Pronte, pietluttige, of profijtelijke priming …. ?

 

 

‘ Stel je nou eens voor dat je in het Wereldtijdschrift (het weekend magazine van de Wereldkrant) leest dat de demonstrerende boeren verwachten dat de politie buitenproportioneel geweld zal gebruiken en dat de magistratuur draconische straffen aan demonstranten zal opleggen. Dat is een verwachting, die wordt uitgesproken. Op grond van interne stukken van diverse boerenorganisaties die de krant heeft ingezien. De boeren houden er rekening mee. Het is een verwachting, geen beschuldiging. Er worden scenario’s in ontvouwd. Voor het geval dat. Dat is niet verboden, iedereen mag fantaseren.’

  • ‘ Nou, een verwachting? Ik vind zoiets tegen opruiing aanschurken. Zeker omdat het in het Wereldtijdschrijft zou staan. Dat is een serieuze MSM-krant. Als het nou in de Kosmopolitische Koerier had gestaan … ja, dat is wat anders. Zulke krantenberichten wekken verwachtingen, om het voorzichtig te zeggen. Ik vind het op z’n minst een vorm van priming. Stel dat de boeren – of enkele boeren –  zich naar de geventileerde verwachting gaan gedragen: “ontwrichtend verzet, blokkeren van de voedselketen … ” poeh, poeh, dat is nogal wat.  Het lijkt erop dat de boeren de vijanden van de burgers zouden zijn, Op z’n minst wordt die indruk gewekt, en dat vind ik griezelig.  Het Wereldtijdschrijft is trouwens in handen van een Belg, met name Willem Elsschot.’

‘ Dat is de Kosmopoliet ook. Alle (Nederlandse) kranten zijn het bezit/eigendom van twee of drie Belgen. Zoiets. Je kunt het napluizen als je wilt. Ik kan me vergissen, en dan is het een broodje aap. Elsschot is een pseudoniem van Fons de Ridder, maar dat wist je ongetwijfeld. Of de boeren zich laten inspireren door de geuite verwachtingen en zich zullen gedragen naar de geconstrueerde scenario’s? Dat zou kunnen, want de boeren lijken zelf geen echt plan en richting te hebben. Ze dolen en zwalken min of meer stuurloos rond, en dan ben je vatbaar voor ieder vorm van structuur die je wordt voorgespiegeld en aangereikt. Mensen willen een verhaal waar ze deel van uitmaken.’

  • ‘ Onze kranten in handen van enkele partijen of individuen? Kijk, dat bedoel ik nou. Alle kranten het eigendom van enkele biljardairs? Waar blijft de veelgeroemde persvrjheid?’

‘ Persvrijheid? Dat is flauwekul, net als kreten als “Democratie”, “Vrije Markt”, ”Totalitarisme,” en zo verder. De enige persvrijheid die bestaat, is die op het toilet waar men zijn gevoeg doet. Daar mag men – bij constipatie – persen zo veel men wil. Nog wel tenminste. Het zou zo maar kunnen dat de Overheid ook daar in de toekomst beperkingen aan gaat stellen. Vanwege de stikstof bijvoorbeeld.’

  • ‘ Dus Frans Laarmans en de heer Boorman, zijn pseudoniemen voor Robert van de Griend en Pieter Hotse Smit?’

‘ Dat acht ik niet uitgesloten. Volgens mij is dat niet verboden. Hebben Laarmans en Boorman/Bohrmann niet een stuk geschreven in de Kosmopoliet, over de Farmers Defence leider? Bij wijze van priming informeren ze de lezer dat de FDF-voorman nog maar kortgeleden met hersenvliesontsteking in het ziekenhuis lag. De (gemiddelde) lezer denkt dan vermoedelijk direct: aha, er is iets met de hersens van die man. Heb ik niet ooit ergens gelezen of gehoord dat hij gewelddadig kon zijn, geneigd tot gebruik van geweld, zoiets? Misschien zit er een steekje bij hem los. Dat vermoed ik, dat een gemiddelde lezer dat zou kunnen denken.
In het Kosmopoliet-artikel lees ik dingen die dat vermoeden zouden kunnen bevestigen. Als er een ambtenaar met een zak geld bij hem zou komen, om hem uit kopen, zou hij die ambtenaar niet wegsturen. Er staat: >> “Voor een goede’ prijs bent u, derde generatie Van den Oever op deze grond, dus te koop? / ‘ Ja, voor een goede prijs is iedereen te koop.’ “<<  (katern Ten Eerste, pagina 9 / za. 18.06.2022). ‘

  • ‘Tja, hersenvliestonsteking, dat klopt. Een flauwe, gemakzuchtige truc, vind ik. Wat is er dan “waar” en waarachtig aan het interview. En dan die foto van de man, Neen dat verdient wat mij betreft geen journalistieke schoonheidsprijs.’

’ Waar en correct, te verifiëren informatie, vaststaande feiten, dat is iets anders dan waarachtig. Net zoals recht, rechtvaardigheid en gerechtigheid, verschillende zaken zijn. Iedereen kan natrekken of de voorman van FDF met hersenvliesontsteking in een ziekenhuis lag. Of dat bijvoorbeeld (mede) zou kunnen zijn veroorzaakt door een verkeerd vaccin, dat zou je moeten natrekken. Indien je daar nieuwsgierig naar bent tenminste. Nou, ben je dat van plan, dan wens ik je veel succes.

Goed. Stel dat de Wereldkrant (of is het de Kosmopoliet? Maakt niet uit, beide zijn fictief) in dit bestek tevens zou hebben gemeld: “De organisatie van de boerendemonstratie bereidt zich voor op het indienen van klachten bij het Europees Hof voor de rechten van de mens, aan de hand van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Zulks vanwege verwachte schending van mensenrechten en erger, door de politie (en de magistratuur). De boeren leggen alles zo veel mogelijk op beeld vast. Naar verluidt hebben ze voor dat doel zelfs een helikopter besteld en cameramensen geregeld. Er zouden zelfs voorbedrukte aangifteformulieren zijn, die ooggetuigen ter plekke kunnen ondertekenen.” Zou dat reuring veroorzaken, denk je? We leven tenslotte in een beleveniseconomie en zo’n boerendemonstratie zal door diverse gremia, partijen of spelers, ongetwijfeld worden geframed en uitgebaat als een belevenis van jewelste. Dan gaat het niet om waarom het de boeren te doen is, waar het eigenlijk om gaat, maar om wat het publiek er aan kan beleven. Daar wordt van alles omheen opgetuigd. Tenslotte blijft er een lege huls achter. Daarin huist dan hooguit een dikke kater.’

  • ‘ Tja, een gebeurtenis, een happening, rel, een event. Je hebt het dan min of meer over commodities, die in de markt gezet kunnen worden, die verhandelbaar zijn. Tja, wanneer er mapjes met informatie van deze strekking in de trein of een andere publieke plaats zouden zijn of worden gevonden. Alles gedrukt op briefpaper van het Ministerie van L en V en ondertekend door de ministers Henk Staghouwer (CU) en Christianne van der Wal (VVD) en/of op briefpapier van de BBB en ondertekend door Caroline van der Plas, dan zou dat groot nieuws kunnen zijn, denk ik. Hoewel. Even misschien. Groot nieuws? Waarom eigenlijk? Zulke mapjes kunnen ook moedwillig te vondeling zijn gelegd en het kunnen meesterlijke vervalsingen blijken te zijn. Is dat te bewijzen en strafbaar? Kopietjes kunnen net zo goed des-informerend werken. Wie of wat kun je vandaag de dag nog geloven en vertrouwen?
    Het gaat “ze” om de boerengrond en daar trekken “ze” alles voor uit de kast. Over een tijdje zijn deze figuranten van het toneel verdwenen en zitten wij opgescheept met de projectontwikkelaars die ons onteigende boerenland zullen volplempen en dichtbebouwen. Dan kun je democratisch stemmen wat je wilt, maar je doet er niks meer aan.

    Dat vind ik raar, verontrustend raar, weet je dat, want degenen die onze boeren willen onteigenen, onze landbouw en veeteelt opdoeken en daarmee onze voedselvoorziening in gevaar brengen, die lieden bedreigen ons aller bestaanszekerheid. Niet alleen die van de boeren. Beluister Sybe Schaap nog maar eens goed.’

‘ Precies, rabauwen zijn het, maar wie leest er tegenwoordig nog Willlem Elsschot?’