Waarom geen sharia-tribunaal in Syrië voor de IS-vrouwen, en hoe graag wil Groen Links op het regeringspluche?

 

‘ Dat zijn vragen die jij van enkele pupillen kreeg, naar aanleiding van het gedoe over het terughalen van IS-totebellen? Waarom geen berechting van de IS-totebellen in de regio, door islamitische rechtbanken en volgens islamitisch recht, want de dames zijn tenslotte bij volle verstand en vrijwillig naar de negorij afgereisd om daar een islamitisch kalifaat te helpen stichten. Daar hebben ze zaken uitgevroten waarvoor je dáár ter plekke de meeste getuigen en bewijzen zou kunnen aantreffem. Niet hier in Nederland. Dat is logisch. Dat motief (geen tot moeilijk getuigen en  bewijs) zit ook achter hun wens om bij hun aanklacht of “beschuldiging” in Nederland aanwezig te kunnen zijn – zo’n constructie is geloof ik opgetuigd.
Bovendien: hen hier berechten volgens ons kafir-recht, zou weleens in flagrante strijd kunnen zijn met hún Mensenrechten. Een gewiekste jurist kan dat vast op deze wijze plooien – dus huppetee: sharia-rechtspraak in de regio en – bestraffing en wel helemaal in het belang van de IS-ladies, die je tenslotte zo veel mogelijk in hun waarde wilt laten. Of niet soms?

Is het niet vreemd dat zij de sharia (volgens hun lezing en interpretatie) uit volle overtuiging naar hartelust toepassen op anderen; die mag je met het hoofd omlaag van een toren gooien, onthoofden, de handen af hakken en verkrachten tot de dood er op volgt, maar zodra jijzelf dreigt onderworpen te worden aan die sharia-rechtsregels, dan weet je niet hoe gauw je naar kafirland moet vluchten, omdat die domme ongelovigen jou nooit op de manier zullen straffen als je geloofsgenoten. Wat opportunistisch!

Okay, deze vraag snap ik meteen, maar dat over Groen Links moet je even toelichten.’

–        ’ Die vraag hangt samen met de opstelling en het optreden van Groen Links Kamerlid Corinne Ellemeet, dat op hoge toon eiste dat Martin Bosma ingreep, Gideon Markuszower tot de orde zou roepen en hem gispen om zijn woorden over Kaag, hetgeen Bosma – geheel terecht vind ik – weigerde. Daarop stampte mw. Ellemeet de zaal uit.
Volgens deze pupillen is het optreden van Ellemeet te verklaren vanuit de vurige wens van de Groen-Links-nomenklatoera, het partijmanagement, om in de regering te komen, dus deel uit te gaan maken van de nieuwe coalitie van Rutte. Voor Ellemeet zou best een staatssecretariaat kunnen zijn bedongen, vandaar haar stampei en heisa, want ze zag zich die verdienpositie al door de neus geboord.’

‘Aha, ik snap ’m. Mw. Kaag (D66) wil Groen Links er graag bij, dus slooft mw. Ellemeet zich uit ten faveure van Sigrid Kaag. Ja ja, alles draait volgens ons immers primair om het eigen belang. Deze redenatie kan ik invoelen en volgen. Of hij waar en correct is, weten we niet, want we kunnen niet in het hoofd en hart van Corinne Ellemeet (en Jesse Klaver) kijken.
Ze wordt in de NRC door Guus Valk als volgt geciteerd: “„Wat Markuszower zei was extreem heftig”, zegt Ellemeet een dag later. „Het zat in de opbouw van zijn betoog: hij omschreef eerst tot in detail wat terroristen allemaal gedaan hadden, waarna hij er de naam van Sigrid Kaag aan verbond. De voorzitter had moeten ingrijpen, maar liet het afweten. Dan kun je als makke schaapjes in de Kamerbanken blijven zitten, maar ik vond dat hier echt een grens was overschreden. Ik was niet bezig met strategie of zoiets, ik ben een mens, first of all, zo reageerde ik ook.”
Goed. Waarvan akte.’

–        ‘ Ik hoorde in de trein nog een ander motief noemen waarom Kaag Groen links er zo graag bij wil hebben. De vrouw die dit opperde, zei achter haar mondkapje dat Gidi Markuszower best gelijk kon hebben met zijn opmerking dat Sigrid Kaag zich graag door terroristen liet omringen en dat zij dáárom Groen Links er zo graag bij had. Hierbij verwees zij grinnikend naar enkele Groen Links leden, maar dat zei ze grappend, want die zijn natuurlijk geen echte terroristen. Dat zei ze ook achter haar mondkapje: “Ik maak maar een grapje hoor.” Er werd besmuikt om gelachen. Vanwege de mondkapjes, besmuikt.’

‘ Hm, ik vermoed dat ze onder anderen aan Mw. Kauthar Bouchallikht refereerde, maar dat weet ik natuurlijk niet. Dat zou je aan je medereizigster hebben moeten vragen. Ik kwam over Kauthar B. op internet wat spannende video’s tegen. Ach, wat is spannend?’

–        ‘ Mijn mede-passagier heeft geen namen genoemd, maar ik denk zelf dat mw. Bouchallikht niet echt staat te trappelen om naar Syrië af te reizen.’

‘ Neen, nu zéker niet, zou ik zo denken – indien ze al ooit die gedachte gekoesterd zou hebben, maar dat laatste is puur bij wijze van spreken en speculatief.
Enkelen van mijn pupillen hadden het over het artikel van Guus Valk in de NRC vanuit een andere invalshoek.
Mij valt met name een passage over politicoloog Simon Otjes op. Ik citeer Valk: “ De laatste paar jaar valt de PVV het kabinet fel aan over de Toeslagenaffaire, waarbij tienduizenden burgers ten onrechte als fraudeur werden behandeld. Otjes: „Interessant genoeg had een groot deel van de slachtoffers een migratieachtergrond. Daarmee week hij af van de kernboodschap van de PVV.” ‘

–        ‘ Ja! Deze tekst viel ons ook op. Het hele stuk is trouwens sterk vanuit een Ons-Soort-Mensen-perspectief geschreven, vinden wij. Het zou van de hand van D66-gers kunnen zijn.
Hoe het ook zij. Mag ik? Dank je, en corrigeer me als ik abuis ben.
Het zit volgens ons zo: meneer Otjes meent dat Wilders afwijkt van de kernboodschap van de PVV, maar wij menen dat Otjes een denkfout maakt, omdat die kernboodschap van de PVV luidt dat de Nederlandse politieke nomenklatoera en de magistratuur (met name rechters) bevooroordeeld zijn, niet objectief en niet onpartijdig, hetgeen wordt geïllustreerd en bewezen door hun benadering en behandeling van de Toeslagen-slachtoffers. Vandaar dat Wilders daar zo fel op aanslaat – niet omdat de slachtoffers hem primair aan het hart zouden gaan. Dat die gedupeerden overwegend een migratieachtergrond hebben, is hoogstens van secundair belang. Het gaat om de “corruptheid” (zo noemt Wilders de Nederlandse rechters vaak: corrupt) van met name de rechters – die overwegend uit D66-gers zouden bestaan. Professionele rechters horen onpartijdig te zijn, en dat zijn ze volgens Wilders niet. Omdat de rechters (de magistratuur in den brede) niet professioneel zouden zijn, is de Toeslagensoap ontstaan. Het gaat Wilders om de magistratuur en politici, die een karikatuur van de Rechtsstaat zouden maken.
Of Wilders al dan niet is begaan met de slachtoffers weten we niet, want we kunnen ook niet in zijn hoofd en hart koekeloeren. Wat hem dwarszit is dat hij slachtoffer is geworden en nog steeds is van hun incompetentie en corruptheid – volgens Wilders dus.’

‘ Klopt, zo reconstrueerden mijn pupillen dit ook. Daarbij kon volgens hen ook nog meespelen dat Ferdinand de Grappo (CDA) best belangen kan hebben verstrengeld met Sigrid kinky-Kaag via via allerlei D66-juristerijen en zo. Hoe de zaken achter de coulissen en onder de radar precies in elkaar steken, blijft giswerk.

Trouwens, de twee dames (Anne Kuik / CDA en Marieke Koekkoek / Volt) die tegen Caroline van der Plas  in het krijt traden ten behoeve van het terughalen van de IS-totebellen (hoewel Kuik niet helemaal, zij stond afhandeling in de regio voor), kwalificeerden enkele jongelui als “huppelkutjes,” maar dat gaan we niet herhalen en laten we geheel voor hun rekening. Ik had de term alleen lang niet meer gehoord of gelezen. Vandaar. Dus.’

* * *

In Oostenrijk, wordt hartstochtelijk gedebatteerd over het Staatsburgerschap.

Herbert Kickl: Gegen Erleichterung der Österreichischen Staatsbürgerschaft.   Premiered Jun 21, 2021

IM ZENTRUM: Einbürgerung erleichtern? Der Streit um die Staatsbürgerschaft (20.6.2021)   Jun 25, 2021