Vrijblijvende generositeit, of zijn het gewoon sneue strontzakken?

 

Clayton Jones –  https://claytonjones.tumblr.com/

 
‘Indien al die ” “ prominenten “ “ (Ja, ik gebruik dubbele aanhalingstekens!) nou ieder twee of drie migranten-kinderen, die ze zeggen zo dolgraag naar Nederland te zien komen, adopteren. Dus de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor die kinderen op zich nemen, zou dat iets zijn denk jij?’

  • ‘Al die zogenaamde “prominenten” met hun zie-ons-eens-ethisch-wezen-houding kunnen zich dat best veroorloven. Financieel zijn ze binnengelopen en ze wonen meestal ook heel riant. Een meneer Jan Terlouw bijvoorbeeld, die zou op zijn farm met gemak drie of vier wooncontainers kunnen laten plaatsen en die geleidelijk transformeren tot permanente woningen voor asielmigranten, zodat ze daar altijd terecht kunnen. Want dat willen ze toch? Heel Afrika en Azië in de achtertuin?
    De kosten voor scholing en bewassing van die kinderen kunnen ze ook makkelijk ophoesten, dus niets staat er in de weg om hun grootmoedigheid in de praktijk en realiteit handen en voeten te geven. Niet alleen vrijblijvend blèren dat Nederland (dat zijn zij-minus-ons dus) zijn verantwoordelijkheid moet nemen.’

‘ Wat je zegt. Zo’n Neelie Kroes zit er warmpjes bij, net als Geert Mak, en Laurens Brinkhorst is ingetrouwd in een familie die meer landgoederen (meest door het Rijk betaald) heeft dan ze zelf kan gebruiken. Al die jojo’s hebben de Angela Merkel attitude geadopteerd. Heel hard: Wir schaffen das! roepen en dan schielijk wegkijken als het erop aankomt de gevolgen en consequenties van hun vrijblijvende grootmoedigheid onder ogen te zien. Zodra de exoten in Nederland zijn, taalt geen “”prominent “” meer naar ze. Als ze maar op die lijst met handtekeningen staan, want dan zijn ze gecertificeerd prominent. Bah! Ik vind het labbekakken. En dan zeg ik het nog netter dan burgemeester X, die haar grootmoedige ambtsgenoten-mede-burgemeesters als slappe strontzakken kwalificeert. Laat ze eerst maar zorgen dat de boel in hun eigen gemeente naar behoren reilt en zeilt voordat ze hun marketing-bureaus allerlei popi-persberichten laten inpluggen, aldus deze burgemeester-met-hart-voor-het-publieke-belang.’

  • ‘ Zouden die zogenaamde “prominenten” geen kranten lezen, of niet naar nieuwsuitzendingen kijken en luisteren? Hebben ze niet gehoord over kinderen die, eenmaal Nederland (de EU) binnen gehengeld, vaak spoorloos verdwijnen? Zitten zij zelf misschien in een verdienmodel dat geld binnenharkt via de doorverkoop van kinderen? En dan laat ik het Nederlandse onderwijs dat al jaren op apegapen ligt nog maar buiten beschouwing. Deze pipo’s en bimbo’s zien er blijkbaar geen been in om onze leraren en docenten met nogeens tig handenbindertjes op te zadelen. En onze structurele woningnood, onze belabberde ouderenzorg? Zo kan ik nog even doorgaan. Strontzakken, vind ik geen verkeerde kwalificatie, neen. Sneue strontzakken zijn het. Desnoods gecertificeerd en wel.
    Verschopte kinderen aan je boezem willen drukken, is prima. Wie zou dat niet willen? Vooral als je je dat financieel en anderszins meer dan zat kunt veroorloven, maar neem dan ook je verantwoordelijkheid. Hier hebben ze nou een prachtkans om een stukje wereldellende te privatiseren, door zich de man honderd procent garant te stellen voor een paar van die kinderen. Alles contractueel vastgelegd en zwart op wit, natuurlijk. Zodat ze zich naderhand niet onder hun verantwoordelijkheden uit kunnen wurmen. ’

‘ Overigens hoorde ik de kwalificatie “strontzakken” ook vallen in verband met die meneer Elbers van de KLM en zijn diefjesmaten.’

  • ‘ Ik hoorde Elbers en company vergelijken met wapen- en drugshandelaren. Niet zo gek, want ze rauzen immers net zo goed in een bedrijfstak waarvan iedereen weet dat het ons allemaal, op den duur, naar de verdommenis helpt. Je kunt de fossiele brandstoffen niet op deze schaal en in dit tempo blijven opstoken. Nog afgezien van de atmosfeer-verpesting die al dat vliegen veroorzaakt. Om dat te snappen, hoef je waarachtig geen Einstein te zijn en deze jojo’s en bimbo’s weten drommels goed waar ze mee bezig zijn. Ze kunnen zich alleen de marketing en reclame veroorloven, waardoor ons hun handwerk als de mensheid-verheffend-en-nobel wordt ingestampt.’

‘ Wat een cynisme hè? Die jojo’s krijgen bijkans de godenstatus toegekend omdat ze nu even van bonussen zouden afzien. Die extra pegels krijgen ze toch wel, alleen gebeurt dat onder de tafel en uit het zicht.
Dat het een kwestie van dweilen-met-de-kraan-open is, weten die lui donders goed. Net als die “prominenten-met-hun-van-goedertierendheid-overlopend harten”. Dit keer zouden ze (ja, zij dus!) 1500 of nog wat kinderen binnenhengelen – daar komen straks natuurlijk ouders achteraan, want die blijven nu als truc even onder de radar – en volgende keer is het opnieuw prijs. Totdat we met ons allen kopje onder zijn.’

Gert Jan Rohmensen:  Leraren basisonderwijs.  Met noodplan voor bestrijding lerarentekort wil Utrecht een voortrekkersrol spelen  / Trouw, 24 april 2020
Bij ongewijzigd beleid verwacht de gemeente dat het lerarentekort in het basisonderwijs snel zal oplopen, van 58 fte naar mogelijk zelfs een tekort van 300 fte in 2028. Daarom zit de stad in ‘de hoogste staat van paraatheid’, aldus het noodplan. “Het aantal leerkrachten neemt af, terwijl tegelijkertijd de stad snel groeit. Tot 2028 komen er ongeveer 9000 kinderen extra bij waardoor je nog grotere tekorten krijgt”, zegt onderwijswethouder Anke Klein.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/23/bonusophef-belemmert-redding-van-air-france-klm-a3997713