horny humour ?

 

‘ En zeven priesters zullen zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark; en gijlieden zult op den zevenden dag de stad zevenmaal omgaan; en de priesters zullen met de bazuinen blazen.

En het zal geschieden, als men langzaam met den ramshoorn blaast, als gijlieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich; dan zal de stadsmuur onder zich vallen, en het volk zal daarin klimmen, een iegelijk tegenover zich.’

Jozua 6 (Statenvertaling)

 

 

‘ Een groep christenen loopt de komende zeven dagen elke avond biddend een ronde om het tijdelijke nieuwe onderkomen van de Tweede Kamer. “We willen Gods zegen vragen over alles wat daar de komende jaren gebeurt”, vertelt Eppo Bruins, initiatiefnemer van de actie en oud-Kamerlid namens de ChristenUnie.

Bruins vertelt dat de bidders met een Bijbels verhaal in hun gedachten zullen lopen. In dat verhaal loopt het Israëlische volk zeven dagen lang een gebedswandeling rondom Jericho. Op dag zeven stort de muur van de stad volledig in. Het volk neemt de stad over, vernietigt alles en doodt iedereen. Bruins lacht om deze vergelijking. “Het heeft nogal een brute afloop, inderdaad.” De referentie is bedoeld met een knipoog, zegt Bruins. “Als christenen zijn we in de minderheid. We moeten toch een beetje om onszelf kunnen lachen.”  ‘

Janneke De Bekker, Trouw  16 augustus 2021,