Stembiljet-verbranding

 

 
‘ Vanmiddag was ik op Senioren State op bezoek bij * * ook om er wat kleine klusjes te doen, en ik zag vijf personen hun stembiljetten verbranden. Niet uit boosheid of nijd, maar omdat ze zich dit keer van stemmen konden onthouden, zonder dat dat geboekstaafd kon worden. Ze konden hun ingevulde stembiljetten immers hebben opgestuurd, maar wat er dan verder mee gebeurde, lag buiten hun macht. Ze ervoeren het als een opluchting.’

 • ‘ Raar hè? Ik blijf het vreemd vinden dat zo veel mensen steeds opnieuw gaan stemmen en de gang naar de stembus blijkbaar nog als een dwingende verplichting ervaren, terwijl velen de hedendaagse politici helemaal niet meer zien zitten. Maar dat stemmen, dat zit er blijkbaar ingeheid, stemmen garandeert democratie. Als je vraagt of ze vinden dat ze in een democratisch staatsbestel leven, en wat democratie volgens hen betekent, dan worden ze vaag of nijdig en maken ze je uit voor negatief of erger. Heel vreemd, inderdaad.
  Zelfs deze senioren voelden zich blijkbaar schuldig omdat ze geen stem gingen uitbrengen. Nu, met dat stemmen per brief, konden ze de zaak anoniem “ondermijnen” – want zo voelt niet-stemmen voor hen blijkbaar aan. ’

‘ Dié hack zou ik na een stemronde graag zien: dat openbaar werd hoe de samenstelling van de niet-stemmers is en hoeveel mensen er daadwerkelijk niet gestemd hebben en of het percentage (hoog-/laag-) opgeleiden dat “ze” geven, echt klopt. Deze vijf senioren waren hoog tot extreem hoog opgeleid. Over de opkomst wordt altijd wel iets vermeld, maar ik geloof dat niet meer. Stel dat er krap veertig (40%) procent van de kiesgerechtigden Nederlanders een geldige stem hebben uitgebracht, zouden “ze” ons dat dan eerlijk vertellen? Bij welk percentage niet-stemmers wordt een verkiezing eigenlijk ongeldig? Dat heb ik nergens kunnen vinden. Nou ja, wat geeft het ook: niet-stemmen en dan liefst massaal niet stemmen, is momenteel de meest effectieve manier om iets in de structuur veranderd te krijgen.’

 • ‘ Zou die Commissie van Venetië, die Pieter Omtzigt wilde inschakelen, nog zijn onderzoek mogen uitvoeren, denk jij?’

‘ Misschien wel, maar wat dan nog? De nomenklatoera hoeft zich niets van zo’n lichaam aan te trekken en iemand als Rutte gaat echt niet uit zichzelf weg. De kans is levensgroot dat die man opnieuw premier wordt en dan zal hij nog driestere dingen doen, want hij heeft de smaak intussen, na tien jaar, flink te pakken en hij ziet dat hij overal mee weg komt. Arme wij.’

 • ‘Over dat per se móeten stemmen gesproken, ik keek naar een gesprek op De nieuwe wereld en inderdaad ook die mensen bleven maar in het kringetje draaien van op welke partij ze dán in vredesnaam moesten stemmen. Terwijl je zou denken dat ze voorlopig hun bekomst van politici en hun prietpraat zouden hebben en een time out zouden nemen. Maar neen hoor, ze bleven van plan om te gaan stemmen. Rare jongens hoor.’

‘ Je bedoelt dat gesprek met Paul van Liempt, Ghislen Nysten & Rick Moorman. Dat vond ik een goed gesprek, want het bood mij weer eens een inkijkje in wat er speelt in een biotoop waar wij ons door de week zelden mee bezig houden, terwijl de betreffende mensen best belangrijke bijdragen aan onze maatschappij leveren. Zet al deze info op de site, zodat de jongelui er morgen meteen mee aan de slag kunnen.’

 • ‘De Discorsi I,18 van Machiavelli moeten ze zeker lezen. Die tekst kon voor de huidige situatie in Nederland zijn geschreven.’

‘ Ik heb gevraagd of ze het eens waren met onze vertaling van virtù bij Machiavelli, als gewiekst, in combinatie met een dosis boerenslimheid en een portie agressie. Als een politicus in de huidige biotoop virtù heeft, dan is die persoon gewiekst, en dat betekent niet automatisch van een hoog politiek-bestuurlijk allooi.’

 • ‘ Wim Voermans (ISBN 978 90 446 4685 6, bladzijde 32) omschrijft virtù nog in de geest van Machiavelli en zijn tijd: “Een goede bestuurder beschikt over virtù – daadkracht, doortastendheid, moed – en doet wat nodig is. “
  Zeg, als je foto op de omslag bekijkt, waar zit dan volgens jou de meeste virtù en waar de meeste fortuna? Onder of boven de gordel?‘

‘ De succesfactoren en de karaktereigenschappen die politici succesvol doen zijn, verschillen uiteraard per tijdsperiode. Ik vind gewiekst voor nu, best een passende omschrijving van virtù. Het doet me aan de sjacherende marktkoopman denken.’

 • ‘Sjacheren en sjoemelen ja, ook met de moraal en ethische maatstaven sjoemelen. Overal hangt een prijskaartje aan en iedere medemens is een potentieel verdienmodel.’

‘ Nou ja zeg, dat gedoe met de toeslagen dat is een geval van doodordinaire kabinetsfraude. En weer een voorbeeld van opperste tegenstrijdigheid, want ze willen meer kinderen vanwege de bevolkingsaanwas, terwijl ze tegelijkertijd tienduizenden ouders de ellende in frauderen met hun absurde administratieve schrikbewind. Wat een benedenmaatse kwaliteit en wat een ethos.’

 • ‘ Het is nog erger, want je wilt kinderen die tot evenwichtige volwassenen opgroeien en dan moet je ze niet al op jonge leeftijd de naargeestige gevolgen van afgeknepen en gedemoraliseerde ouders op hun nek schuiven. Puur institutioneel sadisme.’

‘ Dit soort langetermijn denken zit er niet in. Ongelooflijk eigenlijk.’

 • ‘ O ja, ik kreeg deze link door over een optreden van Hugo de Jonge jegens Van Haga. Degene die deze link stuurde had hem weer van iemand die Rutte heeft meegemaakt tijdens vergaderingen van de ministerraad en volgens die persoon gaf De Jonge Haga een onvervalste Rutte-behandeling. De Jonge wordt zelfs rood van woede.’

‘ Echt Rutte: de nare akkevietjes delegeert hij en De Jonge is blijkbaar the most gullible guy. Het lijkt er zelfs op dat De Jonge zich met Rutte vereenzelvigt en dat hij diens manier van doen overneemt. Bully them into submission. Daar zullen we nog veel plezier van beleven.‘
 

 
Mathieu Segers: Ongekend onrecht /  in De Groene Amsterdammer 13 januari 2021, nr. 2
https://www.groene.nl/artikel/kroniek-van-een-jeune-premier
 
Over de last van coronaschade voor ondernemers. Een gesprek met Ghislen Nysten & Rick Moorman • Mar 7, 2021
www.youtube.com/watch?v=3O79N3EnMDw