Zwitsers zeggen per referendum NEEN tegen symboolpolitiek

 
‘De Zwitsers snappen donders goed dat die belasting’hervorming’ een wassen neus is,’ zegt Herre grinnikend, ‘de multinationals blijven hoe dan ook de dienst uitmaken. Met of zonder de zogenaamde belastinghervormingen. Daarom zeiden de meeste Zwitsers: NEEN. Laat Zwitserland gewoon eerlijk oneerlijk blijven en laat de politici ophouden met hun gebakken-lucht-politiek.’
Mieneke: ‘Politici, ook Zwitserse, willen liefst dat iedereen meedoet met de poppenkasterij van oneerlijk oneerlijk zijn, dan laat je je als kiezer medeplichtig maken, maar de Zwitsers trappen er dus niet in. Liever eerlijk oneerlijk. Of ze gelijk hebben.’

*  Vrolijkheid  *

‘Daar komt het wel op neer,’ zegt Zorah: ‘openlijk liegen, is “niet erg” als iedereen weet dat je liegt maar zich erbij neerlegt, omdat iedereen weet dat niemand iets aan de situatie kan veranderen. Het staat politiek correct heel netjes opgeschreven door Renske Heddema in de Trouw van zaterdag 11.02.2017. Alsof met het ondertekenen van een paar papieren de EU-realiteit zou veranderen. ’
Mieneke: ‘De EU (wie is/zijn dat ook weer?) “heeft in 2016 nieuwe regelgeving tegen belastingdumping opgesteld. Vanaf 2019 moeten de EU-landen beginnen met de invoering. Belasting moet worden afgedragen in de landen waar het geld wordt verdiend. Speciale tarieven voor buitenlandse holdings worden aangemerkt als concurrentievervalsing.”
Met andere woorden: de multinationals en hun diefjesmaatjes – daar reken ik ook de draaideur- en lobby-poitici toe – krijgen tot 2019 de tijd om hun “gereedschapskisten” op orde te brengen, waarmee ze deze brave regels doodleuk kunnen omzeilen. Met die fiscale geitenpaadjes waren de graaiende gabbers natuurlijk al lang bezig, want zij wisten vermoedelijk lichtjaren eerder dan de suffe parlementariërs hoe de hazen zouden lopen.’
Herre pakt de krantenpagina en leest voor: ‘ “Het [Zwitserse] parlement wil het akkoord van de burgers voor een herziening van de vennootschapsbelasting. Het gaat om het gelijktrekken van het tarief voor multinationals en voor Zwitserse, plaatsgebonden, bedrijven. Op dit moment kan een multinational worden gepaaid om zich in Zwitserland te vestigen met slecht 5 procent vennootschapsbelasting, terwijl voor een Zwitsers bedrijf tussen de 13 en 24 procent kan gelden, afhankelijk van het kanton. Dat mag niet meer volgens internationale richtlijnen.” ’
‘Ach ja,’ zegt Mieneke, ‘dat is waar ook. Het heeft te maken met de officiële status van Zwitserland als geassocieerd EU-lid. Dat het niet goed gaat met het EU-project van de Brusselse bobo’s is duidelijk. Griekenland zal waarschijnlijk toch uit de euro moeten en de Brussel-bureaucraten schijnen de Oekraïne bij hun EU-club te willen trekken.’
‘Tja, je kunt meneer Poroshenko een protagonist of exponent van de deep state noemen,’ zegt Herre schouderophalend, ‘of je vindt gewoon dat Poroshenko een Oekraïnse mafioso is en geen haar beter dan de Brusselse. Het is een kwestie van etiketteren en framen.’
Zohra valt in: ‘Daarom waarschijnlijk dat de chef van de AIVD van zich laat horen met berichten over Russische en Chinese hackers die Haagse staatsgeheimen willen hacken en Geert Wilders aan de macht helpen. Want een Grexit zal geld kosten en dat geld moet zoals altijd door ons worden opgehoest (extra “besparingen”) en dan is het goed om vast een zondebok-boeman voor de ellende achter de hand te hebben. De Russen en Chinezen zijn daar exotisch genoeg voor. Doordat de Russen onze systemen hacken, moet Griekenland uit de euro en zijn besparingen nodig. Geen speld tussen te krijgen hoor.’

* Vrolijkheid *

‘Ik hoor het al,’ zegt Herre lachend, ‘jullie hebben weer heel andere frames dan de journalisten die keurige stukjes voor de mainstream media afscheiden. Maar de Zwitsers vertrouwen de Zwitserse politici net zo weinig als wij de Haagse vertrouwen. Sonia die Zwitserse is, zegt, dat de meeste Zwitsers helemaal niet tegen eerlijke belastingheffing zijn, al wordt het wel op die manier geframed door de media, maar dat ze geloven dat deze exercitie waar veel bombarie over wordt gemaakt, een losse flodder is.’
Zohra: ‘Als de Zwitsers JA zeggen tegen de zogenaamde belastinghervormingen dan blijven de multinationals gewoon in Zwitserland, maar onder een ander etiket. De politici kunnen dan zeggen dat de belastingen omhoog moeten, omdat Zwitserland eerlijk wil zijn en door het JA veel multinationals zijn vertrokken – in werkelijkheid blijven die gewoon zaken doen in Zwitserland, maar onder andere namen en andere juridische constructies. De belastingverhogingen kunnen echter politiek beter aan de Zwitser worden gebracht.’
‘Zeggen de Zwitsers NEEN tegen de cosmetische operatie dan zullen de belastingen vermoedelijk ook omhoog geschroefd worden,’ zegt Mieneke, ‘maar dan is de EU de boosdoener. De politici kunnen de belastingen met een NEEN vermoedelijk niet meteen hoog opschroeven want de multinationals blijven immers. De positie van Zwitserland met betrekking tot de EU zal ook niet veranderen want de Brusselse bobo’s en de Bernse bobo’s hebben elkaar gewoon veel te hard nodig. Per saldo zal er veel lucht verplaatst worden en dat is “werk” voor de beroepspolitici, maar er zal wezenlijk niet veel veranderen. Oude wijn in nieuwe zakken.’
Zohra: ‘Het cynische vind ik dat de volksverlakkerij openlijk gebeurt, want ook de Zwitserse politici hebben parallel aan die ethische wet een “gereedschapskist” ontworpen die de wet neutraliseert.’ Ze leest voor: ‘ “De belastingtarieven voor de multinationals moeten omhoog, en die van het lokale bedrijfsleven omlaag. Omdat dat tot een exodus van buitenlandse holdings zou leiden, ontwierp het parlement tegelijkertijd een ‘gereedschapskist’ met compensatiemaatregelen waaruit de kantons kunnen putten om de multinationals binnen hun grenzen te houden. Want aftrekposten creëren, dat mag wel.”
Dus de Zwitserse parlementariërs bedotten de burger openlijk – net als de EU-parlementariërs doen. De burgers weten dat eigenlijk ook wel, maar wat moeten ze?‘
Trouw: “Landen als Nederland en België kennen nu al aftrekposten voor intellectueel eigendom die ook in de Zwitserse gereedschapskist zitten. Dus uniek is het gereedschapskistje niet. En het Verenigd Koninkrijk zal na de Brexit het nodige doen om internationale holdings fiscaal te lokken met lagere belastingtarieven.”
Herre is van mening dat de voornaamste drijfveer van de Zwitserse politici  die vóór deze ethische wet ijveren, lijkt te zijn: de schijn ophouden dat zij nog bepalen hoe het er in Zwitserland aan toe gaat, terwijl voor iedereen duidelijk is dat de banken en multinationals de dienst uitmaken. Hij zegt: ‘Het enige wat West-Europese politici nog kunnen doen, is zorgen voor de interne, de nationale, (her-)verdeling van zoet en zuur. Op dat vlak zouden neoliberale politici en sociaaldemocraten met elkaar moeten concurreren. Maar helaas … tenminste de Nederlandse sociaaldemocraten zijn nep-sociaaldemocraten gebleken, die collaboreren met de neo-liberalen.’
‘De Zwitserse sociaaldemocraten zijn dan toch heel anders,’ zegt Zohra, ‘want als we het FD mogen geloven, ijveren die wèl voor het burgerbelang. ’ Ze leest voor uit de FD-tekst: ‘ “De [Zwitserse] sociaaldemocraten zijn de motor achter de nee-stem. Zij vrezen dat de kantons het niet aandurven om de tarieven voor de multinationals te verlagen. In plaats daarvan gaat de belasting voor de lokale bedrijven omlaag, en dat zou leiden tot stevige bezuinigingen, zo is hun verhaal, waarvoor kennelijk veel kiezers gevoelig waren.
Andere critici wezen op de nieuwe ontsnappingsroutes die het voorstel bood aan bedrijven. Zo zouden er speciale aftrekposten komen voor bijvoorbeeld onderzoekskosten en patentkosten.” Kortom: waar gaat het eigenlijk over en wiens belangen zouden in Zwitserland met deze wet hoofdzakelijk gediend worden?’
‘Ik kan de redenering van het FD op veel punten niet volgen,’ zegt Herre met een treurig gezicht, ‘kun je nagaan hoe labyrinthisch die fiscale wetgeving moet zijn! Maar dat het een politieke fopspeen is, moge duidelijk zijn.’
Mieneke: ‘Sonia zegt precies hetzelfde als de Stefan Miller uit het Trouw-artikel: de gewone Zwitser snapt niets meer van de wet en dus stemt hij tegen, want het zou dom zijn om vóór iets te stemmen dat je niet begrijpt. Goed dat ze in Zwitserland het referendum  hebben!’ Ze leest voor: ‘ ” …  de wet is zo complex geworden, dat de Zwitsers er niet veel meer van snappen. “Het is iets voor  accountants en belastingconsulenten”, zegt Stefan Miller (55), een leraar die ‘nee’ gaat stemmen. “Wat ik helemaal fout vind, is dat de minister van financiën Ueli Maurer voortdurend dreigt met doemscenario’s als het volk nee zegt.”
Minister Maurer zal vast andere belangen meewegen dan uitsluitend het belang van de Zwitserse bevolking , want voor Ueli Maurer betekent “het Project Europa” op de eerste plaats een carrière, net als voor de meeste beroepspolitici.’
‘Het Zwitserse referendum werkt weer perfect,’  constateert Zorah: ‘Wanneer politici niet duidelijk kunnen maken waarom ze iets wel of niet willen, dan zeggen de kiezers: terug naar je tekentafel en probeer het maar opnieuw. Niks geen geitenpaadjes buiten of naast het democratische pad!’
Herre geeft haar met de elleboog een speels zetje in de zij en zegt: ‘Ho, ho, ons Oekraïne-referendum is nu al een klassiek schoolvoorbeeld van neoliberale visieloze toekomstbestendige politiek! Wedden dat de VVD van meneer Rutte er héél veel stemmen mee scoort!’

 * Hilariteit *

‘Herre formuleert het zijn “eerlijk oneerljk / oneerlijk oneerlijk” net als de sociologieprofessor Willem Schinkel over Trump, in de NRC van zaterdag 11 februari,’ zegt Zorah. ‘Schinkel schrijft dat Trump de waarheid liegt. Schinkel gaat op het eind volgens mij de mist in met zijn paradoxen, maar de strekking van zijn artikel klopt met hoe wij erover denken: er bestaat geen politiek links, rechts of midden meer in de conventionele zin van het woord. Volgens de main stream media zijn Trump, Le Pen, Petry, Wilders en die andere tegendraadse politici, populistische antidemocraten. Ik vind de rest van de politici, het hele politieke establishment dus, met inbegrip van de zich als socialisten of sociaaldemocraten afficherende clubs, neoliberale antidemocraten.’

Mieneke: ‘Inderdaad. Het is van de hond of van de kat gebeten worden, the devil and the deep blue see …. van de regen in de harde drup, out of the frying pan into the fire …’

‘Zet de link naar het stuk van Willem Schinkel maar bij deze posting,’ zegt Herre, ‘de professor zet het allemaal nog eens op een rijtje en hij mag het als professor van de NRC als opiniestuk plaatsen. Bovendien schrijft Schinkel in eerste instantie en op het oog over Amerika en Trump, maar het gaat net zo goed over West-Europa. Mensen stemmen op Trump of op Marine le Pen of op Geert Wilders omdat ze wanhopig te kennen willen geven dat het anders moet. Niemand gelooft dat Wilders, Le Pen of Frauke Petry het voor de gewone man opnemen, maar men wil dat het roer omgaat, hoe dan ook.’

Mieneke: ‘Gaan jullie op 15 maart stemmen en op wie gaan jullie stemmen? Ik twijfel nog steeds tussen de PVV of niet gaan stemmen.’

‘Andere smaken zijn er ook voor mij niet,’ zegt Zorah: ‘niet-stemmen of op Wilders stemmen. Brrrrr….. bij de gedachte aan het laatste lopen rillingen me over het lijf. Ik denk dat ik toch maar weer niet ga stemmen.’

Herre haalt diep adem en zegt: ‘Ik ga PVV stemmen en dat vind ik verschrikkelijk. Ik zag de VVD’er Rutte onlangs weer eens op de buis en wist zeker dat van die man en zijn soortgenoten voor ons geen heil valt te verwachten. Dus het wordt dit keer de PVV. Laat die andere paljassen maar kleur bekennen en de PVV boycotten. Dan kunnen de journailleurs hun sleetse treurzangen over de teloorgang van onze democratie weer uit de kast halen. Bah! Doodzonde, want we komen er geen steek verder mee.’

 

Renske Heddema: ‘Zwitsers spreken zich uit over hervorming belasting’  /  Trouw, zaterdag 11 februari 2017
Fin. Dagblad
Willem Schinkel: ‘Trump liegt en spreekt de waarheid’ / NRC zaterdag 11 februari 2017