Pieter Omtzigt: klokkenluider en complotdenker ?

 

 
‘ Omtzigt stelt (een gedeelte) van de handel en wandel van de Haagse politiek en ambtenarij aan de kaak. Hij is zodoende als klokkenluider te beschouwen. Zijn verhaal over de cosmetische koopkrachtplaatjes bijvoorbeeld, waarmee de regeerders ons bij de neus plegen te nemen en een rad voor ogen draaien, kenden we eigenlijk al, zij het niet zo degelijk onderbouwd en geïllustreerd als Omtzigt het ons presenteert.
Die fabricage van koopkrachtplaatjes en andere nepnieuwsachtige communicatie-uitingen (er lopen volgens Omtzigt zevenhonderd voorlichters om de Haagse kaasstolp rond!) zijn een aaneenschakeling van kleinere complotten, die aaneengeregen een groot en massief complot vormen. Of wou je het anders noemen? Omdat het woord complot in dit kader niet politiek correct klinkt misschien? Indien je je zou laten initmideren door het C-woord (Complotdenker!) dan zou je over niets meer durven nadenken en spreken, in een sluitende en coherente verhaalvorm die de etiketplakkers niet aanstaat.’

 • ‘ Groot gelijk. Neen hoor, ik vind complot hier een ter zake samenvatting. Indien je de dingen die Omtzigt opsomt bij elkaar optelt en combineert, vind ik een gangsterachtig optreden van de regering dichter in de buurt komen van een juiste kwalificatie, in ieder geval stroken alle opgesomde trucs niet met het etiket van een democratische en rechtsstatelijke inrichting van Nederland, zoals ons die wordt verkocht. Tot en met de timing van het moment van aftreden van deze regering. De media spelen hierbij een grote rol, want die publiceren bijna alle rooskleurige koopkrachtplaatjes en de meeste andere beweringen van de regingspropagandisten en volksverlakkers, zonder veel kritische analyse te plegen.’

‘ Nou, niet altijd, maar wel heel vaak. Tenslotte moet het journaille ook om zijn toekomst denken. De Nederlandse kranten zijn handen van twee Belgen. Zeg, wat gaat de CDA-partijnomenklatoera met Omtzigt doen, denk jij?’

 • ‘ Ik denk, maar dit is speculatie, dat heel veel van de anonieme CDA-partijbonzen Omtzigt het liefst voor de bus zouden gooien, want de man trekt naar eer en geweten zijn eigen plan en dat doet hij niet opruiërig of rellerig, maar ad rem, solide, gestaafd met feiten en bewijzen. Dat lust men in die biotoop niet. Immers, waar een groot en helder licht opgaat, vallen grote, diepe schaduwen.
  “Ze” hebben Omtzigt al eerder proberen te lozen. Aan de andere kant fungeert Omtzigt voor het CDA als mogelijk paard van Troje, want iedereen die op Omtzigt stemt, stemt immers automatisch op het CDA. Hij is een stemmenkanon. Op Omtzigts slippen kan het partij-establishment dus de nodige pipo’s en bimbo’s de Kamer in schuiven. Vooral de makken, de dociele zielen en de gehoorzamen. Dus voor het CDA zorgt het fenomeen Omtzigt voor een soort Catch-22.’

‘ Voor Omtzigt maakt het niet uit als hij van zijn Kamerzetel zou worden gewipt, want deze man vindt in een mum een andere baan. Hij is voor zijn inkomen niet afhankelijk van de politieke banencarrousel zoals zo veel Kamerleden dat wel zijn. De enigen die schade zouden ondervinden van Omtzigts verdwijning uit de Kamer, zijn wij, de burgers voor wie hij zich inzet en het allemaal doet.’

 • ‘ Juist, zo is dat. Toch kan ik het niet over mijn hart verkrijgen op bonafide politici als Omtzigt te stemmen. Precies vanwege deze constructie van paard van Troje. Je stemt in een vorm van koppelverkoop, meteen voor en zwik anonieme plucheklevers en uitvreters.
  In zijn nieuwe boek bepleit Omtzigt onder andere een andere constructie teneinde de kiezer meer en nauwer bij de opstelling van de kieslijst en de keuze van de Kamerleden te betrekken.
  Als eerste echter, dient de zittingstermijn van de premier te worden geherwaardeerd en gelimiteerd, opdat die persoon niet eindeloos op de plek kan blijven doorgaan.
  Dit gedoe is voor een belangrijk deel op conto van de aartsmanipulator en machtspoliticus Rutte te schrijven. In tien jaar kun je op die positie heel wat kwaad stichten – of goeds doen, natuurlijk. Je stelt snel een routine in die iedereen als normaal gaat beschouwen. Zeker iemand als Rutte doet dat volgens mij zonder scrupules.’

‘ De rest van de pluchekonijnen is zwaar medeplichtig door willoos mee te hobbelen, vergeet dat niet.
Tja, the chickens come home to roost, je zult oogsten wat je zaait. Jarenlange uitholling, deregulering en legale roof van publieke fondsen, moeten ooit hun weerslag zicht- en voelbaar maken. Helaas, ik vrees dat de meute niet verder kijkt dan de neuzen lang zijn. Ze weten nauwelijks om wie of wat het gaat, en toch gaan ze stemmen. Een verschrikkelijk idee, als je er even over nadenkt. Kijk alleen naar de belagers van Omtzigt – de video’s zijn van het web verwijderd zag ik. Die mensen hadden geen benul wie ze belaagden. Precies de volksvertegenwoordiger die voor hèn opkomt. Bizar is dat.’

 • ‘ Ach, kjk naar de CDA-verkiezing voor het partijleiderschap: de CDA’ers kozen voor Hugo de Jonge! Nota bene. Niet voor Pieter Omtzicht. Geloof je dat nou? Wat denken die mensen in hemelsnaam, waar gaan ze op af? Op rare schoenen? Okay, ze zullen het weten, daar bij het CDA. Wat een hemelsbreed verschil tussen een politieke partij en de partijloze burger die doodgewoon op politici wil kunnen stemmen die “afdwingbare voorspelbaarheid” (mensen die doen wat ze duidelijk en niet-wollig beloven) belichamen.
  De tekening van Ruben Oppenheimer in de NRC van afgelopen zaterdag laat zien dat ons systeem van stemmen een zelfgekozen gevangenis is – zo zie ik die rode potloden: als het traliewerk van een gevangeniscel. Met dit stelsel hebben we onszelf ingesloten.’

‘ We zullen het zien. In het laatste nummer van Gezond verstand (nr. 8, 27 januari 2021, of loop ik achter?) kon ik weer geen sensationele complottheorieën ontdekken.’

 • ‘ Lees dan het stuk van Kim van Keken en Lise Witteman in de Groene van 25.02.2021 maar. Dat gaat over de baantjesmachine van de VVD. Bij de andere partijen zal het niet veel anders zijn, alleen is de VVD intussen tien jaar aan de macht en dan wordt de misstand natuurlijk steeds erger.’

‘ Ik zag vanuit mijn ooghoeken dat GroenLinks op de identiteitstoer gaat, via het aanpakken van Dion Graus (PVV) die zijn echtgenote zou leasen of uitlenen aan vrienden, kennisen en handlangers – wat de familie Graus helemaal zelf moet weten, zo lang er geen dwang en geweld bij te pas komen. Er zullen vast veel ergere dingen gebeuren, waarvan de bron, herkomst en aanleiding zijn terug te voeren op de Kaasstolpers. Denk eens aan de tienduizenden gezinnen die via de Toeslagengehaktmolen de vernieling in zijn en worden gedraaid, omdat de Haagse plucheklevers zitten te verzaken.’

 • ‘ Hoe zou me niets verbazen indien deze GL-politici tot de Kamerleden behoorden die Omtzigt en Leijten van het onderzoek naar de Toeslagenfraude (want dat was het, maar dan door de regering) wilden afbrengen. Deze luitjes gaan liever voor publicitaire onderwerpen.’

 

 
Pieter Omtzigt: Vluchtelingenverdrag niet meer van deze tijd  • #DeBuitenlucht​  •  Dec 27, 2017
Immigratiedruk verdeelt Europa. Het zal in 2018 spannend worden om de EU bij elkaar te houden.  ‘Het vluchtelingenverdrag is niet bedoeld om het vliegtuig te pakken naar een land van keuze’, aldus CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. ‘Het verdrag moet aangepast.’
Pieter Omtzigt (CDA) over de staat van de Europese Unie, de eurozone en Brexit. •Dec 30, 2019
Pieter Omtzigt Gaat Los Op De Belastingdienst (1 Februari 2021)  •  Feb 2, 2021