Pieter Omtzigt. Bonte hond of zout der aarde?

 

‘ Heb jij die video van Floris van der Pol nog bekeken, over Pieter Omtzigt?’

–      ‘ Jazeker. Afgaande op jouw tip. Die Floris geeft een helder overzicht van Omtzigts boek.’

‘ Okay, dat was vooral waarom ik je de link toestuurde.

–      ‘ Laten we deze posting met het verhaal van Floris over Omtzigt beginnen, en daarna het stukje van Tom-Jan Meeus bij de kop pakken.’

‘ Okay, maar ik wil een van de twee interviews van Omtzigt bij Weltschmerz er ook bij doen, want die info krijgen we nooit via de MSM. Interessant, omdat het de persoon Omtzigt als het ware in een retro-projectie laat zien. We krijgen overigens steeds meer context bij en over Omtzigt en zijn geschiedenis met het CDA.
En misschien ook het laatste exposé van Arno Wellens over Europa, de EU en de banken, want ook dat krijgen we niet op deze manier via de MSM. Pieter Omtzigt zit ook erg goed in dié materie. De eurozone en de EU bedoel ik.’

–      ‘ Tom-Jan Meeus poneert de vraag wie we momenteel het meest nodig hebben Pieter Omtzigt of Hugo de Jonge. Wat vind jij?’

‘ Dat lijkt me evident. Omtzigt kunnen we natuurlijk beter gebruiken dan De Jonge, vooral als het om inhoud gaat. Alleen al vanwege ’s-mans grondige kennis van zaken op zo’n breed terrein. Die heeft De Jonge niet, die draagt bloemetjes schoenen, maar daar wordt het Covid19-virus natuurlijk niet mee verjaagd. Omtzigt heeft zijn ideeën in een boek neergelegd, terwijl mij van De Jonge geen substantieële publicatie bekend is.’

–      ‘ Hugo de Jonge is een gehoorzame hond van Rutte, en Rutte is nou net de persoon die we niet op die plek zouden willen hebben. Helaas is er geen alternatief voor Rutte in die functie, vandaar. Wat Meeus als succes van Omtzigt prijst – de hoge vaccinatiegraad van de bevolking – vind ik kwestieus. Wat als straks blijkt dat er bijwerkingen zijn die we liever niet hebben? Hoeveel nep-vaccins zouden er gespoten worden? Wie controleert dat? Er zijn miljarden mee gemoeid en we hebben een notoire leugenaar als premier. Dus, ik bedoel maar. Het hele vaccinatie-circus rond het duo Van Dissel/Rutte bekijk ik met argusogen, en niet alleen ik. Neen, De Jonge is bepaald niet mijn voorkeur (nothing personal, mind you! die man moet ook een baan hebben), terwijl ik Omtzigt allerminst als een heilige beschouw.’

‘ Hugo de Jonge is inderdaad totaal gehoorzaam aan Rutte. Dat viel me weer op bij die interruptie van Caroline van der Plas, toen Rutte het had over triple B. Kijk maar: De Jonge papegaait Rutte na met triple B en kijkt nog eens naar Rutte voor een bevestiging.’

–      ‘ Wij, als burgers, zouden er wel bij varen indien Pieter Omtzigt als zelfstandige politicus in de Kamer plaatsneemt, omdat we zijn expertise en kennis (en contacten buiten Den Haag) zo nodig hebben. Als lid van het CDA kan hij die nooit ten volle spuien en delen, omdat hij steeds op z’n staart zal worden getrapt. Hetzij omdat hetgeen hij weet en overziet te brisant gevonden wordt door “anderen,”  hetzij uit pure kleinzielige kinnesinne, want overal waar een licht opgaat, vallen onvermijdelijk schaduwen.
In Oppenheimers cartoon van 12 juni 2021, zie ik Omtzigt getekend als de bonte hond, met een De Jonge-bloemetjes-schoen in de bek, terwijl hij in mijn interpretatie door Hoekstra, met daarachter dan weer Rutte, op de staart wordt getrapt. De nomenklatoera dus.’

‘  Omtzigt zou om te beginnen – denk ik – een goed team kunnen vormen met Caroline van der Plas. Stabiel en betrouwbaar, zonder fratsen. Qua mentaliteit en instelling zitten ze nagenoeg op een lijn. Van der Plas was ooit ook lid van het CDA. Ze is er alleen iets eerder uitgestapt dan Omtzigt. Omtzigt heeft een enorme buitenlandervaring, plus een brede kennis van de staatsrechtellijke ins-and-outs en een lange Kaasstolp-ervaring, terwijl Van der Plas locaal goed ingeburgerd is, een prettig-populistische presentatie kan weggeven, en zeker niet bangelijk of timide is uitgevallen. Neen, dat zou een best spannend duo kunnen worden. Wat pittig zout en sambal in die preutse politieke prak waarop we al jaren worden vergast.  De eerste tijd zouden ze eigenlijk weinig anders hoeven doen dan louter als contrast-met-de-rest fungeren. Meer is wat mij betreft niet nodig: degelijkheid en inhoud tegenover de franje van de poppenkasterij.

Cartoon  van Ruben L. Oppenheimer tekent elke dinsdag in NRC naar aanleiding van de actualiteit /  dinsdag 15 juni 2021

 

Omtzigt moet zijn licht zeker niet onder de korenmaat houden ( Mattheüs 5: 13, 15-16 – Statenvertaling: “ Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden?
En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn.
Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”), maar hij zou wel goed advies kunnen gebruiken inzake zijn presentatie, met een bijna-vies-woord: de pr. Op dat vlak is de man een tabula rasa, geheel blanco, en dat kan afbreuk doen aan hetgeen hij heeft te vertellen.

Voor de goede orde: dat stukje van Meeus is natuurlijk een truc. Hij kiest voor Hugo de Jonge boven Omtzigt op grond van eigenschappen en kenmerken die De Jonge tot een gehoorzame meeloper bestempelen. Lees het citaat van Mencken. De Jonge is door de partij gedomesticeerd, terwijl Omtzigt zich daartegen verzet en zijn eigen koers als volksvertegenwoordiger blijft varen. Zo kan Meeus het natuurlijk onmogelijk schrijven, want dan komt er een telefoontje uit Brussel.’

–      ‘ Goed om het even expliciet te maken, want anders denken de jongelui dat het serieus is bedoeld van Meeus. Met de cartoons van Ruben Oppenheimer zal de hoofdredactie vaak al moeite genoeg hebben.

Het verhaal van Arno Wellens over de duistere kanten van de EU stemt een mens ook niet bepaald vrolijk. We worden overal ingerommeld, zonder dat we weten of we wel daarvoor hebben gestemd en onze toestemming gegeven. Laat Pieter Omtzigt dus maar snel als zelfstandig expert aan de slag gaan daar onder die Haagse Kaasstolp.’

 

 

Arno Wellens – financieel Journalist