Politieke potjes. ‘Der Fall’ Pieter Omtzigt

 

Hajo de Reijger  –  www.nrc.nl/nieuws/2021/06/12/kamerlid-te-enschede-a4047009

 

‘ Onze pupillen hebben dit opschrift in onzin-potjeslatijn bij de cartoon van Hajo de Reijger bedacht: Pieter Omtzigt is door het CDA en Rutte (en hun collaborateurs) gefucked en door de plee gespoeld (submerged), maar hij komt boven (luctor et emergo).’

–        ‘ “Pot” kan ook nog hasj, een joint etcetera betekenen, en natuurlijk pot in de betekenis van wedstrijd: een potje voetbal, potje kwartetten, armpje drukken enzovoorts, maar dit terzijde. Omtzigt schijnt terug te komen in de Kamer met een eigen lijst onder de naam Groep Omtzigt, dus niet meer voor het merk CDA. Dat is het compromis waartoe Omtzigt bereid was, want hij moest wel terugkomen, omdat het CDA anders het laatste beetje geloofwaardigheid dat het management misschien nog heeft, zou verspelen.’

‘ Jahaaa, dat natuurlijk, en Omtzigt wil zelf ook graag weer als Volksvertegenwoordiger aan de slag. Hij kan weliswaar overal elders elders een functie krijgen, maar Volksvertegenwoordiger zijn, is zijn Ding. Onder welk merk dat gebeurt, zal hem worst wezen. Dus zowel Omtzigt als het CDA “winnen” (althans voorlopig) met deze figuur. Voor het CDA zal het vermoedelijk uitstel van executie blijken, want ze hoeven maar een klein foutje te maken en het is finito.
O ja, Ank Bijleveld en Marnix van Rij worden interim-managers bij het CDA en dit houdt volgens de jongelui in, dat het CDA-management hoogstwaarschijnlijk neigt naar het verkwanselen van de partij aan de VVD (Rutte) en D66 (Kaag), als prijs voor “meeregeren.” Onze pupillen nemen aan dat het partijmanagement aan Rutte en Kaag heeft beloofd dat het CDA-zonder-Omtzigt zich in de rol van bijwagen zal schikken, zo lang ze maar in de te vormen coalitie van Rutte IV mogen zitten, en posten bezetten. Misschien zelfs voor Hugo de Jonge, hoewel dat de goden verzoeken zou zijn. Dus.’

–        ‘ Mwah, ik vind het niet eens zo’n gek scenario dat de jongelui bij elkaar hebben bedacht. Misschien hopen en verwachten “ze” bij het CDA dat Omtzigt zich, zelfs als hij geen CDA-clublid meer is, zal laten sensibiliseren door oude “vrienden” in het CDA – for old times’ sake. Denken ze Omtzigt toch tot meestemmen voor CDA/VVD/D66 plannetjes te kunnen bewegen.’

‘ Neen hè? Of toch wel, denk jij. O ja, ze haalden ook nog don Vito Corleone aan met zijn advies aan zoon Michael: “Hou je vrienden dicht bij je, maar je vijanden nog dichter bij.” Ze hoopten dat Omtzigt geen geheimen heeft prijsgegeven aan CDA’ers die zich als zijn vrienden voordoen en -deden, maar dat in werkelijkheid niet zijn; het is nooit klaar met messen-in-de-rug-steken. Hierover weten we echter natuurlijk helemaal niets. Dit is louter speculatie op basis van extrapolatie. Dat zal Omtzigt allengs zelf aan den lijve ondervinden – is hun mening.’

–        ‘ Okay. We gaan via Rutte en Hoekstra naar de Duitsers, voor een praktijkvoorbeeld van praktische politiek aan de hand van de casus Analena B. van de Groenen.’

‘ Eerst Rutte. Die laat zien dat hij een geheugen als een ijzeren pot heeft, zoals iedereen uiteraard al lang wist. Hij beweert zaken te vergeten, wanneer hem dat zo uitkomt – en daar komt hij mee weg, omdat niemand keihard durft te zeggen: jij liegt! Dat zou tegen de mores zijn en door die mores komen we geen stap verder. Voor de goede orde: “pot” is in dit verband Nederlands idioom.’

–        ‘ Zeggen dat Rutte liegt en daar consequenties aan verbinden, dat durven deze Kamerleden niet; die sukkelen merendeels suf en slaafs achter het kabinet en hun respectieve partijmanagers aan.
Kijk naar deze videoclip waarin Farid A. een wanneer-vraag stelt en Rutte moeiteloos uit de losse pols data oplepelt.  Video doorspoelen naar 3:29 om te horen hoe Rutte soepeltjes teruggrijpt tot gebeurtenissen  in 2017.
Azarkan kan dit niet counteren, want dan zou hij op z’n minst over een foutloze parate kennis moeten beschikken, die minstens gelijk is aan die van Rutte. Misschien dat hij Rutte dan op een foute datum zou kunnen betrappen (Rutte heeft doorgeleerd voor historicus en zonder een goed geheugen voor data en jaartallen kom je daar bij niet ver), maar wat dan nog? Dat zou enkel effect sorteren indien iedereen die met Rutte in zulke discussies treedt, de man voortdurend kan betrappen op dergelijke “fouten.” ’

–        ‘ Goed, dan de CDA’er Wopke H., die weliswaar nog veel minder door de wol geverfd en getrained is dan Rutte, maar die toch ook aardig thuis is in het goochelen met data – laat je tijdens het kijken niet afleiden door Hoekstra’s appels aan emotionele reacties en verwijzingen naar gemoedsaandoeningen, want dat zijn standaard-trucs uit het Handboek Volksverlakkerij van Joseph Goebbels.
Op een punt in zijn betoog begaat Hoekstra een interessante Freudiaanse verspreking. Spoel de video naar 02:08/02:09 en luister hoe hij “weerzin” en “weerzien” verwisselt. Volgens de jongelui heeft Hoekstra de buik vol van de hele poppenkast, maar gelooft hij dat hij verder moet. Over zijn motieven kunnen we enkel speculeren. Ach, de man zal ook zo zijn vaste lasten hebben, zullen we maar denken.
Vanaf video 02:45/46 lepelt ook Hoekstra uit de losse pols data op, zij het niet zo overvloedig als Rutte.’

* * *

Der Fall Analena Baerbock komt in een interessant licht te staan in de uitzending met Markus Lanz. Kun je iemand die plagieert, haar CV opleukt en pimpt, en jokkebrokt dat het een lieve lust is, kun je zo’n persoon geloven en vertrouwen wanneer ze ons vertelt hoe bedreigend de klimaatverandering is en hoe noodzakelijk de mega-investeringen zijn waartoe de  Groenen ons willen overhalen? En dan nog het verhaal over Covid19. Lieve hemel, hoe goedgelovig moet je dan bereid zijn te wezen?’

–        ‘ We zeggen hier verder niets over deze video, maar laten de jongelui zelf tot een oordeel komen. In ieder geval zijn verschillende argumentaties die worden gemobiliseerd zeer de moeite waard.’

* * *

‘ De Duitse burgerjournalist Marvin Neumann laat zien hoe belangrijk de niet-mainstream-media-uitzendingen intussen zijn geworden.

In Nederland kijken wij bijvoorbeeld graag naar Studio De Blauwe Tijger, De nieuwe wereld, Café Weltschmerz, Wynia’s week en de Black Box van Flavio Pasquino.’

–        ‘ We kijken trouwens steeds vaker naar Duitse en Oostenrijkse programa’s die op deze leest zijn geschoeid en met dit format werken. Die zijn vaak “spannender” dan bijvoorbeeld de uitzendingen van Buitenhof.’

‘ Naar Buitenhof kijken we bijna nooit meer, terwijl onze ouders dat vroeger wel trouw plachten te doen. Onze pupillen vinden Buitenhof een oubollig format, en zijn veel meer in voor programma’s als die van Marvin Neumann.’

–        ‘ Alleen voor docu’s als voor Zembla en Tegenlicht worden gemaakt, zijn ze nog te porren.’

‘ Onlangs kwamen ze met de verzuchting dat ze het boeiend zouden vinden als Flavio Pasquino in gesprek zou gaan met de advocate Ellen Pasman, naar aanleiding van de regeringsfraude aan burgers in de Toeslagenaffaire, en haar boek daarover:  Kafka in de rechtsstaat (ISBN  978 90 446 4677 1 –   dit ISBN schijnt niet te kloppen), omdat de Nederlandse rechtsstaat voortdurend belaagd lijkt te worden en wel van alle kanten, dus niet alleen door de officieel als misdadigers gecertificeerde criminelen. ‘

–        ‘ Pasquino zou dat goed doen – zo verwachten de jongelui – omdat hij ongeveer evenveel van de materie afweet als zij en als interviewer/gesprekspartner niet in de verleiding komt zich naar voren te ellebogen om te laten zien hoe veel zij of hij wel niet weet van rechtsstatelijkheid, staatsrecht en de hele mikmak…. ‘

‘ Wie weet, misschien gaat dat er nog van komen. Ik vind het boek van Ellen Pasman vooral zo interessant, omdat zij de waarden en normen van onze rechtgemeenschap naar voren haalt. Dat alles is geoorloofd en er geen moreel kompas meer wordt gehanteerd, dat is wat ons door de Toeslagenfraude door dit kabinet, nadrukkelijk en ostentatief onder de neus is gewreven.’