Reuring, rotzooi en rumoer. Antisemitisme, en begripsverwarring, en …. een beetje Baudet-bashing?

 

 
‘ Ja, toch wel een beetje vreemd deze passage uit het stuk van Tom-Jan Meeus, over het antisemitisme van Baudet. Ik bedoel deze passage:  <<  FVD-senator Nicki Pouw-Verweij beschreef, voordat ze uit de partij stapte, in een brandbrief hoe Baudet een avondlang had gezinspeeld op zijn antisemitisme: „Bijna iedereen die ik ken is antisemiet.” Eerdmans liet weten dat dit een „juiste” weergave was – en verdween donderdag uit de partij. >>’

  • ‘Wat is daar vreemd aan?’

‘ Dat noch mevrouw Nicki P-W, noch Joost Eerdmans blijkbaar aan Baudet heeft gevraagd wat hij precies met “zijn antisemitisme” bedoelt. Zij zelf expliciteren dat ook niet. Uit welke woorden van Baudet valt op te maken dat hij anti-joods-semitisch is? Vreemd.
Immers: Baudet tamboereert op de grieks-judeo-christelijke fundamenten van onze (boreale) cultuur, dus zou het toch vreemd zijn indien hij anti-joods zou wezen en daar een hele avond op zou zinspelen. Dus de mevrouw blijft een hele avond – niet een paar uur zoals bij Baudet-Taylor, maar een ganse lange avond – naar Baudets ant-semitische babbels luisteren? Zonder hem te vragen wat hij toch bedoelt? Ze reageert wel erg tertiair, vind je niet. Maar dat kan hoor. Bijna alles kan. Zeker in een context waar politiek en politici rondwaren. ’

  • ‘Ja, ja, en vlak voor verkiezingen ook nog. Ik zie wat je bedoelt: anti-semitisch betekent in deze context niet anti joods, maar anti moslim? Arabieren worden net als joden/israëli tot de semitische etnie gerekend. Dus als een etnische jood moslim zou zijn, dan zou hij/zij onder het antisemitisme van Baudet vallen, en anders niet. Baudets antisemitisme zou enkel de niet-joodse moslim-semieten betreffen. De nadruk ligt dan zelfs meer op godsdienst dan op ras. Je krijgt soms het gevoel bij het lezen van zulke teksten dat racisme en antisemitisme door elkaar worden gebruikt, en dat het vaak met opzet gebeurt? Als debating truc.
    Tja, zo zou je kunnen redeneren. Anders zou dat antisemitisme van uitgerekend Baudet een beetje vreemd zijn. Wel curieus dat niemand van al die mensen die Baudet antisemitisme aanwrijven – bij mijn weten althans – specificeert wie Baudet tot die semieten rekent waar hij tégen/ anti zou zijn. Dat men hem dat blijkbaar ook niet heeft gevraagd, of alsnog vraagt. Het blijft bij de term antisemitisme. Maar waar gaat de discussie eigenlijk over?’

‘ Toch? Waarom klakkeloos aannemen dat antisemiet (voor Baudet) betekent: anti-joods. Dat zou bij Baudet tegenstrijdig zijn aan wat hij beweert over onze cultuurgrondslagen: grieks-romeins-joods. Merkwaardig. Als je deze redenatie doortrekt, zou je de racistische dimensie er bijna automatisch in brengen. Dan zou arabier-moslim als een ras, een etnie, kunnen worden beschouwd. Dat vind ik toch ietwat geforceerd. Waarom ontkent Baudet bijvoorbeeld de holocaust dan niet? Dat doen anti-joodse-antisemieten toch graag?’

  • ‘Waarom maakt Baudet dat onderscheid niet zelf? Hij is tegen de instroom van moslims, en de meeste moslims die binnenkomen zijn semieten – geloof ik tenminste. In die zin zou Baudet antisemiet zijn. Maar Baudet zou niet tegen de instroom van joodse semieten (is dit een tautologie?) zijn? Ingewikkeld hoor. Dus waarom niet nauwkeurig onderscheiden wat volgens wie anti-semitisch precies inhoudt? ’

‘ Die onduidelijkheid maakt het begrip antisemiet en de discussie die met en rond dat begrip wordt gevoerd, zo volatiel, wankel, semantische labiel, en dus makkelijk voer voor de onderbuikreacties. ’

  • ‘Afgezien van dit aspect blijft er vast nog genoeg over voor sommigen om een hekel aan Baudet te hebben, maar haal dat antisemitisme er dan uit – of definieer het nauwkeurig. Dan kun je ’s mans ideëen (en wellicht ook andere hebbelijkheden) aan de kaak stellen, indien je het daar niet mee eens bent. Wees ad rem. Anders blijft dat vage antisemitisme er voortdurend voor hangen. Vind ik tenminste.’

‘ Voorlopig zal deze soap nog voortduren, waardoor de aandacht wordt afgeleid van zaken die werkelijk belangrijk zijn voor ons allemaal. Dat komt beplaade gremia vast goed uit. Dit alles te berde gebracht en gezegd vanuit een advocaat-van-de-duivel positie.
Voorlopig samenvattend, en tegen de stroom in roeiend: 1. de zittende nomenklatoera heeft alle belang bij het afleiden van onze aandacht van haar reeksen blunders; 2. diezelfde kliek heeft alle belang bij het neutraliseren van elke potentiële concurrent in de stemmenvijver, dus iedereen die succesvol naar de kiezersgunst dingt en in die vijver vist, moet voor maart 2021 zo veel mogelijk beschadigd worden; 3. de media hebben (zoals altijd) belang bij reuring en rotzooi. Door wie of wat dan ook gesticht en aangericht, dat dondert niet. De witte raven niet te na gesproken, natuurlijk.’

  • ‘ En Baudet is iemand die ze wat dat betreft op hun wenken bedient. O ja, ik kwam deze cartoon tegen die ik niet snapte. Wat wil deze prent zeggen? Dat de man met de baard zich herkent in de man in de spiegel? Wie het weet mag het zeggen.’

‘ Zet de link maar bij deze posting. Ruben Oppenheimer tekent bij het stuk van Meeus ook een spiegel, maar die tekening snap ik denkelijk wel. Wacht even. Is het spiegel of een schilderij? Bij de cartoon van Oppenheimer is het duidelijk, maar bij deze niet.’

  • ‘ Ik ga voor de spiegel. Kijk maar naar die schuine streepjes, links:  toi mon semblable, mon frère. Over die prent van Oppenheimer bij het stuk van Meeus komen we nog te spreken. Daar past dit citaat ook bij.’

‘ Geestig, en tevens ad rem, dat citaat: Baudet, en een beetje Baudelaire …… ja, leuk. ‘