Snel – recht ?

 
De Volkskrant
‘De aftocht van [Menno] Snel roept bovenal onzekerheid op. Waar haalt dit kabinet een kandidaat vandaan die het komende jaar beter gekwalificeerd is om de ontspoorde Belastingdienst op orde te krijgen? En wie wil zich daarvoor lenen?’
——————  ——————- ——————-
‘ Wat gaat “de Haagse politiek” na Snels vertrek nu doen, denk je?’
–  ‘ Helaas, denk ik dat de Haagse kaasstolpers het probleem niet zullen proberen op te lossen, maar dat ze het probleem – althans wat zij als probleem definiëren – zullen willen afschaffen.’
‘Dus het toeslagenstelsel. Dat zal voor andere en nog grotere problemen zorgen.’
–  ‘Ik vrees dat ik dat met jou eens ben.’
‘ Laat de kaasstolpers om te beginnen naar het interview van Geen Stijl met Pieter Omtzigt kijken. Geen Stijl biedt meneer Omtzigt namelijk alle ruimte om zijn insteek en opvatting uit de doeken te doen, en dat is een hele goede insteek. Eigenlijk qua strekking de enige juiste insteek in een echte democratie.’
–  ‘Juist. Ik weet waar jij heen wilt: wegsturen van bewindspersonen (zoals nu weer is gebeurd) is niet de remedie. De remedie begint met de vraag: hoe kan ik als politicus zorgen dat ik mijn kiezers binnen de kaders van de wet zo effectief en optimaal mogelijk kan (be-)dienen. Daar hebben zij mij immers voor ingehuurd. Moties indienen, parlementaire enquêtes optuigen en pipo’s en bimbo’s wegsturen, kan eventueel als laatste middel altijd nog. Het gaat om de instelling bij, de attitude, de mind set, van de politici.’
‘Moties indienen en parlementaire enquêtes bekokstoven, zijn wat ze in de ethologie “oversprongbewegingen” noemen. In de psychoanalyse zou het vermoedelijk onder “ageren” gesubsumeerd worden.
Het gaat bij politici in dezen vooral, of eigenlijk alleen maar, om die houding die jij ook verwoordt: hoe kan ik de burgers zo goed mogelijk helpen en zo effectief mogelijk bedienen. Hier gaat het momenteel vooral om de gedupeerden van de toeslagenellende, in Groningen zijn het de slachtoffers van de gasellende, via ons beroerde onderwijs zijn wij allemaal de sjaak, en ga zo maar door. Moties en wegsturen, zoals die instrumenten nu worden gebruikt zijn bot geworden instrumenten: leuter- en lariekoek, voor gemakzuchtige en incompetente  politici.’
– ‘Net wat je zegt. Maar ik denk niet dat de Haags pluchekonijnen hetzelfde denken en voelen als wij. Hier komen we later nog uitgebreider op terug, want die houding en opstelling van de beroepspolitici, die moet grondig veranderen. Tenminste hun inzet en manier van werken moet veranderen, maar niemand kan verder springen dan haar polsstok lang is. Politici van sub- of beneden-modale kwaliteit zullen ook geen geweldig beleid in elkaar kunnen stukken, of de regering effectief kunnen bewaken en controleren. Okay. We kunnen real time zien wat ze in Den Haag gaan bedenken en doen. Wie weet verrassen de pluchepipo’s ons. Na en door het wegsturen van meneer Snel gaat het bij de Belastingdienst natuurlijk niet als bij toverslag beter.’
‘Dat ze moeten veranderen of anders wegwezen, staat als een paal boven water. Dus om te beginnen: kijk en luister naar Pieter Omtzigt.’
 

 
Interview met Omtzigt  –   Het issue is niet: “Eenzame kerst dreigt voor Menno Snel,” maar: “Akelige kerst prangt gedupeerden van de Belastingdienst.” Meneer Snel toucheert een riant wachtgeld etcetera, die heeft geen centje pijn.
 
Café Weltschmerz  Mark Rutte: 3 kabinetten is genoeg; Syp Wynia en Pim van GalenDec 19, 2019
‘Volgens Wynia is Rutte het contact met de burger verloren : “Zijn kabinet dient niet het algemeen belang, maar deelbelangen van polderlobby’s die het contact met hun achterban zijn verloren”.
Omdat Rutte met vrijwel alle partijen regeert spreekt Winia van een “eenpartijstelsel-staat”. ‘