de Uitzonderingstoestand

 

 

‘ Onlangs zag ik op een video hoe premier Rutte de vraag van parlementariër Lilianne Ploumen over de besteding van 5 miljard belastinggeld wegbonjourde, onder verwijzing naar de uitzonderingstoestand waarin we ons vanwege de Covid-19-pandemie bevinden. Een uitzonderingstoestand die door Rutte en enkele deskundologen, expert-technocraten zoals Jaap van Dissel en Ab Osterhaus is afgekondigd.’

–           ‘ Tja, en Ploumen droop af, met de smoezen van Rutte dat er onderzoek naar zou worden gedaan, er naar zou worden gekeken en verantwoording zou worden afgelegd. Een tamelijk gênante vertoning, vond ik. Rutte weet natuurlijk donders goed dat hem niets kan gebeuren. Ik vind het beklemmend om dit voorbeeld van laatdunkend autoritair gedrag door een demissionaire premier te zien, en ik vrees dat we dit soort gedrag vaker zullen zien, zeker als “ze” de smaak eenmaal  goed te pakken hebben.’

‘ We weten intussen wat we met Rutte voor vlees in de kuip hebben: de man liegt elk tweede woord dat hij uitbrengt. Je haalt er intussen weliswaar je schouders over op, maar echt wennen doet het toch niet; ons zelfbeeld wordt er evenmin beter van.

Iemand merkte onlangs op dat de soap rond Sywert van Lienden en zijn mondkapjes alleen nog van enig belang was vanuit het aspect hoe een politieke partij (i.c. het CDA) middels deze bizarre deal beschadigd wordt en onder druk gezet kan worden – om Omtzigt (een CDA’er) die het falen van dit Ruttekabinet aan de kaak stelde, via via (ik citeer Ruttes brutale smoes, met zijn via via om half acht ’s ochtends) alsnog te sensibiliseren. Hetgeen er in moet resulteren dat het CDA zich niet alleen verbindt tot meeregeren met Rutte, maar zich daardoor tevens  verplicht tot collaboratie met het beleid van het toekomstige kabinet. Onder het mom van de kreet dat het Land moet worden geregeerd.’

–           ‘ Precies, want meneer Van Lienden als ladenlichter is niet bijster interessant. Hugo de Jonge van het CDA veroorzaakt afbreuk aan het merk CDA. Dat komt bij en bovenop het gelazer rond Omtzigt. Rutte kan het CDA als het ware steeds goedkoper krijgen, omdat de club zichzelf met iedere ronde gesteggel, afwaardeert. De CDA-bobo’s devalueren de club eigenhandig, het CDA verlaagt zichzelf.
Dat overkomt iedereen die zich met Rutte inlaat. Men kan op haar vingers natellen wat het moet betekenen om met of onder een Rutte te werken. Alle partijen die mee gaan doen met Rutte in Rutte IV zullen zich compromitteren. Dat is ook precies de bedoeling: zo veel mogelijk medeplichtigen maken. Welke marketingteksten en propaganda-smoezen ze ook zullen bedenken en gebruiken.’

‘ Dat laatste zal uiteraard eerst een lawine van gemeenplaatsen opleveren, zoals het obligate geblaat dat “regeren nu eenmaal vuile-handen-maken met zich brengt,” maar dat geldt onder deze omstandigheden bij voorbaat al niet. Al was het alleen omdat iedereen die nu nog gáát regeren met of onder Rutte, al van tevoren vuile handen hééft.

Over de kwaliteit van het huidige CDA-kaderpersoneel hoeft men zich geen illusies te maken. Vier jaar collaboratie met Rutte heeft zijn onmiskenbare werking gehad. Krankjorum toch, dat meneer Van Lienden nota bene aan het CDA-partijprogramma zou hebben meegeschreven! Dat zou ik maar niet van de daken schreeuwen als CDA-bobo zijnde. In mijn perceptie leverde Van Lienden het CDA een streek van onvervalste Rutte-snit; hij loog zeer winstgevend de boel aan elkaar. Dus lus-u-nog-peultjes-mevrouw-Janse?!

Het boeiende (ja, sorry, we blijven het abstracte en de theorieën mooi vinden!) is dat Rutte als demissionaire premier, onze grondrechten opschort. Laat dat eens even goed tot je doordringen. Is dat niet dubbelop bizar?! Het is al een aporie dat een “soeverein” de grondwet kan opschorten om de democratie en de grondrechten te redden, maar in dit geval is het dubbelop bizar, omdat de soeverein (i.c. een premier) zelf in een uitzonderingssituatie verkeert. Hij is namelijk demissionair, en wel omdát hij de democratie aan zijn laars lapte. Dat deed hij net een keer te veel, en te brutaal.’

–           ‘ Toch vreemd dat in Nederland blijkbaar niemand vanuit deze optiek naar de zaak kijkt. Men blijft zich maar laten afleiden door de rel-aspecten van gebeurtenissen. Die worden breed uitgemeten. Bijvoorbeeld al die die aandacht die zo’n Van Lienden nu weer krijgt, dat leidt af van waar om gaat: waartoe is deze premier verder nog in staat, onder de dekmantel van uitzonderingstoestand vanwege een pandemie? ‘

‘ Ook het koste wat kost willen “sensibiliseren” van politici die onwillig zijn tot collaboratie, kun je onder uitzonderlijk politiek gedrag subsumeren, waardoor de pleger van dat gedrag verontschuldigd wordt – gedisculpeerd, vanwege de noodtoestand.’

–           ‘ Onder “normale” omstandigheden zou zulk gedrag als politiek-morele chantage worden bestempeld, en als onoorbaar en onacceptabel. Dat is denk ik waar, ja. Het stemt me niet echt opgewekt te weten dat zo’n persoon als premier acteert.’

‘ De volksvertegenwoordigers hebben daar volop aan meegewerkt, door de man hiermee weg te laten komen. Geef zo’n personage een vinger en voor je het weet pakt hij je beide handen af en ook nog eens je voeten met tien tenen. Alles onder verwijzing naar de noodtoestand. Het vervangen van Rutte door bijvoorbeeld een Omtzigt, wordt als on-mogelijk gezien, vanwege “de Democratie.” We laten liever de democratie om zeep helpen. We trekken helemaal geen lessen uit het verleden, hoe vaak die mantra ook herhaald wordt. Niet in laatste instantie door Rutte, bij wie die woorden voor in de mond bestorven liggen. Die arme Lilianne Ploumen sloeg hij er compleet mee dood. Tijdens het kijken naar dat stukje treurig toneel, bekroop mij bijna een plaatsvervangende schaamte ’

–           ‘ In ieder geval gaan we de ideeën van Agamben hierover – en met name over de liminale situatie (het niemandsland, limbo) van de uitzonderingstoestand – grondig uitpluizen, want je hebt gelijk: theorie blijft boeien.’

‘ Het zou alleen mooi zijn wanneer die mooie theorieën in een nog mooiere praxis werden omgezet, zodat we er allemaal van kunnen profiteren.’

–           Zeg, kunnen we er voor de jongelui niet wat Carl Schmitt, Michel Foucault en niet te vergeten Peter Sloterdijk bij doen. Als dressing bij het paard aan de oever – horse d’oeuvre achteraf.’

‘Dat vind ik geen slecht idee, dan hebben ze tenminste aan die namen gesnuffeld. We moeten er alleen voor waken ze niet te overvoeren of te intimideren. Walter Benjamin dan? “Wenn es die Phantasie ist, die der Erinnerung die Korrespondenzen darbringt, so ist es das Denken, das ihr die Allegorien widmet. Die Erinnerung führt beide zu einander. ” Dit is uit Zentralpark, in Illuminationen. Ik sloeg er op aan vanwege de herinnering. Snap je wel? Actieve en passieve herinneringen.’

–          ‘ Bien sûr:  “Avec mes souvenirs / J’ai allumé le feu / Mes chagrins, mes plaisirs / Je n’ai plus besoin d’eux ! ” Joh, over een paar jaar zijn we die hele Mark Rutte compleet vergeten. Als het een beetje meezit misschien zelfs eerder.’

 

 

Actuele denkers: Giorgio Agamben | Filosofen René ten Bos en Ype de Boer, lezingen  •  Jul 15, 2016

Interview with Giorgio Agamben, August 2020 • Oct 12, 2020

 

Ellen van Gaalen, Algemeen Dagblad  07-06-21, 07:00 Laatste update: 07:45

‘ Microbiologen slaan alarm: Antibiotica halen niets uit bij honderden meereizende darmbacteriën

Vakantiegangers nemen veel resistente darmbacteriën mee naar huis die niet reageren op antibiotica. Vooral bij reizigers naar Azië zijn die in het lichaam te vinden. ,,Als zo’n bacterie een infectie veroorzaakt, is die moeilijker te behandelen.’’
………………….  ………………………… ……………………..  …………………………………
Overigens raakt het merendeel van de vakantiegangers de resistente darmbacteriën na enkele weken vanzelf kwijt. Slechts bij een deel zijn ze na een jaar nog steeds in het lichaam aanwezig. Het grootste risico op gezondheidsproblemen ontstaat als de reizigers kort na terugkeer een infectie oplopen. ‘