Vliegen, is tot op zekere hoogte, profijtelijk voor de economie …. (?)

 

‘ Tot op zekere hoogte, is vliegen ongetwijfeld profijtelijk voor “de economie,” maar waar ligt de grens, het break-even-punt? Waar gaat vliegen op een akelige manier ten koste van ons allemaal? Niet alleen van ons in het beschaafde Westen, maar ook ten koste van de indiaan in het Amazone-woud en de bedouïen in de Sahara.
Je kunt niet meer alle vliegverkeer afschaffen, hoewel iedereen beseft dat iedere start van een vliegtuig en iedere vlucht, duizelingwekkende hoeveelheden fossiele brandstof kost. Over de uitstoot van fijnstof, CO2 en andere onwenselijke stoffen hebben we het dan nog niet.’

 • ‘ Inderdaad. Als je dat allemaal goed tot je laat doordringen, is het absurd dat “we” zo veel vliegen, en dat sommigen zelfs pleiten voor nog meer vliegen. Indien je het huidige gepiep over schaarste aan olie in de beschouwingen betrekt, dan wordt het helemaal bizar. We moeten een extra trui aantrekken, de thermostaat lager zetten en in Groningen “moet” misschien weer naar gas worden geboord (dat is nu de schuld van de Russen, in 1973 waren de Israëli en Arabieren de bonte hond), maar Schiphol zou moeten uitbreiden en het aantal vluchten toenemen, omdat dat dat goed is voor de economie. Dat is denken-in-hokjes (compartimentaliteisdenken) waar ik eng van word. Toch doen we dat onophoudelijk. We lijken belangrijke dwarsverbanden tussen gebeurtenissen vaak moedwillig te negeren en bepaalde oorzaken van ons handelen opzettelijk niet te willen zien.’

  ‘ De tekening van Gorilla in de Groene Amsterdammer van 09.06.2022 laat nog een effect van globaal-mondiaal-vliegen zien: de wereldwijde verspreiding van virussen. Dat is ook uiteraard goed voor de economie, want de farmaceutische bedrijven maken miljardenwinsten met hun experimentele gentherapieën, die als vaccins worden gesleten en ons verplicht door de strot worden geduwd. Wie wil beweren dat dat geen gedwongen nering is?’

 • ‘ Bovendien voorzien “pandemieën” machthebbers wereldwijd van excuses om een nood-/uitzonderingstoestand af te roepen (lees hierover bijvoorbeeld Georgio Agamben).
  Wybren van Haga houdt een zinnig verhaal over de stikstof-gekte, maar ik ben het met hem oneens als hij uitbreiding van Schiphol bepleit en het aanstellen van een effectief opererende Schipholbaas. De zittende manager vind ik prima, omdat die misschien zo veel chaos kan laten ontstaan of zelfs scheppen, dat het vliegverkeer via Schiphol afneemt. Op normale wijze minderen, wil maar niet lukken. Vanwege de luchtvaartlobby en vanwege ‘s-mensens lemmingen-gedrag; men wil veel feesten, veel eten en drinken en veel vliegen.’
  In plaats van berekenen hoeveel CO2 en andere gassen een baby produceert, zou zo’n berekening ons regelmatig moeten worden gepresenteerd over vliegtuigen.’

‘ Die cijfers zouden ze levensgroot in de vertrekhal op vlieghavens moeten tonen. Maar ach, op pakjes sigaretten staat ook dat je van roken eerder en akeliger doodgaat.  Vanwaar je referentie naar het gesprek tussen Cathy Newman en Max Mosley?’

 • ‘ O ja, dat. Ik moest daaraan denken vanwege de interviewstijl van deze dame en omdat Mosely niet mocht suggereren dat het importeren van exoten (ongeacht kleur, ras, of nationaliteit) zonder een grondige controle op mogelijke ziektekiemen, rascistisch zou zijn. Gorilla tekent ook nog eens een golfbal met vliegtuigen die je als “spikes” kunt duiden, dat staat voor mij symbool voor “de elite” die ons allen door zijn elitaire (reis-, vlieg- en consumptie-) gedrag blootstelt aan gezondheidsrisico’s.

‘ I see. Vanwaar het citaat van Reinhold Niebuhr?’

 • ‘ Omdat het me verraste dat de theoloog Niebuhr als een van de grondleggers van de realistische politiek a la John Mearsheimer blijkt te worden beschouwd. Niebuhr heeft zich op het (tussen-)gebied van de politieke en godsdienstige ideologie, danig geweerd.’

‘ Het schijnt dat de Zweede en Finse politieke nomenklatoera hun voorgenomen lidmaatschap van de NAVO op z’n minst willen temporiseren. Dat vind ik van enige realiteitszin getuigen. Ze schijnen de geopolitieke ontwikkelingen toch niet helemaal uit het oog te zijn verloren, nog niet totaal wereldvreemd te zijn geworden.
Stoltenberg geeft toe dat Erdogan terecht zorgen heeft over Koerdische actievoerders vanuit Zweden  zoals mw. Amineh Kakabaveh (en Finland). Dat blijft weliswaar impliciet, maar voor een geïnformeerde verstaander is het duidelijk.’

 •  Nou, impliciet. Stoltenberg heeft het duidelijk over terrorisme en wapenexport. Indien mw. Kakabaveh daar onomstotelijk mee in verband kan worden ……… ik bedoel: tolerantie kan ook te ver gaan. Al te goed is buurmans gek.
  Zeg, kijk en luister eens naar de Indiase minister van BuZa, Jaishankar Subrahmanyam.  Zulke politici zien en horen we te weinig in onze MSM. Deze man heeft echt iets te melden.’

Jaishankar Slams China Over Lac Violations, Calls Out West Hypocrisy, Says QUAD Is Not Asian NATO

India-US 2+2 Meet: Jaishankar Slams West’s Hypocrisy On Russian Oil Purchase & Putin’s Ukraine War    Apr 12, 2022

‘Not Clever’: How Jaishankar rubbished India joining U.S or China-led axis in emerging world order   3 juni 2022