Stemmen op een kansloze splinterpartij …?

 

 
‘ Tanja en Aysha zijn van plan om volgend jaar maart – als er tenminste Tweede Kamerverkiezing worden gehouden – op een kansloze splinterpartij te stemmen. Dan hebben ze toch gestemd, maar in de stellige verwachting dat hun stem in ieder geval niet bijdraagt aan het benoemen van parasitaire pluchepipo’s en -jojo’s.’

  • Mwa, die merkwaardige innerlijke dwang om te stemmen, die snap ik niet. Alsof je door eens per vier jaar op een stembiljet een vakje rood te kleuren, “democratie” in stand houdt of bevordert. Dat slaat nergens op – vandaag de dag tenminste. Vroeger, toen er nog moral communities waren waarschijnlijk wel, maar nu is het ieder voor zich. Toch blijft ons systeem geörienteerd en gebaseerd op dat achterhaalde idee. Een ergerlijke, want supersuffe, opmerking die ik nog vaak hoor luidt: ik heb altijd gestemd, dus ik heb recht van spreken. Welneen man (of mens)! Integendeel! Jij bent onderdeel van het probleem, want je houdt een achterhaald systeem in stand!  Dociel en gehoorzaam naar de stembus sjokken, terwijl er niets valt te kiezen, maakt je geen superieur democratisch wezen of schepsel. Je bent gewoon een oetlul!
    Er doen volgend jaar misschien rond de 89 partijen mee, dus ze kunnen hun hart ophalen wat kansloze keuzen betreft. Ik ga toch nog steeds voor niet stemmen, omdat je met wel stemmen hoe dan ook het systeem legitimeert.
    In een stukje in het Parool rekent Henk Otten voor hoeveel een pluchepipo binnen harkt aan wachtgeld, nadat zij tenminste drie maanden Kamerlid is geweest en Otten legt uit dat hij dat in ieder geval voor FvD-pipo’s heeft verhinderd.’

‘ Ik heb me nooit verdiept in de salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden van Kamerleden en andere beroepspolitici, maar dat wordt hoe langer hoe meer de moeite waard om wel te doen, omdat het financiële aspect voor veel pipo’s toch een belangrijke, zo niet dé belangrijkste, motivator blijkt en blijft om een baan als “Volksvertegenwoordiger” te ambiëren. Je hoeft maar met één zetel in de Kamer te komen en als je het er vier jaar uithoudt, ben je voor tenminste zes jaar van een bovenmodaal inkomen verzekerd. Niemand controleert of je doet waarvoor je bent gekozen en aangesteld en je hebt nooit een functioneringsgesprek.’

  • Hier, lees dit artikel van Rients Hofstra over een Alternatief Staatsbestel, in De andere krant Leef! Er zitten elementen in die ook Maurice de Hond propageert, maar dan iets warriger dan bij De Hond. Je kunt de Andere krant (nr.7, 2020) voor 1 euro (inclusief portokosten) bestellen. Hofstra is ook te zien op youtube, maar ik vind zijn verbale optredens niet sterk, helaas. Het gesprek met Rico Brouwer (potkaars op BitChute) behoort tot de meest passabele verbale optredens van Hofstra.

‘ Dat is mede op conto van Rico Brouwer te schrijver, want die man is een goede gesprekspartner/interviewer, die zijn gast optimaal aan het woord laat komen, hetgeen natuurlijk precies de bedoeling is van zo’n tweegesprek. Ik ben het echter met je eens dat Rients Hofstra lekkerder leest dan dat je hem kunt aanhoren. Misschien moet je video en geschreven tekst combineren.’

  • ‘ Zo’n plesante gesprekspartner vind ik ook de man die Arno Wellens in de Bitcoin Show aflevering 74 uitvraagt over financiële producten. Ik heb de naam van de man niet kunnen achterhalen, wat ook de Bitcoin Show zit overvol “gezellige ruis en rochel” die nuttige informatie aan het zicht onttrekt. Met wat ijverig googelen zul je er vast achter kunnen komen.’

‘Ik heb gegoogld naar publikaties van Arno Wellens, maar er slechts een kunnen vinden die bovendien out of print is. Een A-4tje, misschien twee, waarin de steekwoorden uit zo’n gesprek op een rijtje worden gezet met uitleg, zou – in combi met deze video – erg helpen.’
 

 

 
https://www.parlement.com/id/vizom7wk0qyr/wachtgeld
tradingcoach.nl/inkomen/wat-verdient-een-kamerlid/