Huidig Nederlandse Belastingstelsel, werkt maatschappelijke polarisatie in de hand

Semanur zegt: ‘Derde dinsdag in september 2016. Het Haagse circus rond de-vrouw-met-het-hoedje barst los op die vierkante meter rond de Kaasstolp. Welke creatie draagt minister Miep en wat doet minister Trijn dit jaar op?’ ze grinnikt,  ‘maf theater blijft kijkers trekken. Intussen groeit de afstand tussen arbeid en vermogen gestaag en die kloof wordt door politici vergroot. Wat ze daar in Den Haag ook voor mooie sprookjes vertellen. Ik vind de uitspraken van emeritus Leo Stevens alarmerend genoeg om op onze site te plaatsen. Ik ga zijn nieuwe boek kopen en behandelen in mijn werkgroepen.

leo-stevens-cover

De scheefgroei vanwege de oneerlijke verdeling van onze nationale koek, brengt maatschappijbrede onvrede teweeg. De cartoon van Jos Collignon in de Volkskrant van vandaag past daar helemaal bij.’
‘De Haagse poppenkast,’ beaamt Marieke, ‘het lijkt of het ieder jaar erger wordt. Hoe beroerder de werkelijkheid, hoe bonter het Haagse toneel.’
collignon-vk-2016-09-20_groteongenoegen
Roeland leest voor uit het Financieële Dagblad en de NRC:  ‘Een belastingstelsel dat door belastingplichtigen niet wordt vertrouwd, is gevaarlijk. Het leidt tot sociale ongelijkheid, frustratie en polarisatie. „We moeten al alle zeilen bijzetten om de samenleving bij elkaar te houden. Dus moet je een geloofwaardig belastingstelsel hebben. We moet vermijden dat de gewone burger zich afkeert van de heffende overheid.  „Er is op verschillende niveaus schadelijke scheefgroei ontstaan.” Aldus Leo Stevens. Zaten er maar een paar klonen van Leo Stevens in de regering.’
‘Stevens zegt het recht voor z’n raap,’ zegt Semanur, ‘hier in de NRC bijvoorbeeld: daarbij heeft de huidige belastingwetgeving door fiscaal beleid van verschillende kabinetten ongelijkheid in de hand gewerkt. We moeten al alle zeilen bijzetten om de samenleving bij elkaar te houden.’
Marieke stelt voor om het interview met Leo Stevens en de resultaten van het Volkskrantonderzoek door I&O, zoals afgelopen zaterdag in de krant stond, op de blog te zetten. Voor de jongelui. ‘Dat schetst de randvoorwaarden waarbinnen de politiek moet werken en dat is meer dan voldoende. Al  de “analyses” die we ongetwijfeld over ons krijgen uitgestort kunnen we gewoon laten liggen, want die herhalen vooral zelfgenoegzame oefeningen in nietszeggendheid. Het is nog mooi weer, dus we gaan naar buiten.’
Roeland wil twee links van de Russische nieuwssite Sputnik eraan toevoegen. ‘Sputnik meldt dat de Chinezen naar een gouden standaard lijken te willen, vanwege de tastbaarheid van het edelmetaal. En nog een interessant artikel  waarin wordt uitgelegd waarom en hoe de Chinezen gebruik maken van de hegemonie van de Amerikaanse dollar. Zulke artikelen zie je in onze media niet en de jongelui moeten toch kennis nemen van wat er buiten Den Haag en Brussel zoal gebeurt.’

Volkskrant 13 september 2016  |   Fiscaal expert Leo Stevens: ‘Voor politici zijn de Nederlandse belastingen niet alleen een middel om geld op te halen, maar ook om kiezerswensen te vervullen. Daardoor is het stelsel steeds ingewikkelder geworden. Wie de belastingen wil vereenvoudigen grijpt daardoor steeds dieper in in het leven van de belastingbetaler.
Vandaag komt hij, samen met Arjan Lejour van het Centraal Planbureau, met het boek Geloofwaardig belasting heffen. Het is een recept voor een aanzienlijk eenvoudiger, eerlijker en opener belastingstelsel, vindt Stevens zelf. ‘De burger belasten naar draagkracht’, zo simpel kan het zijn. ‘Weg met fiscaal hobbyisme van politici om vooral de achterban te plezieren ten koste van de rest. Dat maakt het stelsel ingewikkeld en vaak werkt het fiscale speeltje averechts.’

Philip de Witt Wijnen (NRC 16 sept. 2016) interview met Fiscaal expert Leo Stevens:  ‘We hebben een geloofwaardig stelsel nodig’

Robert Giebels & Raoul du Pré (Volkskrant 17 september 2016): ‘Kiezers zeggen ‘nee’ tegen beleid van Rutte II’
Sputnik (2016.09.15) ‘Gold Yuan: Post-Dollar World Order Emerging in Eurasia’
Sputnik (2016.09.19): ‘Reason Why China Benefits From Global Hegemony of Dollar’
 

singles-kamensky