Vreemde kronkel-redenaties inzake de IS-“bruiden”

 

Lees het stuk van Caspar van Veen / NRC  05 juli 2021

‘ En als die IS-bruiden (zouden willen) ontsnappen uit die kampen waar ze nu zitten, wat dan nog? In de redenatie die ons zou moeten overhalen ze terug naar Nederland te halen, wordt als belangrijk argument aangevoerd: “ …. voor ontsnappende IS-strijders, die zich mogelijk weer zouden kunnen aansluiten bij een terroristische organisatie.”
Hoezo? Welke terroristische organisatie zou die ontsnapte vrouwen willen hebben en zo ja waarvoor, welk lot staat hen daar te wachten? Wat denken de dames zelf?
Je hebt niet veel fantasie nodig om te bedenken dat ze hoogstwaarschijnlijk als slavin behandeld zullen worden, als broedkip gebruikt, als handelswaar doorverkocht, of erger – indien ze “onbruikbaar” blijken.
Die “bruiden” zullen zich dat ook realiseren en zich wel tig maal bedenken alvorens te ontsnappen. Ze zullen liever in het kamp blijven. Dat “ontsnappen” is een fabeltje voor ons.’

–        ‘ Tja, dat lijkt me ook. Geef de Koerden of wie die kampen beheren, desnoods leefgeld voor de inmates en wat extra’s als cipier-beloning. Als “de Nederlandse Staat” daar te gierig voor is, laat de vrouwen dan daar berechten volgens de daar vigerende wetten en gebruiken. Nederland hóeft die vrouwen van de Hoge Raad niet eens terug te halen.
Wat ook vreemd is – een gotspe in feite: geen van die vrouwen heeft bij mijn weten het boetekleed aangetrokken, spijt betuigd en gesmeekt om naar Nederland terug te mogen met de plechtige belofte hier in het openbaar schuld te bekennen, haar straf uit te zitten (geen symbolische straf, maar een echte straf) en daarna geruisloos als een nijvere Nederlandse burger te leven en haar positieve bijdrage aan onze maatschappij te leveren.
Heeft zo’n vrouw ooit openlijk spijt betuigd? Dat zou een begin hebben kunnen zijn. Let wel: hebben kunnen zijn, want met de rugzak aan begane vreselijkheden die ze torsen, zitten wij niet te springen om ze hier vrij te hebben rondlopen.’

–        ‘ Dat er nooit sprake is van spijtbetuiging van de kant van de IS-bruiden, vind ik een heel sterk argument om ze absoluut niet terug te halen. Een doorslaggevend argument. Niks spijt hebben van daden, integendeel: ze staan op hun rechten van de kafir-rechtsstaat Nederland. Straks zeggen ze nog dat Nederland hen tegen hun zin heeft gehaald en kunnen we smartengeld betalen. Een louche advocaat zou ze dat kunnen influisteren, een argumentatie in elkaar knutselen en volgens de formule no cure no pay een percentage van het smartengeld bedingen en eventueel opstrijken.’

‘En dan dat opheffen van strafvervolging dat als een dreigement wordt gebruikt. Wat zégt dat nou? Snijdt dat hout? Dan lopen ze onbestraft rond, nou en? Best. Voor mijn part. Als ze maar buiten Nederland blijven.’

–        ‘ Een schuldige aan IS-misdaden, raakt nooit onbestraft.  Ook al ben je niet door een rechtbank veroordeeld en al loop je “vrij” rond. Je bent en blijft vogelvrij. Mocht het je lukken Nederland toch stiekem binnen te komen (wat ze hoogstwaarschijnlijk zullen proberen, al dan niet met hulp van derden en tegen geld), dan doe je dat met schaamte en maak je je schuldig aan onwettig oponthoud in Nederland. Maar waarom zou je in vredesnaam in een land willen wonen en leven waar je met afschuw en walging bent vertrokken? Met het doel een kalifaat te stichten.
Dus wat is het argument nu eigenlijk? juist hen hier “bestraffen” maakt hen paradoxaal genoeg eerst echt vrij, en zonder dat ze overtuigend spijt hebben betuigd, kan dat toch zeker niet aan de orde zijn?’

‘ Eigenlijk is het vreemd dat het argument dat ze (bij mijn weten) nooit spijt hebben betuigd nooit wordt gehoord. Heel vreemd.’

–        ‘ Vreemd en gevaarlijk, want ze zouden eens kunnen denken dat ze toch niets verkeerd hebben gedaan met dat strijden en moorden voor hun kalifaat. De meeste “bruiden” lijken die overtuiging ook glashard en ongeneerd toegedaan.
Nog een ander argument om ze niet buiten de regio waar ze hun wandaden hebben gepleegd en begaan, te willen “bestraffen” is dat de mogelijke bewijzen en slachtoffer-families overwegend dáár zullen zijn te vinden en niet hier. Mocht een dader hier of in een ander “beschaafd” land, een slachtoffer dat hier asiel heeft gekregen tegen het lijf lopen (dat is in Duitsland al eens gebeurd), dan zijn de rapen gaar. Voor het slachtoffer welteverstaan. De bestrafte dader kan een lange neus trekken en zeggen; sliep uit, ik heb mijn straf uitgezeten – of bij gebrek aan bewijs zelfs helemaal geen straf gekregen.’

‘Tenzij meneer Grapperhaus en mevrouw Kaag ze persoonlijk willen adopteren en op hun erf huisvesten. Of andere politici misschien? Meneer Rutte? Die hoeft er toch geen actieve herinnering aan te koesteren dat ze in de logeerkamer resideren? De man heeft zo’n slecht geheugen dat hij permanent vergeten zou zijn dat hij gasten heeft op zolder, in de logeerkamer, of in het sousterain. Of in een permanente tent in de tuin.’

–        ‘ Juist, en mevrouw Kaag woont in een vliegtuig en bevindt zich voortdurend tussen buitenlanden. Dus die kan haar huizen daar makkelijk voor lenen. Wij hoeven tenslotte niet de dupe te zijn van hun hobbies.
Dan nog zou ik er niet gerust op zijn, want stel ze daar vandaan ontsnappen. Neen, vergevingsgezind zijn op andermans kosten en risico is vrijblijvend en veel te makkelijk.’

‘ Daar komen politici al te vaak mee weg (zich kunnen onttrekken aan de nare gevolgen van hun beleid) en die gewoonte moet stevig en kordaat worden bestreden, grondig afgeleerd en liefst snel met wortel en tak uitgeroeid.’

 

Caroline en de Huppelkutjes [van CDA en Volt (?)]
Caroline van der Plas: DAT WAS UM? over gruweldaden IS. Terughalen Syrië-gangers slag in gezicht.

Apies kijken: VI-mannen gieren om Caroline van der Plas