Brieven en ‘briefen.’ Omtzigt ontmaskert (niet) ?

 

 

‘ Leg maar uit wat je met de titel bedoelt. Briefen dat is volgens mij Engels: to brief, maar dan.’

–           ‘ De brief, dat verwijst naar de brief waarover CDA-prominent Marnix van Rij het heeft in het Trouw interview. Gisteravond, maandag 31 mei 2021, zou “oud-topambtenaar Richard van Zwol” (wie is dat?) worden aangesteld  om een brief van circa vijftien pagina’s te wrochten ten behoeve van de CDA-achterban.’

‘ Die brief wordt gelezen door de zwangere vrouw op het doek van Vermeer. Dat kan, want het is een brief met terugwerkende kracht. Het CDA moet weer terug naar meer dan vijftien zetels, dat is de ambitie van meneer Van Rij. Het is een brief die een nieuw begin  – de vrouw in het schilderij is immers zwanger? – aankondigt. Okay. So far so good. En toen?’

–           ‘ Toen schreef Ellen Warmond er een gedicht over. Dat gedicht heet verandering van decor. Ik vind het nogal onheilspellend, omineus. Zal de brief van meneer Van Rij een verandering bij het CDA bewerkstelligen? Is het een dreigbrief? Met de strekking: Het Land moet geregeerd! Dus formeer en collaboreer!

Terug naar de Haagse briefings middels overgangsdossiers, waarover oud (top?) ambtenaar Johan Sliggers het heeft: “ Directeuren kregen uitgebreide overgangsdossiers bij hun aantreden.” Ze moesten rouleren, dat heet job rotation en zou de geesten lenig en scherp houden. Wat het vooral bewerkte, was ondermeer dat ambtenaren het verband tussen uitgerold, geïmplementeerd, beleid en de gevolgen van dat beleid niet langer konden waarnemen en terugkoppelen.‘

‘ Juist. Ik heb het gelezen: “Het idee was dat je geen medicus hoeft te zijn om minister van volksgezondheid te zijn. Directeuren kregen uitgebreide overgangsdossiers bij hun aantreden. De Algemene Bestuurdienst (ABD) ging de hogere ambtenaren vanaf directeursniveau rekruteren.”

Juist ja. Ik herinner me dat nog als de dag van gisteren van op de universiteit, toen de idee daar postvatte (bij wie eigenlijk?) dat je geen geleerde hoefde te zijn – en al helemaal geen “intellectueel” – om professor te zijn. Je moest fondsen kunnen binnenhalen en over “netwerken” beschikken, dat was het fort (de sterke kant) waarnaar werd gezocht bij toekomstige hoogleraren. De gevolgen zijn zich intussen al een poos volop in hun schrille werkelijkheid aan het manifesteren. Die gevolgen doen zich gevoelen. Al die burnouts hebben vooral daar mee te maken: onder-opgeleiden hebben nu eenmaal minder in hun mars dan werkelijk-breed-en-hoog-opgeleiden. Dus moeten er méér marginaal-opgeleiden worden aangesteld. Ook zo’n mallotige redenatie. Alsof de burnouts plotseling optreden, vanuit het niets komen, als een pandemie, en alsof ze op zichzelf staan.’

–           ‘ Dat krijg je ervan als je de geschiedenis afschaft. Dan mis je diepte en perspectief en zie je alles eendimensionaal gebeuren. Dus moeten er nóg meer blikken voorlichters en communicatie-deskundologen open worden getrokken, meer dan de zevenhonderd die nu al in en rond de Haagse Kaasstolp zouden rondscharrelen. Waarom dacht je dat de Leidse Universiteit per se een campus in Den Haag moest hebben? Juist, vanwege de contacten.

Even terzijde: ik ben het niet eens met jouw tweedeling in hoog-opgeleiden en niet-hoog-opgeleiden. Ik onderscheid eerder goed- en niet goed opgeleiden. Ook iemand met een universitair diploma kan bijzonder stupide en hardleers blijken, terwijl vaak iemand met een niet-academisch brevet heel snugger en creatief kan blijken te zijn.’

‘ Met dat laatste ben ik het helemaal eens. Dus die brief van Van Rij – Van Zwol is gisteravond gedropped, althans de officiële opdracht tot het schijven van die brief zou gisteravond zijn verstrekt, en dat loopt mooi gelijk op met het tempo van die farce van een formatie. Terwijl de Van Rij-brief bij het CDA-partijvolk suddert en sijpelt, moet het CDA-smaldeel onder de Kaasstolp, tussen de aan de gang zijnde sjacheraars van VVD en D66 worden gewurmd.’

–           ‘ Waarbij het kiezerscohort dat Pieter Omtzigt met voorkeurstemmen heeft bedeeld, gesensibiliseerd moet worden, want het Land moet immers geregeerd. Dus niet langer miezemuizen over de onwenselijkheid van collaboratie met Rutte, maar gáán met die banaan.’

‘ Opmerkelijk is dat ook Chris van Dam die de onderzoekscommissie Toeslagen leidde, door de CDA-nomenklatoera op een onverkiesbare plek op de kieslijst werd gezet. Hem was het zelfde lot beschoren als Pieter Omtzigt. Is dat niet vreemd?’

–           ‘ Nou, neen, steeds minder vreemd. Een deel van de CDA-top cats wil dolgraag collaboreren met Rutte en zijn neoliberalen, want die hebben (eigen-)belangen en zij zouden goed garen spinnen bij zo’n collaboratie-structuur. Een ander deel van de CDA’ers wil juist niet met Rutte collaboreren.’

‘ Ik dacht dat je het erover ging hebben dat Pieter Omtzigt veel meer weet dan wij inmiddels te horen hebben gekregen, en dat die wetenschap hem uiterst afkerig maakt van samenspannen met Rutte. De mislukte poging via Sywert van Lienden, om de bestelling van mondkapjes via Omtzigt te doen lopen, was de meest recente move om Omtzigt te testen, alsook hem zo mogelijk te compromitteren. Nu ging die miljoenen-deal via Hugo de Jonge, want Omtzigt hapte niet.’

–           ‘ Laat me voor de duidelijkheid citeren uit wat ik net lees: “Twee journalisten van Follow the Money vertelden over hun primeur: hoe Van Liendens negen miljoen verscholen voor vreemde ogen was ondergebracht in een commanditaire vennootschap. De volle breedte van de eerder door De Volkskrant onthulde manipulaties kwam langs: de parade aan televisiefragmenten waarin Van Lienden zijn eigen goedertierendheid bezong, zijn poging om via partijgenoot Pieter Omtzigt een nieuwe winstgevende deal binnen te halen. “

Deze opstelling werd Pieter Omtzigt evenmin in dank afgenomen. Dat was ik even vergeten, maar Omtzigt loopt natuurlijk al een tijdje mee en weet intussen van de hoed en de rand, alleen ontmaskert hij niet iedereen.’

‘ Dat schijnt tot “de mores” te horen: je hangt de vuile was niet buiten. Ga terug naar het dossier Demmink en ontucht met minderjarigen door hoge ambtenaren, dan zit je op het juiste spoor van wat Omtzigt aan geschiedenis met Rutte heeft. Dat is niet mis – voor mensen die over een geweten beschikken althans.’

–           ‘ Omtzigt mag dan wel niet ontmaskeren zoals hij op Malta deed, maar indirect ontmaskert hij natuurlijk wel, door de behandeling die hem ten deel valt vanwege de zittende macht in Den Haag.
Er valt nog veel meer over mogelijke en onmogelijke samenhangen en dwarsverbanden te zeggen (hoe meer complotten hoe mooier!), maar dat wordt te ingewikkeld voor een posting. Laten we het voor dit keer hier bij houden, en als de brief van Van Rij zijn bestemming heeft bereikt en zijn werk heeft gedaan, dan zien we aan Omtzigt en de formatie, wat meneer Van Rij – onder anderen – voor aandeel gehad zou kunnen hebben in deze soap.’

‘ Zet de link naar de video van het gesprek tussen Jordan Peterson en Theodore Dalrymple hier bij en ook de video over Willem Engel, biofarmaceut en dansleraar. Dan verdunnen we de massieve correcte waarheid van de mainstream media een beetje.’

 

 

Life at the Bottom | Theodore Dalrymple – Jordan B Peterson Podcast – S4 E23 • May 20, 2021

Willem Engel   |   www.cafeweltschmerz.nl/dit-is-willem-engel-oordeel-zelf/