Mmmmm … melkkoeien, mondialisering, maffiosi, mafkezen en mierenn*****s

 

 

 

‘  “Cincinnatus in de polder” is dat geen mooie titel, voor een biografie van meneer Schaap?’

  • ‘ Je zou je een minder treffende kunnen voorstellen, maar eerst even dit: “Bel vooral niet de politie” …. P * * * * * * vertelde dat ze een maand of wat geleden, in de trein drie vrouwen hoorde praten over een aanstaande moord – bij wijze van spreken. Een van de vrouwen had ongewild enkele gesprekken opgevangen (omdat haar balkon boven dat van de betreffenden ligt) tussen twee andere vrouwen over een oude moeder (?) die goed gevuld (= rijk) was, een draak van een mens, en die maar die maar niet dood wilde gaan. De erfenis lag er maar te liggen, en die konden ze goed gebruiken. Het leek alsof ze haar een handje wilden helpen met overlijden. Tenminste, dat dacht de vrouw die het in de trein vertelde, en zij vroeg zich af of ze niet iets moest ondernemen. Bijvoorbeeld de politie informeren over hetgeen ze ongewild had gehoord.’

‘En ?’

  • ‘Nou neen dus. “Ben je gek meid, je haalt je wat op de hals. Bel vooral niet de politie, want dat zorgt voor een hoop ellende, en je hebt geen enkel bewijs. Ja, wanneer die vrouw overlijdt misschien. Maar dan nog …. haal nooit vrijwillig de politie ergens bij. Dat was ooit en vroeger, maarre nu moet je liefst uit de buurt van de politie blijven – indien mogelijk.”
    Ik moest eraan denken vanwege de aanstaande demonstratie van boeren, komende week. Wat staat ze dit keer te wachten van de kant van de politie – en eventuele andere partijen die reuring en rotzooi willen? Overigens had P * * * * * * het over een thriller die ze wilde schrijven, en dit balkon-verhaal vond ze een mooie plot, dus wat feit en fictie is, weet ik niet.’

‘ Er zijn genoeg lieden die op een spektakel vlassen, vooral ten eigen bate. Een platform-moderator had het over een helikopter om de boerendemonstratie te filmen en naderhand op zijn site te bespreken. Hij wilde daar crowdfunding voor. De man verstrekt gegevens over het aanstaande “evenement” waar iedereen haar voordeel kan doen.’

  • ‘ Heb ik gezien, ja. Nooit gedacht dat deze man zo’n oliebol kan zijn. Meestal heeft ‘ie redelijke kwaliteit op zijn site en zegt ‘ie tamelijk verstandige dingen. Misschien is dit een uitglijder. Niemand is perfect.  De demonstrerende boeren zijn niet gebaat met uitgebreide logistieke info-op-voorhand. En dan die wezenloze acties van FDF er nog bij. Allemaal Van-der-Wal-in-de-sloot-stikstof. De boeren ontberen absoluut een solide en creatieve communicatie- en campagne-strateeg. Goed. Terug naar de pretentieloze professor.’

‘ Dat is Sybe Schaap zeker: pretentieloos. En intelligent en zeer landbouwdomein deskundig. Ik heb geboeid geluisterd. Twee keer. We gaan ‘m nog een keer samen bekijken.  Vooral wat Schaap onder andere over onze voedselvoorziening zegt (video >> 26:57), lijkt me zéér relevant en pertinent prangend actueel. Een verademing, na dat eindeloze onzinnige gewauwel en leeg geneuzel over stikstofdeposities van Haagse Kaasstolpers, hitsige “experts” en wezenloze deskundologen.

De man weet zo veel, en kan daar zo zinnig over denken en praten, dat hij gewoon niet in de “actieve” politiek kàn zitten. Dat houdt een beetje normaal mens geen week uit en als  zo’n normaal mens bovendien nog is begiftigd met een bovengemiddelde dosis gezond verstand, geen dag. Denk ik. Kijk maar weer eens naar enkele willekeurige video’s over het Haagse Tweede Kamer cabaret.’

  • ‘ R * * * * heeft de interviewer geloof ik maar op twee plekken uit het gesprek geknipt en daar merk je nauwelijks iets van. Deze interviewer gedraagt zich in dit gesprek redelijk en laat de geïnterviewde voldoende aan het woord. Dat kan ook bijna niet anders, want Sybe Schaap heeft heel veel in zijn mars.’

‘ Nuttig werk van R ******, dat editen van interviews, dan houd je tenminste nog beluisterenswaardige “content” over. Veel interviewers zijn werkelijk verschrikkelijke ijdeltuiten, die er vooral zitten om te laten zien horen wat zíj wel niet allemaal weten. Dat is baarlijke bagger, en dan doet R * * * * heel nuttig werk. Knippen en snoeien maar.’

  • ‘ Zo’n gesnoeide video is inderdaad comfortabeler dan handmatig moeten doorspoelen. Bij de Tweede-Kamervideo’s die we bekijken, zijn de Rutte-riedels-en-reutels er steeds vaker tussenuit geknipt. Ik kreeg nog een link door naar een artikel van Evert de Vos (“Varens overwoekeren de kleine veenbes”). Dat heb ik cursorisch gelezen. Kan geen kwaad om te vermelden, denk ik, maar het verhaal van Sybe Schaap staat centraal.’

‘ Ruben Oppenheimer heeft een prachtige tekening gemaakt, die precies in de vigerende maatschappelijk context past: de godfather Don Vito Corleone met zijn poes, weet je nog?’

  • ‘ Zeker. Oppenheimer genereert met zijn tekeningen bijna altijd context-en-content in een; daar is meestal geen onderscheid tussen te maken. De man heeft vast een lijntje met het universum, die pakt vibraties op die maar weinig cartoonisten gewaar lijken te worden.’

‘ En, Oppenheimer transformeert, vertaalt, dat naar pakkend beeld. Zie je de korenaar, op de revers? Dat is voor mij ondermeer een allusie naar Johannes 6:51, dus vezel (granen) en eiwit (vlees) en dan circulair geschakeld. Sybe Schaap vertelt erover.’

  • ‘ Het lapelspeldje verwijst tevens naar de Oekraïne (een graanschuur), natuurlijk. En zo kunnen we nog uren doorgaan.’

‘ Andre keer, oké? Zet dit maar eerst op de site. O ja, andere > andré. Op de valreep André Gide en Johannes 12,24: Si le grain ne meurt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u: ” En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.…
Is er hoop voor de Oekraïne?’

 

 

 

 

 

Hoe strik je als Haagse ambtenaar, zonder kleerscheuren, een politieke beer, of olifant?

 

‘ Die berenval die Ruben Oppenheimer bij het stuk van Tom-Jan Meeus tekent, is volgens mij door de ambtenaren gezet, in de hoop dat een politieke bobo erin trapt,’  zegt Ilham, ‘een ander scenario kan ik tot nu toe niet uit de tekst van Meeus peuren.
De ambtenaren op J&V hebben hun buik vol van de politieke bazen die hen door Rutte en zijn kompanen op hun dak worden geschoven en ze sarren de VVD’er Mark Harbers in de hoop dat er vanuit de politieke top – liefst vanuit woede en frustratie – wordt ingegrepen. Dan klapt de val dicht.’
‘ Dan staat de olifant of beer met één poot op de kermis …?’
‘ Wat mij bevreemdt aan het verhaal van Meeus is het ontbreken van een motief bij de ambtenaren om Harbers zo te piepelen,’ zegt Tanja, ‘ wat heeft Harbers ze misdaan, of misschien: wat heeft hij nagelaten? Harbers is door Rutte alleen ingezet om de Marrakesh-klus te klaren en daarna was hij expendable. Het beproefde Rutte-recept. Uit het feit dat Harbers zo gehoorzaam deed wat Rutte hem opdroeg, zonder goed te weten wat hij eigenlijk deed, bijvoorbeeld in Marrakesh, concludeerde Rutte dat hij met Harbers kon doen wat hij wilde. Harbers is na Marrakesh en het cijfer-debacle gewoon braaf in de Kamer gaan zitten. Harbers liet zijn tanden niet zien en hij is lid van de VVD, dus denkt Harbers vermoedelijk dat zijn verdere toekomst van de VVD en van Rutte afhangt.’
‘Maar dat zal de ambtenaren een zorg zijn,’ meent Taco, ‘die moeten gewoon doen wat de politici hen opdragen en dat zien ze steeds minder zitten, omdat ze doorhebben dat veel politici helemaal niet snappen wat ze in feite doen.’
‘Ja, en ik kan me levendig voorstellen dat ze allengs denken: genoeg is genoeg, er zijn grenzen,’ meent Ilham. ‘ Ten eerste willen ook de ambtenaren een baas met competentie en kennis van zaken en ten tweede zijn veel ambtenaren misschien lid van D66 of zelfs van GroenLinks, weet jij veel. En dan steeds worden opgescheept met een VVD-hete-aardappel als baas. Nou ja, meneer Grapperhuis is dan CDA, maar toch op die plek geplakt via deals die de partij-bobo’s onderling sloten. Ik kan me voorstellen dat dat irriteert. Tja, en Harbers is dan nu de Sjaak.’
‘ Die Harbers is wel super gesard en opvallend grondig gepiepeld door die ambtenaren zeg. Tenminste zoals Meeus dat beschrijft,’ merkt Tanja op, ‘ en toch komt er van zijn kant bijna geen reactie. Meeus:  << Heeft hij het gevoel dat het allemaal een opzetje was? „Heel af en toe”, zei Harbers, „bekruipt me die gedachte.” >> Dat lijkt mij ook ja. Harbers wordt als lokaas gebruikt om de politiek uit de tent te lokken. Een echt motief om hem zo te piepelen, geeft Meeus niet.’
Taco: ‘Harbers heeft politiek correct gehandeld, helaas voor hem. Aandoenlijk om te lezen: <<  „Ik wilde chique blijven in het debat”, zei hij. >>
Alsof je je onder straatvechters aan de regels van de boksbond zou moeten houden. Ik lees uit Meeus’ verhaal zeer zeker ook dat de opzet van de ambtenaren net zo goed kan zijn geweest om Harbers tegen de VVD-bobo’s in opstand te laten komen; met name tegen Rutte, want die heeft hem me dunkt gebruikt en laten vallen. Dat kan iedereen intussen weten – zeker degenen die met Rutte hebben “samen”gewerkt. Vandaar dat Meeus besluit met de vaststelling dat pipo’s die geen carrière meer hoeven maken, bedanken voor de eer:
<< Goed ingevoerde JenV-bronnen vertellen ook dat er al wordt gezocht naar zijn opvolger. Sterker nog – omdat de hoogste ambtenaar van Rutte, secretaris-generaal Paul Huyts van Algemene Zaken, volgend jaar vertrekt (zijn maximumtermijn van zeven jaar op AZ zit er dan op), zou Rutte eerder Huyts hebben gesuggereerd naar JenV over te stappen.
Ook circuleert de naam van de recent gepensioneerde routinier Tjibbe Joustra als waarnemer.
Maar naar ik begrijp toonden geen van beide zwaargewichten veel enthousiasme: het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de laatste jaren zoveel Haagse carrières gebroken dat mensen wel drie keer nadenken voordat ze nog in die slangenkuil stappen. >>
De hydra – eigenlijk is hij een reuzenaal – midden in het labyrint heet natuurlijk Mark Rutte. dat durft alleen, tot nogtoe, niemand hardop te zeggen.
De greep van de Haagse code van omertà is verbazingwekkend. Al die pipo’s denken dat wanneer je het gedrag van een tiran opelijk aan de kaak stelt, je landverraad pleegt. Het middel werkt wel, en daar gaat het om.’
Ilham: ‘ Zou het niet dat Meeus en Oppenheimer hier grondig over hebben overlegd? Meeus kan niet ronduit schrijven dat hij snapt dat de ambtenaren misschien liefst Rutte willen jonassen en vierendelen, maar hij kan het wel verbloemd schrijven, bijvoorbeeld door geen motief bij de ambtenaren ten aanzien van Harbers te noemen, en de zaak omgekeerd te presenteren: de politiek is ontevreden over de ambtenaren, terwijl het eigenlijk andersom is: de brekebeen-politici komen de ambtenaren de neus uit. Nou, dan tekent Ruben Oppenheimer zo’n moorddadige val. Kijken wie er in trapt. Alleen die cijfers van 1 tot en met 10 snap ik niet. Aftellen? Tot tien kunnen tellen?’
‘ Missschien zijn het de rugnummers van de (gesneuvelde) bewindslui op Justitie?’
Taco: ‘ Het doet me denken aan de praktijk van fragging in het Amerikaanse leger, tijdens de Vietnam oorlog: de soldaten stopten bij officieren en onderofficieren die ze incompetent achtten en die slecht leiding gaven, een handgranaat in de achterzak.’
‘ Ik vind die moorddadige val van Ruben Oppenheimer erg intrigerend,’ bekent Tanja, ‘ ik zou hem liever niet om mijn been voelen klappen. Hij amputeert je been meteen. Dat weet ik zeker.’
Taco: ‘ Bij de Belastingdienst schijnt ook gemurmureer onder het voetvolk te zijn. Natuurlijk vergeven ze daar Rutte het parachuteren van Eric Wiebes niet, ze zijn bij de Belastingdienst die klap nog niet boven, de rancune zit diep. Bovendien walgen ze van opdrachten als het inventariseren van de spaargelden van brave burgers omdat Rutte c.s.weer eens een verkiezingspropaganda stunt willen uithalen.’
‘ Je bedoelt dat gezever op de millimeter over hypotheekrente?’ vraagt Ilham,  ‘want daarmee regeert de VVD in feite Nederland, met materiële zaken die de (hoogopgeleide en wereldwijze) burger direct in haar portemonnee raken. De rest is allemaal hoogdravende ronk voor naïeve tokkies. Met de benoeming van Wiebes op het ministerie van energie – in plaats van de man te ontslaan wegens verregaande bewezen incompetentie, zoals in Den Haag met VVD-burgemeester Krikke is gebeurd – wordt de gup op een andere post geplakt. Dat is de middelvinger opsteken naar ons allemaal.’
‘ Precies als Ruttes omkopen van de koning (met Belastinggeld) voor eigen propagandadoeleinden,’ zegt Tanja,’ daarover wordt – net als Meeus hier doet – ook “lateraal” geschreven – dus net naast waar het eigenlijk om gaat. Dus staat er: de werkrelatie tussen premier en koning loopt geolied en dat is in het Algemeen Belang. Kijk nu weer naar die post voor de inrichting van paleizen. Brrrr .. iedereen wil altijd méééér en nog méééér, hoeveel ze ook al hebben.’
Taco: ‘Bij de Belastingdienst schijnen ze niet zo gecharmeerd van de laatste neoliberale verkiezingstruc: verhoog de AOW ten koste van de pensioenen. Met dat korten op pensioenen wordt meer binnengehaald dan “ze” uitgeven aan de AOW-verhoging. Ze maken er de blits mee bij de grote groep AOW’ers en ze spekken de zakken van degenen die helemaal geen AOW nódig hebben, want iedereen krijgt die AOW-verhoging. De ambtenaren moeten de gegevens aanleveren. Wat de politici daar vervolgens mee doen, dat moeten de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers zelf weten. Als de burger het er niet mee eens is dan stemt zij straks gewoon op een andere partij. Zo werkt de verlichte democratie immers.’
Tanja: ‘Bovendien wordt de steeds groeiende groep personen die noch van AOW, noch van pensioen afhankelijk zijn, omdat ze hun vermogens in Belastingparadijzen hebben ondergebracht, helemaal nooit geraakt door regeringsmaatregelingen ten behoeve van het Algemeen Belang, terrwijl ze wel volop profiteren van de algemene voorzieningen in het publieke domein die met belastinggeld worden bekostigd.’
‘Zelfs belastingambtenaren schijnen kinderen en familie te hebben, die op de een of andere manier de klos zijn van dit soort maatregelen, die je als loyale ambtenaar geacht wordt uit te voeren.De hogere regionen in de politiek zijn niet gekozen, omdat men op een merk stemt en vervolgens de poppetjes worden benoemd door anonieme partijbaronnen en andere belanghebbenden en sponsors, waarbij je al kiezer helemaal niets heb in te brengen.’
Taco: ‘Tja, als er dan een handgranaat in de la ligt, of je vindt er een op een bankje ergens langs de weg, en je denkt dat je de mensheid een dienst bewijst door hem gericht te gebuiken, tja, dan wordt de verleiding sommigen weleens te machtig. Stel ik me zo voor.’
 

 
 
 
 
 
 

Is de phallus van Paris presidentieel genoeg?

 

 
‘  Pierre de Ronsard (1524 – 1585) wijdt een viriel, mannelijk, sonnet aan de phallus/penis, dat door Ernst van Altena onbehoorlijk mooi is vertaald. Het begint met: “Jij goudgepunte lans, die zalft en stoot, / die altijd onverzettelijk blijft en stijf, /wanneer ik in mijn leger lijf aan lijf / mij nachtelijks voor ’t zacht gevecht ontbloot. // Jij lans, die altijd en in elke schoot / paraat blijft, hoe vaak ik j’ook binnendrijf / (….) “
Eerder een ode aan Priapus als je mij vraagt.
Zo’n sonnet als dit kan alleen lang vóór #MeToo worden gepleegd, dat moge duidelijk zijn.
Wil je over de fallus-symbolen van Parijs lezen, dan kan ik je ondermeer teksten van Roland Barthes aanbevelen. Met name de Eiffeltoren steekt er pront en pontificaal sinds jaar en dag bovenuit: a proud penis, een parmantige piemel.
Laten we deze posting niet te makkelijk maken voor de jongelui. Die hebben tenslotte een flinke vakantie achter de rug, dus ze dorsten ongetwijfeld naar hersenvoer.’
–  ‘ Bon, daarom extra jammer dat het idee van Hélène – de Eiffeltoren op zijn kant, in-en-uit de Arc de Triomphe schuivend, als opstelling – het hoogstwaarschijnlijk niet zal halen, en we het met de bandages van Christo zullen moeten doen. De symboliek is de Fransen toch te heilig. Christo mag weer uitpakken in Paris. Leuke taal: uitpakken met/door inpakken.
Moet je niet uitleggen wie Paris is? Dat weet lang niet iedereen. Ik zet er links naar Wikipedia bij.’
‘ Die erectie van Paris leidde toch maar mooi tot de Trojaanse oorlog. Weet je niet: het gelaat dat duizend schepen het sop deed kiezen, van Chris Marlowe  …..  Brrrrr. Geef mij maar een parodie, al dat bloed en die ingewanden.
Hélène legt het er ook wel heel dik bovenop, vind je niet? De Eiffeltoren op schaal nagemaakt, zou op een slede met wielen – een affuit – heen en weer onder de Arc de Triomphe moeten rijden. Die slede herinnert aan de plank waarop de slachtoffers onder de guillotine worden geschoven en aan de affuiten van Napoleons kanonnen en die kanonnen refereren weer aan fallussen. Signifiant et signifié.  Too far-fetched, denk ik.’
–  ‘ Hélène bedenkt inderdaad vaak trop highbrow dingen, die begrijpt bijna niemand meer. Maar ik vind het bruggetje van guillotine (la veuve), de penetratie van de penis in de vulva-vagina als onthoofding, waarover Vladimir Nabokov een opstel heeft geschreven, naar Nabokov’s Lolita, naar de illustratie van Ruben Oppenheimer, wel erg leuk. Want zowel Clinton als Trump (Humbert & Humbert Humbug) zijn penissen en dat duikende vliegtuig staat wat mij betreft voor het onmiddellijk verslappen van hun lid na de daad.’
‘ Die Lolita-express zit vermoedelijk vol griezels, die vooral op jonge meisjes vallen. Op “zijn best” nymphets (9 tot 14 jarigen), zoals de Lolita van Nabokov. Pikant om te bedenken dat het orgasme in het Frans ook wel la petite mort genoemd wordt. O ja, en dit mag iedereen op haar of zijn manier interpreteren: “tout être vivant est triste après l’amour, excepté le coq et la femme.” De haan staat voor Frankrijk, weet je nog?
De mythologische Paris was volgens mij een narcist, dus dat zou ook mooi passen. De boog die Oppenheimer tekent, kan staan voor een straal urine of voor de lustboog. Of voor falend viagra? Tja, de Trump torens als fallische symbolen vind ik inmiddels sleets worden. Cartoons zijn en blijven onontbeerlijk!’
–  ‘ Laten we besluiten met de fallus zoals Edvard Munch die afbeeldt. Hij heeft er ettelijke gedaan, maar deze is heel duidelijk: de kus als trillende, zwiepende, phallus.’
‘ Hmmm …. Diesen Kuß der ganzen Welt?’
–  ‘ Hoezo?! Dat is meen ik uit Schiller, Ode an die Freude. Je wou de EU toch niet weer voor lul zetten zeker ?
 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/13/ruben-l-oppenheimer-a3969860#/next/2019/08/13/#118