Natuurlijk zijn “anti-semieten” pro Israel

 
‘ Anti-semiet (dus anti-joods) heeft namelijk niks met racisme te maken, maar betekent naar mijn overtuiging doodeenvoudig, dat men tégen het narratief van het nieuwe testament (NT) van de bijbel is en pró het OT. Dat spoort perfect met de heersende ideologie van het neoliberalisme: ieder voor zich en pakken wat je te pakken kunt krijgen. Oog om oog en tand om tand and the winner takes all. Dat heeft helemaal niets met racisme te maken, maar alles met het recht van de sterkste.’

 • ‘ Dus niet het credo van: hebt uw naasten lief enzovoorts, maar verdelg het zwakke. Of laat dat zwakke eenvoudigweg af- en uitsterven. Weg met de slavenmoraal en leve de heersers-/heren-moraal (denk aan Nietzsche) …?’

‘ Daar komt het op neer, ja. De assertieve Israëli lijken qua mentaliteit op de joden uit het OT die van zich af bijten, en meer dan dat. In onze kerken hangt echter een andere jood aan een kruis, de man die zich geweldloos naar de slachtbank liet voeren. Dat is niet (meer) een business model dat vandaag de dag aanspreekt. Ondanks alle vrome praatjes en de lippendienst. Waag het niet om me op de ene wang te slaan, want ik keer je heus de andere niet toe. Dat heeft Saddam Hussein van Irak aan de lijve ervaren, toen hij meende de olievelden van Koeweit te kunnen inpikken. Die olievelden waren en zijn toevallig van Amerikaanse oliebaronnen en hun multinationals en dus kreeg Saddam de operatie Desert Storm – kàn het Oud-Testamentischer?! – over zich heen en werd compleet verdelgd. Inclusief zijn zoons. Hoewel Saddam geen chemische WMD’s bleek te hebben.
Vandaar ook dat de bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen met hun verzorgenden, tijdens de eerste weken van Corona-Covid19 haast moedwillig aan hun lot werden overgelaten. Dat is heel recent. Alle aandacht ging uit naar de jongeren en de sterken – die het minste risico lopen wat betreft het virus. Alleen is “men” zich dit nog niet bewust en daarom dat de maatschappij in verwarring is. Wij zitten nog met vele draadjes vast aan een ethos dat niet het heersende en leidende is. Dat veroorzaakt cognitieve dissonantie, bijna een permanente schizofrenie – al klinkt dat laatste misschien te sterk.’

 • ‘ Hm, je las dit stukje in de Trouw en net als ik werd je opnieuw getroffen door die schijnbare paradox van Israël-lover zijn en toch anti joods. Dus vanzelf tégen immigratie-van-have-nots-and-know-nothings en tegen genereuze toeslagen. It makes sense. Ik moet nog even wennen aan het frame, maar het lost de dissonantie wel op. Curieus. ’

‘ Indien je het paradigma van OT en NT in de gaten houdt, is het niet zo heel erg curieus hoor. Israël en zijn Bedrijfsbewakingsdienst de Mossad, werken niet met teksten uit Romeinen 12 als mission statement. Daar staat:  <<  Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. >>  Nou, dat hale je de koekoek, denken ze in Tel Aviv, wij hebben daar andere ideëen over.
Denk maar eens wat er met Adolf Eichmann is gebeurd – al het Internationale Recht ten spijt – en met de gijzelnemers van München 1972  en vlak daarna met de gijzelnemers die naar Entebbe – Oeganda (1976) uitweken. Die zijn allen vakkundig door de Mossad geneutraliseerd, terwijl de rest van de wereld met de armen over elkaar toekeek. De Mossad jaagt nog steeds op eventuele overlevende nazi’s die zich tot nogtoe schuil kunnen houden. Dat worden er steeds minder, maar de vasthoudendheid van de Israëli en de reputatie van de Mossad werkt als probaat preventief afschrikkingsmiddel.
De boodschap is helder en duidelijk en wordt niet misverstaan: Don’t f**k with Israel. ‘

 • ‘ Je hebt gelijk. Israël heeft teksten uit Richteren 7 als motto, en de operatie München droeg als codenaam: “Zwaard van Gideon.”  /  Bijbeltekst: “Dit is niet anders, dan het zwaard van Gideon, den zoon van Joas, den Israëlietischen man  (…..)  Alzo bliezen de drie hopen met de bazuinen, en braken de kruiken; en zij hielden met de linkerhand de fakkelen, en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen; en zij riepen: Het zwaard van den HEERE, en van Gideon! ”
  Ik kan de Israëli geen ongelijk geven, want alle geneuzel over het Internationale Strafhof ten spijt: daar komen alleen booswichten uit Derde Wereld-landen voor. De grote vissen laat men ongemoeid.’

‘ Ik heb het gesprek tussen Obama en Wieringa net bekeken – ik kan het iedereen aanraden, want vooral Obama is ijzersterk – ik vroeg me af waarom Obama over zijn memoires alleen door schrijvers wilden worden geïnterviewd. Dat had ik hem graag horen uitleggen.’

 • ‘ Dat vraagt Wieringa hem niet hè? Ben jij erachter waarom? Ik denk het wel, tenminste ten dele. Obama zegt zoiets in zijn opmerking over het onderscheid tussen journalisten en fictie-schrijvers. Romanschrijvers verbeelden de werkelijkheid beter dan “eerlijke” journalisten. Een goede romanschrijver toont mij een authentieker werkelijkheid dan een goede journalist kan. Is mijn overtuiging tenminste.’

‘ Jij vindt goede fictie-auteurs ook beter dan zogenaamde waarheidsgetrouwe inktkoelies, ik weet het, en ik kan daarin een flink end met je meegaan. Ik herlees momenteel Houellebecqs roman Onderworpen voor de vierde keer en mijn bewondering voor de man neemt nog steeds toe. Houellebecq schrijft als het ware een scenario dat zich deels heeft verwerkelijkt en voltrokken en deels nog bezig is met het zich verwerkelijken, en dat laatste is geen opwekkende gedachte. Helaas lezen de meeste politici niet of niet de goede boeken.’

 • ‘Obama wel. Denk ik tenminste. Ik snap ook wel dat Wieringa niet alles kan vragen in veertig minuten, maar ik had – achteraf bezien natuurlijk – gevraagd of Obama het boek Het complot regen Amerika van Philip Roth had gelezen. Bijvoorbeeld. Dat behandelt racisme in het frame van anti-joodsheid beter dan racisme jegens Amerikaanse negers. Het gaat om het racisme (geperverteerde discriminatie) en juist omdat de meeste Amerikaanse joden blank zijn, kun je racisme in dat frame loskoppelen van anti-joodsheid. Het gaat om dat pernicieuze racisme dat er bij ons allemaal in zit. Anti-joodsheid (foutief anti-semitisme genoemd) is daar hoogstens een afgeleide van. Weliswaar een belangrijke.’

‘ Mee eens. Roth behandelt fascisme er ook nog bij. Het blanke racisme kreeg de eerste stem in dit narratief en daarom dat racisme automatisch wordt verbonden met geperverteerde discriminatie van blanken jegens negers en dat zwart racisme anti-racisme ging heten. Dat was niet meer dan logisch, want de blanken hadden het concept racisme met de terminologie, als eerste gekaapt, dus belijden negers automatisch anti-racisme, dat net zo nefast is als “gewoon” racisme. Blank en zwart zijn in dat opzicht elkaars evenknie.’

 • ‘ Jij zegt dat er blank en zwart racisme bestaat en dat beide de keerzijden van dezelfde munt zijn?’

‘Ja. Antisemitisme, dus anti-joodsheid, fietst daar te vaak als stoorzender tussendoor. Anti-joodsheid heeft niet zo veel met racisme te maken, vind ik. Dat is meer het domein van geloof en godsdienst, en sociale status-nijd en -afgunst. Dat lees je bijvoorbeeld ook in de roman van Roth (zie bijvoorbeeld bladzijde 293 / ISBN  978 90 234 2643 1).
Een zijstapje, als je me toestaat: Wieringa vraagt of Obama zich een Amerika zonder democratie kan voorstellen, zonder dat ik weet – ik denk het wel enigszins te weten – wat beide heren zich ieder bij het begrip democratie voorstellen, en dat is vast niet hetzelfde. Dit is maar een detail hoor.’

 • ‘Wel een belangrijk detail.  Obama zegt dat Amerika dat merkwaardige tweepartijenstelsel kent: je stemt of Democraat of Republikeins. Andere smaken zijn er niet. Neen, dan Nederland, hier hebben we tig politieke merken, maar wat je ook stemt, je krijgt neoliberaal – dus VVD – beleid over je uitgestort.
  We zullen hier nog op kauwen, dat weet ik zeker, maar ik ga eerst dat gesprek tussen Obama en Wieringa bekijken, want daar ben je tamelijk enthousiast over en dat is meestal een goede indicator voor kwaliteit.’

‘ Dankjewel voor het compliment. Obama treft me vooral als zeer knowledgeable als het om de toestand-in-de-wereld gaat. Waren er maar politici in zo’n positie als hij. Weet je, ik ben bijna “bang” om te bekennen dat ik de man sympathiek vind, want presidenten zijn niet sympathiek – ook Amerikaanse niet. Kijk naar Obama’s opvolger en zijn voorgangers. Ik vond Tommy Wieringa trouwens een goede keuze. Naar een persoon als Barack Obama moet je geen van-dik-hout-zaagt-men-planken-type sturen.’

 • ‘ Obama had niet voor niets om schrijvers gevraagd. Een wijs man.’


*

 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/18/ook-bij-tommy-wieringa-gaat-obama-niet-all-the-way-a4020465