De Afghanen van Ankie, de mensenrechten van Carolien en het pragmatsime van Maurits

 

 

‘ Ankie BK heeft haar interview over de Afghaanse intelligentsia eigenlijk helemaal ingetrokken, ausradiert.

–        ‘ En ze ontslaat haar spindoctor/tekstschrijver op staande voet. Heb ik in de wandelgangen gehoord.’

‘ Op staande voet? Dat kan alleen indien die tekstschrijver geen horrelvoet heeft en niet behept is met een Oedipuscomplex.’

–        ‘Ho stop, we gaan niet op die toer, met de oude Grieken en hun fake news en zo. We hebben het uitsluitend over Afghanen. Intelligente Afghanen, op de vlucht voor de Taliban.’

‘ Hm, Afghanen die zich uit de voeten moeten maken. Je hebt gelijk, dat is erg genoeg. Blijft onverlet dat de meeste Afghanen qua mind set in feite in Homerische tijden leven, ver voor christus dus, ook al beschikken zij nu over het meest geavanceerde wapentuig dat je je maar voorstellen kunt. In de beschaafde media werd (en wordt stiekem nog steeds) vaak aan hen gerefereerd als aan middeleeuwse holenmensen op sandalen.’

–        ‘ Dat lijkt me sterk, want mw. Broekers-Knol had het over honderdduizenden intelligentsia-Afghanen die zouden staan te trappelen om hierheen te komen – dus zo intelligent zijn die lui ook weer niet. Want dan zouden ze niet per se hier heen willen komen, bedoel ik. Dat van die holenmensen, dat sloeg op de taliban, de studenten dus, want talib betekent student. In het Afghaanse althans. Die kregen vast geen onderwijs via zoom, dus op afstand, zoals bij ons in de moderne wereld.’

‘ Dat laatste weet ik allemaal niet hoor. Columniste Carolien Roelants gispt mw. BK vanwege de mensenrechten. In Egypte. Weet je nog, Egypte, waar Mozes in een biezen mandje te water werd gelaten. Daar kun je de ellende net zo goed mee laten beginnen. Met Mozes en die familie.’

–        ‘Laten we dat maar niet doen, maar toch: wat moeten we eventueel met al die vrouwelijke rechters over wie mw. Roelants het heeft. Als die massaal hierheen komen, worden ze meteen ingelijfd bij D66 en dan is Leiden pas echt in last. Toch?’

‘ Nou en of. Je hebt gelijk. Dat moeten we absoluut niet hebben zeg. Terwijl we met grote tekorten in de zorgsector kampen. Hoe hard we ook voor de zorg klappen, de tekorten worden er niet minder van en of Afghanen nou beter kunnen klappen dan Nederlanders, betwijfel ik. We hebben in Nederland gewoon een shitty government. And very very shitty politicans. O zo! Kunnen we de politici niet omruilen? Desnoods tegen Afghanen?’

–        ‘Mij best, want slechter kan het nooit worden. Hajo de Reijger heeft dat treffend uitgetekend, maar over die cartoon later en elders. Onze pupillen hebben daar hele originele narratieven aan opgehangen, hoorde ik.’

‘ Jij had van enkele pupillen mails over de (Nigeriaanse) mafia binnengekregen? Dat die pest zich zo internationaal-globaal ontplooit. Alsof het allemaal D66-gers zijn. Net zo kosmopolitisch en letterlijk: grenzenloos. Grenzen zeggen de luitjes niets meer.’

–        ‘ Neen, maar vind je dat gek? Zo’n Wopke Hoekstra investeert zijn spaarcenten ook her en der in de wereld, en die is bij het CDA. Dus.’

‘ Geef de gup eens ongelijk. Waarom zou hij een negatieve rente op zijn spaarcenten incasseren als hij de weg weet naar hoger honing? Raar hè. Bij de een wordt dat “ondernemend” genoemd. Opereren op het scherpst van de snede en zo, en bij anderen heet het misdadig, crimineel. Heel bizar.

–        ‘ Dee-territorialisatie, weet je nog? Enkele pupillen worstelen momenteel met Guattari en Deleuze. Spannend en moeilijk, vinden ze het. Maar komaan zij hebben nog jonge en lenige hersens.
Dee-territorialisatie. Dat is overal op de wereld aan de gang. In ontelbaar veel vormen en onnoemelijke modaliteiten. Geld bijvoorbeeld, geld kent al lang geen grenzen meer. Dat flitst tig keer per seconde de wereld over. Hoekstra is een demissionaire financiële dee-territorialist. Ook die Afghanen deterritorialiseren bij het leven. Meneer Claus Schwab behoort tot de grote gangmakers van de deterritorialisatie. Die is via zijn WEF bezig om land (territoria) te ont-eigenen, met behulp van stromannen als Bill Gates en Jeff Bezos. Bezos schijnt stukken land via Amazon.com te versturen. Steeds vaker als bouwpakket.
De VVD-premier Mark Rutte zou door Schwab, Bezos, Musk, Zuckerberg en andere mega-ondernemers tot erelid van hun club gebombardeerd zijn. Rutte moet in die hoedanigheid Nederlands land onteigenen en verkwanselbaar maken. Dat gebeurt middels allerlei fantastische frames en verbale franjefraseringen, met daarin veel stikstofdeposities, klimaat-dingessen, CO2-targets, milieumafkeezerij en wat er al niet meer bedacht kan worden om ons bang te maken en onder sim te houden.’

‘ En om ons Nederlandse weidse boerenland vol te plempen met energieparken en woonkazerne-complexen voor import-exoten. Voorwaar, een naargeestig en dystopisch voorland waartegen we niks kunnen doen. Hoe we ook stemmen, het maakt geen flikker uit. Het corona-covid-virus is een geweldige meevaller voor die lui. Zeg, die Afghanen her-territorialiseren, want ze willen hun negorij verlaten om hierheen te komen.’

–        ‘Da’s waar ook. De Afganen van Ankie en Carolien. Waar waren we ook alweer gebleven?’

‘ Zullen we het de dames maar gezellig onderling laten uitvechten? Maar onze pupillen hebben gelijk met hun observaties dat de meeste politici totaal geen visie en geen fantasie hebben. Over de Nigeriaanse mafia (komen die uit Nigère? Straks even aan mw Kaag vragen) zijn we in Europa nog lang niet uitgepraat, maar dwarsverbanden leggen de politici niet. De Negriaanse criminele ondernemers bijvoorbeeld, reizen doodleuk mee met hun handelswaar, naar Europa. Dat is nogeens een verdienmodel! Maar de politici hebben voor zulke causale dwarsverbanden geen snars belangstelling. Die willen maar ongeremd exoten van over de hele wereld blijven importeren, want dat verhoogt hun status onder hun soortgenoten op het golbalistische schouwtoneel. Kijk mij eens verlicht-humaan-en-menslievend zijn te wezen! Wat er verder gebeurt als de migranten eenmaal binnen zijn, dat zal de dames en heren politici worst wezen. De politici maken zich liever politiek-hypercorrect ontzettend druk en dik over de ongepastheid van etnisch profileren en andere identitaire quatsch.  Unglaublich, wat een hersendode hommels dat toch zijn.’

–        ‘ Tenslotte. Wat had je over het pragmatisme van islamoloog Berger te melden? Hij geeft de schuinsmarcheerder Bill Clinton meer krediet dan die verdient, geloof ik?’

‘ Je bedoelt dat wat Berger de Clintondoctrine noemt, gejat is van Kant, met diens idee over “eeuwige werldvrede.” Volgens Kant – maar houd me ten goede – zou bijna geen enkel volk – vóór oorlog stemmen, en dus zouden democratisch georganiseerde staten (waar men kan stemmen) minder geneigd zijn oorlogen op touw te zetten. Behalve misschien als die oorlog in een verweggistan gevoerd wordt, zoals voor de Amerikanen en hun vazallen (waaronder Nederland) bijvoorbeeld in Afhanistan, Vietnam, Irak en Syrië.

Ja ja, Clinton en Kant, dat is me een stel. Wie zou de Sjaak en de sigaar zijn? Toch niet toevallig ene Monica L.?‘

–        ‘ In die contekst kun je het wat Clinton aangaat, gerust plaatsen.
Of de meeste Amerikanen vóór een twintigjarige oorlog in Afghanistan zouden hebben gestemd, waag ik sterk  te betwijfelen. Zelfs na 9/11. Die laatste gebeurtenis is gepimpt en gemarket om die oorlogen een vernis van legitimiteit te geven. Uiteindelijk gaat het altijd om de verdienmodellen van het politiek-militaire-financiële-industriële complex. Aan oorlogen valt gewoon heel veel geld te verdienen, dus laten we elkaar geen mietje noemen..
Het overtuigendste bewijs van dat het verhaal van democratieën als vredelievende ideaaltypen bullocks is, vind ik het feit dat de VS-nomenklatoera Saudi-Arabië door dik en dun steunt. Me dunkt, naast Egypte, is SA toch een onfrisse dictatuur die maar door weinig landen wordt geëvenaard. Misschien dat negorijen als Noord-Korea en Myanmar in de buurt komen. Je maakt mij niet wijs dat de Amerikaanse nomenklatoera er ook maar in de verste verte aan denkt om SA te beschaven en dus te democratiseren. De Saudi zitten op grote olievoorraden en ze kopen ongeremd en grenzenloos veel wapentuig van de Amerikanen. Geld dus, heel veel geld, daar draait alles om.

“De” Amerikanen (d.w.z. degenen die de politieke macht uitoefenen) hebben altijd al zaken met de Saudi gedaan (ook ná 9/11 zijn ze dat blijven doen, hoewel de meeste “terroristen” in de vliegtuigen Saudi bleken te zijn). Dat kun je pragmatisch of cynisch noemen, al naar gelang het weer van de dag kun je bijna zeggen.

Wat het thema mensenrechten betreft, zit je met de Saudi ook “prima.” Waarom? Dat hoeven we niet uit te leggen.
Denk alleen maar aan wat MBS met Jamal Khashoggi heeft verhapstukt; mensenrechten, persvrijheid, democratie en de rest, zijn slechts tot zekere hoogte relevant (en dan vooral voor degenen die aan de touwtjes trekken.)’

 

Pandora Papers: Biggest offshore data leak exposes leaders’ hidden wealth     October 3, 2021

 

‘Okay, okay, ik zou Bergers betoog re-framen door ervan uit te gaan dat de Amerikaanse imperialisten proberen andere landen afhankelijk van de VS te maken. Door ze ook tot consumenten-paradijzen te transformeren. Cru gezegd: door ze te ondermijnen en wel door hun bevolkingen massaal tot diabetici, rokers, coke-snuivers en coca-cola-zuipers te maken. Door verslaving aan junk food in alle standen en vormen dus. Waarbij per definitie de kwantiteit van de consumptie de kwaliteit alras overtreft. Je kunt veel, heel veel, junk food kopen en eten, maar daar word je niet democratischer en gelukkiger van. Integendeel. Dat over Kant en zijn theorie over de wereldvrede moeten we nog eens nakijken, want dat was lang geleden.’

–        ’ Goed. Komen al die intelligente Afghanen nog deze kant op? Wat de Nigerianen betreft, lijkt me dat een retorische vraag. Die zijn nnauwelijks te stuiten.’

‘Tja, Nigerianen, dat zijn rasechte ondernemers. Die worden hier massaal lid van de VVD en echt niet van D66. Vermoed ik tenminste. Wat die zogenaamde chaotische aftocht uit Afghanistan betreft, daar hoor ik inmiddels andere verhalen over. Niet van iemand als Victor Hanson trouwens; die stond op het punt om zijn mantel te verscheuren en as over het hoofd te strooien.
Die aftocht is dermate stupide in zijn werk gegaan, dat je haast niet langer kunt geloven dat er geen plan achter zat: een deal met de taliban. De taliban kregen al het Amerikaanse oorlogstuig, dat werd zogenaamd in de haast achtergelaten. De Amerikanen verwachten ten eerste dat ze elkaar daarmee te lijf zullen gaan en liefst uitroeien, en ten tweede krijgt de wapenindustrie een geweldige boost, want er moeten immers nieuwe wapens worden geproduceerd. Dus.’

–        ‘ Victor Hanson ben ik naïef gaan vinden. Soms op het sentimentele af. Dat vond ik een paar jaar terug nog niet. Maar mensen veranderen, zowel Hanson als ik kunnen zijn veranderd. Goed, dus nu is het: wachten op de Afghanen? En attendant les Afghans.”

‘ En: Nigerianen voor de poorten!’