in deze voor haar zo moelijke periode. Maar wat wil? We leven in een neoliberale markteconomie, is het niet?’
 

huisbaas

‘Huren sinds 2010 met 28,8 procent verhoogd’
‘Dat stelde SP-Kamerlid Farshad Bashir in debat met minister Blok (Wonen, VVD). Letterlijk stelde hij: „In zes jaar tijd stegen de huren van woningcorporatiewoningen met 28,8 procent. Dat is 117 euro per maand.”
Klopt het?
De minister baseert zich op een andere bron. Hij verwijst naar de ‘Huurenquête’ van het CBS. Daarin geeft het statistiekbureau ook een overzicht van de ontwikkelingen van „de woninghuren in Nederland”. Daarnaast vindt Blok dat de SP ten onrechte de inflatie meeweegt bij de huurverhoging. Daarvoor gecorrigeerd komt hij uit op een „reële huurverhoging” van 8,5 procent sinds 2009.
Twee berekeningen, twee meningen. Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft zijn er nu eenmaal verschillende manieren om de huurstijging te berekenen; reken je kwaliteitsverbeteringen en inflatie mee of niet? „Daar zit al snel een verschil van 6 tot 8 procentpunt in.” Boelhouwer vindt „een vergelijking in reële termen een beter beeld geven van de werkelijke stijging”, maar weerspreekt de cijfers van Aedes niet.
Conclusie
Dat de minister en het Kamerlid het oneens zijn over het juiste gebruik van bronnen, wil niet zeggen dat Bashir ongelijk heeft. Zijn stelling is dan ook waar.’
Ontleend aan het artikel van Philip de Witt Wijnen in NRC van  24 oktober 2016
 

rent_runt